Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø
Støtt oss
Ukens Bilde
Cargo Net 41901 med El16 2203 ved Brålanda
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Rc4's in the Snow
Fotograf: Deane Motis

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Mosegrodde sviller ved Halmrastseter hp .
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø
Mot Polarsirkelen
[bilde]
Bodø stasjon ⌘
[bilde]
Sørelva overbygg på Saltfjellet
[bilde]

Beskrivelse

Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er norges lengste hovedstrekning.
Den er knyttet sammen med Dovrebanen i Trondheim og Meråkerbanen på Hell. 

Deler av banen fra Mosjøen til Dunderlandsdalen ble bygget under 2.verdenskrig da den tyske okkupasjonsmakten hadde et sterkt fokus på framdrift av anlegget,  noe som medførte dårligere standard på fyllinger og banelegeme.
Nord for Mo i Rana ble krigsfanger satt inn i arbeidet under forferdelige forhold.
Etter krigen ble det utført mange forsterknings- og forbedringesarbeider for å bringe banestandarden opp på hovedlinjestandard også nord for Mosjøen.
Banens overbygning (pukk, skinner og sviller) ble imidlertid ikke ferdig forsterket før på 1980-tallet. 

Det er planlagt nye kryssingsspor på Saltfjellet og ved Røkland i Saltdalen.(2016)

Persontrafikken på Nordlandsbanen kjøres med motorvogner av typene NSB type 92 (Trønderbanen) og NSB type 93, og med togsett trukket av lokomotivtype Di. 4 med B5-vogner, samt to WLAB2 sovevogner på nattogene. Godstogene trekkes v lokomotiver av type CD 312

Forkjempere har arbeidet for en utvidelse av Nordlandsbanen videre nordover, men planene for Nord-Norgebanen ble lagt på is av Stortinget på begynnelsen av 1990-tallet.
Deler av årsaken til at denne er lagt på is er den store kostnaden ved bygging gjennom det vanskelige terrenget mellom Fauske og Narvik, inkludert kryssing av Tysfjorden.

Historikk

Under andre verdenskrig ble arbeidet med Nordlandsbanen forsert og banen ble tatt i bruk til Grønnfjelldal i 1943.
På banen arbeidet tvangsarbeidere fra mange okkuperte land.
Banen passerer Polarsirkelen sør for Stødi stasjon i Saltdal og har sitt høyeste punkt på Saltfjellet, 680 meter over havet. 

Strekning: Strekningslengde:  Åpningsdato:
Mo i Rana  Tverrånes 2,9  km 15. mai 1942
Tverrånes  Storforshei 22,0 km 1. november 1904
Dunderlandsbanen, mellom Tverrånes og Storforshei ble bygd som privat gruvebane og åpnet i 1904
Storforshei  Grønfjelldal 4,3 km 12. april 1943
Grønfjelldal  Dunderland 15,7 km 1. mai 1945
Dunderland   Lønsdal 59,1 km 10. desember 1947
Lønsdal  Røkland 32,3 km 1. desember 1955
Røkland  Fauske 39,8 km 1. desember 1958
Fauske  Bodø 54,5 km 1. februar 1962
Strekningen mellom Fauske og Bodø ble åpnet for godstrafikk 1. desember 1961 og for persontrafikk to måneder senere. 
Den offisielle åpningen av Nordlandsbanen ble foretatt av kong Olav 7. juni 1962.

 

Nordlandsbanen – (Trondheim S) Mo i Rana - Bodø
Bygget av
Byggeår
Banelengde 726 km Trondheim - Bodø
Største hastighet
Akseltrykk
DriftsformDieseldrift
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikkHele strekningen Trondheim - Bodø = 42 (2016)
FjernstyringBanen har fjernstyrte stasjoner og signalanlegg på strekningen Trondheim – Eiterstraum ved Mosjøen.
 • Banelengde 726 km
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 42
 • Dieseldrift
 • Fjernstyring Trondheim S – Eiterstraum
 • Gevingåsen tunnel med ny strekning Hommelvik – Hell åpnet 2011
 • Elektrifisering Trondheim – Steinkjer i NTP 2014- 2023

  Banen har godsterminaler i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. 
Mot Polarsirkelen
[bilde]
Bodø stasjon ⌘
[bilde]
Sørelva overbygg på Saltfjellet
[bilde]

Beskrivelse

Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er norges lengste hovedstrekning.
Den er knyttet sammen med Dovrebanen i Trondheim og Meråkerbanen på Hell. 

Deler av banen fra Mosjøen til Dunderlandsdalen ble bygget under 2.verdenskrig da den tyske okkupasjonsmakten hadde et sterkt fokus på framdrift av anlegget,  noe som medførte dårligere standard på fyllinger og banelegeme.
Nord for Mo i Rana ble krigsfanger satt inn i arbeidet under forferdelige forhold.
Etter krigen ble det utført mange forsterknings- og forbedringesarbeider for å bringe banestandarden opp på hovedlinjestandard også nord for Mosjøen.
Banens overbygning (pukk, skinner og sviller) ble imidlertid ikke ferdig forsterket før på 1980-tallet. 

Det er planlagt nye kryssingsspor på Saltfjellet og ved Røkland i Saltdalen.(2016)

Persontrafikken på Nordlandsbanen kjøres med motorvogner av typene NSB type 92 (Trønderbanen) og NSB type 93, og med togsett trukket av lokomotivtype Di. 4 med B5-vogner, samt to WLAB2 sovevogner på nattogene. Godstogene trekkes v lokomotiver av type CD 312

Forkjempere har arbeidet for en utvidelse av Nordlandsbanen videre nordover, men planene for Nord-Norgebanen ble lagt på is av Stortinget på begynnelsen av 1990-tallet.
Deler av årsaken til at denne er lagt på is er den store kostnaden ved bygging gjennom det vanskelige terrenget mellom Fauske og Narvik, inkludert kryssing av Tysfjorden.

Historikk

Under andre verdenskrig ble arbeidet med Nordlandsbanen forsert og banen ble tatt i bruk til Grønnfjelldal i 1943.
På banen arbeidet tvangsarbeidere fra mange okkuperte land.
Banen passerer Polarsirkelen sør for Stødi stasjon i Saltdal og har sitt høyeste punkt på Saltfjellet, 680 meter over havet. 

Strekning: Strekningslengde:  Åpningsdato:
Mo i Rana  Tverrånes 2,9  km 15. mai 1942
Tverrånes  Storforshei 22,0 km 1. november 1904
Dunderlandsbanen, mellom Tverrånes og Storforshei ble bygd som privat gruvebane og åpnet i 1904
Storforshei  Grønfjelldal 4,3 km 12. april 1943
Grønfjelldal  Dunderland 15,7 km 1. mai 1945
Dunderland   Lønsdal 59,1 km 10. desember 1947
Lønsdal  Røkland 32,3 km 1. desember 1955
Røkland  Fauske 39,8 km 1. desember 1958
Fauske  Bodø 54,5 km 1. februar 1962
Strekningen mellom Fauske og Bodø ble åpnet for godstrafikk 1. desember 1961 og for persontrafikk to måneder senere. 
Den offisielle åpningen av Nordlandsbanen ble foretatt av kong Olav 7. juni 1962.

 

Nordlandsbanen – (Trondheim S) Mo i Rana - Bodø
Bygget av
Byggeår
Banelengde 726 km Trondheim - Bodø
Største hastighet
Akseltrykk
DriftsformDieseldrift
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikkHele strekningen Trondheim - Bodø = 42 (2016)
FjernstyringBanen har fjernstyrte stasjoner og signalanlegg på strekningen Trondheim – Eiterstraum ved Mosjøen.
 • Banelengde 726 km
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 42
 • Dieseldrift
 • Fjernstyring Trondheim S – Eiterstraum
 • Gevingåsen tunnel med ny strekning Hommelvik – Hell åpnet 2011
 • Elektrifisering Trondheim – Steinkjer i NTP 2014- 2023

  Banen har godsterminaler i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. 


Mo i Rana (Åpnet 1942) (Km fra Trondheim 497,83)
Decembereftermiddag i Mo i Rana
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Mo i Rana
© Thor Bernhard Tobiassen
Finn i Postvogna
Decembereftermiddag i Mo i Rana
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
Decembereftermiddag i Mo i Rana
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna

Åpnet 20. mars 1942
Stedskode MO

Det nåværende stasjonsbygget ble åpnet den 22. september 1990.
Den første stasjonen ble åpnet den 20. mars 1942 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mo i Rana.
Stasjonen ligger i Ole Tobias Olsens gate.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Mo i Rana (Åpnet 1942) (Km fra Trondheim 497,83)


Mo i Rana Lokstall
CargoNets CD66.401 titter ut Mo lokstall
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Klargjøring av utstyr - Mo i Rana lokstall
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Kullageret ved Mo lokstall
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
CargoNets CD66.401 titter ut Mo lokstall
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

I enden av stasjonsområdet ligger Mo i Rana Lokomotivstall.
Denne er i dag i full bruk og leies av Jernbaneverket.
Lokomotivstallen ble bygget i 1942 og tegnet av NSB Arkitektkontor ved G. Hoel

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Mo i Rana Lokstall


Mo i Rana godsterminal †
CD66 på veg Nord, ut fra Mo i Rana
© Rune Nordmark
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Guldsmedvik Godsterminal, Mo i Rana
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 471 passerer Gullsmedvik godsterminal
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
CD66 på veg Nord, ut fra Mo i Rana
© Rune Nordmark
Finn i Postvogna


Sidespor til Mellomvika
Vekselen som gjør sidesporet om til to...
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Her ender sidesporet i Vika
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Endebuttene i Vika
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Lenge siden det var trafikk her...
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Sidespor til Rana Gruber
Gt. 5994 passerer sidesporet til Rana Gruber ved Gullsmedvikskjæringa
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
© Bjørn-Terje Nilssen 29. august 2006
© bjørn-terje nilssen
Finn i Postvogna
Og dette er ?? ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
"Malmen" inne til tømming!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Gullsmedvik (Åpnet 1942) (Km 500,85) †
Vekselen til forgreining nummer to!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Forgreiningen til Akzo Nobel
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Vekselen til forgreining nummer to!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
OBAS passerer brua i Guldsmedvika
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

På strekningen mellom Gullsmedvik ved Mo i Rana og Ørtfjell i Dunderlandsdalen er banen forsterket av hensyn til de tunge malmtogene som benytter denne strekningen.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Gullsmedvik (Åpnet 1942) (Km 500,85) †


Tverrånes ------ Dunderlandsbanen slutt ------
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Tverråga (60 m)
Tog 473 ved Tverrå bru
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tog 479 passerer brua over Tverråga, nord for Mo i Rana!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 5994 ved brua over Tverråga!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 473 ved Tverrå bru
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna


Privat planovergang ved Storsletta
Planovergang ved Storsletta, sett mot sør
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang ved Storsletta, sett mot nord
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang ved Storsletta, sett mot sør
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Steinbekken
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mjølalia
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skugghei
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trolldalen tunnel (174 m)
I alt 1 bilde
Trolldalen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Trolldalen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Reinforsen tunnel (616 m)
I alt 1 bilde
Reinfossen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Reinfossen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kalvhagen tunnel (125 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skonseng (1942-1955) (Km 511,99)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skonseng (1955) (Km 512,65)
Skonseng
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Skonseng Stasjon
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 på vei inn til Skonseng Stasjon
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Skonseng
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Stedskode SEG.
Åpnet 15. mai 1942, nedlagt 27. mai 1962.
Åpnet igjen 29. mai 1983.

Skonseng ble åpnet provisorisk 15. mai 1942, og permanent den 31. mai 1959.
Fra 27. mai 1962 til 2005 hadde stasjonen ikke persontrafikk.

Det nåværende stasjonsbygget ble åpnet i 1955.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Skonseng (1955) (Km 512,65)


Saghei
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ilhullia tunnel, sørenden (1760 m)
Ilhullia tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ilhullia tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Sørenden av Illhøllia tunnel
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Ilhullia tunnel, nord (1760 m)
Nordendene av Illhøllia togtunnel og Illhøllia veitunnel
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Nordendene av Illhøllia togtunnel og Illhøllia veitunnel
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Di4.653 med tog 471 på vei ut av nordenden av Illhøllia tunnel
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Di4.653 med tog 471 rett nord for Illhøllia tunnel
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Gomea tunnel (156 m)
I alt 1 bilde
Gomea tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Gomea tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Smånesli tunnel (198 m)
Ved Smånesli Tunnel!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ved Smånesli Tunnel!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Smånesli tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Storforshei (Åpnet 1942) (Km 522,88) †
OBAS Di3 629 ved tidligere Storforshei stasjon
© Dag Cato Skårvik
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Storforshei tidligere stasjon, mellom Skonseng og Ørtfjell
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Det tidligere stasjonsområdet på Storforshei
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
3.623 vad Storforshei i 1979
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna

Åpnet 15. mai 1942.
Nedlagt 23. mai 1993

Dunderlandsbanen var ved åpningen 23, 7 kilometer lang, fra Storforshei i Dunderlandsdalen til Gullsmedvik ved Mo i Rana.
Banen ble bygd av selskapet Dunderland Iron Ore Company Ltd (DIOC) for frakt av malm fra gruvene ved Storforshei til utskipningshavnen.

Fra 1964 til 1983 gikk malmtogene fra Storforshei til Gulsmedvik.
Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Storforshei (Åpnet 1942) (Km 522,88) †


Storforshei sidespor, Rana Gruber
Nedlagt spor til Rana Grubers nedlagte lasteanlegg ved Storforshei
© Dag Cato Skårvik
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Brua inn til den nedlagte gruven på Storforshei
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Det gamle sidesporet til rana Gruber på Storforshei.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Brua over Ranaelva til Rana Grubers nedlagte lasteanlegg ved Storforshei
© Dag Cato Skårvik
Finn i Postvogna


---------- Dunderlandsbanen start -------------
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Storforshei tunnel (289 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fv357 Grønfjelldalsveien (Km 527,620) ??
Bakenden av tog 472 sett fra veibru på Grønfjelldalsveien
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Gt. 5799 på vei oppover Dunderlandsdalen
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Bru på Fv 357 Grønfjelldalsveien. Tog 472 i bakgrunnen.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bakenden av tog 472 sett fra veibru på Grønfjelldalsveien
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Grønfjelldal (1942-1974) (Km 527,35) ??
Lenge siden dette var en pryd i grenda!
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Tidligere Grønfjelldal Stasjon
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Lenge siden dette var en pryd i grenda!
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
Påbegynt riving av gamle Grønfjelldal stasjon
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna


Stupforsen tunnel (423 m)
I alt 1 bilde
Stupforsen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Stupforsen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Ørtfjell (1983) (Km 534,63)
v/Ørtfjell
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Ørtfjell Stasjon
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Beilhack 5013 i arbeid på Ørtfjell
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
TXP Tjernsmo har lagt alt til rette for å passere Ørtfjell!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Ørtfjell sidespor, Rana Gruber (Km 534,65)
Ørtfjell, klart inn, klart forbi
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Ørtfjell, klart inn, klart forbi
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Malmtoget, tog 5956 kommer tilbake etter fylling!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Viadukten på Rana Grubers sidespor ved Ørtfjell!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Åpnet 1983.
Sidesporet har en 260 m. viadukt og en tunnel på 1615 m.
I 1983 åpnet Ørtfjell stasjon med sidespor inn til det nye gruveanlegget.
Herfra ruller malmtogene fortsatt og strekningen fra Rana Grubers anlegg på Ørtfjell til Gullsmedvik er ca 35 kilometer lang.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Ørtfjell sidespor, Rana Gruber (Km 534,65)


Ørtfjell (1945-1959) (Km 535,49)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brannflata malmstasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Almhaug tunnel (95 m)
I alt 1 bilde
Almhaug tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Almhaug tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Almli tunnel (334 m)
I alt 1 bilde
Almli tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Almli tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Dunderland (1945) (Km 543,05)
Eneste serveringsmuligheten på Dunderland...!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
©Arnt Olav Kastet Dunderland 10.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Txp fjerner rødflagget i det tog 472 ankommer!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Dagtogkryssing på Dunderland!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Åpnet 1. mai 1945.
Stedskode DUN.

Dunderland stasjon ligger 543,05 kilometer fra Trondheim.
Stasjonen ligger 127,2 meter over havet.
Dunderland stasjon ble åpnet i mai 1945 og hadde da i 1.etg venterom/restaurant, ekspedisjonskontor som også var postkontor, samt godsrom.
2.etg var leilighet for stasjonsmesteren.
Restauranten er for lengst lagt ned, og i dag er stasjonen leid av Jernbaneverket.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Dunderland (1945) (Km 543,05)


Planovergang for privat skogsbilvei
Planovergang ved km 545 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang ved km 545 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang ved km 545 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang ved km 545 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Messingen rasvarslingsanlegg sør
I alt 1 bilde
Rassikringsstrekning mellom Dunderland og Hjartåsen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Rassikringsstrekning mellom Dunderland og Hjartåsen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Storvoll tunnel (Sør) (133 m)
I alt 1 bilde
Storvoll tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Storvoll tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Storvoll tunnel (Nord) (133 m)
I alt 1 bilde
Storvoll tunnel, nordenden
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Storvoll tunnel, nordenden
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Øvre Messingåga bru (20 m)
Bru over Messingåga, sett fra sør
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sørgående tog 472 passerer bru over Messingåga
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Nordgående dagtog 471 passerer bru over Messingåga
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Messingåga, sett fra sør
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Undergang Hjartåsveien
Hjartåsveien gjennom kulvert ved Hjartåsen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Hjartåsveien gjennom kulvert ved Hjartåsen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Vogn B5-3 26022 i tog 471 over undergang for Hjartåsveien
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
CD 312 004 trekker tog 5795 over undergangen ved Hjartåsveien
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Hjartåsveien planovergang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hjartåsen (1947) (Km 552,17)
©Trygve Kåsa - Tog 471 v/Hjartåsen, 28. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Hjartåsen, tidligere stasjon og Hp. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Tog 471 v/Hjartåsen, 28. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Utsikt ned mot Hjartåsen stasjon (nedlagt). Raufjellfossen bru oppe til høyre.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Hjartåsen tunnel (328 m)
I alt 1 bilde
Hjartåsen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Hjartåsen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bru over Raufjellfossen (180 m)
Oppgradering av E6 under Raufjellfossen bru
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - bru over Raufjellfossen / E6, 21. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Tog 472 passerer Raufjellfossen bru
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Fagverksbru.
Raufjellfossen bru fører Nordlandsbanen over Ranelva – og over E6 i Dunderlandsdalen. Raufjellfossen har navnet etter fjellet som ligger nord og vest for fossen.
Raudfjellet inneholder jernoksidet hematitt, som i tidligere tider ble brukt til å lage rødmaling.
Hematitt blir også kalt naturlig jernmalm.
Gjennom selskapet Dunderdalen Iron Ore Company ble det startet gruvedrift på malmen i 1902.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Bru over Raufjellfossen (180 m)


Rauberget rasvarslingsanlegg sør
Raudberget rasvarslingsanlegg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Raudberget rasvarslingsanlegg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Rauberget rassikringsområde!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Krokstrand (1947-1989) - (Km 561,83)
Krokstrand
© Mattias Eriksson
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
©Lars Byman Krokstrand st Juli 2004
© Lars Byman
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - ved Krokstrand st, august 2003
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Krokstrand stasjon (nedlagt)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Rauberget tunnel (333 m)
I alt 1 bilde
Raudberget tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Raudberget tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Svahella tunnel (29 m)
I alt 1 bilde
Svahella tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Svahella tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bolna (1947) (Km 571,09 km)
Bolna
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Bolna
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bolna
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bolna er betjent!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Åpnet 10. desember 1947.
Stedskode BOA.

Vakkert plasser på Saltfjellet finner vi Bolna stasjon.
Stasjonen ble åpnet den 10. november 1947 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Lønsdal.

Ved åpningen i 1947 hadde stasjonen holdeplass, men ikke ekspedisjonslokale.
I dag er stasjonsbygningen ikke åpen, men er tidvis bemannet av Jernbaneverket i forbindelse med trafikkavvikling.

Det er for tiden ingen tog som har ordinær togstopp ved Bolna.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Bolna (1947) (Km 571,09 km)


Planovergang for gamle E6 i Stokkalia - Saltfjellet (Km 573,4)
Planovergang på gamle E6 i Stokkalia. Sett mot nord.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang på gamle E6 i Stokkalia. Di4 654 på tur sørover.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang på gamle E6 i Stokkalia. Sett mot nord.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Planovergang på gamle E6 i Stokkalia. Sett mot sør.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Stokkalia overbygg sør (371 m)
I alt 1 bilde
Riving av overbyggene i Stokkalia
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Riving av overbyggene i Stokkalia
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Stokkalia overbygg metti (258 m)
I alt 1 bilde
Overbygg i Stokkalia!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Overbygg i Stokkalia!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Stokkalia overbygg nord (380 m)
Påskestemning i Stokkalia (mellom Bolna og Lønsdal)
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Påskestemning i Stokkalia (mellom Bolna og Lønsdal)
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
Beilhack 5013 i Stokkalia
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
Pt472 på vei nedover Stokkalia
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Polarsirkelen (Km. 579,30)
Artic Circle Station i flotte omgivesler
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Mot Polarsirkelen
© B Drevland
Finn i Postvogna
Di3 623 ved Polarsirkelen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Artic Circle Station i flotte omgivesler
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna

579,30 kilometer fra Trondheim.
Stopp i sommersesongen 1993-2004.
Markedsført under navnet Artic Circle Station.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Polarsirkelen (Km. 579,30)


E6 og Nordlandsbanens høyeste punkt, 680 moh. (Km. 581,08 - 581,70)
I alt 1 bilde
Nordlandsbanens høyeste punkt, 680 moh. 20061031 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Nordlandsbanens høyeste punkt, 680 moh. 20061031 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Banen passerer Polarsirkelen sør for Stødi stasjon i Saltdal og har sitt høyeste punkt på Saltfjellet, 680 meter over havet.

Saltfjellet krysses av Europavei 6 mellom Dunderlandsdalen i sør og Lønsdalen i nord.
Veien ble påbegynt i 1929, og den ble åpnet 3. juli 1937.
Etterarbeider på veien fortsatte imidlertid helt fram til Andre verdenskrig brøt ut i 1940.
Veien fikk fast dekke med oljegrus i 1965/66 og asfalt i 1972.
De første tiårene var veien vinterstengt, og først fra høsten 1968 ble veien helårsvei.
I 1990 ble en ny og bedre vei over fjellet mellom Bolna og Sørelva åpnet.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - E6 og Nordlandsbanens høyeste punkt, 680 moh. (Km. 581,08 - 581,70)


Stødi (1947) † (Km 581,46)
Stødi, vokterboliger. På Saltfjellet mellom Bolna og Lønsdal
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Stødi, vokterboliger. På Saltfjellet mellom Bolna og Lønsdal
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Saltfjellet.
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
Stødi stasjon på Nordlandsbanen en gang i driftstiden på 1960 tallet. Foto: Svein Dagfinn Madsen
© Jon Kato Madsen
Finn i Postvogna

Åpnet 10. desember 1947, nedlagt.

Stødi ble nedlagt som stasjon den 20.august 1967, stasjonsbygningen ble revet i 1971, den hadde en lei tendens til å bidra til store fonner på sporet akkurat der.
Høsten 1975 ble hovedsporet forøvrig hevet med 1 m på dette partiet for å bedre på snøforholdene ytterligere.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Stødi (1947) † (Km 581,46)


Stødi overbygg nord (Km 582,747) (177 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Silba bru (Km 584,198)
CD 312 005 med godstog ved bru ca. 584.2 på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Klart for snøsmelting ved bru ca. km 584.2 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Tog 474 ved bru ca. 584.2 på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
CD 312 005 med godstog ved bru ca. 584.2 på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Silba bru ved km 584,198:
Navnet tilhører elva som Nordlandsbanen krysser her.
Spennvidden på brua er 13 m og opprinnelig var dette en stålplatebru montert vinteren 1945.
Trolig var det var på høsten 1983, at den nye utgaven i betong ble bygget.


Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Silba bru (Km 584,198)


Saltfjellet km ca 585 - 586
©Alf Saxlund
© Alf Saxlund
Finn i Postvogna
©Alf Saxlund
© Alf Saxlund
Finn i Postvogna
Tog 5793 på Saltfjellet
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Bru II over Semskelva
Tog 479 med BM 93-03 (BCM 93-53) ved bru over sideløp til Semskelva
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Semskelva sitt sideløp (bru II)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Tog 479 med BM 93-03 (BCM 93-53) ved bru over sideløp til Semskelva
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Den sørlige av to bruer over Semskelva, ved ca. km. 586.3.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Bru II over Semskelva


Bru I over Semskelva
Tog 474 passerer over Semskelva sitt hovedløp (bru I)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Tog 474 passerer over Semskelva sitt hovedløp (bru I)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
CD 312 002 med tog 5795 ved bru over Semskelva
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Semskelva sitt hovedløp (bru I)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Den nordlige av to bruer over Semskelva, ved ca. km. 586.6.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Bru I over Semskelva


Bru over Namnlauselva (30 m)
I alt 1 bilde
©Alf Saxlund
© Alf Saxlund
Finn i Postvogna
©Alf Saxlund
© Alf Saxlund
Finn i Postvogna

Saltfjellet (ca km 589 + - )
På sporet over Saltfjellet
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Våronn på Saltfjellet (ca km 589 + - )
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Med Di3 över Saltfjellet
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Saltfjellet sett från Di3 632.
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Semska (1947) (Km 592,42)
Problem hver vinter . Semska, 20061209 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Semska, mellom Bolna og Lønsdal. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Problem hver vinter . Semska, 20061209 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Saltfjellet; Semska
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Åpnet 10. desember 1947, nedlagt.

Tidligere navn:
Saltfejll 10.12.1947 - 28.02.1950
Semskfjell 01.03.1950 - 31.05.1956
Semska 01.06.1956 - 01.02.1971

Semska stasjon, tidligere Saltfjell stasjon, er en nedlagt jernbanestasjon på strekningen mellom Dunderland stasjon og Røkland stasjon på Nordlandsbanen.
Stasjonen ligger på Semska (pitesam. Sæmmsá, ‘våtmark’) i Saltdal kommune i Salten.

Denne stasjonen, så vel som Hjartåsen stasjon, Krokstrand stasjon, Bolna stasjon, Stødi stasjon og Lønsdal stasjon, ble åpnet onsdag den 10. desember 1947, da Nordlandsbanen ble forlenget fra Dunderland til Lønsdal.
Stasjonsbygningen er revet, men de tre vokterboligene står fortsatt og eies privat.

Stasjonen grenser til Semska–Stødi naturreservat (på østsiden av jernbanesporet) og den tidligere Krokelva fangeleir.
(ca 300 meter nordafor stasjonen).

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Semska (1947) (Km 592,42)


Bru over Sørelva (24 m)
Bru over Sørelva på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Sørelva på Saltfjellet, sett mot vest
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Di4.654 med tog 472 ved Sørelva bru på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Sørelva på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Sørelva overbygg (55 m)
Sørelva overbygg på Saltfjellet m/Di4.655 i tog 472
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Sørelva overbygg på Saltfjellet (sørenden)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Sørelva overbygg på Saltfjellet (sørenden)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Sørelva overbygg på Saltfjellet m/Di4.655 i tog 472
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Tunnel under E6 (40 m)
Tunnel under E6 ved Sørelva brøytestasjon på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Tunnel under E6 ved Sørelva brøytestasjon på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Tunnel under E6 ved Sørelva brøytestasjon på Saltfjellet
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Sørelva overbygg (56 m)
Overbygg ved Sørelva, nordlig del
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overbygg ved Sørelva, nordlig del
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overbygg ved Sørelva, nordlig del
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overbygg ved Sørelva, nordlig del
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Undergang ved Lønsdal stasjon
Veiviser ved undergang for fotturister ved Lønsdal stasjon
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Undergang for fotturister ved Lønsdal stasjon
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Veiviser ved undergang for fotturister ved Lønsdal stasjon
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Lønsdal (1947) (Km 602,15)
Lønsdal 5 juni 2005
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 42 bilder - se alle
Lønsdal st, Saltfjellet Juli 2004
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Lønsdal 5 juni 2005
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Ekstra godstog 8719 på Lønsdal, 19.09.05
© B. Drevland
Finn i Postvogna

Åpnet 10. desember 1947.
Stedskode LØN.

Lønsdal stasjon ligger 602,15 kilometer fra Trondheim.
Stasjonen ligger 511,8 meter over havet på Saltfjellet og er første stasjon nord for Polarsirkelen.
Den ble åpnet i 1947 og var Nordlandsbanens endestasjon i perioden 1947 - 1955.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Lønsdal (1947) (Km 602,15)


----- Endepunkt 1947-1955 -----
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Snøoverbygg ved Kjemånasen (270 m)
I alt 1 bilde
Ved km 606,5
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ved km 606,5
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kjemånasen tunnel (595 m) søndre
I alt 1 bilde
Kjemanåsen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kjemanåsen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kjemånasen tunnel (595 m) nordre
Kjemånasen tunnel, nordenden
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Kjemånasen tunnel, nordenden
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Kjemånasen tunnel, nordenden
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Kjemåga (1955) (Km 610,80)
Tog 474 (BM 93) ved steinfylling over Kjemåforsen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tidligere Kjemåga Stasjon
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Kjemåga stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kjemåga
© Mattias Eriksson
Finn i Postvogna

Åpnet 1. desember 1955, nedlagt 1. desember 1971.

374 m.o.h.

Stasjonen fikk navn etter elva Kjemåga.
Denne stasjonen, så vel som Trettnes stasjon, Rusåga stasjon og Røkland stasjon, ble åpnet torsdag den 1. desember 1955 da Nordlandsbanen ble forlenget fra Lønsdal til Røkland.
Kjemåga stasjon ble nedlagt onsdag den 1. desember 1971.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Kjemåga (1955) (Km 610,80)


Ankermoen tunnel (112 m)
I alt 1 bilde
Ankermo tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ankermo tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Vargholle tunnel (305 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trettnes (1955) (Km 621,45)
Trettnes, nedlagt st, mellom lønsdal og Rognan. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Trettnes, nedlagt st, mellom lønsdal og Rognan. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Se å komme dere av sporet ! Trettnes, Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Bratta tunnel (115 m)
I alt 1 bilde
Bratta tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bratta tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Stammelmoflåget tunnel (Km 624,471) (244 m)
Stammelmoflåget tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Rasvarslinga i Stammelmoflåget, mellom Lønsdal og Rognan
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Stammelmoflåget tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Rusånes tunnel (330 m)
I alt 1 bilde
Rusånes tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Rusånes tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Svarven tunnel (29 m)
I alt 1 bilde
Svarven tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Svarven tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Rusåga (1955) (Km 627,00)
Rusåga, nedlagt st, mellom Lønsdal og Rognan. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Rusåga, nedlagt st, mellom Lønsdal og Rognan. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Rusåga fd mötesspår
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Rusåga, BM93 på väg mot Mo i Rana
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Gammen tunnel (83 m)
I alt 1 bilde
Gammen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Gammen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nordnes tunnel (82 m)
I alt 1 bilde
Nordnes tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nordnes tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Stolpen tunnel (127 m)
I alt 1 bilde
Stolpen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Stolpen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Røkland (Nye stasjon)
Belysning ved den nye stasjonen på Røkland
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Røkland - nytt kryssingsspor. Nordlandsbanen (bilde 4)
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Ny stasjon/holdeplass på Røkland, sett mot sør. Spor 2 til venstre.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
CD312 006 med tog 5795 på vei nordover ved Røkland
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Bru for: E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Røkland (1955) (Km 633,88)
Røkland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 24 bilder - se alle
Røkland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rökland stn fr E6 vägbron
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Røkland - nytt kryssingsspor. Nordlandsbanen (bilde 1)
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Åpnet 1. desember 1955.

Stasjonen, som tidligere het Saltdal stasjon, var endestasjon for Nordlandsbanen mellom 1955 og 1958.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Røkland (1955) (Km 633,88)


Rognan kaispor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rognan (1958) (Km 647,76 )
©Arnt Olav Kastet Rognan 10.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Rognan
© Lars Byman
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Rognan st, 16.juli 2006. Viser "bysiden"
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Rognan st
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna

Stedskode ROG.
Åpnet 1. desember 1958

Rognan stasjon ligger 647,76 kilometer fra Trondheim. Stasjonen ligger 12,4 meter over havet. Den ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Fauske.
På 2000-tallet begynte NSB med lokaltogtrafikk mellom Rognan og Bodø kalt Saltenpendelen.
Dette har vist seg å bli en stor suksess og det planlegges nå både flere stoppesteder og flere avganger når kapasiteten tillater det.
Rognan er endestasjon for lokaltogene i Salten, Bodø - Fauske - Rognan.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Rognan (1958) (Km 647,76 )


Bru over Saltdalselva (168 m)
I alt 1 bilde
©Trygve Kåsa - Saltdalselva v/Rognan, 28. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Saltdalselva v/Rognan, 28. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Lillefjell tunnel (474 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dalmovikhalsen tunnel (148 m)
Botn ©Wolfgang Pischek
© Wolfgang Pischek
Finn i Postvogna
Botn ©Wolfgang Pischek
© Wolfgang Pischek
Finn i Postvogna
Dalmovikhalsen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Planovergang Fv517
I alt 1 bilde
Gt 5729 v Botn
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Gt 5729 v Botn
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Bru over Botenelva (20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Raunakken tunnel (201 m)
I alt 1 bilde
Raunakken tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Raunakken tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Sjøhaugen tunnel (36 m)
I alt 1 bilde
Sjøhaugen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Sjøhaugen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kidnesnakken (818 m)
I alt 1 bilde
Kidnesnakken tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kidnesnakken tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Somanvika tunnel (1 365 m)
Dobbel tunnell. Hvor ?
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Dobbel tunnell. Hvor ?
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Somanvika tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Stamnes tunnel (362 m)
I alt 1 bilde
Stamnes tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Stamnes tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nonshaugen tunnel (1 057 m)
I alt 1 bilde
Nonshaugen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nonshaugen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Setså (Åpnet 1958) (Km 660,12) †
Setså, nedlagt stasjon. 20060726 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Di4 655 passerar Setså
© Fredrik Heyman
Finn i Postvogna
Setså st
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Setså stasjon
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna


Skruhammer tunnel (1 121 m)
I alt 1 bilde
Skruhammer tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Skruhammer tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Moura tunnel (83 m)
I alt 1 bilde
Moura tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Moura tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Jupvikodden tunnel (90 m)
I alt 1 bilde
Jupvikodden tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Jupvikodden tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Jubbenes tunnel (362 m)
I alt 1 bilde
Jubbenes tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Jubbenes tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kvænflåget tunnel (1 432 m)
Kvænflåget tunnel, GSM-R Kiosk, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kvænflåget tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kvænflåget tunnel, GSM-R Kiosk, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 langs Skjerstadfjorden, ved Kvænfloget
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Tuva tunnel ( 1 450 m)
I alt 1 bilde
Tuva tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tuva tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Krykja tunnel (583 m)
I alt 1 bilde
Krykja tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Krykja tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Straumnakken tunnel (411 m)
I alt 1 bilde
Straumnakken tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Straumnakken tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bru over Finneidstrømmen (60 m)
©Trygve Kåsa - Finneid, juli 2006. Finneidstrømmen og Straumnakken tunnel
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Finneid, juli 2006. Finneidstrømmen og Straumnakken tunnel
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
OgHvorErDette ? OmJegTørSpørre
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Brua over Finneidstraumen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Finneid (1956)
©Trygve Kåsa - Finneid, juli 2006. Stasjonsområde Sulitjelmabanen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - Finneid, juli 2006. Stasjonsområde Sulitjelmabanen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
v/Finneid
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Malmtappeanlegg ved Finneid
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Åpnet 1. desember 1958, nedlagt 1972

Stortinget vedtok 28. mai 1952 Sulitjelmabanen forlengelse til Finneid, mot 14 stemmer. De 14 som stemte mot jernbanen stemte for et forslag om å utrede veibygging mellom Sulitjelma og Finneid.
Arbeidene med forlengelse av banen ned til Finneid begynte i 1953.
Første tog til Finneid gikk den 12.desember 1956.
Det første rutegående tog mellom Lomi (Sandnes) og Finneid 20. desember.
Offisiell åpning av banen 14.juli 1957.
På Finneid var det utskipingshavn for malm som kom fra gruvedriften i Sulitjelma. Stedet hadde tidligere både hotell, pensjonat og butikker, men etter hvert som gruvedriften i Sulitjelma ble mindre ble de fleste etablerte bedriftene på Finneid lagt ned.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Finneid (1956)


Sulitjelmabanen (nedlagt) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bratthaugen tunnel (590 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fauske (1958) (Km 674,23)
Fauske stn under ombyggnad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 32 bilder - se alle

© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Her graves også. Fauske godsterminal, nordenden
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Di3.329 i Fauske
© Carsten Frank
Finn i Postvogna

Åpnet 1. desember 1958.
Stedskode FAU.

Fauske stasjon ligger 674,23 kilometer fra Trondheim. Stasjonen ligger 34,0 meter over havet. Den ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen var ferdig fram til Fauske.
Fauske var Nordlandsbanens endestasjon i perioden 1958 - 1962.

Stasjonen er en tidstypisk 1950-tallsbygning oppført i betong. Foruten betong ble det også benyttet marmorplater fra de «Ankerske gruer» nær Fauske.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Fauske (1958) (Km 674,23)


Polarbanen påbegynt under krigen, fjernet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fauske industrispor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Klungset tunnel (190 m)
I alt 1 bilde
Klungset tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Klungset tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Halsan tunnel (97 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kleivtoppen tunnel (302 m)
I alt 1 bilde
Kleivtoppen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kleivtoppen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Svarthammeren tunnel (2 075 m)
I alt 1 bilde
Svarthammeren tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Svarthammeren tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Valnesfjord (2001) (Km 685,62)
Valnesfjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Valnesfjord Hp, og nedlagt stasjon 20060726 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Valnesfjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Valnesfjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Åpnet 1. desember 1961, nedlagt.
Gjenåpnet som holdeplass 2001.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Valnesfjord (2001) (Km 685,62)


Bru over Straumsnes (66 m)
Valnesfjord. Type93 på veg til Bodø en juli dag i 2004
© lars byman
Finn i Postvogna
©Thomas Hansen Di 3 624+608 passerer Valnesfjord med Dt 472 mars 1998.
© Thomas Hansen
Finn i Postvogna
Valnesfjord. Type93 på veg til Bodø en juli dag i 2004
© lars byman
Finn i Postvogna
©Thomas Hansen - NT 476 passerer Valnesfjord juli 1998.
© Thomas Hansen
Finn i Postvogna

Gavlen tunnel (53 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Blåhammeren tunnel (614 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kistrand tunnel (76 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mjønes Plo
I alt 1 bilde
En planovergang nordpå. Hvor ?
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
En planovergang nordpå. Hvor ?
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Mjøneskleiva tunnel (150 m)
I alt 1 bilde
Mjøneskleiva tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Mjøneskleiva tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Oteråga (Åpnet 1962) (Km 704,00) †
Oteråga Stasjon, Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Togmøte i Nord
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Oteråga Stasjon, Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
OBAS Di3 629 avventer kryssing Oteråga
© Dag Cato Skårvik
Finn i Postvogna


Reitan overgangsbru (Km 704,900)
I alt 1 bilde
EnnDetteDa ?
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
EnnDetteDa ?
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Reitan overgangsbru km 704,900 - veg til Forsvaret / daværende Landsdelskommando Nord-Norge.
I bakgrunnen enkelt innkjørsignalapparat B for Oteråga stasjon.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Reitan overgangsbru (Km 704,900)


Naurstadeidet tunnel (559 m)
Ved Tverrlandet
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Naurstadeidet tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ved Tverrlandet
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Tverrlandet (Åpnet 1961) (Km 710,75) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tverlandet togstopp
Tverlandet togstopp. Leskur
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tverlandet togstopp. Mot nord.
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Tverlandet togstopp. Mor sør.
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Tverlandet togstopp. Godt med parkering.
© Ståle Novik
Finn i Postvogna


Bunesåsen tunnel (345 m)
I alt 1 bilde
Bunesåsen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bunesåsen tunnel, sørende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Hopslia tunnel (881 m)
I alt 1 bilde
Fra Hopen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Fra Hopen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Vikan tunnel (163 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tostenlia tunnel (330 m)
I alt 1 bilde
T68 901 med tog 5795 til Bodø ved Tostenlia tunnel
© Erik Hole
Finn i Postvogna
T68 901 med tog 5795 til Bodø ved Tostenlia tunnel
© Erik Hole
Finn i Postvogna

Bru over Breidvadelva
Bru over Breivadelva sør. Gangtunnel.
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Bru over Breivadelva sør
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Bru over Breivadelva sør. Gangtunnel.
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Bru over Breivadelva nord
© Ståle Novik
Finn i Postvogna

Støver (Km 719,38) †
I alt 1 bilde
Støver, tidligere stasjon, mellom Oteråga og Bodø
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Støver, tidligere stasjon, mellom Oteråga og Bodø
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Åpnet 1. februar 1962, nedlagt.
Støver ble aldri tatt i bruk som stasjon. Mens anleggsarbeidene på strekningen pågikk, ble det bestemt at den lokale trafikken mellom Fauske og Bodø skulle utføres av A/S Saltens Bilruter.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Støver (Km 719,38) †


Mørkved (1987) (Km 720,72)
Tog 1788 klar til avgang fra Mørkved mot Rognan!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Tog 1788 klar til avgang fra Mørkved mot Rognan!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 475 til Bodø gjør et kort opphold på Mørkved Holdeplass
© Erik Hole
Finn i Postvogna
Tog 471 holder på Mørkved togstopp
© Ståle Novik
Finn i Postvogna

Holdeplass. Åpnet 24. august 1987, nedlagt 6. februar 1989.
Åpnet igjen 20. august 1990.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Mørkved (1987) (Km 720,72)


Jensvoll tunnel (41 m)
I alt 1 bilde
Jensvoll tunnel ved Bodø
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Jensvoll tunnel ved Bodø
© Ståle Novik
Finn i Postvogna

Rishaugen tunnel (Km 724,729) (50,5 m)
Rishaugen tunnel med CD312 rute 5790
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Rishaugen tunnel med CD312 rute 5790
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Rishaugen tunnel ved Bodø
© Ståle Novik
Finn i Postvogna

Tjønndalen tunnel (71m)
I alt 1 bilde
Tog 5795 passerer Tjønndalen trafostasjon sidespor
© Erik Hole
Finn i Postvogna
Tog 5795 passerer Tjønndalen trafostasjon sidespor
© Erik Hole
Finn i Postvogna

Tjønndalen transformatorstasjon sidespor
Trafostasjonen med sidespor
© Erik Hole
Finn i Postvogna
Rester av sidesporet inn til trafostasjonen
© Erik Hole
Finn i Postvogna
Trafostasjonen med sidespor
© Erik Hole
Finn i Postvogna

Kleiva tunnel øst (85 m)
Kleiva tunnel sør med Agenda nordgående
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Tog 472 på gang
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Kleiva tunnel sør med Agenda nordgående
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Kleiva tunnel sør med DI4 sørgående
© Ståle Novik
Finn i Postvogna

Kleiva tunnel vest (85m)
I alt 1 bilde
Kleiva tunnel nord
© Ståle Novik
Finn i Postvogna
Kleiva tunnel nord
© Ståle Novik
Finn i Postvogna

Bodø kommune sidespor (1987)
Sporet krysser veien som heter Rønvikfjæra!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Endebutten ved Roy A Strøm AS i Dreyfushammarn 14!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Sporet krysser veien som heter Rønvikfjæra!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ved Farve Miljø Nord AS med Pollfjellet i bakgrunnen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Bodøterminalen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bodø (⌘) (Åpnet 1961) (Km 728,75 fra Trondheim)
Bodø. Tanken er hjemme, og innholdet er første klasse.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 72 bilder - se alle
Bodø Juli 2001
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Juli 2004 Lokstallen i Bodø
© Lars Byman
Finn i Postvogna
"Togsom" stasjon. DI4.653 setter sovevognene på plass - Bodø
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna

Åpnet 1. desember 1961
Stedskode BO

Bygging av jernbane til Bodø ble vedtatt allerede i 1923, men på grunn av andre verdenskrig og manglende økonomi ble ikke linjen bygd ferdig før tidlig på 1960-tallet. Det tok altså hele 39 år fra stasjonen ble vedtatt bygget til den kunne tas i bruk.

Stasjonen ble tatt i bruk 1. desember 1961 da Nordlandsbanen var ferdigbygd, og åpnet for godstrafikk i desember samme år. Første persontog gikk fra Bodø 1.februar i 1962. Offisiell åpning var 7. juni 1962 med Kong Olav V til stede.

Stasjonen betjener fjerntrafikk til Trondheim, regionaltrafikk til Mo i Rana og Mosjøen, og lokaltrafikk til Fauske og Rognan.

Legg til informasjon om #31 Nordlandsbanen – Mo i Rana - Bodø - Bodø (⌘) (Åpnet 1961) (Km 728,75 fra Trondheim)


andre
Så det er der snøskavlene kommer fra . . . . (2)
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Lars Byman Polarsirklen Juli 2004
© Lars Byman
Finn i Postvogna
ved Saltfjellet
© Matthias Hübner
Finn i Postvogna
Så det er der snøskavlene kommer fra . . . . (2)
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com