Jernbane.net

Hjem > Norge > Diesellokomotiver > Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Sirmbrua
Fotograf: Tom-Inge Kjensli

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Analog desemberstemning på Fossum.
Fotograf: Odd Eeg

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.

Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

NSB Di3
[bilde]
Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m (622, 623 og Di.3b 18,9 m)
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´ + 3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
EVN-typenummer0303

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955. Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.
Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia.
5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige. 4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesignNydesignOfotbanen ASJernbaneverketKosovo Railways
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628Kosovo 007 ex NSB Di3 641
[bilde]
NOHAB Produktkatalog (forsiden), 21.2.1969
[bilde]
Di3.628 i godt driv
Snørydding på Bergensbanen.
[bilde]
Di3 605
Di3.610 framför Et 62
[bilde]
Di3 610

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.

Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

NSB Di3
[bilde]
Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m (622, 623 og Di.3b 18,9 m)
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´ + 3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
EVN-typenummer0303

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955. Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.
Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia.
5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige. 4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesign
[bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643
NydesignOfotbanen ASJernbaneverket
[bilde][bilde][bilde]
Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628
Kosovo Railways
[bilde]
Kosovo 007 ex NSB Di3 641
[bilde]
NOHAB Produktkatalog (forsiden), 21.2.1969
[bilde]
Di3.628 i godt driv


Di3 602 -> Demonstrasjonsdesign
Frogner 1. september 2004
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 91 bilder - se alle
Di3.602 på Jernbanemuseet 7.8.2004
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Di3.602 med nmt vogner på¨Lyngheim mot Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.602/616 rangerer i Haven
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

NoHAB 2246 1954

1954 GM-EMD demolok
1956 NSB Di 3.602
1995? Jernbanemuseet
2002-2004 totalrenovert

92 76 0303 602-5 N-JBV

Di3 602 ble omlakkert til nydesign i 1988.
Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 602 -> Demonstrasjonsdesign


Di3 602 -> 1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde
Di.3.602 og 607, Trondhein st, 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.602 og 607, Trondhein st, 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
NoHAB 2246 1954

1954 GM-EMD demolok
1956 NSB Di 3.602
1995? Jernbanemuseet
2002-2004 totalrenovert

92 76 0303 602-5 N-JBV

Di3 602 ble omlakkert til nydesign i 1988.
Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.


Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 602 -> 1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 602 -> Nydesign
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

NoHAB 2246 1954

1954 GM-EMD demolok
1956 NSB Di 3.602
1995? Jernbanemuseet
2002-2004 totalrenovert

92 76 0303 602-5 N-JBV

Di3 602 ble omlakkert til nydesign i 1988.
Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.
Tilhører Norsk jernbanemuseum.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 602 -> Nydesign


Di3 603 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3.603 med pukktog som lastes opp ved Eidsmoen sidespor, mellom Tynset og Tolgapå Rørosbanen. 1984
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di 3 603 på Atna
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
Di 3 603 på Atna ©Egil E. Ording
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
Di 3 603 på Atna ©Egil E. Ording
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna


Di3 603 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di. 3 603 i Narvik
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Di3.603 med tankvogner
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di. 3 603 i Narvik
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Di3 603 på Marienborg
©
Finn i Postvogna


Di3 604 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Støren stasjon, 23. februar 1983
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3.604 ble overtatt av NSB den 30/4-1957.
Nohab byggenr 2340.
Står hensatt med motorproblemer i desember 1995 og blir utrangert.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 604 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 604 -> Mellomdesign
Di 3.604 hvilet ut i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
3 604 på Hamar
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Di 3.604 hvilet ut i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di3.604 ble overtatt av NSB den 30/4-1957.
Nohab byggenr 2340.
Står hensatt med motorproblemer i desember 1995 og blir utrangert.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 604 -> Mellomdesign


Di3 605 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
NSB Di3 605 i Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Fra Elverum st
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Til slutt falt valget på Vold syd for Skatval, som siste fotosted der vi lot tog 5794 kjøre fra oss. Assistenten strekker på bena som vi ser, sikkert godt etter snart 400 km fra Mosjøen med avgang kl 03:30 den gang da !
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
NSB Di3 605 i Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.

Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 605 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 605 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.

©
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di 3 605 + El 16 2215 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Rørosbanen i 1988
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.


Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 605 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 605 -> Nydesign med stor frontplog
Snørydding på Bergensbanen.
© Svein Ulvund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Snørydding på Bergensbanen.
© Svein Ulvund
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
605, Voss stasjon
© Ukjent
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.


Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 605 -> Nydesign med stor frontplog


Di3 605 -> TÅGAB - Kristinehamn
Di 3 605
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di 3 605
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Di3 605 in Kristinehamn 29.5.2009
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Di3 605 i Kristinehamn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.
Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 605 -> TÅGAB - Kristinehamn


Di3 606 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3a 606 ble bygget av NOHAB i 1957, byggenummer 2342.
Di.3a 606 ble omlakkert til nydesign i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 606 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 606 -> Mellomdesign
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 606 på Nor på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
NSB Di3 606 med beredskaps toget på Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3a 606 ble bygget av NOHAB i 1957, byggenummer 2342.
Di.3a 606 ble omlakkert til nydesign i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 606 -> Mellomdesign


Di3 607 -> Orginal grønn design
I alt 1 bilde
Di3 607 på Bergensbanen
© Samling; Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 607 på Bergensbanen
© Samling; Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3 607 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
NSB Di3 607 i Steinkjer
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Marienborg Februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
NSB Di3 607 i Steinkjer
© Erland Rasten
Finn i Postvogna


Di3 608 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 608
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di 3 608 på Dokka
© Andre Gustavsem
Finn i Postvogna
Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna
Eina? Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna


Di3 608 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Hogging av Di3 på Marienborg februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Restene av 608 etter at hugging hadde kommet i gang
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di3.608 hogges i Trondheim februar 2000
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Hogging av Di3 på Marienborg februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Di3 608 -> Langsteinulykken 1975
I alt 1 bilde
Di. 3 608 ved Langstein, 21. desember 1975
© NSB Verkstedet Marienborg
Finn i Postvogna
Di. 3 608 ved Langstein, 21. desember 1975
© NSB Verkstedet Marienborg
Finn i Postvogna

Di3 609 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
I alt 1 bilde
Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3 609 ble bygget av NOHAB i 1958 ,byggenummer 2392.
Lokomotivet ble utrangert i november 1995.
Motoren ble da flyttet over i lok 615.
Nr. 609 ble utrangert i november 1994, og hugget i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 609 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 610 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 610 på Trofors
© Erik Borgersen
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Di 3.610 på Marienborg
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3 610 på Finse st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3.610 i Trondheim
© Hubert G. Königer
Finn i Postvogna

Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 610 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 610 -> Gammeldesign med stor frontplog
Et 62 på Finse med Di3 610 tillkopplad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Et 62 på Finse med Di3 610 tillkopplad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Finse, Di3.610 framför Et 62
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
NSB Di3 610 og NSB 26c 411 på Finse
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 610 -> Gammeldesign med stor frontplog


Di3 611 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Trondheim 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Trondheim stasjon
© Erland Rastens samling (foto J-T)
Finn i Postvogna
3.611+3.608 Gt 5781-Levanger 30-06-1981
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Trondheim 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna


Di3 611 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di.3.611 med tog 5085, krysser Di.3.608 med tog 5082 i Braskereidfoss.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.611.med tog 5085 nord for Braskereidfoss på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3 612 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 612 på vei ut av Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
3.612 utrangert, Marienborg, 7.03.90©Erland Rasten
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Sydgående Gt med Di3.612 passerar Bjerka 780907
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Di3 612 på vei ut av Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Di3 613 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di 3.613 parkeres i spor 3 på Drangedal stasjon.
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Di3 614 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Kongsvinger stasjon sist på 80-tallet
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Kongsvinger stasjon sist på 80-tallet
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
Trondheim st. i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di.3.614 med Solørbanens godstog 5082 i Elverum.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna


Di3 614 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 614 litt øst for Dombås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 614 litt øst for Dombås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.614, med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3 615 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Tog 451
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
GM-Gruppens tog på Mo i Rana st, 01.06.2000
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Ht 452 ankommer Mo i Rana
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
615 kjøres unna for snuing og oljefylling og et ny tur over Saltfjellet, og Ht 452 kan fortsette på de 498 km videre til Trondheim.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

1958 NSB Di 3.615
1999 hensatt
92 76 0303 615-7 N-OBAS
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan Di 3 615
NoHAB 2398 1958

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 615 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 615 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 615 for siste gang
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Di3.615 på Lesjaverk , 28.2.1999.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
3 615 i 354 mellom Lesja og dombås 26.2.97
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
Di3 615 sine siste dager
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna

NoHAB 2398 1958

1958 NSB Di 3.615
1999 hensatt
92 76 0303 615-7 N-OBAS
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan Di 3 615


Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 615 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 616 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di.3.616 med ekstratog fra Tynset passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Trettenulykken 1975
© Ukjent
Finn i Postvogna
Di.3.616 med ekstratog fra Tynset passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3.616 på Notodden stasjon
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Di3 616 -> Jernbanemuseet
Jubileumstoget med Di 3. 616 nord for Søberg
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 142 bilder - se alle
Sundland
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di 3.616 passerer Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Veterantoget til Hamar (1)
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna

NoHAB 2399 1958
1958 NSB Di 3.616
1997 Tilhører Jernbanemuseet

92 76 0303 616-5 N-JBVLegg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 616 -> Jernbanemuseet


Di3 617 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di.3.617 med grustog på Eidsvoll st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di.3.617 med grustog på Eidsvoll st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Lok.fører Edmund Olsen sørger for " frie luftveier " på 617
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
NSB Di3 617 ved verkstedet Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna


Di3 617 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.617 i 351 ankommer endestasjon Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Di. 3 6 17 i Gt 5166 (?) På Gjøvik en høstdag på 90 tallet
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di3.617 på Dombås (avgående tog 353)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Tog 302 krysser tog 301 i Atna.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna


Di3 618 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
3.618 på Gudå tidlig på 80 tallet
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
NSB Di 3 618 på Marienborg verksted
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

Di3 618 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.618 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Delt opp i to
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di3.618 og 3.622 i tog 351 på Dombås , 30.7.1989.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.618 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Di3 619 -> Orginal grønn ved levering.
I alt 1 bilde
NSB Di3 619 på Myrdal
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 619 på Myrdal
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
1958 NSB Di 3.619
2001 Kosovo Railways Di 3 005
NoHAB 2413 1958

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 619 -> Orginal grønn ved levering.


Di3 619 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 619 på Elevrum
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Di 3 619 på Flisa ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Di3 619 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 619 på Kongsvinger med SJ 80tallsvogner fra Storlien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Di3.619 på Dombås , 6.8.2000.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.619 med tog 385 år 2000
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Di3.619. I butten på Bodø stasjon.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna


Di3 619 -> 2001 Kosovo Railways Di 3 005
I alt 1 bilde
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
1958 NSB Di 3.619
2001 Kosovo Railways Di 3 005
NoHAB 2413 1958

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 619 -> 2001 Kosovo Railways Di 3 005


Di3 620 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3-620 på Kongsvinger ca 1984
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di 3,620 på Kongvinger ca 1985
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
T42.205 og Di3a.620 på Kongsvinger.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna


Di3 620 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.620 Øran Vest og NSB Gods i 98
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di3.620 Øran Vest og NSB Gods i 98
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.620 tørnes på Dombås.
©
Finn i Postvogna
Di3620 tørnes på Dombås 2. febr. 99
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Di3 621 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3.621 har fått fyllt opp sine tanker med brennolje, loket har ende 1 riktig veg og tar seg en hvil i sommersola.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di 3.621 har fått fyllt opp sine tanker med brennolje, loket har ende 1 riktig veg og tar seg en hvil i sommersola.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Di 3.621 er klar for å kunne koble sammens med nattens makker, den orginale tunge og uhåndterlige multipelkabelen, er hengt opp pent på plass.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Flenssmøreapparatet på Di 3.621 er av typen De Limon.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

92 76 0303 621-5 N-OBAS
1958 NSB Di 3.621
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 621
NoHAB 2415 1958

Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1 i 1984.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 621 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 621 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.602, Di3.616, MX1001, Di3.621 i Hamar.
© Morten Larsen (DK)
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Di 3.621 hensatt på Øvre ranger, Narvik.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di3 621 på Åndalsnes
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Di3 621
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna

92 76 0303 621-5 N-OBAS
1958 NSB Di 3.621
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 621
NoHAB 2415 1958

Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1 i 1984.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 621 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 621 -> Ofotbanen A/S
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3 621 i Narvik lokstall 1 maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tömning av lokstall 2 i Narvik Di3 621
© Peter Flink
Finn i Postvogna

92 76 0303 621-5 N-OBAS
1958 NSB Di 3.621
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 621
NoHAB 2415 1958

Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1 i 1984.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 621 -> Ofotbanen A/S


Di3 622 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3 622 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
NSB DI3 622 på Elverum (1997)
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di3 622 i Trondheim, først på 90 - tallet ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
Di.3.622 med tog 5082 på Braskereidfoss st. Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3 622 med tog 5081 passerer Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna


Di3 623 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Rt 452 i Mosjöen juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Rt 452 i Mosjöen juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Di3 623 ved Polarsirkelen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Linjedåp ved Polarsirkelen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

NoHAB 2418 1960

1960 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 623 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 623 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.623 med tog 72303 syd for Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Di3.623 med Raumabanen 75 år
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di 3 623 i 452 på Verdal st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Tog 354 i spor 2 og tog 353 i spor 1 på Dombås
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

NoHAB 2418 1960

1960 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 623 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 623 -> Ofotbanen A/S
OBAS på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 80 bilder - se alle
Di 3.623 i Gt 8712 på Koppang
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Di3 623 i Koppang 2 jan 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Passerer Røstadlia like nord om Levanger
© Knut Skage
Finn i Postvogna

NoHAB 2418 1960

1960 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 623 -> Ofotbanen A/S


Di3 624 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Marienborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Di3 624
© rolf thoresen
Finn i Postvogna


Di3 624 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di.3 624, med tog 1085, nord for Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
3 624 på Eina med gt til Dokka 26.3.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
3 624 på Eina mars 92
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di.3 624, med tog 1085, nord for Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna


Di3 624 -> Ulykke i Bodø
I alt 1 bilde
Rättibutten i Bodø! Okänd fotograf
© urban lavén
Finn i Postvogna
Rättibutten i Bodø! Okänd fotograf
© urban lavén
Finn i Postvogna

Di3 625 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Di 3 625 på Hamar
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 625 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 625 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 625 på Roverud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.625, med tømmertog syd for Elverum, på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 625 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 626 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3-626 Grorud st
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Persontog 301 på Elverum stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Ht 452 ank Majavatn m Di3.626+Di3+14 vagnar
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Di3 626 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3626 Ankomet Åndalsnes fra Dombås.
© Per Carlsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Di3.626
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Førerromet i 626.
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
3 626 sør for reinsvoll
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna


Di3 626 -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna

Di3 627 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
tog 301 i Trondheim
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3 på Tøyen.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
tog 301 i Trondheim
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

Di3 627 ble omlakkert til nydesign i 1988.Det ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.


Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 627 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 627 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
avsporet Di3 des 91 i åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3 627 ble omlakkert til nydesign i 1988.Det ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.


Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 627 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 628 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di3,628 1988
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
Di3.628
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
3 628 med 284 i sagvika langs Skjellbreia, nov 87
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 628 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 628 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Datidens 628 og 619
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Datidens 628 og 619
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
©Thomas Hansen
© Thomas Hansen
Finn i Postvogna
Di 3 628 på Voss st i 2002
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 628 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 628 -> Jernbaneverket
Di3 628 passerer Porsgrunn.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 137 bilder - se alle
Di3.628 med skinnetog
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3.628 på skøyen stasjon
© atle samuelsen
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 628 -> Jernbaneverket


Di3 629 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
tog 456 i Bodø juni 1979
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Bodø
© Steinar Østgård
Finn i Postvogna
tog 456 i Bodø juni 1979
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Di 3.629 i gammel design i Lodalen
© Finn Lund
Finn i Postvogna

1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 629 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 629 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.629 en vinterdag i åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Di3.629 en vinterdag i åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
3 629 på Kvam,10.2.98
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di 3 629 på Verdal St i 94©Tore Tveit
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 629 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 629 -> Ofotbanen A/S
Dragkraft är Obas Di3 629 och BT TMX 1015 i multipel. © Peter Löf.
© Peter Löf
Finn i Postvogna
I alt 180 bilder - se alle
Hen stasjon
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Kurvan söder om Kolsnäs (söder om Sunne) 2005-06-27. © Peter Löf.
© Peter Löf.
Finn i Postvogna
Ofotbanen Di3-629
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna

92 76 0303 629-8 N-OBAS
1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 629 -> Ofotbanen A/S


Di3 629 -> Skandinaviska Jernbanor
Di3 629 i Åmål
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Di3 629 i Åmål
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 629 i Åmål
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3.629 står hensatt på bukker i Åmål i Sverige
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

92 76 0303 629-8 N-OBAS
1965 NSB Di 3.629
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Skandinaviska Jernbanor Di 3 629
NoHAB 2616 1965

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 629 -> Skandinaviska Jernbanor


Di3 630 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 630 med dagtog til Bodø.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Nordlandsbanens dagtog i Trondheim
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 630 på Nordlandsbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 3, Fagernes
© Morten Eckhoff
Finn i Postvogna


Di3 630 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Tog 352 påska 1998
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Hamar stasjon den gang togene på Rørosbanen ennå hadde 5 vogner
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di3.630 da den trafikkerte Raumabanen
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Rt 451 i Mo i Rana juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna


Di3 630 -> Impresa Salvatore Esposito, Sicilia
Di3 630 på Alnabru
© Kai-Ove Roaldseth
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di3.630 på Marienborg Juli 2001
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Di3 630 på Alnabru
© Kai-Ove Roaldseth
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna


Di3 631 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Kryssing på Movatn st.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3 631
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
tog 452 - Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Kryssing på Movatn st.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna


Di3 631 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.

© Simen P. Aasheim
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Steinsrud stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Pt 2353 med Di3631 på Dombås 24.09.00©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
3 631 Hove
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna


Di3 631 -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila
Di3.631 i Oristani
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Ystad havn
© Bjørn Sem
Finn i Postvogna
Di3.631 i Oristani
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Di3 632 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Korntog på Elverum med Di3 632
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
3.632 fra Valdresbanen i Oslo
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
DI 3-632 Trondheim ca 1984
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
NoHAB på Oslo Ø ca 1980
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna

92 76 0303 632-2 N-OBAS
1969 NSB Di 3.632
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 632
NoHAB 2751 1969

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 632 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 632 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3.632 i Oslo
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di 3 632 på Leira
© AG
Finn i Postvogna
Di 3.632 i Oslo
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Di 3 632 i Aurdal
© AG
Finn i Postvogna

92 76 0303 632-2 N-OBAS
1969 NSB Di 3.632
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 632
NoHAB 2751 1969

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 632 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 632 -> Ofotbanen A/S
På vei ned igjen med siste del av toget. 27.12.07
© johan adler ribe
Finn i Postvogna
I alt 154 bilder - se alle
3 632 i Arvika 24 mai 2005 © Hans G Larsson
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Di. 3 632 og BM 86 12 krysser Åkersvika ved Hamar, 25. may 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
632,629 på Alvdal 24.10.06
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

92 76 0303 632-2 N-OBAS
1969 NSB Di 3.632
2001 Ofotbanen
2008 Ofotbanen Drift
2010 Inlandsbanan Di 3 632
NoHAB 2751 1969

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 632 -> Ofotbanen A/S


Di3 633 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3.633 på Storlien i 1983
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Fagernes
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
3.633 + ukjent EL.17 Trondhjem stasjon 1984
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di.3.633, med tog 302, syd for Tolga, Rørosbanen, 1985.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

1969 => Bygget av: NoHAB
Fabrikknummer: 2752
16.10.69 => Levert NSB "Di 3.633"
1990 => Lokomotivet fikk nydesign
12.1.2001 => Ble sendt til UNMIK i Kosovo
2001 => Kosovo Railways Di 3 006

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 633 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 633 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3.633 og 641, med ekstratog 85782 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di 3.633 i Rt 2302 i Krokankurven
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
Di.3 633 Trondheim 11.8.1996
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
norske tog, dieselok: Di3 633 i Mosjøen
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

1969 => Bygget av: NoHAB
Fabrikknummer: 2752
16.10.69 => Levert NSB "Di 3.633"
1990 => Lokomotivet fikk nydesign
12.1.2001 => Ble sendt til UNMIK i Kosovo
2001 => Kosovo Railways Di 3 006

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 633 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 633 -> Kosovo Railways Di 3 006
I alt 1 bilde
Di3.633 Trainkos 006 ,utenfor lokstallen i Fushë Kosovë
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di3.633 Trainkos 006 ,utenfor lokstallen i Fushë Kosovë
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
1969 => Bygget av: NoHAB
Fabrikknummer: 2752
16.10.69 => Levert NSB "Di 3.633"
1990 => Lokomotivet fikk nydesign
12.1.2001 => Ble sendt til UNMIK i Kosovo
2001 => Kosovo Railways Di 3 006

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 633 -> Kosovo Railways Di 3 006


Di3 641 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Kirkenær i Solør
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tog 301 ved Bellingmo.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Di 3.641, Dombås st. 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Blandet tog 301 i 1980 ved Bellingmo
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna

1959 demolok 41.01, Finland
1960 NSB Di 3.641
2001 Kosovo Railways Di 3 007
NoHAB 2416 1959

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 641 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 641 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Tog 352 mellom Bottheim og Dombås en vårdag i 90-åra
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Trippel Di3 på Stai © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
Di 3.641, 623 og 631 i rt 2303 på Stai, 29.08.1999 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
3.641 Nordlandsbanen 1990
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


1959 demolok 41.01, Finland
1960 NSB Di 3.641
2001 Kosovo Railways Di 3 007
NoHAB 2416 1959

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 641 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 641 -> Kosovo Railways Di 3 007
I alt 1 bilde
IC 892 ved Fushlot / Kosovo
© Klaus-Jürgen Frick
Finn i Postvogna
IC 892 ved Fushlot / Kosovo
© Klaus-Jürgen Frick
Finn i Postvogna

Di3 642 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Tog 301 med Di 3.642 på Kongsvinger.
© T. Svendsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tog 301 med Di 3.642 på Kongsvinger.
© T. Svendsen
Finn i Postvogna
Di3 642 i Trondheim
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
3.642 + ukjent 3.??? Dombås 1982
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

92 76 0303 642-1 N-NSB
1959 demolok 41.02, Finland
1960 NSB Di 3.642
2003 beredskapslok, stasjonert Ål
NoHAB 2417 1959

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 642 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 642 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
3. 642 på Oslo S den 3 okt 2003
© Knut E Hagen
Finn i Postvogna
I alt 124 bilder - se alle
Di3 642 på Grorud
© Jarle Fabian
Finn i Postvogna
Di3 642 med museumstog til Åndalsnes, sør for Øyer stasjon.
© Per Marius Sveen
Finn i Postvogna
Tog 2902 ved Spæren
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

NoHAB 2417 1959

1959 demolok 41.02, Finland
1960 NSB Di 3.642
2003 beredskapslok, stasjonert Ål
Tilhører Norsk jernbanemuseum

92 76 0303 642-1 N-NSB

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 642 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 643 -> NOHAB Demonstrasjonsdesign
I alt 1 bilde
Di 3 643 i Bastuträsk
©
Finn i Postvogna
Di 3 643 i Bastuträsk
©
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge enderLegg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 643 -> NOHAB Demonstrasjonsdesign


Di3 643 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.643 på Dombås 31-05-1980
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
3.643 på Dombås 31-05-1980
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Di 3 642 sør for Sel med tog fra Åndalsnes
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge enderLegg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 643 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 643 -> Mellomdesign
3.643 foran 17.2226 i Et 43, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
3.643 foran 17.2226 i Et 43, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
DI 3.643 med steintransport i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
DI 3.643 med steintransport i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Legg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 643 -> Mellomdesign


Di3 643 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Bodø stasjon
© Preben Jacobsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Regiontog 2351 v/åkeshjellen
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Di. 3 3.643 with train 302 (Trondheim-Røros-Oslo)
© Bert van 't Ende
Finn i Postvogna
Di 3.643 med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge enderLegg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 643 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3 643 -> Kosovo Railways Di 3 008
I alt 1 bilde
Kosovo Rail 008 x Di3 643
© Klaus J. Frick
Finn i Postvogna
Kosovo Rail 008 x Di3 643
© Klaus J. Frick
Finn i Postvogna
1958 ?
1960 NSB Di 3.643
2001 Kosovo Railways Di 3 008
NoHAB 2402 1958

Di.3b 643; neselykt fjerna i begge enderLegg til informasjon om Di 3 NSB / JBV / Ofotbanen - Di3 643 -> Kosovo Railways Di 3 008


Førerplassene og utsikten derfra
Brenner
©
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Gm-Gruppens 616
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Tekniske detaljer Di3
Banemotor till Di3
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Roots kompressor
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Carl Leo kontrollerar olja i banemotorlager på Di3 632 i Hamar 11 nov 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Auma sidespor sett från taket av Di3 629,
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Tog i fart
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 24 bilder - se alle
2 stk. OBAS Di 3 med containertog nord for Onsøy 09.03.2005
© Leif-H. Ruud
Finn i Postvogna

© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Koppang 09.01.2006 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna


andre

©
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Østersund
© Peter Flink
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Koppang 1975 - Foto
© : Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com