Jernbane.net

Hjem > Sverige > Teknikk / spor / signaler / telefoni > Signaler
Støtt oss
Ukens Bilde
Km 109 på Valdresbanen
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
Kontor med utsikt
Fotograf: Ole Bendik Kvisberg

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
CD312.006 med kipptog 66251, laster tømmer til Sverige på Braskereidfoss
Fotograf: Jon-Andreas Sognnæs

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Signaler


Fristående försignal
Trollhättan
© Sara Persson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Södra försignalen, Ekenässjön
© Björn Karlsson
Finn i Postvogna
Brännogårds förssignal i riktning mot Nässjö
© Tobias Jäderup
Finn i Postvogna
Slipersbyte i Viskadalen
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Fristående försignal med tilläggsskylt "trafikplatssignatur"

En fristående försignal försignalerar alltid den följande huvudljussignalen och är normalt placerad minst cirka 800 meter och högst cirka 1200 meter från den försignalerade huvudljussignalen. Avvikande avstånd markeras med en tilläggskylt ”avstånd”.

Om en fristående försignal är försedd med en tilläggsskylt ”trafikplatssignatur”, innebär det att den följande huvudljussignalen är en infartssignal.

Om signalen visar enbart "kör 80" (signalbild "en grön"), ska föraren handla som om den hade visat "kör 80, vänta stopp".


Huvudljussignal - stopp, med Märkskylt
Mellansignal 1/5 på Maj bangård
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Vara
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Maj bangård med kommunikationsproblem
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Frändefors
© Sara Persson
Finn i Postvogna

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive färd.

Märkskylt finns på infartssignaler och mellansignaler.


Huvudljussignal - stopp, med tilläggsskylt försignalering
I alt 1 bilde
Vänersborg
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Vissa infartssignaler och mellansignaler med inbyggd försignal (huvudljussignaler med minst fyra ljusöppningar) kan vara försedda med tilläggsskylt "försignalering", placerad tillsammans med märkskylten.

Tilläggsskylten visar att huvudljussignalen inte automatiskt går till "stopp" om försignaleringen felaktigt skulle utebli.


Huvudljussignal - Kör (lägst 40)
Kväll i Öxnered
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Kväll i Öxnered
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Triangelspår
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Åseda: Signal 1:4
© Jan Linde
Finn i Postvogna
ATC-förbesked vänta 00 / vänta 000
Målpunkten kan även vara en slutpunktsstopplykta i stopp, en S-tavla eller en stoppbock.
Om ATC-förbeskedet vänta 00 / vänta 000" inte visas sedan huvudljussignalen har passerats, eller om det försvinner senare, kan föraren räkna med att nästa signal visar kör.


Huvudljussignal - med försignalering av huvudsignal
I alt 1 bilde
Öxnered
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Kör 80 km/tim eller den hastighet som ATC medger.
Räkna med att nästa huvudsignal visar "kör 80, ...".


Huvudljussignal - Kör 80
I alt 1 bilde
Framover, men bakfra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kör 80 km/tim eller den hastighet som ATC medger.
Räkna med att nästa huvudljussignal visar "stopp". På en driftplats kan det före nästa huvudljussignal finnas en huvuddvärgsignal som visar "kör 80, ...". Vid körning utan ATC-besked ska föraren senast vid signalen börja minska hastigheten till högst 40 km/tim. Först när föraren kan se att nästa huvudsignal visar "kör 80, ..." får hastigheten åter höjas. Denna regel gäller dock inte om föraren vet att nästa huvudsignal föregås av en orienteringstavla för huvudsignal.


Utfartsblocksignal
Åmål
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Åmål
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Trollhättan
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Någonstans i Sverige...
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Utfartsblocksignaler finns på driftplatser, placerade vid eller strax innanför driftplatsgränsen mot linjen.
De reglerar rörelser från driftplatsen ut på den första blocksträckan på linjen.
Märktavlor finns på blocksignaler.


Utfartsblocksignal (Kornsjö grense)
I alt 1 bilde
Mellan Kornsjø och Ed
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Norsk signalhode.
Märktavlan finns på blocksignaler med linjeplatsfunktion, om "kör" i signalen kontrollbekräftar en växel på linjen.

I detta fall, spårväxel vi Mon LP.


Mellanblocksignal
J U6 ved Aspen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
J U6 ved Aspen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
J U6 ved Aspen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Det finns två typer av blocksignaler:
Utfartsblocksignaler finns på driftplatser, placerade vid eller strax innanför driftplatsgränsen mot linjen.
De reglerar rörelser från driftplatsen ut på den första blocksträckan på linjen.

Mellanblocksignaler kan finnas på linjen.
De reglerar rörelser ut på den följande blocksträckan.


Brosignal
I alt 1 bilde
Brosignal
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Brosignaler är ljussignaler som finns före rörliga broar. De är inte försignalerade.

Brosignaler har i regel en gemensam ljusöppning för rött och vitt sken. Det förekommer dock även brosignaler med olika ljusöppningar för rött och vitt sken, placerade lodrätt eller vågrätt. Brosignalerna är försedda med en gul fyrkantig skylt med en symbol för rörlig bro.
Skylten är i regel placerad under bakgrundsskärmen.

Närmast föregående huvudsignal kan inte visa ”kör” när ”stopp” visas i en följande brosignal.


Huvuddvärgsignal
Stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Öxnered
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Laxå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Cst 504
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

En huvuddvärgsignal är en ljussignal som är både en huvudsignal och en dvärgsignal.
Den kan användas i stället för en huvudljussignal och en medgivandedvärgsignal placerade invid varandra.


Kilometermerker
Kmp 39 någonstans
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Åseda
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Var?
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Kmp 39 någonstans
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Det tal som finns på tavlan anger banans längdmätning i kilometer, räknat från längdmätningens utgångspunkt.


Semaforer
Norra infarten till Blidsbergs station
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Norra infarten till Blidsbergs station
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna
Semafor på Mutebo - Aspnäs Järnväg
© Björn Karlsson
Finn i Postvogna
Semafor på TGOJ
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sluttsignaler
Sluttsignaler er viktige, i slutten.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Edsvalla
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sluttsignaler er viktige, i slutten.
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaHastighetstavle
I alt 1 bilde
Trollhättan
© David Sohlberg
Finn i PostvognaMedgivandetavle
I alt 1 bilde
Partille - fritt valg, Uppehåll, eller fortsett framover !
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaOrienteringstavla för trafikplats
I alt 1 bilde
Strax norr om Brunsberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Orienteringstavla för trafikplats finns före hållplatser och linjeplatser.
Den kan även finnas före ett hållställe.
Tavlan står i regel 800-1 000 meter före trafikplatsen och anger dess signatur.


Orienteringstavla för vägskyddsanläggning
I alt 1 bilde
Finjustering?
© Martin Uldall
Finn i Postvogna
Anger den punkt där man kan förvänta sig att den följande V-försignalen och V-signalen ska ha växlat till ”passera”.


Ljudsignaltavla med tilläggsskylt dagtid
I alt 1 bilde
Gamla banan Trollhättan - Öxnered
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Ljudsignaltavla med tilläggsskylt "dagtid"
”Tåg kommer” ska ges vid tavlan mellan klockan 06.00 och 22.00.


Vägskyddsförsignal (V-försignal)
I alt 1 bilde
Öxnered
© Sara Persson
Finn i Postvogna
En V-försignal kan försignalera V-signaler vid fler plankorsningar än en. V-försignalen är då försedd med en tilläggsskylt som anger hur många plankorsningar som signalen försignalerar.


Vägskyddssignal (V-signal)
V-Signal i Pershyttan nedre (NBVJ)
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Öxnered
© Sara Persson
Finn i Postvogna
V-Signal i Pershyttan nedre (NBVJ)
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Malmö
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Det finns V-signaler vid plankorsningar som har en vägskyddsanläggning.V-signaler har i regel en gemensam ljusöppning för rött och vitt sken. Det förekommer dock även V-signaler med olika ljusöppningar för rött och vitt sken, placerade lodrätt eller vågrätt. V-signalerna är försedda med en gul fyrkantig skylt med symbolen ”V”.
V-signalen är placerad strax före eller omedelbart bortom plankorsningen


Vägskydd - sett fra vägen
Vålberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Y1 vid Mommehål
© Björn Karlsson
Finn i Postvogna
Flickan vid bankorsningen
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Kryssmärke
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Hindertavle
Svensk middelkontrollampe
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Här var det stopp
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Svensk middelkontrollampe
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Jordning, hindertavla, riven körtråd, Gräsviksvägen plo, Björneborg
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Hindertavla ”stopp”

Tavlan får inte passeras. En flyttbar tavla får dock passeras om tillsyningsmannen för den trafikverksamhet som tavlan skyddar har medgett detta vid samråd.


Lutningstavla
Lutningsvisare i Hataträsk
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Var?
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Lutningsvisare i Hataträsk
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Lutningstavor anger kommande stigningar och lutningar nedåt samt längden på dessa. Om den vänstra vingen pekar snett uppåt anger det en stigning.
Om den pekar snett nedåt anger tavlan en lutning nedåt.
Om den vänstra vingen är horisontell anger den en sträcka som är plan eller som enbart har smärre stigningar eller lutningar.
Den högra vingen anger antalet meter.


TBFH skåp
Skåp 10 Stockholm C
© Sara Persson
Finn i Postvogna
TBFH "skap" i Kristinehamn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skåp 10 Stockholm C
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Göteborg
© David Sohlberg
Finn i PostvognaSignal Avgång från A-signal
Utfartssignaler och A-signaler på Stockholms östra.
© Daniel Sundström.
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Utfartssignaler och A-signaler på Stockholms östra.
© Daniel Sundström.
Finn i Postvogna
Cst 504 avgang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Cst 504 i stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Signalen ”avgång” ges av avgångssignaleraren till föraren när kontrollen av trafikutbytet är klart.
A-signal är en tablåsignal som kan visa gult blinkande A.


SIFO, TFÖR, CIXÖ och OPERA
Strekningen Järna - Flemingsberg med forsinkede tog.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
SIFO, TFÖR och CIXÖ samt alla inkorgar för störtelegram
© Fredrik Lundström
Finn i Postvogna
OPERA-bilden över Mälardalsområet
© Fredrik Lundström
Finn i Postvogna
Det gamle TFÖR
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kosta Järnväg; Skivsignal i Kosta
I alt 1 bilde
Rester från Kosta Järnväg; Skivsignal i Kosta
© Jan Linde
Finn i Postvognaandre
Kör, fast ändå inte
© Daniel Sundström.
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
ULJ 060806 ©Per-Håkon Torp
© Per-Håkon Torp
Finn i Postvogna
Quarnabo i stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kör, fast ändå inte
© Daniel Sundström.
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com