Jernbane.net


Postvogna

POSTVOGNA er Norges første og største diskusjonsside for jernbanevenner og kritikere! Postvogna kan brukes av alle som har en mening om tog og jernbane, uavhengig av foreningstilhørighet.

Andre transportmidler som busser, trikker, båter og fly kan selvsagt også diskuteres i Postvogna.

Det sitter en mengde "ekspertise" på Internett, som kanskje kan gi deg svaret på akkurat det du lurer på !
Respekter at alle ikke har samme mening som deg.
Det er slik vi får en levende debatt.


Bruksbetingelser

Enhver melding, bilde, eller informasjon du sender til dette forum forblir din opphavsrett, men du gir samtidig jernbane.net tilatelse til å publisere dette i forumet samt i andre medium jernbane.net måtte ønske. Det er helt opp til den driftsansvarlige om meldingen, bilde eller informasjonen blir vist eller ikke vist Der er forbudt å sende materiale hvor ikke innsender selv har opphavsrett (copyright) eller innsender har innhentet tilatelse fra vedkommende med opphavsrett, eller materiale som på annen måte er lovstridig.

Forumets brukere må lyde all norsk lovgivning samt lover og regler til eieren av serveren og siden (server and site). Du har ikke lov til å sende informasjon som krenker en annen persons beskyttede privatområde, som er til sjenanse, fornærmende, eller informasjon som er av fortrolig eller opphavsbeskytted natur. Dette forum drives som en offentlig (allmenn tilgjengelig) tjeneste og din mulighet til å bruke den kan avstenges til enhver tid og uten varsel gjennom den driftansvarlige.

Du må ikke betrakte den informasjon du sender til forumet som fortrolig og privat. Du må være klar over at den kan bli offentlig som følge av forumets vanlige drivemåte og karakter.

Det finnes ikke noen garanti for tjenesten.

Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe skal du ta kontakt med den driftansvarlige før du fortsetter.

Gjennom å kvittere (sende) dette skjema bekrefter du at du forstår og aksepterer de ovenstående betingelser. Registreringer der fullt navn ikke er oppgitt vil ikke bli akseptert.Terms of usage

Any messages or information you post to the forum become the sole property of the site operator and may or may not be displayed, at the sole discretion of the site operator. The posting of copyrighted or illegal material is prohibited-- you must obey all applicable local laws, including those of the server and site owner. You may not post information invasive of anothers personal privacy rights, harrasment, libelous, or information of a confidential or copyrighted nature.

This forum is provided as a public service and your usage of this service may be terminated at any time by the site operator without prior notice. Information submitted to the system should not be considered confidential or private and may be revealed as part of normal system operations. No warranty of service is implied.

If you have further questions, you must contact the site operator before continuing. By submitting this form, you acknowlege that you understand and agree to these conditions.