Jernbane.Net


Vil du støtte driften av Jernbane.Net ?

Jernbane.Net i korthet!

Helt siden Jernbane.Net ble startet i 1998 har nettstedet blitt drevet ved frivillig innsats på varierende nivåer. Noen arbeider mer eller mindre daglig med teknikk, bildesortering og utvikling av galleriene.

Vi ønsker å gi deg en så bra opplevelse som mulig innenfor våre økonomiske begrensninger.
For at vi stadig skal kunne utvikle Jernbane.Net til ett bra og holdbart galleri og forum for jernbaneinteresserte, er vi avhengig av din økonomiske støtte.


Om du ønsker å hjelpe oss til videre utvikling av nettstedet, kan du gjøre det ved å gi et lite personlig bidrag til driften.

Du kan bruke "Donasjonknappen" for å benytte VISA / PayPal eller annet bankkort.
Alle donasjoner går uavkortet til driften av ditt nettsted.

Fra og med 1 februar 2022 har Jernbane.Net innført en medlemsavgift.

Medlemskap tegnes og betales når du gjør din registrering. Dette løper for ett år av gangen, fra den dato du melder deg inn.
Ditt medlemskap fornyes automatisk etter 365 dager.
For å melde deg inn som medlem på Jernbane.Net går du videre til denne siden for å gjøre en ny registrering.

Dersom du ønsker å gi et bidrag, men ikke ønsker å bli medlem, kan du med fordel benytte PAYPAL knappen.


Vi setter stor pris på alle ekstra bidrag vi mottar, store eller små!
Vi gleder oss ektra mye, dersom du velger medlemskap på Jernbane.Net for bli et aktivt medlem hos oss!

Alle tidligere bidragsytere er presentert med navn på denne siden.
Medlemslistene og framtidige bidragsytere vil være anonymisert i henhold til GDPR

Hilsen oss i Jernbane.NetDisse har støttet oss gjennom årene !
Stort takk til dere alle for bidragene !