Jernbane.Net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg]
Støtt oss
Ukens Bilde
Di 3 642+616 ved Havik nord for Bergsvika
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
CAF Urbos nr. 515 i Tallinn.
Fotograf: Tore Wahl

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
73 001 med tog 729 passerer km 207,261 på Sørlandsbanen
Fotograf: Finn Lund

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


#61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg]
Rutebok for Norge 1983
[bilde]
Rutebok for Norge 1983

Historikk

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund.
I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk, blant annet går Bergensbanens tog over denne banedelen.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, cirka 1 kilometer fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift.
Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane.
Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981.
I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

 

Banefakta : Randsfjordbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnetÅpnet første gang 1868
Største hastighet på strekningenUkjent
Banens lengde19,35 km (Hønefoss - Randsfjord)
Stasjoner med persontrafikk3 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer21
Tunneler1
Planoverganger84
Elektrisk driftJa
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart
Rutebok for Norge 1983
[bilde]
Rutebok for Norge 1983

Historikk

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund.
I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk, blant annet går Bergensbanens tog over denne banedelen.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, cirka 1 kilometer fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift.
Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane.
Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981.
I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

 

Banefakta : Randsfjordbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnetÅpnet første gang 1868
Største hastighet på strekningenUkjent
Banens lengde19,35 km (Hønefoss - Randsfjord)
Stasjoner med persontrafikk3 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer21
Tunneler1
Planoverganger84
Elektrisk driftJa
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart


Drammen St. - Tollboden - Tangen (Tangensporet)
Sporbrudd ved Tollboden på Tangensporet og CL185 678 sett mot Drm.st.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 39 bilder - se alle
MZ type 4. Nr.1454 med arbeidstog på Tangensporet i 2011
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangensporet ved Tollboden Plo.. i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangensporet ved Tollboden Plo.. i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Drammen (Km 52,86)
Drammen stasjon
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Natt i drammen1©Geir Bartz-Johannessen
© Geir Bartz-Johannessen
Finn i Postvogna
Drammen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Drammen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Den gamle Bybrua over stasjonsområdet ( † 2022)
Trapp opp til bybrua, som er revet
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Drammen stasjon og bybroen sett fra Bragernes.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen stasjon hvor nå bybroen er fjernet over sporene.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen stasjon hvor nå bybroen er fjernet over sporene.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Fotgjengerbru over Drammen stasjon
Drammen stasjon hvor nå bybroen er fjernet over sporene.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen stasjon hvor nå bybroen er fjernet over sporene.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Rest av bybrua og ny fotgjenger bru
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Ny bru over Drammenselva
Drammen stasjon og fundamentering for ny bro og spor på stasjonen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen stasjon og fundamentering for ny bro og spor på stasjonen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen stasjon, fundamentering for ny bro
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Skamarken hensetningspor ( † 2022)
Skamarken hensetningspor er anleggsområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Skamarken hensetningspor, uten spor
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Skamarken hensetningspor er anleggsområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Skamarken hensetningspor er anleggsområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Fotgjenger undergang Grønland (Km 53,18)
I alt 1 bilde
74-03 passerer fotgjengerundergang på Grønland, Drammen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
74-03 passerer fotgjengerundergang på Grønland, Drammen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Fra km 53,18 - km 53,2

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/Betong

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Fotgjenger undergang Grønland (Km 53,18)


Containerterminalen i Nybyen (Km 53,227) ( † 2021)
Nybyen Stykkgods/Container Terminal...sett mot Sundland/Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Nybyen Stykkgods/Container Terminal...sett mot Sundland/Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nybyen Stykkgods/Container Terminal...sett mot Sundland/Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sidespor inn i et godshus på Nybyen i Drammen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Togparkering Nybyen Drammen (Km 53,227)
Drammen og den nye parkeringen av tog i Nybyen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drammen og den nye parkeringen av tog i Nybyen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen og den nye parkeringen av tog i Nybyen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drammen og den nye parkeringen av tog i Nybyen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Undergang Kreftingsgate (Km 53,301)
Bru over Fv 283 Kreftings gate
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Fv 283 Kreftings gate
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Kreftingsgate sett mot vest, km 53.301
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Til og fra Vestfoldbanen (Km 53,337) (ny trasé)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Til og fra Vestfoldbanen (Km 53,337) (gammel trasé)
Tog fra Vestfold inn mot Drammen stasjon ved Nybyen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tog fra Vestfold inn mot Drammen stasjon ved Nybyen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen forsvinner inn i svingen, Randsfjordbanen nede i bildet
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Sundhaugen hensettinspor (Km 53,393)
Drammen og nye det innslaget til tunellen mot Vestfold sett fra Sundlhaugen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sundhaugen hensettingspor blir fjernet for dobbeltspor og nye Vestfoldbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundhaugen hensettingspor blir fjernet for dobbeltspor til Gulskogen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundhaugen hensettingspor blir fjernet for dobbeltspor til Gulskogen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Overgangsbru Sundhaugen (Km 53,829)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nye vognhallene og verkstedet - Sundland
Porten inn til Vognhallene og verkstedet i dag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Lokaltogsbemalingsvarianter i Drammen
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
Verkstedet Sundland Drammen i Bakgrunn ,og 69.004
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Porten inn til Vognhallene og verkstedet i dag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


NSB Skolen - Sundland
Litt om hva som foregår på Sundland Jernbaneverkstes områder i dag
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundland verkstedområde og den gamle inngangsporten til området
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Litt om hva som foregår på Sundland Jernbaneverkstes områder i dag
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
NSB skolen med "Flirtsett"innvendig og noen gamle bygninger på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Sundland gamle verksted
Gammel bygning på Sundland i Drammen... Men hva har det vært.her.?
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Opplysningskilt om historien om Sundland Verksteder i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle verkstedsbyggninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle bygninger ved verkstedet Sundland Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Gamle dieselverkstedet - Sundland
Gamle verksteds bygninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle verksteds bygninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle dieselverkstedet som Grenland Rail bruker idag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Sundland godsbanegård.
Hjul og tømmer på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Hjul og tømmer på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Alt er borte nå i aug. .2017....Sundland i Drammen med tømmer opplasting området...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundland i Drammen og oppstillings plass for lokomotiver
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Fotgjengerundergang Arboalleen (Km 55,1077)
I alt 1 bilde
Fotgjengerundergang Arboalleen, km 55.1077
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fotgjengerundergang Arboalleen, km 55.1077
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Baker Thoens alle (Km 55,245)
I alt 1 bilde
Undergang Baker Thoens alle, km 55.245
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Baker Thoens alle, km 55.245
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gulskogen (Km 55,27)
Gulskogen stasjon med sykkeloppbevaringen,og vi ser retning Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Stengt i luka ! ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Gilskogen stasjon og Sundland Drammen med Di3.616 og 24.236
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Kulvert Rødgata (55,701)
I alt 1 bilde
Fotgjengerundergang, Rødgata km 55.70
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fotgjengerundergang, Rødgata km 55.70
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kulvert Rødgata
Km 55,701 - km 55,706

Brutype: Kulvert
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 5m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Kulvert Rødgata (55,701)


Undergang for gårdsvei Stormoen (Km 56,7052)
I alt 1 bilde
Undergang ved Stormoen, km 56.708
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang ved Stormoen, km 56.708
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang for gårdsvei Stormoen

Km 56,7052 - km 56,7088
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 3,6m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Undergang for gårdsvei Stormoen (Km 56,7052)


Kleggovergang 228, (Km 56,911)
I alt 1 bilde
Kleggovergang, km 56.911
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kleggovergang, km 56.911
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Pukerud (Km 57,13) †
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Overgangsbru Pukerudveien (Km 57.252)
I alt 1 bilde
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde; 16m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Overgangsbru Pukerudveien (Km 57.252)


Planovergang, Fyrand 229 (Km 57,541)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Langum 230 (Km 57,918)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Langum 231 (Km 58,116)
I alt 1 bilde
Langum planovergang km 58.116
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Langum planovergang km 58.116
© Svein Julton
Finn i Postvogna
#61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] Planovergang, Langum 231 (Km 58,116)

Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 4m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Langum 231 (Km 58,116)


Undergang for Fegata (Km 58,8545)
I alt 1 bilde
Undergang for Fegata, km 58.8545
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang for Fegata, km 58.8545
© Svein Julton
Finn i Postvogna
#61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] Undergang for Fegata

Fra km 58,8545 - km 58,8595
Idriftssatt dato: 5 mar 2001

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 5m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Undergang for Fegata (Km 58,8545)


Undergang for Skjellsbekkveien (Km 60,052)
I alt 1 bilde
Ungergang ved Daler, km 60.057
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Ungergang ved Daler, km 60.057
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Navn/Nr: Undergang gårdsvei Lundteigen
Km 60,052 - km 60,056

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Ramme
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 4m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Undergang for Skjellsbekkveien (Km 60,052)


Dalerovergangen Fv2708 (Fv 28) (Km 60.545)
Dalerovergangen Fv2708 km 60.545
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tog 602 ved Daler
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
El. 18 2250 + El. 18 2252 med tog 782/82 ved Daler
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Di8 709 og 69.001 og Di8 707 på vei til Ring Teigen ved Daler Plo
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Dalerovergangen Fv2708 (Fv 28)

Vegtype: Fylkesveg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med helbom
Vegbredde ved planovergangen: 6m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Dalerovergangen Fv2708 (Fv 28) (Km 60.545)


Undergang ved Stryken (Km 61.0425)
I alt 1 bilde
Undergang mellom Daler og Mjøndalen
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Undergang mellom Daler og Mjøndalen
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Undergang ved Stryken

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 5m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Undergang ved Stryken (Km 61.0425)


Planovergang Papyrus 248 (Km 62.402)
2xT44 Follumtoget..slutten av 80 årene.Papyrus planovergang Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
2xT44 Follumtoget..slutten av 80 årene.Papyrus planovergang Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
PLO ved Papyrus øst for Mjøndalen stasjon, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Papyrus planovergang, km 62.402
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang Papyrus 248 (Km 62.402)

Vegtype: Privat veg u/alm ferdsel
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: > 6m
Sporantall: 1
Bruksrett: Offentlig
Bruksområde: Industri

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang Papyrus 248 (Km 62.402)


Bru over utløpet av Mjøndalsbekken (Km 62.8555)
Jernbanebru ved utløpet av Miljetjærn øst for Mjøndalen sett mot sør, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Jernbanebru ved utløpet av Miljetjærn øst for Mjøndalen sett mot sør, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Bru over Mjøndalsbekken, km 62.86
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over utløpet av Mjøndalsbekken (Km 62.8555)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 11m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over utløpet av Mjøndalsbekken (Km 62.8555)


Undergang ''Trallespor'' (Km 62.9142)
I alt 1 bilde
Undergang Trallespor, km 62.9142
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Trallespor, km 62.9142
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang ''Trallespor'' (Km 62.9142)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 4.5m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Undergang ''Trallespor'' (Km 62.9142)


Bru over riksvei 134, Daler - Mjøndalen (Km 63.068)
I alt 1 bilde
Bru over Europaveg 134, Daler - Mjøndalen Km 63.068
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Europaveg 134, Daler - Mjøndalen Km 63.068
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over riksvei 134, Daler - Mjøndalen (Km 63.068)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 38m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over riksvei 134, Daler - Mjøndalen (Km 63.068)


Fjerdingen bru, RV 28 (Km 63.26)
I alt 1 bilde
Bru over Fv 2708 Drammensveien
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Fv 2708 Drammensveien
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fjerdingen bru, RV 28 (Km 63.26)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 18m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Fjerdingen bru, RV 28 (Km 63.26)


Planovergang, U N 255 (Industriveien) (Km 63.693)
Industriveien planovergang, Mjøndalen km 63,693
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Industriveien planovergang, Mjøndalen km 63,693
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Industriveien planovergang, Mjøndalen km 63,693
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, U N 255 (Industriveien) (Km 63.693)

Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 6m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, U N 255 (Industriveien) (Km 63.693)


Utkjørhovedsignal M + O 134 MJD
I alt 1 bilde
Mjøndalen stasjon og tog på vei mot Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon og tog på vei mot Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Mjøndalen (Km 64,03)
Mjøndalen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Mjøndalen stasjon 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon og Drosjene har tilholdsted her nå..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Mjøndalen 1996
© Bjørn Snartemo
Finn i Postvogna


Arbeidergata bru RV. 283 (Km 64.283)
I alt 1 bilde
Mjøndalen stasjon og tog retning Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon og tog retning Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Arbeidergata bru RV. 283 (Km 64.283)

Hovedtype; Overgangsbru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/betong
Konstruksjonslengde: 30m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Arbeidergata bru RV. 283 (Km 64.283)


Utkjør hovedsignal: L + N 133 MJD
I alt 1 bilde
Kryssing i Mjøndalen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Kryssing i Mjøndalen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Bru over Kroksevja (Km 64.5692)
I alt 1 bilde
Bru over Evja, km 64.577
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Evja, km 64.577
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Kroksevja (Km 64.5692)
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Trau
Byggemateriale; Stål
Konstruksjonslengde: 11.5m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over Kroksevja (Km 64.5692)


Undergang for E 134 ved Kile (Km 65.59)
I alt 1 bilde
Undergang for E 134 ved Kile km 65.59
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang for E 134 ved Kile km 65.59
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang for E 134 ved Kile (Km 65.59)

Hovedtype; Jernbanebru
Brutype; Trau
Byggemateriale; Stål/betong
Konstruksjonslengde: 85m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Undergang for E 134 ved Kile (Km 65.59)


Planovergang, 266 Steinberg 1 (Km 66.396)
I alt 1 bilde
Planovergang, 266 Steinberg 1 km 66.396
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, 266 Steinberg 1 km 66.396
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, 266 Steinberg 1 (Km 66.396)

Vegtype; Kommunal veg
Sikringstype; Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen; 5m
Sporantall; 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, 266 Steinberg 1 (Km 66.396)


Steinberg (Km 67,00)
Steinberg 23. juli 2005. Foto: Rune Fjellvang
©
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Steinberg bare noen dager før den blir midlertidig nedlagt
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Redd Steinberg stasjon
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Steinberg stasjon under ombygging
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Planovergang for Nedre Skistadvei (Km 67.038)
I alt 1 bilde
Planovergang for Nedre Skistadvei km 67.038
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang for Nedre Skistadvei km 67.038
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Overgangsbru Steinberg (Km 67.038)
"Nye" Steinberg stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
"Nye" Steinberg stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
"Nye" Steinberg stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Overgangsbru Steinberg (Km 67.038)

Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Ramme
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 37.6m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Overgangsbru Steinberg (Km 67.038)


Bru over Loselva (20 m) (Km 67.2832)
I alt 1 bilde
Kulvertrør for Loselva under bane og vei.
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kulvertrør for Loselva under bane og vei.
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Loselva (20 m) (Km 67.2832)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Kulvert
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 3.6m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over Loselva (20 m) (Km 67.2832)


Ring Teigen sidespor (Km 69,95)
Di8.707 plasserer 69.001 inne på tomten til Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Sidespor til Teigen huggeri, Hokksund, Sørlandsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Di8.709 på fri linje og 707 med 69.001 inne hos Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di8.707 har plassert 69.001 inne hos Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Hellik Teigen AS er en renovasjons-og gjenvinningsbedrift med hovedkontor på Loesmoen ved Hokksund i Øvre Eiker kommune. Selskapet ble etablert i 1986, men er en direkte fortsettelse av den skraphandlervirksomheten som Hellik Teigen og sønnen Ring Teigen hadde bygd opp siden begynnelsen av 1900-tallet.

Den store virksomheten gjorde at firmaet fikk behov for større tomteområder, både til lagring og bearbeiding av skrapet. Mange av tomtene i Skotselv lå på leid grunn, og smale veier i Skotselv gjorde transporten uholdbar.

I årene omkring 1960 valgte derfor Ring Teigen å kjøpe opp omkring 40 mål tomt fra gården Vestre Lo på Loesmoen øst for Hokksund sentrum.

I første omgang brukte Teigen tomta som lagringsplass for ting som det gikk an å selge uten gjenvinning. I slutten av årtiet fikk han en betydelig kontrakt med NSB for opphugging av vogner og lokomotiver. Først ble materiellet brent og hugget opp på Hokksund stasjon, men snart fikk tomta på Loesmoen sidespor til jernbanen.

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Ring Teigen sidespor (Km 69,95)


Bru over Vestfosselva (25 m) (Km 70.0535)
I alt 1 bilde
Bru over Vestfosselva, km 70.058
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Vestfosselva, km 70.058
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Vestfosselva (25 m) (Km 70.0535)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 25m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over Vestfosselva (25 m) (Km 70.0535)


Traktor / lokomotivstallområdet i Hokksund
Hokksund stasjon.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hokksund
© Dag Cato
Finn i Postvogna
Hokksund stasjon.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
Dreieskive på Hokksund stasjon
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna


Utkjørhovedsignal M + O 154 HOK
O154 den 12 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
O154 den 12 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Så er traktorstallen på Hokksund borte
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Fotgjengerundergang Hokksund (Km 70.1905)
??
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hokksund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hokksund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
??
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Hokksund (Km 70,22)
Tog 77 passerer Hokksund
© odd håkon johansen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Hokksund stasjon 13-12-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Hokksund stasjon 13-12-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
602 kj inn til Hokksund i en sky av støv 11.6.09
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Hokksund (Km 70,22)


Utkjør hovedsignal: P + L + N 153 HOK
I alt 1 bilde
signal mot Randsfjordbanen(Bergensbanen) er stilt for 601
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
signal mot Randsfjordbanen(Bergensbanen) er stilt for 601
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna

Bru over Hoenselva (112,5 m) (Km 71,30)
I alt 1 bilde
Bru over Hoenselva, km 71,30.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Hoenselva, km 71,30.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Hellefoss Hp † (Km 71,60)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Burud (Km 75,20) †
Veien inn til Burud stasjon på Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Burud st. (nedlagt)
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Skiltvisning til Burud stasjon på Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veien inn til Burud stasjon på Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Bru over Bingselva (Km 78.7673)
I alt 1 bilde
Bru over Bingselva ved Os
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Bingselva ved Os
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Bingselva (Km 78.7673)

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 129.3m

Gangbane: Begge sider
Dekke gangbane: Stål
Rekkverk: Stål

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over Bingselva (Km 78.7673)


Skotselv (Km 79,78) †
Skotselv stasjon
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Skotselv
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Togpassering Skotselv 2007
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Skotselv stasjon ..Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Hassel (Km 81,89) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Døvikfoss bru (Km 84.6825)
Døvikfoss jernbanebru
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Døvikfoss jernbanebru
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bergentoget passerer Døvikfoss
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna
Jernbanebrua ved Døvikfoss
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna

#61 Randsfjordbanen Døvikfoss bru (Km 84.6825)

Hovedtype; Jernbanebru
Brutype: Ramme
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 109m

Gangbane: Begge sider
Dekke gangbane: Treverk
Rekkverk: Metall

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Døvikfoss bru (Km 84.6825)


Åmot (Km 85,37) †
Åmot stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Åmot
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Liste over bygninger ved Randsfjordbanen?
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Åmot stasjon Randsfjordbanen....sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Åmot (Km 85,37) †


Embretsfoss fabrikker sidespor, (Km 86,70) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Embretsfoss fotgjengerovergang (Km 86,78)
I alt 1 bilde
Embretsfoss fotgjengerovergang km 86,78
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Embretsfoss fotgjengerovergang km 86,78
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Planovergang, Linnerud VL 335, (Km 88.572)
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen .. nordover mot Geithus.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen ... sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Planovergang, Linnerud VL 335, (Km 88.572)

Vegtype: Privat veg m/alm ferdsel
Sikringstype: Varsellampe
Vegbredde ved planovergangen: 3 m
Sporantall: 1
Bruksrett: Privat
Bruksområde: Gårdsveg

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Linnerud VL 335, (Km 88.572)


Linnerud Hp (Km 88,60) †
Linnerud Hp.. Randsfjordbanen ..sett nordover mot Geithus.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen ... sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp.. Randsfjordbanen ..sett sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Kattfoss Hp (Km 90,35) †
I alt 1 bilde
Katfoss hpl
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna
Katfoss hpl
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna

Kattfoss bru over Drammenselva (136.2m)
Di. 3 616 passerer Kattfoss bru på Randsfjordbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Kattfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
EL18 2245 passerer Kattfoss bru (1)
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna
Kattfoss bru på randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Kattfoss bru over Drammenselva

Hovedtype. Jernbanebru
Brutype: Ramme
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 136.2 m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Kattfoss bru over Drammenselva (136.2m)


Sidespor til Drammenselvens Papirfabrikker
Sporet fører over Drammenselva ved Katfoss mot fabrikken, sett fra fabrikken
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Starten på sidesporet til Drammenselvens Papirfabrikker
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sidesporet kom denne veien fra Geithus stasjon, nå sidevei
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sporet fører over Drammenselva ved Katfoss, sett mot fabrikken
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Geithusveien bru over banen (Km 91.291)
I alt 1 bilde
Geithusveien bru over banen, km 91.293
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Geithusveien bru over banen, km 91.293
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Geithusveien bru over banen (Km 91.291)
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Betong
Konstruksjonslengde: 18.5m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Geithusveien bru over banen (Km 91.291)


Utkjørhovedsignal M + O 836 [GHS]
I alt 1 bilde
Geithus stasjon...Randsfjordbanen...sett mot Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Geithus stasjon...Randsfjordbanen...sett mot Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Geithus (Km 91,45) †
Z71 729 + WLA under rundgång på Geithus.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Geithus
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Geithus stasjon ..Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Geithus stasjon og noe "elektronikk" ved plattformen....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Geithus (Km 91,45) †


Bruveien, bru over banen (Km)
I alt 1 bilde
Bruveien gangbru over banen, km 91.732
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bruveien gangbru over banen, km 91.732
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bruveien, bru over Randsfjordbanen
Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål/Betong
Konstruksjonslengde: 32.6m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bruveien, bru over banen (Km)


Vikersund (Km 95,91)
Vikersund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Vikersund stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Tog 61 passerer Vikersund
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Gammel litra på Vikersund
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna

Forbindelse til Krøderbanen
Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Vikersund (Km 95,91)


Krøderbanen (Museumsbane)
21.225 og 24.236 Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
21.225 og 24.236 Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
236 Vikersund
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Vikersund stasjon med tog fra Krøderen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Hervik Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tørhaug Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Drolsum [Km 101.326)
"Drolsum" stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
"Drolsum" stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Drolsum planovergang, km 101,326
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, Drolsum [Km 101.326)

Vegtype: Kommunal veg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 5m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Drolsum [Km 101.326)


Drolsum (Km 101,37) †
Drolsum 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Drolsum holdeplass
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Drolsum 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Drolsum hp
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Drolsum (Km 101,37) †


Ås Hp † (Km 102,58)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, Lerskallen 384 (Km 102,59)
Lerskallen Hp.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp ....Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Lerskallen Hp † (Km 102,75)
Lerskallen Hp ....Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp....Randsfjordbanen ..sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp ....Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Fjellstangen Hp † (Km 103,62)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Henåa (ca. 20 m) (Km 104.6027)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nakkerud (Km 105,19) †
Nakkerud holdeplass
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Nakkerud hp 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nakkerud hp 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nakkerud stasjon (venteskur) på Randsfjordbanen....sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Nakkerud (Km 105,19) †


Planovergang, Nakkerud (Km 105.307)
Nakkerud stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nakkerud stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nakkerud stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nakkerud planovergang, km 105,307
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, Nakkerud (Km 105.307)

Vegtype: Privat veg m/alm ferdsel
Sikringstype; Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 5m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Nakkerud (Km 105.307)


Mitten † (Km 106,38)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haugstangen † (Km 107,64)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hagabru (Km 109,66) †
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger rett under brua......Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Tyristrand.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Bru for Skarvhella gårdsvei (Km 109.737)
Hagabru Hp. ligger under brua her.... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger rett under brua her.......Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger rett under brua......Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger under brua her.... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bru for Skarvhella gårdsvei (Km 109.737)

Hovedtype: Overgangsbru
Brutype: Trau
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 22.4m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru for Skarvhella gårdsvei (Km 109.737)


Tyristrand (Km 110,68) † [TYR]
Tyristrand 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Tyristrand 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tyristrand 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tyristrand stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Tyristrand (Km 110,68) † [TYR]


Planovergang, Tyristrand (Km 110.763)
Tyristrand planovergang, km 110,763
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Tyristrand stasjon sett mot Hokksund..... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tyristrand planovergang, km 110,763
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, Tyristrand (Km 110.763)

Vegtype: Privat veg m/alm ferdsel
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 5m
Sporantall: 2
Bruksrett: Privat
Bruksområde: Industri

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Tyristrand (Km 110.763)


Utkjør hovedsignal L + N 853 TYR
I alt 1 bilde
Skjærdalen bru sett mot Hønefoss....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett mot Hønefoss....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Skjærdalen bru (56 m) (Km 111,06)
Skjærdalen bru sett mot Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Skjærdalen bru, 64 meter. ( km 111,06 )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett mot Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett fra Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Støa † (Km 112,05)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tangen (Km 112,31) †
Tangen Hp. sett mot Tyristrand..... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Tangen Hp. sett fra "blindveien" ....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Planovergang, Tangen 415 (Km 112.313)
I alt 1 bilde
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Planovergang, Tangen 415 (Km 112.313)

Vegtype: Gangvei, skiløype
Sikringstype: Ganggrind/båsgrind ubevoktet (kun for gående)
Vegbredde ved planovergangen: < 3m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Tangen 415 (Km 112.313)


Maurerud † (Km 113,10)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Veholt † (Km 114,52)
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Egge † (Km 116,23)
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Muggerud † (Km 117,29)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ask (Km 118,03) †
Ask , tidligere stasjonsområde
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ask , tidligere stasjonsområde
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Planovergang, Ask [Km 118.127)
Ask stasjonsområde / planovergang. ... Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde / planovergang. ... Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Ask planovergang, km 118,127
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, Ask [Km 118.127)

Vegtype: Riksveg
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Vegbredde ved planovergangen: 5m
Sporantall: 1

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, Ask [Km 118.127)


Bjerke bru over Sogna og RV.35 (173,8 m)
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bru over Soknaelva ( Bjerke bru ) km 118,61.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Platebru
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 173.8m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bjerke bru over Sogna og RV.35 (173,8 m)


Pålsgård broovergang † (Km 120,23)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tolpinrud † (Km 122,54)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hønefoss (Km 124,21)
Hønefoss stasjon og TMZ 1409 og SKD 224.220
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
NMTs tog Nordmarka rundt på Hønefoss
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna

Forbindelse til Bergensbanen
Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Hønefoss (Km 124,21)


Frydenlund Hp † (Km 125,84)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Norske Skog, Follum fabrikker sidespor (Km 126,12)
Utsett av vogner i Lager Nord
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Follum - Hofsfoss sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Follum - Hofsfoss sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Skifter legger om sporvekselen, så kippen kan bakke ned til Follum fabrikker
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Planovergang, 452 Follum (Km 126.718)
I alt 1 bilde
Follum 1 planovergang, km126,700
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Follum 1 planovergang, km126,700
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang, 452 Follum (Km 126.718)

Vegtype: Privat veg m/alm ferdsel
Sikringstype: Hel- eller halvautomatisk virkende veisikringsanlegg uten bom
Vegbredde ved planovergangen: 6m
Sporantall: 3
Bruksrett: Privat
Bruksområde: Industri

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Planovergang, 452 Follum (Km 126.718)


Hofsfoss † (Km 126,72)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Begna sidespor (Km 128,63)
Tmy 105 på Begnamoen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Begna sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Begna sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tmy 105 på Begnamoen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna


Ådalen † (Km 129,63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, 458 Kaldbekkveien (Km 129.661)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Hensfossen (Ådalselva, 150,6 m) (Km 129.7098)
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Brua over Hensfossen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di.3.628 på vei fra Hen til Hønefoss
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna

Bru over Hensfossen (Ådalselva, 150,6 m) (Km 129.7098)
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Ramme
Byggemateriale: Stål
Konstruksjonslengde: 154.3 m

Legg til informasjon om #61 Randsfjordbanen [51B Drammen - Kongsberg] - Bru over Hensfossen (Ådalselva, 150,6 m) (Km 129.7098)


Planovergang, 460 (Km 130.08)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang, 461 (Km 130.488)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Hensveien (Km 130.8033)
I alt 1 bilde
Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Hen (Km 130,92) †
Hen 1995
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
TXP Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Fra Hen stasjon (der gjestgiveriet muligens er nedlagt)
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Hen stasjon.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Sidespor på Hen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sperrilbanens forgrening
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hen grustak sidespor
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor, km 132,30
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Sidespor på Hensmoen industriområde (Km 132,95 - 134,30)
Skifting på Spenncon, Hensmoen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Skifting til Norpapp på Hensmoen, vår 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Randsfjordbanen fra ca km 135 sett nordover
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
CargoNet Di. 8 707 på Bergermoen på Hen sidespor
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Bru over Væla (ca. 25 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eggemoen (Km 138,40) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eggemoen sidespor (Km 138,46)
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eggemoen sidespor km 138,46
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eggemoen sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna


Undergang Bergermoen
I alt 1 bilde
Ved Bergermoen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Ved Bergermoen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Norema sidespor
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna

Bergermoen, dagens endepunkt (Km 140,15)
Randsfjordbanens endepunkt på Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rett før Randsfjordbanens nåværende endepunkt, på baksiden av NOREMA fabrikker.
© CBN 2005
Finn i Postvogna
Randsfjordbanen ved Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Randsfjordbanens endepunkt på Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Randsfjord (Km 142,41) †
Randsfjord lokomotivstall
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Ferskt bilde av lokstallen i Randsfjord, Randsfjordbanen.
© CBN 2005
Finn i Postvogna
Randsfjord lokstall
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Randsfjord
© Flyforsvaret
Finn i Postvogna


Rutebok for Norge 1983
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com