Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Kongsvingerbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Orsa Järnvägsförening Rst 29188 Mora-Sveg vid Kropptjärn
Fotograf: Viktor Molander

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
El 14.2181 med tåg 5509 på Bægna bru den 31/5 2016
Fotograf: Gunnar Hall

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Kongsvingerbanen

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget av
Banens lengde114,7 km
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftKongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøer
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 

Kongsvinger stasjon
[bilde]

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget av
Banens lengde114,7 km
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftKongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøer
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 Lillestrøm (Km 20,95)
Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Lilleström
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Lokstallet i Lillestrøm
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Tema: Lillestrøm
© arne Lie
Finn i Postvogna


Indre hovedsignal 1222
I alt 1 bilde
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Dynosporet
2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Her krysser sporet Sjøgata i Lillestrøm.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Retning Lillestrøm st.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Tuen † (Km 24,40)
Lokaltog til Kongsvinger ved Tuen holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Innsatstog til Kongsvinger passerer Tuen, 2003-2004
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
ca. 1974-75
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Tuen 28. august 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Innsatstogene til Oslo på morgenen (1052 og 1054) fra Oslo på ettermiddagen (1051 og 1053) stopper på Tuen (og Bodung), mens de vanlige togene ikke har stopp. (2017)

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Tuen † (Km 24,40)


Tuen sidespor
Tuen Bruk
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Frakoblet sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen Bruk
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Langs sidebanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Tuen Plo
Tuen plo
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Enda mer tømmer! Her på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen planovergang på Kongsvingerbanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen plo
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna


Nordåkre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Merkja
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Linx-tog passerer bru over Merkja i Fet.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja 21. mai 2004.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Åkrene Bp
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Regina med hjemlengsel har passert Tuen.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Åkrene blokkpost
© Johnny Hvitmyren
Finn i Postvogna

Ekornes sidespor
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ekornes sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Nerdrum Plo
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum HP
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna

Nerdrum Hp (Km 27,58)
Et sted på linjen
© Kristine Shay Dufey
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Et sted på linjen
© Kristine Shay Dufey
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal A 231Fetsund
I alt 1 bilde
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Fetsund (Km 29,11)
Fetsund st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
I alt 29 bilder - se alle
Fetsund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Fra Fetsund st.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Fetsund stasjon: godshus og gammel sykkelparkering
© Yngve Øines
Finn i Postvogna


Fetsund bru (1919, 420 m)
Fetsund bru
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Lämnar Fetsund
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
BM 72.16 på Fetsund bro.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Type 75 på Fetsund Bru
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Lengde 424 meter

Jernbanebrua ble åpnet i 1919, og erstattet en bru fra 1861 som var bygd som ledd i utbyggingen av Kongsvingerbanen.
Brua bygget i 1919 ble utført i stål med sju spenn, hvert på rundt 60 meter.

Total brulengde er 420 meter.
Dette var en kombinert jernbane- og veibru, med én kjørebane på hver side av jernbanesporet.
Denne bruforbindelsen ved Fetsund holdt stand fram til 1959, da ny veibru ble åpnet noen hundre meter nordstrøms for jernbanebrua.

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Fetsund bru (1919, 420 m)


Innkjørhovedsignal B 232 Fetsund
I alt 1 bilde
Fetsundbrua den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fetsundbrua den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Svingen (Km 29,91)
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Svingen Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Varåa
I alt 1 bilde
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Varaa †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Holter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

ASAK sidespor
Her tok sidesporet av
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Her tok sidesporet av
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rester av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Omlastingsanlegget sett fra motsatt side.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Taubane og sidespor på Roven.
Fra grustaket på Holtermoen (Gamle Roven veg mot Lystadmoen) var det tidligere en taubane som gikk ned til et sidespor av jernbanen. Det var Hans Asak som investerte i en taubane for å frakte grus ned til jernbanen. Dette var før lastebilenes tid, og var trolig på begynnelsen av 1920-tallet.

Taubanen var omtrent en kilometer lang, gikk i Djupdalen og helt ned til slettene på østsida av jernbanelinja, der blei det kalt Møkktipp eller Bjønnsletta, litt sør for Flaen.
Der var det et ganske langt (vel 900 meter?) sidespor.

Det kom togvogner med søppel fra Oslo, og de samme vognene blei så brukt til å frakte sand innover til byen og det gikk ett tog i døgnet. Det var en stor dam der, der blei det tatt ut is som blei solgt innover.

Det var også frakt av tømmer fra sidesporet.
Taubanen var i drift til etter krigen.

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - ASAK sidespor


Roven kryssingspor (Km 33,47)
Roven lørdag 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Roven lørdag 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Roven lørdag 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Roven 30. november 2004 ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Utkjørhovedsignal L & N 243 - Roven stasjon
I alt 1 bilde
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Guttersrud † (Km 34,19)
Nedlagte Guttersrud hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Guttersrud
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Guttersrud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Guttersrud holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Lystad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal A251 Sørumsand
I alt 1 bilde
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Østby †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 251 Sørumsand
I alt 1 bilde
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over rv. 172
Linx-tog på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Linx-tog på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Undergang Sørumsand
© Samling Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Utkjørhovedsignal M 254 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sørumsand (Km 37,53)
Sørumsand februar 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Sørumsand 140606 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Regina på fotballtreninga på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Utkjørhovedsignal L&N 253 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bingsfoss
Bingsfoss
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bingsfoss
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Foto: Forsvaret, 1929
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Forbindelse til Aurskog-Hølandsbanen, nedlagt 1942

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Bingsfoss


Bru over Fossåa
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Hector 161.105 på vei over Fossåa med tog 41635
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Blaker (Km 41,98)
Blaker
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Blaker
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

© Gammelt postkort
Finn i Postvogna
Kryssing på Blaker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Rånåsfoss (Km 45,11)
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Møte mellom sør og nordgående Postvognskribenter.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rånåsfoss stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Rånåsfoss Plo
I alt 1 bilde
Rånåsfoss planovergang
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Rånåsfoss planovergang
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Auli (Km 46,87)
Auli Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Auli Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Auli hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Grøndal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haga (Km 48,87)
Haga, 22 desember 2004
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Haga, 22 desember 2004
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Haga stasjon på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna


Haugen †
Ved Haugen holdeplass
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Ved Haugen holdeplass
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Stubberud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bodung (Km 53,38)
Bodung
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bodung
© Arnt Kallseth
Finn i Postvogna
Bodung holdeplass
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Bodung
© Andreas W.
Finn i Postvogna


Bodung Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nes kommune industrispor
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Folvell Bp (Km 54,46)
I alt 1 bilde
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna

Folvell Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brauter †
Brauter Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Velvang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjuk †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Årnes (Km 58,46 )
Utsikt fra et førerrom
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
Årnes en tidlig vintermorgen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Årnes
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Et kort opphold i Årnes
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Husmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Funnefoss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Seterstøa Plo
I alt 1 bilde
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Seterstøa (Km 67,17) (⌘)
Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Seterstøa st., retning Oslo
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Seterstøa
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 332 Seterstøa
I alt 1 bilde
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Disenå (Km 73,35)
Disenå
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Disenå
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
Disenå
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
75.525 passerer Disenå
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna


Disenå Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Disenå industrispor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Privat bru Disenå - Skarnes
I alt 1 bilde
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Skarnes (km 79,24)
Skarnes stasjon den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Skarnes stasjon den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skarnes stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Skarnes stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna


Skarnes Plo
I alt 1 bilde
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Mangå
El16.2208 og 185 706 med Gt 41913 Alb-Nk på Mangå Bru
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Ved Mangbakken mellom Skarnes og Sander ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
El16.2208 og 185 706 med Gt 41913 Alb-Nk på Mangå Bru
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Bru over Mangå
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mangbakken †

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Den gjenglemte planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mangbakken sidespor (Km 83,55)
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Mangbakken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Sander Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sander (Km 87,22) (⌘)
Sander stasjon den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Hört i væla ? ©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sander den 26 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sander 1992 (Kongsvingerbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mellandsmo †
Vokterboligen på Mellandsmo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vokterboligen på Mellandsmo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Galterud bruk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mellandsåa bru
I alt 1 bilde
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Baneavdelingsbrakke Galterud
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Galterud (Km 92,37)
Galterud stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Galterud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Galterud stasjon.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Galterud stasjon den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Skyrudåa
Bru over Skyrudåa på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bru over riksveien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bru over Skyrudåa på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Siva sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kongsvinger omformerstasjon
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kongsvinger omformerstasjon Plo
I alt 1 bilde
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna

Kongsvinger (Km 100,28)
Kongsvinger 23 des 2006 ©Ronny Maarud
© ronny maarud
Finn i Postvogna
I alt 72 bilder - se alle
Kungspilen, tog 1071
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kongsvinger.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kongsvinger
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler.
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka.
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB.
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet.
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Kongsvinger (Km 100,28)


Kongsvinger lokomotivstall og verksted
Kongsvinger st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kongsvinger den 27 nov 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kongsvinger 22.3.09
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
Kongsvinger lokstall
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Norsenga tømmerterminal
HeR 161.103-7 har overtatt last fra HeR 941.001-0 Kongsvinger stasjon
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tømmerterminalen på Norsenga © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
HeR 161.103-7 har overtatt last fra HeR 941.001-0 Kongsvinger stasjon
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
På vei mot tømmeropplastingen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Vingersjø †
I alt 1 bilde
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tarven grustak
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
X2 mot Sverige passerer Tarven grustak. Rester etter jernbanesporene kan man se på bunnane av grustaket
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Granli † (Km 107,15)
Granli
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Granli st. 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Granli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Granli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Gropa grustak
Gropa sidespor ved åbogen 24.9.09
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


Granli Bp (Km 107,39)
B 418
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
B 418
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Granli blokkpost
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
rc 008 med tomtog fra Br foss,ved Granli blp
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

Foss plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gjermshus Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gjermshus †

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bm 65c 41 i Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gjermshus holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Vrangselva (ca. 35 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Snare Plo
Snare plo mellom Åbogen og Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo - forsignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo mellom Åbogen og Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Snarebrua †
Snare bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 2 mellan Åbogen och Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Bru over Vrangselva (ca. 20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Vrangselva (ca. 60 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åbogen Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åbogen † (Km 112,46)
Bm65 41 i Åbogen juni 1985
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
SJ Y1 1306 möter 1276 i Åbogen
© Markus Blidh
Finn i Postvogna


Eidsbrua †
Eidsbrua Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eidsbrua Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eidsbrua Hp 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Steinsetting ved Eidsbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Sandnesberget †
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skjæring etter Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt 1943, gjenopprettet 1946, nedlagt 1990

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Sandnesberget †


Grasmo bruk sidespor
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Grasmo †
I alt 1 bilde
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna

Vrangselva bru (ca. 30 m)
Vrangselva bru ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Matrand Plo (Lundebybakken)
I alt 1 bilde
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Matrand † (⌘) (Km 122,15)
Matrand stasjon, tilbygg med inngang til togekspedisjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Matrand
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Matrand
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
TMZ 109 med 48335 på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 452 Matrand
I alt 1 bilde
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Undergang gamle RV2 Matrand
I alt 1 bilde
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Stansberg †
Stansberg ©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Stansberg ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Se, er kanskje ikke så lett, men lytte går jo :-)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stansberg 16 okt 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1946, nedlagt 1979

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Stansberg †


Hesbøl sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjørhovedsignal M + O 464 Skotterud
Vanntårn på Skotterud st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vanntårn på Skotterud st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Skotterud † (Km 127,27)
[NO] Skotterud - rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
SKO
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Skotterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Skotterud stasjon etter brannen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Skotterud I Plo
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Godshuset på Skotterud
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna


Skotterud II Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal B 462 Skotterud
I alt 1 bilde
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Valmand †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjørhovedsignal M 474 Magnor
I alt 1 bilde
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Magnor Plo
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Magnor † (Km 133,08)
Magnor station
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baksiden av San Margarino stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.


Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Magnor † (Km 133,08)


Innkjørhovedsignal B 472 Magnor
I alt 1 bilde
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Furumoen † (Km 135,65)
Grensen ved Morokulien
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Grensen ved Morokulien
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna
Laurenz & Ronny
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Furumo - Morokulien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Cg L1
Furumoen (Riksgränsen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morokulien (Charlottenberg - Magnor)
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Furumoen (Riksgränsen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Siste svenske signal før grensen.

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Cg L1


Cg 22
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Grensen mot Sverige
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X2 mot Oslo passerer Magnor grense
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Infsi Cg 22, Morokulien
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Første svenske hovedsignal etter grensen

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Cg 22


Bunker ved Eda grense
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ligger på høyre side av banen ca 150m før tollstasjonen på Eda

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Bunker ved Eda grense


Charlottenberg (Km 142,86)

©
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Charlottenberg
© Gammelt sporkart
Finn i Postvogna
Venterom - Charlottenberg
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna

(Sverige)

Charlottenberg stasjon

Charlottenberg stasjon er fjernstyrt og styres fra fjernstyringssentralen i Hallsberg.

Kunngjøring om togtrafikk:
Togekspeditøren på Kongsvinger har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog i retning Sverige. Tågklareraren i Kil har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog retning Norge.

Togframføring:
Når det oppstår feil på utfartssignal Si 39, gir fjarrtågklareraren i Hallsberg tillatelse til fører fram til utfartsblokksignal L 1 etter konferanse med togleder i Oslo. Viser utfartsblokksignal L 1 "Stopp", skal fører ringe togleder Oslo og innhente tillatelse om videre kjøring. Når utkjørhovedsignal "L 473" eller "N 473" ved Magnor stasjon ikke kan vise kjørsignal, må togleder Oslo og fjarrtågklarerare i Hallsberg konferere seg i mellom før togleder Oslo gir tillatelse til fører.

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.

Legg til informasjon om Kongsvingerbanen - Charlottenberg (Km 142,86)


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com