Jernbane.Net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #65 Rjukanbanen † ⌘
Støtt oss
Ukens Bilde
Grenland rail fosser frem ved Sormbrua på Solørbanen
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
DR 50.3656 med godstog i Bernburg
Fotograf: Ove Tovås

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


#65 Rjukanbanen † ⌘

Historikk

Rjukanbanen ble åpnet 09.08.1909, elektrisk drift fra slutten av 1911.
Til banen hørte opprinnelig også strekningen Notodden—Tinnoset som fra 01.07.1920 ble overtatt av Statsbanene (Bratsbergbanen).

Strekningen fra Mæl til Rjukan stasjon er 15,6 kilometer lang. Banen har i dag 22,5 tonns aksellast, 6,6 tonns metervekt, største stigning/fall 18 ‰ og minste kurveradius 180 meter.

Strekningen har 9 bruer på til sammen 117 meter.
De lengste er Miland bru og Mæland bru, begge på 41, 4 meter.
Eneste tunnel, Såheim tunnel, er 240 meter.

6 planoverganger har sikringsanlegg, og 55 planoverganger har ikke sikringsanlegg.
Strekningen er uten linjeblokk.

Det elektriske anlegget ble første gang modernisert i 1930-årene. Nåværende kontaktledningsanlegg er fra omleggingen fra 10 000 til 15 000 volt vekselstrøm med frekvens 16 2/3 Hz som ble fullført i 1966.

Rjukanbanen † ⌘
Bygget av
Åpnet Offisielt åpnet 1909
Nummer
Byggeår
Største hastighet på strekningen Ukjent
Antall krysningspor > 600 meter Ukjent
Stasjoner med persontrafikk 0 stasjoner per. 1.4.2010
Banens lengde 16 km
Trafikkform (2019)Ingen fast trafikk
Bruer 2
Tunneler 1
Planoverganger Ukjent
Anmerkning/bevart

Historikk

Rjukanbanen ble åpnet 09.08.1909, elektrisk drift fra slutten av 1911.
Til banen hørte opprinnelig også strekningen Notodden—Tinnoset som fra 01.07.1920 ble overtatt av Statsbanene (Bratsbergbanen).

Strekningen fra Mæl til Rjukan stasjon er 15,6 kilometer lang. Banen har i dag 22,5 tonns aksellast, 6,6 tonns metervekt, største stigning/fall 18 ‰ og minste kurveradius 180 meter.

Strekningen har 9 bruer på til sammen 117 meter.
De lengste er Miland bru og Mæland bru, begge på 41, 4 meter.
Eneste tunnel, Såheim tunnel, er 240 meter.

6 planoverganger har sikringsanlegg, og 55 planoverganger har ikke sikringsanlegg.
Strekningen er uten linjeblokk.

Det elektriske anlegget ble første gang modernisert i 1930-årene. Nåværende kontaktledningsanlegg er fra omleggingen fra 10 000 til 15 000 volt vekselstrøm med frekvens 16 2/3 Hz som ble fullført i 1966.

Rjukanbanen † ⌘
Bygget av
Åpnet Offisielt åpnet 1909
Nummer
Byggeår
Største hastighet på strekningen Ukjent
Antall krysningspor > 600 meter Ukjent
Stasjoner med persontrafikk 0 stasjoner per. 1.4.2010
Banens lengde 16 km
Trafikkform (2019)Ingen fast trafikk
Bruer 2
Tunneler 1
Planoverganger Ukjent
Anmerkning/bevart


Ferjeleiet på Mæl (Km 0.0)
Amonia ved Mæl stasjon
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 25 bilder - se alle
Ved Mæl st
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Ved Mæl st
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Mæl stasjon
© Gunnar Høgli
Søk etter bildet i Forumene
Mæl stasjon [Rjukanbanen Km 0,38]
Mæl st, frossent signal
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
I alt 106 bilder - se alle
Mæl st.
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Mæl gamle stasjon
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Første stasjonsbygning på Mæl - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang for Fylkesvei 37 (Fv37)
Planovergang vinterstid
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Planovergang vinterstid
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Mæl planovergang, sett mot Mæl stasjonsområde
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneBru over Rollagåna (Km 0,70) (11 m)
Bru over Rollagåna, sett fra FV37
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Bru over Rollagåna, sett fra kro-siden
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Rollagåna, sett fra FV37
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Rollagåe sett fra loket
© Ingrid Wiens
Søk etter bildet i ForumeneBuslåtten (Km 1,10)
Buslåtten hp. - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Buslåtten 16.07.06
© Arnt Olav Kastet
Søk etter bildet i Forumene
Buslåtten hp 16.07.06
© Arnt Olav Kastet
Søk etter bildet i Forumene
Toget kjører igjennom Buslåtten, så mye det var nedgrodd her før og nå er det biltt så fint!
© Aksel Lister
Søk etter bildet i Forumene
Spor og sporveksel til Mæl kraftverk (km 2,3)
Restene av sporveksel til Mæl kraftverk sporet, RJUB km 2,3
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Sporet inn til Mæl kraftverk, RJUB km 2,3
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Restene av sporveksel til Mæl kraftverk sporet, RJUB km 2,3
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneBru over Mæl kraftverkkanal (km 2,4)
Bru over Mæl kraftverkkanal, RJUB km 2,4
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Bru over Mæl kraftverkkanal, RJUB km 2,4
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneRollagvegen planovergang
Rollagvegen planovergang ved Miland, sett mot Rollag/Mæl
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Rollagvegen planovergang ved Miland, sett mot Miland skole
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Rollagvegen planovergang ved Miland, sett mot Rollag/Mæl
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneMiland bru over elva Måna (41,4 m)
Mot Miland bro 2005 © Astrid Songedal
© Roar Olsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 12 bilder - se alle
Miland, Rjukanbanen
© Roberto Di Trani
Søk etter bildet i Forumene
Mens vi venter på ettermiddagstoget
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Mens vi venter på ettermiddagstoget
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Miland (Km 4,48)
"Høyspenning Livsfare!" på en gammel KL-mast.
© Aksel Lister
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Miland mot vest - i 1985 ©Roar Olsen
© Roar Olsen
Søk etter bildet i Forumene
Rast på Miland st - 2006 © Astrid Songedal
© Roar Olsen
Søk etter bildet i Forumene
Miland
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Skeie (Km 6,55)
Skeie
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Skeie
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
På vei mot Rjukan
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneMoflotvegen planovergang (Km 9,29)
Moflåtvegen planovergang, sett mot Skeie
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
PLO ved Dale (Rjukanbanen)
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Moflåtvegen planovergang, sett mot Øverland
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Moflåtvegen planovergang, sett mot Skeie
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneØverland (1942–1970) (Km 10,11)
Øverland - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Øverland - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Dale
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Øverland
© Ove Tovås
Søk etter bildet i Forumene
Øverland (1909–1942) (Km 11,43 km) (254 moh)
Rjukanbanen
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Rjukanbanen
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i ForumeneBru over Mår kraftverkskanal (Km 10,34) (11 m)
Bro over Mår kraftverkkanal, sett mot Øverland
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Bro over Mår kraftverkkanal, sett mot Øverland
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Bro over Mår kraftverkkanal, sett mot Bruflåt
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneØverland sidespor (Svadde) (Km 10,38)
Øverland sidespor - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Svadde sidespor - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Øverland sidespor - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
RjB ved Dale, litraløs..
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang for Fv 651 Øyan (Km 10,47)
Dale
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Dale PLO
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Dale
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i ForumeneBjørkhaug (Km 12,60)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svaddevegen planovergang (Km 12,70)
Like før Ingolfsland.
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Like før Ingolfsland.
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Tveito (Km 13,35)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Banebod på Ingolfsland stasjon
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i ForumeneIngolfsland (Km 13,70)
Skifting på Ingolfsland stasjon
© Gunnar Høgli
Søk etter bildet i Forumene
I alt 23 bilder - se alle
Ingolfsland
© Gunnar Høgli
Søk etter bildet i Forumene
Ingolfsland stasjon
© Willy Olsen
Søk etter bildet i Forumene
Ingolfsland stasjon passeres.
© Aksel Lister
Søk etter bildet i Forumene
Øvre plattform (Km 14,22)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mæland bru over Måna (41,4 m)
Mæland bru 310704 (Rescan) ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 17 bilder - se alle
Rjukan - Mæland bru
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Mæland bru
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Maeland, Rjukanbanen
© Roberto Di Trani
Søk etter bildet i Forumene
Mæland overgang (Km 14,63)
Mæland overgang
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Mæland overgang
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan (Mæland PLO)
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Saaheim kraftstasjon
Såheim stasjon den 5 april 19010
© Digitalt Museum - Kaja Pedersen, Rjukan
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Såheim kraftstasjon - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Såheim kraftstasjon
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan 1924 - ©Åge Lybekbråtens samling
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Saaheim tunnel(Km 15,34) ( 242 m)
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
Tunnellen under Såheim kraftstasjon
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Såheimtunnelen (Rjukan)
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Sporveksel for Vemorksporet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rjukan (Km 15,95 )
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 70 bilder - se alle
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan
© Tore Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Ny vognhall [Åpnet 17.09.2020]
Dagens dyttedyr; RjB's Henschel DH 500 - nr 19.
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
RjB 9, hjelpes inn av RjB 19.
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Slerka har kommet under tak, og folket slipper inn. Pølser ventet også.
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Fra vognhallen
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan lokomotivstall og verkstedområdet
Rjukan stasjon med verksted/lokomotivstall område.
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Lokstall Rjukan
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Ved Rjukan, lokstallen
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
Vemork sidespor fjernet 1991 (Km 21,22 km ) (560 moh)
v/Vemork
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
I alt 26 bilder - se alle
Vemork ca. 2004
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Vemork ca. 2004
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Våer, v/Vemork
© Trygve Kåsa
Søk etter bildet i Forumene
andre
Rjukanbanen
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
I alt 25 bilder - se alle
Høst i Vestfjorddalen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Utsikt mot Gaustatoppen, 12. juli 2000.
© Øyvind Berg
Søk etter bildet i Forumene
Tungtvannsproduksjon på Rjukan
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Booking.com
Booking.com