Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #39 # 39A Ofotbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc4 1156 i Öxnered
Fotograf: Markus Blidh

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Midtjyske Jernbaner MY 28 med godstog ved Vrist
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#39 # 39A Ofotbanen
El15.2195/2192 ved Bjørnfjell stasjon på tur til Narvik.
[bilde]
El15.2195/2192 ved Bjørnfjell stasjon på tur til Narvik.
Horisontalen Bp A på Ofotbanen
[bilde]
Horisontalen Bp A på Ofotbanen
Tog 93 ruller inn på Bjørnfjell
[bilde]
Tog 93 ruller inn på Bjørnfjell

Beskrivelse

I 1884 startet et engelsk selskap byggingen av Ofotbanen.
Arktisk klima og ulendt terreng bød imidlertid på uventede og store utfordringer for engelskmennene, og i 1889 gikk selskapet konkurs.
Prosjektet lå deretter brakt fram til 1898.
Da vedtok den svenske Riksdagen og det norske Stortinget å fullføre prosjektet som et statsprosjekt.
15. november 1902 gikk det første malmtoget fra Kiruna til Narvik.
Ofotbanen ble elektrifisert i 1923, og blir regnet som verdens nordligste elektrifiserte jernbane

Ofotbanen følger fra Narvik fjorden innover og østover mot fjellene ved Svenskegrensen. Banen ligger i konstant stigning så å si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. 
En strekning på 1,5 kilometer fikk ny linjeføring i 1988 for å unngå den gamle brua over Norddalsenden (Norddalsbrua).
De senere årene er samtlige av Ofotbanens mellomstasjoner (Straumsnes, Rombak, Katterat og Bjørnfjell) modernisert med lengre kryssingsspor for å øke kapasiteten på banen. Høsten 2017 ble det nye kryssingssporet på Djupvik åpnet og neste kapasitetsutvidelse blir da modernisering av sporplan og lengre kryssingsspor på Narvik stasjon.

Ofotbanen har største tillatte akseltrykk på 30 tonn etter forsterkningsarbeider som ble fullført i 2003. Største stigning er ca. 17 ‰ (17 meter per kilometer), og høyeste punkt er ved Vassijaure, 521 moh.

Ofotbanen er særlig viktig for malm- og godstransport, men det går også daglige persontog på strekningen som er regnet som en av Europas vakreste togreiser.

Ofotbanen er en av Nord-Norges skjulte perler, og blant Europas vakreste jernbanestrekninger. Den 42 kilometer lange togreisen går fra fjord til høyfjell gjennom et folketomt, vilt og dramatisk landskap på tvers av Norge og inn i Sverige.

Ofotbanen har ingen forbindelse med resten av det norske jernbanenettet. Derimot går linja inn i Sverige til Kiruna, og derfra videre inn på det svenske jernbanenettet.
En sving rett etter avgang fra Narvik er det nordligste punktet på det vesteuropeiske, normalsporede jernbanenettet. 

Fakta:

 • Banelengde: 43 kilometer (Narvik Havn – riksgrensen)
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 5
 • Elektrisk drift
 • Fjernstyring
 • Samtlige mellomstasjoner har minst 750 meter lange kryssingsspor
 • Tilknyttede baner: Malmbanan

Ofotbanen står i en særstilling i jernbanehistorisk sammenheng.
Det er derfor spesielt viktig å være aktpågiven ved inngrep i banen og det tilhørende anlegg og byggverk. Det betyr at ved eventuelle inngrep i gamle skjæringer, fyllinger, forstøtningsmurer, kulverter, tunneler, bruer m.m skal inngrepene dokumenteres og vurderes av sakkyndige.


MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB)transporterte i løpet av 2000 sammen med sitt norske datterselskap MTAS (Malmtrafikk AS) 20,5 millioner tonn jernmalmprodukter fra LKABsgruver i Kiruna og Malmberget til havnene i Narvik og Luleå samt fra malmforedlingsverket i Svappavaara. Disse transportene utføres med egne lokomotiver på Malmbanen.  The Iron Ore line, Kiruna - Narvik.

One of the most particular railway in Scandinavia, and in Europe is surely the Kiruna - Narvik section. 
This line, all situated north of the Polar Circle, is probably the northern standard gauge railway in the world (except a short mine railway near Kirkenes, always in Norway). 
The line called Ofotbanen in Norway, and Malmbanan in Sweden, is 168 Km lenght and is the final section of the "Iron ore line" built to serve Kiruna iron mine, one of the world's most important.
In 1888 was opened the section from Lulea, on the Baltic Sea, to Boden and Kiruna; but the Lulea Harbour is isolated by ice many months per year, so in 1898 began the construction of the line to Narvik, on the Atlantic Sea, that was completed in 1902. In the first year of service the railway transported 960.000 Ton. of iron, with trains hauled by two steam locos, and formed by 3axles hopper cars, without breakdown during winter's months. To increase the capability of transport, already in 1910 begin works to electrificate the whole line with the a.c. 15.000V. 16,7Hz system.
The line is completely at single track, and actually is equipped with modern control system for the safety (ATS) and start from Kiruna Central Station, where is also situated the LKAB (the public company that manage the mine) charge terminal, and the engines depot and workshops. 
In Abisko, whith two small stations (Abisko Ö and Abisko Turiststation) to serve the touristic centre. The line cross the National Park.
After Abisko there are many tunnel built to defend the rail from snow and avalanche, then the Iron Ore Line reach's Vassijaure, the most northern Station of Sweden, that is also border between SJ and NSB, where loco engineers changes. 
Few km after, Riksgransen (520 meter above sea level) is the highest point of the line and the Politic border between Sweden and Norway, without any custom control. 
The line now going down in the last 38 Km to the sea with bridge tunnels and few isolated station, until Ofotfjord.
At Narvik station ends the travel for the passengers trains, but the iron ore train still run for some Km across the locos depot to the discharge terminal where the iron mineral is directly loaded on the ships waiting in the harbour. 
Actually the timetable is based on two couple of express passengers trains daily one to Boden-Lulea, and one to Stockholm with sleeping, restaurant and cinema coaches. 
One third service Kiruna-Narvik runs only in mid-summer period. Mostly all the passengers trains are hauled by the SJ engines class RC, powerful universal locomotives built in six series. 
There is also a stopping service, ( " Karven " ) former scheduled in timetable, from Narvik to Kiruna.
 
The most part of the traffic is composed by the iron ore trains, that runs daily (also sunday) with about 20 couple scheduled, loaded trains to Narvik and empty to Kiruna.
Trains are formed by 52 bogies hopper car series Uad or Uadp equipped with russian SA-3 automatic coupling, and have a lenght of 472m. with a weight of 5200 Ton. 
These trains are hauled from one of the 19 electric engine class SJ Dm3 of locos depot Kiruna. Very heavy and imposant 1D+D+D1 articulated engines with 3 bodies, 12 axles, 36m. lenght and 7200 KW powerful. 
These engines was obtained between 1960 and 1970 adding one D element in the middle of a Dm (1D+D1) engine to increase the performance. 
Actually only 16 Dm3 locos are in service, and almost all have been modernised in Kiruna Workshop, and repainted with the new blue livery of the MTAB.
(All 16 Dm3 are now withdrawn) 

Noen uhell i nyere tid

Kollisjonen mellom 2 malmtog ved Straumsnes skjedde den 18. juli 1969. 
Alle lokomotivene ble gjenoppbygget etter kollisjonen. 
Dm 3 1228 ble sendt til ASJ i Falun og gikk siden under navnet Kapten hos MTAS. 
El15 lokomotivene ble sendt til Thunes Mek Verksted i Oslo.

Banefakta : Ofotbanen
Banen åpnet1902
Banens lengde42, 66 km
Stasjoner med persontrafikk6 stasjoner per. 1.4.2010
Byggeår
Største hastighet
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer5
Tunneler18
Planoverganger8
Tillatt aksellastStørste tillatte aksellast 30 tonn (Narvik-Bjørnfjell)
Største tillatte metervekt 12,0 tonn (Narvik-Bjørnfjell)
Elektrisk driftJa
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart

The iron ore train was until 2004 hauled also by the six engines Class El15 of the NSB (Co-Co 5400 KW) working especially in multiple units, and by the six engines class Rm of the SJ (Bo-Bo 3600 KW)the goods trains version of the Rc, that works in triple units. 
In locos depot of Narvik is stored out of service the last couple of NSB class El12, the norwegian version of former SJ, class Dm.


 

[bilde]
#39 39A Rutebok for Norge 1983: Narvik - Bjørnfjell - Vassijaure
[bilde]
Oversiktskart Narvik på OpenRailwayMap
El15.2195/2192 ved Bjørnfjell stasjon på tur til Narvik.
[bilde]
El15.2195/2192 ved Bjørnfjell stasjon på tur til Narvik.
Horisontalen Bp A på Ofotbanen
[bilde]
Horisontalen Bp A på Ofotbanen
Tog 93 ruller inn på Bjørnfjell
[bilde]
Tog 93 ruller inn på Bjørnfjell

Beskrivelse

I 1884 startet et engelsk selskap byggingen av Ofotbanen.
Arktisk klima og ulendt terreng bød imidlertid på uventede og store utfordringer for engelskmennene, og i 1889 gikk selskapet konkurs.
Prosjektet lå deretter brakt fram til 1898.
Da vedtok den svenske Riksdagen og det norske Stortinget å fullføre prosjektet som et statsprosjekt.
15. november 1902 gikk det første malmtoget fra Kiruna til Narvik.
Ofotbanen ble elektrifisert i 1923, og blir regnet som verdens nordligste elektrifiserte jernbane

Ofotbanen følger fra Narvik fjorden innover og østover mot fjellene ved Svenskegrensen. Banen ligger i konstant stigning så å si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. 
En strekning på 1,5 kilometer fikk ny linjeføring i 1988 for å unngå den gamle brua over Norddalsenden (Norddalsbrua).
De senere årene er samtlige av Ofotbanens mellomstasjoner (Straumsnes, Rombak, Katterat og Bjørnfjell) modernisert med lengre kryssingsspor for å øke kapasiteten på banen. Høsten 2017 ble det nye kryssingssporet på Djupvik åpnet og neste kapasitetsutvidelse blir da modernisering av sporplan og lengre kryssingsspor på Narvik stasjon.

Ofotbanen har største tillatte akseltrykk på 30 tonn etter forsterkningsarbeider som ble fullført i 2003. Største stigning er ca. 17 ‰ (17 meter per kilometer), og høyeste punkt er ved Vassijaure, 521 moh.

Ofotbanen er særlig viktig for malm- og godstransport, men det går også daglige persontog på strekningen som er regnet som en av Europas vakreste togreiser.

Ofotbanen er en av Nord-Norges skjulte perler, og blant Europas vakreste jernbanestrekninger. Den 42 kilometer lange togreisen går fra fjord til høyfjell gjennom et folketomt, vilt og dramatisk landskap på tvers av Norge og inn i Sverige.

Ofotbanen har ingen forbindelse med resten av det norske jernbanenettet. Derimot går linja inn i Sverige til Kiruna, og derfra videre inn på det svenske jernbanenettet.
En sving rett etter avgang fra Narvik er det nordligste punktet på det vesteuropeiske, normalsporede jernbanenettet. 

Fakta:

 • Banelengde: 43 kilometer (Narvik Havn – riksgrensen)
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 5
 • Elektrisk drift
 • Fjernstyring
 • Samtlige mellomstasjoner har minst 750 meter lange kryssingsspor
 • Tilknyttede baner: Malmbanan

Ofotbanen står i en særstilling i jernbanehistorisk sammenheng.
Det er derfor spesielt viktig å være aktpågiven ved inngrep i banen og det tilhørende anlegg og byggverk. Det betyr at ved eventuelle inngrep i gamle skjæringer, fyllinger, forstøtningsmurer, kulverter, tunneler, bruer m.m skal inngrepene dokumenteres og vurderes av sakkyndige.


MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB)transporterte i løpet av 2000 sammen med sitt norske datterselskap MTAS (Malmtrafikk AS) 20,5 millioner tonn jernmalmprodukter fra LKABsgruver i Kiruna og Malmberget til havnene i Narvik og Luleå samt fra malmforedlingsverket i Svappavaara. Disse transportene utføres med egne lokomotiver på Malmbanen.  The Iron Ore line, Kiruna - Narvik.

One of the most particular railway in Scandinavia, and in Europe is surely the Kiruna - Narvik section. 
This line, all situated north of the Polar Circle, is probably the northern standard gauge railway in the world (except a short mine railway near Kirkenes, always in Norway). 
The line called Ofotbanen in Norway, and Malmbanan in Sweden, is 168 Km lenght and is the final section of the "Iron ore line" built to serve Kiruna iron mine, one of the world's most important.
In 1888 was opened the section from Lulea, on the Baltic Sea, to Boden and Kiruna; but the Lulea Harbour is isolated by ice many months per year, so in 1898 began the construction of the line to Narvik, on the Atlantic Sea, that was completed in 1902. In the first year of service the railway transported 960.000 Ton. of iron, with trains hauled by two steam locos, and formed by 3axles hopper cars, without breakdown during winter's months. To increase the capability of transport, already in 1910 begin works to electrificate the whole line with the a.c. 15.000V. 16,7Hz system.
The line is completely at single track, and actually is equipped with modern control system for the safety (ATS) and start from Kiruna Central Station, where is also situated the LKAB (the public company that manage the mine) charge terminal, and the engines depot and workshops. 
In Abisko, whith two small stations (Abisko Ö and Abisko Turiststation) to serve the touristic centre. The line cross the National Park.
After Abisko there are many tunnel built to defend the rail from snow and avalanche, then the Iron Ore Line reach's Vassijaure, the most northern Station of Sweden, that is also border between SJ and NSB, where loco engineers changes. 
Few km after, Riksgransen (520 meter above sea level) is the highest point of the line and the Politic border between Sweden and Norway, without any custom control. 
The line now going down in the last 38 Km to the sea with bridge tunnels and few isolated station, until Ofotfjord.
At Narvik station ends the travel for the passengers trains, but the iron ore train still run for some Km across the locos depot to the discharge terminal where the iron mineral is directly loaded on the ships waiting in the harbour. 
Actually the timetable is based on two couple of express passengers trains daily one to Boden-Lulea, and one to Stockholm with sleeping, restaurant and cinema coaches. 
One third service Kiruna-Narvik runs only in mid-summer period. Mostly all the passengers trains are hauled by the SJ engines class RC, powerful universal locomotives built in six series. 
There is also a stopping service, ( " Karven " ) former scheduled in timetable, from Narvik to Kiruna.
 
The most part of the traffic is composed by the iron ore trains, that runs daily (also sunday) with about 20 couple scheduled, loaded trains to Narvik and empty to Kiruna.
Trains are formed by 52 bogies hopper car series Uad or Uadp equipped with russian SA-3 automatic coupling, and have a lenght of 472m. with a weight of 5200 Ton. 
These trains are hauled from one of the 19 electric engine class SJ Dm3 of locos depot Kiruna. Very heavy and imposant 1D+D+D1 articulated engines with 3 bodies, 12 axles, 36m. lenght and 7200 KW powerful. 
These engines was obtained between 1960 and 1970 adding one D element in the middle of a Dm (1D+D1) engine to increase the performance. 
Actually only 16 Dm3 locos are in service, and almost all have been modernised in Kiruna Workshop, and repainted with the new blue livery of the MTAB.
(All 16 Dm3 are now withdrawn) 

Noen uhell i nyere tid

Kollisjonen mellom 2 malmtog ved Straumsnes skjedde den 18. juli 1969. 
Alle lokomotivene ble gjenoppbygget etter kollisjonen. 
Dm 3 1228 ble sendt til ASJ i Falun og gikk siden under navnet Kapten hos MTAS. 
El15 lokomotivene ble sendt til Thunes Mek Verksted i Oslo.

Banefakta : Ofotbanen
Banen åpnet1902
Banens lengde42, 66 km
Stasjoner med persontrafikk6 stasjoner per. 1.4.2010
Byggeår
Største hastighet
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer5
Tunneler18
Planoverganger8
Tillatt aksellastStørste tillatte aksellast 30 tonn (Narvik-Bjørnfjell)
Største tillatte metervekt 12,0 tonn (Narvik-Bjørnfjell)
Elektrisk driftJa
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart

The iron ore train was until 2004 hauled also by the six engines Class El15 of the NSB (Co-Co 5400 KW) working especially in multiple units, and by the six engines class Rm of the SJ (Bo-Bo 3600 KW)the goods trains version of the Rc, that works in triple units. 
In locos depot of Narvik is stored out of service the last couple of NSB class El12, the norwegian version of former SJ, class Dm.


 

[bilde]
#39 39A Rutebok for Norge 1983: Narvik - Bjørnfjell - Vassijaure
[bilde]
Oversiktskart Narvik på OpenRailwayMap


Fagernesterminalen. (Narvik H) / Narvik havn
Fagernesterminalen sett fra oven. Klokka er 20 minutter før midnatt !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
©Peter Flink. Narviks Hamn 8 Oktober 2005.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tåg 46015 klart för avgång från Narvik hamn.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Di3.621
© Mads Skoland
Finn i Postvogna


Northland Resources tømmestasjon
utstyr for tømming av malmvogner i Narvik
© stein dolplads
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Hele korgen tømmes
© stein dolplads
Finn i Postvogna
Tömning av Northlandvagnar i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tömning av Northlandvagnar i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Northland Resources som skal bygge tømmestasjon.
Åpnet 2013

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Northland Resources tømmestasjon


Kaispor mot Sjøsida / verkstedområdet og gamle malmkaia
Klar att "gå i aktern" och dra ut vagnarna
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Klar att "gå i aktern" och dra ut vagnarna
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Utdrag på havnesporet
© Peter Flink
Finn i Postvogna
9170 ankommer Narvik havn 17 timmer sent efter lokhaveri
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Planovergang for Fagernesveien (km 0,3) (Fagerneslinja)
I alt 1 bilde
Narvik (Fagernesområdet)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Narvik (Fagernesområdet)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Planovergang Fagernesskrenten (Km 0,75)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kleivhammeren tunnel (Km 1,31 km) (37 m) (Fagerneslinja)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Øvre Kleiva (Km 1,70) (Fagerneslinja)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Kongensgate (Fagerneslinja)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Verkstedbakken planovergang (Km 2,5) (Fagerneslinja)
I alt 1 bilde
Verkstedbakken planovergang (Km 2,5) (Fagerneslinja)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Verkstedbakken planovergang (Km 2,5) (Fagerneslinja)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sleggesvingen - bru over Fagerneslinja
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Narvik havn
Malmlastfartyget "York" för ankar i Fagernes, Narvik 4/6 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle

©
Finn i Postvogna
©Guttorm Fjeldstad/ju88.net - Narvik juni 1940
© Guttorm Fjeldstadju88.net
Finn i Postvogna
Malmlastfartyget "York" för ankar i Fagernes, Narvik 4/6 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Verkstedområdet - NSB Administrasjonsbygg -
Utsikt över Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Utsikt över Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Verkstedområdet i Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Lokomotivstall 1
Lokstall 1 i Narvik förvandlas till scen inför Vinterfestuka!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Scenen i lokstall 1 i Narvik under Vinterfestuka
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Lokstall 1 i Narvik förvandlas till scen inför Vinterfestuka!
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Lokomotivstall 2
Tömning av lokstall 2 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tömning av lokstall 2 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tömning av lokstall 2 i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Lokomotivverkstedet
Nygamla lokverkstaden i Narvik får besök
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Gamla lokverkstaden i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Diverse material ute
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Nygamla lokverkstaden i Narvik får besök
© Peter Flink
Finn i Postvogna


NSB Administrasjonsbygg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


SILA - Narvik Nye Malmhamn
SILA utbygging Narvik (2)
© Jørn Jentoft Johansen
Finn i Postvogna
SILA utbygging Narvik (2)
© Jørn Jentoft Johansen
Finn i Postvogna
Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Denne utbyggingen ga LKAB tolv nye siloer for lagring av ulike malmprodukter.
Siloene, som er nedsprengt i fjell, har en diameter 38 meter og en dybde på 60 meter.
Prosjektet er gigantisk, og helt unikt i verdenssammenheng.

I tillegg til bygging av tolv siloer, hver med en diameter på 38 meter og en dybde på 60 meter, omfattet kontrakten bygging av en 600 meter lang lossehall og 2,8 kilometer tunneler.

Det ble sprengt ut totalt 850.000 m3 fra underjordsdriftene, og flyttes cirka 200.000 m³ løsmasser. Betongskonstruksjoner, betongsiloer, leveranser og montasjer av mekaniske anordninger, el- og styringssystemer samt installasjoner for støvsuging, kjøling, VVS, ventilasjon og hydraulik.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - SILA - Narvik Nye Malmhamn


DEMAG 01
©Peter Flink. Narvik var värt ett besök redan då!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Gammel utskipingskai i Narvik. 16.07.2004 © Øyvind Berg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Narvik var värt ett besök redan då!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
LKAB inngikk 15. januar 1952 avtale med Demag AG fra Duisburg i Vest Tyskland om bygging av nytt lageranlegg i Narvik.
Etter en del forberedende arbeide, begynte firma Høyer Ellefsen den 11. september 1952 støpingen av de første av 23 pilarer.
De fleste av pilarene har en gjennomsnittshøyde av 23 m over terrenget, og til hver av dem gikk det med ca 80 tonn armeringsstål og 450 m3 betong.
Pilar støpingen var ferdig i 1953.


Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - DEMAG 01


Øvre Ranger

© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Narvik - Øvre ranger
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Narvik 140506 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Dm3 1226 i Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Frydenlundsbrua Brugata, bru over jernbanen (Km 2,87)
El 15 i Narvik
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
El 15 i Narvik
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Tågabs mättåg med Rc3.1066 i front på Fagerneslinja i Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Spor 1 Gjestegård
I alt 1 bilde
Bolagsbenken og Spor 1 Gjestegård i Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bolagsbenken og Spor 1 Gjestegård i Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Narvik driftsbanegård
Nytt vanningsanlegg på Narvik driftsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Rc4 1287 på Narvik driftbangård spår 2.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tomme vogner skramler mest. Narvik.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nytt vanningsanlegg på Narvik driftsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Narvik (Km 3,70)
Tog 95 like før avgang kl 1100 fra Narvik
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
I alt 59 bilder - se alle
Narvik
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Narvik
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tomt malmtog passerer Narvik stasjon
© Kjell Arild Bersås
Finn i Postvogna

Narvik stasjon ligger 3,70 kilometer fra Narvik Havn som er banens endepunkt. Fra Stockholm er avstanden til Narvik 1579,9 kilometer. Stasjonen ligger 46,6 meter over havet.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Narvik (Km 3,70)


Narvik - Det gamle stillverk
Det snør kattunger ved Narvik stasjon
© Zsolt Kemeny
Finn i Postvogna
Narvik 13.05.2006 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Det snør kattunger ved Narvik stasjon
© Zsolt Kemeny
Finn i Postvogna
Narvik stasjon
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Minnestøtte for Ofotbanens åpning i 1903.
I alt 1 bilde
Narvik - Bauta ved jernbanestasjonen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Narvik - Bauta ved jernbanestasjonen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Lokomotivet Bifrost
I alt 1 bilde
Bremsende LKAB malmtog i Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bremsende LKAB malmtog i Narvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Blåskuret utrykningstall
Narvik
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Narvik
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Narvik
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Narvik (bygningen er revet)
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Ornes tunnel, vestre protal (Km 5,30) (127 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ornes tunnel, østre portal (Km 5,43) (127 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørneborg tunnel, vestre portal (km 6,52) (97 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørneborg tunnel, østre portal (Km 6,61) (97 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørneborg (Ofotbanens nordligste punkt)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Djupvik tunnel (Km 7,66) (113 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Djupvik (Km 7,91) (1902-1923)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brennhaugen tunnel, vestre portal (Km 8,15) (884 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brennhaugen tunnel, østre portal (Km 9,04) (884 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Djupvik kryssingsspor (Åpnet november 2017)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Djupvik blokkpost † (Km 8,42)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsnes tunnel, vestre åpning (Km 8,49) (114 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsnes tunnel, østre åpning (Km 8,60) (114 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hvelv I tunnel (Km10,62) (55 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hvelv II tunnel (Km 10,97) (30 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Straumsnes (Km 13,76)
Straumsnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Straumsnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Straumsnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Straumsnes
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Straumsnes stasjon ligger 13,76 kilometer fra Narvik Havn. Stasjonen ligger 177,8 meter over havet.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Straumsnes (Km 13,76)


Gullmorhalsen tunnel, vestre åpning (Km 14,04) (81 m)
Straumsnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Straumsnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Straumsnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Gullmorhalsen tunnel (Km 14,04) (81 m)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gullmorhalsen tunnel
Straumsnes stasjon
Km 14,0430 - 14,1240 = 81 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Gullmorhalsen tunnel, vestre åpning (Km 14,04) (81 m)


Gullmorhalsen tunnel, østre åpning (Km 14,12) (81 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Orne elv blokkpost
I alt 1 bilde
Vi passerer blokkpost Ornelv på Ofotbanen.
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna
Vi passerer blokkpost Ornelv på Ofotbanen.
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna

Orne-elv vokterbolig
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjellheim tunnel, vestre side (Km 19,86) (360 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjellheim tunnel, østre side (Km 20,22) (360 m)
I alt 1 bilde
Ofotbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Ofotbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Fjellheim tunnel
Straumsnes - Rombak
Km 19,8680 - 20,2280 = 360 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Fjellheim tunnel, østre side (Km 20,22) (360 m)


Rombak snøoverbygg, vestre side (Km 20,45) (86 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rombak snøoverbygg, østre side (Km 20,54) (86 m)
Rombak 14 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Rombak 14 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Rombak
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Rombak snøoverbygg
Rombak stasjon
Km 20,4590 - 20,5450 = 86 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Rombak snøoverbygg, østre side (Km 20,54) (86 m)


Rombak Omformerstasjonen (Km 20.55)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rombak (Km 20,86)
Mye lys på Rombak.
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle

©
Finn i Postvogna
Rombak
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Rombak
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Rombak 20,86 kilometer fra Narvik,264,7 m.o.h.
Stasjonen het opprinnelig Sildvik og er anlagt i 1902
Liksom Straumsnes stasjon er stasjonen utrustet med en liten stasjonsbygning, to stasjonsspor og et vanntårn.
Ny stasjonsbygning av samme type som på Straumsnes, ble bygd i 1942 sammen med ny ekspeditørbolig.

Stasjonen er ikke tilknyttet det offentlige veinettet, og kan med veitransport bare nås ved en låst bomvei.

Vanntårnet var et av to langs Ofotbanen (det andre var ved Katterat stasjon) og er tegnet av Paul Armin Due.
Dette gikk ut av bruk da banen ble elektrifisert i 1923 og ble vedtaksfredet 26. november 2002.

Stasjonen fikk ny plattform i 2015.


Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Rombak (Km 20,86)


Indre Sildvik tunnel, vestre portal (Km 22,51) (128 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Indre Sildvik tunnel, østre portal (Km 22,64) (128 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utsikt ved Kvitur
Solnedgang fra Ofotbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ved Kvitur mellan Rombak och Katterat 11 jan 2007.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Solnedgang fra Ofotbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Kvitur Betongoverbygg tunnel & snøoverbygg, vestre side (Km 24,59) (223m)
I alt 1 bilde
Ofotbanen
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Ofotbanen
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Kvitur Tunnel og snøoverbygg, østre side (Km 24,82) (223m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Steinbrakke
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utsikt mot Rombaksbotn
Rombaksbotn 020803 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rombaksbotn 020803 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Rombaksbotn med George Thiele!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Utsikt Rombaksfjorden
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Horisontalen blokkpost (Km 25,58)
Horisontalen Bp A på Ofotbanen i stopp
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Foto:Jan Haugen
©
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
©Mads Skoland - Utsikt fra loket i dagens tog 90
© Mads Skoland
Finn i Postvogna


Middagselvtunnelen, vestre portal (Km 26,80) (750 m)
I alt 1 bilde
Renseverket i Middagselv tunnelen 16 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Renseverket i Middagselv tunnelen 16 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Middagselvtunnel
Rombak - Katterat
Km 26,8020 - 27,5520 = 750 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Middagselvtunnelen, vestre portal (Km 26,80) (750 m)


Middagselvtunnelen, østre portal (Km 27,55) (750 m)
I alt 1 bilde
Middagselvtunellen?
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Middagselvtunellen?
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Middagselvtunnel
Rombak - Katterat
Km 26,8020 - 27,5520 = 750 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Middagselvtunnelen, østre portal (Km 27,55) (750 m)


Tappelv brakka
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hundalstunnelen (Km 31,09) (940 m) (Vestre tunnelåpning)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kap Horn brakka
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kap Horn tunnel, vestre innslag (Km 29,28) (361 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kap Horn tunnel (Km 29,31) (361 m)
Katterat
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Katterat
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Katterat
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Katterat st. Kapp Horn tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Kap Horn
Beliggende på Katterat stasjon
Km 29,2840 - 29,6450 = 361 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Kap Horn tunnel (Km 29,31) (361 m)


Katterat (Km 29,73)
Katerat stasjon med Sildviktinden i midnattsol
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Katterat-Bjørnfjell anleggsområde sommaren 2006
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Katterat
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Katterat st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Katterat stasjon ligger 29,73 kilometer fra Narvik Havn. Stasjonen ligger 373,5 meter over havet. Den ble åpnet i 1902 da Ofotbanen sto ferdig.
Katterat stasjon endret navn fra Hundalen 1951.

KL-anlegget fra 1923 skal bevares på Katterat

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Katterat (Km 29,73)


Sidespor for elektroavdelingen på Katterat
Arbeidstog 59010 på gamla spår 1 i Katterat 20 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Arbeidstog 59010 på gamla spår 1 i Katterat 20 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Katterat
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
Katterat
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna


Sørdal tunnel (Km 29,96) (422 m)
Ofotbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sørdal tunell
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Kryssing i Katterat. CN 185-712 venter i tunnelen
© stein dolplads
Finn i Postvogna
Sørddalstunnelen, østre ende.(Katterat stasjon)
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Sørdalstunnel
Katterat stasjon
Km 29,9280 - 30,3500 = 422 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Sørdal tunnel (Km 29,96) (422 m)


Hundalstunnelen (Km 31,77) (940 m) (Østre tunnelåpning)
Innkjøring mot Katterat fra øst
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjøring mot Katterat fra øst
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kryssing Katterat
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Hundalstunnelen åpnet 2002
Ny tunnel forbi Katterat

Beliggende på Katterat stasjon
Km 29,2350 - 30,1750 = 940 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Hundalstunnelen (Km 31,77) (940 m) (Østre tunnelåpning)


Katterat, sporveksel i øst. (Km 30,5)
Katterat, sporveksel i øst. Km tavla sier 30,5
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Katterat stasjon, østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Katterat, sporveksel i øst. Km tavla sier 30,5
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Sørdalen (Km 30,60)
I alt 1 bilde
Tog 93 ? fra Narvik på Sørdalsfyllinga km.31.7 .Gml.vokterbolig fra 1898 foran i bildet.
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna
Tog 93 ? fra Narvik på Sørdalsfyllinga km.31.7 .Gml.vokterbolig fra 1898 foran i bildet.
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna

Katterat tunnelen, vestre portal (Km 31,09) (684 m)
I alt 1 bilde
Vestre (søndre) enda av Katterat tunnel. Skiltet sier km 31,0
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Vestre (søndre) enda av Katterat tunnel. Skiltet sier km 31,0
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Katterat tunnelen, østre portal (Km 31,15) (684 m)
Tomt malmtog kommer ut av Katterat tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Galleri på Ofotbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Katterat tunnel (østre / nordre) åpning
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Katterat tunnel - overgang til overbygg
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Katterat tunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 31,0900 - 31,7740 = 684 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Katterat tunnelen, østre portal (Km 31,15) (684 m)


Norddalen holdeplass (Km 32,4)
Ekstrastopp i Norddalen for påstigende i tog 96
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Norddalen holdeplass, km 32,4
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Norddalen holdeplass, km 32,4
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Norddalen holdeplass, km 32,4
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna


Rastunnelen, vest (Km 32,63) (396 m)
I alt 1 bilde
Ras tunnel, overbygg vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Ras tunnel, overbygg vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Rastunellen
Katterat - Bjørnfjell
Km 32,6370 - 33,0330 = 396 m
Tunnel og Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Rastunnelen, vest (Km 32,63) (396 m)


Rastunnelen, øst (Km 33,03) (396m)
Ras tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Ras tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Ras tunnel, østre ende og overbygg
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Rastunellen
Katterat - Bjørnfjell
Km 32,6370 - 33,0330 = 396 m
Tunnel og Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Rastunnelen, øst (Km 33,03) (396m)


Linbane tunnel, vestre portal (Km 33,09) (593m)
Linbanebygget
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ras tunnel østre overbygg. Km 33,0. Linbanebygget neste
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Linbanebygget
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Linbanebygget
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Linbanetunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 33,0940 - 33,6870 = 593 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Linbane tunnel, vestre portal (Km 33,09) (593m)


Linbane snøoverbygg og tunnel, østre portal (Km 33,68) (593 m)
Fast stopp för påstigande tog 96 vid km 33.770, Linbanen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Fast stopp för påstigande tog 96 vid km 33.770, Linbanen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Ofotbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Linbane tunnel østre ende og overbygg
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Linbanetunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 33,0940 - 33,6870 = 593 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Linbane snøoverbygg og tunnel, østre portal (Km 33,68) (593 m)


Fagerlia blokkpost, forsignal A
Fagerlia bp, forsignal A
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Fagerlia bp, forsignal A
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Forsinket 41934
© Finn Johnsen
Finn i Postvogna

Fagerlia blokkpost (Km 34,48 )
Fagerlia blokkpost
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Fagerlia blokkpost
© Peter Flink
Finn i Postvogna
9912 passerer Fagerlia
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
Fagerlia bp
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna


Norddalsenden vokterbolig (Km 35,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Norddalsenden (Km 36,0)
I alt 1 bilde
Nordalen (Ofotbanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nordalen (Ofotbanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Avgreningen mellom den gamle og den nye traseen i Norddalsenden

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Norddalsenden (Km 36,0)


Norddalstunnelen, vestre portal (Km 34,46) (732 m)
Norddalstunnelen vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Norddalen sett från ovan!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Fagerlia på Ofotbanen.Ved Brudeslørets utløp.
© Odd Rune Wold Odd Rune Wold
Finn i Postvogna
Norddalstunnelen vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Norddalstunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 34,4500 - 35,1820 = 732 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Norddalstunnelen, vestre portal (Km 34,46) (732 m)


Norddalstunnelen, østre portal (Km 35,18) (732 m)
Westerlund
©
Finn i Postvogna
Westerlund
©
Finn i Postvogna
Westerlund
©
Finn i Postvogna
Norddalstunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 34,4500 - 35,1820 = 732 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Norddalstunnelen, østre portal (Km 35,18) (732 m)


Spionkoppen tunnel, vestre portal (Km 35,20) (355 m)
Åpning mellom Norddalstunnelen og Spionkopen tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Åpning mellom Norddalstunnelen og Spionkopen tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Spionkopen tunnel, vestre portal
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Spionkoppen tunnel
Katterat - Bjørnfjell
Km 35,2000 - 35,5550 = 355 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Spionkoppen tunnel, vestre portal (Km 35,20) (355 m)


Spionkoppen tunnel, østre portal (Km 35,55) (355 m)
Fagerlia bp, innkjør fra Søsterbekksiden
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Ofotbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Fagerlia bp, innkjør fra Søsterbekksiden
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Spionkopen tunnel,østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Spionkoppen tunnel
Katterat - Bjørnfjell
Km 35,2000 - 35,5550 = 355 m

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Spionkoppen tunnel, østre portal (Km 35,55) (355 m)


Bru over Norddalen I
SJ dagtog til Narvik på nye Nordalsbroen på Ofotbanen
© Andreas Hall
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nordalsenden
©
Finn i Postvogna
Veolia persontog ved nye Nordalsbroen på Ofotbanen
© Andreas Hall
Finn i Postvogna
SJ dagtog til Narvik på nye Nordalsbroen på Ofotbanen
© Andreas Hall
Finn i Postvogna


Bru over Norddalen II
Tåg 94 till Narvik vid Søsterbekk 12 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
"Saktekjøring" vid Søsterbekk.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Tåg 94 till Narvik vid Søsterbekk 12 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
GreenCargo Rc4 1179 med Veoliatog 7101 Narvik - Malmø C ved Søsterbekk hp.
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Søsterbekk holdeplass (Km 36,05)
Søsterbekk 20110618. Copyfree
© BD
Finn i Postvogna
I alt 24 bilder - se alle
Tog 12 ved Søsterbekk h.p.
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
LKAB Dm3 1201 med lastet malmtog Kiruna - Narvik ved Søsterbekk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Høst og ruskevær ved Søsterbekk hlp
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Sørsterbekk holdeplass ble åpnet i 1988. Den ligger 36,05 kilometer fra Narvik Havn.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Søsterbekk holdeplass (Km 36,05)


Gamle Norddalsbrua † (Km 35,30 ) (180m)
Nordalsbrua
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Westerlund
©
Finn i Postvogna
Nordalsbrua Ofotenbanen ca 1925©Kjell Ahlen
© Kjell Ahlen
Finn i Postvogna
Nordalsbrua vintern sett från Rc4 1295 i tåg 3583 Karven
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Gamle Norddalsbrua (180 m), erstattet av en mindre bro i 1988.

Den landskapsmessig kanskje mest synlige delen av Ofotbanen var Nordalsbrua øverst i
Norddalen.
Brua er i stål og var prefabrikert i Tyskland.
Den ble montert sommeren 1902.
Brua er totalt 180mm lang og bæres av 9 pilarer med største høyde 40 m.
Totalkostnaden skal ha vært 322.000,- SEK.
En viktig del av historien med Nordalsbrua er begrunnelsen for hvorfor den ble bygget. Hensikten var at man på en enkel måte skulle kunne bryte forbindeisen østover ved å sprenge brua.
Dette ble forsøkt i 1940, men mislyktes, angivelig fordi sprengkammerene var tettet igjen av is og snø.
Brua ble tatt ut av bruk i 1988 da Ofotbanen ble lagt om med en ny tunnel og ei mindre bru litt lenger øst.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Gamle Norddalsbrua † (Km 35,30 ) (180m)


Tunnel ved gamle Norddalsbrua †
Tunell ved Norddalsbrua.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Tunell ved Norddalsbrua.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Tunell ved Norddalsbrua.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna

Gamle Søsterbekk holdeplass † (36,00)
Hvor og hva??
©
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hvor og hva??
©
Finn i Postvogna
"Övre" ingången till gamla sträckningen 21 juli 2006
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink. Nya linjesträckningen 21 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna


Gamle Bjørnfjell (1912 - 1956) † (Km 36,50)
Här bestämmer NSB fortsatt!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Gamla linjen över Nordalsbron.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Här bestämmer NSB fortsatt!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Gamle Bjørnfjell stasjon ble tatt i bruk høsten 1913, Den gamle stasjonen eksisterte som holdeplass fram til 1956.
Avgreningen mellom den gamle og den nye traseen i Norddalsenden er på tomten til gamle Bjørnfjell stasjon.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Gamle Bjørnfjell (1912 - 1956) † (Km 36,50)


Kjedebrudd på km. 36,3725
I alt 1 bilde
Søsterbekk - kjedebrudd. Haugfjell i bakgrunnen
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Søsterbekk - kjedebrudd. Haugfjell i bakgrunnen
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Det finnes i 2018 4 kjedebrudd på Ofotbanen, strekningen Fagernes terminalen til Riksgränsen mot Sverige.
Disse er:
1+2) Kjedebrudd fra km. 7,000 = 7,005 og fra km. 9,900 = 9,929.
Dette gjelder for Djupvik kryssingspor.
3) Kjedebrudd i spor 1 ved Katterat stasjon km. 30,2600 som er på 193 meter.
4) Kjedebrudd ved Søsterbekk på km. 36,3725 som er på 96,55 meter.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Kjedebrudd på km. 36,3725


Haugfjell holdeplass † (Km 37,00)
Haugfjell.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Haugfjell
©
Finn i Postvogna
Signal stopp uppsatt i Haugfjell!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
SJ tog 95 passerer Haugfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna


Haugfjell snøoverbygg, vestre portal (Km 37,10) (319 m)
Haugfjell øst overbygg.
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Haugfjell øst overbygg.
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Haugfjell øst overbygg sett fra Rallarveien.
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Haugfjell øst overbygg, vestre portal
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Haugfjell snøoverbygg
Katterat - Bjørnfjell
Km 37,1030 - 37,4220 = 319 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Haugfjell snøoverbygg, vestre portal (Km 37,10) (319 m)


Haugfjell snøoverbygg, østre portal (Km 37,42) (319 m)
LKAB Dm3 Narvik - Kiruna mellom Haugfjell og Bjørnfjell stasjon
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
LKAB Dm3 Narvik - Kiruna mellom Haugfjell og Bjørnfjell stasjon
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Haugfjell øst overbygg, østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Haugfjell snøoverbygg
Katterat - Bjørnfjell
Km 37,1030 - 37,4220 = 319 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Haugfjell snøoverbygg, østre portal (Km 37,42) (319 m)


Nordstrømbrakka
I alt 1 bilde
Nordstrømbrakka
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Nordstrømbrakka
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Nordstrømbrakka ligger ved nedre ende av Mons Olsen tunnelen.
Her sto det ei steinbrakke fra ofotbaneanlegget som det ble reist en vokterbolig på. Boligen fikk navnet etter baneformann Nils Nordstrøm som bodde her i mange år. Han var banevokter og formann på fjellet fra 1903 til 1916 da han ble stilverksbetjent i Narvik.

Da vokterboligene mellom stasjonene ble fraflyttet, sto Nordstrømmbrakka lenge tom før den ble tatt i bruk av jernbanepersonalet til ferieformål.
I 1983 ble huset solgt til jernbaneansatte.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Nordstrømbrakka


Mons Olsen tunnel, vestre portal (Km 37,62) (451 m)
Mons Olsen tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Mons Olsen tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Mons Olsen tunnel, vestre portal (overbygg)
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Mons Olsen
Katterat - Bjørnfjell
Km 37,5270 - 37,9780 = 451 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Mons Olsen tunnel, vestre portal (Km 37,62) (451 m)


Mons Olsen tunnel, østre portal (Km 37,97) (451 m)
I alt 1 bilde
Mons Olsen tunnel, østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Mons Olsen tunnel, østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Mons Olsen
Katterat - Bjørnfjell
Km 37,5270 - 37,9780 = 451 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Mons Olsen tunnel, østre portal (Km 37,97) (451 m)


Solheimtunnelen, vestre portal (Km 38,47) (144 m)
Solheim tunnel, overgang overbygg - tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Solheim tunnel, vestre overbygg
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Solheim tunnel, vestre overbygg / portal
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Solheim tunnel, overgang overbygg - tunnel
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Solheimtunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 38,4700 - 38,6140 = 144 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Solheimtunnelen, vestre portal (Km 38,47) (144 m)


Solheimtunnelen østre portal (Km 38,61) (144 m)
Tog 93 mot Stockholm vest for Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Solheim tunnel, østre overbygg / portal
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Tog 93 mot Stockholm vest for Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Solheimtunnelen
Katterat - Bjørnfjell
Km 38,4700 - 38,6140 = 144 m
Tunnel og snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Solheimtunnelen østre portal (Km 38,61) (144 m)


Solheimsbrakka
Solheimsbrakka
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Solheimsbrakka
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Solheimsbrakka
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Solheimsfyllinga
Dm3 på Solheimsfyllinga
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
Dm3 på Solheimsfyllinga
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
Green Cargo sitt vognlasttog har fått fortsette. Vest for Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Niogtredvebygget, vestre side (Km 38,81) (241 m)
Niogtredvebygget, vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Mellom Søsterbekk og Bjørnfjell
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tomtog fra Narvik vest for Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Niogtredvebygget, vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Niogtredvebygget
Katterat - Bjørnfjell
Km 38,8150 - 39,0560 = 241 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Niogtredvebygget, vestre side (Km 38,81) (241 m)


Niogtredvebygget, østre side (Km 39,05) (241 m)
Niogtredvebygget, østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
...og 52!... Med sluttsignal på plass!
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
Niogtredvebygget, utsikt mot øst
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Niogtredvebygget, utsikt mot øst
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Niogtredvebygget
Katterat - Bjørnfjell
Km 38,8150 - 39,0560 = 241 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Niogtredvebygget, østre side (Km 39,05) (241 m)


Forsignal A 411 BJF. (Bjørnfjell)
Forsignal innkjør Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Forsignal innkjør Bjørnfjell. Her begynte bygget. Fra Rallarveien
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Forsignal innkjør Bjørnfjell,
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Forsignal innkjør Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Tjuvoverbygget, vestre side (Km 39,13) (319 m)
Her stod Tjuvoverbygget, sett fra Rallarveien.
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Bjørnfjell
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Tjuvoverbygget sett mot Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Rester etter brannen i Tjuvoverbygget
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Tjuvoverbygget
Katterat - Bjørnfjell
Km 39,1320 - 39,4510 = 319 m
Snøoverbygg

Om morgenen den 8. august 2018 brant det over 400 meter lange Tjuvoverbygget ned til grunnen.
Banen ble stengt i mange dager mens opprydning og gjenoppbygging av spor mv foregikk.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Tjuvoverbygget, vestre side (Km 39,13) (319 m)


Tjuvoverbygget, østre side (Km 39,45) (319 m)
Björnefjäll
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Björnefjäll
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
Tjuvoverbygget sett fra Bjørnfjell
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Tjuvoverbygget - Ruiner
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Tjuvoverbygget
Katterat - Bjørnfjell
Km 39,1320 - 39,4510 = 319 m
Snøoverbygg

Om morgenen den 8. august 2018 brant det over 400 meter lange Tjuvoverbygget ned til grunnen.
Banen ble stengt i mange dager mens opprydning og gjenoppbygging av spor mv foregikk.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Tjuvoverbygget, østre side (Km 39,45) (319 m)


Sidespor fra Grusgropa, og sidespor Anton West (Km 39,75)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjørhovedsignal A 411 BJF
I alt 1 bilde
Innkjør Bjørnfjell fra vest
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Innkjør Bjørnfjell fra vest
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Bjørnefjell vest snøoverbygg, vestre side (Km 39,83) (385 m)
Bjørnfjell vest overbygg. Vestre portal
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bjørnfjell
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bjørnfjell
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Bjørnfjell
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Bjørnefjell vest
Bjørnfjell stasjon
Km 39,8360 - 40,2210 = 385 m
Snøoverbygg


Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Bjørnefjell vest snøoverbygg, vestre side (Km 39,83) (385 m)


Bjørnefjell vest snøoverbygg, østre (Km 40,22) (385 m)
Bjørnfjell st mot vest
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Bjørnfjell spor 1
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Stopp på Bjørnfjell
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bjørnfjell stasjon vestre ende v/ igjenoppbygging etter avsporingen av tog 4045 28/10-2011
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Bjørnefjell vest
Bjørnfjell stasjon
Km 39,8360 - 40,2210 = 385 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Bjørnefjell vest snøoverbygg, østre (Km 40,22) (385 m)


Bjørnfjell (Km 40,42)
Svensk tog passerer Bjørnfjell jernbanestasjon
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 42 bilder - se alle
Bjørnfjell
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Malmtog mot Narvik på Bjørnefjell.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
GreenCargo Rc4 1180 på Bjørnfjell stasjon etter avsporing 28/10-2011
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Nye Bjørnfjell stasjon ble åpnet i oktober 1925. Bjørnfjell stasjon ligger 40,42 kilometer fra Narvik Havn.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Bjørnfjell (Km 40,42)


Tidligere snøoverbygg, Bjørnfjell østre ende.
I alt 1 bilde
NSB lokaltog på Bjørnfjell
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
NSB lokaltog på Bjørnfjell
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vekselbygget, vestre side (Km 41,34) (210 m)
Bjørnfjell - overbygg under bygging
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
3 tågs möte på Bjørnfjell
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Ut från Bjørnfjell mot Sverige
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Bjørnfjell st. Nytt overbygg i østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Vekselbygget
Bjørnfjell stasjon
Km 41,3400 - 41,5050 = 210 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Vekselbygget, vestre side (Km 41,34) (210 m)


Vekselbygget, østre side (Km 41,50) (210 m)
Bjørnfjell - overbygg under bygging østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Bjørnfjell st. Overbygg øst. Sporene samles
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Bjørnfjell - overbygg under bygging
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Bjørnfjell - overbygg under bygging østre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Vekselbygget
Bjørnfjell stasjon
Km 41,3400 - 41,5050 = 210 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Vekselbygget, østre side (Km 41,50) (210 m)


Grensebygget, vestre side (Km Km 41,65) (289 m)
Grensebygget - vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Grensebygget - vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Grensebygget - vestre ende
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Grensebygget
Bjørnfjell stasjon
Km 41,6530 - 41,9420 = 289 m
Snøoverbygg

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Grensebygget, vestre side (Km Km 41,65) (289 m)


Grensebygget, østre side (Km Km 41,94) (289 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Riksgrensen, den gamle stasjon og lokomotivstaller (Km 41,91)
I alt 1 bilde
Lokstallruinen ved Riksgränsen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lokstallruinen ved Riksgränsen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Riksgrensen gamle stasjon

Precis på gränsen mellan Sverige och Norge passerar den legendariska malmbanan, tågsträckan mellan Kiruna och Narvik som i över hundra år trafikerades av tåg lastade med järnmalm.

Niehku Mountain Villa är byggt på platsen för ruinerna som finns kvar efter malmbanans lokstall som var i drift i början av 1900-talet.
Lokstallets gamla halvcirkelformade mur löper genom delar av den nya byggnaden, ett spännande arkitektoniskt inslag och en viktig del av platsens historia.
Både interiör och exteriör har inspirerats av det gamla lokstallet såväl som naturens material och färger.
Nordsamernas kultur och tradition har också en given plats i Niehku Mountain Villa, vilket även återspeglas i namnet Niehku, som är nordsamiskans ord för dröm.


Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Riksgrensen, den gamle stasjon og lokomotivstaller (Km 41,91)


Riksgrense mot Sverige (Km 41,943 / Km 1542,573) (geografisk grense).
Riksgränsen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Riksgränsen och Innkjørhovedsignal B Bjørnfjell
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Riksgränsen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Riksgränsen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Norsk toglederstrekning slutter, og svensk toglederstrekning begynner ved innkjørhovedsignal B 412, Bjørnfjell østre ende.
Signalet er plassert på geografisk grense ved km. 41,943, som er tilsvarende svensk km. 1542,573.

Forsignal til innkjørhovedsignal B 412, er plassert på venstre side i kjøreretningen ved svensk km. 1541,698.

Grensen mellom Norge og Sverige er markert på innsiden av snø overbygget

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Riksgrense mot Sverige (Km 41,943 / Km 1542,573) (geografisk grense).


Utfartsblocksignal Bjørnfjell 387 (Km. 41,943) (geografisk grense).
Utfartsblocksignal Bjørnfjell 387
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Utfartsblocksignal Bjørnfjell 387
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Grense mellom Norge - Sverige på Ofotbanen / Malmbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
For kjøring fra Bjørnfjell mot Vassijaure er det satt opp svensk utfartsblocksignal 387, med forsignal til følgende svensk mellanblocksignal.
Signalene er plasert på venstre side i kjøreretningen i overbygg ved km. 41,943 (geografisk grense).

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Utfartsblocksignal Bjørnfjell 387 (Km. 41,943) (geografisk grense).


Riksgränsen (Km 42,66)
Riksgränsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Riksgränsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Riksgränsen
© Mikael Lundberg
Finn i Postvogna
Riksgränsen hp
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Riksgränsen holdeplass ligger 42,99 kilometer fra Narvik Havn. Avstanden fra Stockholm er 1542,7 kilometer.

Legg til informasjon om #39 # 39A Ofotbanen - Riksgränsen (Km 42,66)


Oversiktskart Narvik på Open Railway Map
I alt 1 bilde
Oversiktskart Narvik på OpenRailwayMap
© OpenRailwayMap
Finn i Postvogna
Oversiktskart Narvik på OpenRailwayMap
© OpenRailwayMap
Finn i Postvogna

andre
Ekstra arbeidstog Rombak-Bjørnfjell 9 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Ekstra arbeidstog Rombak-Bjørnfjell 9 juli 2006.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
tusenvis av tonn med malm på vei mot Narvik!
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
2003
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com