Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #11 Kongsvingerbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
DR 132 295-7 på Stralsund Hbf
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Stillverk Vf. Tidligere bomvokter og Stillverk Vo
Fotograf: Svein Julton

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Kväll över en stilla bangård.
Fotograf: Markus Strinning

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#11 Kongsvingerbanen

Beskrivelse

 

Togsammensetninger på Kongsvingerbanen i tiden 1957 til 1963

Oslo - Charlottenberg

Tog 1051 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1053 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Bf + B3 + B3
Tog 1055 Oslo - Kongsvinger-hverdag før helligdag (Materiell til 1052* intill 68 aksler)
Tog 1057 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + (El 11 hverdager) + G + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Kongsvinger - Oslo (Materiell fra 1055 intill 68 aksler)
Tog 1054 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok
Tog 1056 Kongsvinger - Oslo helligdag før hverdag. (Materiell fra 1052 + påsett på Kongsvinger intill 68 aksler)
Tog 1058 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + G + Bf + B3 + B3

Motorvogner

Tog 1060 Kongsvinger (03.50)- Oslo (06.18)Hverdag etter helligdag.BM 65 / BM 67. Årnes - Oslo (hverdager)
Tog 1062. Kongsvinger - Årnes (hverdager)
Tog 1069 Oslo - Kongsvinger BM 65 / 67 + melkevogn fra Fellesmeieriet til Årnes og Skarnes.(+ dagens Oslo aviser)
Tog 1070 Kongsvinger - Oslo BM 65 / 67.
Tog 1073 Oslo - Skarnes (helligdager) Bm 65
Tog 1076 Skarnes - Oslo (helligdager) Bm 65
Tog 1093 Årnes - Magnor (hverdager, BM 65 / 67 materiell fra 1599/1063) (skoletog)
Tog 1094 Magnor - Skotterud (hverdager)(skoletog)
Tog 2093 Skotterud - Charlottenberg (alle dager)
Tog 2093 Konsgvinger - Charlottenberg (helligdager)
Tog 2094 Charlottenberg - Kongsvinger (alle dager)
Tog 1095 Kongsvinger - Magnor (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1096 Magnor - Kongsvinger (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1097 Årnes - Kongsvinger ( hverdag etter helligdag. Materiell til 1060)
Tog 1098 Ch.berg - Kongsvinger (helligdager)
Tog 1099 Kongsvinger - Ch.berg (helligdager)
Tog 2097L Løslok Kongsvinger - Ch.berg. (lok fra 5066 Ch.berg - Kongsvinger til 1052)
Tog 2098L Løslok Ch.berg - Kongsvinger (alle dager untatt dag før helligdag, lok til GT 5052 kom fra 1053)
Godstog 5717 Alnabru - Kongsvinger (el11) Kongsvinger - Elverum (damp) gikk som ferskvaretog, fisk og levende dyr.

Blandede tog /åpen for reisende på eget ansvar

5054 Kongsvinger (06.35) - Loenga (14.10)*merknader i ruteboka* aks. 120. sth 60 håndbremset sth 45.
5055 Alnabru (04.15) - Kongsvinger ( 11.40)
Lok = El 5 og 11.
5057 Lillestrøm - Årnes
5056 Årnes - Lillestrøm
Lok El 10.( åpen for reisende mellom Fetsund - Årnes - Fetsund)
5063 Kongsvinger -Skotterud
5060 Skotterud - Kongsvinger
Damp til 1961?
Dette var kipptoget til Vestmarka.
5061 - 5062 Kongsvinger- Cg - Kongsvinger. (El 5.) 

 

Litt om trafikken på Grensebanen i 1958 og framover.

I tidtabellen for 1958 gikk tog 1058 fra Charlottenberg kl. 13.00. ank. Oslo Ø kl. 17.25.
Tog 1034 fra Ch.berg kl 15.30.( Stockholm C - Oslo Ø )ank Oslo Ø 18.50. 1034 førte norsk spisevogn Kil - Oslo Ø. Denne var stengt for toll og valutakontroll mellom Ch.berg og Kongsvinger.


1052 gikk fra Ch.berg 17.35 og var postførende Ch.berg Oslo Ø, ank Oslø Ø kl 21.43.
På helligdag før hverdag endret tognummeret seg til 1056 på Kongsvinger.
1056 gikk som "hurtigtog" og hadde stopp bare på Skarnes før Lillestrøm, ank Oslo Ø kl 21.13
1032 var nattoget fra Stockholm med avgang Ch.berg 05.10 og ank Oslo Ø med stopp i Magnor- Kongsvinger- Skarnes- Lillestrøm.
I 1032 ble det servert kaffe og kake i mellom Kongsvinger og Oslo.
1054 gikk fra CG kl 05.50 og var i Oslo 10.16.

I 1968 var reisetida noe nedkortet, og det var slutt på valutakontrollen.

1036 var da nummeret på nattoget med avgang Cg kl 05.35. og ank Oslo Ø kl 08.00. Stoppmønsteret var imidlertid likt med 1958.
1054 gikk 06.55 og var i Oslo 09.50.
1034 "Norgepilen" gikk 12.05 og var i Oslo 13.50.
1058 med avg. 13.55 og ank. 16.46.
1052 gikk 19.10.var fortsatt postførende og hadde ank Oslo 22.12. Ordningen med at dette gikk som hurtigtog 1056 fra Kongsvinger var fortsatt gjeldende. Ank 1056 var 21.48.
1032 Sverigepilen gikk 20.37 og var i Oslo 22.25.

1031 og 32 gikk med svenske vogner det meste av tida det gikk. 1033- 34 gikk for det meste med norske B-A og R vogner.
De norske vognene forsvant da SJ høyde hastigheten mellom Laxå - Stockholm til + 160.
Etter det har togene hatt svenske materiell

Alle 1050 tog gikk med norske vogner bortsett fra ved jul og påske, da lånte NSB svenske B6 vogner fra pendeltågstrafikken ved Stockholm.

Nattoget 1035-36 gikk med blandet materiell, men post og reisegodsvogner var for det meste fra SJ.

Øvrige tog mellom Lillestrøm og Magnor hadde nummerserie på 1060 og 1090.
Her ble det for det meste kjørt med BM 65.

Ett tog 1055 avg Oslo Ø 14.40. på hverdag før helligdag ble kjørt bare med trevogner og lok helt til det forsvant.
Dette hadde klengenavnet Karven.

VG og Dagbladet kom til Kongsvinger i tog 1069 ( BM 65/67 ) til Kongsvinger 15.53.

 Kongsvingerbanen's stigninger og fall.

Lillestrøm - Fetsund.   0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 1 ‰ stigning, regnet fra Oslo.

Fetsund - Sørumsand. 1 ‰ fall, regnet fra Oslo - 4 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Sørumsand - Seterstøa. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 5 ‰  stigning, regnet fra Oslo.
Seterstøa - Kongsvinger. 0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Kongsvinger - Granli. 3 ‰ fall, regnet fra Oslo -  3  ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Granli - Skotterud. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo -  0 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Skotterud - Charlottenberg. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ , stigning regnet fra Oslo.


 

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget avKongsvingerbanen er Norges første jernbanestrekning som ble bygd med statlig aksjemajoritet.
Banens lengde114,7 km
Stortingsvedtak Stortinget vedtok i 1857 å bygge banen
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftJa
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøerSeterstøa, Sander og Matrand
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 

[bilde]
#11 Rutebok for Norge 1983: Oslo - Kongsvinger - Charlottenberg
Kongsvinger stasjon
[bilde]

Beskrivelse

 

Togsammensetninger på Kongsvingerbanen i tiden 1957 til 1963

Oslo - Charlottenberg

Tog 1051 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1053 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + Bf + B3 + B3
Tog 1055 Oslo - Kongsvinger-hverdag før helligdag (Materiell til 1052* intill 68 aksler)
Tog 1057 Oslo - Charlottenberg - alle dager Lok El 11 + (El 11 hverdager) + G + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + Post + Bf + B3 + B3
Tog 1052 Kongsvinger - Oslo (Materiell fra 1055 intill 68 aksler)
Tog 1054 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok
Tog 1056 Kongsvinger - Oslo helligdag før hverdag. (Materiell fra 1052 + påsett på Kongsvinger intill 68 aksler)
Tog 1058 Charlottenberg - Oslo alle dager Lok El 11 + G + Bf + B3 + B3

Motorvogner

Tog 1060 Kongsvinger (03.50)- Oslo (06.18)Hverdag etter helligdag.BM 65 / BM 67. Årnes - Oslo (hverdager)
Tog 1062. Kongsvinger - Årnes (hverdager)
Tog 1069 Oslo - Kongsvinger BM 65 / 67 + melkevogn fra Fellesmeieriet til Årnes og Skarnes.(+ dagens Oslo aviser)
Tog 1070 Kongsvinger - Oslo BM 65 / 67.
Tog 1073 Oslo - Skarnes (helligdager) Bm 65
Tog 1076 Skarnes - Oslo (helligdager) Bm 65
Tog 1093 Årnes - Magnor (hverdager, BM 65 / 67 materiell fra 1599/1063) (skoletog)
Tog 1094 Magnor - Skotterud (hverdager)(skoletog)
Tog 2093 Skotterud - Charlottenberg (alle dager)
Tog 2093 Konsgvinger - Charlottenberg (helligdager)
Tog 2094 Charlottenberg - Kongsvinger (alle dager)
Tog 1095 Kongsvinger - Magnor (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1096 Magnor - Kongsvinger (hverdager bare med motorvogn BM 65)
Tog 1097 Årnes - Kongsvinger ( hverdag etter helligdag. Materiell til 1060)
Tog 1098 Ch.berg - Kongsvinger (helligdager)
Tog 1099 Kongsvinger - Ch.berg (helligdager)
Tog 2097L Løslok Kongsvinger - Ch.berg. (lok fra 5066 Ch.berg - Kongsvinger til 1052)
Tog 2098L Løslok Ch.berg - Kongsvinger (alle dager untatt dag før helligdag, lok til GT 5052 kom fra 1053)
Godstog 5717 Alnabru - Kongsvinger (el11) Kongsvinger - Elverum (damp) gikk som ferskvaretog, fisk og levende dyr.

Blandede tog /åpen for reisende på eget ansvar

5054 Kongsvinger (06.35) - Loenga (14.10)*merknader i ruteboka* aks. 120. sth 60 håndbremset sth 45.
5055 Alnabru (04.15) - Kongsvinger ( 11.40)
Lok = El 5 og 11.
5057 Lillestrøm - Årnes
5056 Årnes - Lillestrøm
Lok El 10.( åpen for reisende mellom Fetsund - Årnes - Fetsund)
5063 Kongsvinger -Skotterud
5060 Skotterud - Kongsvinger
Damp til 1961?
Dette var kipptoget til Vestmarka.
5061 - 5062 Kongsvinger- Cg - Kongsvinger. (El 5.) 

 

Litt om trafikken på Grensebanen i 1958 og framover.

I tidtabellen for 1958 gikk tog 1058 fra Charlottenberg kl. 13.00. ank. Oslo Ø kl. 17.25.
Tog 1034 fra Ch.berg kl 15.30.( Stockholm C - Oslo Ø )ank Oslo Ø 18.50. 1034 førte norsk spisevogn Kil - Oslo Ø. Denne var stengt for toll og valutakontroll mellom Ch.berg og Kongsvinger.


1052 gikk fra Ch.berg 17.35 og var postførende Ch.berg Oslo Ø, ank Oslø Ø kl 21.43.
På helligdag før hverdag endret tognummeret seg til 1056 på Kongsvinger.
1056 gikk som "hurtigtog" og hadde stopp bare på Skarnes før Lillestrøm, ank Oslo Ø kl 21.13
1032 var nattoget fra Stockholm med avgang Ch.berg 05.10 og ank Oslo Ø med stopp i Magnor- Kongsvinger- Skarnes- Lillestrøm.
I 1032 ble det servert kaffe og kake i mellom Kongsvinger og Oslo.
1054 gikk fra CG kl 05.50 og var i Oslo 10.16.

I 1968 var reisetida noe nedkortet, og det var slutt på valutakontrollen.

1036 var da nummeret på nattoget med avgang Cg kl 05.35. og ank Oslo Ø kl 08.00. Stoppmønsteret var imidlertid likt med 1958.
1054 gikk 06.55 og var i Oslo 09.50.
1034 "Norgepilen" gikk 12.05 og var i Oslo 13.50.
1058 med avg. 13.55 og ank. 16.46.
1052 gikk 19.10.var fortsatt postførende og hadde ank Oslo 22.12. Ordningen med at dette gikk som hurtigtog 1056 fra Kongsvinger var fortsatt gjeldende. Ank 1056 var 21.48.
1032 Sverigepilen gikk 20.37 og var i Oslo 22.25.

1031 og 32 gikk med svenske vogner det meste av tida det gikk. 1033- 34 gikk for det meste med norske B-A og R vogner.
De norske vognene forsvant da SJ høyde hastigheten mellom Laxå - Stockholm til + 160.
Etter det har togene hatt svenske materiell

Alle 1050 tog gikk med norske vogner bortsett fra ved jul og påske, da lånte NSB svenske B6 vogner fra pendeltågstrafikken ved Stockholm.

Nattoget 1035-36 gikk med blandet materiell, men post og reisegodsvogner var for det meste fra SJ.

Øvrige tog mellom Lillestrøm og Magnor hadde nummerserie på 1060 og 1090.
Her ble det for det meste kjørt med BM 65.

Ett tog 1055 avg Oslo Ø 14.40. på hverdag før helligdag ble kjørt bare med trevogner og lok helt til det forsvant.
Dette hadde klengenavnet Karven.

VG og Dagbladet kom til Kongsvinger i tog 1069 ( BM 65/67 ) til Kongsvinger 15.53.

 Kongsvingerbanen's stigninger og fall.

Lillestrøm - Fetsund.   0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 1 ‰ stigning, regnet fra Oslo.

Fetsund - Sørumsand. 1 ‰ fall, regnet fra Oslo - 4 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Sørumsand - Seterstøa. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 5 ‰  stigning, regnet fra Oslo.
Seterstøa - Kongsvinger. 0 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Kongsvinger - Granli. 3 ‰ fall, regnet fra Oslo -  3  ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Granli - Skotterud. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo -  0 ‰ stigning, regnet fra Oslo.
Skotterud - Charlottenberg. 4 ‰ fall, regnet fra Oslo - 3 ‰ , stigning regnet fra Oslo.


 

Historikk

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen.
Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. (Lokalt kalt: Grensebanen)
Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.


Alle stasjonsbygningene langs banen var tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno. Noen av stasjonene, som for eksempel Sørumsand, Disenå og Galterud, var opprinnelig bare holdeplasser, og bygningene kom til først i ettertid. 


Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler. 
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka. 
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB. 
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet. 
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Fjernstyring av kontaktledningsbrytere på banestrekningene Lillestrøm— Eidsvoll og på Kongsvingerbanen ble fullført og tatt i bruk under driftsåret 1959/1960.

Banefakta : Kongsvingerbanen
Bygget avKongsvingerbanen er Norges første jernbanestrekning som ble bygd med statlig aksjemajoritet.
Banens lengde114,7 km
Stortingsvedtak Stortinget vedtok i 1857 å bygge banen
Byggeår
Største hastighet på strekningen130 km/h
Stasjoner med persontrafikk16 stasjoner per. 1.4.2010
GodsterminalerKongsvinger (Norsenga) og Gropa
SikringsystemD-ATC og fjernstyrt strekning med linjeblokk
Elektrisk driftJa
TrafikkformPerson og godstrafikk
Tunneler på strekningen0
Bruer på strekningen62
Planoverganger70 (ved utgangen av 2011)
Fredede stasjonsmiljøerSeterstøa, Sander og Matrand
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart

Med jernbane, skip og bil til Sverige.

I 1905 eksisterte det allerede fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Mye av varene gikk derfor med tog. Merakerbanen fraktet hele 50 000 tonn varer til Sverige, hvorav 20 000 tonn kull og 10 000 tonn sild og fisk. Smaalensbanen fraktet bare i overkant av 5 000 tonn til Sverige, med tremasse som den største varen. Kongsvingerbanen tok seg av 25 000 og Ofotbanen 35 000 tonn til Sverige. Kull utgjorde nesten hele godsmengden med Ofotbanen til Sverige og var også den største varen med Kongsvingerbanen. Målt i verdi fraktet de fire jernbanene om lag 30 prosent av varene til Sverige, mens hele 65 prosent gikk med sjøverts transport. Mens mesteparten av varene fra Norge gikk ut sjøveien, gjaldt det samme for bare 13 prosent av varene fra Sverige til Norge, målt i verdi. Nær 85 prosent kom med jernbane. Dette omfatter først og fremst den svenske jernmalmen som ble fraktet med Ofotbanen til Narvik, mens de andre jernbanene brakte blant annet svenske trevarer til Norge.

I 1975 kom 22 prosent av godsmengden fra Sverige med jernbane, 32 prosent med skip, mens hele 46 prosent nå kom med lastebil. Tømmer og trelast, ferdigvarer og kjemiske produkter stod for de største kvantaene i landeveistransporten fra Sverige. I motsatt retning gikk mesteparten av varene til Sverige fortsatt med skip. Hele 74 prosent av godsmengden ble fraktet sjøverts til Sverige og 16 prosent med lastebil, mens jernbanens andel var i underkant av 8 prosent.

Tjue år senere, i 1995, hadde landeveistransporten økt til 54 prosent av godsmengden fra Sverige, på bekostning av jernbanene, som nå hadde fått sin andel halvert fra 1975 til bare 11 prosent. Mesteparten av de norske varene til Sverige gikk fortsatt sjøveien. Andelen med skip hadde økt til hele 83 prosent av godsmengden, mens 13 prosent gikk med lastebil. Jernbanens andel var halvert fra 1975 og stod i 1995 for bare 4 prosent av godsmengden fra Norge til Sverige.

Kilde : Bygg i 100 år.

Kongsvingerbanen i dag:

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. 
I 2011 var sporets overbygning (pukkballasten) ferdig fornyet på hele strekningen og ved ruteendringen i desember 2012 ble det innført faste timesavganger til og fra Kongsvinger.
Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). 


 

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

 

[bilde]
#11 Rutebok for Norge 1983: Oslo - Kongsvinger - Charlottenberg


Lillestrøm (Km 20,95) 04.40
Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Luftfoto over Lillestrøm fra forsvarets arkiver
© Guttorm Fjeldstadju88.net
Finn i Postvogna
Lilleström
© Sara Persson
Finn i Postvogna


Indre hovedsignal 1222
I alt 1 bilde
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lillestrøm, signal 1222
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Dynosporet
Dynosporet i Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Dynosporet i Lillestrøm
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Dynosporet 2003
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Bru over Leirelva (Km 23.62)
I alt 1 bilde
Brua over Leira på Kongsvingerbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Brua over Leira på Kongsvingerbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Leirelva (Km 23.62)

Fra km 23.6241 - km 23.6839
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 59.8m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Bru over Leirelva (Km 23.62)


Tuen † (Km 24,40)
Lokaltog til Kongsvinger ved Tuen holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Tuen 28. august 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Innsatstog til Kongsvinger passer Tuen, ca 2004
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tuen holdeplass på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Innsatstogene til Oslo på morgenen (1052 og 1054) fra Oslo på ettermiddagen (1051 og 1053) stopper på Tuen (og Bodung), mens de vanlige togene ikke har stopp. (2017)

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Tuen † (Km 24,40)


Tuen sidespor
Tuen Bruk
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Frakoblet sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen Bruk
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Langs sidebanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Tuen sidespor, åpnet 1992.
Nedlagt 2002.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Tuen sidespor


Tuen Planovergang (Km 24.443)
Tuen plo
© Sigurd Sporild Breievne
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle

© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Tuen planovergang på Kongsvingerbanen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tuen plo
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Tuen Planovergang (Km 24.443)

Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 5m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Tuen Planovergang (Km 24.443)


Nordåkre (Km 25.35)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Furulund planovergang (Km 25.365)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Merkja (Km 25.9336)
Linx-tog passerer bru over Merkja i Fet.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Linx-tog passerer bru over Merkja i Fet.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja 21. mai 2004.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Merkja bru. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Bru over Merkja (Km 25.9336)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Bue
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 7m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Bru over Merkja (Km 25.9336)


Åkrene Blokkpost (Km 25.16)
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
D 218 - Åkrene Bp.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Regina med hjemlengsel har passert Tuen.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Åkrene blokkpost
© Johnny Hvitmyren
Finn i Postvogna

Ekornes sidespor
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ekornes sidespor på Tuen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Ekornes sidespor 2003. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Nerdrum Planovergang (Km 27.552)
Nerdrum HP
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum PLO
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum HP
© Inge Ulekleiv
Finn i Postvogna
Nerdrum Planovergang (Km 27.552)

Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med helbom
Vegbredde ved planovergangen: > 6m
Sporantall: 1
Bruksrett: Offentlig

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Nerdrum Planovergang (Km 27.552)


Nerdrum Hp (Km 27,58)
Nerdrum holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Nerdrum holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Et sted på linjen
© Kristine Shay Dufey
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal A 231 FET
I alt 1 bilde
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A 231Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

«Viubanen» sidespor [Fetsund lenser]
I alt 1 bilde
Fetsund lenser 30. juli 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Fetsund lenser 30. juli 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Flommerke fra 1860 ved Fetsund lenser
I alt 1 bilde
Flommerke ved sporet på vei inn mot Fetsund stasjon.
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Flommerke ved sporet på vei inn mot Fetsund stasjon.
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Overgangsbru bygdevei (Km 28.646)
I alt 1 bilde
Lundveien bru
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Lundveien bru
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Hovedtype; Overgangsbru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 9.8m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Overgangsbru bygdevei (Km 28.646)


Overgangsbru Riksvei 22, Fetsund (Km 28.71)
I alt 1 bilde
Veibrua på Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Veibrua på Fetsund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hovedtype; Overgangsbru
Brutype: Fagverksbru
Byggemateriale: Stål/Betong
Konstruksjonslengde: 39m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Overgangsbru Riksvei 22, Fetsund (Km 28.71)


Fetsund (Km 29,11)
Godshuset på Fetsund sett i speilet på 14.2215
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Fetsund
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
Fetsund.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Undergang, Gamle Fetvei (Km 29.2229)
I alt 1 bilde
Gamle Fetveien undergang, nå som G/S-vei mot Stasjonsstranda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gamle Fetveien undergang, nå som G/S-vei mot Stasjonsstranda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Hovedtype; Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 5m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Undergang, Gamle Fetvei (Km 29.2229)


Fetsund bru (1919, 420 m) (Km 29.3478)
Fetsundbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Fetsundbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fetsundbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fetsund bru
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Fra km 29.3478 - km 29.7678
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Fagverksbru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 420m

Jernbanebrua ble åpnet i 1919, og erstattet en bru fra 1861 som var bygd som ledd i utbyggingen av Kongsvingerbanen.
Brua bygget i 1919 ble utført i stål med sju spenn, hvert på rundt 60 meter.

Total brulengde er 420 meter.
Dette var en kombinert jernbane- og veibru, med én kjørebane på hver side av jernbanesporet.
Denne bruforbindelsen ved Fetsund holdt stand fram til 1959, da ny veibru ble åpnet noen hundre meter nordstrøms for jernbanebrua.

Lengde 424 meter

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Fetsund bru (1919, 420 m) (Km 29.3478)


Innkjørhovedsignal B 232 FET
Green Cargo Rc4 1253 på Fetsund bru
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Fetsundbrua den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Green Cargo Rc4 1253 på Fetsund bru
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Rc6 1387 på Fetsund Bru
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Undergang Svingen, Privat vei (Km 29.8872)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svingen (Km 29,91)
Svingen holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Svingen holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Svingen hp (Fetsund)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Svingen hp (Fetsund)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Varåa
I alt 1 bilde
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Bru over Varåa, Fet
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Varaa †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal A 241
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Holter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 241 Roven
I alt 1 bilde
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A 241 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

ASAK sidespor
Rester av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Her tok sidesporet av
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rester av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Også en del av omlastingsanlegget.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Taubane og sidespor på Roven.
Fra grustaket på Holtermoen (Gamle Roven veg mot Lystadmoen) var det tidligere en taubane som gikk ned til et sidespor av jernbanen. Det var Hans Asak som investerte i en taubane for å frakte grus ned til jernbanen. Dette var før lastebilenes tid, og var trolig på begynnelsen av 1920-tallet.

Taubanen var omtrent en kilometer lang, gikk i Djupdalen og helt ned til slettene på østsida av jernbanelinja, der blei det kalt Møkktipp eller Bjønnsletta, litt sør for Flaen.
Der var det et ganske langt (vel 900 meter?) sidespor.

Det kom togvogner med søppel fra Oslo, og de samme vognene blei så brukt til å frakte sand innover til byen og det gikk ett tog i døgnet. Det var en stor dam der, der blei det tatt ut is som blei solgt innover.

Det var også frakt av tømmer fra sidesporet.
Taubanen var i drift til etter krigen.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - ASAK sidespor


Roven kryssingspor (Km 33,47)
Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Roven lørdag 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Rød snø på Roven den 2 februar 2007
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skjelden fugl - her
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Utkjør hovedsignal L & N 243 - Roven stasjon
I alt 1 bilde
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
L & N 243 - Roven stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Guttersrud † (Km 34,19)
Guttersrud
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Guttersrud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Guttersrud holdeplass den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagte Guttersrud hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna


Lystad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal A251 Sørumsand
I alt 1 bilde
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Østby †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 251 Sørumsand
I alt 1 bilde
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
A251 Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over rv. 172
Undergang Sørumsand
© Samling Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Linx-tog på Sørumsand
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Undergang Sørumsand
© Samling Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Utkjørhovedsignal M 254 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sørumsand (Km 37,53)
Sørumsand 18. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Sørumsand
© Ronny Maarud's samling
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Utkjør hovedsignal L&N 253 Sørumsand
I alt 1 bilde
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sørumsand L&N 253 utkjør hovedsignaler
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bingsfoss
Foto: Forsvaret, 1929
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bingsfoss
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Foto: Forsvaret, 1929
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Forbindelse til Aurskog-Hølandsbanen, nedlagt 1942

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Bingsfoss


Bru over Fossåa
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Fossdammen bru
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Hector 161.105 på vei over Fossåa med tog 41635
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Blaker (Km 41,98)
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Stopp og kjør !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Blaker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Rånåsfoss (Km 45,11)
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Rånåsfoss stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rånåsfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Rånåsfoss Planovergang (Km 45.26)
Tog fra Kongsvinger ankommer Rånåsfoss
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Rånåsfoss planovergang
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Vi venter alle på toget
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Tog fra Kongsvinger ankommer Rånåsfoss
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Auli (Km 46,87)
Auli Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Auli Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Auli hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Grøndal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haga (Km 48,87)
Haga
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Haga, 22 desember 2004
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Haga stasjon på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna


Haugen †
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Haugen holdeplass- Kongsvingerbanen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Ved Haugen holdeplass
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Stubberud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bodung (Km 53,38)
Bodung holdeplass
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Bodung holdeplass
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Bodung
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Bodung hlp på Kongsvingerbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Bodung Planovergang (Km 53.42)
I alt 1 bilde
Bodung
© Arnt Kallseth
Finn i Postvogna
Bodung
© Arnt Kallseth
Finn i Postvogna

Nes kommune industrispor
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Folvell Bp (Km 54,46)
I alt 1 bilde
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Folvell Bp
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna

Folvell Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brauter †
Brauter Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter Hp
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Brauter holdeplass
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

Velvang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjuk †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Årnes (Km 58,46 )
Årnes
© Odd Egil Ekroll
Finn i Postvogna
I alt 42 bilder - se alle
Årnes
© Arnt Kalseth
Finn i Postvogna
Årnes en tidlig vintermorgen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Årnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Husmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Funnefoss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Seterstøa Planovergang (Km 67.11)
I alt 1 bilde
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Planovergangen på Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Seterstøa (Km 67,17) (⌘)
Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Seterstøa
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
Seterstøa st., retning Oslo
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Ekstra godstog 8904 på Seterstøa
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 332 Seterstøa
I alt 1 bilde
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør Seterstøa
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Disenå (Km 73,35)
Disenå
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Disenå
© Gunnar Tunheim
Finn i Postvogna
Disenå
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Disenå stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Disenå Planovergang (Km 73.42)
I alt 1 bilde
Disenå plo
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Disenå plo
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Bru over Sæteråa på Disenå
Bru over Sæteråa ved Disenå
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Bru over Sæteråa ved Disenå
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Bru over Sæteråa på Disenå
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Disenå industrispor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Privat bru Disenå - Skarnes
I alt 1 bilde
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
En bru et sted langs Kongsvingerbanen. 11.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Skarnes (km 79,24) (Stedskode SKA]
Skarnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Skarnes Station
© Sara Persson
Finn i Postvogna
Skarnes stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Skarnes stasjon, venstre side!
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Fra søndag 19. september 2021 kl. 16.00 gjelder følgende:

1. Endring av infrastruktur

Spor 1
• Sporet er tatt i bruk igjen. Plattformen er ikke i bruk.
• Stasjonen vil midlertidig ikke ha kryssingsmuligheter for to stoppende persontog.

Spor 2
• Sideplattformen til spor 2 er forlenget til 250 meter.
Det er planfri adkomst for reisende til spor 2.

Spor 3
• Sporet er tatt i bruk med lengde på 109 meter.
• Nye sporveksler 3 og 4 er tatt i bruk og sikret med S-lås.

Spor 5
• Sporet er fjernet.

2. Oppsetting, flytting og fjerning av signal

• Togsporsignalene for spor 1 er fjernet.

• Plassering av toglengdeskilt er justert i henhold til ny plattformlengde i spor 2
Repetersignal er satt opp i spor 1 og 2 i begge kjøreretninger.

• Signal 68A «Nedsatt hastighet» (9) og signal 68F «Tilleggshastighet» (+10) er flyttet til
venstre side av spor 1 ved km. 79,275.

• Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» er satt opp ved km. 79,536 foran
sporveksel 4 med pil til venstre.

• Signal 60D «ATC Repeterhastighet», signal 64D «Bremsestolpe» og signal 61A
«Avstandsskilt 1» er satt opp i nødvendig utstrekning.


Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Skarnes (km 79,24) (Stedskode SKA]


Skarnes Planovergang (Km 79.446)
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skarnes
© Sara Persson
Finn i Postvogna

Undergang riksvei 24, Skarnes stasjon (Km 79.448)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fotgjengerovergang ved Skarnes Kaffebrenneri
I alt 1 bilde
Lever videre på gammel hevd ? ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lever videre på gammel hevd ? ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal B 352 SKA (Km 80,06)
I alt 1 bilde
Innkjørhovedsignal til Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal til Skarnes
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Mangå
El16.2208 og 185 706 med Gt 41913 Alb-Nk på Mangå Bru
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Ved Mangbakken mellom Skarnes og Sander ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
El16.2208 og 185 706 med Gt 41913 Alb-Nk på Mangå Bru
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Bru over Mangå
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mangbakken †
Den gjenglemte planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Den gjenglemte planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mangbakken sidespor (Km 83,55)
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Mangbakken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
69-71 og 69-11 ved Mangå sidespor (km 83,55) på Kongsvingerbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Sander Planovergang (Km 87.10)
I alt 1 bilde
Venter på kryssende tog på Sander stasjon
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Venter på kryssende tog på Sander stasjon
© Odd Eeg
Finn i Postvogna

Sander (Km 87,22) (⌘)
Sander den 26 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle

© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
26 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sander
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal B 362 Sander
I alt 1 bilde
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Sander
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mellandsmo †
Mellandsmo plo den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Vokterboligen på Mellandsmo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo den 9 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsmo plo 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Galterud bruk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mellandsåa bru
I alt 1 bilde
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellandsåa bru den 9 februar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Baneavdelingsbrakke Galterud
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Baneavdelingsbrakke på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Galterud (Km 92,37)
Galterud
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 32 bilder - se alle
Galterud
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Galterud stasjon.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Bru over Skyrudåa
Bru over Skyrudåa på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bru over riksveien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Galterud
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bru over Skyrudåa på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal B 372 Galterud
I alt 1 bilde
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Siva sidespor
I alt 1 bilde
Siva sidespor (Nedlagt)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Siva sidespor (Nedlagt)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Siva sidespor er nedlagt og sporveksel fjernet.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Siva sidespor


Kongsvinger omformerstasjon
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Omformerstasjonen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kongsvinger omformerstasjon Planovergang (Km 99.58)
Kongsvinger 1975-1980
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Kongsvinger 1975-1980
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Kongsvinger (Km 100,28)
Rc4 1163 med Gt 45948 (SUD-Hrbg) på Kongsvinger
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
I alt 82 bilder - se alle
©Anders Ødegård9/4-2005 - Kongsvinger stasjon
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna
Lokparad i Kongsvinger
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Fullt opp i Kongsvinger
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Kongsvinger stasjon er en stor bygning i sveitserstil og med to fløyer, og den ble oppført av byggmester Schüssler.
I annen etasje i den østre fløyen var det leilighet for stasjonsmester Gornitzka.
På stasjonen var det også andre instanser enn NSB.
Det første hotellet i Kongsvinger var Jernbanehotellet.
Det lå i den vestre fløyen av stasjonsbygningen. Seinere holdt Tollkammeret til der, og i annen etasje hadde tollsjefen sin leilighet.
I mellombygningen var det jernbanerestaurant, og denne var svært populær blant de reisende.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Kongsvinger (Km 100,28)


Kongsvinger lokomotivstall og verksted
Ved kongsvinger st. lokomotivstall
© Øyvind Johannessen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Kongsvinger den 27 nov 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kongsvinger st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
©Anders Ødegård 9/4-2005 - Lokstallen på Kongsvinger
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna


Norsenga tømmerterminal
HeR 161.103-7 har overtatt last fra HeR 941.001-0 Kongsvinger stasjon
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tømmerterminalen på Norsenga © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
HeR 161.103-7 har overtatt last fra HeR 941.001-0 Kongsvinger stasjon
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
På vei mot tømmeropplastingen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Opprinnelig bru for RV 3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for RV 2 / E16
Veibru over utkjør fra Kongsvinger rett etter tømmerterminalen
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
Veibru over utkjør fra Kongsvinger rett etter tømmerterminalen
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
Norsenga bru over Kongsvingerbanen midlertidig stengt for trafikk
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna

Vingersjø †
I alt 1 bilde
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved nedlagte Vingersjø Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal for Kongsvinger
I alt 1 bilde
Forsignal til Kongsvinger fra Granli
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Kongsvinger fra Granli
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tarven grustak sidespor (Km 105.70)
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
©HML Tarven grustak sidespor, 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
X2 mot Sverige passerer Tarven grustak. Rester etter jernbanesporene kan man se på bunnane av grustaket
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Granli † (Km 107,15)
Bm 65c 41 i Granli 1985
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Granli st. 19.11.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Granli
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Granli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Gropa grustak sidespor (Km 107.15)
Gropa
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gropa grustak sidespor , km 107,15
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Gropa Sidespor
© Sven Marius Gjeruldsen
Finn i Postvogna
Gropa Sidespor
© Sven Marius Gjeruldsen
Finn i Postvogna


Granli Granli Blokkpost B 418 (Km 107,39)
Granli blokkpost
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Granli blokkpost
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
rc 008 med tomtog fra Br foss,ved Granli blp
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

Foss Planovergang (Km 108.39)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal for Granli Blokkpost B 418
I alt 1 bilde
B 418
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
B 418
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gjermshus banevokterbolig
Gjermshus, bolig for planovergangvakt
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gjermshus, bolig for planovergangvakt
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Banevokterbolig og billettsalg på Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gjermshus Planovergang (Km 109.43)
I alt 1 bilde
Banevokterbolig og planovergang på Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Banevokterbolig og planovergang på Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gjermshus †
Bm 65c 41 i Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Bm 65c 41 i Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Gjermshus holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gjermshus Holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Gjermshusbekken (Km 109.469)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Vrangselva (Km 110.066) (ca. 35 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Snare Planovergang (Km 110.29)
Snare plo - forsignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo - forsignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Snare plo mellom Åbogen og Gjermshus
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: > 6
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Snare Planovergang (Km 110.29)


Snarebrua holdeplass †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Støvelbakken planovergang (Km 110.691)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Vrangselva (Km 111.235) (ca. 20 m)
Bru over Vrangselva (Km 111.235) (ca. 20 m)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Di 2 mellan Åbogen och Gjermshus
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Bru over Vrangselva (Km 111.235) (ca. 20 m)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Braaten planovergang (Km 111.905)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Vrangselva (Km 112.129) (ca. 60 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sidespor til sagbruksområder på Åbogen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åbogen Planovergang (Km 112.36)
Tog 1067 på Åbogen (Y1 1326)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tog 1067 på Åbogen (Y1 1326)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
W 1 og 2 på Åbogen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Åbogen † (Km 112,46)

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Åbogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åbogen 1992 (Kongsvingerbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Utkjør hovedsignal L+N 433 ÅBO
I alt 1 bilde
Åbogen
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Åbogen
© Urban Lavén
Finn i Postvogna

Undergang heredsvei ved Åbogen (Km 112.979)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang heredsvei ved Eidsbrua (Km 114.732)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eidsbrua †
Eidsbrua Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Eidsbrua Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eidsbrua Hp 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Steinsetting ved Eidsbrua
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Undergang Malmer 1 (Km 115.1562)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Malmer 2 (Km 115.5097)
I alt 1 bilde
Grenland Rail DE6448 langs Malmervegen på Grensebanen
© Lars Christian Groth
Finn i Postvogna
Grenland Rail DE6448 langs Malmervegen på Grensebanen
© Lars Christian Groth
Finn i Postvogna
Fra Km 115.5097 - km 115.5142
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 4.5m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Undergang Malmer 2 (Km 115.5097)


Undergang Malmer 3 (Km 116.960)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sandnesberget †
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skjæring etter Sandnesberget Hp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt 1943, gjenopprettet 1946, nedlagt 1990

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Sandnesberget †


Bru over Sandsbekken (Km 118.699)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Grasmo 1 (Km 118.791)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grasmo bruk sidespor
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere Grasmo sidespor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sett i speilet på Grensebanen (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Overgangsbru Jerntjernsbråten (Km 120.063)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Grasmo 2 (Km 120.18)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grasmo †
I alt 1 bilde
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
Ved tidligere Grasmo Hlp
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna

Kjærstad bru over Vrangselva (Km 120.889) (ca. 30 m)
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vrangselva bru ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fra km 120.8896 - km 120.9164
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Fagverksbru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 26.8m

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Kjærstad bru over Vrangselva (Km 120.889) (ca. 30 m)


Kjerstad Planovergang (Km 121.098)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Matrand Planovergang (Km 121.94) (Lundebybakken)
I alt 1 bilde
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Matrand Plo (Lundebybakken)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fra km 121.945 - km 121.945
Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 6
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Matrand Planovergang (Km 121.94) (Lundebybakken)


Matrand † (⌘) (Km 122,15)
Matrand stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Matrand stasjon på Kongsvingerbanen (Grensebanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
TMZ 109 med 48335 på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Privéten ved Matrand stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Innkjørhovedsignal B 452 Matrand
I alt 1 bilde
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Undergang gamle RV2 Matrand
I alt 1 bilde
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fri høyde, 3.7 m på Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Stansberg †
Stansberg ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Stansberg ved Matrand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Se, er kanskje ikke så lett, men lytte går jo :-)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stansberg 16 okt 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Nedlagt 1942, gjenopprettet 1946, nedlagt 1979

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Stansberg †


Hesbøl sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjør hovedsignal M + O 464 SKO (Km 126,92)
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vanntårn på Skotterud st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Skotterud † (Km 127,27)
Skotterud st. etter restaureringen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud stasjon etter brannen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Utkjør hovedsignal L + N 463 SKO (Ca Km 127,29)
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Skotterud I Planovergang (Km 127.37)
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle

© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Godshuset på Skotterud
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna
Skotterud, rester av godshus
© Martine Maarud Eriksen
Finn i Postvogna


Skotterud II Planovergang (Km 127.47)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal B 462 Skotterud
I alt 1 bilde
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Valmand †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjør hovedsignal M + O 474 Magnor
I alt 1 bilde
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utkjørhovedsignal Magnor mot Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Magnor Planovergang (Km 133.060)
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kipptog fra Åbogen ankommer Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Magnor † (Km 133,08)
Tog 1069 på Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Magnor 1969
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Magnor station
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Magnor
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.


Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Magnor † (Km 133,08)


Innkjørhovedsignal B 472 Magnor
I alt 1 bilde
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjør hovedsignal Magnor fra grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Furumoen † (Km 135,65)
Grensen ved Morokulien
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Grensen ved Morokulien
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna
Furumo - Morokulien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Furumo / Morokulien den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Cg L1
Morokulien (Charlottenberg - Magnor)
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morokulien (Charlottenberg - Magnor)
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Furumoen (Riksgränsen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Siste svenske signal før grensen.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Cg L1


Cg 22
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Grensen mot Sverige
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
X2 mot Oslo passerer Magnor grense
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Første svenske hovedsignal etter grensen

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Cg 22


Bunker ved Eda grense
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eda
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ligger på høyre side av banen ca 150m før tollstasjonen på Eda

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Bunker ved Eda grense


Charlottenberg (Km 142,86)

©
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Charlottenberg
© Gammelt sporkart
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Samling Lennart Wikstrand
Finn i Postvogna
Venterom - Charlottenberg
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

(Sverige)

Charlottenberg stasjon

Charlottenberg stasjon er fjernstyrt og styres fra fjernstyringssentralen i Hallsberg.

Kunngjøring om togtrafikk:
Togekspeditøren på Kongsvinger har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog i retning Sverige. Tågklareraren i Kil har ansvaret for tildeling av ruteordre for tog retning Norge.

Togframføring:
Når det oppstår feil på utfartssignal Si 39, gir fjarrtågklareraren i Hallsberg tillatelse til fører fram til utfartsblokksignal L 1 etter konferanse med togleder i Oslo. Viser utfartsblokksignal L 1 "Stopp", skal fører ringe togleder Oslo og innhente tillatelse om videre kjøring. Når utkjørhovedsignal "L 473" eller "N 473" ved Magnor stasjon ikke kan vise kjørsignal, må togleder Oslo og fjarrtågklarerare i Hallsberg konferere seg i mellom før togleder Oslo gir tillatelse til fører.

Fjernstyring mellom Magnor og Charlottenberg

Hvis fjernstyring må settes ut av bruk mellom Magnor og Charlottenberg stasjoner, skal Charlottenberg stasjon bemannes med en norsk og en svensk togekspeditør. Togmeldinger
utveksles etter det norske regelverket. Den norske togekspeditøren i Charlottenberg oppholder seg i stasjonsbygningen.

Legg til informasjon om #11 Kongsvingerbanen - Charlottenberg (Km 142,86)


Booking.com
Booking.com