Jernbane.Net

Hjem > Norge > Diesellokomotiver > Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB
Støtt oss
Ukens Bilde
El18 2245 og El18 2246 ved Marienborg
Fotograf: Mads Eivind Eilertsen

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
UHB nr 6 Høland midt i åkeren
Fotograf: Odd Eeg

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.


EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.
Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

Blowers av Roots konstruksjon

To spylepumper (en for hver sylinderrekke) ved motorens bakre ende som sørger for utspyling av forbrenningsgassene gjennom avgassventilene og fylling av frisk luft for forbrenningen i sylindrene.

Friskluften suges inn gjennom filter på toppen av spylepumpene. Spylepumpene (Roots) drives fra motorens register.

Motoren blir trykksmurt ved hjelp av en tannhjulspumpe ved motorens forende.

Den drives fra veivakselen over registerhjulene.
Foruten til de vanlige smøresteder på en motor, så tilfører man her også olje til det indre av stemplet, for kjøling av dette og for smøring av stempelboltlageret, som her er av en spesiell konstruksjon.
Denne oljen sprøytes inn i stemplet gjennom dyser som er rettet oppover.
Oljeutskilleren for utlufting av veivhus er plassert mellom spylepumpene.

 

 

Historikk


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.

Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m
622, 623 og Di.3b 18,9 m
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´
3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
Bevarte lokomotiver i Norge
Bevarte lokomotiver utenfor Norge
EVN-typenummer0303 (92 76 0303 xxx-y)

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955.
Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.

5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige.
4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia. 

Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.
Di3a 3.626 som ble levert til NSB i 1965 med fabrikknummer 2613, ble utrangert 23.06.2000.
Di3a 3.626 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia
Di3a 3.630 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2749, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.630 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito i Italia
Di3a 3.631 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2750, ble etter utrangering hos NSB solgt til: Impresa Salvatore Esposito i Italia

NSB Di3a 3.619 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2413 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3a 3.633 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2752 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.641 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2416 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.643 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2402 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo


 

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesignNydesignOfotbanen ASJernbaneverketKosovo Railways
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628Kosovo 007 ex NSB Di3 641
[bilde]
NOHAB Produktkatalog (forsiden), 21.2.1969
[bilde]
Di3.628 i godt driv
[bilde]
NSB Di3
Snørydding på Bergensbanen.
[bilde]
Di3 605
Di3.610 framför Et 62
[bilde]
Di3 610

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.


EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.
Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

Blowers av Roots konstruksjon

To spylepumper (en for hver sylinderrekke) ved motorens bakre ende som sørger for utspyling av forbrenningsgassene gjennom avgassventilene og fylling av frisk luft for forbrenningen i sylindrene.

Friskluften suges inn gjennom filter på toppen av spylepumpene. Spylepumpene (Roots) drives fra motorens register.

Motoren blir trykksmurt ved hjelp av en tannhjulspumpe ved motorens forende.

Den drives fra veivakselen over registerhjulene.
Foruten til de vanlige smøresteder på en motor, så tilfører man her også olje til det indre av stemplet, for kjøling av dette og for smøring av stempelboltlageret, som her er av en spesiell konstruksjon.
Denne oljen sprøytes inn i stemplet gjennom dyser som er rettet oppover.
Oljeutskilleren for utlufting av veivhus er plassert mellom spylepumpene.

 

 

Historikk


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.

Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m
622, 623 og Di.3b 18,9 m
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´
3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
Bevarte lokomotiver i Norge
Bevarte lokomotiver utenfor Norge
EVN-typenummer0303 (92 76 0303 xxx-y)

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955.
Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.

5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige.
4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia. 

Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.
Di3a 3.626 som ble levert til NSB i 1965 med fabrikknummer 2613, ble utrangert 23.06.2000.
Di3a 3.626 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia
Di3a 3.630 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2749, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.630 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito i Italia
Di3a 3.631 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2750, ble etter utrangering hos NSB solgt til: Impresa Salvatore Esposito i Italia

NSB Di3a 3.619 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2413 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3a 3.633 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2752 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.641 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2416 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.643 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2402 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo


 

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesign
[bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643
NydesignOfotbanen ASJernbaneverket
[bilde][bilde][bilde]
Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628
Kosovo Railways
[bilde]
Kosovo 007 ex NSB Di3 641
[bilde]
NOHAB Produktkatalog (forsiden), 21.2.1969
[bilde]
Di3.628 i godt driv
[bilde]
NSB Di3


⌘ NSB Di3a 602 [Demonstrator 1. NOHAB 2246]
Di3.602 med nmt vogner på Romsdalshorn
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 97 bilder - se alle
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Muppobobil
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di3.602 +Touristtrain at Andalsnes station
© Christian Ernst
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 603
603 og 626 på Grong stasjon ca 1979
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 27 bilder - se alle
Di3.603 i Trondheim.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
Di3.603 på Dombås januar 1966
© Bjørn Sæbø
Søk etter bildet i Forumene
Di 3. 603 på Støren klar for transport til Hamar
© Jon Rokseth
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 604
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di 3.604 hvilet ut i Mo i Rana
© Finn Lund
Søk etter bildet i Forumene
Tog 302 på Tynset
© Arne Aaeng
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 605 - TÅGAB Di3a 605
©Rolf Thoresen
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 26 bilder - se alle
Di 3 605 + El 16 2215 på Voss
© Tore Tveit
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 605
© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
Di3 605
© Øyvind Dølplads
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 606
NSB Di3 606 med beredskaps toget på Oslo S
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di3 606 på Nor på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 607

© Vegard Aunan
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle

© Vegard Aunan
Søk etter bildet i Forumene
Di3 607 på Bergensbanen
© Samling; Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3 607 i Steinkjer
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 608
Di 3 608 på Dokka
© Andre Gustavsem
Søk etter bildet i Forumene
I alt 15 bilder - se alle
Eina? Di 3 608
© AG
Søk etter bildet i Forumene
Hogging av Di3 på Marienborg februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.608 med godstog nord for Flisa på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 609
Trondheim
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Trondheim
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene† NSB Di3a 610
NOHAB på Marienborg
© Erlend Rehn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 23 bilder - se alle
Di3.610 på Marienborg , 4.11.2000.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 610 på Finse st
© Tore Tveit
Søk etter bildet i Forumene
siste rest av Di 3. 610 på Marienborg
© Jon Rokseth
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 611
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
3.611+3.608 Gt 5781-Levanger 30-06-1981
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.611 med tog 5085, krysser Di.3.608 med tog 5082 i Braskereidfoss.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 612
Di 3 612 på vei ut fra Kongsvinger med pukktog
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Sydgående Gt med Di3.612 passerar Bjerka 780907
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Di3 612 på vei ut av Kongsvinger
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 612 på vei ut fra Kongsvinger med pukktog
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 613
Marienborg
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Di 3.613 parkeres i spor 3 på Drangedal stasjon.
© Finn Lund
Søk etter bildet i Forumene
Di 3.613 og 622 med tog 5962 på Ørtfjell, venter på Ht. 451
© Finn Lund
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.614 med Solørbanens godstog 5082 i Elverum.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 614
Di.3.614, med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Kongsvinger stasjon sist på 80-tallet
© Per-Håkon Torps samling
Søk etter bildet i Forumene
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.614, med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
† NSB Di3a 615
NSB Di3 615 i Trondheim
© Hans Karlsson-Nyhlén
Søk etter bildet i Forumene
I alt 39 bilder - se alle
Tog 451
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Di3 615 med tog mot Stockholm
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
Di3-rest i Östersund
© BD
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 616
Di3.616+vogne+MX1001 på vej mod Fruens Bøge, Odense.
© Morten Larsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 184 bilder - se alle
Di 3.616 bakker inn på Jernbanemuseet
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 616 i Jernbaneverkets tog ved Polarsirkelen
© Mads Eilertsen
Søk etter bildet i Forumene
Di3.616 Klar for turen nedover Solørbanen
© Thor Åge Tykriset
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 617 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
DI 3.617 ankommer Løten en sommerdag ca i 1990
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DI 3.617 ankommer Løten en sommerdag ca i 1990
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3 617 ved verkstedet Marienborg
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3 617 ved verkstedet Marienborg
© Erland Rasten
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.617 i 351 ankommer endestasjon Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Di. 3 6 17 i Gt 5166 (?) På Gjøvik en høstdag på 90 tallet
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
Di3.617 i 351 ankommer endestasjon Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 - 617 ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 617 [1976]
Lok.fører Edmund Olsen sørger for " frie luftveier " på 617
© Tom Vidar Pedersen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Lok.fører Edmund Olsen sørger for " frie luftveier " på 617
© Tom Vidar Pedersen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1978]
3.617 i Pt 423 v. Lademoen
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
3.617 i Pt 423 v. Lademoen
© Erland Rasten
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1986]
Di3.617 med tog 301 gjør en kort stopp på Våler st. på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3.617 med tog 301 gjør en kort stopp på Våler st. på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1990]
Di3.617 med tog 5085 på Haslemoen mellom Våler og Flisa.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di.3.617 med grustog på Eidsvoll st.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di3.617 med tog 5085 på Haslemoen mellom Våler og Flisa.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1991]
Tog 302 krysser tog 301 i Atna.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tog 302 krysser tog 301 i Atna.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1995]
Di.3.617 med tog 377 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di.3.617 med tog 377 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1997]
Di3.617 ved Vålåsjø , mai 1997 ©HML
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di3.617 ved Vålåsjø , mai 1997 ©HML
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
Di3.617 på Dombås (avgående tog 353)
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 617 [1999]
Tog 354 med Di3.617 utfra Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tog 354 med Di3.617 utfra Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 618 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.618 på Gudå tidlig på 80 tallet
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
3.618 på Gudå tidlig på 80 tallet
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di 3 618 på Marienborg verksted
© Erland Rasten
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 618 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Vinter
© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di3.618 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Vinter
© Jan Haugen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 618 [1984]
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 618 [1989]
Di3.618 og 3.622 i tog 351 på Dombås , 30.7.1989.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3.618 og 3.622 i tog 351 på Dombås , 30.7.1989.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 618 [2000]
Delt opp i to
© Vegard Aunan
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Delt opp i to
© Vegard Aunan
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di3a 619
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 38 bilder - se alle
Tog 351 med 2 Di3 lokomotiv
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
Kosovo
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
Kosovo
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 620
Di3.620 Øran Vest og NSB Gods i 98
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 16 bilder - se alle
Di3.620 tørnes på Dombås.
©
Søk etter bildet i Forumene
Di 3-620 på Kongsvinger ca 1984
© Thor Ludvigsen
Søk etter bildet i Forumene
Di. 3 3.620 with train 83 (Trondheim - Stockholm) Storlien
© Bert van 't Ende
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 621
Di3621 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 37 bilder - se alle
Di3.621 på Fagernes
© Mads Skoland
Søk etter bildet i Forumene
Di3.621 Ingen tvil om det nye eierskapet
© Mads Skoland
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.621 med tog 301 ved Barkald, Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 622 [1974]

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 622 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 622 i Trondheim, først på 90 - tallet ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di3 622 i Trondheim, først på 90 - tallet ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3 622 i Åndalsnes
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 622 [1990]
Di.3.622, med tog 5082 syd for Braskereidfoss, Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Di.3.622, med tog 5082 syd for Braskereidfoss, Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.622 med tog 5081 passerer Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.622 med tog 5082 på Braskereidfoss st. Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 622 [1991]
622 med gt fra Gjøvik sør for Reinsvoll 30.6.91
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
622 med gt fra Gjøvik sør for Reinsvoll 30.6.91
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 622 [1997]
NSB DI3 622 på Elverum (1997)
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
NSB DI3 622 på Elverum (1997)
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 622 [1998]
Di3.622 på Dombås , 4.7.1998.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3.622 på Dombås , 4.7.1998.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i ForumeneDemonstrator 3. NOHAB 2417 (NSB Di3a 623)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 623 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3-623 Hakadal st.
© Knut Ekeberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
3-623 Hakadal st.
© Knut Ekeberg
Søk etter bildet i Forumene
DI 3 623 på Trondheim stasjon
© Rolf Støen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.623 i 2351 på Dombås
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Dombås
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 i 2351 på Dombås
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 [1974]
Stopp ved Polarsirkelen med Tyske turister
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Stopp ved Polarsirkelen med Tyske turister
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di3 623 ved Polarsirkelen.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Linjedåp ved Polarsirkelen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 [1988]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 623 [1989]
3 623 Fagernes 31.12.88,historiens siste tog 282 har annkommet
© Jørn-Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Rt 452 i Mosjöen juni 1989
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
3 623 Fagernes 31.12.88,historiens siste tog 282 har annkommet
© Jørn-Ole Steina
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 [1994]
Di 3 623 i 452 på Verdal st
© Tore Tveit
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di 3 623 i 452 på Verdal st
© Tore Tveit
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 [1997]
Di.3.623 i Åndalsnes Sommeren -97
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di.3.623 i Åndalsnes Sommeren -97
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 [1998]
3.623 Åndalsnes 1998
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
3.623 Åndalsnes 1998
© Tore Wahl
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 623 [1999]
Di3.623 og Di3.629 Dombås ©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Di3.623 med Raumabanen 75 år
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 og Di3.629 Dombås ©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
Tog 354 i spor 2 og tog 353 i spor 1 på Dombås
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 623 [2000]
302/303 på Hamar des 2000
© Lars Byman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
302/303 på Hamar des 2000
© Lars Byman
Søk etter bildet i Forumene
©Trond Lindahl - NSB Di3 623 i Åndalsnes 23/7 2000
© Trond Lindahl
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 med tog 72303 syd for Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di3a 623 [2001] (Ofotbanen A/S)
Marienborg, 7. juni 2001 ©Bodo G. Meier
© BGM
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Marienborg, 7. juni 2001 ©Bodo G. Meier
© BGM
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di3a 623 [2002]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


OBAS Di3a 623 [2003]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


OBAS Di3a 623 [2004]
Foto Lars Byman 27 julin 2004 Narvik Di3.623
© Lars Byman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Foto Lars Byman 27 julin 2004 Narvik Di3.623
© Lars Byman
Søk etter bildet i Forumene
Foto Lars Byman Narvik 27 juni 2004
© Lars Byman
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di3a 623 [2005]
Di3 623 i Narviks hamn den 8/10 2005.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di3 623 i Narviks hamn den 8/10 2005.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Så långt norrut man kan komma på jernbane i Europa.
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di3a 623 [2006]
Di3 623 på Rena ©Thor Åge Tykriset
© Thor Åge Tykriset
Søk etter bildet i Forumene
I alt 28 bilder - se alle
Di 3 623
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 623
© Jon Rokseth
Søk etter bildet i Forumene
OBAS nord for Melhus 17.7.06
© Jon Rokseth
Søk etter bildet i Forumene
OBAS Di3a 623 [2007]
Haven/Loenga
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 37 bilder - se alle
OBAS Di3.623 med biltog gjennom Finneidfjord
© Rune Nordmark
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 ved Granlund, Rena
© Thor Åge Tykriset
Søk etter bildet i Forumene
OBAS Di 3.623 på Hamar.
© magnus ryen
Søk etter bildet i Forumene
OBAS Di3a 623 [2008] (Ofotbanen Drift A/S)
OBAS Di.623 med godstog 8904 på veg sydover fra Minnesund st.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 29 bilder - se alle
Dagens trekkraft i 5994
© Lars Kristian Røli
Søk etter bildet i Forumene
OBAS i Godsterminalen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Søk etter bildet i Forumene
OBAS i Toraneset!
© Bjørn-Terje Nilssen
Søk etter bildet i Forumene
IBAB Di3a 623 [2009]
Di3 623 passerer Braskereidfoss, på tur til Sverige og IBAB.
© Bernt Dillerud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 623 passerer Braskereidfoss, på tur til Sverige og IBAB.
© Bernt Dillerud
Søk etter bildet i ForumeneIBAB Di3a 623 [2010]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


IBAB Di3a 623 [2011]
3.623, vet også å slappe av
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
3.623, vet også å slappe av
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i ForumeneIBAB Di3a 623 [2012]
Di3.623 og 632 med tog 89590 i Emådalen
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Di3.623 og 632 med tog 89590 i Emådalen
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 og 632 med tog 89590 i Mora
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 og 632 med tog 89590 passerer Orsa
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
IBAB Di3a 623 [2013]
Di3.623 og 632 med Gt 19515 S-Mra ved Orsa
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Di3 623,632 nord for Orsa
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
Stålpendeln väntar på avgång från Östersund
© Carl-Henrik Jonasson
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 og 632 med Gt 19515 S-Mra ved Orsa
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
IBAB Di3a 623 [2014]
Fågelsjö Di3 623
© Torbjörn Jonsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Di 3 623,632 rett sør for Sveg
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 623,632 over toppen ved Fågelsjö
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
Emådalen
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 623 [2015]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 623 [2016] (NOHAB GM-Foundation.)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2017]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2018]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2019]
Di3.623 under oppbygging og reparasjon i Budapest.
© Arne Aaeng
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di3.623 under oppbygging og reparasjon i Budapest.
© Arne Aaeng
Søk etter bildet i Forumene
Di3.623 eller M61.000 i Budapest.
© Arne Aaeng
Søk etter bildet i ForumeneM61 000 exDi3a 623 [2020]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2021]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3 624 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Søk etter bildet i Forumene
Di 3.624 Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Søk etter bildet i Forumene
Di3 624
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 624 (1982 - design uten datering)
3 624 som l 6161 pass Breiskallen
© stein arild tufte
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
3 624 som l 6161 pass Breiskallen
© stein arild tufte
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di 3 624 på Hamar
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1988]
Di3 624 på Fagernes
© Martin Forsaeus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Ht 451 passerarar fotografen.
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Ht 451 med Di3 624 före Jörstad.
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Di3 624 på Eina
© Martin Forsaeus
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 624 [1990]
Di.3 624, med tog 1085, nord for Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di.3 624, med tog 1085, nord for Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1991]
NSB Di3 624 på Eina med tog til Dokka
© Stein Arlid Tufte
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
3 624 på Eina med gt til Dokka 26.3.91
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3 624 på Eina med tog til Dokka
© Stein Arlid Tufte
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1992]
Di.3.624 og Bm.92.10, med tog 1083 til Elverum. Kongsvinger st.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
3 624 på Eina mars 92
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.624 og Bm.92.10, med tog 1083 til Elverum. Kongsvinger st.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1993]
Di 3.624 i Ht 302, Røros
© Steinar Johnsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di 3.624 i Ht 302, Røros
© Steinar Johnsen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1996]
Di.3.624 med tog 301 passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di.3.624 med tog 301 passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1997]
Di3.624 på Bjorli , 12.7.1997.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3.624 på Bjorli , 12.7.1997.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 624 [1998]
©Thomas Hansen Di 3 624+608 passerer Valnesfjord med Dt 472 mars 1998.
© Thomas Hansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Rättibutten i Bodø! Okänd fotograf
© urban lavén
Søk etter bildet i Forumene
©Thomas Hansen Di 3 624+608 passerer Valnesfjord med Dt 472 mars 1998.
© Thomas Hansen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di 3 625 på Hamar
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 625 på Roverud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 625 på Roverud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 [1988]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 625 [1989]
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 [1990]
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di3.625, med tømmertog syd for Elverum, på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
Di 3.625, med løslok ved Eidsvoll stasjon.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 [1991]
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Gt mot Bodö vid Majavatn camping
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene

© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 [1995]
Di3 625 med tog 301 ved Barklad
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 625 med tog 301 ved Barklad
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 [1997]
©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Di3.625 med tog 352 på stuguflåten bru 15.nov.97.
© Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Di.3.625 på Ørtfjell sommeren -97
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i Forumene
©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 625 [1998]
Åndalsnæs train 356
© Morten Vesterager
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Åndalsnæs train 356
© Morten Vesterager
Søk etter bildet i ForumeneDi3 626 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 626 på Hasle holdeplass
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
På Eina st.
© Knut Ekeberg
Søk etter bildet i Forumene
Di3 626 passerer Haslemo stasjon på Solørbanen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di3 626 passerer ved Eik holdeplass på Solørbanen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 626 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3626 Ankomet Åndalsnes fra Dombås.
© Per Carlsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Di3.626
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Førerromet i 626.
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Åndalsnes stasjon
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Di3a 626 [1974]
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 626 [1979]
Ht 452 avg Majavatn mot Trondheim
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Ht 452 ank Majavatn m Di3.626+Di3+14 vagnar
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Ht 452 avg Majavatn mot Trondheim
© Jan Olsson
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 626 [1984]
Di 3.626 med tog 301 krysser tog 376 på Ilseng st. mellom Hamar og Elverum. Mars 1984
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di 3.626 med tog 301 krysser tog 376 på Ilseng st. mellom Hamar og Elverum. Mars 1984
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 626 [1991]
3 626 sør for reinsvoll
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
3 626 sør for reinsvoll
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 626 [1996]
3.626+3.642 Støren 1996
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
3.626+3.642 Støren 1996
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
Di3.626 med langskinnesett fra Hauerseter i Hamar,
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 626 [1999]
Tog 411 med Di3626 forrest drar mot Trheim fra Domb.
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tog 411 med Di3626 forrest drar mot Trheim fra Domb.
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 626 [2001] -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 627 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
tog 301 i Trondheim
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Di3 på Tøyen.
© Knut Ekeberg
Søk etter bildet i Forumene
tog 301 i Trondheim
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 627 [1975]
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 627 [1983]
Marienborg
© Erland Rasten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Marienborg
© Erland Rasten
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 627 [1985]
Di 3 614, og 627, Rena st. Sommer 1985.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di 3 614, og 627, Rena st. Sommer 1985.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 627 [1991]
avsporet Di3 des 91 i åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
avsporet Di3 des 91 i åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i ForumeneDi3a 627 [1992]
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di3a 628
Di 3 628 i Stryken
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
I alt 175 bilder - se alle
Rehab©Alf Saxlund
© Alf Saxlund
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 628 med opplastete pukkvogner
© Erik Synstad
Søk etter bildet i Forumene
DI 3 628 kjører inn til Eina
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 629
og en kald di 3 på Hamar
© Jørn-Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
I alt 241 bilder - se alle
Halden
© Kristoffer W. Svendsen
Søk etter bildet i Forumene
Edsvalla
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Di 3 629 med sagtømmer til Koppang på Opphus st
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 630
Bjorli
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 18 bilder - se alle
Di3 630 med dagtog til Bodø.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tog 352 påska 1998
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 631
tog 452 - Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 22 bilder - se alle
2xDi3 i tog 2354
© leif johnny olestad
Søk etter bildet i Forumene
Kryssing på Movatn st.
© Knut Ekeberg
Søk etter bildet i Forumene
Nohab ex Di 3, Acireale
© Giovanni Capitano
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 632
OBAS Di 3.632 i Narvik
© Siegfried Schöpfer
Søk etter bildet i Forumene
I alt 163 bilder - se alle
Koppang 09.01.2006 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Søk etter bildet i Forumene
3 632 i Arvika 24 mai 2005 © Hans G Larsson
© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
632 henger bak
©
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3a 633
Di3 633 i Trondheim med tåg till Stockholm
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 27 bilder - se alle
Di3.633 på Storlien i 1983
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Di3 633 i Trondheim med tåg till Stockholm
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
31.5.2010 Kosovo
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3b 641 - Demonstrator 41.01
3.641 syd for Os 86
© Bjørn Gunnar Kværne
Søk etter bildet i Forumene
I alt 29 bilder - se alle
Di. 3 3.641 with train 424 (stockholm - Trondheim) Storlien
© Bert van 't Ende
Søk etter bildet i Forumene
DI 3 641
© Yngve Øines
Søk etter bildet i Forumene
Kosovo 2.6.10
© Klaus Korbacher
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3b 642 - Demonstrator 41.02
Di3.642 på Verksted Grorud
© atle samuelsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 145 bilder - se alle
Di3.642 på Dombås , 19.3.2000.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
Di 3. 642 ved Ler
© Jon Rokseth
Søk etter bildet i Forumene
Tre flotte damer på Hamar
© Simen Flaten Svisdal
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di3b 643 Demonstrator 2: NOHAB 2402 [1960] (NSB Di3b 643)
Lønsdal høsten 2000
© Juerg Streuli
Søk etter bildet i Forumene
I alt 37 bilder - se alle
Bodø stasjon
© Preben Jacobsen
Søk etter bildet i Forumene
3.643 på Dombås 31-05-1980
© Rolf Thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Di3.643 og 631 på Dombås , 19.3.2000.
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
Førerplassene og utsikten derfra

© Thor Ludvigsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Inne i Di 3 632
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Kryssing på Atna i 1996
© Øivind Sørhusbakken
Søk etter bildet i Forumene
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
Førerom Di3 621 ende 2
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneDi3 623 ende 2 under rangering
©Peter Flink. Ende 2 Di3 623 under rangering Koppang 12 aug 2006.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
©Peter Flink. Ende 2 Di3 623 under rangering Koppang 12 aug 2006.
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneDi3 629 - Kapsch Portbox Ultralite GSM-R 8W
Kapsch Portbox Ultralite GSM-R 8W i Di3 629
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kapsch Portbox Ultralite GSM-R 8W i Di3 629
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneTekniske detaljer Di3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Togvarmeaggregat 12V-71 (Detroit Diesel Series 71)
Motoren er en V12 Detroit diesel på ca 400hk
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Motoren er en V12 Detroit diesel på ca 400hk
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneUtsnitt GM 567 Dieselmotor
Utsnitt GM 567 Dieselmotor.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Utsnitt GM 567 Dieselmotor.
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneHovedmotor type EMD 567C-16
Sjekk av oljen i motoren i 626
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Sjekk av oljen i motoren i 626
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Roots kompressor
© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
Huvudmotor Di3
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Bilde 1: Vi ser en GM motor hvor man har åpnet en av inspeksjonslukene i spyleluftkanal
Östersund den 13 jan 2006
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Östersund den 13 jan 2006
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneBilde 2: Vi ser avgreningsrør for kjølevann til den ene sylinderforingen
Östersund den 13 jan 2006
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Östersund den 13 jan 2006
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneBilde 3: Dette røret forsyner alle avgreningsrørene med kjølevann
Östersund den 13 jan 2006
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Östersund den 13 jan 2006
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneHovedmotor type EMD 567D-16
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sylindertopp hovedmotor
Di3 623 med tandvärk 20060410
© -ch-
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 623 med tandvärk 20060410
© -ch-
Søk etter bildet i ForumeneStempel hovedmotor
Di3 623 Lyft av powerpack
© -ch-
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Di3 623 Lyft av powerpack
© -ch-
Søk etter bildet i ForumeneBlowers av Roots konstruksjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Luftfilter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3 banemotorer

© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle

© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
banemotor Di3
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Carl Leo kontrollerar olja i banemotorlager på Di3 632 i Hamar 11 nov 2006.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Di3 632 Kabelbrann
Kabelbrann Di3 632
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kabelbrann Di3 632
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneTakdetaljer på Di3
Auma sidespor sett från taket av Di3 629,
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Auma sidespor sett från taket av Di3 629,
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Takdetaljer på Di3 under uppehåll i Mo i Rana
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Normal dag på jobben
© Hans Marius Walhovd
Søk etter bildet i ForumeneDi3 akslinger
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneDi3 boggi
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Boggi under Di3 605
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneUnderliggende frontploger
Detalj av plog till Di3 629 i Åmål
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Plog till Di3 629 i Åmål
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i Forumene
Detalj av plog till Di3 629 i Åmål
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i ForumenePåfylling drivstoff
Ofotbanen på Inlandsbanan.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ofotbanen på Inlandsbanan.
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di 3 på Dovrebanen
Mot Oslo! (Mellan Dombas och Otta)
© Hubert G. Königer
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Dovrebanen
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Extra Godstog 8766 på Hovin 12/3 2006.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Mot Oslo! (Mellan Dombas och Otta)
© Hubert G. Königer
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di 3 på Fryksdalsbanan [Sverige]
Nya bron över Ljusnan.
© Peter Berggren.
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Övre Fryken och Fryksdalsbanan sedd från en Di3.
© Peter Berggren.
Søk etter bildet i Forumene
Nya bron över Ljusnan.
© Peter Berggren.
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di 3 på Inlandsbanan [Sverige]
Vut (Vagnuttagning=Kipptog) mellan Dorotea och Hoting på väg mot Skogn, Norge.
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Vut (Vagnuttagning=Kipptog) mellan Dorotea och Hoting på väg mot Skogn, Norge.
© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di 3 på Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kongsvinger stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di 3 på Meråkerbanen
Natt og dag møttes på 17. mai
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Natt og dag møttes på 17. mai
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene

©
Søk etter bildet i ForumeneOBAS Di 3 på Mittlinjen [Sverige]
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
copyfree
©
Søk etter bildet i Forumene
Østersund
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di 3 på Nordlandsbanen
Bodø stasjon
© Ukjent
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Lønsdal stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Bodø stasjon
© Ukjent
Søk etter bildet i Forumene
Sydgående Ht norr Mo i Rana
© jan olsson
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di 3 på Raumabanen
©Jan Kristiansen
© Jan Kristiansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
tog 352 avventer avgang
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
©Jan Kristiansen
© Jan Kristiansen
Søk etter bildet i Forumene
5256 på Mjelva 30.oktober 98©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di 3 på Rørosbanen
Koppang 1975 - Foto
© : Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Vinterbane
© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
Ofotbanen A/S med tømmertog ut ifra Koppang stasjon
© Kjetil Johnsen
Søk etter bildet i Forumene
Koppang 09.01.2006 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Søk etter bildet i Forumene
NSB Di 3 på Solørbanen
Ofotbanen AS på Solørbanen 130805
© Per-Håkon Torp
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tog 301 passerer Roverud
© NJK Solør Odal
Søk etter bildet i Forumene
Ofotbanen AS på Solørbanen 130805
© Per-Håkon Torp
Søk etter bildet i Forumene
Di.3, med tømmertog nord for Braskereidfoss på Solørbanen. 1986.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di 3 på Valdresbanen
Dokka
© AG
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Dokka
© AG
Søk etter bildet i Forumene
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Søk etter bildet i ForumeneNSB Di 3 på Østfoldbanen
Tømmertog Halden-Hønefoss passerer Ulvøya 8. mars 2005.
© Leif H Ruud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Tømmertog Halden-Hønefoss passerer Ulvøya 8. mars 2005.
© Leif H Ruud
Søk etter bildet i Forumene
2 stk. OBAS Di 3 med containertog nord for Onsøy 09.03.2005
© Leif-H. Ruud
Søk etter bildet i ForumeneNOHAB Produktkatalog (forsiden)
NOHAB Produktkatalog (forsiden)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
NOHAB Produktkatalog (forsiden)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneNohab a la carte
Er man entusiast så er man.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Nohab a la carte
© Leif-Harald Ruud
Søk etter bildet i Forumene
Er man entusiast så er man.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBooking.com
Booking.com