Jernbane.net

Hjem > Norge > Diesellokomotiver > Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Støtt oss
Ukens Bilde

Denne ukes Pictue of the Week
ikke valgt ennå

Dagens bilde
dgens bilde
MY 1113 i gammel bemaling passerer Hobro Station
Fotograf: Poul Henning Hansen


Siste opplastninger
Siste innlegg
facebook

Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Snørydding på Bergensbanen.
[bilde]
Di3 605
Di3.610 framför Et 62
[bilde]
Di3 610

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.

Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

NSB Di3
[bilde]
Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m (622, 623 og Di.3b 18,9 m)
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´ + 3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
EVN-typenummer0303

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955. Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.
Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia.
5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige. 4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesignNydesignOfotbanen ASJernbaneverketKosovo Railways
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628Kosovo 007 ex NSB Di3 641
Snørydding på Bergensbanen.
[bilde]
Di3 605
Di3.610 framför Et 62
[bilde]
Di3 610

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.

Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

NSB Di3
[bilde]
Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m (622, 623 og Di.3b 18,9 m)
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´ + 3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
EVN-typenummer0303

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955. Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.
Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia.
5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige. 4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesign
[bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643
NydesignOfotbanen ASJernbaneverket
[bilde][bilde][bilde]
Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628
Kosovo Railways
[bilde]
Kosovo 007 ex NSB Di3 641


Di3 602 -> Demonstrasjonsdesign
Di3 602+My 1104 vid Velanda
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
I alt 90 bilder - se alle
Harestua st 11 mai 2005
© Lars Byman
Finn i Postvogna
di3.602 på vei sørover
© David Parleur
Finn i Postvogna
Di 3.602 i tog 8001 ved Funkeliaveien, Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

NoHAB 2246 1954

1954 GM-EMD demolok
1956 NSB Di 3.602
1995? Jernbanemuseet
2002-2004 totalrenovert

92 76 0303 602-5 N-JBV

Di3 602 ble omlakkert til nydesign i 1988.
Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.


Di3 602 -> 1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde
Di.3.602 og 607, Trondhein st, 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
NoHAB 2246 1954

1954 GM-EMD demolok
1956 NSB Di 3.602
1995? Jernbanemuseet
2002-2004 totalrenovert

92 76 0303 602-5 N-JBV

Di3 602 ble omlakkert til nydesign i 1988.
Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.Di3 602 -> Nydesign
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Fra dugnaden på Di3.602 i åndalsnes i 2003
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3.602, Di3.616, MX1001, Di3.621 i Hamar.
© Morten Larsen (DK)
Finn i Postvogna

NoHAB 2246 1954

1954 GM-EMD demolok
1956 NSB Di 3.602
1995? Jernbanemuseet
2002-2004 totalrenovert

92 76 0303 602-5 N-JBV

Di3 602 ble omlakkert til nydesign i 1988.
Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.
Tilhører Norsk jernbanemuseum.


Di3 603 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3 603 på Atna
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di 3 603 på Atna ©Egil E. Ording
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
603 klar for grustog til Åndalsnes
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
3.603 med grusvogner på Bjorli i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di3 603 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 603
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Di 3 603 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3.603 på Marienborg Juli 2001
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Di3 603
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 604 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)

© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Støren stasjon, 23. februar 1983
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3.604 ble overtatt av NSB den 30/4-1957.
Nohab byggenr 2340.
Står hensatt med motorproblemer i desember 1995 og blir utrangert.


Di3 604 -> Mellomdesign
3 604 på Hamar
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
3 604 på Hamar
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Di 3.604 hvilet ut i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di3.604 ble overtatt av NSB den 30/4-1957.
Nohab byggenr 2340.
Står hensatt med motorproblemer i desember 1995 og blir utrangert.


Di3 605 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Til slutt falt valget på Vold syd for Skatval, som siste fotosted der vi lot tog 5794 kjøre fra oss. Assistenten strekker på bena som vi ser, sikkert godt etter snart 400 km fra Mosjøen med avgang kl 03:30 den gang da !
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Fra Elverum st
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Til slutt falt valget på Vold syd for Skatval, som siste fotosted der vi lot tog 5794 kjøre fra oss. Assistenten strekker på bena som vi ser, sikkert godt etter snart 400 km fra Mosjøen med avgang kl 03:30 den gang da !
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.

Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.


Di3 605 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Barkald stasjons siste tjenestegjørende togekspeditør. Tog 302 får passersignal.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Rolf Thoresen
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Rørosbanen i 1988
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.


Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.


Di3 605 -> Nydesign med stor frontplog
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Snørydding på Bergensbanen.
© Svein Ulvund
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
605, Voss stasjon
© Ukjent
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.


Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.


Di3 605 -> TÅGAB - Kristinehamn
Di 3 605
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di 3 605
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Di3 605 och 632 i Kristinehamn
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 605 in Kristinehamn 29.5.2009
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.
Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.


Di3 606 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Trondheim stasjon
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Trondheim stasjon
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Trondheim stasjon
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3a 606 ble bygget av NOHAB i 1957, byggenummer 2342.
Di.3a 606 ble omlakkert til nydesign i 1987.


Di3 606 -> Mellomdesign
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 606 på Nor på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di.3a 606 ble bygget av NOHAB i 1957, byggenummer 2342.
Di.3a 606 ble omlakkert til nydesign i 1987.


Di3 607 -> Orginal grønn design
I alt 1 bilde
Di3 607 på Bergensbanen
© Samling; Ronny Maarud
Finn i PostvognaDi3 607 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.

© Vegard Aunan
Finn i Postvogna

© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Marienborg Februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i PostvognaDi3 608 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di 3 608 på Valdrsbanen
© AG
Finn i Postvogna
Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna
Di3 608
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
Di3 608 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.608 i Åndalsnes sommeren 1997
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Restene av 608 etter at hugging hadde kommet i gang
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di3.608 hogges i Trondheim februar 2000
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Hogging av Di3 på Marienborg februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3 608 -> Langsteinulykken 1975
I alt 1 bilde
Di. 3 608 ved Langstein, 21. desember 1975
© NSB Verkstedet Marienborg
Finn i PostvognaDi3 609 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
I alt 1 bilde
Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3 609 ble bygget av NOHAB i 1958 ,byggenummer 2392.
Lokomotivet ble utrangert i november 1995.
Motoren ble da flyttet over i lok 615.
Nr. 609 ble utrangert i november 1994, og hugget i Mai 1995.


Di3 610 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Klassisk NSB vingehjul
© Erlend Rehn
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Dieselmotoren av Di3.610 i verkstedet Marienborg / august 99 ©Akos Horvath
© Akos Horvath
Finn i Postvogna
Di 3.610 på Marienborg
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3 610 på Finse st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995. Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.


Di3 610 -> Gammeldesign med stor frontplog
Et 62 på Finse med Di3 610 tillkopplad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Et 62 på Finse med Di3 610 tillkopplad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Finse, Di3.610 framför Et 62
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995. Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.


Di3 611 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Trondheim stasjon
© Erland Rastens samling (foto J-T)
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Trondheim stasjon
© Erland Rastens samling (foto J-T)
Finn i Postvogna
Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
3.611+3.608 Gt 5781-Levanger 30-06-1981
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di3 611 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di.3.611 med tog 5085, krysser Di.3.608 med tog 5082 i Braskereidfoss.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di.3.611 med tog 5085, krysser Di.3.608 med tog 5082 i Braskereidfoss.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.611.med tog 5085 nord for Braskereidfoss på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i PostvognaDi3 612 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Utrangert Di3.612 på Marienborg
© Steen H Nielsen‎
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
3.612 utrangert, Marienborg, 7.03.90©Erland Rasten
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Sydgående Gt med Di3.612 passerar Bjerka 780907
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Di3 612 på vei ut av Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 613 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di 3.613 parkeres i spor 3 på Drangedal stasjon.
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Di.3a 613; neselykt fjerna i begge ender


Di3 614 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Trondheim st. i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kongsvinger stasjon sist på 80-tallet
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
Trondheim st. i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di.3.614 med Solørbanens godstog 5082 i Elverum.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 614 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 614 litt øst for Dombås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.614, med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i PostvognaDi3 615 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
615 kjøres unna for snuing og oljefylling og et ny tur over Saltfjellet, og Ht 452 kan fortsette på de 498 km videre til Trondheim.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
451 framme i Bodø
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Tog 451 i Grong juni 1979
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Tog 451
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

1958 NSB Di 3.615
1999 hensatt
92 76 0303 615-7 N-OBAS
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan Di 3 615
NoHAB 2398 1958

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1
Di3 615 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.615 på Hamar!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Di3.615 med avgående godstog
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3 615 står på Vikingskip sporet på Hamar
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Ett tandlöst smil i väntan på graven
© Carl-Henrik Jonasson
Finn i Postvogna

NoHAB 2398 1958

1958 NSB Di 3.615
1999 hensatt
92 76 0303 615-7 N-OBAS
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan Di 3 615


Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Di3 616 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
I Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Tog 451 i Bodø juni-1979
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Rolvsøy 17.6
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Di3 616 -> Jernbanemuseet
Di3.616 og 602 på Dombås
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 131 bilder - se alle
Di 3.616 bakker inn på Jernbanemuseet
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
di3. 616 lys i ende 2
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
Di3 616 og Ao 206 i tog 11203 etter ankomst Kongsvinger
© Peter Flink
Finn i Postvogna

NoHAB 2399 1958
1958 NSB Di 3.616
1997 Tilhører Jernbanemuseet

92 76 0303 616-5 N-JBV
Di3 617 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3.617 med tog 5085 på Haslemoen mellom Våler og Flisa.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
DI 3.617 ankommer Løten en sommerdag ca i 1990
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
3.617 i Pt 423 v. Lademoen
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di3.617 med tog 301 gjør en kort stopp på Våler st. på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 617 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.617 på Dombås (avgående tog 353)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di 3 - 617 ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
Di3.617 på Dombås (avgående tog 353)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Tog 354 med Di3.617 utfra Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3 618 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Verkstedet Marienborg, Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Verkstedet Marienborg, Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
3.618 på Gudå tidlig på 80 tallet
© Rolf Thoresen
Finn i PostvognaDi3 618 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Vinter
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Delt opp i to
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di3.618 og 3.622 i tog 351 på Dombås , 30.7.1989.
© HML
Finn i Postvogna
Di3.618 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3 619 -> Orginal grønn ved levering.
I alt 1 bilde
Myrdal stasjon
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
1958 NSB Di 3.619
2001 Kosovo Railways Di 3 005
NoHAB 2413 1958


Di3 619 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di.3.619 med tog 377 i kveldsol ved Barkald.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Di 3 619 på Flisa ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

1958 NSB Di 3.619
2001 Kosovo Railways Di 3 005
NoHAB 2413 1958


Di3 619 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
3 619 på Eina med gt mot Dokka
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Di3.619 på Dombås , 6.8.2000.
© HML
Finn i Postvogna
Di 3 619 i Ranheim
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna
Tog 351 med 2 Di3 lokomotiv
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

1958 NSB Di 3.619
2001 Kosovo Railways Di 3 005
NoHAB 2413 1958


Di3 619 -> 2001 Kosovo Railways Di 3 005
I alt 1 bilde
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
1958 NSB Di 3.619
2001 Kosovo Railways Di 3 005
NoHAB 2413 1958


Di3 620 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3,620 på Kongvinger ca 1985
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ht 302 ved Stavne
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di 3,620 på Kongvinger ca 1985
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Di 3-620 på Kongsvinger ca 1984
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Di3 620 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.620 på Dombås
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di3.620 Øran Vest og NSB Gods i 98
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3620 tørnes på Dombås 2. febr. 99
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di.3.620 og 618 med tog 452 ankommer Mosjøen st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 621 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Og så er Di 3.621 + Di 3.631 koblet isammen etter lok.leder Trondheim sin ordre. De skal trekke lasset sammen gjennom den lyse sommernatten, 728,750 km sørover til Trondheim i ht 456.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
3.621 på Kjelsås
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di 3.621 har fått fyllt opp sine tanker med brennolje, loket har ende 1 riktig veg og tar seg en hvil i sommersola.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Di 3.621 er klar for å kunne koble sammens med nattens makker, den orginale tunge og uhåndterlige multipelkabelen, er hengt opp pent på plass.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

92 76 0303 621-5 N-OBAS
1958 NSB Di 3.621
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 621
NoHAB 2415 1958

Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1 i 1984.


Di3 621 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3.621 venter på neste jobb i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Di 3.621 hensatt på Øvre ranger, Narvik.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di3.621 i Åndalsnes. Loket eies av Ofotbanen AS
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Di3621 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

92 76 0303 621-5 N-OBAS
1958 NSB Di 3.621
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 621
NoHAB 2415 1958

Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1 i 1984.


Di3 621 -> Ofotbanen A/S
På tur fra Narvik
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di3 621 i Narvik den 8 Oktober 2005.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 621 i Narvik 4 maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

92 76 0303 621-5 N-OBAS
1958 NSB Di 3.621
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 621
NoHAB 2415 1958

Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1 i 1984.


Di3 622 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 622 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
622 med gt fra Gjøvik sør for Reinsvoll 30.6.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di3 622 i Trondheim, først på 90 - tallet ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
622 med gt fra Gjøvik sør for Reinsvoll 30.6.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di.3.622, med tog 5082 syd for Braskereidfoss, Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 623 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Rt 452 i Mosjöen juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Stopp ved Polarsirkelen med Tyske turister
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
3-623 Hakadal st.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Linjedåp ved Polarsirkelen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

92 76 0303 623-1 N-OBAS
1960 NSB Di 3.623
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 623
NoHAB 2418 1960


Di3 623 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Dombas
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Marienborg, 7. juni 2001 ©Bodo G. Meier
© BGM
Finn i Postvogna
Di3.623 i 2351 på Dombås
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Di 3 623 i 452 på Verdal st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

92 76 0303 623-1 N-OBAS
1960 NSB Di 3.623
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 623
NoHAB 2418 1960


Di3 623 -> Ofotbanen A/S
Di3.623 ved Granlund, Rena
© Thor Åge Tykriset
Finn i Postvogna
I alt 82 bilder - se alle
623 Bjørnfjell
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Undersåker
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di 3. 623 på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

92 76 0303 623-1 N-OBAS
1960 NSB Di 3.623
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 623
NoHAB 2418 1960


Di3 624 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Di3 624
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di3 624 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
3 624 på Eina med gt til Dokka 26.3.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
3 624 med Gt til Dokka på Eina,26.3.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di 3.624 i Ht 302, Røros
© Steinar Johnsen
Finn i Postvogna
Di.3.624 med tog 301 passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 624 -> Ulykke i Bodø
I alt 1 bilde
Rättibutten i Bodø! Okänd fotograf
© urban lavén
Finn i PostvognaDi3 625 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di 3 625 på Hamar
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000


Di3 625 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Åndalsnæs train 356
© Morten Vesterager
Finn i Postvogna
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000


Di3 626 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 626 passerer ved Eik holdeplass på Solørbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Elverum ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Oslo Ø med Di3626
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di3 626 passerer Haslemo stasjon på Solørbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicila


Di3 626 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Jora bru
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Jora bru
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Tog 411 med Di3626 forrest drar mot Trheim fra Domb.
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Nattoget til Stockholm på Hell
© Kjell Hegna
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 626 -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Impresa Salvatore Esposito, Sicila


Di3 627 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di3 på Tøyen.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

Di3 627 ble omlakkert til nydesign i 1988.Det ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.Di3 627 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
avsporet Di3 des 91 i åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3 627 ble omlakkert til nydesign i 1988.Det ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.Di3 628 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3,628 1988
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Di3,628 1988
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
3 628 med 284 i sagvika langs Skjellbreia, nov 87
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2


Di3 628 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
©Jan H Vold
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Trondheim stasjon
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di628 på Hamar des 2000
© Lars Byman
Finn i Postvogna
©Jan H Vold
© Jan H Vold
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2


Di3 628 -> Jernbaneverket
Kopperå
© Alf Saxlund
Finn i Postvogna
I alt 121 bilder - se alle
Di3.628 med skinnetog
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
3 628 på Movatn
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
Grustog passerer Klepp.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2


Di3 629 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3 629 i dagtog til Bodø
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Di 3.629 i gammel design i Lodalen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.629 ved Kolbotn en sen juninatt i 1993
© Eivind Engberg
Finn i Postvogna
Di.3.629, med ekstra skinnetog 9283 kjører inn i spor 3 på gamle Eidsvoll st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965


Di3 629 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.629 og Di4.655 med tog 354 på Åndalsnes
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Raumabanen
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
©jo,ved Bjorli
© jo
Finn i Postvogna
Di3.629 en vinterdag i åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965


Di3 629 -> Ofotbanen A/S
OBAS på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 177 bilder - se alle
Obas tåg 32177 Kristinehamn–Charlottenberg, draget av Di3 629 avgår från Skåre 2005-08-26. © Peter Löf.
© Peter L
Finn i Postvogna
Foto Lars Byman Hønefoss 25 feb 2005 Di3.629
© Lars Byman
Finn i Postvogna
632,629 rett sør for koppang stasjon 25.6.07
© jørn ole steina
Finn i Postvogna

92 76 0303 629-8 N-OBAS
1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965


Di3 629 -> Skandinaviska Jernbanor
Di3.629 står hensatt på bukker i Åmål i Sverige
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di3 629 i Åmål
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 629 i Åmål
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3.629 står hensatt på bukker i Åmål i Sverige
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

92 76 0303 629-8 N-OBAS
1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965


Di3 630 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 630 på Nordlandsbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
17. mai-tog, Steinskjer
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bjorli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Di 3, Fagernes
© Morten Eckhoff
Finn i Postvogna
Di3 630 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.630 i romantiske steinete landskapet nær Bjorli - 1995
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Hamar stasjon den gang togene på Rørosbanen ennå hadde 5 vogner
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di3.630 da den trafikkerte Raumabanen
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.630 i romantiske steinete landskapet nær Bjorli - 1995
© Christian Ernst
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 630 -> Impresa Salvatore Esposito, Sicilia
Di3 630 på Alnabru
© Kai-Ove Roaldseth
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di3.630 på Marienborg Juli 2001
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Di3 630 på Alnabru
© Kai-Ove Roaldseth
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 631 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Solide og velprøvde komponenter, som om vinteren kunne bli innkapslet med kilovis av is og snø mellom lokene, når første lok traff en snøfonn !
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3 631
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
tog 452 - Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Kryssing på Movatn st.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 631 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
DI 3631 på Dombås.
© Stian Tomasbråthen Carlsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
2xDi3 i tog 2354
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
3 631 Hove
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3.631 med tog 5082 passerer nedlagte Jømna st. på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Impresa Salvatore Esposito, Sicilia


Di3 631 -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila
Ystad havn
© Bjørn Sem
Finn i Postvogna
Ystad havn
© Bjørn Sem
Finn i Postvogna
Di3.631 i Oristani
© Jan Olsson
Finn i PostvognaDi3 632 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Denne dagen var Gt 5772 Bodø - Trondheim forsinket, så kryssing med Ht 451 Trondheim - Bodø ble omlagt fra Verdal til Røra. På bildet sees den lokale bussen til Inderøy, som venter på reisende fra Lt 433 Trondheim - Steinkjer og Pt 458 Grong - Trondheim.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
3.632 fra Valdresbanen i Oslo
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
DI 3-632 Trondheim ca 1984
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
NoHAB på Oslo Ø ca 1980
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna

92 76 0303 632-2 N-OBAS
1969 NSB Di 3.632
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 632
NoHAB 2751 1969


Di3 632 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Rørosbanen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Foto Lars Byman 14 des 2002 Ofotbanen a/s
© Lars Byman
Finn i Postvogna
El 13 2136 & Di 3 632 i Oslo 1984
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
3 632 På Eina med 282 fra Fagernes
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

92 76 0303 632-2 N-OBAS
1969 NSB Di 3.632
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 632
NoHAB 2751 1969


Di3 632 -> Ofotbanen A/S
OBAS Di3.632 på Dombås . Foto: Hans Martin Lie
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 156 bilder - se alle
DI3.632 og EL14.2184
© Foto:H.M.Lie
Finn i Postvogna
OBAS 3632 og 3629 i Halden12. mars 2005
© Knut Tysnes
Finn i Postvogna
Di3 på vei inn på Asker stasjon 01.03.05
© Thorbjørn Mauseth
Finn i Postvogna

92 76 0303 632-2 N-OBAS
1969 NSB Di 3.632
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 632
NoHAB 2751 1969


Di3 633 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di.3.633, med tog 301 nord for Barkald på Rørosbanen, Juli 1986.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di 3 633 på Oslo S i 1984
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di3.633 på Storlien i 1983
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di.3.633, med tog 301 nord for Barkald på Rørosbanen, Juli 1986.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

1969 NSB Di 3.633
2001 Kosovo Railways Di 3 006
NoHAB 2752 1969


Di3 633 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di.3 633 Trondheim 11.8.1996
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di 3.633 i Krokankurven
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
Di.3 633 Trondheim 11.8.1996
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
norske tog, dieselok: Di3 633 i Mosjøen
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

1969 NSB Di 3.633
2001 Kosovo Railways Di 3 006
NoHAB 2752 1969


Di3 633 -> Kosovo Railways Di 3 006
I alt 1 bilde
Di3.633 Trainkos 006 ,utenfor lokstallen i Fushë Kosovë
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
1969 NSB Di 3.633
2001 Kosovo Railways Di 3 006
NoHAB 2752 1969


Di3 641 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Blandet tog 301 i 1980 ved Bellingmo
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nordlandsbanen ca 1981
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Tog 301 ved Bellingmo.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Di 3.641, Dombås st. 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

1959 demolok 41.01, Finland
1960 NSB Di 3.641
2001 Kosovo Railways Di 3 007
NoHAB 2416 1959


Di3 641 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3.641, 623 og 631 i rt 2303 på Stai, 29.08.1999 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Tog 352 mellom Bottheim og Dombås en vårdag i 90-åra
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
Di3.641 i Hamar, 08. august 1999
© Morten Larsen
Finn i Postvogna
Rørosbanen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna


1959 demolok 41.01, Finland
1960 NSB Di 3.641
2001 Kosovo Railways Di 3 007
NoHAB 2416 1959


Di3 641 -> Kosovo Railways Di 3 007
I alt 1 bilde
IC 892 ved Fushlot / Kosovo
© Klaus-Jürgen Frick
Finn i PostvognaDi3 642 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 642 i Dombås 1975
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tog 301 med Di 3.642 på Kongsvinger.
© T. Svendsen
Finn i Postvogna
Di3 642 i Trondheim
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 642 i Dombås 1975
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna

92 76 0303 642-1 N-NSB
1959 demolok 41.02, Finland
1960 NSB Di 3.642
2003 beredskapslok, stasjonert Ål
NoHAB 2417 1959


Di3 642 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.642 og 621 med tog 302 ved Barkald. Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 103 bilder - se alle
NSB Di 3.642 med finke inne på Marienborg. 06.09.2006 © Øyvind Berg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Jordhølet, Lodalen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3 642 passerer Drammen 29. november 2015 (2)
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna

NoHAB 2417 1959

1959 demolok 41.02, Finland
1960 NSB Di 3.642
2003 beredskapslok, stasjonert Ål
Tilhører Norsk jernbanemuseum

92 76 0303 642-1 N-NSB


Di3 643 -> NOHAB Demonstrasjonsdesign
I alt 1 bilde
Di 3 643 i Bastuträsk
©
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge ender
Di3 643 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde
3.643 på Dombås 31-05-1980
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge ender
Di3 643 -> Mellomdesign
3.643 foran 17.2226 i Et 43, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
3.643 foran 17.2226 i Et 43, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
DI 3.643 med steintransport i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
DI 3.643 med steintransport i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958


Di3 643 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Bodø stasjon
© Preben Jacobsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Bodø stasjon
© Preben Jacobsen
Finn i Postvogna
Lønsdal høsten 2000
© Juerg Streuli
Finn i Postvogna
Di. 3 3.643 with train 302 (Trondheim-Røros-Oslo)
© Bert van 't Ende
Finn i Postvogna

1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge ender
Di3 643 -> Kosovo Railways Di 3 008
I alt 1 bilde
Kosovo Rail 008 x Di3 643
© Klaus J. Frick
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge ender
Tekniske detaljer Di3
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Roots kompressor
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Utsnitt GM 567 Dieselmotor.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Auma sidespor sett från taket av Di3 629,
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tog i fart
Lønsdal stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Lønsdal stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dovrebanen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Thomas Hansen Di 3 624+608 passerer Valnesfjord med Dt 472 mars 1998.
© Thomas Hansen
Finn i Postvogna
andre
Førerplassen i Di 3
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Tog 301 passerer Roverud
© NJK Solør Odal
Finn i Postvogna
Kryssing på Atna i 1996
© Øivind Sørhusbakken
Finn i Postvogna
Greåker
© Leif H Ruud
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com