Jernbane.Net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #11A Hovedbanen [Oslo S - Lillestrøm - Eidsvoll]
Støtt oss
Ukens Bilde
VY Buss for tog Halden - Göteborg
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
EL16 2209 med 5804 og lokfører tester snødybden på Oggevatn
Fotograf: Jon-Andreas Sognnæs

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


#11A Hovedbanen [Oslo S - Lillestrøm - Eidsvoll]

Historikk

Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll er Norges eldste jernbanestrekning. 
Den ble åpnet som en 68 kilometer lang normalsporet strekning 1. september 1854.

Allerede i 1852 var strekningen mellom Christiania og Strømmen ferdigbygget. Fra 5. november ble det tillatt for godstrafikk på strekningen, mens persontrafikken startet 4. juli året etter. 
I kombinasjon med dampbåttrafikk på Mjøsa revolusjonerte banen samferdselen i dette innlandsområdet. 
De viktigste stasjonene langs banen er Bryn,Strømmen, Lillestrøm, Jessheim og Eidsvoll.

Hovedbanen ble bygget med hjelp av britisk kapital og fikk navnet Norsk Hoved-Jernbane ved åpningen.
Etter 50 år ble strekningen betydelig modernisert. 1. oktober 1903 ble det bygget dobbeltspor mellom Bryn og Lillestrøm med forlengelse til Christiania 1. september året etter.

Staten overtok aksjene til Norsk Hoved-Jernbane i 1926 og strekningen ble nå drever av NSB. Året etter ble strekningen elektrifisert, noe som reduserte reisetiden som følge av mer moderne togmateriell.


Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.
Under samme driftsår ble de automatiske vegbomanleggene ved Leirsund, Dal og Bøn på Hovedbanen satt i drift. Under samme periode ble et automatisk vegsignalanlegg ved Hauerseter på Hovedbanen, for riksveg 50 satt i drift.

Hovedbanen mistet i 1998/1999 mye av trafikken etter åpningen av Gardermobanen. 
Gardermobanen ble bygget 140 år etter Hovedbanen og går også den mellom Oslo og Eidsvoll, på eget spor fra Etterstad til Eidsvoll. 
Hovedbanen brukes i dag derfor hovedsakelig av lokaltog som stopper på stasjoner og holdeplasser på banen, og av godstog. 
Strekningen mellom Dal og Eidsvoll har nå bare godstrafikk.


Hovedbanen: Oslo - Eidsvoll
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Åpnet1854
Største hastighet på strekningen 130 km/h
Antall krysningspor > 600 meter 8
Stasjoner med persontrafikk 21 stasjoner per. 1.4.2010
Banens lengde 67, 86 km
Trafikkform Person og godstrafikk
Tunneler 4
Planoverganger 6
Bruer 60
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

 


Jernbanen og tiden.

Før jernbanen kom til Norge midt på1800- tallet, hadde alle steder sin egen lokale tidsregning. Tida ble målt etter solas stilling på himmelen.
Når den sto høyest, var klokka tolv.

Tid var et tøyelig begrep, men så lenge folk reiste lite og hadde lite med utenomverdenen å gjøre, var det uproblematisk.
Da telegrafen og jernbanen kom, ble det vanskelig å holde fast ved denne måten å regne tida på. Når en reiste øst- eller vestover måtte en stadig stille uret for å være a jour med lokaltida.

For eksempel var det fire minutters tidsforskjell mellom Kristiania og Drammen, og en måtte stille klokka 22 minutter tilbake når en kom fram til Bergen!
De nye kommunikasjonene krevde en felles, samordna tidsregning for at rutetabellene skulle fungere.

En stund opererte en med ei egen jernbanetid og ei egen telegraftid.
I starten fulgte telegrafstasjonene lokaltida som gjaldt i København, men etter 1866 gikk de over til å bruke Kristiania-tid.

Telegrafen ble bygd parallelt med hovedlinjen for tog mellom Kristiania og Eidsvoll, men den fulgte telegraftid, ikke jernbanetid.
Hver etat hadde ansvar for sitt.

Jernbanetiden sørget for at rutetabellene stemte og togene ikke kolliderte, telegraftiden sikret at telegrammene kom fram i riktig rekkefølge.


Jernbanetid var en lokal tidsangivelse som var felles for en isolert jernbanestrekning.

I 1885 hadde jernbanestasjonene Oslo Østbanstasjon og Oslo Vestbanestasjon hver sin tidsregning.
Oslo Østbanestasjon hadde Oslo-tid, mens Vestbanen hadde Drammens-tid.

Den gang brukte man i Norge lokal soltid og tidsforskjellen fra landsdel til landsdel ble et stadig større problem etter hvert som kommunikasjonene ble forbedret.
Av den grunn var det blitt innført jernbanetid, der man langs hele jernbanestrekningen holdt seg til en bestemt lokaltid.

I 1887 var felles klokketid for Norge et tema i Stortinget.
Enkelte politikere mente tiden var inne.
Storbritannia hadde fått en slik løsning med utgangspunkt i Greenwich i London, flere internasjonale konferanser hadde vært holdt og hele jorda var delt inn i områder med samme tidssoner.

Innføringen av normaltid i 1895 var den første store endringen som hadde med tidsregningen å gjøre i Norge. Den andre var innføringen av 24-timers klokka i 1924.
Ordningen skulle fjerne ”dobbeltmeningen” i tidsangivelsen.
Fra før brukte en for eksempel betegnelsen ”kl. 6 kveld” og ”kl. 6 morgen”.

Fra og med 15. mai 1927 tok NSB i bruk tidsbetegnelsen 0-24 i sine rutetabeller.

Kilde: • Marie Skoie: Da tiden ble normal (masteravhandling 2002)



NSB hadde delt inn jernbanenettet i seks distrikter, som delvis hadde fulgt hver sin tidsregning.
Distriktene 1, 2, 3 og 4 (Oslo, Drammen, Hamar og Trondheim) brukte ”Kristianiatid”.
Distrikt 5 (Stavanger) fulgte ”Stavangertid”, mens distrikt 6 (Bergen) fulgte ”Bergenstid”.

Loven om normaltid betydde at i distriktene 1-4 måtte klokka justeres fram fra 11.42 til 12.00.
I distrikt 5 ble den stilt fra 11.23 til 12.00, mens i distrikt 6 ble viserne skrudd fram fra 11.21 til 12.00.
Skiftet skjedde nyttårsaften 1894.

 



Jernbanen fra Oslo S deler seg ved Lillestrøm stasjon, mot henholdsvis Gardermoen og Jessheim i nord og Kongsvinger i øst.
I vestlig retning går det direktetog til Oslo gjennom Romeriksporten samt lokaltog over bakken på Hovedbanen gjennom Groruddalen.


Lillestrøm syd.

Lillestrøm stasjon har landets tredje største trafikkmengde med et stort antall overgangsreisende fra bane til buss.
I forbindelse med utbygging av Gardermobanen var det behov for nye plattformer og nye spor.
I tillegg ønsket utbyggerne en stor bussterminal knyttet opp til stasjonen.

I en lukket arkitektkonkurranse i 1995 vant Arne Henriksen, sivilarkitekt MNAL oppdraget for den nye stasjonen.


 

Historikk

Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll er Norges eldste jernbanestrekning. 
Den ble åpnet som en 68 kilometer lang normalsporet strekning 1. september 1854.

Allerede i 1852 var strekningen mellom Christiania og Strømmen ferdigbygget. Fra 5. november ble det tillatt for godstrafikk på strekningen, mens persontrafikken startet 4. juli året etter. 
I kombinasjon med dampbåttrafikk på Mjøsa revolusjonerte banen samferdselen i dette innlandsområdet. 
De viktigste stasjonene langs banen er Bryn,Strømmen, Lillestrøm, Jessheim og Eidsvoll.

Hovedbanen ble bygget med hjelp av britisk kapital og fikk navnet Norsk Hoved-Jernbane ved åpningen.
Etter 50 år ble strekningen betydelig modernisert. 1. oktober 1903 ble det bygget dobbeltspor mellom Bryn og Lillestrøm med forlengelse til Christiania 1. september året etter.

Staten overtok aksjene til Norsk Hoved-Jernbane i 1926 og strekningen ble nå drever av NSB. Året etter ble strekningen elektrifisert, noe som reduserte reisetiden som følge av mer moderne togmateriell.


Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.
Under samme driftsår ble de automatiske vegbomanleggene ved Leirsund, Dal og Bøn på Hovedbanen satt i drift. Under samme periode ble et automatisk vegsignalanlegg ved Hauerseter på Hovedbanen, for riksveg 50 satt i drift.

Hovedbanen mistet i 1998/1999 mye av trafikken etter åpningen av Gardermobanen. 
Gardermobanen ble bygget 140 år etter Hovedbanen og går også den mellom Oslo og Eidsvoll, på eget spor fra Etterstad til Eidsvoll. 
Hovedbanen brukes i dag derfor hovedsakelig av lokaltog som stopper på stasjoner og holdeplasser på banen, og av godstog. 
Strekningen mellom Dal og Eidsvoll har nå bare godstrafikk.


Hovedbanen: Oslo - Eidsvoll
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Åpnet1854
Største hastighet på strekningen 130 km/h
Antall krysningspor > 600 meter 8
Stasjoner med persontrafikk 21 stasjoner per. 1.4.2010
Banens lengde 67, 86 km
Trafikkform Person og godstrafikk
Tunneler 4
Planoverganger 6
Bruer 60
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

 


Jernbanen og tiden.

Før jernbanen kom til Norge midt på1800- tallet, hadde alle steder sin egen lokale tidsregning. Tida ble målt etter solas stilling på himmelen.
Når den sto høyest, var klokka tolv.

Tid var et tøyelig begrep, men så lenge folk reiste lite og hadde lite med utenomverdenen å gjøre, var det uproblematisk.
Da telegrafen og jernbanen kom, ble det vanskelig å holde fast ved denne måten å regne tida på. Når en reiste øst- eller vestover måtte en stadig stille uret for å være a jour med lokaltida.

For eksempel var det fire minutters tidsforskjell mellom Kristiania og Drammen, og en måtte stille klokka 22 minutter tilbake når en kom fram til Bergen!
De nye kommunikasjonene krevde en felles, samordna tidsregning for at rutetabellene skulle fungere.

En stund opererte en med ei egen jernbanetid og ei egen telegraftid.
I starten fulgte telegrafstasjonene lokaltida som gjaldt i København, men etter 1866 gikk de over til å bruke Kristiania-tid.

Telegrafen ble bygd parallelt med hovedlinjen for tog mellom Kristiania og Eidsvoll, men den fulgte telegraftid, ikke jernbanetid.
Hver etat hadde ansvar for sitt.

Jernbanetiden sørget for at rutetabellene stemte og togene ikke kolliderte, telegraftiden sikret at telegrammene kom fram i riktig rekkefølge.


Jernbanetid var en lokal tidsangivelse som var felles for en isolert jernbanestrekning.

I 1885 hadde jernbanestasjonene Oslo Østbanstasjon og Oslo Vestbanestasjon hver sin tidsregning.
Oslo Østbanestasjon hadde Oslo-tid, mens Vestbanen hadde Drammens-tid.

Den gang brukte man i Norge lokal soltid og tidsforskjellen fra landsdel til landsdel ble et stadig større problem etter hvert som kommunikasjonene ble forbedret.
Av den grunn var det blitt innført jernbanetid, der man langs hele jernbanestrekningen holdt seg til en bestemt lokaltid.

I 1887 var felles klokketid for Norge et tema i Stortinget.
Enkelte politikere mente tiden var inne.
Storbritannia hadde fått en slik løsning med utgangspunkt i Greenwich i London, flere internasjonale konferanser hadde vært holdt og hele jorda var delt inn i områder med samme tidssoner.

Innføringen av normaltid i 1895 var den første store endringen som hadde med tidsregningen å gjøre i Norge. Den andre var innføringen av 24-timers klokka i 1924.
Ordningen skulle fjerne ”dobbeltmeningen” i tidsangivelsen.
Fra før brukte en for eksempel betegnelsen ”kl. 6 kveld” og ”kl. 6 morgen”.

Fra og med 15. mai 1927 tok NSB i bruk tidsbetegnelsen 0-24 i sine rutetabeller.

Kilde: • Marie Skoie: Da tiden ble normal (masteravhandling 2002)



NSB hadde delt inn jernbanenettet i seks distrikter, som delvis hadde fulgt hver sin tidsregning.
Distriktene 1, 2, 3 og 4 (Oslo, Drammen, Hamar og Trondheim) brukte ”Kristianiatid”.
Distrikt 5 (Stavanger) fulgte ”Stavangertid”, mens distrikt 6 (Bergen) fulgte ”Bergenstid”.

Loven om normaltid betydde at i distriktene 1-4 måtte klokka justeres fram fra 11.42 til 12.00.
I distrikt 5 ble den stilt fra 11.23 til 12.00, mens i distrikt 6 ble viserne skrudd fram fra 11.21 til 12.00.
Skiftet skjedde nyttårsaften 1894.

 



Jernbanen fra Oslo S deler seg ved Lillestrøm stasjon, mot henholdsvis Gardermoen og Jessheim i nord og Kongsvinger i øst.
I vestlig retning går det direktetog til Oslo gjennom Romeriksporten samt lokaltog over bakken på Hovedbanen gjennom Groruddalen.


Lillestrøm syd.

Lillestrøm stasjon har landets tredje største trafikkmengde med et stort antall overgangsreisende fra bane til buss.
I forbindelse med utbygging av Gardermobanen var det behov for nye plattformer og nye spor.
I tillegg ønsket utbyggerne en stor bussterminal knyttet opp til stasjonen.

I en lukket arkitektkonkurranse i 1995 vant Arne Henriksen, sivilarkitekt MNAL oppdraget for den nye stasjonen.


 



Oslo S
Unionsexpressen på Oslo S
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 177 bilder - se alle
Oslo S
© Kjetil Bull
Søk etter bildet i Forumene
oslo ca 1979
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Ankomst OsloS
© Stein Olav Engebråten
Søk etter bildet i Forumene




Sporplan Oslo Ø
Sporplan Oslo Øst 1938
©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sporplan Oslo Øst 1938
©
Søk etter bildet i Forumene



Oslo Ø
Oslo Ø 1968
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 53 bilder - se alle
Oslo Ø 1967
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Øh fra sjøsiden
© Yngve Øines
Søk etter bildet i Forumene
Oslo Ø.
© Aksel Lister
Søk etter bildet i Forumene




Oslo S under Covid-19 pandemien (2020 - 2021)
Vann, munnbind og antibac automater finnes på alle Oslo S perronger
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Avsperret sitteområde over Flytogterminalen Oslo S som Koronatiltak
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Avsperret sittegruppe på perrongen Oslo S som Koronatiltak
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Vann, munnbind og antibac automater finnes på alle Oslo S perronger
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene




Jernbaneskolen
Oslo S fra Utsikten Ekeberg 05-06-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Jernbaneskolen er revet
© Arve Stordal
Søk etter bildet i Forumene
Oslo S fra Utsikten Ekeberg 05-06-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene



Stillverk Oslo Ø
Oslo Ø
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Oslo Ø
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene



Godsområdet ved Schweigaardsgate
Spor og tak foran BaneNor bygget ved Oslo S
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
©rolf thoresen
© rolf thoresen
Søk etter bildet i Forumene
Spor og tak foran BaneNor bygget ved Oslo S
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Spor og tak foran BaneNor bygget ved Oslo S
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene




Godsområdet ved Bispegata
Godsekspedisjonen ved "Østbanen", eller Oslo S.
© Arne Aaeng
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Godsekspedisjonen ved "Østbanen", eller Oslo S.
© Arne Aaeng
Søk etter bildet i Forumene



Haven
Innkjøring til anleggsområdet i "Haven", gangporten til høyre gir adgang til Infosenteret
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Follobanens Infosenter gjemt bak brakkebyggene
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Innkjøring til anleggsområdet i "Haven", gangporten til høyre gir adgang til Infosenteret
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Hensettelsespor og anleggsområde sett fra den nye gang/sykkel/kjøre brua
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene



H signal 241, 243 ,245 og 247 Oslo
Vi er ved indre hovedsignal 245 osl.
© Erik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Vi er ved indre hovedsignal 245 osl.
© Erik
Søk etter bildet i Forumene
Oslogate
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene



H signal 210, 212, 214 og 216
Nye veksler i Brynsbakken
© Odd Joar Jansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Oslo den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Nye veksler i Brynsbakken
© Odd Joar Jansen
Søk etter bildet i Forumene



H signal 197 Oslo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


H signal 196
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


H signal 198
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


H signal 191 Oslo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


H signal 192
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Romerriksporten

©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

©
Søk etter bildet i Forumene



Bryn
Bryn stasjon
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 22 bilder - se alle
Bryn stasjon 05.06.2005
© Jan KLristiansen
Søk etter bildet i Forumene
Bryn stasjon
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
69-85 og 69-44 på Bryn
© Tom Gulbrandsen
Søk etter bildet i Forumene




Innkjørhovedsignal Bryn
Tog 52 nesten i Oslo
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Innkjørhovedsignaler Bryn
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tog 52 nesten i Oslo
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene



Brobekk
3.629 passerer Tvetenvei-brua mot Oslo
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Brobekk stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
3.629 passerer Tvetenvei-brua mot Oslo
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
69 sett til og fra Asker har nettopp krysset ved Brobekk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene



Avgrening Alnabru S
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Alna
Alna Holdeplass
© Arnt Kalseth
Søk etter bildet i Forumene
I alt 10 bilder - se alle
Alna 30.03.2005
© Arnt Kalseth
Søk etter bildet i Forumene
X40 ved Alna
© Kristian Eråk
Søk etter bildet i Forumene
Alna Holdeplass
© Arnt Kalseth
Søk etter bildet i Forumene




Alnabru
Like før avgang
© Odd Eeg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 39 bilder - se alle
Januaraften på Alnabru
© Odd Eeg
Søk etter bildet i Forumene

© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
Ce 119 004 med 5509 klar fra spor C 8, Alnabru
© Odd Joar Jansen
Søk etter bildet i Forumene




Aker stasjon
Aker stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Aker stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene



Avgrening Alnabru S
Godstog fra toppen av kloden ankommer Alnabru (1)
© Sigurd Sporild Breievne
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Godstog fra toppen av kloden ankommer Alnabru (1)
© Sigurd Sporild Breievne
Søk etter bildet i Forumene



Nyland
Nyland verksted, sidespor til AGA
© Lars Erik Gyulzadyan Svendsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 15 bilder - se alle
Nyland - 16 09 2006 ©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Nyland - 16 09 2006 ©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Nyland Rc4 1306, Rc4 1139, El 14.2168
© Ove Tovås
Søk etter bildet i Forumene




Vst. Grorud
Elmotorer på Grorud Verksted
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
14.2174 på Grorud Verksted
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene
Elmotorer på Grorud Verksted
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene
69.674 til lakkering på Grorud Verksted
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene




Grorud
Grorud st sett mott Lillestrøm
© Remy A Larsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 23 bilder - se alle
Grorud stasjon 1920 - ©Åge Lybekbråtens samling
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Grorud stasjon 16.1.2006
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
255 og 271 på Grorud
© Jarle Fabian
Søk etter bildet i Forumene




Avgrening Alnabru G
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haugenstua
Haugenstua holdeplass og blokkpost
© Kjetil Bull
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Haugenstua 16092006 © Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Haugenstua 16092006 © Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
El 14 løslok passerer gamle Haugenstua hp.
© Kjetil Bull
Søk etter bildet i Forumene




Haugenstua Bp Signaler B/UA
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Høybråten

© Arnt Kalseth
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
Høybråten stasjon i høstfarger
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
TMY møter Lokal
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Høybråten stasjon på Hovedbanen
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene




Lørenskog
Lørenskog
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 16 bilder - se alle
Lørenskog 0909_2006©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Lørenskog 0909_2006©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
69638 på Lørenskog
© Hermann S. Franer
Søk etter bildet i Forumene




Hanaborg (Km 15,50)
Hanaborg 0909_2006 ©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Hanaborg 0909_2006 ©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Hanaborg 0909_2006 ©Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Hanaborg holdeplass
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene




Fjellhamar Bp Bp Signaler AB/UA/UB
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjellhamar (Km 16,42)
Fjellhamar
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Samling Rune Fjellvang
©
Søk etter bildet i Forumene
Fjellhamar
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
På vei til Malmø
© Erik
Søk etter bildet i Forumene




Sidespor til Strømmen Mek Verksted
To grønne signal O 184 STN
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
To grønne signal O 184 STN
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene



Strømmen Mek Verksted
Bygning som står igjen etter riving av hallene til Strømmens verksted
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Strømmen fra lufta
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Riving av hallene til Strømmens verksted
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
Bygning som står igjen etter riving av hallene til Strømmens verksted
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene



Strømmen (Km 17,93)
Strømmen stasjon - passasjerer venter på lokaltoget kl. 15:23
© Christoph Aders
Søk etter bildet i Forumene
I alt 27 bilder - se alle
Det har blitt mye enklere å komme seg under sporene med hjul. Strønmen 03.12.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
Strømmen stasjon - El 14 med godstog passerer kl. 15:20
© Christoph Aders
Søk etter bildet i Forumene
BM 69.073 returnerer fra Lillestrøm på veg mot Asker igjen. Våren 2005 ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene




Sagdalen Bp Signaler A/UA (Km 18,92)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang herredsvei Sagdalen (Km 18,944)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bro over Sagelva (Km 18,98)
Bru over Sagelva, km 18.96 til 18.98
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Bru over Sagelva, km 18.96 til 18.98
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Undergang for G/S vei i Sagdalen (Km 19,006)
Undergang gml Strømsveien km 19.007
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang gml Strømsveien km 19.007
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Undergang for nye Strømsveien i Sagdalen (Km 19,04)
Fv158 Strømsveien km 19.036
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Fv158 Strømsveien km 19.036
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Sagdalen (Km 19,05)
Sagdalen 17092006 © Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle

© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Sagdalen 17092006 © Arnt Kalseth
© Arnt OK
Søk etter bildet i Forumene
Bm 69.75 i Sagdalen.
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene




Gangvegbru nr. 2 Sagdalen (Km 19,28)
Sagdalen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Sagdalen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Sagdalen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene



Undergang for gårdsvei Strand
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nitelva (Hovedbanen) (Km 20,435)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gangkulvert, Strandpromenaden (Hovedbanen) (Km 20,49)
Fotgjengerundergang, Strandpromenaden, km 20.49
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Fotgjengerundergang, Strandpromenaden, km 20.49
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Veibru Rælingsveien (Km 20,48)
Fv 1518 Rælingsbrua km 20.5
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Fv 1518 Rælingsbrua km 20.5
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Undergang.for Dampsagveien (Km 20,55)
Undergang Dampsagveien km 20.55
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang Dampsagveien km 20.55
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Lillestrøm (Km 20,95)
Lillestrøm stasjon, inngang syd
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 34 bilder - se alle
Luftfoto over Lillestrøm fra forsvarets arkiver
© Guttorm Fjeldstadju88.net
Søk etter bildet i Forumene
Lillestrøm kl 0645, trafikken står.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Grenland Rail`s Z66 på Lillestrøm
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene




Undergang Jernbanegata (Hovedbanen / Gardermobanen) (Km 21,21)
Undergang Fv120 Hoved- og Gardermobanen i Lillestrøm, km 21.21
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang Fv120 Hoved- og Gardermobanen i Lillestrøm, km 21.21
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Undergang Nittedalsgata (Km 21,449)
Undergang Nittedalsgata km 21,47
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang Nittedalsgata km 21,47
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene



Undergang.Lund Rv22 ( Km 22,252)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lundsovergangen (Km 22,29)
Lundsovergangen sept. 1979. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Lundsovergangen september 1979. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Lundsovergangen sept. 1979. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
"Lundsovergangen" (Fetveien) (1955.02.16)
© Ragge Strand (CC BY-SA)
Søk etter bildet i Forumene




Lerelven
Lerelven sidespor, Lillestrøm 26. april 2003.
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Lerelven sidespor, Lillestrøm 26. april 2003.
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Lerelven sidespor, Lillestrøm 26. april 2003.
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Lerelven sidespor, Lillestrøm 26. april 2003.
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene




Lillestrøm Nord (Km 25,20)
Lillestrøm Nord
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Lillestrøm nord 6. 6. 2006.
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Lillestrøm Nord
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Lillestrøm Nord
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene




Leirsund (Km 26,66) †
©Guttorm Fjeldstad - Utsikten fra en Tiger Moth
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
©Guttorm Fjeldstad - Utsikten fra en Tiger Moth
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Tunell under Gardermobanen ved Leirsund sett sørfra
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere stasjonsbygning på Leirsund, malt om siden gamle dager, da den var gul.
© Jan-Tore Egge
Søk etter bildet i Forumene




Leirsund Holdeplass (Km 26,94)
Leirsund holdeplass
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle

© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Leirsund holdeplass
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
Leirsund holdeplass
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene




Sandsporet på Leirsund
Sandsporet på Leirsund
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Sandsporet på Leirsund
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Sandsporet på Leirsund
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Sandharpen på Leirsund
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Børke
Cargolink og jernbaneentusiast ved Børke/kulvert under Gardermobanen
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Cargolink og jernbaneentusiast ved Børke/kulvert under Gardermobanen
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene
CargoNet 185 709-4 ved Børke/kulvert under Gardermobanen
© Carl-Frederic Salicath
Søk etter bildet i Forumene



Børke bru
El 14 2167 på Børke bru
© Andreas Hall
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Børke bru. Samling Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Børke bru 14. juni 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
El 14 2167 på Børke bru
© Andreas Hall
Søk etter bildet i Forumene




Frogner
Frogner stasjon, Hovedbanen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 23 bilder - se alle

©
Søk etter bildet i Forumene
Frogner stasjon, Hovedbanen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Frogner i spor 2
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene




Lindeberg

© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 16 bilder - se alle
Foto: Rune Fjellvang
©
Søk etter bildet i Forumene
Lindeberg 28. oktober 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Di. 8 709 passerer Lindeberg med tomme tankvogner
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene




Kløfta
Kløfta 1991
© Øivind Vegard Larsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 12 bilder - se alle
Kløfta 24.03.06
© edvard.vefferstad
Søk etter bildet i Forumene
Kløfta
© Urban Lavén
Søk etter bildet i Forumene
Kløfta 1991
© Øivind Vegard Larsen
Søk etter bildet i Forumene




Asper
5072 og raps på Asper stasjon
© Odd Eeg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Samling Rune Fjellvang
©
Søk etter bildet i Forumene
Di. 6 09 / Me26 09 ruller ut av Asper kryssingsspor mot Kløfta
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
CargoNet El. 16 2209 med 5704 i avikespor på Asper, Hovedbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene




Dragvold
Dragvold vokterbolig høsten 2004 - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Dragvold vokterbolig høsten 2005 - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Dragvold vokterbolig høsten 2004 - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Eidsvoll-tog mellom Asper og Langeland
© Jan-Inge K. Hansen
Søk etter bildet i Forumene




Bru over Gardermobanen
To tog i to etasjer ved Langeland
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
To tog i to etasjer ved Langeland
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
CargoNet El. 16 2208 med 8732 (oppr. 5732) på Langelandsbrua, Hovedbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
Di8.705 med Gt 8932 Sbo-Hsr på Langelandsbroa
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene




Jessheim
Jessheim stasjon - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 17 bilder - se alle
Jessheim stasjon - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Jessheim stasjon
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
Gravemaskin på sporet forbi Jessheim
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Nordby Plo

© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene



Nordby
Nordby hp 5. september 2004.
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Nordby oktober 1979. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Nordby hp fornyes
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Nordby hp fornyes
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Hauerseter grusspor
Grussporet på Hauerseter - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Grussporet på Hauerseter - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Grussporet på Hauerseter - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Grussporet på Hauerseter - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Hauerseter (Km 49,62)
Haugerseter. 08.06.06.
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 37 bilder - se alle
Det mange savner, Hauerseter
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Hauerseter - venterommet
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Stasjonshagen på Hauerseter
© Kjetil Næss
Søk etter bildet i Forumene




Forsvarets spor på Hauerseter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skinnesmia på Hauerseter
MZ1415 på Hauerseter
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Nord for Hauerseter. 08.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
MZ1415 på Hauerseter
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Skinnesmia på Hauerseter
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Sand
Sand krysningsspor på Hovedbanen -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Sand krysningsspor på Hovedbanen -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Sand krysningsspor - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Sand krysningsspor - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Sand
Sand tidligere holdeplass
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sand tidligere holdeplass
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Herregården
Tog 1666 ved nedlagte Herregården hp på Hovedbanen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Herregården hp., nedlagt 1.11.1942 - Foto: © Åge Lybekbråten
©
Søk etter bildet i Forumene
Tog 1664 ved nedlagte Herregården Hp.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Tog 1666 ved nedlagte Herregården hp på Hovedbanen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Dal Plo
Dal
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Dal
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Dal
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Dal st. - Foto:
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Dal (Km 57,20)
Dal
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 30 bilder - se alle
Dal St.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Dal
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Jernbanehotellet på Dal
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Heiret Plo
Heiret plo nord for Dal, sett mot øst
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Heiret plo nord for Dal, sett mot øst
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene



Heiret
Heiret hp, nedlagt 1.11.1942 -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Heiret hp, nedlagt 1.11.1942 -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Varud (Km 59,54)
Varud hp
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Jording på Varud -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Varud hp., persontrafikk nedlagt 13.6.2004 -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Varud 5. september 2004. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene




Teglverket
Ved Teglverket hp., 20.1.1932 - 15.6.1953.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Teglverket hp., 20.1.1932 - 15.6.1953.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Ved Teglverket hp., 20.1.1932 - 15.6.1953.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Søndre start på Bønsparsellen (1854-1944) (Km 61,0 km)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru nr. 7 over Risa
Bru nr. 7 over Risa
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Gammel trase ved Bøn
© Kjeltil Næss
Søk etter bildet i Forumene
Bru nr. 7 over Risa
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Bru nr. 8 over Risa
Bru nr. 8 over Risa
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Gammel trase ved Bøn
© Kjeltil Næss
Søk etter bildet i Forumene
Bru nr. 8 over Risa
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Bru nr. 9 over Risa
Bru over Riselva nr 9 ferdig restaurert.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Bru nr. 9 over Risa
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Riselva nr 9 ferdig restaurert.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Riselva nr 9 ferdig restaurert.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Løken tunnel søndre port (Norges første jernbanetunnel, 162 m)
Løken tunnel, gammel trase ved Bøn
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Løken tunnel, gammel trase ved Bøn
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Løken tunnel søndre port.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Løken tunnel nordre port (Norges første jernbanetunnel, 162 m)
Løken tunnel, gammel trase ved Bøn
© Kjeltil Næss
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Løken tunnel, gammel trase ved Bøn
© Kjeltil Næss
Søk etter bildet i Forumene
Løken tunnel nordre port.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Løken tunnel og trase
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Bru over Andelva på den opprinnelige Bønsparsellen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bønstunnelen (243 m) på dagens strekning
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Andelva på dagens strekning
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sidespor til Bønsdalen fabrikker
Bønsdalen 1.5.2004
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 17 bilder - se alle
Bønsdalen sommeren 2004
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Bønsdalen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Bønsdalen 1.5.2004
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene




Nordre start på Bønsparsellen (1854-1944) (Km 62,0 km)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bøn (Km 62,25)
Tog 317 passerer Bøn st. På Hovedbanen. Fjernstyringen er satt ut av bruk, og stasjonen er betjent av TXP.
© Johnny Vaaler
Søk etter bildet i Forumene
I alt 19 bilder - se alle
Bøn St.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Flytoget på Bøn
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Bøn st, med godshuset inntakt
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene




Bøn Plo
Bøn St.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Bøn St.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Bøn st. -
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Dønnum Bp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hundsbitet (Km 62,25)
Hundsbitet
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Hundsbitet
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Bårlidalen

©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer

©
Søk etter bildet i Forumene
Flytoget passerer Bårlidalen rett før Eidsvoll
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene



Bru over Andelva (35 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Møllerhaugen (205 m)
Snart ti år siden på Eidsvoll
© Odd Eeg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Snart ti år siden på Eidsvoll
© Odd Eeg
Søk etter bildet i Forumene



Eidsvoll (Km 67,51)
Eidsvoll gamle St., lokstallen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 23 bilder - se alle
Eidsvoll gamle St., lokstallen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Lokstallen ved Eidsvoll gamle stasjon
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
Eidsvoll Stasjon (den stasjonen jeg er mest kjent på i Norge pga jeg bodde 4km unna)
© Lars Ellef Skalstad
Søk etter bildet i Forumene




andre
©Lars Erik Gyulzadyan Svendsen - side spor til AGA
© Lars Erik Gyulzadyan Svendsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
©Lars Erik Gyulzadyan Svendsen - side spor til AGA
© Lars Erik Gyulzadyan Svendsen
Søk etter bildet i Forumene



Booking.com
Booking.com