Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > #11 Kongsvingerbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
SJ Rc6 1402 i Duved
Fotograf: Hannes Lindgren

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
ED 9001 med Tog 4842 ved Liodden mellom Nesbyen og Bromma
Fotograf: Johan Adler Ribe

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
GC gt.5242 på stuguflåten bru
Fotograf: Leif Johnny Olestad

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#11 Kongsvingerbanen

Beskrivelse

 

Togsammensetninger på Kongsvingerbanen i tiden 1957 til 1963

Oslo - Charlottenberg

Tog 1051 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1053 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Bf + B3 + B3
Tog 1055 Oslo - Kongsvinger-hverdag før helligdag (Materiell til 1052* intill 68 aksler)
Tog 1057 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + (El 11 hverdager) + G + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Kongsvinger - Oslo (Materiell fra 1055 intill 68 aksler)
Tog 1054 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok
Tog 1056 Kongsvinger - Oslo helligdag før hverdag. (Materiell fra 1052 + påsett på Kongsvinger intill 68 aksler)
Tog 1058 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + G + Bf + B3 + B3

Motorvogner

Tog 1060 Kongsvinger (03.50)- Oslo (06.18)Hverdag etter helligdag.BM 65 / BM 67. Årnes - Oslo (hverdager)
Tog 1062. Kongsvinger - Årnes (hverdager)
Tog 1069 Oslo - Kongsvinger BM 65 / 67 + melkevogn fra Fellesmeieriet til Årnes og Skarnes.(+ dagens Oslo aviser)
Tog 1070 Kongsvinger - Oslo BM 65 / 67.
Tog 1073 Oslo - Skarnes (helligdager) Bm 65
Tog 1076 Skarnes - Oslo (helligdager) Bm 65
Tog 1093 Årnes - Magnor (hverdager, BM 65 / 67 materiell fra 1599/1063) (skoletog)
Tog 1094 Magnor - Skotterud (hverdager)(skoletog)
Tog 2093 Skotterud - Charlottenberg (alle dager)
Tog 2093 Konsgvinger - Charlottenberg (helligdager)
Tog 2094 Charlottenberg - Kongsvinger (alle dager)
Tog 1095 Kongsvinger - Magnor (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1096 Magnor - Kongsvinger (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1097 Årnes - Kongsvinger ( hverdag etter helligdag. Materiell til 1060)
Tog 1098 Ch.berg - Kongsvinger (helligdager)
Tog 1099 Kongsvinger - Ch.berg (helligdager)
Tog 2097L Løslok Kongsvinger - Ch.berg. (lok fra 5066 Ch.berg - Kongsvinger til 1052)
Tog 2098L Løslok Ch.berg - Kongsvinger (alle dager untatt dag før helligdag, lok til GT 5052 kom fra 1053)
Godstog 5717 Alnabru - Kongsvinger (el11) Kongsvinger - Elverum (damp) gikk som ferskvaretog, fisk og levende dyr.

Blandede tog /åpen for reisende på eget ansvar

5054 Kongsvinger (06.35) - Loenga (14.10)*merknader i ruteboka* aks. 120. sth 60 håndbremset sth 45.
5055 Alnabru (04.15) - Kongsvinger ( 11.40)
Lok = El 5 og 11.
5057 Lillestrøm - Årnes
5056 Årnes - Lillestrøm
Lok El 10.( åpen for reisende mellom Fetsund - Årnes - Fetsund)
5063 Kongsvinger -Skotterud
5060 Skotterud - Kongsvinger
Damp til 1961?
Dette var kipptoget til Vestmarka.
5061 - 5062 Kongsvinger- Cg - Kongsvinger. (El 5.) 

 

Litt om trafikken på Grensebanen i 1958 og framover.

I tidtabellen for 1958 gikk tog 1058 fra Charlottenberg kl. 13.00. ank. Oslo Ø kl. 17.25.
Tog 1034 fra Ch.berg kl 15.30.( Stockholm C - Oslo Ø )ank Oslo Ø 18.50. 1034 førte norsk spisevogn Kil - Oslo Ø. Denne var stengt for toll og valutakontroll mellom Ch.berg og Kongsvinger.


1052 gikk fra Ch.berg 17.35 og var postførende Ch.berg Oslo Ø, ank Oslø Ø kl 21.43.
På helligdag før hverdag endret tognummeret seg til 1056 på Kongsvinger.
1056 gikk som "hurtigtog" og hadde stopp bare på Skarnes før Lillestrøm, ank Oslo Ø kl 21.13
1032 var nattoget fra Stockholm med avgang Ch.berg 05.10 og ank Oslo Ø med stopp i Magnor- Kongsvinger- Skarnes- Lillestrøm.
I 1032 ble det servert kaffe og kake i mellom Kongsvinger og Oslo.
1054 gikk fra CG kl 05.50 og var i Oslo 10.16.

I 1968 var reisetida noe nedkortet, og det var slutt på valutakontrollen.

1036 var da nummeret på nattoget med avgang Cg kl 05.35. og ank Oslo Ø kl 08.00. Stoppmønsteret var imidlertid likt med 1958.
1054 gikk 06.55 og var i Oslo 09.50.
1034 "Norgepilen" gikk 12.05 og var i Oslo 13.50.
1058 med avg. 13.55 og ank. 16.46.
1052 gikk 19.10.var fortsatt postførende og hadde ank Oslo 22.12. Ordningen med at dette gikk som hurtigtog 1056 fra Kongsvinger var fortsatt gjeldende. Ank 1056 var 21.48.
1032 Sverigepilen gikk 20.37 og var i Oslo 22.25.

1031 og 32 gikk med svenske vogner det meste av tida det gikk. 1033- 34 gikk for det meste med norske B-A og R vogner.
De norske vognene forsvant da SJ høyde hastigheten mellom Laxå - Stockholm til + 160.
Etter det har togene hatt svenske materiell

Alle 1050 tog gikk med norske vogner bortsett fra ved jul og påske, da lånte NSB svenske B6 vogner fra pendeltågstrafikken ved Stockholm.

Nattoget 1035-36 gikk med blandet materiell, men post og reisegodsvogner var for det meste fra SJ.

Øvrige tog mellom Lillestrøm og Magnor hadde nummerserie på 1060 og 1090.
Her ble det for det meste kjørt med BM 65.

Ett tog 1055 avg Oslo Ø 14.40. på hverdag før helligdag ble kjørt bare med trevogner og lok helt til det forsvant.
Dette hadde klengenavnet Karven.

VG og Dagbladet kom til Kongsvinger i tog 1069 ( BM 65/67 ) til Kongsvinger 15.53.

 Kongsvingerbanen's stigninger og fall.

Lillestrøm - Fetsund.   0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 1 ‰ stigning, regnet fra Oslo.

Fetsund - Sørumsand. 1 ‰ fall, regnet fra Oslo - 4 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Sørumsand - Seterstøa. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 5 ‰  stigning, regnet fra Oslo.
Seterstøa - Kongsvinger. 0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Kongsvinger - Granli. 3 ‰ fall, regnet fra Oslo -  3  ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Granli - Skotterud. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo -  0 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Skotterud - Charlottenberg. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ , stigning regnet fra Oslo.


 

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget av
Banens lengde114,7 km
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftJa
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøerSeterstøa, Sander og Matrand
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 

[bilde]
#11 Rutebok for Norge 1983: Oslo - Kongsvinger - Charlottenberg
Kongsvinger stasjon
[bilde]

Beskrivelse

 

Togsammensetninger på Kongsvingerbanen i tiden 1957 til 1963

Oslo - Charlottenberg

Tog 1051 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1053 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Bf + B3 + B3
Tog 1055 Oslo - Kongsvinger-hverdag før helligdag (Materiell til 1052* intill 68 aksler)
Tog 1057 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + (El 11 hverdager) + G + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Kongsvinger - Oslo (Materiell fra 1055 intill 68 aksler)
Tog 1054 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok
Tog 1056 Kongsvinger - Oslo helligdag før hverdag. (Materiell fra 1052 + påsett på Kongsvinger intill 68 aksler)
Tog 1058 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + G + Bf + B3 + B3

Motorvogner

Tog 1060 Kongsvinger (03.50)- Oslo (06.18)Hverdag etter helligdag.BM 65 / BM 67. Årnes - Oslo (hverdager)
Tog 1062. Kongsvinger - Årnes (hverdager)
Tog 1069 Oslo - Kongsvinger BM 65 / 67 + melkevogn fra Fellesmeieriet til Årnes og Skarnes.(+ dagens Oslo aviser)
Tog 1070 Kongsvinger - Oslo BM 65 / 67.
Tog 1073 Oslo - Skarnes (helligdager) Bm 65
Tog 1076 Skarnes - Oslo (helligdager) Bm 65
Tog 1093 Årnes - Magnor (hverdager, BM 65 / 67 materiell fra 1599/1063) (skoletog)
Tog 1094 Magnor - Skotterud (hverdager)(skoletog)
Tog 2093 Skotterud - Charlottenberg (alle dager)
Tog 2093 Konsgvinger - Charlottenberg (helligdager)
Tog 2094 Charlottenberg - Kongsvinger (alle dager)
Tog 1095 Kongsvinger - Magnor (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1096 Magnor - Kongsvinger (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1097 Årnes - Kongsvinger ( hverdag etter helligdag. Materiell til 1060)
Tog 1098 Ch.berg - Kongsvinger (helligdager)
Tog 1099 Kongsvinger - Ch.berg (helligdager)
Tog 2097L Løslok Kongsvinger - Ch.berg. (lok fra 5066 Ch.berg - Kongsvinger til 1052)
Tog 2098L Løslok Ch.berg - Kongsvinger (alle dager untatt dag før helligdag, lok til GT 5052 kom fra 1053)
Godstog 5717 Alnabru - Kongsvinger (el11) Kongsvinger - Elverum (damp) gikk som ferskvaretog, fisk og levende dyr.

Blandede tog /åpen for reisende på eget ansvar

5054 Kongsvinger (06.35) - Loenga (14.10)*merknader i ruteboka* aks. 120. sth 60 håndbremset sth 45.
5055 Alnabru (04.15) - Kongsvinger ( 11.40)
Lok = El 5 og 11.
5057 Lillestrøm - Årnes
5056 Årnes - Lillestrøm
Lok El 10.( åpen for reisende mellom Fetsund - Årnes - Fetsund)
5063 Kongsvinger -Skotterud
5060 Skotterud - Kongsvinger
Damp til 1961?
Dette var kipptoget til Vestmarka.
5061 - 5062 Kongsvinger- Cg - Kongsvinger. (El 5.) 

 

Litt om trafikken på Grensebanen i 1958 og framover.

I tidtabellen for 1958 gikk tog 1058 fra Charlottenberg kl. 13.00. ank. Oslo Ø kl. 17.25.
Tog 1034 fra Ch.berg kl 15.30.( Stockholm C - Oslo Ø )ank Oslo Ø 18.50. 1034 førte norsk spisevogn Kil - Oslo Ø. Denne var stengt for toll og valutakontroll mellom Ch.berg og Kongsvinger.


1052 gikk fra Ch.berg 17.35 og var postførende Ch.berg Oslo Ø, ank Oslø Ø kl 21.43.
På helligdag før hverdag endret tognummeret seg til 1056 på Kongsvinger.
1056 gikk som "hurtigtog" og hadde stopp bare på Skarnes før Lillestrøm, ank Oslo Ø kl 21.13
1032 var nattoget fra Stockholm med avgang Ch.berg 05.10 og ank Oslo Ø med stopp i Magnor- Kongsvinger- Skarnes- Lillestrøm.
I 1032 ble det servert kaffe og kake i mellom Kongsvinger og Oslo.
1054 gikk fra CG kl 05.50 og var i Oslo 10.16.

I 1968 var reisetida noe nedkortet, og det var slutt på valutakontrollen.

1036 var da nummeret på nattoget med avgang Cg kl 05.35. og ank Oslo Ø kl 08.00. Stoppmønsteret var imidlertid likt med 1958.
1054 gikk 06.55 og var i Oslo 09.50.
1034 "Norgepilen" gikk 12.05 og var i Oslo 13.50.
1058 med avg. 13.55 og ank. 16.46.
1052 gikk 19.10.var fortsatt postførende og hadde ank Oslo 22.12. Ordningen med at dette gikk som hurtigtog 1056 fra Kongsvinger var fortsatt gjeldende. Ank 1056 var 21.48.
1032 Sverigepilen gikk 20.37 og var i Oslo 22.25.

1031 og 32 gikk med svenske vogner det meste av tida det gikk. 1033- 34 gikk for det meste med norske B-A og R vogner.
De norske vognene forsvant da SJ høyde hastigheten mellom Laxå - Stockholm til + 160.
Etter det har togene hatt svenske materiell

Alle 1050 tog gikk med norske vogner bortsett fra ved jul og påske, da lånte NSB svenske B6 vogner fra pendeltågstrafikken ved Stockholm.

Nattoget 1035-36 gikk med blandet materiell, men post og reisegodsvogner var for det meste fra SJ.

Øvrige tog mellom Lillestrøm og Magnor hadde nummerserie på 1060 og 1090.
Her ble det for det meste kjørt med BM 65.

Ett tog 1055 avg Oslo Ø 14.40. på hverdag før helligdag ble kjørt bare med trevogner og lok helt til det forsvant.
Dette hadde klengenavnet Karven.

VG og Dagbladet kom til Kongsvinger i tog 1069 ( BM 65/67 ) til Kongsvinger 15.53.

 Kongsvingerbanen's stigninger og fall.

Lillestrøm - Fetsund.   0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 1 ‰ stigning, regnet fra Oslo.

Fetsund - Sørumsand. 1 ‰ fall, regnet fra Oslo - 4 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Sørumsand - Seterstøa. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 5 ‰  stigning, regnet fra Oslo.
Seterstøa - Kongsvinger. 0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Kongsvinger - Granli. 3 ‰ fall, regnet fra Oslo -  3  ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Granli - Skotterud. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo -  0 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Skotterud - Charlottenberg. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ , stigning regnet fra Oslo.


 

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget av
Banens lengde114,7 km
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftJa
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøerSeterstøa, Sander og Matrand
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 

[bilde]
#11 Rutebok for Norge 1983: Oslo - Kongsvinger - Charlottenberg


Lillestrøm (Km 20,95)
Lillestrøm
© magnus ryen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tema: Lillestrøm
© arne Lie
Finn i Postvogna
Aftenstemning i Lillestrøm.
© magnus ryen
Finn i Postvogna


Indre hovedsignal 1222
I alt 1 bilde
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Dynosporet
Traseen i retning Lillestrøm st.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Dynosporet 2003
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Her krysser sporet Sjøgata i Lillestrøm.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Tuen † (Km 24,40)
Lokaltog til Kongsvinger passerer Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
ca. 1974-75
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Lokaltog til Kongsvinger passerer Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Innsatstogene til Oslo på morgenen (1052 og 1054) fra Oslo på ettermiddagen (1051 og 1053) stopper på Tuen (og Bodung), mens de vanlige togene ikke har stopp. (2017)

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Tuen † (Km 24,40)


Tuen sidespor
Frakoblet sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Frakoblet sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen Bruk
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Langs sidebanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Tuen Plo
Tuen plo
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle

© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Tuen planovergang på Kongsvingerbanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen plo
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna


Nordåkre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Merkja
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Linx-tog passerer bru over Merkja i Fet.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja 21. mai 2004.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Åkrene Bp
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Regina med hjemlengsel har passert Tuen.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Åkrene blokkpost
© Johnny Hvitmyren
Finn i Postvogna

Ekornes sidespor
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ekornes sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Nerdrum Plo
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum HP
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna

Nerdrum Hp (Km 27,58)
Nerdrum holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Et sted på linjen
© Kristine Shay Dufey
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal A 231Fetsund
I alt 1 bilde
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Fetsund (Km 29,11)
Fetsund
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Fetsund 25. september 2006. ©Kay Stenshjemmet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Fetsund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
El11 2090 med nattog 1036 Stockholm - Oslo på Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Fetsund bru (1919, 420 m)
Fetsund bru
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Fetsundbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fetsund bru
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Green Cargo Rc4 1253 på Fetsund bru
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Lengde 424 meter

Jernbanebrua ble åpnet i 1919, og erstattet en bru fra 1861 som var bygd som ledd i utbyggingen av Kongsvingerbanen.
Brua bygget i 1919 ble utført i stål med sju spenn, hvert på rundt 60 meter.

Total brulengde er 420 meter.
Dette var en kombinert jernbane- og veibru, med én kjørebane på hver side av jernbanesporet.
Denne bruforbindelsen ved Fetsund holdt stand fram til 1959, da ny veibru ble åpnet noen hundre meter nordstrøms for jernbanebrua.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Fetsund bru (1919, 420 m)


Innkjørhovedsignal B 232 Fetsund
I alt 1 bilde
Fetsundbrua den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fetsundbrua den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Svingen (Km 29,91)
Svingen hp (Fetsund)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Svingen Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Svingen holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Varåa
I alt 1 bilde
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Varaa †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Holter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

ASAK sidespor
Her tok sidesporet av
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Rester av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Omlastingsanlegget sett fra motsatt side.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Også en del av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Taubane og sidespor på Roven.
Fra grustaket på Holtermoen (Gamle Roven veg mot Lystadmoen) var det tidligere en taubane som gikk ned til et sidespor av jernbanen. Det var Hans Asak som investerte i en taubane for å frakte grus ned til jernbanen. Dette var før lastebilenes tid, og var trolig på begynnelsen av 1920-tallet.

Taubanen var omtrent en kilometer lang, gikk i Djupdalen og helt ned til slettene på østsida av jernbanelinja, der blei det kalt Møkktipp eller Bjønnsletta, litt sør for Flaen.
Der var det et ganske langt (vel 900 meter?) sidespor.

Det kom togvogner med søppel fra Oslo, og de samme vognene blei så brukt til å frakte sand innover til byen og det gikk ett tog i døgnet. Det var en stor dam der, der blei det tatt ut is som blei solgt innover.

Det var også frakt av tømmer fra sidesporet.
Taubanen var i drift til etter krigen.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - ASAK sidespor


Roven kryssingspor (Km 33,47)
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Roven lørdag 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Skjelden fugl - her
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Utkjørhovedsignal L & N 243 - Roven stasjon
I alt 1 bilde
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Guttersrud † (Km 34,19)
Guttersrud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Guttersrud
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Guttersrud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Guttersrud holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Lystad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal A251 Sørumsand
I alt 1 bilde
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Østby †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 251 Sørumsand
I alt 1 bilde
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over rv. 172
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Linx-tog på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Undergang Sørumsand
© Samling Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Utkjørhovedsignal M 254 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sørumsand (Km 37,53)
Grenland Rail på Sørumsand
© Are Eeg
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Sørumsand 140606 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Utkjørhovedsignal L&N 253 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bingsfoss

©
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bingsfoss
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Foto: Forsvaret, 1929
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Forbindelse til Aurskog-Hølandsbanen, nedlagt 1942

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Bingsfoss


Bru over Fossåa
Hector 161.105 på vei over Fossåa med tog 41635
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Hector 161.105 på vei over Fossåa med tog 41635
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Blaker (Km 41,98)
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle

© Gammelt postkort
Finn i Postvogna
Kryssing på Blaker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Rånåsfoss (Km 45,11)
Rånåsfoss til Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Møte mellom sør og nordgående Postvognskribenter.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Rånåsfoss Plo
Tog fra Kongsvinger ankommer Rånåsfoss
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Rånåsfoss planovergang
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Vi venter alle på toget
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Tog fra Kongsvinger ankommer Rånåsfoss
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Auli (Km 46,87)
Auli hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Auli Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Auli hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Grøndal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haga (Km 48,87)
Haga, 22 desember 2004
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Haga, 22 desember 2004
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Haga stasjon
© Lukas Uhlir
Finn i Postvogna


Haugen †
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Ved Haugen holdeplass
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Stubberud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bodung (Km 53,38)
Bodung holdeplass
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bodung
© Arnt Kallseth
Finn i Postvogna
Bodung holdeplass
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Bodung
© Andreas W.
Finn i Postvogna


Bodung Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nes kommune industrispor
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Folvell Bp (Km 54,46)
I alt 1 bilde
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna

Folvell Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brauter †
Brauter holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Velvang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjuk †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Årnes (Km 58,46 )
Varmt välkomnande till Årnes
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
I alt 42 bilder - se alle
Årnes en tidlig vintermorgen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Årnes stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Årnes
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Husmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Funnefoss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Seterstøa Plo
I alt 1 bilde
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Seterstøa (Km 67,17) (⌘)
Seterstøa stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Bilferga på Seterstøa
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Kungspilen passerer Seterstøa
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Seterstöa stasjonsbyggning
© Kari Korkala
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 332 Seterstøa
I alt 1 bilde
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Disenå (Km 73,35)
Disenå
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Disenå
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
Disenå
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Disenå stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Disenå Plo
I alt 1 bilde
Disenå plo
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Disenå plo
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Bru over Sæteråa på Disenå
Bru over Sæteråa på Disenå
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Bru over Sæteråa ved Disenå
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Bru over Sæteråa på Disenå
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Disenå industrispor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Privat bru Disenå - Skarnes
I alt 1 bilde
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Skarnes (km 79,24)
Skarnes stasjon, venstre side!
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Traktorstallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fra Skarnes st.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Skarnes 1994 (Kongsvingerbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Skarnes Plo
I alt 1 bilde
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Mangå
Ved Mangbakken mellom Skarnes og Sander ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved Mangbakken mellom Skarnes og Sander ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
El16.2208 og 185 706 med Gt 41913 Alb-Nk på Mangå Bru
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Bru over Mangå
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mangbakken †

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Den gjenglemte planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mangbakken sidespor (Km 83,55)
Mangbakken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mangbakken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Sander Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sander (Km 87,22) (⌘)
Sander
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Sander
©
Finn i Postvogna
Trå ikke for hardt på plattforma 20060726 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sander den 26 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mellandsmo †
Høgspenning Livsfare
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vokterboligen på Mellandsmo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Galterud bruk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mellandsåa bru
I alt 1 bilde
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Baneavdelingsbrakke Galterud
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Galterud (Km 92,37)

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Galterud .st
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Galterud
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Cargolink passerar Galterud
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna


Bru over Skyrudåa
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bru over riksveien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bru over Skyrudåa på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Siva sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kongsvinger omformerstasjon
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kongsvinger omformerstasjon Plo
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Kongsvinger 1975-1980
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Kongsvinger (Km 100,28)
Kongvinger stasjon under flommen i 1995
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
I alt 75 bilder - se alle
Kongsvinger
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Kongvinger stasjon under flommen i 1995
© Per-Håkon Torps samling
Finn i Postvogna
Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler.
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka.
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB.
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet.
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Kongsvinger (Km 100,28)


Kongsvinger lokomotivstall og verksted
Kongsvinger st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
©Anders Ødegård 9/4-2005 - Lokstallen på Kongsvinger
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna
Kongsvinger 22.3.09
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
Kongsvinger lokstall
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Norsenga tømmerterminal
Vogner på Norsenga
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tømmerterminalen på Norsenga © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
HeR 161.103-7 har overtatt last fra HeR 941.001-0 Kongsvinger stasjon
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
På vei mot tømmeropplastingen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Vingersjø †
I alt 1 bilde
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tarven grustak
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
X2 mot Sverige passerer Tarven grustak. Rester etter jernbanesporene kan man se på bunnane av grustaket
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Granli † (Km 107,15)
Granli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bm 65c 41 i Granli 1985
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Granli
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Granli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Gropa grustak
Gropa Sidespor
© Sven Marius Gjeruldsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gropa grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


Granli Bp (Km 107,39)
rc 008 med tomtog fra Br foss,ved Granli blp
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
B 418
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Granli blokkpost
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
rc 008 med tomtog fra Br foss,ved Granli blp
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

Foss plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gjermshus Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gjermshus †

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bm 65c 41 i Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gjermshus holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Vrangselva (ca. 35 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Snare Plo
Snare plo - forsignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo - forsignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo mellom Åbogen og Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Snarebrua †
Snare bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 2 mellan Åbogen och Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Bru over Vrangselva (ca. 20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Vrangselva (ca. 60 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åbogen Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åbogen † (Km 112,46)
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bm65 41 i Åbogen juni 1985
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna


Eidsbrua †
Ned til 100 ved tidligere Eidsbrua holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Eidsbrua Hp 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Steinsetting ved Eidsbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grenland Rail DE6448 langs Malmervegen på Grensebanen
© Lars Christian Groth
Finn i Postvogna


Sandnesberget †
Skjæring etter Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skjæring etter Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt 1943, gjenopprettet 1946, nedlagt 1990

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Sandnesberget †


Grasmo bruk sidespor
Tidligere Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Grasmo †
I alt 1 bilde
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna

Vrangselva bru (ca. 30 m)
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Matrand Plo (Lundebybakken)
I alt 1 bilde
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Matrand † (⌘) (Km 122,15)
Matrand stasjon sett mot Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Matrand
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Matrand stasjon på Kongsvingerbanen (Grensebanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hector Rail 243 002 på Matrand med tog 46139
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 452 Matrand
I alt 1 bilde
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Undergang gamle RV2 Matrand
I alt 1 bilde
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Stansberg †
Se, er kanskje ikke så lett, men lytte går jo :-)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Stansberg ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Se, er kanskje ikke så lett, men lytte går jo :-)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stansberg 16 okt 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1946, nedlagt 1979

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Stansberg †


Hesbøl sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjørhovedsignal M + O 464 Skotterud
Vanntårn på Skotterud st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vanntårn på Skotterud st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Skotterud † (Km 127,27)
Skotterud st. etter restaureringen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
SKO
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Skotterud St.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Skotterud I Plo
Godshuset på Skotterud
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Godshuset på Skotterud
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna


Skotterud II Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal B 462 Skotterud
I alt 1 bilde
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Valmand †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjørhovedsignal M 474 Magnor
I alt 1 bilde
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Magnor Plo
Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Magnor † (Km 133,08)
Tog 1069 på Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Fra Magnor til Charlottenberg, kr 4.10
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Magnor station
© Peter Sandström
Finn i Postvogna

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.


Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Magnor † (Km 133,08)


Innkjørhovedsignal B 472 Magnor
I alt 1 bilde
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Furumoen † (Km 135,65)
Morokulien den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Grensen ved Morokulien
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna
Furumo - Morokulien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morokulien
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna


Cg L1
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morokulien (Charlottenberg - Magnor)
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Furumoen (Riksgränsen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Siste svenske signal før grensen.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Cg L1


Cg 22
Cg 22 den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Grensen mot Sverige
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X2 mot Oslo passerer Magnor grense
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Infsi Cg 22, Morokulien
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Første svenske hovedsignal etter grensen

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Cg 22


Bunker ved Eda grense
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ligger på høyre side av banen ca 150m før tollstasjonen på Eda

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Bunker ved Eda grense


Charlottenberg (Km 142,86)

©
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Charlottenberg
© Gammelt sporkart
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Samling Lennart Wikstrand
Finn i Postvogna
Venterom - Charlottenberg
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

(Sverige)

Charlottenberg stasjon

Charlottenberg stasjon er fjernstyrt og styres fra fjernstyringssentralen i Hallsberg.

Kunngjøring om togtrafikk:
Togekspeditøren på Kongsvinger har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog i retning Sverige. Tågklareraren i Kil har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog retning Norge.

Togframføring:
Når det oppstår feil på utfartssignal Si 39, gir fjarrtågklareraren i Hallsberg tillatelse til fører fram til utfartsblokksignal L 1 etter konferanse med togleder i Oslo. Viser utfartsblokksignal L 1 "Stopp", skal fører ringe togleder Oslo og innhente tillatelse om videre kjøring. Når utkjørhovedsignal "L 473" eller "N 473" ved Magnor stasjon ikke kan vise kjørsignal, må togleder Oslo og fjarrtågklarerare i Hallsberg konferere seg i mellom før togleder Oslo gir tillatelse til fører.

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Charlottenberg (Km 142,86)


Booking.com
Booking.com