Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Randsfjordbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Cargonet ARE 41916 med Br 185 682-2 ved Katterjåkk
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Inlandståg Rc4 1139 nylackerad
Fotograf: Viktor Molander

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
MY 1113 i gammel bemaling passerer Hobro Station
Fotograf: Poul Henning Hansen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Randsfjordbanen

Historikk

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund.
I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk, blant annet går Bergensbanens tog over denne banedelen.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, cirka 1 kilometer fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift.
Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane.
Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981.
I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

 

Banefakta : Randsfjordbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnetÅpnet første gang 1868
Største hastighet på strekningenUkjent
Banens lengde19,35 km (Hønefoss - Randsfjord)
Stasjoner med persontrafikk3 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer21
Tunneler1
Planoverganger84
Anmerkning/bevart

Historikk

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund.
I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk, blant annet går Bergensbanens tog over denne banedelen.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, cirka 1 kilometer fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift.
Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane.
Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981.
I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

 

Banefakta : Randsfjordbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnetÅpnet første gang 1868
Største hastighet på strekningenUkjent
Banens lengde19,35 km (Hønefoss - Randsfjord)
Stasjoner med persontrafikk3 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter0
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer21
Tunneler1
Planoverganger84
Anmerkning/bevart


Drammen St. - Tollboden - Tangen (Tangensporet)
Havnebanen og bevart Kran sett mot Tangen i Drammmen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 39 bilder - se alle
Drammen og Tangensporet ved "Fiskebåtbrygga" sett mot Drm.stasjon
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sporbrudd ved Tollboden på Tangensporet og CL185 678 sett mot Drm.st.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Havnebanen og bevart Kran i Drammmen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Drammen (Km 52,86)
Flytoget på Drammen stasjon en tidlig morgen
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Natt i drammen1©Geir Bartz-Johannessen
© Geir Bartz-Johannessen
Finn i Postvogna
Drammen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Drammen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Containerterminalen i Nybyen
Nybyen Stykkgods/Container Terminal og "papiravd "for Svensketogene
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Nybyen Container/Stykkgods Term. sett mot Sundland/Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nybyen Stykkgods/Container Terminal...sett mot Drammen Stasjon
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nybyen Stykkgods/Container Terminal og "papiravd" for Svensketogene
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


NSB Skolen - Sundland
Litt om hva som foregår på Sundland Jernbaneverkstes områder i dag
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sundland verkstedområde og den gamle inngangsporten til området
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Litt om hva som foregår på Sundland Jernbaneverkstes områder i dag
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
NSB skolen med "Flirtsett"innvendig og noen gamle bygninger på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Sundland gamle verksted
Gammel bygning på Sundland i Drammen... Men hva har det vært.her.?
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Opplysningskilt om historien om Sundland Verksteder i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle verkstedsbyggninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gammel bygning på Sundland i Drammen... Men hva har det vært.her.?
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Gamle dieselverkstedet - Sundland
Gamle dieselverkstedet som Grenland Rail bruker idag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle verksteds bygninger ved Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gamle dieselverkstedet som Grenland Rail bruker idag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Nye vognhallene og verkstedet - Sundland
Porten inn til Vognhallene og verkstedet i dag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Verkstedet Sundland Drammen i Bakgrunn ,og 69.004
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Porten inn til Vognhallene og verkstedet i dag..på Sundland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Sundland godsbanegård.
Lossing og lessing av vogner / tømmervogner til Sverige på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
På Gulskogen den 17 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lossing og lessing av vogner / tømmervogner til Sverige på Sundland i Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tømmerterminalen ved Sundland i Drammen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Gulskogen (Km 55,27)
Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Vi venter og venter © Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Gulskogen stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna


Pukerud (Km 57,13) †
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pukerud stasjon ..Randsfjordbanen....sett mot Gulskogen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Dalerovergangen Fv 28
El. 18 2250 + El. 18 2252 med tog 782/82 ved Daler
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Tog 602 ved Daler
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
El. 18 2250 + El. 18 2252 med tog 782/82 ved Daler
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Di8 709 og 69.001 og Di8 707 på vei til Ring Teigen ved Daler Plo
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Undergang ved Stryken
I alt 1 bilde
Undergang mellom Daler og Mjøndalen
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Undergang mellom Daler og Mjøndalen
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Papyrus Plo
2xT44 Follumtoget..slutten av 80 årene.Papyrus planovergang Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
2xT44 Follumtoget..slutten av 80 årene.Papyrus planovergang Mjøndalen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
PLO ved Papyrus øst for Mjøndalen stasjon, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Bru over utløpet av Miljetjærn
I alt 1 bilde
Jernbanebru ved utløpet av Miljetjærn øst for Mjøndalen sett mot sør, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Jernbanebru ved utløpet av Miljetjærn øst for Mjøndalen sett mot sør, Randfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Mjøndalen (Km 64,03)
Mjøndalen Stasjon
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Mjøndalen
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Mjøndalen stasjon
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Steinberg (Km 67,00)
Steinberg 23. juli 2005. Foto: Rune Fjellvang
©
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Steinberg 1991 (Randsfjordbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Redd Steinberg stasjon
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Steinberg stasjon under ombygging
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Bru over Loselva (20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ring Teigen sidespor (Km 69,95)
Di8.707 plasserer 69.001 inne på tomten til Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Di8.709 på fri linje og 707 med 69.001 inne hos Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Di8.707 har plassert 69.001 inne hos Ring Teigen Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Vogn kasse til Ibdlps 802 4000-4024?
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Hellik Teigen AS er en renovasjons-og gjenvinningsbedrift med hovedkontor på Loesmoen ved Hokksund i Øvre Eiker kommune. Selskapet ble etablert i 1986, men er en direkte fortsettelse av den skraphandlervirksomheten som Hellik Teigen og sønnen Ring Teigen hadde bygd opp siden begynnelsen av 1900-tallet.

Den store virksomheten gjorde at firmaet fikk behov for større tomteområder, både til lagring og bearbeiding av skrapet. Mange av tomtene i Skotselv lå på leid grunn, og smale veier i Skotselv gjorde transporten uholdbar.

I årene omkring 1960 valgte derfor Ring Teigen å kjøpe opp omkring 40 mål tomt fra gården Vestre Lo på Loesmoen øst for Hokksund sentrum.

I første omgang brukte Teigen tomta som lagringsplass for ting som det gikk an å selge uten gjenvinning. I slutten av årtiet fikk han en betydelig kontrakt med NSB for opphugging av vogner og lokomotiver. Først ble materiellet brent og hugget opp på Hokksund stasjon, men snart fikk tomta på Loesmoen sidespor til jernbanen.

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Ring Teigen sidespor (Km 69,95)


Bru over Vestfosselva (25 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hokksund (Km 70,22)
Hokksund den 13 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Hokksund stasjon.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
??
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
70614 har kommet til Hokksund i tog 17598
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Hokksund (Km 70,22)


Bru over Hoenselva (112,5 m)
I alt 1 bilde
Bru over Hoenselva, km 71,30.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Hoenselva, km 71,30.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Hellefoss Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Burud (Km 75,20) †
Her stod Burud stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Burud st. (nedlagt)
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Veien inn til Burud stasjon på Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Her stod Burud stasjon på Randsfjordbanen....sett mot Hokksund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Bru over Bingselva
I alt 1 bilde
Bru over Bingselva ved Os
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Bingselva ved Os
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Skotselv (Km 79,78) †
Skotselv stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Skotselv
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Skiltmerking til Skotselv stasjon i sentrum...Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skotselv stasjon ..Godshuset..Randsfjordbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Døvikfoss bru
Døvikfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Døvikfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Type 73 ved Døvikfoss
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna
Jernbanebrua ved Døvikfoss
© Svein Wiiger Olsen
Finn i Postvogna


Åmot (Km 85,37) †
Åmot stasjon
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Åmot
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Åmot stasjon på Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Åmot stasjon og Godshuset...Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Åmot (Km 85,37) †


Linnerud Hp (Km 88,60) †
Linnerud Hp.. Randsfjordbanen ..sett sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen ... sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp..... Randsfjordbanen ... sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Linnerud Hp.. Randsfjordbanen ..sett sydover mot Åmot.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Katfoss Hp (Km 90,35) †
I alt 1 bilde
Katfoss hpl
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna
Katfoss hpl
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna

Kattfoss bru over Drammenselva (132,5 m)
Di. 3 616 passerer Kattfoss bru på Randsfjordbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Kattfoss bru
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
NMTs tog Nordmarka rundt passerer Kattfoss bru ved Geithus trukket av El.11.2098
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Kattfoss bru på randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Sidespor til Drammenselvens Papirfabrikker
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Geithus (Km 91,45) †
Geithus
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Geithus
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Me26-06 med bilvogner til Drammen
© odd håkon johansen
Finn i Postvogna
Z71 729 + WLA under rundgång på Geithus.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Geithus (Km 91,45) †


Vikersund (Km 95,91)
Tog 61 passerer Vikersund
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Vikersund st 02.07.06 Tog 602 fra Bergen
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Vikersund stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Vikersund stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Forbindelse til Krøderbanen
Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Vikersund (Km 95,91)


Krøderbanen (Museumsbane)
21.225 og 24.236 Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
21.225 og 24.236 Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
236 Vikersund
© Knut Ekeberg
Finn i Postvogna
Vikersund stasjon med tog fra Krøderen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Hervik Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tørhaug Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Drolsum (Km 101,37) †
Drolsum hp
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Drolsum
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Drolsum hp. på Randsfjordsbanen sett nordfra
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Drolsum hp
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Drolsum (Km 101,37) †


Ås Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lerskallen Hp †
Lerskallen Hp.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Lerskallen Hp.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp....Randsfjordbanen ..sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lerskallen Hp ....Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Fjellstangen Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Henoa (ca. 20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nakkerud (Km 105,19) †
Nakkerud hp 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Nakkerud hp 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nakkerud 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Skilting til Nakkerud stasjon på Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Nakkerud (Km 105,19) †


Mitten †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haugstangen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hagabru (Km 109,66) †
Hagabru Hp. ....Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hagabru Hp. ligger rett under brua her.......Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger rett under brua......Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Hagabru Hp. ligger rett under brua......Randsfjordbanen ... sett mot Nakkerud.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Tyristrand (Km 110,68) †
Ved Skjærdalen bru sett mot Tyristrand st. ... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Tyristrand 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tyristrand stasjon .... Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tyristrand stasjon sett mot Hønefoss....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Tyristrand (Km 110,68) †


Skjærdalen bru (56 m)
Skjærdalen bru sett mot Hønefoss....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Skjærdalen bru sett fra Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett fra Tyrifjorden....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Skjærdalen bru sett mot Tyristrand st.....Randsfjordbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Støa †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tangen (Km 112,31) †
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Tangen Hp. sett fra "blindveien" ....Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyrifjorden ... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Tangen Hp. sett mot Tyristrand..... Randsfjordbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Maurerud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Veholt †
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot riksveien
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Veholt Hp. ..Randsfjordbanen ... sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Egge †
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Tyrifjorden
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Hønefoss
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Egge Hp. ..Randsfjordbanen ...sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Muggerud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ask (Km 118,03) †
Ask , tidligere stasjonsområde
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Ask , tidligere stasjonsområde
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Ask stasjonsområde ... Randsfjordbanen ... sett mot Vikersund
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Bjerke bru over Sogna (173,8 m)
El18.2262 med tog 602 ved Ask
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Jernbanebru Ask 040806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bru over Soknaelva ( Bjerke bru ) km 118,61.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Pålsgård broovergang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tolpinrud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hønefoss (Km 124,21)
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hønefoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hønefoss stasjon sett fra gatesiden...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Forbindelse til Bergensbanen
Den 4. oktober 1959 ble det iverksatt elektrisk drift på banestrekningen
Hokksund—Hønefoss (53,99 km).

Legg til informasjon om Randsfjordbanen - Hønefoss (Km 124,21)


Frydenlund Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Norske Skog, Follum fabrikker sidespor (Km 126,12)
Follum - Hofsfoss sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Follum - Hofsfoss sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Skifter legger om sporvekselen, så kippen kan bakke ned til Follum fabrikker
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Utsett av vogner i Lager Nord
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Hofsfoss †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Begna sidespor
Tmy 105 på tur ned til Hønefoss etter endt skifting
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Begna sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Begna sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tmy 105 på Begnamoen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna


Ådalen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Hensfossen (Ådalselva, 150,6 m)
Brua over Hensfossen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Brua over Hensfossen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Di.3.628 på vei fra Hen til Hønefoss
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna


Hen (Km 130,92) †
Fjernet utstyr forlater Hen stasjon
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Signalbrytere for bremseprøving, Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Stillverket på Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
TXP Hen stasjon, norde del av Randsfjordsbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Sidespor på Hen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sperrilbanens forgrening
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hen grustak sidespor
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor, km 132,30
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hen grustak sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Sidespor på Hensmoen industriområde (Km 132,95 - 134,30)
Lasting av sviller på Spenncon, Hensmoen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Skifting til Norpapp på Hensmoen, vår 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Skifting på Spenncon, Hensmoen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
CargoNet Di. 8 707 på Bergermoen på Hen sidespor
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Bru over Væla (ca. 25 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eggemoen (Km 138,40) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eggemoen sidespor (Km 138,46)
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eggemoen sidespor km 138,46
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eggemoen sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eggemoen sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna


Undergang Bergermoen
I alt 1 bilde
Ved Bergermoen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Ved Bergermoen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Norema sidespor
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna
Norema sidespor
© Ole Kristian Jakobsen
Finn i Postvogna

Bergermoen, dagens endepunkt (Km 140,15)
Randsfjordbanen ved Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rett før Randsfjordbanens nåværende endepunkt, på baksiden av NOREMA fabrikker.
© CBN 2005
Finn i Postvogna
Randsfjordbanen ved Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Randsfjordbanens endepunkt på Bergermoen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Randsfjord (Km 142,41) †
Randsfjord lokstall
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Randsfjord
© Flyforsvaret
Finn i Postvogna
Randsfjord 1991 (Randsfjordbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Randsfjord stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


andre
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Dobbeltsett til sørlandet på Sundland
© Erik
Finn i Postvogna
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com