Jernbane.net

Hjem > Norge > Diesellokomotiver > Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB
Støtt oss
Ukens Bilde
Tmz 109 med 48472 ved Gunita
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Passerende tog 371 ved Nunntorp
Fotograf: Ronny Maarud

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.

Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

Historikk


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.

Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m
622, 623 og Di.3b 18,9 m
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´
3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
Bevarte lokomotiver i Norge
Bevarte lokomotiver utenfor Norge
EVN-typenummer0303 (92 76 0303 xxx-y)

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955. Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.

5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige.
4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia. 

Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.
Di3a 3.626 som ble levert til NSB i 1965 med fabrikknummer 2613, ble utrangert 23.06.2000.
Di3a 3.626 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia
Di3a 3.630 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2749, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.630 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito i Italia
Di3a 3.631 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2750, ble etter utrangering hos NSB solgt til: Impresa Salvatore Esposito i Italia

NSB Di3a 3.619 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2413 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3a 3.633 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2752 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.641 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2416 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.643 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2402 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo

 

 

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesignNydesignOfotbanen ASJernbaneverketKosovo Railways
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628Kosovo 007 ex NSB Di3 641
[bilde]
NOHAB Produktkatalog (forsiden), 21.2.1969
[bilde]
Di3.628 i godt driv
[bilde]
NSB Di3
Snørydding på Bergensbanen.
[bilde]
Di3 605
Di3.610 framför Et 62
[bilde]
Di3 610

Beskrivelse

"Vekk med dampen"

Når Di3 ble anskaffet startet NSBs "Vekk med dampen" prosjekt som skulle vise seg å vare helt til 1970 .
Di3 var et viktig middel i "Vekk med dampen" programmet.

Lokomotivtypen ble opprinnelig satt inn på Bergensbanen og Dovrebanen, men da disse var ferdig elektrifiserte, ble de flyttet til mindre viktige baner som Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Valdresbanen
Type Di.3 har vært en meget pålitelig lokomotivtype til tross for mange år i drift.EMD 567 C
Dieselmotoren er av typen EMD 16-567 C.
EMD 16-567 C er en 16 sylindret 2-takt vannavkjølt dieselmotor, med en ytelse på 1750 hk med et maksimalt omdreiningstall på 835 rpm/min.

Tomgangsturtallet er på 275 rpm/min.

Kjølevifter

Di3 er utstyrt med 4 stk kjølevifter som er drevet av hver sin 6,6 kw vekselstrømsmotor. Viftenes hastighet endres proporsjonalt med dieselmotorens hastighet.
Når kjølevannstemperaturen når 82 grader starter en termostat opp vifte nr 1 samtidlig som at sjalusiene på sidene i motorrommet åpnes.
De resterende viftene startes ved følgende temperaturer:

• Ved 84 grader starter vifte 4.
• Ved 86 grader starter vifte 2.
• Ved 90 grader starter vifte 3.

Di3 lokene blir som regel kjørt fra ende 1.
Dette var pga støyen som kom fra togvarmeaggregatet som var plassert inntil førerrommet i ende 2. Noen få av lokomotivene fikk støyisolering i ende 2, men dette ble nedprioritert pga den relativ gode tilgangen til svingskiver.
Lokomotivene ble alt som oftest, tørnet rundt på endestasjonene for å kunne kjøres fra ende 1. 

Dieseltanken på Di3 rommet 3600 liter.
Forbruket var ca 5 liter drivstoff pr kilometer kjøring.

Historikk


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.

Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB
Bygget avNydqvist & Holm AB (NOHAB)
Bygget antall32(Di. 3a), 3(Di. 3b)
Byggeår1957-69
Største hastighet105 km/t (Di.3b:143 km/t)
MotorGM 16-567C/E
Ytelse1775 hk/1305 kW
Banemotor6 stk. ASEA LJB76/LJB84 eller EMD D29T
Lengde o.b.18,6 m
622, 623 og Di.3b 18,9 m
Vekt102 tonn
Akselanordning32 Di3a med akselrekkefölge Co´Co´
3 Di3b med (A1A)´(A1A)´
Bevarte lokomotiver i Norge
Bevarte lokomotiver utenfor Norge
EVN-typenummer0303 (92 76 0303 xxx-y)

NoHAB nr. 2246 var ett demonstrasjonslokomotiv og var blandt annet i Tyrkia  sommeren 1955. Lokomotivet ble  forbilde for de Belgisk / Luxembourgiske EMD-lokomotivene som ble bygget hos AFB og levert i perioden 1955-57.

Nr. 2246 fra NoHAB ble innlemmet i NSB sin materielpark fra og med 1.september 1956, hvor det ble gitt typebetegnelse Di3 og nummer 602.
Det ble overtatt av NSB den 21.november 1956 etter vedtak i Hovedstyret.

Bokstaven "a" etter Di3 kom til i 1960, da NSB fikk en mindre serie på tre lokomotiver med akselrekkefølge (A1A)´(A1A)´.

De øvrige Di3 hadde akselrekkefølgen Co´Co´, hvilket alle de belgiske, luxembourgske og ungarske også fikk. De danske MY 1101 - 1159 og de tre norske Di3b 641 - 643 kom til å minne om "Rock Islands" TA 601 - 606 teknisk sett, mens de andre 16-cylindrede EMD-lokomotiver kom til å minne mest om EMDs SD-modellen rent teknisk.

I 1969 ble de siste 4 Di 3 levert til NSB.

Jernbanemuseet har tatt vare på 602 og 616, begge disponeres av NJK v. Norsk Museumstog.

5 lokomotiver ble solgt til Ofotbanen AS og ble brukt i godstog i Norge og Sverige.
4 av disse er solgt videre til Inlandsbanen AB.

Flere lokomotiver er solgt til Kosovo og Italia. 

Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.
Di3a 3.626 som ble levert til NSB i 1965 med fabrikknummer 2613, ble utrangert 23.06.2000.
Di3a 3.626 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia
Di3a 3.630 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2749, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.630 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito i Italia
Di3a 3.631 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2750, ble etter utrangering hos NSB solgt til: Impresa Salvatore Esposito i Italia

NSB Di3a 3.619 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2413 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3a 3.633 som ble levert i 1969 med fabrikknummer 2752 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.641 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2416 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo
NSB Di3b 3.643 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2402 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo

 

 

Designhistorie
DemonstrasjonsdesignGammeldesignMellomdesign
[bilde][bilde][bilde]
Di3a 602 i TrollhättanDi3 616Di3 643
NydesignOfotbanen ASJernbaneverket
[bilde][bilde][bilde]
Di3 624Di3 623Jernbaneverket Di. 3 628
Kosovo Railways
[bilde]
Kosovo 007 ex NSB Di3 641
[bilde]
NOHAB Produktkatalog (forsiden), 21.2.1969
[bilde]
Di3.628 i godt driv
[bilde]
NSB Di3


Demonstrator 1. NOHAB 2246; (NSB Di3a 602)

©
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
På veg ut av Åk tunnel på Mjelva
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

© foto olestad
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna

NoHAB (Nydqvist & Holm AB) Byggenummer 2246
Lokomotivet bygget i 1954 som GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv

1954 => GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv
1956 => Solgt til NSB Di 3.602
1962 => Får nytt design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
1988 => Di3 602 ble omlakkert til ny design i 1988.
1995.10.11 => Utrangert av NSB
1997 => Overført til Jernbanemuseet
1998-2007 => Deponert hos GM-Gruppen
2002-2004 => Gjennomgår en total renovering
2004 => Lakkeres grønn / gul

92 76 0303 602-5 N-JBV

Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.


Problemet med lav sporstandard og høyt akseltrykk, var årsaken til at da NOHAB 2246 ble bestilt fra Nydquist & Holm Aktiebolag ved kontrakt av 11.august 1952, var det uten VAPOR - kjelen for togoppvarming, da man mente at akseltrykket ville bli for tungt.

Di 1.601 hadde jo ingen innebygd kjele for togoppvarming, den måtte dra på en finke (kjelevogn) som det viste seg etterhvert som prøvekjøringene opp til Mo begynte i februar 1953 - også voldte problemer.
Det var mye prakk med varmgåtte hjullager, så NSB Hovedstyret kom heldigvis på bedre tanker utover i 1953. Den 20.november 1953 fikk NOHAB beskjed om at byggenummer 2246 var ønsket levert med VAPOR - kjele den også.

Baneavdelingen i Hovedstyret beregnet akseltrykket nå til å bli 16, 6 tonn i ende 1 og 16, 5 tonn i ende 2.
Man sammelignet med akseltrykket for Dovregubben 15,7 tonn og El 11 på 16tonn, lokomotiver som gikk på strekninger med samme sporkvalitet.
Dessuten var jo svillebyttingen mellom Trondheim og Sunnan i gang på denne tiden!

De 4 byggenumrene føre ( 2242 - 2245 ) MY 1101 - 1104, ble bestilt av DSB med Vaporkjele.
I Danmark var det 18 tonns akseltrykk (mot 16 tonn på Nordlandsbanen) !
Kjelen til NOHAB 2246 måtte således etterbestilles fra USA, og lokkassen kunne ikke heises ned på understillingen, før den oljefyrte dampkjelen var på plass.
Det forsinket leveransen til NSB med 8 måneder, i forhold til opprinnelig plan.

DSBs MY 1104 ble satt rett inn i trafikk den 28.mai 1954 uten noen form for prøvekjøring, mens NOHAB 2246 ikke debuterte på Dovrebanen før den 14.oktober 1954.

På Nordlandsbanen debuterte lokomotivet den 21.oktober 1954 i Ht 451 Trondheim - Mo i Rana og ble prøvekjørt på denne strekningen paralellt med Di 1.601 (som gikk første tur nordover den 4. - 5.februar 1953 i Ht 459 ) fram til den 11.januar 1957 da loggføring av turene opphørte og prøvekjøringsperioden formelt sett var over.
Byggenummer 2246 var da allerede blitt til Di 3.602 ( fra og med 1.september 1956 ) og innkjøpt av NSB ( vedtatt den 21.november 1956 ).
Ytterligere 5 stk Di 3 - lokomotiver var da bestilt : 603 - 607, hvor det første ble overlevert den 25.april 1957 ved en sermoni hos Nydquist & Holm Aktiebolag i Trollhãttan, Sverige.

Di 1.601 ble tatt ut av drift og hensatt fra og med 29.mai 1957.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Demonstrator 1. NOHAB 2246; (NSB Di3a 602)


NSB Di3a 602 [1984]
I alt 1 bilde
Di.3.602 og 607, Trondhein st, 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.602 og 607, Trondhein st, 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
NoHAB (Nydqvist & Holm AB) Byggenummer 2246
Lokomotivet bygget i 1954 som GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv

1954 => GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv
1956 => Solgt til NSB Di 3.602
1962 => Får nytt design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
1988 => Di3 602 ble omlakkert til ny design i 1988.
1995.10.11 => Utrangert av NSB
1997 => Overført til Jernbanemuseet
2002-2004 => Gjennomgår en total renovering
2004 => Lakkeres grønn / gul

92 76 0303 602-5 N-JBV

Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.

Nydqvist & Holm AB, (NOHAB) 2246 ble første gang vist på NSBs jubileumsutstilling i Oslo den 17.september 1954.
Lokomotivet ble etter utstillingen sendt tilbake til fabrikken i Trollhättan.
Senere samme høst og utover i 1955 ble lokomotivet prøvekjørt hos NSB, blant annet på Nordlandsbanen.
Etter avsluttede testkjøringer i Norge, ble lokomotivet sendt ut i Europa for prøvekjøringer i Jugoslavia, Hellas og Tyrkia.

Når NSB valgte denne typen som sitt nye standardlokomotiv for ikke-elektrifiserte strekninger, ble NOHAB 2246 kjøpt av Norges Statsbaner i 1957.
Lokomotivet fikk nummer NSB Di 3.602.
Norges Statsbaner fikk i årene 1956 til 1969 levert 35 lokomotiver av type Di3.

Allerede i 1957 ble følgende serie lokomotiver av typen levert:
Fabrikknummer: 2339=> leverings år 1957 NSB Di 3.603
Fabrikknummer: 2340=> leverings år 1957 NSB Di 3.604
Fabrikknummer: 2341=> leverings år 1957 NSB Di 3.605
Fabrikknummer: 2342=> leverings år 1957 NSB Di 3.606
Fabrikknummer: 2343=> leverings år 1957 NSB Di 3.607Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 602 [1984]


NSB Di3a 602 [1988]
I alt 1 bilde
©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a 602 [1993]
I alt 1 bilde
På Stjørdal
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
På Stjørdal
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
NoHAB (Nydqvist & Holm AB) Byggenummer 2246
Lokomotivet bygget i 1954 som GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv

1954 => GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv
1956 => Solgt til NSB Di 3.602
1962 => Får nytt design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
1988 => Di3 602 ble omlakkert til ny design i 1988.
1995.10.11 => Utrangert av NSB
1997 => Overført til Jernbanemuseet
2002-2004 => Gjennomgår en total renovering
2004 => Lakkeres grønn / gul

92 76 0303 602-5 N-JBV

Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 602 [1993]


NSB Di3a 602 [1994]
I alt 1 bilde
Di3 602 i Roskilde
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna
Di3 602 i Roskilde
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna
NoHAB (Nydqvist & Holm AB) Byggenummer 2246
Lokomotivet bygget i 1954 som GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv

1954 => GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv
1956 => Solgt til NSB Di 3.602
1962 => Får nytt design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
1988 => Di3 602 ble omlakkert til ny design i 1988.
1995.10.11 => Utrangert av NSB
1997 => Overført til Jernbanemuseet
2002-2004 => Gjennomgår en total renovering
2004 => Lakkeres grønn / gul

92 76 0303 602-5 N-JBV

Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 602 [1994]


NSB Di3a 602 [1999]
I alt 1 bilde
Di3.602, Di3.616, MX1001, Di3.621 i Hamar.
© Morten Larsen (DK)
Finn i Postvogna
Di3.602, Di3.616, MX1001, Di3.621 i Hamar.
© Morten Larsen (DK)
Finn i Postvogna

NSB Di3a 602 [2003]
I alt 1 bilde
Fra dugnaden på Di3.602 i åndalsnes i 2003
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Fra dugnaden på Di3.602 i åndalsnes i 2003
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a 602 [2004]
Di3.616 og 602 Dombås august 2004©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
602 og 616 utstilt på Jernbanemuseet.
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Rørosturen 04
© Bjørn Gunnar Kværne
Finn i Postvogna
Rørosturen 04
© Bjørn Gunnar Kværne
Finn i Postvogna

NoHAB (Nydqvist & Holm AB) Byggenummer 2246
Lokomotivet bygget i 1954 som GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv

1954 => GM-EMD/NoHAB demonstrasjons lokomotiv
1956 => Solgt til NSB Di 3.602
1962 => Får nytt design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
1988 => Di3 602 ble omlakkert til ny design i 1988.
1995.10.11 => Utrangert av NSB
1997 => Overført til Jernbanemuseet
2002-2004 => Gjennomgår en total renovering
2004 => Lakkeres grønn / gul

92 76 0303 602-5 N-JBV

Lokomotivet ble utrangert fra NSB 11.oktober 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 602 [2004]


NSB Di3a 602 [2005]
Di3.602/616 rangerer i Haven
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3.602 og MZ 1415 passerer verma stasjon 23.april 2005
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Åndalsnes stasjon 24.april 2005
©
Finn i Postvogna


NSB Di3a 602 [2006]
©Bjarne Halvorsen Alnabru 21-11-06
© Bjarne Halvorsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di3.602 i Lokverstedet på Marienborg
© lars byman
Finn i Postvogna
3.602 - 2.7.2006
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
3.602 - 2.7.2006
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


NSB Di3a 602 [2007]
Di3.602 +Touristtrain at Andalsnes station
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Di3.602 ende 1
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3.602 med nmt vogner på Romsdalshorn
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Di3.602 med nmt vogner v/Trollveggen i Romsdalen
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


NSB Di3a 602 [2008]
Muppobobil
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Muppobobil
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 602 på Hamar
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 602 på Hamar under under typekurs
© Peter Flink
Finn i Postvogna


NSB Di3a 602 [2009]
Di3.602 på gamle Bestum stasjon, Jernbanemuseets Dag 2009
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I førerrommet på Di. 3 602
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Di3.602 på gamle Bestum stasjon, Jernbanemuseets Dag 2009
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

NSB Di3a 602 [2010]
Di 3.602 i tog 8001 ved Funkeliaveien, Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Di 3.602 ved lokstallen på Notodden
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
3 602 på Grua
© Trond L
Finn i Postvogna
Hamar
© Peter Flink
Finn i Postvogna


NSB Di3a 602 [2011]
I alt 1 bilde
Di 3 602 i Trollhättan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 3 602 i Trollhättan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

NSB Di3a 602 [2012]
I alt 1 bilde
602 før side 2 blir vasket
© Atle Samuelsen
Finn i Postvogna
602 før side 2 blir vasket
© Atle Samuelsen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 602 [2013]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


NSB Di3a 602 [2014]
I alt 1 bilde
Di3 616 + 628 og 602 på Hamar
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Di3 616 + 628 og 602 på Hamar
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3 603 på Atna
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di 3 603 på Atna
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
Di 3 603 på Atna ©Egil E. Ording
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
Di 3 603 på Atna ©Egil E. Ording
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna


NSB Di3a 603 [1966]
I alt 1 bilde
Di3.603 på Dombås januar 1966
© Bjørn Sæbø
Finn i Postvogna
Di3.603 på Dombås januar 1966
© Bjørn Sæbø
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1975]
Innkjør på Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
Innkjør på Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
Innkjør Stjørdal
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1979]
I alt 1 bilde
603 og 626 på Grong stasjon ca 1979
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
603 og 626 på Grong stasjon ca 1979
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1980]
I alt 1 bilde
3.603 med grusvogner på Bjorli i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
3.603 med grusvogner på Bjorli i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1983]
I alt 1 bilde
På Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
På Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1984]
I alt 1 bilde
Di3.603 med pukktog som lastes opp ved Eidsmoen sidespor, mellom Tynset og Tolgapå Rørosbanen. 1984
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.603 med pukktog som lastes opp ved Eidsmoen sidespor, mellom Tynset og Tolgapå Rørosbanen. 1984
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1986]
Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
Hell
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna

Di3 603 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.603 med tankvogner
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3.603 med tankvogner
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
3-603
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Di3.603 i 5258 Åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


NSB Di3a 603 [1998]
I alt 1 bilde
Di3.603 og 621 åndalsnes 21.nov 98©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.603 og 621 åndalsnes 21.nov 98©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [1999]
I alt 1 bilde
Di3.603 i Trondheim.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.603 i Trondheim.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2001]
I alt 1 bilde
Di3.603 på Marienborg Juli 2001
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Di3.603 på Marienborg Juli 2001
© Lars Byman
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2004]
I alt 1 bilde
Di 3.603 hensatt på Øvre ranger, Narvik.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 3.603 hensatt på Øvre ranger, Narvik.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2005]
Di 3 603 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di 3 603 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 603 i Narvik 29/5 2005.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2006]
I alt 1 bilde
Di3 603 i Narvik 1maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 603 i Narvik 1maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2011]
I alt 1 bilde
Di. 3 603 i Narvik
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Di. 3 603 i Narvik
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2012]
Di3 603 ved Skansen, på vei til Støren
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Di3 603 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3.616 fra Norsk Jernbanemuseum ved Skansen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Di3 603 ved Skansen, på vei til Støren
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2018]
Di3. 603 og Skd 206 040 på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di3. 603 og Skd 206 040 på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Ende 1 Di3. 603
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

NSB Di3a 603 [2020]
I alt 1 bilde
Di 3. 603 på Støren klar for transport til Hamar
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3. 603 på Støren klar for transport til Hamar
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

NSB Di3 604 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 3 604 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fabrikknummer: 2340 => leverings år 1957 NSB Di 3.604
Di3.604 ble overtatt av NSB den 30/4-1957.
Ble hensatt med motorproblemer i desember 1995 og blir derfor utrangert.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3 604 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


NSB Di3a 604 [1975]
I alt 1 bilde
3.604
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
3.604
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna

NSB Di3a 604 [1981]

© Finn Lund
Finn i Postvogna

© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 302 på Tynset
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna

NSB Di3a 604 [1983]
I alt 1 bilde
Støren stasjon, 23. februar 1983
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Støren stasjon, 23. februar 1983
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

NSB Di3a 604 -> Mellomdesign
I alt 1 bilde
3 604 på Hamar
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
3 604 på Hamar
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Di3.604 ble overtatt av NSB den 30/4-1957.
Nohab byggenr 2340.
Står hensatt med motorproblemer i desember 1995 og blir utrangert.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 604 -> Mellomdesign


NSB Di3a 604 [1984]
I alt 1 bilde
Di 3.604 hvilet ut i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.604 hvilet ut i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
NSB Di3 605 med Gt 5792 i Steinkjer
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Fra Elverum st
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
NSB Di3 605 i Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 605 med Gt 5792 i Steinkjer
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
1957 => Levert til NSB fra Nydqvist & Holm AB, Trollhättan Sverige
=> Fabrikknummer: 2341
=> NSB Di 3.605

1987 => Di.3a 605; neselykt "platet" igjen i begge ender.

Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

2001 => Solgt til TÅGAB i Kristinehamn som delelokomotiv.
Motoren er i bruk i TMY 106
Lagret i lokomotivstallen i Daglösen, senere flyttet til Kristinehamn og derfra videre til Hällefors.

2016.09_ => Hugget i Nykroppa, Sverige

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 605 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


NSB Di3a 605 [1975]
I alt 1 bilde
3.605
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
3.605
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 [1979]
I alt 1 bilde
Til slutt falt valget på Vold syd for Skatval, som siste fotosted der vi lot tog 5794 kjøre fra oss. Assistenten strekker på bena som vi ser, sikkert godt etter snart 400 km fra Mosjøen med avgang kl 03:30 den gang da !
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Til slutt falt valget på Vold syd for Skatval, som siste fotosted der vi lot tog 5794 kjøre fra oss. Assistenten strekker på bena som vi ser, sikkert godt etter snart 400 km fra Mosjøen med avgang kl 03:30 den gang da !
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
©Rolf Thoresen
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Di 3 605 + El 16 2215 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
©Rolf Thoresen
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.


Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 605 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


NSB Di3a 605 -> Nydesign med stor frontplog
I alt 1 bilde
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.


Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 605 -> Nydesign med stor frontplog


NSB Di3a 605 [1988]
I alt 1 bilde
Di 3 605 på Rørosbanen i 1988
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Rørosbanen i 1988
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Di.3a 605; neselykt platet igjen i begge ender.
Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 605 [1988]


NSB Di3a 605 [1991]
I alt 1 bilde
Barkald stasjons siste tjenestegjørende togekspeditør. Tog 302 får passersignal.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Barkald stasjons siste tjenestegjørende togekspeditør. Tog 302 får passersignal.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 [1993]
I alt 1 bilde
Di3.605, tog 302 ved Barkald pukkverk på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.605, tog 302 ved Barkald pukkverk på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 [1995]
I alt 1 bilde
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3 605 på Voss
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 [1996]
I alt 1 bilde
Di3 605 på Kongsvinger - mars 1996
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 605 på Kongsvinger - mars 1996
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

NSB Di3a 605 [2000]
605, Voss stasjon
© Ukjent
Finn i Postvogna
Snørydding på Bergensbanen.
© Svein Ulvund
Finn i Postvogna
605, Voss stasjon
© Ukjent
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
1957 => Levert til NSB fra Nydqvist & Holm AB, Trollhättan Sverige
=> Fabrikknummer: 2341
=> NSB Di 3.605

1987 => Di.3a 605; neselykt "platet" igjen i begge ender.

Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

2001 => Solgt til TÅGAB i Kristinehamn som delelokomotiv.
Motoren er i bruk i TMY 106
Lagret i lokomotivstallen i Daglösen, senere flyttet til Kristinehamn og derfra videre til Hällefors.

2016.09_ => Hugget i Nykroppa, Sverige

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 605 [2000]


TÅGAB Di3a 605 [2004]
Di3 605 i Kristinehamn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di 3 605
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Di3 605 i Kristinehamn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3 i deler
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
1957 => Levert til NSB fra Nydqvist & Holm AB, Trollhättan Sverige
=> Fabrikknummer: 2341
=> NSB Di 3.605

1987 => Di.3a 605; neselykt "platet" igjen i begge ender.

Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

2001 => Solgt til TÅGAB i Kristinehamn som delelokomotiv.
Motoren er i bruk i TMY 106
Lagret i lokomotivstallen i Daglösen, senere flyttet til Kristinehamn og derfra videre til Hällefors.

2016.09_ => Hugget i Nykroppa, Sverige

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - TÅGAB Di3a 605 [2004]


TÅGAB Di3a 605 [2008]
Di3 605 och 632 i Kristinehamn
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3 605
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Di 3 605
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Di3 605 i Kristinehamn
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna


TÅGAB Di3a 605 [2009]
I alt 1 bilde
Di3 605 in Kristinehamn 29.5.2009
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Di3 605 in Kristinehamn 29.5.2009
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna

TÅGAB Di3a 605 [2013]
I alt 1 bilde
Di 3 605 i Hällefors
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di 3 605 i Hällefors
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
1957 => Levert til NSB fra Nydqvist & Holm AB, Trollhättan Sverige
=> Fabrikknummer: 2341
=> NSB Di 3.605

1987 => Di.3a 605; neselykt "platet" igjen i begge ender.

Di.3a 605 ble den første Di.3 hvor det ble endring på neselykten.
Der ble lykteinnsatsen fjernet og hullet sveiset igjen med en plate.
Dette ble foretatt i 1987.

2001 => Solgt til TÅGAB i Kristinehamn som delelokomotiv.
Motoren er i bruk i TMY 106
Lagret i lokomotivstallen i Daglösen, senere flyttet til Kristinehamn og derfra videre til Hällefors.

2016.09_ => Hugget i Nykroppa, Sverige

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - TÅGAB Di3a 605 [2013]


NSB Di3a 606 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 606 i Trondheilm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Fabrikknummer: 2342 => leverings år 1957 NSB Di 3.606
Di.3a 606 ble bygget av NOHAB i 1957, byggenummer 2342.
Di.3a 606 ble omlakkert til ny design i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 606 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


NSB Di3a 606 [1983]
I alt 1 bilde
3.606
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
3.606
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna

NSB Di3a 606 -> Mellomdesign
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 606 ved Brandval på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 606 på Nor på Solørbanen med korntog til Skogn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
NSB Di3 606 med beredskaps toget på Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3a 606 ble bygget av NOHAB i 1957, byggenummer 2342.
Di.3a 606 ble omlakkert til nydesign i 1987.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 606 -> Mellomdesign


NSB Di3a 607 -> Original grønn design
I alt 1 bilde
Di3 607 på Bergensbanen
© Samling; Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 607 på Bergensbanen
© Samling; Ronny Maarud
Finn i Postvogna

NSB Di3a 607 (uten datering)
NSB Di3 607 i Steinkjer
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 607 i Steinkjer
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di 3 607 på Hamar
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

NSB Di3a 607 [2000]
Marienborg Februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Marienborg Februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a 608 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di 3 608 på Valdrsbanen
© AG
Finn i Postvogna
Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna
Eina? Di 3 608
© AG
Finn i Postvogna


NSB Di3a 608 [1975] Langsteinulykken
I alt 1 bilde
Di. 3 608 ved Langstein, 21. desember 1975
© NSB Verkstedet Marienborg
Finn i Postvogna
Di. 3 608 ved Langstein, 21. desember 1975
© NSB Verkstedet Marienborg
Finn i Postvogna

NSB Di3a 608 [1988]
Di.3.608 med tog 281 til Fagernes, klar til avgang på Eina st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.608 med tog 281 til Fagernes, klar til avgang på Eina st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.608 med tog 284 fra Fagernes kjører inn på Eina st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a 608 [1992]
I alt 1 bilde
Di.3.608 med godstog nord for Flisa på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.608 med godstog nord for Flisa på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a 608 [1997]
I alt 1 bilde
Di3.608 i Åndalsnes sommeren 1997
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Di3.608 i Åndalsnes sommeren 1997
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a 608 [2000]
Restene av 608 etter at hugging hadde kommet i gang
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Restene av 608 etter at hugging hadde kommet i gang
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di3.608 hogges i Trondheim februar 2000
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Hogging av Di3 på Marienborg februar 2000
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a 609 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
I alt 1 bilde
Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3 609 ble bygget av NOHAB i 1958 ,byggenummer 2392.
Lokomotivet ble utrangert i november 1995.
Motoren ble da flyttet over i lok 615.
Nr. 609 ble utrangert i november 1994, og hugget i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 609 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


NSB Di3a 610 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Verkstedet Marienborg
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Verkstedet Marienborg
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di3 610 på Trofors
© Erik Borgersen
Finn i Postvogna
NSB El 16 2205 og NSB Di3 610 på Voss
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 610 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


NSB Di3a 610 -> Gammeldesign med stor frontplog
Finse, Di3.610 framför Et 62
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Finse, Di3.610 framför Et 62
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
NSB Di3 610 og NSB 26c 411 på Finse
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 610 -> Gammeldesign med stor frontplog


NSB Di3a 610 [1968]
I alt 1 bilde
Di 3.610 i Trondheim
© Hubert G. Königer
Finn i Postvogna
Di 3.610 i Trondheim
© Hubert G. Königer
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a 610 [1968]


NSB Di3a Di3a 610 [1983]
Di 3 610 på Finse st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3 610 på Finse st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3 610 på Finse st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
NSB Di3 610 og NSB 26c 411 på Finse
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [1983]


NSB Di3a Di3a 610 [1985]
Finse, Di3.610
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Et 62 på Finse med Di3 610 tillkopplad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Finse, Di3.610
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Finse, Di3.610 framför Et 62
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [1985]


NSB Di3a Di3a 610 [1993]
I alt 1 bilde
Di.3.610 med loslok i Eidsvoll.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.610 med loslok i Eidsvoll.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [1993]


NSB Di3a Di3a 610 [1999]
I alt 1 bilde
Dieselmotoren av Di3.610 i verkstedet Marienborg / august 99 ©Akos Horvath
© Akos Horvath
Finn i Postvogna
Dieselmotoren av Di3.610 i verkstedet Marienborg / august 99 ©Akos Horvath
© Akos Horvath
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 610 [2000]
I alt 1 bilde
Di3.610 på Marienborg , 4.11.2000.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.610 på Marienborg , 4.11.2000.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [2000]


NSB Di3a Di3a 610 [2006]
I alt 1 bilde
Di3 610 26 aug 2006
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 610 26 aug 2006
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [2006]


NSB Di3a Di3a 610 [2012]
Klassisk NSB vingehjul
© Erlend Rehn
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Klassisk NSB vingehjul
© Erlend Rehn
Finn i Postvogna
NOHAB på Marienborg
© Erlend Rehn
Finn i Postvogna
Di 3.610 på Marienborg
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [2012]


NSB Di3a Di3a 610 [2013]
I alt 1 bilde
siste rest av Di 3. 610 på Marienborg
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
siste rest av Di 3. 610 på Marienborg
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di.3 610 var den eneste av Di.3 lokomotivene som ikke fikk nydesign men beholdt gammeldesign ,og gitter foran frontvinduene, helt frem til utrangering 19 mars 1995.
Lokomotivet var i mange år i bruk i snøbrøyting på Finse vinterstid, og var da utstyrt med stor frontplog.
Av den grunn hadde ikke lokomotivet fastmontert underliggende plog i ende 1, men bare et enkelt plogskjørt.

Di3.610 ble som den eneste di3 utstyret med lyddemper, hvilket kan ses utenfra, som en lang rille formet utstøtning i taket.
Se evt. under bilder av 610; her ser man et foto av 610's motor med lyddemper montert.

Denne ser umiddelbart ut til å være identisk med den som DSB My 1109, 1116 og 1123 fik eftermontert i perioden 1959-62.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 610 [2013]


NSB Di3a Di3a 611 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde
NSB Di3 611 og 615 med godstog 5793 ved Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 611 og 615 med godstog 5793 ved Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 611 [1977]
I alt 1 bilde
Trondheim stasjon
© Erland Rastens samling (foto J-T)
Finn i Postvogna
Trondheim stasjon
© Erland Rastens samling (foto J-T)
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 611 [1980]
I alt 1 bilde
Trondheim 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Trondheim 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 611 [1981]
Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
3.611+3.608 Gt 5781-Levanger 30-06-1981
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 611 [1984]
I alt 1 bilde
Di 3.611, med godstog mellom Tolga og Tynset. 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3.611, med godstog mellom Tolga og Tynset. 1984.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 611 [1990]
Di.3.611.med tog 5085 nord for Braskereidfoss på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.611 med tog 5085, krysser Di.3.608 med tog 5082 i Braskereidfoss.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.611.med tog 5085 nord for Braskereidfoss på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 611 [2000]
I alt 1 bilde
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3 hogges februar 2000 marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 612 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 612 på vei ut av Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 612 på vei ut av Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 3 612 på vei ut fra Kongsvinger med pukktog
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
1958.04.25 => Levert NSB Di3.612

1987.04.01 => Hensatt etter en brann i det ene førerrommet.
1987.06.04 => Tatt ut av drift og utrangert
Lokomotivet ble utrangert etter brann i førerrom 1.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 612 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


NSB Di3a Di3a 612 [1978]
I alt 1 bilde
Sydgående Gt med Di3.612 passerar Bjerka 780907
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Sydgående Gt med Di3.612 passerar Bjerka 780907
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
1958.04.25 => Levert NSB Di3.612

1987.04.01 => Hensatt etter en brann i det ene førerrommet.
1987.06.04 => Tatt ut av drift og utrangert
Lokomotivet ble utrangert etter brann i førerrom 1.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 612 [1978]


NSB Di3a Di3a 612 [1990]
Utrangert Di3.612 på Marienborg
© Steen H Nielsen‎
Finn i Postvogna
3.612 utrangert, Marienborg, 7.03.90©Erland Rasten
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Utrangert Di3.612 på Marienborg
© Steen H Nielsen‎
Finn i Postvogna
1958.04.25 => Levert NSB Di3.612

1987.04.01 => Hensatt etter en brann i det ene førerrommet.
1987.06.04 => Tatt ut av drift og utrangert
Lokomotivet ble utrangert etter brann i førerrom 1.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 612 [1990]


NSB Di3a Di3a 613 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3.613 parkeres i spor 3 på Drangedal stasjon.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di 3.613 parkeres i spor 3 på Drangedal stasjon.
© Finn Lund
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 613 [1980]
I alt 1 bilde
Trondheim st. i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Trondheim st. i 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 613 [1981]
I alt 1 bilde
Sørgående dagtog fra Bodø ankommer Trondheim i juli 1981
© Øyvind Mjelde
Finn i Postvogna
Sørgående dagtog fra Bodø ankommer Trondheim i juli 1981
© Øyvind Mjelde
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 613 [1984]
Di 3.613 og 622 med tog 5962 på Ørtfjell, venter på Ht. 451
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.613 og 622 med tog 5962 på Ørtfjell, venter på Ht. 451
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di.3.614 med Solørbanens godstog 5082 i Elverum.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 614 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Kongsvinger stasjon sist på 80-tallet
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kongsvinger stasjon sist på 80-tallet
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
NSB Di3 614 i Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 614 på Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna


NSB Di3a Di3a 614 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
I alt 1 bilde
Di3 614 litt øst for Dombås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 614 litt øst for Dombås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 614 [1990]
I alt 1 bilde
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 614 [1991]
I alt 1 bilde
Di.3.614, med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.614, med tog 301 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

NSB Di3a Di3a 615 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 615 med tog mot Stockholm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di3 615 med tog mot Stockholm
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di3 615 med flistog til Moss ved SIVA - Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Godstog 5777 ved Stavne (Di3 615)
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 615 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


NSB Di3a Di3a 615 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di. 3 615 like ved Løten stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di. 3 615 like ved Løten stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Åndalsnes stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 615 i Hamar.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - NSB Di3a Di3a 615 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3a 615 [1976]
615 har gått som ekstra forspannlok i tog 452 og lok.fører haster avgårde for å kjøre loket unna.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Ht 452 ankommer Mo i Rana
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
615 har gått som ekstra forspannlok i tog 452 og lok.fører haster avgårde for å kjøre loket unna.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
615 kjøres unna for snuing og oljefylling og et ny tur over Saltfjellet, og Ht 452 kan fortsette på de 498 km videre til Trondheim.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [1976]


Di3a 615 [1979]
NSB Di3 615 i Trondheim
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
451 framme i Bodø
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Tog 451 i Grong juni 1979
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Tog 451
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [1979]


Di3a 615 [1984]
I alt 1 bilde
Di 3.615 med Ht. 451 passerer Ørtfjell
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.615 med Ht. 451 passerer Ørtfjell
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [1984]


Di3a 615 [1990]
Di3.615 med tog 1088 ved nedlagte Østlandske Torv sidespor mellom Braskereidfoss og Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.615 med tog 5738 passerer Hanestad st. På Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.615 med tog 1088 ved nedlagte Østlandske Torv sidespor mellom Braskereidfoss og Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [1990]


Di3a 615 [1997]
I alt 1 bilde
3 615 i 354 mellom Lesja og dombås 26.2.97
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
3 615 i 354 mellom Lesja og dombås 26.2.97
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [1997]


Di3a 615 [1999]
I alt 1 bilde
Di3.615 på Lesjaverk , 28.2.1999.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.615 på Lesjaverk , 28.2.1999.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [1999]


Di3a 615 [2000]
I alt 1 bilde
GM-Gruppens tog på Mo i Rana st, 01.06.2000
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
GM-Gruppens tog på Mo i Rana st, 01.06.2000
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2000]


Di3a 615 [2004]
I alt 1 bilde
Hamar 7 august 2004 DI3.615
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Hamar 7 august 2004 DI3.615
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2004]


Di3a 615 [2005]
I alt 1 bilde
Di3.615 med avgående godstog
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.615 med avgående godstog
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2005]


Di3a 615 [2009]
Di3 615 står på Vikingskip sporet på Hamar
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Di3.615 på Hamar!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Di3.615 på Hamar
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Di3 615 står på Vikingskip sporet på Hamar
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2009]


Di3a 615 [2010]
I alt 1 bilde
Di3.615 i Åkersvika
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Di3.615 i Åkersvika
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2010]


Di3a 615 [2011]
Di3 undersida
© BD
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di3-rest i Östersund
© BD
Finn i Postvogna
Di3 undersida
© BD
Finn i Postvogna
D3 undersida
© BD
Finn i Postvogna

Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2011]


Di3a 615 [2012]
På väg till Stena Metall
© Carl-Henrik Jonasson
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di3 615 for siste gang
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
På väg till Stena Metall
© Carl-Henrik Jonasson
Finn i Postvogna
Ett tandlöst smil i väntan på graven
© Carl-Henrik Jonasson
Finn i Postvogna

Di 3 615 NoHAB 2398 1958
1958 NSB
1999 hensatt
2003 Jernbanemuseet delelok
2010 Inlandsbanan
92 74 0003 615-2 S-IBAB
Hugget i Östersund 2012

Di.3a 615; neselykt fjerna i ende 1


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 615 [2012]


Di3a 616 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)

©
Finn i Postvogna
I Trondheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna

Di3a 616 -> Jernbanemuseet
©Øyvind Dølplads
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Di 3 616 på Kutjern
©
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Di 3616 på Eina.
© Stian Tomasbråten Carlsen
Finn i Postvogna

NoHAB 2399 1958
1958 NSB Di 3.616
1997 Tilhører Jernbanemuseet

92 76 0303 616-5 N-JBVLegg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 616 -> Jernbanemuseet


Di3a 616 [1974]
I alt 1 bilde
NSB Di3 616 ved Fauske
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
NSB Di3 616 ved Fauske
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3a 616 [1975]
I alt 1 bilde
Trettenulykken 1975
© Ukjent
Finn i Postvogna
Trettenulykken 1975
© Ukjent
Finn i Postvogna

Di3a 616 [1976]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1977]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1978]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1979]
Tog 451 i Bodø juni-1979
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Tog 451 i Bodø juni-1979
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Bodø i 1979
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

Di3a 616 [1980]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1981]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1982]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1983]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1984]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1985]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1986]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1987]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1988]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1989]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1990]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1991]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1992]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1993]
I alt 1 bilde
Di.3.616 med nattog 305 har ankommet Trondheim st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.616 med nattog 305 har ankommet Trondheim st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 616 [1994]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1995]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1996]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1997]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1998]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [1999]
Di3.616 med særtog i Langå d. 16/05-1999. Loket ved siden af, er DSB Tjenestelok 90 86 00 - 21 105-0 (My1105)
© Morten Larsen
Finn i Postvogna
Di3.616 med særtog i Langå d. 16/05-1999. Loket ved siden af, er DSB Tjenestelok 90 86 00 - 21 105-0 (My1105)
© Morten Larsen
Finn i Postvogna
GM-gruppen med chartertog på Tonsenåsen i 1999
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
NSB Di3a 616 var mange år disponibel for GM-gruppen gjennom avtaler med Jernbanemuseet.
Di3a 616 var i hovedsak trekkraften som ble mest benyttet etter at My.1104 ble tatt it av drift pga forfall til revisjon.
GM-gruppens medlemmer gjorde i stand det som måtte til på lokomotivet, lakkerte detbog fikk montert ATC.
Museet på Hamar fikk dermed et fullt driftsklart lok.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 616 [1999]


Di3a 616 [2000]
I alt 1 bilde
Di3.616.På sidesporet til venstre side på Bodø stasjon,etter ankomst med GM-gruppen.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3.616.På sidesporet til venstre side på Bodø stasjon,etter ankomst med GM-gruppen.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2001]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [2002]
Di3.616.Med GM-toget passerer Kolset bru under fotokjøring.05.05.2002.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di.3.616 med Martnan`s tog til Røros. Her ved Hjellum 23.02.02
© Johan.Adler.Ribe
Finn i Postvogna
Di3.616.Med GM-toget passerer Kolset bru under fotokjøring.05.05.2002.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2003]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [2004]
Odense 2004 © Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di3.616+vogne+MX1001 på vej mod Fruens Bøge, Odense.
© Morten Larsen
Finn i Postvogna
Odense 2004
© Per-Håkon Torp
Finn i Postvogna
Odense, 50 Jahre NOHAB in DK
© Rolf Alberts
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2005]
Di3.616 på Kylling bru
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di3.616 (Hamar, 2005.12.01)
© Christian Erik Bergheim
Finn i Postvogna
Øyvind sitt bilde i mindre format av 616 på Eina
©
Finn i Postvogna
Di3.616 på Kylling bru
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2006]
GM-gruppen vender tilbake til Fredrikstad. 17.06.06.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di 3.616 på jernbanemuseet. 28.05.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Di 3.616 bakker inn på Jernbanemuseet
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rolvsøy 17.6
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2007]
Di3.616 ende 1 på Fillipstad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di3.616 ende 1 på Fillipstad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Di3.616 ende 1 på Fillipstad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
3-616 Åndalsnes
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2008]
I alt 1 bilde
Di 3.616 og 615 i ringstallen Hamar
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3.616 og 615 i ringstallen Hamar
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2009]
GM toget på vei inn på Nesbyen.st 13.06.09
© Johan.Adler.Ribe
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
616 passerer Røstad like nord for Levanger
© Knut Skage
Finn i Postvogna
Di3.616 på Dombås
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Grøset, Solørbanen.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2010]
Kydsning i Grevie for udflugtstog ved GM-dagene i Ängelholm
© Martin Uldall
Finn i Postvogna
Kydsning i Grevie for udflugtstog ved GM-dagene i Ängelholm
© Martin Uldall
Finn i Postvogna
Di3.616 Tynset
© Ola Brekken
Finn i Postvogna
Di.3.616 med ekstratog fra Tynset passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2011]
3 616 med lokal tog Roa-Hønefoss ved Kalvsjø hlp
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3.616 og 602 på Dombås
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di 3.616 sier adjø til Hønefoss for denne gang og drar videre på sin reise.
© Frode Skogstad
Finn i Postvogna
Di 3.616 ved Hønen
© Frode Skogstad
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2012]
Norsk Jernbane Museum på tur til Bergen forbi Nittedal
© Stian Tomasbråthen Carlsen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Sundland
© Peter Flink
Finn i Postvogna
3.616 24.236 og 21255 på vei mot Vikersund ved Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di3 616 på Rombak
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2013]
Toget er kommet til Stryken og venter på kryssing av tog 241 til Jaren.
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
I alt 35 bilder - se alle
Di 3.616 med tidsriktige vogner på tur sydover. Her ved km 207,261
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.616 venter på kryssende tog 731 på Drangedal stasjon
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3 616 i Jernbaneverkets tog ved Polarsirkelen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2014]
DI 3.616 på Besøk i Gudbrandsdalen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Like før avgang Hamar. Militært transporttog fra Rena til venstre.
© Kjetil Næss
Finn i Postvogna
Nostalgi på Fåberg
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Di 3 616 klar til avgang på Hønefoss stasjon mot Kongsberg
© Svein Hurum
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2015]
I alt 1 bilde
Di 3. 616 passerer Heimdal på vei fra Marienborg til Hamar
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3. 616 passerer Heimdal på vei fra Marienborg til Hamar
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2016]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [2017]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [2018]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [2019]
Di 3 616 med tog 1228 ved Rygg på Raumabanen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Konferanse på Notodden før avgang.
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Di 3 616 med tog 1228 ved Rygg på Raumabanen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di3.616 med NJM tog 1251 etter ankomst i Trondheim, side ved side med Di4.652.
© Zsolt Kemeny
Finn i Postvogna


Di3a 616 [2020]
I alt 1 bilde
Lokstallområdet Hamar
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna
Lokstallområdet Hamar
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2021]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 616 [2022]
I alt 1 bilde
Di 3 616 øst for Løten
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di 3 616 øst for Løten
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Di3a 616 [2023]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 617 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
NSB Di3 617 ved verkstedet Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
DI 3.617 ankommer Løten en sommerdag ca i 1990
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
NSB Di3 617 ved verkstedet Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 617 ved verkstedet Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

Di3a 617 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.617 i 351 ankommer endestasjon Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di. 3 6 17 i Gt 5166 (?) På Gjøvik en høstdag på 90 tallet
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Hurtigtog 301 på Røros med Di3 617
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 617 på Elverum
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Di3a 617 [1976]
I alt 1 bilde
Lok.fører Edmund Olsen sørger for " frie luftveier " på 617
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Lok.fører Edmund Olsen sørger for " frie luftveier " på 617
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1978]
I alt 1 bilde
3.617 i Pt 423 v. Lademoen
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
3.617 i Pt 423 v. Lademoen
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1986]
I alt 1 bilde
Di3.617 med tog 301 gjør en kort stopp på Våler st. på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.617 med tog 301 gjør en kort stopp på Våler st. på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1990]
Di.3.617 med grustog på Eidsvoll st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.617 med grustog på Eidsvoll st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.617 med tog 5085 på Haslemoen mellom Våler og Flisa.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1991]
I alt 1 bilde
Tog 302 krysser tog 301 i Atna.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Tog 302 krysser tog 301 i Atna.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1995]
I alt 1 bilde
Di.3.617 med tog 377 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.617 med tog 377 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1997]
Di3.617 ved Vålåsjø , mai 1997 ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.617 ved Vålåsjø , mai 1997 ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.617 på Dombås (avgående tog 353)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Di3a 617 [1999]
I alt 1 bilde
Tog 354 med Di3.617 utfra Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Tog 354 med Di3.617 utfra Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Di3a 618 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.618 på Gudå tidlig på 80 tallet
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
3.618 på Gudå tidlig på 80 tallet
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
NSB Di 3 618 på Marienborg verksted
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

Di3a 618 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.618 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.618 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Vinter
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Di3a 618 [1984]
I alt 1 bilde
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Di3 618 på Dombås 1984©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Di3a 618 [1989]
I alt 1 bilde
Di3.618 og 3.622 i tog 351 på Dombås , 30.7.1989.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.618 og 3.622 i tog 351 på Dombås , 30.7.1989.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Di3a 618 [2000]
I alt 1 bilde
Delt opp i to
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Delt opp i to
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna

Di3 619 -> Original grønn ved levering.
I alt 1 bilde
NSB Di3 619 på Myrdal
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
NSB Di3 619 på Myrdal
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
1958.10.24 => Levert til NSB av Nohab (Nydqvist & Holm AB, Trollhättan) "NSB Di3.619"
2000.12.03 => Utrangert av Norges Statsbaner, NSB
2001._._ => Til UNMIK Railways, Kosovo
2001 til 2006 => UNMIK Railways (005)
2006._,_ => Til Kosovo Railways 005
2006 - 2011 =>Kosovo Railways (005)
2010._._ => Di3.619 (005) Planlagt lakkert i nytt design
2011 => Trainkos 2640-001

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3 619 -> Original grønn ved levering.


Di3 619 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
3 619 på Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 619 på Flisa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 619 skifter på Norske Skog sidespor i Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

1958.10.24 => Levert til NSB av Nohab (Nydqvist & Holm AB, Trollhättan) "NSB Di3.619"
2000.12.03 => Utrangert av Norges Statsbaner, NSB
2001._._ => Til UNMIK Railways, Kosovo
2001 til 2006 => UNMIK Railways (005)
2006._,_ => Til Kosovo Railways 005
2006 - 2011 =>Kosovo Railways (005)
2010._._ => Di3.619 (005) Planlagt lakkert i nytt design
2011 => Trainkos 2640-001

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3 619 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3 619 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3 619 med SJ tog på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Tog 351 med 2 Di3 lokomotiv
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
3 619 på Eina med gt mot Dokka
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3 619 med SJ tog på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

1958.10.24 => Levert til NSB av Nohab (Nydqvist & Holm AB, Trollhättan) "NSB Di3.619"
2000.12.03 => Utrangert av Norges Statsbaner, NSB
2001._._ => Til UNMIK Railways, Kosovo
2001 til 2006 => UNMIK Railways (005)
2006._,_ => Til Kosovo Railways 005
2006 - 2011 =>Kosovo Railways (005)
2010._._ => Di3.619 (005) Planlagt lakkert i nytt design
2011 => Trainkos 2640-001

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3 619 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3a 619 [1981]
I alt 1 bilde
Løslokene3.619+641på Vålåsjå 03-08-81
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Løslokene3.619+641på Vålåsjå 03-08-81
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1984]
I alt 1 bilde
Ht 301 i Hamar 1984
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Ht 301 i Hamar 1984
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1993]
I alt 1 bilde
Di3.619 med tog 302 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.619 med tog 302 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1994]
I alt 1 bilde
"Olympia " Di 3.619 at Dombas
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
"Olympia " Di 3.619 at Dombas
© Christian Ernst
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1995]
I alt 1 bilde
Di 3 619 i Ranheim
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna
Di 3 619 i Ranheim
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1996]
Di3.619 med tog 377 ved Barkald, på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.619 med tog 377 i kveldsol ved Barkald.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.619 med tog 377 ved Barkald, på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1997]
I alt 1 bilde
Di3.619. I butten på Bodø stasjon.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3.619. I butten på Bodø stasjon.
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 619 [1998]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 619 [1999]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 619 [2000]
Di3.619 februar 2000 Marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3.619 på Dombås , 6.8.2000.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.619 med tog 385 år 2000
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Di3.619 februar 2000 Marienborg©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2001] exNSB Di 3.619
I alt 1 bilde
Di 3 619-633-641 og T44 268 i Ystad den 16 jan 2001
© Allan Støvring-Nielsen
Finn i Postvogna
Di 3 619-633-641 og T44 268 i Ystad den 16 jan 2001
© Allan Støvring-Nielsen
Finn i Postvogna
1958.10.24 => Levert til NSB av Nohab (Nydqvist & Holm AB, Trollhättan) "NSB Di3.619"
2000.12.03 => Utrangert av Norges Statsbaner, NSB
2001._._ => Til UNMIK Railways, Kosovo
2001 til 2006 => UNMIK Railways (005)
2006._,_ => Til Kosovo Railways 005
2006 - 2011 =>Kosovo Railways (005)
2010._._ => Di3.619 (005) Planlagt lakkert i nytt design
2011 => Trainkos 2640-001

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2001] exNSB Di 3.619


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2002] ex NSB Di 3.619
I alt 1 bilde
Di 3.619 i Kosovo Polje
© Steinar Østgård
Finn i Postvogna
Di 3.619 i Kosovo Polje
© Steinar Østgård
Finn i Postvogna

Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2003] ex NSB Di 3.619
I alt 1 bilde
Kosovo - juni 2003.
© Steinar Østgård
Finn i Postvogna
Kosovo - juni 2003.
© Steinar Østgård
Finn i Postvogna

Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2004] ex NSB Di 3.619
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2005] ex NSB Di 3.619
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2006] ex NSB Di 3.619
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2007] ex NSB Di 3.619
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2008] ex NSB Di 3.619
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2009] ex NSB Di 3.619
F 4300 ved Kacanik stasjon i Kosovo
© Klaus-Jürgen Frick
Finn i Postvogna
TL 4102 i Stagovodalen / Kosovo
© Klaus-Jürgen Frick
Finn i Postvogna
F 4300 ved Kacanik stasjon i Kosovo
© Klaus-Jürgen Frick
Finn i Postvogna

Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2010] ex NSB Di 3.619
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Kosovo
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna

1958.10.24 => Levert til NSB av Nohab (Nydqvist & Holm AB, Trollhättan) "NSB Di3.619"
2000.12.03 => Utrangert av Norges Statsbaner, NSB
2001._._ => Til UNMIK Railways, Kosovo
2001 til 2006 => UNMIK Railways (005)
2006._,_ => Til Kosovo Railways 005
2006 - 2011 =>Kosovo Railways (005)
2010._._ => Di3.619 (005) Planlagt lakkert i nytt design
2011 => Trainkos 2640-001

NSB Di3a 3.619 som ble levert i 1958 med fabrikknummer 2413 ble etter utrangering hos NSB, sendt til Kosovo


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Trainkos 2640-001 exKosovo Railways 005 [2010] ex NSB Di 3.619


Di3 620 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di 3,620 på Kongvinger ca 1985
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di 3,620 på Kongvinger ca 1985
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
Hurtigtog 302 ved Stavne (Di3 620)
© Erland Rasten
Finn i Postvogna


Di3 620 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di3.620 på Dombås
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.620 på Dombås
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
NSB Di3 620 på Elverum
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Di3 620 [1986]
I alt 1 bilde
T42.205 og Di3a.620 på Kongsvinger.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
T42.205 og Di3a.620 på Kongsvinger.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna

Di3 620 [1988]
I alt 1 bilde
Di. 3 3.620 with train 83 (Trondheim - Stockholm) Storlien
© Bert van 't Ende
Finn i Postvogna
Di. 3 3.620 with train 83 (Trondheim - Stockholm) Storlien
© Bert van 't Ende
Finn i Postvogna

Di3 620 [1994]
I alt 1 bilde
Di.3.620 og 618 med tog 452 ankommer Mosjøen st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.620 og 618 med tog 452 ankommer Mosjøen st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3 620 [1998]
I alt 1 bilde
Di3.620 Øran Vest og NSB Gods i 98
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.620 Øran Vest og NSB Gods i 98
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Di3 620 [1999]
Di3.620 med tog 303 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.620 tørnes på Dombås.
©
Finn i Postvogna
Di3620 tørnes på Dombås 2. febr. 99
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.620 med tog 303 ved Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 621 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.621 på Kjelsås
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
3.621 på Kjelsås
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di 3.621 har fått fyllt opp sine tanker med brennolje, loket har ende 1 riktig veg og tar seg en hvil i sommersola.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Di 3.621 har fått fyllt opp sine tanker med brennolje, loket har ende 1 riktig veg og tar seg en hvil i sommersola.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

1958.12.16 => Levert til NSB som Di 3.621
1984 => Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1
2000.06._ => Solgt til Ofotbanen A/S (OBAS)
2001 Ofotbanen
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 621-5 N-OBAS
2010.12._ => Transportert fra Narvik til Östersund
2010 Inlandsbanan Di 3 621
S-IBAB 92 74 000 3621-0


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 621 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3a 621 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
NSB Di3 621 på Dombås
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di3.621 med tog venter på avgang.
©
Finn i Postvogna
Di3.621 i Åndalsnes. Loket eies av Ofotbanen AS
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
3.621 Nordlandsbanen..sted ukjent..en gang på 90 tallet
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

1958.12.16 => Levert til NSB som Di 3.621
1984 => Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1
2000.06._ => Solgt til Ofotbanen A/S (OBAS)
2001 Ofotbanen
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 621-5 N-OBAS
2010.12._ => Transportert fra Narvik til Östersund
2010 Inlandsbanan Di 3 621
S-IBAB 92 74 000 3621-0


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 621 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3a 621 [1980]
I alt 1 bilde
Trondheim stasjon1980
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Trondheim stasjon1980
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

Di3a 621 [1984]
Di 3.621 venter på neste jobb i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di 3.621 venter på neste jobb i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.621 venter på neste jobb i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.621 venter på neste jobb i Mo i Rana
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Di3a 621 [1991]
I alt 1 bilde
Di3.621 på Marienborg med front fra 612.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Di3.621 på Marienborg med front fra 612.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna

Di3a 621 [1996]
I alt 1 bilde
Di.3.621 med tog 301 ved Barkald, Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.621 med tog 301 ved Barkald, Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 621 [1997]
Di3621 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.621 på Dombås 10.04.97
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Di3621 i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Di3a 621 [1999]
I alt 1 bilde
Di3.602, Di3.616, MX1001, Di3.621 i Hamar.
© Morten Larsen (DK)
Finn i Postvogna
Di3.602, Di3.616, MX1001, Di3.621 i Hamar.
© Morten Larsen (DK)
Finn i Postvogna

Di3a 621 [2000}
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 621 [2001]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 621 [2004] -> Ofotbanen A/S
Di 3 621
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 3 621
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 3.621 hensatt på Øvre ranger, Narvik.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
1958.12.16 => Levert til NSB som Di 3.621
1984 => Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1
2000.06._ => Solgt til Ofotbanen A/S (OBAS)
2001 Ofotbanen
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 621-5 N-OBAS
2010.12._ => Transportert fra Narvik til Östersund
2010 Inlandsbanan Di 3 621
S-IBAB 92 74 000 3621-0


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 621 [2004] -> Ofotbanen A/S


Di3a 621 [2005]
I alt 1 bilde
Narvik den 8 okt 2005
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Narvik den 8 okt 2005
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Di3a 621 [2006]
I alt 1 bilde
Di3 621 i Narvik lokstall 1 maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 621 i Narvik lokstall 1 maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Di3a 621 [2007]
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Førerom Di3 621 ende 2 under montering 15 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tömning av lokstall 2 i Narvik Di3 621
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Di3a 621 [2010] [IBAB]
Di3.621 Nyrevidert 567-motor
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
På tur fra Narvik
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna
Di3.621 Nyrevidert 567-motor
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
Di3.621 Ingen tvil om det nye eierskapet
© Mads Skoland
Finn i Postvogna

1958.12.16 => Levert til NSB som Di 3.621
1984 => Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1
2000.06._ => Solgt til Ofotbanen A/S (OBAS)
2001 Ofotbanen
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 621-5 N-OBAS
2010.12._ => Transportert fra Narvik til Östersund
2010 Inlandsbanan Di 3 621
S-IBAB 92 74 000 3621-0


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 621 [2010] [IBAB]


Di3a 621 [2011]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 621 [2012]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 621 [2013]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 621 [2014]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 621 [2015]
I alt 1 bilde
IBAB Di3 621 abgestellt in Långsele
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
IBAB Di3 621 abgestellt in Långsele
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
1958.12.16 => Levert til NSB som Di 3.621
1984 => Lokomotivet ble utstyrt med ekstra frontlyskaster i ende 1
2000.06._ => Solgt til Ofotbanen A/S (OBAS)
2001 Ofotbanen
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 621-5 N-OBAS
2010.12._ => Transportert fra Narvik til Östersund
2010 Inlandsbanan Di 3 621
S-IBAB 92 74 000 3621-0


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 621 [2015]


Di3a 622 [1974]
I alt 1 bilde

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 622 [1974]


Di3a 622 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
NSB Di3 622 i Åndalsnes
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di3 622 i Trondheim, først på 90 - tallet ©Kjell Klevsand
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
NSB Di3 622 i Åndalsnes
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Di3a 622 [1990]
Di 3 622 med tog 5081 passerer Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di.3.622, med tog 5082 syd for Braskereidfoss, Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.622 med tog 5081 passerer Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.622 med tog 5082 på Braskereidfoss st. Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 622 [1990]


Di3a 622 [1991]
I alt 1 bilde
622 med gt fra Gjøvik sør for Reinsvoll 30.6.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
622 med gt fra Gjøvik sør for Reinsvoll 30.6.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 622 [1991]


Di3a 622 [1997]
I alt 1 bilde
NSB DI3 622 på Elverum (1997)
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
NSB DI3 622 på Elverum (1997)
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 622 [1997]


Di3a 622 [1998]
I alt 1 bilde
Di3.622 på Dombås , 4.7.1998.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.622 på Dombås , 4.7.1998.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3a 3.622 som ble levert i 1959 med fabrikknummer 2419, ble utrangert 22.06.2000.
Di3a 3.622 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia etter utrangering hos NSB.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 622 [1998]


Demonstrator 3. NOHAB 2417 (NSB Di3a 623)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 623 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
DI 3 623 på Trondheim stasjon
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
3-623 Hakadal st.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
DI 3 623 på Trondheim stasjon
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
NoHAB Demonstrator 3:

NoHAB Nr 2418 - 1960
1960.08.18 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 623 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3a 623 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Dombås
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Dombås
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Di3.623 i 2351 på Dombås
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
NoHAB Demonstrator 3:

NoHAB Nr 2418 - 1960
1960.08.18 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 623 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3a 623 [1974]
Di3 623 ved Polarsirkelen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stopp ved Polarsirkelen med Tyske turister
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 623 ved Polarsirkelen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Linjedåp ved Polarsirkelen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3a 623 [1988]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 623 [1989]
Rt 452 i Mosjöen juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Rt 452 i Mosjöen juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
3 623 Fagernes 31.12.88,historiens siste tog 282 har annkommet
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

Di3a 623 [1994]
I alt 1 bilde
Di 3 623 i 452 på Verdal st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3 623 i 452 på Verdal st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

Di3a 623 [1997]
I alt 1 bilde
Di.3.623 i Åndalsnes Sommeren -97
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
Di.3.623 i Åndalsnes Sommeren -97
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna

Di3a 623 [1998]
I alt 1 bilde
3.623 Åndalsnes 1998
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
3.623 Åndalsnes 1998
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Di3a 623 [1999]
Di3.623 med Raumabanen 75 år
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Di3.623 med Raumabanen 75 år
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Tog 354 i spor 2 og tog 353 i spor 1 på Dombås
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Dombas
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna


Di3a 623 [2000]
©Trond Lindahl - NSB Di3 623 i Åndalsnes 23/7 2000
© Trond Lindahl
Finn i Postvogna
302/303 på Hamar des 2000
© Lars Byman
Finn i Postvogna
©Trond Lindahl - NSB Di3 623 i Åndalsnes 23/7 2000
© Trond Lindahl
Finn i Postvogna
Di3.623 med tog 72303 syd for Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

OBAS Di3a 623 [2001] (Ofotbanen A/S)
I alt 1 bilde
Marienborg, 7. juni 2001 ©Bodo G. Meier
© BGM
Finn i Postvogna
Marienborg, 7. juni 2001 ©Bodo G. Meier
© BGM
Finn i Postvogna
NoHAB Demonstrator 3:

NoHAB Nr 2418 - 1960
1960.08.18 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - OBAS Di3a 623 [2001] (Ofotbanen A/S)


OBAS Di3a 623 [2002]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


OBAS Di3a 623 [2003]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


OBAS Di3a 623 [2004]
Foto Lars Byman 27 julin 2004 Narvik Di3.623
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Foto Lars Byman 27 julin 2004 Narvik Di3.623
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Foto Lars Byman Narvik 27 juni 2004
© Lars Byman
Finn i Postvogna

OBAS Di3a 623 [2005]
Så långt norrut man kan komma på jernbane i Europa.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3 623 i Narviks hamn den 8/10 2005.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Så långt norrut man kan komma på jernbane i Europa.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

OBAS Di3a 623 [2006]
begge di3 på full gass
© David Parleur
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Di3 623 ende 1 den 29/1 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
Koppang
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna


OBAS Di3a 623 [2007]
Lugnvik på Inlandsbanan norr om Östersund
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 32 bilder - se alle
623,632 med tommtog rett sør for tynset 21.4.07
© jørn ole steina
Finn i Postvogna
Passerer Røstadlia like nord om Levanger
© Knut Skage
Finn i Postvogna
Di 3. 629 og 623 på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


OBAS Di3a 623 [2008] (Ofotbanen Drift A/S)
OBAS Di3. 623
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Di 3. 623 på Støren
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3.623 på Hell 1.mai 2008.
© Arne Heggeseth
Finn i Postvogna
3 623,629 med flistog nord for rena 28.8.08
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

NoHAB Demonstrator 3:

NoHAB Nr 2418 - 1960
1960.08.18 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - OBAS Di3a 623 [2008] (Ofotbanen Drift A/S)


IBAB Di3a 623 [2009]
I alt 1 bilde
Di3 623 passerer Braskereidfoss, på tur til Sverige og IBAB.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Di3 623 passerer Braskereidfoss, på tur til Sverige og IBAB.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna

IBAB Di3a 623 [2010]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


IBAB Di3a 623 [2011]
I alt 1 bilde
3.623, vet også å slappe av
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
3.623, vet også å slappe av
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

IBAB Di3a 623 [2012]
Di3.623 og 632 med tog 89590 ved Tandsjöborg
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di3.623 og 632 med tog 89590 i Emådalen
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Di3.623 og 632 med tog 89590 i Mora
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Di3.623 og 632 med tog 89590 passerer Orsa
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna


IBAB Di3a 623 [2013]
Di3 623,632 nord for Orsa
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di3.623 og 632 med Gt 19515 S-Mra ved Orsa
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Di 3 623,632 får drivstoff og fører tar en pust i bakken
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Ved km 354 sør for Sveg
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna


IBAB Di3a 623 [2014]
Emådalen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di 3 623,632 over toppen ved Fågelsjö
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Fågelsjö passeres
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Emådalen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna


Di3a 623 [2015]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 623 [2016] (NOHAB GM-Foundation.)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2017]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2018]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2019]
Di3.623 eller M61.000 i Budapest.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Di3.623 under oppbygging og reparasjon i Budapest.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Di3.623 eller M61.000 i Budapest.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
NoHAB Demonstrator 3:

NoHAB Nr 2418 - 1960
1960.08.18 => Levert NSB som Di 3.623
2001 => Solgt til Ofotbanen A/S
2008 0> Overført til Ofotbanen Drift
92 76 0303 623-1 N-OBAS
2010 => Solgt til Inlandsbanan Di 3 623
2014.04.17 => Brannskadet ved Fågelsjö på Inlandsbanan
2014 => Solgt til Tågab i Kristinehamn som reservedel lokomotiv.
2014-15 => Lagret i Kristinehamn
2016.XX.?? => Solgt til ungarske museums foreningen NOHAB GM-Foundation.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - M61 000 exDi3a 623 [2019]


M61 000 exDi3a 623 [2020]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


M61 000 exDi3a 623 [2021]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3 624 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Svingskiva på Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Di 3.624 Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

1965,04.04 => Levert til NSB som Di3.624

1998 => Hensatt etter ulykken på Bodø stasjon 26.11.1998
2000.01._ => Hugget

1998.11.26 => Godstog 5795 bestående av 26 godsvogner som ble trukket av Di3 624 og Di3 603 kjørte inn i stoppbukken på Bodø stasjon i en hastighet av ca 20 km/t da lokomotivfører sovnet kort før toget kjørte inn på stasjonsområdet.

Di3 624 klatret opp på stoppbukken og ble stående nær stasjonsbygningen.
Ingen personer ble skadet i ulykken.

Lokomotivfører fikk 45 dagers fengsel etter det kom fram under politiets etterforskning kom fram at han hadde tatt Rohypnol tabletter for søvnproblemer, før turen var slutt.

NSB Di3a 624 ble levert i "gammeldesign" men ble senere lakkert i NSB ny design

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3 624 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3a 624 (1982 - design uten datering)
3 624 som l 6161 pass Breiskallen
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
3 624 som l 6161 pass Breiskallen
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
NSB Di 3 624 på Hamar
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
1965,04.04 => Levert til NSB som Di3.624

1998 => Hensatt etter ulykken på Bodø stasjon 26.11.1998
2000.01._ => Hugget

1998.11.26 => Godstog 5795 bestående av 26 godsvogner som ble trukket av Di3 624 og Di3 603 kjørte inn i stoppbukken på Bodø stasjon i en hastighet av ca 20 km/t da lokomotivfører sovnet kort før toget kjørte inn på stasjonsområdet.

Di3 624 klatret opp på stoppbukken og ble stående nær stasjonsbygningen.
Ingen personer ble skadet i ulykken.

Lokomotivfører fikk 45 dagers fengsel etter det kom fram under politiets etterforskning kom fram at han hadde tatt Rohypnol tabletter for søvnproblemer, før turen var slutt.

NSB Di3a 624 ble levert i "gammeldesign" men ble senere lakkert i NSB ny design

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 624 (1982 - design uten datering)


Di3a 624 [1988]
Ht 451 med Di3 624 före Jörstad.
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ht 451 med Di3 624 före Jörstad.
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Di3 624 på Eina
© Martin Forsaeus
Finn i Postvogna
Di3 624 på Fagernes
© Martin Forsaeus
Finn i Postvogna


Di3a 624 [1990]
I alt 1 bilde
Di.3 624, med tog 1085, nord for Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3 624, med tog 1085, nord for Våler på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 624 [1991]
NSB Di3 624 på Eina med tog til Dokka
© Stein Arlid Tufte
Finn i Postvogna
3 624 på Eina med gt til Dokka 26.3.91
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
NSB Di3 624 på Eina med tog til Dokka
© Stein Arlid Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 624 [1992]
3 624 på Eina mars 92
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
3 624 på Eina mars 92
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di.3.624 og Bm.92.10, med tog 1083 til Elverum. Kongsvinger st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 624 [1993]
I alt 1 bilde
Di 3.624 i Ht 302, Røros
© Steinar Johnsen
Finn i Postvogna
Di 3.624 i Ht 302, Røros
© Steinar Johnsen
Finn i Postvogna

Di3a 624 [1996]
I alt 1 bilde
Di.3.624 med tog 301 passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.624 med tog 301 passerer Barkald på Rørosbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 624 [1997]
I alt 1 bilde
Di3.624 på Bjorli , 12.7.1997.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.624 på Bjorli , 12.7.1997.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Di3a 624 [1998]
I alt 1 bilde
Rättibutten i Bodø! Okänd fotograf
© urban lavén
Finn i Postvogna
Rättibutten i Bodø! Okänd fotograf
© urban lavén
Finn i Postvogna
1965,04.04 => Levert til NSB som Di3.624

1998 => Hensatt etter ulykken på Bodø stasjon 26.11.1998
2000.01._ => Hugget

1998.11.26 => Godstog 5795 bestående av 26 godsvogner som ble trukket av Di3 624 og Di3 603 kjørte inn i stoppbukken på Bodø stasjon i en hastighet av ca 20 km/t da lokomotivfører sovnet kort før toget kjørte inn på stasjonsområdet.

Di3 624 klatret opp på stoppbukken og ble stående nær stasjonsbygningen.
Ingen personer ble skadet i ulykken.

Lokomotivfører fikk 45 dagers fengsel etter det kom fram under politiets etterforskning kom fram at han hadde tatt Rohypnol tabletter for søvnproblemer, før turen var slutt.

NSB Di3a 624 ble levert i "gammeldesign" men ble senere lakkert i NSB ny design

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 624 [1998]


Di3a 625 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di 3 625 på Hamar
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
3.625 i kurven rett før Kjelsås stasjon ca 1980
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 625 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3a 625 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
I alt 1 bilde
Di3 625 på Roverud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 625 på Roverud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 625 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3a 625 [1988]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 625 [1989]
I alt 1 bilde
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Di3 625 + SJ B4 5407 i Hell
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Di3a 625 [1990]
Di 3.625, med løslok ved Eidsvoll stasjon.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Tidlig morgen på Elverum stasjon, 27.7.1990.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3.625, med tømmertog syd for Elverum, på Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3.625, med løslok ved Eidsvoll stasjon.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 625 [1990]


Di3a 625 [1991]
I alt 1 bilde
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Di 3 625 i sydgående tog
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Di3a 625 [1995]
I alt 1 bilde
Di3 625 med tog 301 ved Barklad
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di3 625 med tog 301 ved Barklad
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 625 [1995]


Di3a 625 [1997]
Di3.625 med tog 352 på stuguflåten bru 15.nov.97.
© Olestad
Finn i Postvogna
Di3.625 med tog 352 på stuguflåten bru 15.nov.97.
© Olestad
Finn i Postvogna
Di.3.625 på Ørtfjell sommeren -97
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 625 [1997]


Di3a 625 [1998]
I alt 1 bilde
Åndalsnæs train 356
© Morten Vesterager
Finn i Postvogna
Åndalsnæs train 356
© Morten Vesterager
Finn i Postvogna
Di.3a 625; neselykt fjerna i ende 1
Totalskadet i kollisjon mellom tog 2302 og tog 2369 ved Åsta den 4.1.2000

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 625 [1998]


Di3 626 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
Di3 626 passerer ved Eik holdeplass på Solørbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Persontog 301 på Elverum stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Elverum ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
På Eina st.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna


Di3a 626 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
Di 3626 Ankomet Åndalsnes fra Dombås.
© Per Carlsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di3.626
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di3.626 i Åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Nattoget til Stockholm på Hell
© Kjell Hegna
Finn i Postvogna


Di3a 626 [1974]
I alt 1 bilde
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Di3a 626 [1979]
Ht 452 ank Majavatn m Di3.626+Di3+14 vagnar
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Ht 452 ank Majavatn m Di3.626+Di3+14 vagnar
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Ht 452 avg Majavatn mot Trondheim
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Di3a 626 [1984]
I alt 1 bilde
Di 3.626 med tog 301 krysser tog 376 på Ilseng st. mellom Hamar og Elverum. Mars 1984
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3.626 med tog 301 krysser tog 376 på Ilseng st. mellom Hamar og Elverum. Mars 1984
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 626 [1991]
I alt 1 bilde
3 626 sør for reinsvoll
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
3 626 sør for reinsvoll
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 626 [1996]
Di3.626 med langskinnesett fra Hauerseter i Hamar,
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
3.626+3.642 Støren 1996
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di3.626 med langskinnesett fra Hauerseter i Hamar,
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 626 [1999]
I alt 1 bilde
Tog 411 med Di3626 forrest drar mot Trheim fra Domb.
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Tog 411 med Di3626 forrest drar mot Trheim fra Domb.
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Di3a 626 [2001] -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Italy Brenner
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
Di3a 3.626 som ble levert til NSB i 1965 med fabrikknummer 2613, ble utrangert 23.06.2000.
Di3a 3.626 ble solgt til Impresa Salvatore Esposito på Sicilia i Italia

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 626 [2001] -> Impresa Salvatore Esposito, Sicila


Di3a 627 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
tog 301 i Trondheim
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
Di3 på Tøyen.
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
tog 301 i Trondheim
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
1965.06.02 => Levert til NSB Di3.627
1988 => Di3 627 ble omlakkert til ny design
1993.10.14 => Utrangert ???

Di3a 627 ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.


Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 627 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3a 627 [1975]
I alt 1 bilde
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Di3.627 på Kjelsås stasjon i 1975
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
1965.06.02 => Levert til NSB Di3.627
1988 => Di3 627 ble omlakkert til ny design
1993.10.14 => Utrangert ???

Di3a 627 ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 627 [1975]


Di3a 627 [1983]
I alt 1 bilde
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Marienborg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
1965.06.02 => Levert til NSB Di3.627
1988 => Di3 627 ble omlakkert til ny design
1993.10.14 => Utrangert ???

Di3a 627 ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 627 [1983]


Di3a 627 [1985]
I alt 1 bilde
Di 3 614, og 627, Rena st. Sommer 1985.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di 3 614, og 627, Rena st. Sommer 1985.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
1965.06.02 => Levert til NSB Di3.627
1988 => Di3 627 ble omlakkert til ny design
1993.10.14 => Utrangert ???

Di3a 627 ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 627 [1985]


Di3a 627 [1991]
I alt 1 bilde
avsporet Di3 des 91 i åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
avsporet Di3 des 91 i åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
1965.06.02 => Levert til NSB Di3.627
1988 => Di3 627 ble omlakkert til ny design
1993.10.14 => Utrangert ???

Di3a 627 ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 627 [1991]


Di3a 627 [1992]
I alt 1 bilde
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
3 627 Raufoss
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
1965.06.02 => Levert til NSB Di3.627
1988 => Di3 627 ble omlakkert til ny design
1993.10.14 => Utrangert ???

Di3a 627 ble utrangert etter en kollisjon med en lastebil tidlig halvår 1994.
Ble hugget opp i Fagervika, Trondheim i Mai 1995.

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 627 [1992]


Di3a 628 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)
I alt 1 bilde
Fagernes Di 3 628, 70-åra
© Morten Eckhoff
Finn i Postvogna
Fagernes Di 3 628, 70-åra
© Morten Eckhoff
Finn i Postvogna
92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 628 ->1962 - design: Rød med gule striper, gammelt vingehjul. (Gammeldesign)


Di3a 628 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.
©Øyvind Dølplads
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
©Jan H Vold
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
©Thomas Hansen
© Thomas Hansen
Finn i Postvogna
©Øyvind Dølplads
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna

92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 628 ->1982 - design: Skarp rød med hvite påskrifter. 80 - talls vingehjul.


Di3a 628 [1974]
I alt 1 bilde
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Vid Leira 1974©Jan Olsson
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Di3a 628 [1975]
I alt 1 bilde
NSB Di3 628 på Rena (1975)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
NSB Di3 628 på Rena (1975)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Di3a 628 [1981]
I alt 1 bilde
Eina, Di 3.628
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Eina, Di 3.628
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Di3a 628 [1987]
I alt 1 bilde
3 628 med 284 i sagvika langs Skjellbreia, nov 87
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
3 628 med 284 i sagvika langs Skjellbreia, nov 87
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 628 [1988]
NSB Di 3 628 på Valdresbanen (1988)
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di3.628 februar 1988
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
Di3,628 1988
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna
Di3.628
© Mads Guldbrandsen
Finn i Postvogna


Di3a 628 [1993]
3 628 på hønefoss
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
3 628 på hønefoss
© stein arild tufte
Finn i Postvogna
3 628 i ny design på Hønefoss med gt mot Dokka
© Stein Arild Tufte
Finn i Postvogna
Di3 628 på Hønefoss med tomtog til Dokka
© Stein Arlid Tufte
Finn i Postvogna

Di3a 628 [1994]
I alt 1 bilde
Di.3.628 med tog 451 ved Grong st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
Di.3.628 med tog 451 ved Grong st.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Di3a 628 [1995]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 628 [1996]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 628 [1997]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 628 [1998]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 628 [1999]
I alt 1 bilde
Nattog fra Stockholm har ankommet Trondheim st, våren 1999
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Nattog fra Stockholm har ankommet Trondheim st, våren 1999
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Di3a 628 [2000]
Trondheim stasjon
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Trondheim stasjon
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Di628 på Hamar des 2000
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Datidens 628 og 619
© Jan H Vold
Finn i Postvogna

Di3a 628 [2001] -> Jernbaneverket
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 628 [2002]
I alt 1 bilde
Di 3 628 på Voss st i 2002
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
Di 3 628 på Voss st i 2002
© Tore Tveit
Finn i Postvogna

Di3a 628 [2003]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Di3a 628 [2004]
I alt 1 bilde
Di3 628 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di3 628 på Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
92 76 0303 628-0 N-JBV
1965 NSB Di 3.628
2001? Jernbaneverket
NoHAB 2615 1965

Di.3a 628; neselykt fjerna i ende 2

Legg til informasjon om Di 3 NSB/ JBV/ OBAS /Trainkos /SkJB - Di3a 628 [2004]


Di3a 628 [2005]
628 i farten nordover
© jo
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Di3.628 med skinnetog
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3.628 på Tangen
© Christian Erik Bergheim
Finn i Postvogna
628 i farten nordover
© jo
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2006]
Di3.628 og 3.602 med Speno skinneslipetog på Dombås , 11.11.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3.628 på Dombås, 26.7.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di3 628 med pukktog passerer Sundland skiftestasjon 05.11.2006
© Trond Lindahl
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2007]
Di3.628 i Bergen
© Yngve Østbye
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di3.628 i Bergen
© Yngve Østbye
Finn i Postvogna
Di-3.628 i Ganddal
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
Di-3.628 i Ganddal.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2008]
Ole A. Løseth vinker farvel!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Jernbaneverkets Di3 628 med pukktog på Hønefoss, 21.06.2008
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
Di 3 628 med seks pukkvogner
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Di3.628 på Lillestrøm
© Lars Byman
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2009]
3.628 i skinnetog
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di 3. 628 passerer km 207,300 med pukktog
© Finn Lund
Finn i Postvogna
3.628 i skinnetog
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Di 3.628 passerer km 207,300 i tidlig morgenlys
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2010]
DI3 Ganddal
© Øystein Ravndal
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
3.628 med fult pådrag rister i filler uthus ved km 207,250
© Finn Lund
Finn i Postvogna
3.628 med tomt pukktog passerer km 207,650
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di3.628 på Marienborg
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2011]
Di3 628 på Voss st
© Tore Tveit
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Nærbilde av storplogen på Jernbaneverkets Di. 3 628 ved Hokksund
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Jernbaneverket Di. 3 628 i Hamar lokstall
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Di3.628 på skøyen stasjon
© atle samuelsen
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2012]
Grustog passerer Klepp.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Di 3.628 passerer km 207,300 med tomme pukkvogner
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di3.628 bak MZ 1454 på Strømmen
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
JBV Di. 3 628 ved ringstallen på Hamar
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2013]
Di. 3 628 på Hamar
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di. 3 628, El. 8 2060, MZ 145 og Di. 2 842 ved lokstallen i Hamar.
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Stor frontplog på Di. 3 628
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Di. 3 628 på Hamar
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2014]
Di 3 628 ved Grindvoll
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
3 628 brøyter snø på Rørosbanen
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
Di3 628 Hønefoss stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Di 3 628 ved Grindvoll
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2015]
Di 3. 628 ved Skjerdingstad
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3. 628 ved Skjerdingstad
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di3.628 venter på kryssende tog på Brøttum stajson
© Per Marius Sveen
Finn i Postvogna

Di3a 628 [2016]
I alt 1 bilde
3 628 ved Kalvsjø
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
3 628 ved Kalvsjø
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Di3a 628 [2017] -> Bane Nor
Di3 628 ved passering Øyer på sin ferd fra Trondheim til Hamar
© Per Marius Sveen
Finn i Postvogna
Di3.628 og 63a.2770 utenfor lokstallen på Hamar
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Di 3 628 nord for Bergsvika
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di3 628 ved passering Øyer på sin ferd fra Trondheim til Hamar
© Per Marius Sveen
Finn i Postvogna

Di3a 628 [2018]
Di 3.628 passerer Sørlandsbanens km 207,400 på vei til Kristiansand
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Di 3 628 passerer Eina
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di3.628 passerer km 207,261 etter å ha ryddet Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Di 3.628 passerer Sørlandsbanens km 207,261 på vei til Kristiansand
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2019]
Di3 628 Mellom Ådalsbruk og Hjellum
© Øyvind Dølplads
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Di3 628 passerer Porsgrunn.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Di3 628 passerer Porsgrunn.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Di3 628 med ploger i Skjeberg
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2020]
Di 3 628 og 224 214 ute på prøvetur, her ved Langeland.
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Di 3. 628 ved Lerli nord for Melhus
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 3 628 og 224 214 ute på prøvetur, her ved Langeland.
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Di3 628+642 sør for Hunderfossen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna


Di3a 628 [2021]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


NSB Di3a 629 (uten datering; gammel design)