Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #33 Meråkerbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Re 460 072 med nytt design "Locarno Film Festival"
Fotograf: Philippe Blaser

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Grenland Rail El 15 106 i Trollhättan
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde#33 Meråkerbanen
Meråkerbanen
Bygget av
ÅpnetOffiselt åpnet 1882
Banens lengde70 km
Byggeår
Største hastighet på strekningenUkjent
Stasjoner med persontrafikk4 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer60
Tunneler1
Planoverganger50
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

Det nasjonale jernbanenettet har fire grenseoverskridende baner; Kongsvingerbanen over Charlottenberg, Østfold over Kornsjø, Ofotbanen over Bjørnfjell og Meråkerbanen over Storlien.
Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)


Det er per 2019 ingen rutemessige godstransport på Meråkerbanen.

De andre banene brukes både til import/eksport og for innenlands transport mellom Osloområdet og Nord-Norge, gjennom Sverige.

I tillegg benyttes Kongsvingerbanen som hovedåre for tømmertransporten ut av Norge.

 

Meråkerbanen
Bygget av
ÅpnetOffiselt åpnet 1882
Banens lengde70 km
Byggeår
Største hastighet på strekningenUkjent
Stasjoner med persontrafikk4 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer60
Tunneler1
Planoverganger50
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

Det nasjonale jernbanenettet har fire grenseoverskridende baner; Kongsvingerbanen over Charlottenberg, Østfold over Kornsjø, Ofotbanen over Bjørnfjell og Meråkerbanen over Storlien.
Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde. 
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)


Det er per 2019 ingen rutemessige godstransport på Meråkerbanen.

De andre banene brukes både til import/eksport og for innenlands transport mellom Osloområdet og Nord-Norge, gjennom Sverige.

I tillegg benyttes Kongsvingerbanen som hovedåre for tømmertransporten ut av Norge.

 Hell (Km 31,54) (Stedskode HEL)
Hell
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 39 bilder - se alle
Hell, 26.11.2006
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
NMT-tog på Hell
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Hell, utfarter mot Stjördal och Storlien (t h)
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Bru over Leksa (Km 33.02) (20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Reppe 1 (Km 33.78)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Reppe 2 (Km 34.36)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Reppe 3 (Km 34.65)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Reppekirk bekk (Km 35.10)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Eidum 1 (Km 35.69)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eidum (Km 36,04)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Eidum 2 (Km 36.073)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eidum transformatorstasjon sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Øfsti holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Moum holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holm holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hegra (Km 42,20)
Hegra
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Hegra
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hegra
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Hegra
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

42,20 km, 18 moh.

Hegra stasjon på Meråkerbanen ble åpnet som stoppested i 1881 da strekningen Trondheim–Storlien stod ferdig.
I dag har stasjonen status som holdeplass.
Stasjonsbygningen er solgt og huser galleri og kafé.

Legg til informasjon om #33 Meråkerbanen - Hegra (Km 42,20)


Fuldseth holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ingstad holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sona lp (Km 51,07)
Sporet mot Hegra fra Sona plo.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Planovergang ved Sona
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Sporet mot Hegra fra Sona plo.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Skiturister Sona april 1941
© Olav Bjørgum
Finn i Postvogna

Bru over Sona (28 m)
I alt 1 bilde
Bru over Sona
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Bru over Sona
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Hyldmo holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Flornes (Km 57,30)
Flornes Plo
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
BM 9208 i tog 382 ved Flornes
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Flornes
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Flornes 1995
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Sørnes holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nesset holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Florholmen holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kringen holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Langfredagsnes holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Langnes holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gudå Stedskode GU (Km 72,02)
Gudå
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Gudå
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Gudå
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Gudå
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Stjørdalselva
Jernbanebru ved Gudå
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Stjørdalselva, Gudå
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Bru over Stjørdalselva, Gudå
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Bru over Stjørdalselva, Gudå
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


Voldbekken vannstasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnelhaugen (114 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Evjabakk plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Krogstadmo holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Funna viadukt (56 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Meråker (Km 81,08 )
Meråker
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Nattoget til Stockholm på Meråker
© Kjell Hegna
Finn i Postvogna
Meråker st - 12.10.06
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Meråker 1995
© Øyvind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Flåmo holdeplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Kopperåa
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kopperå sidespor
Elkem Kopperå
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Elkem Kopperå
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Elkem Kopperå
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Elkem Kopperå
© Jan H Vold
Finn i Postvogna

Kopperå Stedskode KPR (Km 88,30)
Tomt kalktog till Verdal får vänta i Kopperå
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Kopperå
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Tomt kalktog till Verdal får vänta i Kopperå
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Stopp på Kopperå med tog 2409
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Tovmodalen hp (Km 93,81)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru (Km 95,24)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Myra holdeplass(Km 96,80)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Storkjerringå (Km 97.0457)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Krigshaugen holdeplass (Km 97,68)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru ved Krigshaugen vokterbolig (Km 97.8685)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Krigshaugen vannstasjon (Km 97,91 km)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Skurdalsåa (Km 98.862)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru (Km 99,92)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Teveldal holdeplass (Km 100,44)
Teveldal stasjon (nedlagt)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Teveldal
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Teveldal stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Midlertidig stengt ved nedlagte Teveldal stasjon, retning mot Meråker
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Bru (Km100,91)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Riksgrensen (Km 102,23)
Grensen mellom Norge og Sverige ved Storlien i snøvær, 13. mai 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Riksgrensen 3
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna
Riksgrensen 1
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna
Riksgrensa
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna


Storlien (Km 105,97)
Storlien
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Storlien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Storlien
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Tre nattog på Storlien
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


andre
I alt 1 bilde

© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com