Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Randsfjordbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
ukens bilde
CFL MX 1029 + MY 1146 med CB 6373 (Rg-Pa) i Ringsted.
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
ER-sæt nr. 19 med ICL 921 på Sønderborgbanen mellem Klipvev og Gråsten
Fotograf: Karsten Gill

Tidligere Dagens Bilde


Siste opplastninger
Siste innlegg
facebook

Randsfjordbanen

Historikk

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund.
I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk, blant annet går Bergensbanens tog over denne banedelen.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, cirka 1 kilometer fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift.
Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane.
Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981.
I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

 

Banefakta : Randsfjordbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnetÅpnet første gang 1868
Største hastighet på strekningenUkjent
Banens lengde19,35 km (Hønefoss - Randsfjord)
Stasjoner med persontrafikk3 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer21
Tunneler1
Planoverganger84
Anmerkning/bevart

Historikk

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund.
I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk, blant annet går Bergensbanens tog over denne banedelen.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, cirka 1 kilometer fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift.
Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane.
Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981.
I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

 

Banefakta : Randsfjordbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnetÅpnet første gang 1868
Største hastighet på strekningenUkjent
Banens lengde19,35 km (Hønefoss - Randsfjord)
Stasjoner med persontrafikk3 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer21
Tunneler1
Planoverganger84
Anmerkning/bevart


Drammen St. - Tollboden - Tangen (Tangensporet)
Tidligere hovedbygn. til Tollvesenet på Tollboden på Tangenlinjen i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 39 bilder - se alle
Tangensporet snart ved Tollboden i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangensporet sett mot Tangen..i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen linjen sett mot Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen (Km 52,86)
Flytoget på Drammen stasjon en tidlig morgen
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Natt i drammen1©Geir Bartz-Johannessen
© Geir Bartz-Johannessen
Finn i Postvogna
Drammen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Drammen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Containerterminalen i Nybyen
Tømmeropplastning på Containerterminalen i Nybyen Drammen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Togsamling ved Sundland
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Vekselen inn til Nybyen Container/Stykkgods Term. Drm.banen i bakgrunn
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nybyen Stykkgods/Container Terminal og 226.11 og Mobilkrana sett mot Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
NSB Skolen - Sundland
Sundland verkstedområde og den gamle inngangsporten til området
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundland verkstedområde og den gamle inngangsporten til området
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Litt om hva som foregår på Sundland Jernbaneverkstes områder i dag
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
NSB skolen med "Flirtsett"innvendig og noen gamle bygninger på Sundland
© Tore Wahl
Finn i PostvognaSundland gamle verksted
Gamle bygninger ved verkstedet Sundland Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Gamle bygninger ved verkstedet Sundland Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle bygninger ved verkstedet Sundland Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gammel bygning på Sundland i Drammen... Men hva har det vært.her.?
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle dieselverkstedet - Sundland
Gamle verksteds bygninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle verksteds bygninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle dieselverkstedet som Grenland Rail bruker idag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i PostvognaNye vognhallene og verkstedet - Sundland
Lokaltogsbemalingsvarianter i Drammen
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Sundland sett fra oven
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Verkstedet Sundland Drammen i Bakgrunn ,og 69.004
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundland godsbanegård.
Lossing og lessing av vogner / tømmervogner til Sverige på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Hjul og tømmer på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lossing og lessing av vogner / tømmervogner til Sverige på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tømmerterminalen ved Sundland i Drammen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gulskogen (Km 55,27)
Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Gulskogen den 17 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
69672 ved Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Pukerud (Km 57,13) †
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Dalerovergangen Fv 28
El. 18 2250 + El. 18 2252 med tog 782/82 ved Daler
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Tog 602 ved Daler
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
El. 18 2250 + El. 18 2252 med tog 782/82 ved Daler
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Di8 709 og 69.001 og Di8 707 på vei til Ring Teigen ved Daler Plo
© Tore Wahl
Finn i PostvognaUndergang ved Stryken
I alt 1 bilde
Undergang mellom Daler og Mjøndalen
© Hermann S. Franer
Finn i PostvognaPapyrus Plo
PLO ved Papyrus øst for Mjøndalen stasjon, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
2xT44 Follumtoget..slutten av 80 årene.Papyrus planovergang Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
PLO ved Papyrus øst for Mjøndalen stasjon, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i PostvognaBru over utløpet av Miljetjærn
I alt 1 bilde
Jernbanebru ved utløpet av Miljetjærn øst for Mjøndalen sett mot sør, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i PostvognaMjøndalen (Km 64,03)
Mjøndalen stasjon 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Mjøndalen stasjon 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon og Drosjene har tilholdsted her nå..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Steinberg (Km 67,00)
Steinberg stasjon under ombygging
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Steinberg 23. juli 2005. Foto: Rune Fjellvang
©
Finn i Postvogna
Steinberg stasjon under ombygging
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
"Nye" Steinberg stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bru over Loselva (20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Ring Teigen sidespor (Km 69,95)
Veteraner som er gjemt for hovedlinjen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Sidespor til Teigen huggeri, Hokksund, Sørlandsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Di8.707 inne hos Ring Teigen og Di8.709 parkert på fri linje
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di8.707 plasserer 69.001 inne på tomten til Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Hellik Teigen AS er en renovasjons-og gjenvinningsbedrift med hovedkontor på Loesmoen ved Hokksund i Øvre Eiker kommune. Selskapet ble etablert i 1986, men er en direkte fortsettelse av den skraphandlervirksomheten som Hellik Teigen og sønnen Ring Teigen hadde bygd opp siden begynnelsen av 1900-tallet.

Den store virksomheten gjorde at firmaet fikk behov for større tomteområder, både til lagring og bearbeiding av skrapet. Mange av tomtene i Skotselv lå på leid grunn, og smale veier i Skotselv gjorde transporten uholdbar.

I årene omkring 1960 valgte derfor Ring Teigen å kjøpe opp omkring 40 mål tomt fra gården Vestre Lo på Loesmoen øst for Hokksund sentrum.

I første omgang brukte Teigen tomta som lagringsplass for ting som det gikk an å selge uten gjenvinning. I slutten av årtiet fikk han en betydelig kontrakt med NSB for opphugging av vogner og lokomotiver. Først ble materiellet brent og hugget opp på Hokksund stasjon, men snart fikk tomta på Loesmoen sidespor til jernbanen.


Bru over Vestfosselva (25 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hokksund (Km 70,22)
Hokksund stasjon 13-12-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Hokksund stasjon.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
Hokksund st
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
70614 har kommet til Hokksund i tog 17598
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Bru over Hoenselva (112,5 m)
I alt 1 bilde
Bru over Hoenselva, km 71,30.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Lengde 112,5 meter


Hellefoss Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Burud (Km 75,20) †
Her stod Burud stasjon på Randsfjordbanen..sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Veien inn til Burud stasjon på Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Her stod Burud stasjon på Randsfjordbanen..sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Burud stasjon på Randsfjordbanen... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bru over Bingselva
I alt 1 bilde
Bru over Bingselva ved Os
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Lengde 129,3 meter


Skotselv (Km 79,78) †
Skotselv
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Skotselv
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Skotselv stasjon ..Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skotselv stasjon ..Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Døvikfoss bru
Døvikfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Døvikfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Døvikfoss jernbanebru
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bergentoget passerer Døvikfoss
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna

Lengde 103 meter


Åmot (Km 85,37) †
Åmot
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Åmot
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Åmot stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Åmot stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp (Km 88,60) †
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen ... sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen ... sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Katfoss Hp (Km 90,35) †
I alt 1 bilde
Katfoss hpl
© Odd Joar Jansen
Finn i PostvognaKattfoss bru over Drammenselva (132,5 m)
Di. 3 616 passerer Kattfoss bru på Randsfjordbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Kattfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
NMTs tog Nordmarka rundt passerer Kattfoss bru ved Geithus trukket av El.11.2098
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Kattfoss bru på randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Lengde 132,5 meter


Sidespor til Drammenselvens Papirfabrikker
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Geithus (Km 91,45) †
Geithus stasjon og noe "elektronikk" ved plattformen....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Geithus
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Geithus stasjon på Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Geithus stasjon, Godshuset...Randsfjordbanen...sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Vikersund (Km 95,91)
Vikersund stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Vikersund st 02.07.06 Tog 602 fra Bergen
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Vikersund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Vikersund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Forbindelse til Krøderbanen


Krøderbanen (Museumsbane)
Vikersund stasjon med tog fra Krøderen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
21.225 og 24.236 Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
236 Vikersund
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Vikersund stasjon med tog fra Krøderen
© Tore Wahl
Finn i PostvognaHervik Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tørhaug Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Drolsum (Km 101,37) †
Drolsum 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Drolsum 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Drolsum
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Skilting til Drolsum stasjon på Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Ås Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Lerskallen Hp †
Lerskallen Hp.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Lerskallen Hp.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp....Randsfjordbanen ..sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp ....Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Fjellstangen Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over Henoa (ca. 20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nakkerud (Km 105,19) †
Nakkerud holdeplass
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Nakkerud holdeplass
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Nakkerud holdeplass
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Nakkerud hp.
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Mitten †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Haugstangen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hagabru (Km 109,66) †
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Tyristrand.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Tyristrand.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger rett under brua......Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tyristrand (Km 110,68) †
Tyristrand stasjon sett mot Hokksund..... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Tyristrand 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tyristrand stasjon sett mot Hønefoss.... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tyristrand stasjon .... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru (56 m)
Skjærdalen bru sett mot Hønefoss....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Skjærdalen bru, 64 meter. ( km 111,06 )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett mot Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett fra Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Lengde 64 meter, km 111,06


Støa †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tangen (Km 112,31) †
Tangen Hp. sett mot Tyristrand..... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Tangen Hp. sett fra "blindveien" ....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyristrand..... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Maurerud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Veholt †
Vedholt ved Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge †
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot riksveien
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Muggerud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Ask (Km 118,03) †
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Ask , tidligere stasjonsområde
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bjerke bru over Sogna (173,8 m)
Bru over Soknaelva ( Bjerke bru ) km 118,61.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bru over Soknaelva ( Bjerke bru ) km 118,61.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Lengde 174 meter


Pålsgård broovergang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tolpinrud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hønefoss (Km 124,21)
Hønefoss stasjon og hensetting sporene.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Hønefoss
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Forbindelse til Bergensbanen


Frydenlund Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Norske Skog, Follum fabrikker sidespor (Km 126,12)
Tømmeropplasting på Follum
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Follum - Hofsfoss sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Follum - Hofsfoss sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Skifter legger om sporvekselen, så kippen kan bakke ned til Follum fabrikker
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Follum fabrikker


Hofsfoss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Begna sidespor
Tmy 105 på tur ned til Hønefoss etter endt skifting
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Begna sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Begna sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tmy 105 på Begnamoen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

km 128,54


Ådalen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over Hensfossen (Ådalselva, 150,6 m)
tmy 103 kjører inn på brua over Hensfossen
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Brua over Hensfossen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di.3.628 på vei fra Hen til Hønefoss
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna

Lengde 150,6 meter


Hen (Km 130,92) †
Stillverket på Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Hen stasjon
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Arbeidsplassen til TXP på Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Stillverket på Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Forbindelse til Sperillbanen


Sidespor på Hen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sperrilbanens forgrening
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hen grustak sidespor
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor, km 132,30
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i PostvognaSidespor på Hensmoen industriområde (Km 132,95 - 134,30)
Lasting av sviller på Spenncon, Hensmoen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Lasting av sviller på Spenncon, Hensmoen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Lasting av sviller på Spenncon, Hensmoen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tmy 105 er straks på Hensmoen som løslok fra Hønefoss
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Km 132,95 - 134,30


Bru over Væla (ca. 25 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Eggemoen (Km 138,40) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Eggemoen sidespor (Km 138,46)
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eggemoen sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Undergang Bergermoen
I alt 1 bilde
Ved Bergermoen
© Trygve Kåsa
Finn i PostvognaNorema sidespor
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i PostvognaBergermoen, dagens endepunkt (Km 140,15)
Randsfjordbanen ved Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rett før Randsfjordbanens nåværende endepunkt, på baksiden av NOREMA fabrikker.
© CBN 2005
Finn i Postvogna
Randsfjordbanen ved Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Randsfjordbanens endepunkt på Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i PostvognaRandsfjord (Km 142,41) †
Randsfjord stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Randsfjord stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Randsfjord 1991 (Randsfjordbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Plo ved Randsfjord stasjon
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
andre
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Dobbeltsett til sørlandet på Sundland
© Erik
Finn i Postvogna
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com