Jernbane.net

Hjem > Italia > Italia: Elektriske lokomotiver > E464
Støtt oss
Ukens Bilde
Chemin de Fer du Bocq - Ciney
Fotograf: Philippe De Gieter

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Bahnhof Filisur, Bernina Express ankommer på vei mot Tirano. (ABe 8/12 3512)
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
DR 50.3656 med godstog i Bernburg
Fotograf: Ove Tovås

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


E464
E464 547
[bilde]
E464 547 i Seregno på vei mot Milano

Beskrivelse

E.464 er en familie av elektriske lokomotiver utviklet for bruk på korte og mellomlange pendeltog.
E.464 er den siste gruppen av lokomotiver kjøpt av Trenitalia, for å erstatte E.646 og E.424 som kom på førti og femtitallet.

Den siste leveringen av E.464 erstattet også E.656 og E.632 i persontrafikk.

Lokomotivserien ble opprinnelig produsert i den italienske fabrikken på Vado Ligure av ABB Tecnomasio (senere Adtranz), som siden ble Bombardier Transportation Italia.

 

Historikk

E.464 er etterfølger av et prosjekt FS(Ferrovie dello Stato) startet i åttiårene for bygging av en gruppe av lokomotiver med en modulær struktur som kan tilpasses de ulike virksomhetsprofiler (Pendel-, regional- og godstog). Prosjektet i 80 årene var planlagt å realisere i to loktyper E.454 for bruk i passasjertog og E.453 for bruk i godstog.
Tre prototyper av E.454 ble levert og ble brukt til passasjertog på Firenze-Empoli-Pisa, men prosjektet ble avsluttet til fordel for neste generasjon som er utstyrt med inverter – en generasjon nyere kraftelektronikk.

FS utlyste et internasjonalt anbud i 1994, vinneren ble ABB som skulle utvikle og bygge et nytt lokomotiv basert på prototyper basert på grunnlag av E.412, fra samme produsent noen år før, disse var beregnet for bruk på godstog på Brennerpasset.
Det største avviket mellom E.464 og E.412 utover den installerte effekten, er at loket har bare et førerrom i en aerodynamisk glassfiberfront.

Loket tekniske design har ved siden av å ligne på E 412, vært basert på Traxx standardplattform.

Designet ble som for E.412 utført av Roberto og Paolo Segoni Pizzoccheri, designere i DES.TECH. Disse har et velkjent samarbeid med FS.

 

Den første bestillingen, 50 lokomotiver, ble levert til Lazio-regionen i 1999-2000, og fikk en stor suksess takket være de gode resultater i form av pålitelighet og fleksibilitet i lokomotivdesignet, selv om de tidligere ikke var testet på forhånd , som normalt gjøres .
Det ble senere gjort andre bestillinger på 90, 100 og 48 andre enheter, i perioden 2001 til 2005, pluss ytterligere 100 i 2006 og 2007 for en total investering på nesten en milliard euro. I begynnelsen av 2007 har Trenitalia annonsert en ordre på ytterligere  150 lokomotiver, og det totale antallet E.464 pr 2007 som er bestilt er 538. Den 07.09.2009 ble E.464.464. levert til Lazio-regionen.

I kontrakten fra 2009 var det hjemlet en ganske stor andel lokomotiver som kunne etterbestilles, og det ble utløst en ordre på 50 lokomotiver da, samt i 2011 ble 100 lokomotiver til bestilt.

Den siste ordren var verdt € 127 millioner, og antallet leverte lokomotiver var totalt  688 som var bestilt av Trenitalia. Leveransen av det siste E.464 fant sted 20. februar 2013.

Men det var ikke slutt, i november 2013 ble det bestilt av Bombardier 29 lokomotiver av E464 gruppen, med en investering på om lag 300 millioner euro, som vil kjøres i  Lazio, Veneto og Liguria, området sammen med 150 nye Vivalto vogner. 

Pr desember 2015, er det 727 E464 lokomotiver hvorav FS og regionale selskaper disponerer 716 lokomotiver i serien E464.001-717. E464.029 er skrotet etter kollisjonsskader i september 2009.

10 lokomotiver (E464. 890-893 og 901-906 ) eies av TPER(Trasporto Passeggeri Emilia Romagna).
E464.880 er eiet av TFT(Trasporto Ferroviario Toscano)

E464
Bygget avBombardier (tidligere ADtranz)
Bygget antall515 lokomotiver er levert til: FS
10 lokomotiver er levert til: FER
203 lokomotiver er levert til: Trenord
NummerserierE.464.001 - 688 (Trenitalia)
E.464.890 - 894; 901 - 906 (FER)
E.464.880 (TFT)
Byggeår1999 - 2013
Største hastighet160 km/t
MotorGTO Strømretter, Dobbelstjerne-Asynchron-banemotorer.
Ytelse3.000 kW (2.350 kW)
Trekkkraft200kN
Lengde o.b.15.930 mm
Adhesjonsvekt72 tonn
AkselanordningBo’Bo’

Likestrøm er ideelt sett en elektrisk strøm som oppviser en konstant strømstyrke og har en uforanderlig strømretning. 

Betegnelsen brukes som motsetning til vekselstrøm. 

I folkelig bruk betyr strøm elektrisitet generelt og inkluderer spenning
I faglig bruk er strøm og spenning helt forskjellige enheter. 

I praksis er elektrisk strøm ofte en blanding av likestrøm og vekselstrøm, og når likestrømsandelen overveier blir strømmen kalt likestrøm. 
Den har da uforanderlig strømretning, men varierende strømstyrke. 
Når strømstyrken varierer svært sterkt kalles den pulserende likestrøm. En vekselretter brukes om man vil gjøre om likestrøm til vekselstrøm.
Likestrøm brukes også om en strøm som har en tidvis varierende verdi, men som ellers er konstant over et tidsrom. 

Batterier er likespenningskilder og kan derfor produsere likestrøm til en elektrisk ledende last (ofte en motstand eller glødelampe). 
Likerettere brukes til å danne likestrøm fra en vekselstrømskilde, eller likespenning fra en vekselspenningskilde. 

Internasjonalt brukes betegnelsen «DC» (direct current) i motsetning til «AC» for vekselstrøm (alternating current).

Designvarianter
TrenitaliaTreNordFER
[bilde][bilde][bilde]
E464 547
[bilde]
E464 547 i Seregno på vei mot Milano

Beskrivelse

E.464 er en familie av elektriske lokomotiver utviklet for bruk på korte og mellomlange pendeltog.
E.464 er den siste gruppen av lokomotiver kjøpt av Trenitalia, for å erstatte E.646 og E.424 som kom på førti og femtitallet.

Den siste leveringen av E.464 erstattet også E.656 og E.632 i persontrafikk.

Lokomotivserien ble opprinnelig produsert i den italienske fabrikken på Vado Ligure av ABB Tecnomasio (senere Adtranz), som siden ble Bombardier Transportation Italia.

 

Historikk

E.464 er etterfølger av et prosjekt FS(Ferrovie dello Stato) startet i åttiårene for bygging av en gruppe av lokomotiver med en modulær struktur som kan tilpasses de ulike virksomhetsprofiler (Pendel-, regional- og godstog). Prosjektet i 80 årene var planlagt å realisere i to loktyper E.454 for bruk i passasjertog og E.453 for bruk i godstog.
Tre prototyper av E.454 ble levert og ble brukt til passasjertog på Firenze-Empoli-Pisa, men prosjektet ble avsluttet til fordel for neste generasjon som er utstyrt med inverter – en generasjon nyere kraftelektronikk.

FS utlyste et internasjonalt anbud i 1994, vinneren ble ABB som skulle utvikle og bygge et nytt lokomotiv basert på prototyper basert på grunnlag av E.412, fra samme produsent noen år før, disse var beregnet for bruk på godstog på Brennerpasset.
Det største avviket mellom E.464 og E.412 utover den installerte effekten, er at loket har bare et førerrom i en aerodynamisk glassfiberfront.

Loket tekniske design har ved siden av å ligne på E 412, vært basert på Traxx standardplattform.

Designet ble som for E.412 utført av Roberto og Paolo Segoni Pizzoccheri, designere i DES.TECH. Disse har et velkjent samarbeid med FS.

 

Den første bestillingen, 50 lokomotiver, ble levert til Lazio-regionen i 1999-2000, og fikk en stor suksess takket være de gode resultater i form av pålitelighet og fleksibilitet i lokomotivdesignet, selv om de tidligere ikke var testet på forhånd , som normalt gjøres .
Det ble senere gjort andre bestillinger på 90, 100 og 48 andre enheter, i perioden 2001 til 2005, pluss ytterligere 100 i 2006 og 2007 for en total investering på nesten en milliard euro. I begynnelsen av 2007 har Trenitalia annonsert en ordre på ytterligere  150 lokomotiver, og det totale antallet E.464 pr 2007 som er bestilt er 538. Den 07.09.2009 ble E.464.464. levert til Lazio-regionen.

I kontrakten fra 2009 var det hjemlet en ganske stor andel lokomotiver som kunne etterbestilles, og det ble utløst en ordre på 50 lokomotiver da, samt i 2011 ble 100 lokomotiver til bestilt.

Den siste ordren var verdt € 127 millioner, og antallet leverte lokomotiver var totalt  688 som var bestilt av Trenitalia. Leveransen av det siste E.464 fant sted 20. februar 2013.

Men det var ikke slutt, i november 2013 ble det bestilt av Bombardier 29 lokomotiver av E464 gruppen, med en investering på om lag 300 millioner euro, som vil kjøres i  Lazio, Veneto og Liguria, området sammen med 150 nye Vivalto vogner. 

Pr desember 2015, er det 727 E464 lokomotiver hvorav FS og regionale selskaper disponerer 716 lokomotiver i serien E464.001-717. E464.029 er skrotet etter kollisjonsskader i september 2009.

10 lokomotiver (E464. 890-893 og 901-906 ) eies av TPER(Trasporto Passeggeri Emilia Romagna).
E464.880 er eiet av TFT(Trasporto Ferroviario Toscano)

E464
Bygget avBombardier (tidligere ADtranz)
Bygget antall515 lokomotiver er levert til: FS
10 lokomotiver er levert til: FER
203 lokomotiver er levert til: Trenord
NummerserierE.464.001 - 688 (Trenitalia)
E.464.890 - 894; 901 - 906 (FER)
E.464.880 (TFT)
Byggeår1999 - 2013
Største hastighet160 km/t
MotorGTO Strømretter, Dobbelstjerne-Asynchron-banemotorer.
Ytelse3.000 kW (2.350 kW)
Trekkkraft200kN
Lengde o.b.15.930 mm
Adhesjonsvekt72 tonn
AkselanordningBo’Bo’

Likestrøm er ideelt sett en elektrisk strøm som oppviser en konstant strømstyrke og har en uforanderlig strømretning. 

Betegnelsen brukes som motsetning til vekselstrøm. 

I folkelig bruk betyr strøm elektrisitet generelt og inkluderer spenning
I faglig bruk er strøm og spenning helt forskjellige enheter. 

I praksis er elektrisk strøm ofte en blanding av likestrøm og vekselstrøm, og når likestrømsandelen overveier blir strømmen kalt likestrøm. 
Den har da uforanderlig strømretning, men varierende strømstyrke. 
Når strømstyrken varierer svært sterkt kalles den pulserende likestrøm. En vekselretter brukes om man vil gjøre om likestrøm til vekselstrøm.
Likestrøm brukes også om en strøm som har en tidvis varierende verdi, men som ellers er konstant over et tidsrom. 

Batterier er likespenningskilder og kan derfor produsere likestrøm til en elektrisk ledende last (ofte en motstand eller glødelampe). 
Likerettere brukes til å danne likestrøm fra en vekselstrømskilde, eller likespenning fra en vekselspenningskilde. 

Internasjonalt brukes betegnelsen «DC» (direct current) i motsetning til «AC» for vekselstrøm (alternating current).

Designvarianter
TrenitaliaTreNordFER
[bilde][bilde][bilde]


E464 008
I alt 1 bilde
IC til Syracusa i Taormina
© Anders Vartman
Finn i Postvogna
IC til Syracusa i Taormina
© Anders Vartman
Finn i Postvogna

E464 018
E464 018 har stoppet i Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 018 kjører ut fra Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 018 har stoppet i Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 020
I alt 1 bilde
E464 020 ankommer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 020 ankommer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 024
I alt 1 bilde
E464 024 dytter bakfra i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 024 dytter bakfra i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 028
Sykkelkupe i 464 028
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Taormina-Giardini:R12877 - 464 028
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Sykkelkupe i 464 028
© Yngve Øines
Finn i Postvogna

FS E464 030
I alt 1 bilde
FS E464-030 i Merano/Meran (IT)
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
FS E464-030 i Merano/Meran (IT)
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

FS E464 033
FS Trenitalia E 464 033 med regionaltog i Campo di Trens/Freienfeld.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
E464 033, Trento
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
FS Trenitalia E 464.033 med regionaltog i Brennero/Brenner.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
FS Trenitalia E 464 033 med regionaltog i Campo di Trens/Freienfeld.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

FS E464 036
I alt 1 bilde
E464.036 i Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464.036 i Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz
© Daniel Majd
Finn i Postvogna

FS E464 039
I alt 1 bilde
E464 039 i Fortezza-Franzensfeste
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
E464 039 i Fortezza-Franzensfeste
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

FS E464 040
I alt 1 bilde
E464.040 i Fortezza/Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464.040 i Fortezza/Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna

E464 058
I alt 1 bilde
E464 058 står i Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 058 står i Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 060
I alt 1 bilde
E464 060 Regionale Bolzano-Verona, Dolcè
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
E464 060 Regionale Bolzano-Verona, Dolcè
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna

FS E464 062
E464.032 leder an inn i spor 6 Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464.032 leder an inn i spor 6 Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464.062 i Premosello, toget skal til Novara
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 064
E464 064 i Fortezza
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
464 064 i Fortezza
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
E464 064 i Fortezza
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

FS E464 068
I alt 1 bilde
E464 068 i Bolzano - Bozen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464 068 i Bolzano - Bozen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna

FS E464 071
E464 071-8 passerer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 071-8 passerer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 071 ankommer Premosello Chiovenda
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 076
I alt 1 bilde
E 464 076 i Domodossola
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E 464 076 i Domodossola
© Daniel Majd
Finn i Postvogna

FS E464 080
I alt 1 bilde
FS E464 080 i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
FS E464 080 i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 090
E464-090 i Fortezza/Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464-090 i Fortezza/Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464 090 passerer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 131
I alt 1 bilde
E464 131 passerer Vignale
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 131 passerer Vignale
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 143
I alt 1 bilde
E464 143+Regionale, Genova
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
E464 143+Regionale, Genova
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna

FS E464 165
E464 165 i Fortezza - Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464 165 i Fortezza - Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464 165 i San Candido - Innichen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
E464.165 & E464.060 i Fortezza/Franzensfeste
© Daniel Majd
Finn i Postvogna

FS E464 185
I alt 1 bilde
FS E464.185 på Triste Centrale..i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
FS E464.185 på Triste Centrale..i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

FS E464 190
E 464 190-4 ankommer Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 190-4 ankommer Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 190-4 ankommer Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 191
Fabrikkskilt E464 191
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
FS E464 191 har opphold i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Lokportrett av E464 191 i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Fabrikkskilt E464 191
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 197
lokomotiv E 464.197
© Lukas Uhlir
Finn i Postvogna
lokomotiv E 464.197
© Lukas Uhlir
Finn i Postvogna
E 464 197-9 nær Albignano
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 198
E 464 198 laster av og på i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 198 på vei inn i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 198 laster av og på i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 201
E464 201 i Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 201 i Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Kryssende tog dratt av E464 201 i Pieve Vergonte
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 236
I alt 1 bilde
E464 236 ankommer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 236 ankommer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 242
I alt 1 bilde
E 464 242 ankommer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 242 ankommer Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 243
E464 243 passerer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 243 passerer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 243 ankommer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 243-1 et år senere nær Albignano
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 244
I alt 1 bilde
R 20710 (fra Merano Meran til Brennero Brenner) ruller ut fra Vipiteno-Val Vizze Sterzing-Pfitsch
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
R 20710 (fra Merano Meran til Brennero Brenner) ruller ut fra Vipiteno-Val Vizze Sterzing-Pfitsch
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

FS E464 252
I alt 1 bilde
Venezia og diverse tog ...E464 252
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Venezia og diverse tog ...E464 252
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

FS E464 253
I alt 1 bilde
FS E464.253 ved Venzia-Mestre til Venezia ..i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
FS E464.253 ved Venzia-Mestre til Venezia ..i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

FS E464 258
I alt 1 bilde
FS-Trenitalia E 464.258 i Domodossola
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
FS-Trenitalia E 464.258 i Domodossola
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

E464 260
I alt 1 bilde
E464 260 forlater Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 260 forlater Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 272
Ordentlige fabrikkskilt er fortsatt mote i Italia
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Nylakkert E464 272 i Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Ordentlige fabrikkskilt er fortsatt mote i Italia
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 283
I alt 1 bilde
E 464 283 i stasjonsmiljøet til Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 283 i stasjonsmiljøet til Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 290
I alt 1 bilde
Bergamo og E464 290 lok. i lokaltog.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bergamo og E464 290 lok. i lokaltog.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

E464 291
I alt 1 bilde
E 464.291 på Roma Termini
© Ole Busch
Finn i Postvogna
E 464.291 på Roma Termini
© Ole Busch
Finn i Postvogna

E464 322
E464 322-3 kjører ut fra Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 322-3 kjører ut fra Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 322-3 i kurven ut fra Seregno mot Milano
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 333
I alt 1 bilde
Stillverket ved Milano Centrale, loket til venstre Trenord E 464.333
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Stillverket ved Milano Centrale, loket til venstre Trenord E 464.333
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

FS E464 371
I alt 1 bilde
FS E464-371 ved Triste Centrale... Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
FS E464-371 ved Triste Centrale... Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

FS E464 373
E 464 373 på Venezia Santa Lucia
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Regiontog med FS E464.373-6 i front på Brenner/Brennero (IT)
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
E 464 373 på Venezia Santa Lucia
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

E464 400
E464 400-7 i Premosello Chiovenda
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
E464 400 med fører i døra i Busto Arsizio
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Fabrikkskilt med mer
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 400-7 i Premosello Chiovenda
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


E464 404
E464 404 kjører ut fra Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464.404 med lokaltog til ? i Desenzano
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Trenord tog i Desenzano i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
E464 404 kjører ut fra Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

E464 405
I alt 1 bilde
E464 405 passerer bro ved Trecella
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 405 passerer bro ved Trecella
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 406
E464.406 med tog til Trieste fra Venezia - Mestre ...Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Venezia-Mestre og E464.406 med toget til Trieste Centrale
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
E464.406 med tog til Trieste fra Venezia - Mestre ...Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

E464 410
I alt 1 bilde
E 464 410 ankommer Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 410 ankommer Seregno
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 417
I alt 1 bilde
FS E464 417 i Pisa C
© Andreas Rupprecht
Finn i Postvogna
FS E464 417 i Pisa C
© Andreas Rupprecht
Finn i Postvogna

E464 432
E 464 432 passerer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 432 kjører fra Premosello mot Domodossola
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 432 passerer Premosello
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 0432-0 dytter bakenfor regionaltoget
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 437
I alt 1 bilde
FS E464.437 med tog på Trieste Centrale i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
FS E464.437 med tog på Trieste Centrale i Italia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

E464 446
Trenord 464 446 i Peschiera del Garda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
E464 446 i Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Trenord 464 446 i Peschiera del Garda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

E464 464
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


E464 465
I alt 1 bilde
E464.465 i Premosello med dobbeltdekkere.
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464.465 i Premosello med dobbeltdekkere.
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 466
I alt 1 bilde
Regionale Veloce (RV) 2309 fra Firenze til Roma ruller inn til Orvieto
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Regionale Veloce (RV) 2309 fra Firenze til Roma ruller inn til Orvieto
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

E464 479
I alt 1 bilde
E 464 479 har akkurat stoppet ved Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E 464 479 har akkurat stoppet ved Milano Forlanini
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 500
I alt 1 bilde
E 464.500 ved enden av Ponte della Libertà (Frihetsbruen)
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
E 464.500 ved enden av Ponte della Libertà (Frihetsbruen)
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

FS E464 522
I alt 1 bilde
Travlhed på La Spezia Centrale.
© Martin Uldall
Finn i Postvogna
Travlhed på La Spezia Centrale.
© Martin Uldall
Finn i Postvogna

E464 547
E464 547 i Seregno på vei mot Milano
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 547 i Seregno på vei mot Milano
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
E464 547 i Seregno på vei mot Milano
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

FS E464 616
I alt 1 bilde
FS E464 616 i Torino PN
© Andreas Rupprecht
Finn i Postvogna
FS E464 616 i Torino PN
© Andreas Rupprecht
Finn i Postvogna

FS E464 617
I alt 1 bilde
91 83 2464 617-6 Catania jernbanestasjon Sicilia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
91 83 2464 617-6 Catania jernbanestasjon Sicilia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

FS E464 621
EVN til E.464.621
© Hilde Aders
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Susa stasjon, E.464.621 med lokaltoget fra/til Torino
© Hilde Aders
Finn i Postvogna
Susa stasjon, E.464.621 innerst i stasjon
© Hilde Aders
Finn i Postvogna
EVN til E.464.621
© Hilde Aders
Finn i Postvogna


FS E464 646
I alt 1 bilde
E 464.646 i Venezia-Mestre
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
E 464.646 i Venezia-Mestre
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

FS E464 677
I alt 1 bilde
E 464 677 i Empoli
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
E 464 677 i Empoli
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

TFT E464 880 (Trasporto Ferroviario Toscano)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 890 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 891 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 892 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 893 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 901 (Ferrovie Emilia Romagna)
I alt 1 bilde
E464 901 FER (Ferrovie Emilia Romagna) Rimini
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
E464 901 FER (Ferrovie Emilia Romagna) Rimini
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna

FER E464 902 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 903 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 904 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


FER E464 905 (Ferrovie Emilia Romagna)
I alt 1 bilde
E464 905 FER (Ferrovie Emilia Romagna) Ravenna
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
E464 905 FER (Ferrovie Emilia Romagna) Ravenna
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna

FER E464 906 (Ferrovie Emilia Romagna)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tekniske bilder
E464 main cabin, Verona PN
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
E464 main cabin, Verona PN
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
E464 rear cabin, Verona PN
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna

Førerrom
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
E464+Regionale, Genova
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Leonardo Express
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
E464 lok gikk bak i toget ..her ved Taormina på Sicilia
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
E464+Regionale, Genova
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com