Jernbane.Net

Typetegninger

Tegningene som presenteres her er enten NSBs typetegning eller hentet fra informasjonsbladet NSB-teknikk.
Typetegningene er ikke alltid angitt korrekt og skalatro, tegningene innholder de viktigste detaljer.
Materialet som er hentet fra NSB-teknikk er mer detaljerte.
Samtlige tegninger er ca 750-1000 piksler i bredden.


 

 

 

Diesellokomotiver

 
Di. 1
info/bilder
Di. 2 (MaK)
info/bilder
Di. 2
info/bilder
Di. 3
info/bilder
Di. 4
info/bilder
Di. 5
info/bilder
Di. 6
info/bilder
Di. 7
info/bilder
Di. 8
info/bilder
CD66
info/bilder
     
Rj.B. DH 500
info/bilder
MZ
info/bilder
CD 312 (Euro 4000)
info/bilder
   

 

 

 

Elektriske lokomotiver

 
El. 1
info/bilder
El. 2
info/bilder
El. 3
info/bilder
El. 4
info/bilder
El. 5
info/bilder
El. 6
info/bilder
El. 7
info/bilder
El. 8
info/bilder
El. 9
info/bilder
El. 10
info/bilder

El. 11
info/bilder

El. 12
info/bilder

El. 13
info/bilder

El. 14
info/bilder

El. 15
info/bilder

 

El. 16
info/bilder

El. 17
info/bilder

El. 18
info/bilder

  Rj.B 9,10
info/bilder

 

 

 

Skiftetraktorer

 
Skd 202
info/bilder
Skd 203
info/bilder
Skd 204
info/bilder
Ska 205
info/bilder
Skd 206(Skb 201)
info/bilder
Ska 207
info/bilder
Ska 208
info/bilder
Skd 209
info/bilder
Skd 210
info/bilder
Skd 211
info/bilder
Skd 212
info/bilder
Skd 213
info/bilder
Skd 214
info/bilder
Skd 214S
info/bilder
Skd 215
info/bilder
Skd 217
info/bilder
Skd 220a/b
info/bilder
Skd 220c
info/bilder
Skd 221
info/bilder
Ska 223
info/bilder
   
Skd 224
info/bilder
Skd 225
info/bilder
Skd 226
info/bilder
   

 

 

 

Internt materiell

 
Lm. 1
Lm. 2
info/bilder
Lm. 3
info/bilder
LEVAHN
info/bilder
 
Damprotor type 1
info/bilder
Damprotor type 2
info/bilder
Damprotor type 3
info/bilder
Di. R1
info/bilder
Di. R2
info/bilder
       
Di. R3
info/bilder