Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > #27 Raumabanen
Støtt oss
Ukens Bilde
The Öresundbridge, seen from the Öresund, sumnmer 2014
Fotograf: Siegfried Schöpfer

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
ÖBB 1042.031-3, Rötel mellan Liezen och Selzthal
Fotograf: Göran Bæckström

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
El 14 2181 norr om Hjerkinn
Fotograf: Mattias Eriksson

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#27 Raumabanen
Kylling bru med saktegående turisttog
[bilde]
Kylling bru

Beskrivelse

Raumabanen er 115 kilometer lang fra Dombås til Åndalsnes.
Anleggsarbeidet på Raumabanen ble påbegynt den 12. januar 1912, 
Raumabanen åpnet for trafikk i 1921 fra Dombås fram til Bjorli.
I 1924 ble hele banen offisielt åpnet av Kong Haakon for person og godstrafikk.
Banen er bygget med hovedlinjestandard..
I mange år var Raumabanen hovedkommunikasjonsåren for person- og posttrafikk mellom Møre & Romsdal og Oslo. 

Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Dombås. 

Banen er tilrettelagt for gods-profilet P407 som tillater semihengere framført på godsvogner. 
Raumabanen er ikke elektrifisert og har ikke fjernstyring. 
De fleste togkryssingene er lagt til Bjorli stasjon, men Lesja, Verma og Marstein kan bemannes ved behov av kryssinger. Raumabanen er den eneste jernbanen i Møre og Romsdal.
Opprinnelig var det 12 stasjoner og holdeplasser langs linjen, men krav til raskere reisetid og et bedre utbygd veinett har bidratt til at flere av stasjonene er nedlagt.

Pr. 2016 er det togstopp for persontog på følgende stasjoner:

Dombås stasjon
Lesja stasjon
Lesjaverk holdeplass
Bjorli stasjon
Åndalsnes stasjon

Lesjaskog stasjon
[bilde]
Lesjaskog stasjon
Tegning Kylling tunnel (utmuring)
[bilde]
Raumabanen > Kylling tunnel
Tegning av kylling bru
[bilde]
Tegning av kylling bru
# 27 Raumabanen
Bygget av
Banen åpnetOffisiellt åpnet 29. november 1924
Banens lengde114,2 km
Byggeår
Største hastighet130 km/t
Stasjoner med persontrafikk5 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Akseltrykk
Antall bruer103
Antall tunneller6
Antall planoverganger224
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
Kylling bru med saktegående turisttog
[bilde]
Kylling bru

Beskrivelse

Raumabanen er 115 kilometer lang fra Dombås til Åndalsnes.
Anleggsarbeidet på Raumabanen ble påbegynt den 12. januar 1912, 
Raumabanen åpnet for trafikk i 1921 fra Dombås fram til Bjorli.
I 1924 ble hele banen offisielt åpnet av Kong Haakon for person og godstrafikk.
Banen er bygget med hovedlinjestandard..
I mange år var Raumabanen hovedkommunikasjonsåren for person- og posttrafikk mellom Møre & Romsdal og Oslo. 

Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Dombås. 

Banen er tilrettelagt for gods-profilet P407 som tillater semihengere framført på godsvogner. 
Raumabanen er ikke elektrifisert og har ikke fjernstyring. 
De fleste togkryssingene er lagt til Bjorli stasjon, men Lesja, Verma og Marstein kan bemannes ved behov av kryssinger. Raumabanen er den eneste jernbanen i Møre og Romsdal.
Opprinnelig var det 12 stasjoner og holdeplasser langs linjen, men krav til raskere reisetid og et bedre utbygd veinett har bidratt til at flere av stasjonene er nedlagt.

Pr. 2016 er det togstopp for persontog på følgende stasjoner:

Dombås stasjon
Lesja stasjon
Lesjaverk holdeplass
Bjorli stasjon
Åndalsnes stasjon

Lesjaskog stasjon
[bilde]
Lesjaskog stasjon
Tegning Kylling tunnel (utmuring)
[bilde]
Raumabanen > Kylling tunnel
Tegning av kylling bru
[bilde]
Tegning av kylling bru
# 27 Raumabanen
Bygget av
Banen åpnetOffisiellt åpnet 29. november 1924
Banens lengde114,2 km
Byggeår
Største hastighet130 km/t
Stasjoner med persontrafikk5 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Akseltrykk
Antall bruer103
Antall tunneller6
Antall planoverganger224
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer


Dombås (Km 343,04)
Dombås stasjon
© David Parleur
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Togpassasjerer over på buss på Dombås
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Dombås og tog 2351
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Dombås stasjon 1974
© Erik Synstad
Finn i Postvogna

Dombås stasjon ligger 343,04 kilometer fra Oslo S. Stasjonen ligger 659,3 meter over havet. Den ble åpnet i 1913 da Eidsvoll - Dombåsbanen sto ferdig. Forbindelse til Dovrebanen

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Dombås (Km 343,04)


Dombås tunnel
Dombås tunnel og Di3.621
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Dombås tunnel og Di3.621
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Tunneler ved Dombås (Raumabanen til venstre)
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Tunnelene ved Dombås stasjon
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Fjellveien sidespor
Strømforsyningens tidligere base ved Fjellveien sidespor på Dombås
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Fjellveien sidespor ,( Strømforsyningens tidligere bygning og sidespor )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Strømforsyningens tidligere base ved Fjellveien sidespor på Dombås
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Strømforsyningens tidligere base ved Fjellveien sidespor på Dombås
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Sporvekselen ble fjernet i august 2016.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Fjellveien sidespor


Jora sidespor
Jora sidespor , 25.11.2006. ( Revet opp og fjernet nov 06 . ) ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Jora sidespor , 14.6.1998. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Jora sidespor , 25.11.2006. ( Revet opp og fjernet nov 06 . ) ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Jora bru
Tog mot Åndalsnes på Jora Bru, oktober 2000
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Tog 2342 på Jora bru ,
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tog 2346 på Jora bru,
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Jora bru.
© magnus ryen
Finn i Postvogna

Lengde 85 meter. Bruen er bygd av hvitt granitt. Fra brua og ned i elveleiet er det 37 meter.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Jora bru


Banebu (Km 347,02)
banebu ved jora bru (KM 347) ©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
banebu ved jora bru (KM 347) ©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Banebu , km 347,02
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Joramo †
I alt 1 bilde
T66 404 Joramo
© Mattias Eriksson
Finn i Postvogna
T66 404 Joramo
© Mattias Eriksson
Finn i Postvogna

Bottheim tunnel
I alt 1 bilde
Bottheim tunnel på Raumabanen vest for Jora bru
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Bottheim tunnel på Raumabanen vest for Jora bru
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Bottheim (Km 352,13) †
Bottheim 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
GM Gruppen ved Bottheim i 2001 ©Leif Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Bottheim , Uthus / WC . ( Flyttet til Dombås Skistadion ) 29.12.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bottheim 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna

Byggeår 1917-1921. H.o.h.648,2 m.Nedlagt1990.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Bottheim (Km 352,13) †


Ulateig †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Aura sidespor
Her lå Aura sidespor km 356.85 (sporet lå på venstre side)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Endebutt Aura sidespor km 385,85
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Rester av sviller fra Aura Sidespor
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Her lå Aura sidespor km 356.85 (sporet lå på venstre side)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Lesja (Km 360,68)
Lesja 300706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Lesja
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Lesja stasjon, Uthus / WC
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Lesja stasjon
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Lesja stasjon ligger på Raumabanens kilometer 360,68 fra Oslo S.
Kryssingsspor lengde = 313 m

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Lesja (Km 360,68)


Lesja plo (Km 360.97)
I alt 1 bilde
Lesja planovergang
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Lesja planovergang
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Brænjord †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skarphol †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lora (Km 369,78) †
Lora st.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Lora st.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Lora
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Lora st. Uthus / WC
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Høyde.o.h.631,7m. Byggeår 1917-1921. Nedlagt 1990

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Lora (Km 369,78) †


Bru over E 136
I alt 1 bilde
Bru over E 136 på Lora
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over E 136 på Lora
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Kulvert , Risebru, km 372,6
I alt 1 bilde
Kulvert, Risebru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Kulvert, Risebru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Vangen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lesjaverk (Km 379,89)
Lesjaverk stasjon
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
GSMR antenne ved Lesjaverk stasjon©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Lesjaverk stasjon.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Lesjaverk 300706 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Lesjaverk stasjon ligger 379,89 kilometer fra Oslo S og 633,2 meter over havet. Stasjonen ble åpnet i 1921, tre år før Raumabanen sto ferdig.

Sporvekselen til buttsporet ble fjernet i august 2016.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Lesjaverk (Km 379,89)


(⌘) Minnesmerke, mellom jernbanelinjen og E 136 (ca km 382,2)
Minnesmerke nord for Lesjaverk
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Minnesmerke over omkomne ved togavsporing 1 mai 1940 nord for Lesjaverk
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Minnesmerke nord for Lesjaverk
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Bryggen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åheim gård †
I alt 1 bilde
Tidligere Åheim gård h.plass KM 387
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Tidligere Åheim gård h.plass KM 387
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Fiskelivegen plo (Km 390.00)
I alt 1 bilde
Fiskelivegen plo på Lesjaskog
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Fiskelivegen plo på Lesjaskog
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Lesjaskog (Km 390,73) †
Lesjaskog 1959 - ©Åge Lybekbråtens samling
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Lesjaskog 1959 - ©Åge Lybekbråtens samling
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Lesjaskog stasjon©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Venterommet på Lesjaverk st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Øygaren †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Banebu (Km 393,80)
I alt 1 bilde
Banebu, km 393,80.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Banebu, km 393,80.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Rånå plo (Km 398.39)
Råna planovergang øst for Bjorli stasjon
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Råna planovergang øst for Bjorli stasjon
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Rånå plo øst for bjorli stasjon
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Bøvermoen sidespor
Bøvermoen sidespor øst for Bjorli stasjon (KM 339.23)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Bøvermoen sidespor øst for Bjorli stasjon (KM 339.23)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Bøvermoen grustak sidespor øst for Bjorli stasjon (KM 339.23)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Bjorli (Km 399,84)
Bjorli st. Jbv garasje
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 45 bilder - se alle
©Jon Rokseth Bjorli stasjon 8.10.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Uthus ( sør ) tilhørende dobbelt vokterbolig ved Bjorli st.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Pumpehuset til vanntårnet på Bjorli
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Bjorli stasjon ligger 399,84 kilometer fra Oslo S. Stasjonen ligger 574,7 meter over havet. Den ble åpnet i 1921 da Raumabanen ble tatt i bruk fram til Bjorli.

På Bjorli stasjon ble det mellom 1925 og 1927 bygget en restaurant med plass til 700 personer. Restauranten var beregnet på turister fra turistskip som anløp Åndalsnes. Disse reiste med tog opp Romsdalen til Bjorli hvor de fikk servert tradisjonsrik norsk mat.

I anledning gulltransporten på Raumabanen i april 1940 ble restauranten truffet av en tysk bombe og brant ned. Den ble ikke gjenreist.

Kryssingsspor lengde = 313 m (2020)

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Bjorli (Km 399,84)


Bru over Rauma (42 m)
Brua ferdig i 1922 vest for bjorli stasjon
© Ukjent fotograf
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Rauma vest for Bjorli stasjon Km 400.5
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Brua ferdig i 1922 vest for bjorli stasjon
© Ukjent fotograf
Finn i Postvogna
Fundamenteringa til jernbanebrua over Rauma v/Bjorli st i 1919
© Ukjent fotograf
Finn i Postvogna


Bjorli tunnel
På veg inn i Bjorli tunnel retning Bjorli stasjon
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Snøoverbygget Bjorli tunnel o/tog 2342 (KM 401)vest for Bjorli st.
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
På veg inn i Bjorli tunnel retning Bjorli stasjon
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Stuguflåten †
Stuguflåten tidligere h.plass nedlagt mai 1990 KM 404,2
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
j.undergang på stuguflåten mai 06©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Tidligere feriebolig for lokpersonalet i Hamar distrikt, ved Stuguflåten hp, 17.10.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Vokterbolig ved Stuguflåten hp , 17.10.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Stuguflåten bru (54 m)
Ekstratog m/turister før kl17 over Stuguflåten bru mot Bjorli
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Vognlast godstog på Stuguflåten bru©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Skinner over Stuguflåten bru
© Jan-Petter Tandberg
Finn i Postvogna
Ekstratog m/turister før kl17 over Stuguflåten bru mot Bjorli
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


Banebu , (Km 404,75)
Banebu på Stuguflåten km 404,75
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Banebu på Stuguflåten km 404,75
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Banebu km 404,75
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Brude †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rasvarslingsanlegg
I alt 1 bilde
Rasvarslingsanlegg øvre linje Verma
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Rasvarslingsanlegg øvre linje Verma
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Banebu , km 414,36
Banebu v/ Stavem v.tunnel øvre ende 31.des 06©leif olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Banebua ved øvre inngang stavem v.tunnel 31.12.06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Banebu v/ Stavem v.tunnel øvre ende 31.des 06©leif olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Stavem tunnel (vendetunnel, 1.396 m)
Utgang Stavem v.tunnel nedre utgang/inngang
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Avduking av minnebauta v/nedre inngang Stavem v.tunnel i 1924©E.Sæterbø
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Ut av stavem v.tunnel øvre linje
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Utgang Stavem v.tunnel nedre utgang/inngang
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Høyt oppe i fjellsiden (332 m.o.h.) ble banen ført inn i den 1396 meter lange Stavem vendetunnel med en radius på 275 meter .

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Stavem tunnel (vendetunnel, 1.396 m)


Verma vannstasjon
Vannstender ved Verma, Km: 416,40©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Vannstender ved Verma, Km: 416,40©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Trykkbasseng for vannstender i nærheten av Stavem v.tunnel øvre ende 31.des 06©leif olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Verma (Km 418,09)
Uthuset v/Verma stasjon 1.juledag 06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 31 bilder - se alle
Tågåkeriet med pukktog9.mai 05 (km 418)verma©Leif olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Verma stasjon
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Verma stasjon og snøen der
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

273 m.o.h.
Kryssingsspor lengde = 288 m

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Verma (Km 418,09)


Kylling tunnel (vendetunnel, 480 m)
kylling tunnel retning kylling bru på verma
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tegning Kylling tunnel (utmuring)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
kylling tunnel retning kylling bru på verma
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
snøoverbygget kylling v.tunnel
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Etter 3 km v/ Verma stasjon kunne banen føres inn i Kylling vendetunnel på 480m, under veien. Raumabanen ble her lagt i sløyfe på 275 meter radius i Kylling vendetunnel, og over Rauma elv på Kylling bru.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Kylling tunnel (vendetunnel, 480 m)


Kylling bru (76 m)
Tog 351 på Kylling bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 30 bilder - se alle
Kylling bru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Turistog på kylling bru sommeren 2004
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Gt.5252 på Kylling bru
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Kylling bru er oppført av solid gneisgranitt, og lengde på brua er 76 meter og høyden ned til Rauma elv er på svimlende 59,3 meter.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Kylling bru (76 m)


Vermafossen bru
Vermafossen bru (km 420,5) nedenfra
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
bru over vermafossen 27.05.06©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Vermafossen bru (km 420,5)
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Vermafossen bru (km 420,5) nedenfra
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


Volla vokterbolig
Volla v.b uthus sør 29.12.06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Volla v.b uthus vest 29.12.06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Volla v.b uthus sør 29.12.06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Volla vokterbolig (tidl. brakke) 29.12.06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


Foss bru (80 m)
Foss bru under flommen i 1923
© Edvardt Sæterbø
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Foss brua på Raumabanen
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Regiontog 2342 på Foss brua 2.juli 06©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Gt.5252 på Foss bru
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


Foss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Flatmark (Km 431,52) †
I alt 1 bilde
Her sto Flatmark stasjon©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Her sto Flatmark stasjon©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Høyde.o.h.126,65 m. Nedlagt 1990. Hadde vanntårn. Bygningen er revet.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Flatmark (Km 431,52) †


Remmem †
I alt 1 bilde
Også på Remmem retning vestover©Leif J Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Også på Remmem retning vestover©Leif J Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Marstein (Km 439,16)
Passerer nymala Marstein stasjon mot Bjorli
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
txp på marstein sommeren 2003
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Hovedspor og krysningspor på Marstein
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Passerer nymala Marstein stasjon mot Bjorli
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Høyde o.h.65,45m. Byggeår 1919-24. Nedlagt 1990, gjenopprettet 1992
Kryssingsspor lengde = 285 m

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Marstein (Km 439,16)


Bru ved Sælen (60 m)
Advarsel fra jbv v/Sælsbrua 4.des 06©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Sælsbrua 21.nov 06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Sælsbrua 4.des 06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Sælsbrua fra annen fotovinkel
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Lynghjem †
Den omtalte plo på Lyngheim.
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Den omtalte plo på Lyngheim.
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Den omtale plo på lyngheim
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Banevokter på dressin v/Lyngheim
© Ukjent fotograf
Finn i Postvogna

Bru ved Skjærve (66 m)
Gt.5252 på vei over Skjerve bru vest for Lyngheim
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Skjervebrua
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Regiontog på Skjerve brua
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Gt.5252 på vei over Skjerve bru vest for Lyngheim
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Venge undergang
Jernbaneundergang på Vengestuen
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Venge ©Leif Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Undergang heises på plass 14.mai 06 på Venge©L.Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Romsdalsporten
Endelig fått på asfalt på brua©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Gt.5256 på Romsdalshorn 16.oktober 06©Leif J Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Endelig fått på asfalt på brua©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Romsdalen 24.sept 06©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Romsdalshorn (Km 449,25) †
Romsdalshorn station©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 35 bilder - se alle
Under Romsdalsfjell 4.juli 06
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Romsdalshorn st. og trollveggen 10.09.06©Leif Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
©Bjørn Gunnar Kværne
© Bjørn Gunnar Kværne
Finn i Postvogna

10 m.o.h. Nedlagt 1990. Stasjonsbygninga flyttet i juli 2006.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Romsdalshorn (Km 449,25) †


Halsa
linjeomlegging på Raumabanen i slutten av september2005
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Tog 2343
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
sporomlegging til ordinær trase på halsa mai 06©Leif Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
For 1| år siden idag 8.okt.©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Sogge †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Aak plo (Km 451.62)
I alt 1 bilde
Aak planovergang 1/2 bommer
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Aak planovergang 1/2 bommer
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Åk tunnel (31 m)
BM93.12 på veg inn i åk tunnel mars 06©Leif J Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
BM93.12 på veg inn i åk tunnel mars 06©Leif J Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Åk tunnel Km 452,5 på Raumabanen
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
På veg gjennom Åk tunnel gt.5253
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna


Godsterminal Øran vest
DB Schenker avvlevert 2 containere på CN
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
I alt 39 bilder - se alle
Gt. 5253 21.juni 06 v/Øran Vest
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Z71 706 på Åndalsnes godsterminalen
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Cargonet Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Åndalsnes - Godsterminalen åpnet 20.06.1994

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Godsterminal Øran vest


Åndalsnes (Km 457.28)
Togkapellet Åndalsnes st.
© Jan-Petter Tandberg
Finn i Postvogna
I alt 173 bilder - se alle
inne på stasjon april 06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Dette billetsalget blir borte til fordel for nytt når stasjon ombygges innvendig i Åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Åndalsnes stasjon ligger 457,28 kilometer fra Oslo S. Stasjonen ligger 4,2 meter over havet. Den ble åpnet i 1924
Kryssingsspor # 1 lengde = 90 m
Kryssingsspor # 1 lengde = 315 m

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Åndalsnes (Km 457.28)


Åndalsnes kaispor
Di8 og båt i Åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Åndalsnes, 1. juli 2006
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
jernbanesporet på Natokaia v/åndalsnes stasjon
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Di8 og båt i Åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


Hustadmarmor
skiftejobb med Robel på H.marmor åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Hustad Marmor Åndalsnes 24.okt.06©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
H.marmor, og her fylles t.containere
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Hustadmarmor åndalsnes vinteren 2003
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Hustadmarmor AS produserer i dag finmalte kalkprodukter for papirindustrien i Europa.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Hustadmarmor


Åndalsnes vognvekt
Robel (30-36-5114)v/vognvekta i åndalsnes 28.01.07©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Vognvekta utvendig v/åndalsnes stasjon©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Den gamle vognvekta v/åndalsnes stasjon©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Robel (30-36-5114)v/vognvekta i åndalsnes 28.01.07©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Åndalsnes svingskive
Svingskiva i Åndalsnes 28.01.07©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Svingskiva i Åndalsnes 28.01.07©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
93 sett v/svingskiva i åndalsnes
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
30a 271 tørnes i Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Åndalsnes lokomotivstall
Sannsynlig på vei til Dombås!! (Robel 30-36-5114 )
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
lokstallen i åndalsnes m.m
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
K2 kontroll i lokstallen åndalsnes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Two old ladies at Andalsnes: Di3.602 and Queen Elizabeth II
© Christian Ernst
Finn i Postvogna

Lokomotivstallen på Åndalsnes rommer tre lokomotiv og er bygd i naturstein med sadeltak dekket av skifer. Ble brukt som festlokale ved åpningen.

Legg til informasjon om #27 Raumabanen - Åndalsnes lokomotivstall


andre
"Julekonduktør" Kleven i tog 2342 før avgang fra Åndalsnes
©
Finn i Postvogna
"Julekonduktør" Kleven i tog 2342 før avgang fra Åndalsnes
©
Finn i Postvogna
The Rauma Railway 2008
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com