Jernbane.net


Vil du støtte driften av Jernbane.net ?

Helt siden Jernbane:Net ble startet i 1998 har nettstedet blitt drevet ved frivillig innsats på varierende nivåer. Noen arbeider mer eller mindre daglig med teknikk, bildesortering og utvikling av galleriene.

Siden starten i 1998 og fram til nå har vi klart oss uten reklame for å finansiere driften av nettstedet.
Vi ønsker framover å ha så lite reklame som mulig på nettstedet, men skal vi klare oss uten, er vi avhengig av at vi får donasjoner fra deg som bruker nettstedet.

Vi ønsker å gi deg en så bra opplevelse som mulig innenfor våre økonomiske begrensninger. For at vi stadig skal kunne utvikle Jernbane.Net til ett bra og holdbart galleri og forum for jernbaneinteresserte, er vi avhengig av din økonomiske støtte.

Om du ønsker å hjelpe oss til videre utvikling av nettstedet, kan du gjøre det ved å gi et lite personlig bidrag til driften.

Du kan bruke Donasjonknappen dersom du ønsker å bruke VISA / PayPal eller annet bankkort.
Alle donasjoner går uavkortet til driften av ditt nettsted.


Vi setter stor pris på alle bidrag vi mottar, store eller små.

Bidragsytere vil bli presenter med navn på denne siden. (med mindre man ønsker å være anonym)

Hilsen oss i Jernbane.netDisse har støttet oss ! Stor takk til dere for bidraget !