Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc4 1156 i Öxnered
Fotograf: Markus Blidh

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Lampeland stasjon sett mot Rødberg.
Fotograf: Tore Wahl

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana

Beskrivelse

Nordlandsbanen er i dag den 729 kilometer lange banen fra Trondheim til Bodø.
Strekningen Trondheim-Hell tilhørte frem til 6. januar 2008 Meråkerbanen.

Nordlandsbanen fikk 1976-1985 fjernstyring på strekningen Trondheim-Grong, videre til Majavatn i 2007 og til Eiterstraum i 2011.

Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana
Bygget av
ÅpnetFullført i 1962
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banens lengde728, 75 km (Hele banen)
Stasjoner med persontrafikk44 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter 26
TrafikkformPerson og godstrafikk
Største hastighet på strekningenUkjent
Akseltrykk
Tunneler154
Bruer293
Planoverganger747
Anmerkning/bevartOversikten i tabellen gjelder Trondheim S til Bodø.
Hell stasjon
[bilde]
Hell stasjon

Beskrivelse

Nordlandsbanen er i dag den 729 kilometer lange banen fra Trondheim til Bodø.
Strekningen Trondheim-Hell tilhørte frem til 6. januar 2008 Meråkerbanen.

Nordlandsbanen fikk 1976-1985 fjernstyring på strekningen Trondheim-Grong, videre til Majavatn i 2007 og til Eiterstraum i 2011.

Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana
Bygget av
ÅpnetFullført i 1962
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banens lengde728, 75 km (Hele banen)
Stasjoner med persontrafikk44 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter 26
TrafikkformPerson og godstrafikk
Største hastighet på strekningenUkjent
Akseltrykk
Tunneler154
Bruer293
Planoverganger747
Anmerkning/bevartOversikten i tabellen gjelder Trondheim S til Bodø.


Trondheim S (Km 0.0) (Km 552,87 fra Oslo S) Stedskode TND
Trondheim på tildlig 1970tall
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Trondheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Fosenkaia 3
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 381 til Storlien og tog 471 fra Bodø på Trondheim S
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


Nidelv bru (Km 0,51) (190 m) (Km 553.269 fra Oslo S)
Godstog på Nidelv bru i Trondheim
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Nidelv bru 10.2.07
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Nidelv bru og verftsbrua i åpen stilling
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Togene 476 og 471 i Trondheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Nidelv bru (Km 0,51) (190 m) (Km 553.269 fra Oslo S)
Fra km 553.269 - km 553.46
Hovedtype; Jernbanebru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 191m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Nidelv bru (Km 0,51) (190 m) (Km 553.269 fra Oslo S)


Bru over FV 6692 Skippergata (43 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lademoen holdeplass (Km 0,94)
Tog 471 passerer Lademoen hp.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Lademoen mot øst 20.6.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Trondheim Sidespor Strandveien
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Tog 471 passerer Lademoen i lav hastighet
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Den nye holdeplassen sto ferdig i januar 2006, men ble ikke tatt i bruk før 7. januar 2007. Dette på grunn av en konflikt mellom Statens Jernbanetilsyn og datidens Jernbaneverket.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Lademoen holdeplass (Km 0,94)


Lademoen † (Km 0,99 km) (Opprinnelige stasjon / stoppested)
Lademoen 20.6.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Lademoen 20.6.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Lademoen 20.6.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
BM 9211 i tog 429 stopper ved Lademoen igjen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Sidespor til Nedre Elvehavn (Km 1,02) (Dora)
Alternativ bruk av sidespor ved Lademoen hp
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Trondheim Sidespor Strandveien
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Trondheim Sidespor Strandveien
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Trondheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


Bru over Strandveien (Km 1.106)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ulstadløkka, undergang (Km 1.538)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nidarholms gate (Km 1.697) (ca. 30 m)
I alt 1 bilde
92-07 i tog 381 til Storlien på bru over Nidarholms gt
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
92-07 i tog 381 til Storlien på bru over Nidarholms gt
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Navn/Nr: Nidarholms gt.
Fra km 1.697 - km 1.716
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 18.32m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over Nidarholms gate (Km 1.697) (ca. 30 m)


Lilleby (Km 1,77)
Lilleby hp.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Lademoen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Lilleby hp.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Lilleby hp
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna


Lilleby, undergang (Km 1.799)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dalen, undergang for Stjørdalsveien (Km 2.337)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dalenbrua over Meråkerbanen / Nordlandsbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ladalen † (Km 2,91)
I alt 1 bilde
Ladalen hp og innkjør Leangen st, oktober 2003
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Ladalen hp og innkjør Leangen st, oktober 2003
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Holdeplassen ved km 2,910 ble opprettet 29.mai 1989 og nedlagt 15.juni 2008.


Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Ladalen † (Km 2,91)


Stavne-Leangen-banen (Km 3.138) (Sporveksel 102)
I alt 1 bilde
Di4.655 ved provisorisk gangbru på Leangen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Di4.655 ved provisorisk gangbru på Leangen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Sidespor Ladelinjen (nedlagt)
I alt 1 bilde
Rest av Ladesporene
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Rest av Ladesporene
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Sidespor fra Leangen stasjon
Fra Leangen stasjon gikk det et sidespor til bedrifter langs Haakon VII's gate og på Lade.
Sporet ble nedlagt i 1995

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Sidespor Ladelinjen (nedlagt)


Bromstadvegen i bru over Leangen stasjon
95-15 og 92-04 i tog 425 til Steinkjer på Leangen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
BM 9207 i tog 425 på Leangen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
95-15 og 92-04 i tog 425 til Steinkjer på Leangen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Nye Leangen stasjon med inngang fra bru til Bromstadvegen
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

Leangen (Km 3,49) (Stedskode LEA )
Leangen stasjon utkjøring mot Trondheim sett fra brua
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Nye Leangen stasjon like øst for Trondheim sentrum åpnet 28. august 2019. Spor på begge sider av perrongen.
© Erling Vikan
Finn i Postvogna
Nye Leangen stasjon like øst for Trondheim sentrum åpnet 28. august 2019. Tilknyttet Leangbrua; ny veg Strindheim - Lade.
© Erling Vikan
Finn i Postvogna
Nye Leangen stasjon med inngang fra bru til Bromstadvegen
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

Leangen (Km 554,94 over Stavne - Leangenbanen)

Leangen stasjon ligger 3,49 km fra Trondheim.
Høyden over havet på Leangen stasjon er 33,6 meter.
Nytt trappehus med heis ned til mellomplattformen fra Bromstadvegen, ble åpnet august 2019

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Leangen (Km 3,49) (Stedskode LEA )


Gamle Leangen stasjon
Leangen st. kl. 7.15
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Tog 444 på Leangen st. 4.10.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Leangen stasjon.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Leangen stasjon i Trondheim sett sydover mot Trondheim
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Ved den gamle stasjonsbygningen på Leangen som var fra 1944, er den eksisterende parkeringen beholdt
og det eretablert ny gang og sykkelveg til den nye stasjonen.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Gamle Leangen stasjon


Undergang på Leangen stasjon (Km 3.75) (Leangen allé)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sporveksel for uttrekkspor, Leangen øst
I alt 1 bilde
Rettning Leangen,
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna
Rettning Leangen,
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna

Ladeforbindelsen, bru over FV 6668 Haakon VIIs gate )Km 3.905) (60 m)
Langs linjen - (MB) Undergang Ladeforbindelsen
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Langs linjen - (MB) Undergang Ladeforbindelsen
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Nordgående BM93 Regiontog på bru over omkjøringsveien Trondheim kl 0754
© Erling Vikan
Finn i Postvogna
Ladeforbindelsen, bru over FV 6668 Haakon VIIs gate )Km 3.905) (60 m)Brutype: Kulvert
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 60m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Ladeforbindelsen, bru over FV 6668 Haakon VIIs gate )Km 3.905) (60 m)


Rotvoll holdeplass (Km 4,31)
92-04 i tog 431 kjører inn til Rotvoll hp, 9. mai 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
92-05 i tog 447 ved Rotvoll hp, 26. april 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
92-12 i tog 447 ved Rotvoll hp, 21. april 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
92-04 i tog 431 kjører inn til Rotvoll hp, 9. mai 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

Rotvoll holdeplass (Km 4,31) ble opprettet ved satsingen på Trønderbanen i 1994.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Rotvoll holdeplass (Km 4,31)


Rotvoll † (Km 4,45)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Overgangsbru for Grev von Schmettows allé (Km 4.47)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Charlottenlund, bru over Sjøvegen (Km 4.865)
Bru over Sjøvegen ved Charlottenlund, sett mot nordøst (mot fjorden)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Sjøvegen ved Charlottenlund, sett mot sørvest
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Sjøvegen ved Charlottenlund, sett mot nordøst (mot fjorden)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Navn/Nr: Charlottenlund
Fra km 4.865 - km 4.875
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 25m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Charlottenlund, bru over Sjøvegen (Km 4.865)


Charlottenlund (Km 4,91)
Charlottenlund 1995
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Charlottenlund 1995
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Charlottenlund stasjon (nedlagt)
© Øyvind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Charlottenlund stasjon Km 4.91 fra Trondheim
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Km 4,91, 24 m.o.h.
Opprettet som stoppested 18.august 1899, som holdeplass fra 19.september 1965 og nedlagt den 2.juni 1985.

Charlottenlund stasjon var klassifisert som stasjon av 5. klasse.
Stasjonsmesteren var også poståpner.
Stasjonen hadde ett sidespor, hovedsaklig for vognslaster med kull, koks og ved

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Charlottenlund (Km 4,91)


Grillstad, undergang for Øvre og Nedre Grilstadkleiva (Km 5.15)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Ranheimsveien (Km 5.3226)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Turbru Grillstad (Km 5.63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kulvert Grillstad for Anders Søyseths veg (Km 5.98)
Byggegrop for ny Kulvert, ca KM6 Meråkerbanen.
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Pusslespillet er fullført ved KM6 på Meråkerbanen.
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna
Første pusslebit er plassert, ca KM6 Meråkerbanen.
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna
Mobilkranen gjør seg klar for nattas innsats.
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna

Navn/Nr: Kulvert Grillstad
Fra km 5.98 - km 5.995
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Kulvert
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 15m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Kulvert Grillstad for Anders Søyseths veg (Km 5.98)


Presthus † (Km 6,63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Presthusveien (Km 6.609)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Vikelva og Ranheimsvegen (Km 7.162)
Ranheim bro med oppgang til plattform 2 Ranheim
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Ranheim bro med oppgang til plattform 1 Ranheim
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Ranheim bro med oppgang til plattform 2 Ranheim
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Ranheim bro
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Vikelva bru
Fra km 7.162 - km 7.204
Brutype: Trau
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 42m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over Vikelva og Ranheimsvegen (Km 7.162)


Nedlagt planovergang på Ranheim stasjon
Ranheim i retning Trondheim.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
92-02 i tog 432 krysser med 92-06 i tog 435 ved Ranheim stasjon, 9. mai 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 3.616 + 602 med Bluestoget 2006 på Ranheim, 27. oktober 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Ranheim i retning Trondheim.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna


Ranheim (Km 7,42) (Stedskode RHM)
Ranheim stasjon.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Tog 476 passerer Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Ranheim 1995 (Meråkerbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Ranheim
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna


Nedre sidespor for Ranheim Papirfabrikk (Km 7,6)
Ranheim stasjon, nedre sidespor til papirfabrikken på stasjonen
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Tågab TMY 105 og Rc2 006 på Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Vagnsstädning Ranheim
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


Øvre sidespor for Ranheim Papirfabrikk (Km 7,6)
Ranheim papirfabrik
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
TÅGAB står klar for å kjøre inn på fabrikkområdet på Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
TMY 105 på Peterson Ranheim sidespor
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Ranheim
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


Gangbru ved Ranheim stasjon (Km 7.573)
Tog 476 ankommer Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 476 ankommer Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
TMY 102 og vogner på Ranheim
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Beskrivelse: Gangbru, Ranheim stasjon
Fra km 7.573 - km 7.573
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 54.5m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Gangbru ved Ranheim stasjon (Km 7.573)


Ranheim, overgangsbru (Km 7.585) (Stasjonsveien)
Ranheim med bruene oversporene på nordsiden
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Ranheim med bruene oversporene på nordsiden
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Ranheim stasjon med holdeplass for lokalbuss
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Ranheim, overgangsbru
Fra km 7.585 - km 7.585
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 31.45m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Ranheim, overgangsbru (Km 7.585) (Stasjonsveien)


Hansbakken, overgangsbru (Km 8.07)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grytbakkstranda planovergang (Km 8.446)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal B for Ranheim
Tog 471 ved Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Gulgrønt i Være
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 471 ved Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Kveld ved Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


Være planovergang (Km 8.964) (for lastebiltrafikk)
Planovergangen ved Væresbukta, 17. desember 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Planovergangen ved Væresbukta, 17. desember 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 476 ved Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
CD66 404 i gt. 5794 ved Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Vegtype: Privat veg u/alm ferdsel
Sikringstype: Grinder ubevoktet (både kjørende og gående)
Vegbredde ved planovergangen: 4m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Være planovergang (Km 8.964) (for lastebiltrafikk)


Være, overgangsbru (Km 9.21)
Tog 1761 titter frem ved Hansbakken mellom Ranheim og Være
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 1761 titter frem ved Hansbakken mellom Ranheim og Være
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
92-05 i tog 436 ved Være
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 476 fra Bodø ved Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Navn/Nr; Være, overgangsbru
Fra km 9.21 - km 9.21
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 30m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Være, overgangsbru (Km 9.21)


Være holdeplass † (Km 9,23)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Væhre planovergang (Km 9.657)
I alt 1 bilde
Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Være
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Vegtype: Privat veg u/alm ferdsel
Sikringstype: Grinder ubevoktet (både kjørende og gående)
Vegbredde ved planovergangen: 4m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Væhre planovergang (Km 9.657)


Sjølyst planovergang (Km 10.216)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sjølyst blokkpost (Km 10,24)
I alt 1 bilde
Forsignal for Sjølyst bp ved Være, 3. februar 2007.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Forsignal for Sjølyst bp ved Være, 3. februar 2007.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

Dahlenmarka, undergang (Km 10.45)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hundhammeren † (Km 11,08)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Saksvik planovergang (Km 11.067)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Saksviksberget, undergang (Km 11.64)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Saksvik † (Km 11,71)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Saksvik planovergang (Km 11.855)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Saksvikrønningen planovergang (Km 12.361)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vikhammer (Km 12,69) (Stedskode VHR) [Før 2021]
Vikhammer
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Stopp på Vikhamar, 06.06.06.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Vikhammer
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Vikhammer
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Vikhammer stasjon ligger 12,69 km fra Trondheim.
Høyden over havet 4,7 meter.
Vikhammer ble opprettet som stoppested 19. juni 1893, i en periode fra 1985 var Vikhammer uten togstopp, men etter omfattende boligbygging i området, ble holdeplassen gjenopprettet på slutten av 1990-tallet.
Stasjonsbygningen ble revet i 1986.
I dag er det bygget to helt nye plattformer med 120 meters lengde og standardhøyden på 76 centimeter
Stasjonen er nå tilpasset de bimodale Flirt-togene og det er nå blitt trinnløs adkomst.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Vikhammer (Km 12,69) (Stedskode VHR) [Før 2021]


Vikhammer (Km 12,69) (Stedskode VHR) [Etter 2021]
Vikhammer stasjon. Sykkelparkering ved spor 1.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Vikhammer stasjon. Sykkelparkering ved spor 1.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Vikhammer stasjon. Sitteplasser ved spor 1.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Vikhammer stasjon, utsikt i retning Hell. Spor 2 til venstre.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Vikhammer stasjon planovergang til spor 2, (nedlagt) (Km 12.713)
I alt 1 bilde
Vikhammer hp.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Vikhammer hp.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Vegtype: Gangvei, skiløype
Sikringstype: Ganggrind/båsgrind ubevoktet (kun for gående)
Vegbredde ved planovergangen: < 3m
Sporantall: 2

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Vikhammer stasjon planovergang til spor 2, (nedlagt) (Km 12.713)


Bru over Vikhammerbekken (Km 12.781)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vikhammer stasjon planovergang (2 spor) (Km 12.817)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vikhammer undergang (Km 13.16)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vikhamarløkka † (Km 13,76)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vikhammerløkka undergang (Km 13.826)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Malvik planovergang (Km 14.743)
I alt 1 bilde
Tog 471 i Malvik
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 471 i Malvik
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Malvik planovergang (Km 14.743)
Vegtype: Privat veg m/alm ferdsel
Sikringstype: Enkelt veisignalanlegg
Vegbredde ved planovergangen: 4m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Malvik planovergang (Km 14.743)


Malvik † (Km 14,77)
I alt 1 bilde
Tog 471 passerer nedlagte Malvik stasjon
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 471 passerer nedlagte Malvik stasjon
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Malvik undergang (Km 14.934)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Hauganveien (Km15.498)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haugan † (Km 15,53)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haugan blokkpost (Km 15,67) (Stedskode HUG)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nedre Malvik † (Km 15,90)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang til Torp hestesenter (Km 16.009)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Torp undergang for gang/sykkelvei (Km 16.60)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Torp † (Km 16,62)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Sagelva (Km 16.995)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Privat bru ved Storsand Gård Camping (Km 17.378)
I alt 1 bilde
Bru over Nordlandsbanen ved storsand camping Malvik
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Bru over Nordlandsbanen ved storsand camping Malvik
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Privat bru ved Storsand Gård Camping (Km 17.378)
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 22.35m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Privat bru ved Storsand Gård Camping (Km 17.378)


Storsand undergang for Midtsandvegen (Km 17.63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Storsand, bru for gang /sykkelvei (Km 17.697) (Midtsandan stasjon )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Midtsandbekken (Km 18.098)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Midtsandan † (Km 18,55) (Stedskode MSD)
Midtsandan
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tog 446 passerer Midtsandan
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Midtsandan
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Undergang for veg til Stav befinner seg inne på Midtsandan stasjon på Km 18.8672
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 5.5m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Midtsandan † (Km 18,55) (Stedskode MSD)


Sjøtrø undergang (Km 19.49)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rotmarken undergang (Km 19.798)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Roten 1 planovergang (Km 20.19)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Roten † (Km 20,36)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Roten 3 planovergang (Km 20.75)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Roten 4 planovergang (Km 21.09)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grønberg bru (Km 21.997)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Støperiet bru (Km 22.09)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hallstad †(Km 22,30)
Nabotog passerer Hallstad Hp 26.05.2003
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
©Jan H Vold Hallstad Hp 26.05.2003
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Nabotog passerer Hallstad Hp 26.05.2003
© Jan H Vold
Finn i Postvogna

Halstad undergang (Km 22.599)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 171 HMV
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hommelvik (Km 23,14) (Stedskode HMV)
Stasjonsbygget på Hommelvik
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Hommelvik 1995
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Stasjonsbygget på Hommelvik
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Stasjonbygget og godshuset som nå er kafé
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Utkjør hovedsignal L - N 173 HMV
I alt 1 bilde
93-14 på veg nordover passerer Hommelvik
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
93-14 på veg nordover passerer Hommelvik
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Bru over elva Homla (85,8 m) (Km 23.707)
I alt 1 bilde
Bru over Homla, Hommelvik
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Bru over Homla, Hommelvik
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Bru over elva Homla (85,8 m) (Km 23.707)
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 85.86m

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over elva Homla (85,8 m) (Km 23.707)


Nye Gjevingsåsen tunnel (2011, ca. 4400 m) (Km 24.4)
I alt 1 bilde
Etter endt tur i Gevingåsen tunnel
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Etter endt tur i Gevingåsen tunnel
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Nye Gjevingsåsen tunnel (2011, ca. 4400 m) (Km 30.5)
Gevingåsen tunnel, utgang fra rømningsvei
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gevingåsen tunnel, mot Hommelvik, km. 27.5
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Gevingåsen tunnel, utgang fra rømningsvei
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 445 på Hell
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


Bru over E6 ved Hell stasjon (Km 30.33)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hell (Km 31,54) Stedskode HEL
Greetings from Hell
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
CD66 405 med tåg 5794 i Hell
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Hell
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Hell, spor inn mot tunnelen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Åpnet 17. oktober 1881. Flyttet noe vestover ved Hell-Sunnanbanens åpning i 1902

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Hell (Km 31,54) Stedskode HEL


Bru over Stjørdalselva (Km 32,020)
Det bygges ny bru over Stjørdalselva og det jobbes med fundamentet
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Agendatog
© David Parleur
Finn i Postvogna
Tog 448 på brua over Stjørdalselva
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Bru over Stjørdalselva ved Hell
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna

Lengde: 149 m.

Km 32,020 - ferdig bygget i 1900 og tatt i bruk for ordinær drift 2.oktober 1902.
Ny bru bygges nedstrøms og blir tatt i bruk i 2017.
Dagens bru skal rives i 2018.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over Stjørdalselva (Km 32,020)


Sandferhus † (Km 32,64)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Værnes (Km 32,86)
Værnes st sett mot Trondheim
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna
I alt 31 bilder - se alle
Værnes holdeplass 6 maj 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Værnes st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
92-13 ved Værnes
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

Holdeplass for Trondheim Lufthavn Værnes.

Km 32,86 - tatt i bruk 15.november 1994.
Ferdig ombygd i 2015 i forbindelse med utvidelser ved Trondheim lufthavn, Værnes.
Det er gjort klart for et 2.spor ved plattform i forbindelse med ny dobbeltsporet tracé for Nordlandsbanen mellom Hell og Stjørdal.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Værnes (Km 32,86)


Værnes rullebane (ca. 45 m)
Tunell under rullebanen på Værnes
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Tunell under rullebanen på Værnes
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Værnes
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tunnel under flyplassen.
Lengde: 155 m.

Nordlandsbanen ble lagt i tunnel her i 1960, det er godt mulig at kulverten for Riksveg 50 ble ferdig litt senere.
Det var NATO utbyggingen av Værnes flystasjon som gjorde at rullebanen ble forlenget ut i fjorden, Stjørdalselva fikk et nytt løp samt at veg og jernbane ble lagt i kulvert (tunnel) under rullebanen.

Nordlandsbanen ble midlertidig lagt om i en bue på vestsiden av opprinnelig trace mens Værnes tunnel ble bygget. Snakket en gang med en lok.fører fra området her, som sa at når han pleide å reise pass innover med " Nordlandsekspressen " (86 sett til Fauske som ble kjørt om sommeren), fikk han sin kollega til å skrubbe enda litt mer på farten (det var jo redusert hastighet uansett akkurat der) så han kunne hoppe av i fart.

Men før Nordlandsbanen og vegen ble senket, var det mang en lok.fører og billist som satt med hjertet i halsen når fly under avgang og landing strøk rett over, for rullebanen endte ved gjerdet mot vegen.

Lok.personalet i Trondheim distrikt som kjørte forbi her, var såpass bekymret at de tok opp dette som en egen sak i den lokale foreningen, og det var skriverier i pressen på 50 - tallet når de nye jetjagerne begynte å dukke opp.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Værnes rullebane (ca. 45 m)


Værnes landebane (155 m)
I alt 1 bilde
Værnes, tunnel under rullebane
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Værnes, tunnel under rullebane
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Sidespor til Værnes flyplass
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sidespor til industriområde i Stjørdal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Stjørdal (Km 34,67) Stedskode STJ
Tåg 471 i Stjørdal
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Stjørdal st. Lasterampe for pukk, av gamle sviller
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Tåg 471 i Stjørdal
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Stjørdal
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna

Åpnet 1. oktober 1902
Opprinnelig navn var Stjørdalen, endret til Stjørdal fra 1.juni 1919.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Stjørdal (Km 34,67) Stedskode STJ


Fv36 Innherredsvegen (Planovergang)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang privat vei ved Gråbrekk dam
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Gråbrekk dam
I alt 1 bilde
Tog 426 nord for Stjørdal
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 426 nord for Stjørdal
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 426 (bildet av Bm92) passerer her et vakkert byggverk, nemlig bro over Gråbrekk dam km 36,830 bygget ferdig i 1900.
Gjennom dammen renner Gråelva.

Brua tatt i bruk for ordinær trafikk 29.oktober 1902, da Hell - Sunnanbanens strekning Stjørdal - Levanger ble åpnet.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over Gråbrekk dam


Bru over Nordlandsbanen for Fv36 Vassbygdvegen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vold (Km 39,91)
I alt 1 bilde
Gt 5794 fyker forbi Vold holdeplass på sin veg mot Trondheim og lokbytte for neste etappe til Alnabru.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Gt 5794 fyker forbi Vold holdeplass på sin veg mot Trondheim og lokbytte for neste etappe til Alnabru.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

Skatval (Km 41,90) Stedskode SKV
Gammel "Gods Vegt" fra H.Pooley & Son, Liverpool. Skalavekt inntil 1000kg.
© Erling Vikan
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Skatval
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Skatval
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Skatval pakkhus og sporrenser
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Åpnet 29. oktober 1902.
Nytt sikringsanlegg tatt i bruk 23.juni 1976, stasjonen fjernstyrt fra 9.januar 1977 og bemanning sløyfet fra 1.april 1979.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Skatval (Km 41,90) Stedskode SKV


Planovergang Fv39
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv38
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Alstad kryssingspor
OBAS på vei sørover forbi Skatval - Alstad
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
OBAS på vei sørover forbi Skatval - Alstad
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Tog 449 passerer Alstad på Skatval
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Åpnet 29. oktober 1902, nedlagt ca. 1972.

Det ble aldri bygget kryssingsspor på Alstad på grunn av værforholdene der, man fryktet nedsnødde spor veksler.
Istedet valgte man å bygge ut Skatval til et langt kryssingsspor med samtidig innkjør.
Imidlertid lå det et kort militært kryssingsspor på Alstad km 44,94 fra åpningen i 1902 til ca.1972. Om vekslene noengang har vært innlagt vites ikke.

Alstad hp lå på km 45,01 fram til nedleggelsen 1.9.1993.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Alstad kryssingspor


Undergang Fv40
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Alstad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hammer (Km 45,86) Stedskode HAM (blokkpost)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svea planovergang
Skatval og Steinvikholmen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Skatval
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Skatval og Steinvikholmen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Bru over Nordlandsbanen for E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv42
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Langstein (Km 50,55) Stedskode LST
©Jon Rokseth Langstein stasjon 29.11.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Langstein
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Langstein
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Langstein stasjon.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna

Åpnet 29. oktober 1902
Her var det etablert et omlastningsspor, hvor man kunne laste fra NSB tog til den smalsporede militære jernbane.

Steinvik lager var forsyningsbase for Dora i Trondheim.
500 tvangs-utskrevne sivile arbeidere bygget 27 bunkere, og mye ammunisjon var lagret i området.

Fra Langstein til Steinvik lager ble det bygget en 600 mm. smalsporet jernbane.
Det ble lagt ut ubåtnett tvers over fjorden.
I 1946 kom tiden for opprydding, og i 1948 overtok det norske forsvaret Steinvik lager.
Det var en stund arbeidsplass for 15-17 mann.

Steinvik lager ble nedlagt i 2000 og Forsvaret solgte eiendommen i 2007 til Direktoratet for Naturforvaltning.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Langstein (Km 50,55) Stedskode LST


Vudu (Km 56,06) Stedskode VUD
I alt 1 bilde
Vudu Bp.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Vudu Bp.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Vudu (Km 57,43)
I alt 1 bilde
Vududalen mellom Langstein og Åsen 7.2.07
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Vududalen mellom Langstein og Åsen 7.2.07
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Holdeplass. Åpnet 1950, flyttet 1959 til km 57,43

Hadde navnet Vordal ved åpningen i 1950, endret til Vudu fra september 1951. Togstopp sløyfet fra 11.06.2000 og formelt nedlagt fra 01.01.2005

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Vudu (Km 57,43)


Bru over Nordlandsbanen for E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Stasjonsvegen planovergang (Åsen)
OBAS Di3. 629 med biltog på Åsen st.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
OBAS Di3. 629 med biltog på Åsen st.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
OBAS biltog og BM 92 01 som tog 427 på Åsen st.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Åsen (Km 61,40) Stedskode ÅSE
Åsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Åsen stasjon
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Pakkhus Åsen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Åsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Nordlandsbanen for Fv108
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Fossingan
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv111
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hammerberg (Km 64,83)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang Fv112
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ronglan (Km 69,65 ) Stedskode RLA
Ronglan st
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Ronglan mot sør
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Ronglan
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Ronglan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Nordlandsbanen for Fv115
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fiborgtangen sidespor
Norske Skog i Skogn 7.2.07
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle

© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di 8.713 og 8.702 i tømmertog på Skogn
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
Di 8.713 og 8.702 i tømmertog på Skogn
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna


Skogn Plo Fv 754
Skogn PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tøkkt æ så et kronstøkk her????
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
Skogn, fra planovergang mot sør
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
Skogn PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Skogn (Km 76,01) Stedskode SGN
Di. 8 712 og Di. 8 708 på Skogn
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Skogn, mot sør
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Skogn
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna

© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna


Bru over Nordlandsbanen for Fv119
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eggen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv122
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang E6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv125
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sykehuset Levanger † (1995-2010)
I alt 1 bilde
BM 92.10 ved Levanger Sykehus
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
BM 92.10 ved Levanger Sykehus
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
Holdeplass, åpnet 20. desember 1995 og nedlagt 12. desember 2010.
Tidligere navn Innherred sykehus og bare Sykehuset.


Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Sykehuset Levanger † (1995-2010)


Bru over Nordlandsbanen for Fv126
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Levanger (Km 83,90) Stedskode LEV
Levanger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
©Jon Rokseth Levanger sett fra sør. 13.6.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Levanger st.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Levanger
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Sidespor til Havnevegen (Levanger)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Levangerelva
Sandblåsing av jernbanebrua, Levanger
© Knut Skage
Finn i Postvogna
©Jon Rokseth Bru over elva Levanger. 22.1.07
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Sandblåsing av jernbanebrua, Levanger
© Knut Skage
Finn i Postvogna

Bru over Nordlandsbanen for Fv128 Okkenhaugveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Elberg (Km 84,54)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv774 (Okkenhaug)
I alt 1 bilde
Bru over Fv774 mellom Levanger og Røstad
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Fv774 mellom Levanger og Røstad
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Røstad (Km 85,18) (Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT))
I alt 1 bilde
Røstad hp - november 2003 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Røstad hp - november 2003 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna

Undergang for Fv134
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Østborg (Km 88,63) Stedskode ØSB
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for E6
Vi måtte tenke framover for å finne en bra fotoplass, valget falt på Mulelia i det svingete og bratte partiet mellom Bergsgrav stasjon og Østborg blokkpost, hvor Nordlandsbanen går i bru over E6.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
Vi måtte tenke framover for å finne en bra fotoplass, valget falt på Mulelia i det svingete og bratte partiet mellom Bergsgrav stasjon og Østborg blokkpost, hvor Nordlandsbanen går i bru over E6.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna
En stille søndagsmorgen den 4.februar 1979, blir freden brutt av 2 stk 567 C dieselmotorer for fulle mugger opp i gjennom stigningen mot Østborg, tog 5794 har nettopp passert kurvene nede ved Salthammar.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna

Rinnan Plo Fv133
I alt 1 bilde
Rinnan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rinnan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Rinnan (Km 91,63)
Rinnan
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Rinnan stasjon ca 1940
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rinnan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rinnan 1995
© Øyvind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Sidespor til Rinnleiret militærleir
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv131 Rindsemveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bergsgrav (Km 93,70) Stedskode BEG
I alt 1 bilde
Bergsgrav hp - november 2003 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Bergsgrav hp - november 2003 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna

Undergang Fv72 Kjærenget
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Verdal industrispor (Km 94,44)
Verdal industrispor©Jan Owesen
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
Verdal industrispor©Jan Owesen
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
Verdal industrispor
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna

Undergang Fv757 Stiklestad allé
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Fv757 Stiklestad allé
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Verdal (Km 96,23) Stedskode VDL
Mz 1408 parkerad på Verdal stasjon
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
©Arnt Olav Kastet Verdal kornsilo 10.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Verdal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Verdal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Nordlandsbanen for Fv173 Haakon Den VII allé
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv169 Tronesveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv173 Sjøbygdveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fleskhus †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørga †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Koabjørgen tunnel (103 m)
I alt 1 bilde
Like nord for Koabjørgen tunnel
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Like nord for Koabjørgen tunnel
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Røra (Km 105,47) Stedskode RØ
Røra
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Røra st - februar 2004 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Røra
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Denne dagen var Gt 5772 Bodø - Trondheim forsinket, så kryssing med Ht 451 Trondheim - Bodø ble omlagt fra Verdal til Røra. På bildet sees den lokale bussen til Inderøy, som venter på reisende fra Lt 433 Trondheim - Steinkjer og Pt 458 Grong - Trondheim.
© Tom Vidar Pedersen
Finn i Postvogna


Røra Plo †
I alt 1 bilde
Røra (PLO gamle E6)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røra (PLO gamle E6)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Bru over E6 i Røra (Km 105,82)
CD66 404 passerer Røra mot Trondheim
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
©Jan Owesen
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
CD66 404 passerer Røra mot Trondheim
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
Brua over E6 ved km 105,82 ble tatt i bruk i 2005 - lengde 134 m. Vegen krysset tidligere Nordlandsbanen på planovergang i nordre ende av Røra stasjon.

Mang en lok.fører trodde at når det først ble bru her, så ville denne relativt krappe høyrekurven retning nord rettes ut, men nei, fortsatt samme radius som i år 1905.

Brua ligger på km 105,82 - er 134 m lang og tatt i bruk i 2005.
Den tidligere planovergangen for E6 inne på Røra stasjon ble lagt ned da anlegget av brua hadde startet opp.
En midlertidig planovergang for E6 nord for anleggsområdet, ble da samtidig opprettet.


Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over E6 i Røra (Km 105,82)


Lunnan tunnel (385 m) (Km 108,318)
I alt 1 bilde
Nordinnløpet med flotte murarbeider
© ola.schjei
Finn i Postvogna
Nordinnløpet med flotte murarbeider
© ola.schjei
Finn i Postvogna

Undergang for Fv225 Grandmarka
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vollan † ( -1990)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang for Fv251 Lorvikveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sparbu (Km 112,93)
Sparbu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Sparbu st.
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
"Buss for tog"
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
Sparbu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Planovergang Fv251 Lorvikveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mære (Km 114,84) Stedskode MÆ - krysningspor
Mære 1995 (Nordlandsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mære st - februar 2004 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Mære 1995 (Nordlandsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Mære 1995 (Nordlandsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Bru over Nordlandsbanen for Fv258 Mæresveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mære (Km 115,03) (1917-2001)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vist †
2 x CD66 passerer ved Vist
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Tog 472 passerer ved Vist og nærmer seg Mæresmyra.
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
2 x CD66 passerer ved Vist
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna

Planovergang Fv761 Sandvollanveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Figgaelva (46 m)
Tog 452 passerer ved Figga
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Tog 452 passerer ved Figga
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Tog 433 passerer Figga bru
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna

Sidespor til Sørsidleiret havneområde
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv762
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Steinkjer (Km 125,50) Stedskode STK
Steinkjer st - mars 2005 ©Vegard Aunan
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Steinkjer
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Steinkjer
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Steinkjer stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Bru over Steinkjerelva (96 m)
En liten vokter passer på Steinkjerelva bru
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Solgløtt på Steinkjerelva bru
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
En liten vokter passer på Steinkjerelva bru
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru Steinkjer
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Eggebogen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for FV763 Bogaveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Byafossen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv763 Kongens gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Byafossen † (Km 130,34 )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang Fv763 Byaveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fossemvatnet † (Km 133,17)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Fv276 Sunnanveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sunnan sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sunnan † (Km 136,66)
I alt 1 bilde
Sunnan, sørende mot sør. Mellom Steinkjer og Stod
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Sunnan, sørende mot sør. Mellom Steinkjer og Stod
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

----- Endepunkt 1905-1926 -----
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Fv276 Sunnanveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sundet bru (Km 137,06) (48 m)
Sunnan, nordende mot sør. Mellom Steinkjer og Stod
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle

© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Brua over Snåsavatnet, Sunnan!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 like før passering Sunnan ved Snåsavatnets sørende.
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna

Fagverk. Lengde: 48 m.

Bru over Snåsavatnet, km 137,06 og lengde 48 m. Overbygningen er ikke den orginale fra 1925, oppført i forbindelse med Sunnan - Grongbanen sitt anlegg. I forbindelse med krigshandlingene våren 1940, ble brua sprengt på midten, og påført så store skader at den ikke ble oppført igjen på Sunnan. Provisorisk brumateriell kom raskt på plass, permanent reparasjon ble utført i 1948, da et nytt spenn levert av Alfred Andersen mek.verksted i Larvik ble oppført.

Bruspennet som ble sprengt, ble senere reparert og kom i litt kortere utgave, til anvendelse på Jærbanen - i vestre ende av Egersund stasjon - som Launes bru I montert i 1953 og nå med en lengde på 34 m. Dette bruspennet ble så høsten 2015 erstattet av et helt ny konstruksjon i form av en platebru i stål, " Sunnan - brua " fra 1925, var da i veldig dårlig stand.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Sundet bru (Km 137,06) (48 m)


Sunnan l tunnel (87 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sunnan II tunnel (66 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Reitlo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Stod (Km 144,50) Stedskode STD
Sørenden av Stod stasjon, nord for Steinkjer på Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Sørenden av Stod stasjon, nord for Steinkjer på Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Et sted i Norges Rike
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Tiltnes †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Valøy † (Km 154,10)
Valøy
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - Nordlandsbanen / Valøy st (solgt), juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Nordlandsbanen / Valøy st (solgt), juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Valøy st
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna


Bru over Nordlandsbanen (Km 154.755)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bøla bru (Km 155.6115)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Valløyvegen (Km 158.03)
Bru over Valløyvegen ved km 158 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Valløyvegen ved km 158 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Valløyvegen ved km 158 på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Heggesbekk † (Km 160,40)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Strindmoen † (Km 162,87)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Strindmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Starrgrasmyra (Km 170,07) Stedskode SGM
Starrgrassmyra, mot nord!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Starrgrasmyra, Nordlandsbanen.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Starrgrassmyra, mot nord!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Starrgrassmyra, søndre del av kryssingsspor!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Bru over Jørstad elv (30 m)
Brua over Jørstad elv,km 170,43
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Jørstad elv 160706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bru over Jørstad elv 160706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Brua over Jørstad elv,km 170,43
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Flekkan †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Jørstad (Km 173,57)
Godstog 5799 passerer Jørstad
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
CD66 401 i 5799 passerer Jørstad
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 4.653 i 471 ankommer Jørstad
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 4.653 i 472 ankommer Jørstad
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


Jørstad industrispor
Sidospåret till Jörstad ind område
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Sidospåret till Jörstad ind område
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Sidospåret till Jörstad ind område
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Brønstad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Grana elv
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svarva tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nordlandsbanen for Fv763
I alt 1 bilde
Jernbanebru ved Snåsa stasjon
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Jernbanebru ved Snåsa stasjon
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Snåsa (Km 181,64) Stedskode SNA
Snåsa 080706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Snåsa 080706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Snåsa
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tømmertog på vei fra Formofoss til Skogn passerer Snåsa stasjon.
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna


Planovergang Fv763
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bergsåsen tunnel (ca. 450 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bomo tunnel (ca. 150 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bomo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Agle (Km 190,72) Stedskode AGL
Agle
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Agle
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Agle 1995
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna

Myrset †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Plutten tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lurudal stoppested og sidespor † (Km 199,06 - 216 m.o.h)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lone tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Steinbrudd tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rettlinje tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kurve tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tørn tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kort tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjorten tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Håkon Pedersen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lurudal (Km 205,45) Stedskode LDL
I alt 1 bilde
Lurudal blokkpost, mellom Agle og Grong
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Lurudal blokkpost, mellom Agle og Grong
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Elleve tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mælasæter tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mælasæter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tre tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fire tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kinnerås tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rauhylla I tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rauhylla II tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Sanddøla
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Formofoss (Km 212,72)
Formofoss
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 24 bilder - se alle
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Formofosskippen väntar på frigivning av sidesporet 8 dec 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Formofoss
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


Undergang Fv391 (Km 214,950)
I alt 1 bilde
Formofoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Formofoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Formo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Fv391
I alt 1 bilde
Första vägport söder o Grong
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Första vägport söder o Grong
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Namsosbanen
I alt 1 bilde
Grong st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Grong st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Grong (Km 219,54) Stedskode GRG
Grong
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
I alt 36 bilder - se alle
Grong, fra sør
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Di 4.652 med tog 472, Grong
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Grong 1982
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Mediå tunnel (Sydsiden)
Di 4. 652 med tog 472, Grong
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Lys i tunnellen ved Grong
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Medjå Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Di 4. 652 med tog 472, Grong
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Mediå tunnel (Nordsiden)
I alt 1 bilde
Tog 471 like nord for Grong
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tog 471 like nord for Grong
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tog 471 på Bunes bru km 222,695 - lengde 205,6 m montert i 1935. Den korte brua er Fosslandselva bru km 222,862 - lengde 80 m montert i 1936.
Tunnelåpningen i bakgrunnen er nordre enda av Mediå tunnel - lengde 2549 og den lengste på Nordlandsbanen

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Mediå tunnel (Nordsiden)


Bru over Namsen ved Buneset (Km 222,695)
Nordlandsbanen, v/Buneset
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Nordlandsbanen, v/Buneset
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Nordlandsbanen, v/Buneset
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Tog 472 passerer brua over Namsen ved Buneset!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bunes bru på km 222,695 - lengde 205,6 m er en "Fagverksbru" som ble montert i 1935.
Den korte brua ved siden av Bunes Bru, er Fosslandselva bru km 222,862 - lengde 80 m montert i 1936. Tunnelåpningen i bakgrunnen er nordre enda av Mediå tunnel - lengde 2549 og den lengste på Nordlandsbanen.

Grong stasjon ligger på den andre siden av Tømmeråsen, det var det tunnelen egentlig het, men ordføreren i Grong fikk nå forandret det navnet under anlegget, av en eller annen grunn.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over Namsen ved Buneset (Km 222,695)


Fosslandselva bru (Km 222,862)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bunes I tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bunes II tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sellernes tunnel (Km 225,875)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Okshammer tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gartland
Gartland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Gartland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Gartland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Gartland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Urstad tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Finnmyr tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørbekk tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Harran Stedskode HAR
Harran
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Harran 080706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ut og strekke på seg før turen til Bodø fortsetter
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna
Harran
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Aunfoss †
Aunfoss!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Aunfoss , km 243,5 mellom Harran og Lassemoen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Aunfoss!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Aunfoss!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bru over Folmerelva
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lassemoen Stedskode LSM
Lassemoen stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Venterommet på Lassemoen stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Lassemoen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nordlandsbanen: Lassemoen, værskjulet, slevbetjent snøspade
© Christoph Aders
Finn i Postvogna


Bru over Lindseta
Bru over Lindseta (Lindsetåa) i Namsskogan
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Lindseta (Lindsetåa) i Namsskogan
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Lindseta (Lindsetåa) på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Lindset tunnel
I alt 1 bilde
Lindset tunnel på Nordlandsbanen (nordenden)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Lindset tunnel på Nordlandsbanen (nordenden)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Lindsetmoen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Namsen ved Flåtådal
Bru over Namsen ved Flåtådal
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Namsen ved Flåtådal
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Namsen ved Flåtådal
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Namsen ved Flåtådal
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Flåtådal
Flåtådal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Flatådal (Nordlandsbanen) 160706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Flåtådal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Flåtådal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Lindmoen Stedskode LIN
I alt 1 bilde
Lindmoen blokkpost, mellom Lassemoen og Namsskogan
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Lindmoen blokkpost, mellom Lassemoen og Namsskogan
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Brekkvasselv †
Brekkvasselv
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Brekkvasselv
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ole Tobias ank Brekkvasselv
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Brekkvasselv norra utfart
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Bru over Brekkvasselva (ca. 100 m)
Bru over Brekkvasselva, sett mot sør
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Brekkvasselva, sett mot sør
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Brekkvasselva, sett mot nord
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Brekkvasselv tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fossheim tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørhusdal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørhusdal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Øvre Namdal skogindustri sidespor
Østre Namdal Skogsindustri Sidespor!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Øvre Namdal Skogsindustri Sidespor!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Østre Namdal Skogsindustri Sidespor!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Industrispor Namsskogan
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna


Brannan tunnel (ca. 550 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Namsskoganveien [Gamle E6]
Bru over gammel E6-trasé ved Vintermyr (Namsskogan)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overgang over Nordlandsbanen for E6 ved Vintermyr (Namsskogan)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over gammel E6-trasé ved Vintermyr (Namsskogan)
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

E6 i bru over Nordlandsbanen
Overgang for E6 ved Vintermyr, sett mot nord
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overgang for E6 ved Vintermyr, sett mot nord
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overgang for E6 ved Vintermyr, sett mot sørvest
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Overgang for E6 ved Vintermyr, sett mot sørvest.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Namsskogan (Km 290,25) Stedskode NSK
Namsskogan venterom
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Namsskogan st, okt 1999
© Børge Flatlandsmo
Finn i Postvogna
Namskogan, Txp väntar på tåg
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Namsskogan stasjon
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna


Bru over Sandåa
I alt 1 bilde
Tog 477 passerer Sandåa ved Namsskogan
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Tog 477 passerer Sandåa ved Namsskogan
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Bru over Steinåa
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørnstad †
Bjørnstad st, 31.07.00
© Mona Samdahl
Finn i Postvogna
Bjørnstad st, 31.07.00
© Mona Samdahl
Finn i Postvogna
Bjørnstad
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nordlandsbanen - Bjørnstad, materielllagring banearbeid
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

Mellingen (Km 305,82) Stedskode MLI
Mellingen blokkpost i dagslys. Mellom Namsskogan og Majavatn
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Nytt signal på Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Mellingen blokkpost i dagslys. Mellom Namsskogan og Majavatn
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Bru over Namsen ved Snåsamoen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Smalåsen †
Smalåsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Smalåsen i N-Trøndelag
© B Drevland
Finn i Postvogna
Smalåsen (Nordlandsbanen) 160706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Smalåsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Majavatn Stedskode MAJ
Matavatn Station
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
I alt 36 bilder - se alle
En stasjons nordende
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Novemberkveld ved Majavatn
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Majavatn stasjon
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna


Sveumdal tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kappfjelli †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sefrivatn tunnel
Sefrivatn tunnel (nordenden) og viltovergang for rein over E6
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Sefrivatn tunnel (nordenden) på Nordlandsbanen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Sefrivatn tunnel (nordenden) og viltovergang for rein over E6
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Sefrivatn pukkverk sidespor
Utsikt nordover ved sidespor for Sefrivatn pukkverk
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Sefrivatn Pukkverk sidespor!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Sefrivatn Pukkverk sidespor!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Sefrivatn pukkverk sidespor
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna


Sefrivatn †
Sefrivatn, mellom Majavatn og Svenningdal
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Sefrivatn, mellom Majavatn og Svenningdal
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
tog 452 - Nordlandsbanen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna

Bru over E6 ved Sefrivasselva
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Sefrivasselva
BM93-04 ved Sefrivasselva, på vei nordover til Mo i Rana
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
T66 403 på vei sørover ved bru over Sefrivasselva
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
BM93-04 ved Sefrivasselva, på vei nordover til Mo i Rana
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Sefrivasselva
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna


Holmvassås †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holmvassdal tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holmvassdal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Engåsen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vasselv †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holmvasselv tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Holmvasselv
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Øvre Hjortskardmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svenningdal (Km 354.49) Stedskode SGD
Svenningdal (bygningen er revet)
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - Svenningdal st, 20. juli 2003. Tatt mot sør
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Svenningdal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Svenningdal
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Grindheim planovergang † (Km 354,791)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nedre Hjortskardmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Storfors †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Høgåsen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Storfors
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gærnmoen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Iåsen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bergsåsen tunnel
I alt 1 bilde
Bergåsen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bergåsen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Trofors lokomotivstall
Trofors st.
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Trofors 5 juni sett fra Tog 476
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Trofors lokstall
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Trofors st.
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna


Trofors (Km 367,24) Stedskode TRO
Venterommet på Trofors stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Venterommet på Trofors stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Trofoss stn med ett yrende liv mellan tågen
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Trofors
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Trofors tunnel
Trofors Tunnel, sørenden!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Trofors Tunnel, sørenden!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
CargoNets tog 5790 passerer Trofors
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Falkflåget tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Finsås vokterbolig †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Finnsås
I alt 1 bilde
Finnsås
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Finnsås
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Trolldalen viadukt
Trolldalen viadukt, juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Trolldalen viadukt, juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Trolldalen viadukt,, juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Trolldalen viadukt,, juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Pendelpilar viadukt i stål med 10 spenn à 17,5 m. Lengde: 175 m.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Trolldalen viadukt


Valrygg †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holmsåsen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjoråsen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Laksfors †
Röd flagg v Laksfoss fd trafikplats
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Laksfors
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Laksfors
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Km 378,634 fra Trondheim!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Reppen tunnel
Reppen tunnel, GSM-R Kiosk.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Reppen tunnel, GSM-R Kiosk.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Reppen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nedre Laksfors †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Spølrem †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fallmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fallan tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Turmo tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eiterå tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Eiteråga
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eiterstraum Stedskode EIT
Eiterstraum stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Eiterstraum sørende
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Eiterstraum nordende ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Framdrift ved Eiterstraum 2006-05-04, kl 21:45
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Holdeplass. Åpnet 5. juli 1940, nedlagt 28. mai 1989. Kryssingsspor

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Eiterstraum Stedskode EIT


Ravnå tunnel
Ravnå Tunnel, sørenden!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ravnå Tunnel, sørenden!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ravnå tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ravnå tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Øksendal †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsjord tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Stimoen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kvalfors †
Kvalfors
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - Kvalfors st, 29. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - 29. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Kvalfors
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Vefsna ved Kvalfors
I alt 1 bilde
Brua over Vefsna ved Kvalfors
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Brua over Vefsna ved Kvalfors
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Fjellset †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Aufles †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skog †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nyrud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Skjerva
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mosjøen (Km 406,01) Stedskode MSJ
cd 0312 i godstog alene 11.7 mosjøen
© Arnt Båtstrand
Finn i Postvogna
I alt 30 bilder - se alle
Mosjøen st
© Vegard Aunan
Finn i Postvogna
Mosjøen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Mosjöen station
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Nes Trelastbruks sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Kullstadsjøbukta
Bru over Kullstadsjøbukta ved Mosjøen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Kullstadsjøbukta ved Mosjøen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru over Kullstadsjøbukta ved Mosjøen
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Rynesåsen tunnel «søndre ende» (Km 411.057)
I alt 1 bilde
Rynesåsen tunnel, søndre ende
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Rynesåsen tunnel, søndre ende
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Rynesåsen tunnel «nordre ende» (Km 412.079)
Rynesåsen tunnel, nordre ende
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Rynesåsen tunnel, nordre ende
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Rynesåsen tunnel, nordre ende. Bru for gammel riksvei 78.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Skilt på teknisk bygning ved nordenden av Rynesåsen tunnel
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Rynesåsen bru over Nordlandsbanen (Km 412.1)
Bru for gammel riksvei ved nordre ende av Rynesåsen tunnel.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru for gammel riksvei ved nordre ende av Rynesåsen tunnel.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Bru for gammel riksvei ved nordre ende av Rynesåsen tunnel.
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Bjelkebru
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 5m

Bru for gammel riksvei

Umiddelbart nord for Rynesåsen tunnel er det en gammel bru over jernbanen.
Denne brua må trolig være for den gamle riksvei 78.
(I dag er veien døpt om til fylkesvei, og går i tunnel parallelt med tunnelen nevnt ovenfor, men veitunnelen har et annet navn, Hjartåsen tunnel.)

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Rynesåsen bru over Nordlandsbanen (Km 412.1)


Bru over Fusta (Km 413.155)
Jernbanebru ved Søfting ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Fusta bru, nord for Mosjøen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Jernbanebru ved Søfting ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Fra km 413.155 - km 413.198

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Fagverksbru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 41.4m

Fagverk, ett såkalt Kinaspenn. Lengde: 41 m.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Bru over Fusta (Km 413.155)


Fusta planovergang (Km.413,303)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Søfting planovergang (Km.414,505)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Søfting † (Km 414,62)
Tog til Bodø passerer Søfting
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Søfting nedlagte jernbanestasjon
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Søfting (Nordlandsbanen) 160706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Resten av 5795 etter avsporing ved Skogn, passerer Søfting nedlagte stasjon
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna


Søfting sidespor
I alt 1 bilde
Tog 472 ankommer Søfting stasjon, men stopper ikke...
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 ankommer Søfting stasjon, men stopper ikke...
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Remmen planovergang (Km 414,897)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lindset tunnel «søndre ende» (Km 415.715)
I alt 1 bilde
Lindset Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Lindset Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Lindset tunnel «nordre ende» (Km 415.856)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holandsvika tunnel «søndre ende» ( Km 417.103)
Holandsvika Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Holandsvika Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Holandsvika tunnel nord for Mosjøen, sørende, sett mot nord
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Holandsvika tunnel «nordre ende» ( Km 417.158)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holandsvika † (Km 419,49)
I alt 1 bilde
Holandsvika, tidligere stasjon og Hp, mellom Mosjøen og Drevvatn
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Holandsvika, tidligere stasjon og Hp, mellom Mosjøen og Drevvatn
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Overgangsbru ved Holandsvika (Km 417.282)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Arbor sidespor
Arbor sidespor, sørover mot fabrikken!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Arbor sidespor, endebutten ved fabrikken!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Arbor sidespor, sørover mot fabrikken!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Arbor sidespor, forgreningen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bergsnev tunnel «søndre ende» (Km 420.921)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bergsnev tunnel «nordre ende» (Km 421.492)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang ved Forsmo
I alt 1 bilde
Kulvert under jernbanen ved Forsmo holdeplass!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kulvert under jernbanen ved Forsmo holdeplass!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Forsmo † (Km 423,28)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsmo † (Km 423,31)
Forsmo holdeplass mot nord!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Forsmo Hp (nedlagt) mellom Mosjøen og Drevvatn (km 423,3 ?)
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Forsmo holdeplass mot nord!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Forsmo holdeplass mot sør!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Holdeplass. Åpnet 8. august 1980, nedlagt 28. mai 1989. Hp flyttet fra km 423,28

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Forsmo † (Km 423,31)


Drevja † (Km 425,21)
Drevja
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Drevja stasjon fra sør!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Drevja stasjon fra nord!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 479 passerer Drevja stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Steinhaug † (Km 428,13)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Steinhaug planovergang (Km 428,7)
Utsikt i sørlig retning, sett fra Steinhaug planovergang, km 428,7
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Steinhaug planovergang, km 428,7, utsikt mot nordvest
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Steinhaug planovergang, km 428,7, utsikt mot sørøst
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Utsikt i sørlig retning, sett fra Steinhaug planovergang, km 428,7
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna
Steinhaug planovergang (Km 428,7)

Vegtype: Privat veg u/alm ferdsel
Sikringstype: Usikret
Vegbredde ved planovergangen: 5m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Steinhaug planovergang (Km 428,7)


FV 78 i bru over Nordlandsbanen (Km 428.85)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Steinhaug planovergang (Km 429.122)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dalmo tunnel «søndre ende» (Km 429.314)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dalmo tunnel «nordre ende» (Km 429.389)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Toven † (Km 432,03)
Toven, mot nord
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Toven, tidligere stasjon og Hp, mellom Mosjøen og Drevvatn
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Toven hp sett fra planovergangen
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Toven, ruinene av en fordums stasjonsbygning
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Vassvegen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Drevvatn pukkverk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Morisbakk †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Drevvassåsen tunnel
Drevvassåsen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drevvassåsen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Drevvassåsen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Drevassåsen tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Drevvatn (Km 440,77) Stedskode DVT
Drevvatn
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 38 bilder - se alle
©Arnt Olav Kastet Drevvatn 10.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 471 på Drevvatn Stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Slitsomt ? Arbeidslag i Drevvatn, Nordlandsbanen
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna


Vesterbekkmo Plo
Planovergangen ved Vesterbekkmo!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Planovergangen ved Vesterbekkmo!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Vesterbekkmo!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Vesterbekkmo!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Overgang Svarttjønnlia
Broa ved Svarttjønnlia!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Broa ved Svarttjønnlia!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Broa ved Svarttjønnlia!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Broa ved Svarttjønnlia!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Svarttjønnli †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Falkmo tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Elsfjord †
Elsfjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Elsfjord 090706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Elsfjord st, 29. juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Elsfjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Undergang ved Elsfjord
I alt 1 bilde
Kulvert under jernbanen i nordenden av Elsfjord stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kulvert under jernbanen i nordenden av Elsfjord stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Brenna tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Almli tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gammelli tunnel
I alt 1 bilde
Gammelli Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Gammelli Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Seljeli tunnel
Seljeli tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Seljeli Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Seljeli Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Seljeli tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Seljeli †
Seljeli Holdeplass!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Seljeli Sør (Nordlandsbanen) 090706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Seljeli Holdeplass!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Seljeli tunnel mellom Elsfjord og Bjerka!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Jarnfjell tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bolvernes tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Furuhatten †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Furuhatten tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Furuhatten †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skjæring 190 tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nordvik tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hattflåget tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lauvik tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Selhornvik †
I alt 1 bilde
Selhornvik, mellom Drevvatn og Bjerka. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Selhornvik, mellom Drevvatn og Bjerka. 20060724 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Åpnet 20. februar 1942, nedlagt 1. februar 1971. I faktisk bruk frem til 31. desember 1988

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Selhornvik †


Mellemura tunnel
I alt 1 bilde
Mellemura Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Mellemura Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Mellemura rasvarslingsanlegg
Mellemura rasvarslingsanlegg.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Mellemura rasvarslingsanlegg.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Mellemura rasvarslingsanlegg.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Svinklubben Tunnel
Svinklubben Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Ved Svinklubben Tunnel
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Ved Svinklubben Tunnel
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Svinklubben Tunnel
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Mula †
Mula holdeplass.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Mula (Nordlandsbanen) 130706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Mula
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Mula
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Mulklubben tunnel
Mulklubben Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Mulklubben tunnel (Nordlandsbanen) 140706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Mulklubben tunnel (Nordlandsbanen) 140706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Mulklubben tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Kulvert Sagelva
Røssåaur - Juli 2006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Sagelva
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Nordlandsbanen / ca v/Røsså, juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Røssåaur - Juli 2006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Røssåaur tunnel
Røssåaur tunnel, GSM-R Kiosk.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Røssåaur Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Røssåaur Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Røssåaur tunnel, GSM-R Kiosk.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Røssåkleiv tunnel
Røssåkleiv tunnel 140706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Røssåkleiv tunnel 140706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røssåkleiv tunnel 140706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røssåkleiv Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Røsså †
Tog 5994 passerer Røsså stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Røsså (Nordlandsbanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røsså (Nordlandsbanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
©Bjørn-Terje Nilssen Røsså Stasjon
© bjørn-terje nilssen
Finn i Postvogna


Undergang FV321
5780 passerer veien som bl.a. fører til gamle Røsså st.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Undergangen ved Røssåbrua!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
5780 passerer veien som bl.a. fører til gamle Røsså st.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Nordlandsbanen / ca v/Røsså, juli 2006
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Bru over Røssåga
Røssåga bru
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Røsså bru, ved Bjerka, 04-03-1999 ©Bjørn Drevland
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Bjerka
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røssåbrua!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Valla †
I alt 1 bilde
Valla holdeplass
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Valla holdeplass
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Holdeplass. Åpnet mars 1969, nedlagt 28. mai 1989. Hp flyttet fra km 466,55

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Valla †


Valla †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjerka (Km 468,68) Stedskode BJE
Tog 472 forlater Bjerka!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 50 bilder - se alle
Bjerka nya station
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Tog 472 på Bjerka Stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 471 på Bjerka!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Bru over Bjerkaelva
Tog 472 & Tog 5795 ved Bjerka stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tog 471 passerer Bjerkaelva!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 471 passerer Bjerkaelva!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 & Tog 5795 ved Bjerka stasjon!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Bjerka tunnel
Bjerka Tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bjerka Tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bjerka Tunnel, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Finneng tunnel
Søndre inngang på Finneng Tunnel, 55 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Søndre inngang på Finneng Tunnel, 55 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nordre inngang på Finneng Tunnel, 55 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nyholmen tunnel
Nordre inngang på Nyholmen Tunnel, 12 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nordre inngang på Nyholmen Tunnel, 12 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nyholmen tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Langkleiv tunnel
Nordre inngang på Langkleiv Tunnel, 59 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Søndre inngang på Langkleiv Tunnel, 59 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nordre inngang på Langkleiv Tunnel, 59 meter lang!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Finneidfjord †
Di4 655 passerer Finneidfjord Stasjon
© jøran bjerkmo
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Finneidfjord Stasjon juni 2006
© Jøran Bjerkmo
Finn i Postvogna
Finneidfjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Finneidfjord stn mot norr
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Geithammer tunnel
Geithammer tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Geithammer Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Geithammer Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Geithammer tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Kammen tunnel
Kammen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kammen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kammen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Finnkleiva tunnel
Finnkleiva tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Finnkleiva Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Finnkleiva tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Finnkleiva tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kattstrand †
I alt 1 bilde
Kattstrand holdeplass.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kattstrand holdeplass.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bru over Urlandå
I alt 1 bilde
Tog 5790 passerer brua over Urlandå, km 479,45!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 5790 passerer brua over Urlandå, km 479,45!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Fornes tunnel
Fornes Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Fornes Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Fornes Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Førnes pukkverk sidespor †
I alt 1 bilde
Førnes Pukkverk!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Førnes Pukkverk!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Førnes †
I alt 1 bilde
Tog 472 ved Førnes pukkverk!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 ved Førnes pukkverk!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Holdeplass. Åpnet 1944, flyttet 1. november 1954 til km 481.80

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Førnes †


Skamdal †
Skamdal hp i Yttervika!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tog 471 ved Yttervik, km 482
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Skamdal hp i Yttervika!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Skamdal hp i Yttervika!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Holdeplass. Åpnet 1. november 1954, nedlagt 1. januar 1989. Hp flyttet fra km 481,02.

Legg til informasjon om #31 #32 Nordlandsbanen - Trondheim - Hell - Mo i Rana - Skamdal †


Yttervik
Kommende bp i Yttervika!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kommende bp i Yttervika!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Di6.664 passerer Yttervik, der Skamdal Hp i sin tid lå.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Kjerringhaugen tunnel
Kjerringhaugen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kjerringhaugen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Kjerringhaugen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nesodden tunnel
Nesodden Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Nesodden Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 5780 mellom Nesodden og Kjerringhaugen tunneller
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nesodden tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Bru over Skamdalselva
CargoLink biltog på tur sørover
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Brua i Skamdalen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Dagtoget i Skamdalen!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 5790 i Skamdal!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Skamdal tunnel
Skamdal tunnel, nordende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Skamdal Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Skamdal tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Skamdal tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Hesjevik tunnel
Hesjevik tunnel, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Hesjevik tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Hesjevik tunnel, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Forseng tunnel
Forseng tunnel, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Forseng tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Forseng tunnel, nordenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Dalselv †
Dalselv, tidligere stasjon og Hp (?) mellom Bjerka og Mo i Rana
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Dalselv, tidligere stasjon og Hp (?) mellom Bjerka og Mo i Rana
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
Tog 472 passerer tidligere Dalselv stasjon
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Tog 474 passerer Dalselv!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Bru ved Dalselv
Brua i Dalsgrenda med Ole Tobias på tur sørover!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Dalselvbrua!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Brua i Dalsgrenda med Ole Tobias på tur sørover!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 472 ved Dalsgrenda!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Dalsklubben tunnel
Dalsklubben tunnel, nordende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Dalsklubben tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Dalsklubben tunnel, nordende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Dalsklubben tunnel, GSM-R Kiosk
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nerdal tunnel
Nerdal Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nerdal Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nerdal tunnel, sørenden.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Nordteigen tunnel
Nordteigen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nordteigen Tunnel, nordende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Nordteigen Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Skjånes †
I alt 1 bilde
Skjånes Holdeplass
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Skjånes Holdeplass
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Bjørnvik tunnel
Bjørnvik Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bjørnvik Tunnel, sørende!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bua ved Bjørnvik tunnel!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Bjørnvik tunnel, nordende.
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna

Andfiskå †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Andfiskåga tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Langneskurven
Tog 471 i Langneskurven!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Tog 471 i Langneskurven!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Gt. 5994 i Langneskurven
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna

Jernverksbanen
Tog 5790 ved "Jernverksporet"!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Tog 5790 ved "Jernverksporet"!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Fra tidligere jernverksbanen i Mo i Rana!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna
Fra tidligere jernverksbanen i Mo i Rana!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Mo i Rana (Km 497,83) Stedskode MO
Tog 479 på vei mot Bodø
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
I alt 122 bilder - se alle
Tog 470 ved utkjør Mo i Rana stasjon
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Stemningsbilde Mo i Rana stasjon
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
TXP jager en rågjenger!
© Bjørn-Terje Nilssen
Finn i Postvogna


Mo i Rana Lokstall
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
©Lars Byman Bakkahaugan 12.08.06 Tog 471
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
©Lars Byman Bakkahaugan 12.08.06 Tog 471
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Togrute Trondheim - Bodø 2.juli 1991 til 30.mai 92
©
Finn i Postvogna
Mellan Mosjöen och Mo i Rana juni 1989
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com