Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje (Gammel linje Ski - Sandbukta)
Støtt oss
Ukens Bilde
C6 2684 mellan Gamla Stan och Slussen
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Mz 1424+1415 ved Langvassoset vest for Sokna
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Dagens Bilde#1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje (Gammel linje Ski - Sandbukta)
Spesifikasjon
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Ytelse
Lengde o.b.
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Akselanordning
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
Spesifikasjon
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Ytelse
Lengde o.b.
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Akselanordning
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer


Sandbukta (Km 57,00)
I alt 1 bilde
Sandbukta Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 56,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sandbukta Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 56,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gammel trase Sidespor til Felleskjøpet - Sandbukta (Km 56,60)
Gml Trasse v/ Sandbukta, Østfoldbanen vestre linje - km 56,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gml Trasse v/ Sandbukta, Østfoldbanen vestre linje - km 56,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gml Trasse v/ Sandbukta, Østfoldbanen vestre linje - km 56,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gml Trasse v/ Sandbukta, Østfoldbanen vestre linje - km 56,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sidespor til Felleskjøpet (Km 55,40)
I alt 1 bilde
Her lå Felleskjøpet Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 55,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Felleskjøpet Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 55,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gammel trase Kambo tunnel - Sidespor til Felleskjøpet (Km54,78)
Gml Trasse v/ Kambo, Østfoldbanen vestre linje - km 54,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gml Trasse v/ Kambo, Østfoldbanen vestre linje - km 54,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gml Trasse v/ Kambo, Østfoldbanen vestre linje - km 54,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gml Trasse v/ Kambo, Østfoldbanen vestre linje - km 54,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Kambo tunnel (95 m) (Km 54,74)
Kambo Tunell fra nord, Østfoldbanen vestre linje - km 54,74
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kambo Tunell fra sør, Østfoldbanen vestre linje - km 54,74
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kambo Tunell fra nord, Østfoldbanen vestre linje - km 54,74
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Kambo bru (42,6 m)
I alt 1 bilde
Fundamentet Gml Kambo Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fundamentet Gml Kambo Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Kambo (1898) (Km 53,57)
I alt 1 bilde
Kambo stasjon 1990. Legges ut med tillatelse fra fotografen.
© Jahn Sigridsøn Engh
Finn i Postvogna
Kambo stasjon 1990. Legges ut med tillatelse fra fotografen.
© Jahn Sigridsøn Engh
Finn i Postvogna

Bru over Fv 311 Osloveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sidespor til Norsk spesialolje AS (Km 53,42)
Sporet innover mot NSO
© Ken Alexander Bruheim
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Sporet innover mot NSO
© Ken Alexander Bruheim
Finn i Postvogna
Inn mot NSO
© Ken Alexander Bruheim
Finn i Postvogna
Stokkås Tankanlegg Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 53,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Bru for Fv1 Kamboveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grimsrud blokkpost (Km 49,15)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for E6
I alt 1 bilde
Tegnebyengen Bro (E-6), Østfoldbanen vestre linje - km 49,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tegnebyengen Bro (E-6), Østfoldbanen vestre linje - km 49,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bru i rampe til E6
I alt 1 bilde
Sonsveien2 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sonsveien2 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sonsveien (Km 48,87)
I alt 1 bilde
Sonsveien hp.
© Jo Abilgaard
Finn i Postvogna
Sonsveien hp.
© Jo Abilgaard
Finn i Postvogna

Bru for Fv 151 Sonsveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sonsveien (1932) (Km 49,59)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Såner (1879) (Km 47,92)
Såner Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 47,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Såner Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 47,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Såner Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 47,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Såner 1993 (Østfoldbanens vestre linje)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Strekningen Hølen viadukt - Såner (Km 47,10)
I alt 1 bilde
Gammel Trasse Hølen, Østfoldbanen vestre linje - km 47,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gammel Trasse Hølen, Østfoldbanen vestre linje - km 47,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Hølen viadukt over Såna (130,6 m)
Hølen Viadukt, Østfoldbanen vestre linje, km 46,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Hølenviadukten den 11 april 2006 © Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
11 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hølenviadukten den 11 april 2006 © Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Lengde 130m, beliggende på den gamle Østfoldbanen.

Hølen jernbaneviadukt representerer en typisk brukonstruksjon, utbredt på 1870-tallet.
Brua var den første med det såkalte pendelpilarprinsippet.
I 1996 ble Østfoldbanen lagt om. Jernbaneverket oppførte brua i «Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.
Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren har vurdert at brua har fredningsverdi.
Jernbaneviadukten er nå regulert for bevaring som en del av sykkelveinettet og Hølen.

Legg til informasjon om #1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje (Gammel linje Ski - Sandbukta) - Hølen viadukt over Såna (130,6 m)


Hølen † (1931) (Km 46,73)
I alt 1 bilde
Hølen den 11 april 2006 © Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hølen den 11 april 2006 © Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kjenn † (1932) (Km 43,90)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Fv6 Gamle Mosseveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Fv6 Vestbyveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vestby (1879) (Km 38,65 )
I alt 1 bilde
Vestby 1994 (Østfoldbanens vestre linje)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Vestby 1994 (Østfoldbanens vestre linje)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna

Tveter, blokkpost (1931) (Km 34,47)
I alt 1 bilde
Tveter holdeplass
© Egil Dammen
Finn i Postvogna
Tveter holdeplass
© Egil Dammen
Finn i Postvogna

Ås (1879) (Km 31,15)
I alt 1 bilde
© Alf Synstad Bysiden av Ås stasjon
© Alf Synstad
Finn i Postvogna
© Alf Synstad Bysiden av Ås stasjon
© Alf Synstad
Finn i Postvogna

Undergang Fv152 - Sentralveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang E18
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holstad † (1897) (Km28,19)

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Stasjonsmesterboligen
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna


Strekningen Ski - Holstad

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

Ski lokomotivstall
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ski (Km 24,31)
I alt 1 bilde
Ski stasjon
© Erlend Rehn
Finn i Postvogna
Ski stasjon
© Erlend Rehn
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com