Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Kongsvingerbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Velandsbron Augusti 2019
Fotograf: Stefan Lindberg

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
Class 385 003 på Haymarket Station i EdinburghClass 385 040 (Abellio ScotRail)
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Green Cargo tog 5845 ved Nordre Krogavatnet
Fotograf: Ståle Ualand

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Kongsvingerbanen

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget av
Banens lengde114,7 km
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftKongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøer
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 

Kongsvinger stasjon
[bilde]

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget av
Banens lengde114,7 km
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftKongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøer
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 Lillestrøm (Km 20,95)
Lillestrøm
© magnus ryen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Lilleström
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Lokstallet i Lillestrøm
© Sara Persson
Finn i Postvogna

Forbindelse til Hovedbanen


Indre hovedsignal 1222
I alt 1 bilde
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Indre hovedsignal i innkjørtogveg


Dynosporet
2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Dynosporet 16. november 1998
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I motsatt retning.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Sidespor til Nesa


Tuen † (Km 24,40)
.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tuen 28. august 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen holdeplass på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Innsatstogene til Oslo på morgenen (1052 og 1054) fra Oslo på ettermiddagen (1051 og 1053) stopper på Tuen (og Bodung), mens de vanlige togene ikke har stopp. (2017)


Tuen sidespor
Frakoblet sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Frakoblet sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen Bruk
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Langs sidebanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen Plo
Tuen 20. juni 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Enda mer tømmer! Her på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen planovergang på Kongsvingerbanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen plo
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Nordåkre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Bru over Merkja
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Linx-tog passerer bru over Merkja i Fet.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja 21. mai 2004.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Åkrene Bp
Åkrene blokkpost
© Johnny Hvitmyren
Finn i Postvogna
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Regina med hjemlengsel har passert Tuen.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Åkrene blokkpost
© Johnny Hvitmyren
Finn i PostvognaEkornes sidespor
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ekornes sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Nedlagt


Nerdrum Plo
Nerdrum HP
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum HP
© Inge Ulekleiv
Finn i PostvognaNerdrum Hp (Km 27,58)
Et sted på linjen
© Kristine Shay Dufey
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Et sted på linjen
© Kristine Shay Dufey
Finn i PostvognaInnkjørhovedsignal A 231Fetsund
I alt 1 bilde
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaFetsund (Km 29,11)
Fetsund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 29 bilder - se alle
Fetsund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Cargolink på Fetsund st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Fetsund stasjon: godshus og gammel sykkelparkering
© Yngve Øines
Finn i Postvogna

Fetsund stasjon


Fetsund bru (1919, 420 m)
Fetsund jernbanebru 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Fetsundbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fetsund bru
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
SJ Rc6 1384 med et fargerikt Stockholmstog på Fetsundbrua, Kongsvingerbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Lengde 424 meter


Innkjørhovedsignal B 232 Fetsund
I alt 1 bilde
Fetsundbrua den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaSvingen (Km 29,91)
Svingen hp (Fetsund)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Svingen holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1953


Bru over Varåa
I alt 1 bilde
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i PostvognaVaraa †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1932


Forsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaHolter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Innkjørhovedsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaASAK sidespor
Her tok sidesporet av
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Rester av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Omlastingsanlegget sett fra motsatt side.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Også en del av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Taubane og sidespor på Roven.
Fra grustaket på Holtermoen (Gamle Roven veg mot Lystadmoen) var det tidligere en taubane som gikk ned til et sidespor av jernbanen. Det var Hans Asak som investerte i en taubane for å frakte grus ned til jernbanen. Dette var før lastebilenes tid, og var trolig på begynnelsen av 1920-tallet.

Taubanen var omtrent en kilometer lang, gikk i Djupdalen og helt ned til slettene på østsida av jernbanelinja, der blei det kalt Møkktipp eller Bjønnsletta, litt sør for Flaen.
Der var det et ganske langt (vel 900 meter?) sidespor.

Det kom togvogner med søppel fra Oslo, og de samme vognene blei så brukt til å frakte sand innover til byen og det gikk ett tog i døgnet. Det var en stor dam der, der blei det tatt ut is som blei solgt innover.

Det var også frakt av tømmer fra sidesporet.
Taubanen var i drift til etter krigen.


Roven kryssingspor (Km 33,47)
Roven lørdag 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Roven Blokkpost, før ombyggingen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rød snø på Roven den 2 februar 2007
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utkjørhovedsignal L & N 243 - Roven stasjon
I alt 1 bilde
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaGuttersrud † (Km 34,19)
Guttersrud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Guttersrud
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Guttersrud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Guttersrud holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lystad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Forsignal A251 Sørumsand
I alt 1 bilde
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaØstby †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Innkjørhovedsignal A 251 Sørumsand
I alt 1 bilde
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaBru over rv. 172
Undergang Sørumsand
© Samling Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Linx-tog på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Undergang Sørumsand
© Samling Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Betongbru 35 m. lang


Utkjørhovedsignal M 254 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaSørumsand (Km 37,53)
Grenland Rail på Sørumsand
© Are Eeg
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
UHB stasjon
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sørumsand 3. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Regina på fotballtreninga på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Forbindelse til Aurskog-Hølandsbanen


Utkjørhovedsignal L&N 253 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaBingsfoss
Stockholmsekspressen ved Bingsfoss
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bingsfoss
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Foto: Forsvaret, 1929
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Forbindelse til Aurskog-Hølandsbanen, nedlagt 1942


Bru over Fossåa
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Hector 161.105 på vei over Fossåa med tog 41635
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Lengde 109,7 meter


Blaker (Km 41,98)
Stopp og kjør !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Kryssing på Blaker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rånåsfoss (Km 45,11)
Lys i kvelden et sted på Kongsvingerbanen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Rånåsfoss stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Rånåsfoss stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rånåsfoss Plo
I alt 1 bilde
Rånåsfoss planovergang
© Jan-Tore Egge
Finn i PostvognaAuli (Km 46,87)
Auli hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Auli Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Auli hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i PostvognaGrøndal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Haga (Km 48,87)
Haga stasjon på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Haga
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Haga stasjon på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Haugen †
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Ved Haugen holdeplass
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Nedlagt 1991


Stubberud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Bodung (Km 53,38)
Bodung hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bodung
© Arnt Kallseth
Finn i Postvogna
Bodung holdeplass
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Bodung
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Bodung Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nes kommune industrispor
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i PostvognaFolvell Bp (Km 54,46)
I alt 1 bilde
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i PostvognaFolvell Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Brauter †
Brauter holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nedlagt 1991


Velvang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1957, nedlagt 1991


Fjuk †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942


Årnes (Km 58,46 )
Årnes
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
Årnes en tidlig vintermorgen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Årnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Årnes
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Husmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1991


Funnefoss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1967


Seterstøa Plo
I alt 1 bilde
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaSeterstøa (Km 67,17) (⌘)
Seterstöa stasjonsbyggning
© Kari Korkala
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Seterstøa
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
Seterstøa stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Ekstra godstog 8904 på Seterstøa
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal B 332 Seterstøa
I alt 1 bilde
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
332


Disenå (Km 73,35)
Disenå stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Disenå
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
Disenå stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
75.525 passerer Disenå
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Disenå Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Disenå industrispor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Privat bru Disenå - Skarnes
I alt 1 bilde
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i PostvognaSkarnes (km 79,24)
Innkjørhovedsignal til Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Lever videre på gammel hevd ? ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skarnes
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Skarnes stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Skarnes Plo
I alt 1 bilde
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaBru over Mangå
Ved Mangbakken mellom Skarnes og Sander ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved Mangbakken mellom Skarnes og Sander ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
El16.2208 og 185 706 med Gt 41913 Alb-Nk på Mangå Bru
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Bru over Mangå
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
54m


Mangbakken †
Den gjenglemte planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Den gjenglemte planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt 1991


Mangbakken sidespor (Km 83,55)
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Mangbakken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i PostvognaSander Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sander (Km 87,22) (⌘)
Sander
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Detaljer fra Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Føre toget kom. Sander 20060803 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sander stasjon den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaForsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaMellandsmo †
Høgspenning Livsfare
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vokterboligen på Mellandsmo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1991


Galterud bruk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Mellandsåa bru
I alt 1 bilde
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
50m


Baneavdelingsbrakke Galterud
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud (Km 92,37)
Galterud stasjon den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Galterud den 23 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bru over Skyrudåa
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bru over riksveien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bru over Skyrudåa på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lengde 70,2 meter


Innkjørhovedsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaForsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaSiva sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Siva sidespor er nedlagt og sporveksel fjernet.


Kongsvinger omformerstasjon
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaKongsvinger omformerstasjon Plo
I alt 1 bilde
© Thor Ludvigsen
©
Finn i PostvognaKongsvinger (Km 100,28)
Kongsvinger
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 72 bilder - se alle
Kongsvinger stasjon
© -
Finn i Postvogna
Gul sak på Kongsvinger 1988
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Linx mötes i Kongsvinger
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler.
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka.
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB.
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet.
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.


Kongsvinger lokomotivstall og verksted
Kongsvinger den 27 nov 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kongsvinger den 27 nov 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kongsvinger st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
©Anders Ødegård 9/4-2005 - Lokstallen på Kongsvinger
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna
Norsenga tømmerterminal
Vogner på Norsenga
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tømmerterminalen på Norsenga © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
HeR 161.103-7 har overtatt last fra HeR 941.001-0 Kongsvinger stasjon
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
På vei mot tømmeropplastingen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Vingersjø †
I alt 1 bilde
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt 1944


Tarven grustak
X2 mot Sverige passerer Tarven grustak. Rester etter jernbanesporene kan man se på bunnane av grustaket
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
X2 mot Sverige passerer Tarven grustak. Rester etter jernbanesporene kan man se på bunnane av grustaket
© Carl-Frederic Salicath
Finn i PostvognaGranli † (Km 107,15)
Granli st. 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Granli st. 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bm 65c 41 i Granli 1985
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Granli
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Opprettet 1898
Nedlagt 1990


Gropa grustak
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gropa Sidespor
© Sven Marius Gjeruldsen
Finn i Postvogna
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Granli Bp (Km 107,39)
rc 008 med tomtog fra Br foss,ved Granli blp
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
B 418
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Granli blokkpost
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
rc 008 med tomtog fra Br foss,ved Granli blp
© Jørn-Ole Steina
Finn i PostvognaFoss plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gjermshus Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gjermshus †

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Gjermshus, bolig for planovergangvakt
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gjermshus holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1990


Bru over Vrangselva (ca. 35 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Snare Plo
Snare plo mellom Åbogen og Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo - forsignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo mellom Åbogen og Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaSnarebrua †
Snare bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 2 mellan Åbogen och Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Nedlagt 1944


Bru over Vrangselva (ca. 20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over Vrangselva (ca. 60 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Åbogen Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Åbogen † (Km 112,46)
Åbogen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
SJ Y1 1306 möter 1276 i Åbogen
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Åbogen stasjon


Eidsbrua †
Eidsbrua Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eidsbrua Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eidsbrua Hp 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eidsbrua holdeplass på Grensebanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1990


Sandnesberget †
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skjæring etter Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt 1943, gjenopprettet 1946, nedlagt 1990


Grasmo bruk sidespor
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaGrasmo †
I alt 1 bilde
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
Nedlagt 1990


Vrangselva bru (ca. 30 m)
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaMatrand Plo (Lundebybakken)
I alt 1 bilde
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaMatrand † (⌘) (Km 122,15)
Matrand stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Matrand 1992 (Kongsvingerbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Matrand stasjon på Kongsvingerbanen (Grensebanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Telegrafistboligen på Matrand stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Matrand stasjon


Innkjørhovedsignal B 452 Matrand
I alt 1 bilde
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaUndergang gamle RV2 Matrand
I alt 1 bilde
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaStansberg †
Stansberg 16 okt 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Stansberg ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Se, er kanskje ikke så lett, men lytte går jo :-)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stansberg 16 okt 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1946, nedlagt 1979


Hesbøl sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Utkjørhovedsignal M + O 464 Skotterud
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vanntårn på Skotterud st.
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaSkotterud † (Km 127,27)
Skotterud
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Skotterud meieri med lasterampe til jernbanen ©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Forbindelse til Vestmarkabanen


Skotterud I Plo

© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud II Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Innkjørhovedsignal B 462 Skotterud
I alt 1 bilde
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaValmand †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1946, nedlagt 1990


Utkjørhovedsignal M 474 Magnor
I alt 1 bilde
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaMagnor Plo
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaMagnor † (Km 133,08)
Oppussing på Magnor
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Fra Magnor til Charlottenberg, kr 4.10
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Oppussing på Magnor
© Ove Tovås
Finn i Postvogna

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.Innkjørhovedsignal B 472 Magnor
I alt 1 bilde
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaFurumoen † (Km 135,65)
Grensen ved Morokulien
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Laurenz & Ronny
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morokulien den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Furumo / Morokulien den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

(Riksgrensen)


Cg L1
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morokulien (Charlottenberg - Magnor)
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Furumoen (Riksgränsen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Siste svenske signal før grensen.


Cg 22
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Cg 22 den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Infsi Cg 22, Morokulien
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Første svenske hovedsignal etter grensen


Bunker ved Eda grense
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ligger på høyre side av banen ca 150m før tollstasjonen på Eda


Charlottenberg (Km 142,86)
Charlottenberg
© Samling Lennart Wikstrand
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Charlottenberg
© Gammelt sporkart
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Samling Lennart Wikstrand
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna

(Sverige)

Charlottenberg stasjon

Charlottenberg stasjon er fjernstyrt og styres fra fjernstyringssentralen i Hallsberg.

Kunngjøring om togtrafikk:
Togekspeditøren på Kongsvinger har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog i retning Sverige. Tågklareraren i Kil har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog retning Norge.

Togframføring:
Når det oppstår feil på utfartssignal Si 39, gir fjarrtågklareraren i Hallsberg tillatelse til fører fram til utfartsblokksignal L 1 etter konferanse med togleder i Oslo. Viser utfartsblokksignal L 1 "Stopp", skal fører ringe togleder Oslo og innhente tillatelse om videre kjøring. Når utkjørhovedsignal "L 473" eller "N 473" ved Magnor stasjon ikke kan vise kjørsignal, må togleder Oslo og fjarrtågklarerare i Hallsberg konferere seg i mellom før togleder Oslo gir tillatelse til fører.

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Booking.com
Booking.com