Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #65 Rjukanbanen † ⌘
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc4 1156 i Öxnered
Fotograf: Markus Blidh

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Midtjyske Jernbaner MY 28 med godstog ved Vrist
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#65 Rjukanbanen † ⌘

Historikk

Rjukanbanen ble åpnet 09.08.1909, elektrisk drift fra slutten av 1911.
Til banen hørte opprinnelig også strekningen Notodden—Tinnoset som fra 01.07.1920 ble overtatt av Statsbanene (Bratsbergbanen).

Strekningen fra Mæl til Rjukan stasjon er 15,6 kilometer lang. Banen har i dag 22,5 tonns aksellast, 6,6 tonns metervekt, største stigning/fall 18 ‰ og minste kurveradius 180 meter.

Strekningen har 9 bruer på til sammen 117 meter.
De lengste er Miland bru og Mæland bru, begge på 41, 4 meter.
Eneste tunnel, Såheim tunnel, er 240 meter.

6 planoverganger har sikringsanlegg, og 55 planoverganger har ikke sikringsanlegg.
Strekningen er uten linjeblokk.

Det elektriske anlegget ble første gang modernisert i 1930-årene. Nåværende kontaktledningsanlegg er fra omleggingen fra 10 000 til 15 000 volt vekselstrøm med frekvens 16 2/3 Hz som ble fullført i 1966.

Rjukanbanen † ⌘
Bygget av
Åpnet Offisielt åpnet 1909
Nummer
Byggeår
Største hastighet på strekningen Ukjent
Antall krysningspor > 600 meter Ukjent
Stasjoner med persontrafikk 0 stasjoner per. 1.4.2010
Banens lengde 16 km
Trafikkform (2019)Ingen fast trafikk
Bruer 2
Tunneler 1
Planoverganger Ukjent
Anmerkning/bevart

Historikk

Rjukanbanen ble åpnet 09.08.1909, elektrisk drift fra slutten av 1911.
Til banen hørte opprinnelig også strekningen Notodden—Tinnoset som fra 01.07.1920 ble overtatt av Statsbanene (Bratsbergbanen).

Strekningen fra Mæl til Rjukan stasjon er 15,6 kilometer lang. Banen har i dag 22,5 tonns aksellast, 6,6 tonns metervekt, største stigning/fall 18 ‰ og minste kurveradius 180 meter.

Strekningen har 9 bruer på til sammen 117 meter.
De lengste er Miland bru og Mæland bru, begge på 41, 4 meter.
Eneste tunnel, Såheim tunnel, er 240 meter.

6 planoverganger har sikringsanlegg, og 55 planoverganger har ikke sikringsanlegg.
Strekningen er uten linjeblokk.

Det elektriske anlegget ble første gang modernisert i 1930-årene. Nåværende kontaktledningsanlegg er fra omleggingen fra 10 000 til 15 000 volt vekselstrøm med frekvens 16 2/3 Hz som ble fullført i 1966.

Rjukanbanen † ⌘
Bygget av
Åpnet Offisielt åpnet 1909
Nummer
Byggeår
Største hastighet på strekningen Ukjent
Antall krysningspor > 600 meter Ukjent
Stasjoner med persontrafikk 0 stasjoner per. 1.4.2010
Banens lengde 16 km
Trafikkform (2019)Ingen fast trafikk
Bruer 2
Tunneler 1
Planoverganger Ukjent
Anmerkning/bevart


Ferjeleiet på Mæl (Km 0.0)
Fergeskifting i gang for første gang på 27 år.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ammonia ved kaia på Mæl
© Markus Sowa
Finn i Postvogna
Mange interesserte tok Rjukanbanen og tok rundtur med Storegut
© Arne Lie
Finn i Postvogna


Mæl (Km 0,38)
Mæl
© Gunnar Høgli
Finn i Postvogna
I alt 104 bilder - se alle
©Per Andre Klever
© Per Andre Klever
Finn i Postvogna
Mæl 1996
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Mæl stasjon
© Markus Sowa
Finn i Postvogna


Mæl gamle stasjon
Gamle Mæl stasjon
© Gunnar Høgli
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Første stasjonsbygning på Mæl - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Mæl
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Planovergang for Fylkesvei 37 (Fv37)
Planovergang vinterstid
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang vinterstid
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Mæl planovergang, sett mot Mæl stasjonsområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Rollagåna (Km 0,70) (11 m)
Bru over Rollagåna, sett fra kro-siden
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Rollagåna, sett fra kro-siden
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Rollagåna, sett fra FV37
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Rollagåe sett fra loket
© Ingrid Wiens
Finn i Postvogna

Buslåtten (Km 1,10)
Toget kjører igjennom Buslåtten, så mye det var nedgrodd her før og nå er det biltt så fint!
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Buslåtten hp. - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Buslåtten hp 16.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Holdeplass ved Tinnsjø kro, ved Rollagåna
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Spor og sporveksel til Mæl kraftverk (km 2,3)
Sporet inn til Mæl kraftverk, RJUB km 2,3
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sporet inn til Mæl kraftverk, RJUB km 2,3
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Restene av sporveksel til Mæl kraftverk sporet, RJUB km 2,3
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Mæl kraftverkkanal (km 2,4)
I alt 1 bilde
Bru over Mæl kraftverkkanal, RJUB km 2,4
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Mæl kraftverkkanal, RJUB km 2,4
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Rollagvegen planovergang
Rollagvegen planovergang ved Miland, sett mot Miland skole
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Rollagvegen planovergang ved Miland, sett mot Miland skole
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Rollagvegen planovergang ved Miland, sett mot Rollag/Mæl
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Miland bru over elva Måna (41,4 m)
Miland bru sett fra loket
© Ingrid Wiens
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Mot Miland bro 2005 © Astrid Songedal
© Roar Olsen
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Miland bru
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna


Miland (Km 4,48)
Miland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Rast på Miland st - 2006 © Astrid Songedal
© Roar Olsen
Finn i Postvogna
Miland PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Miland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Skeie (Km 6,55)
På vei mot Rjukan
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Skeie
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
På vei mot Rjukan
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Moflotvegen planovergang (Km 9,29)
Moflåtvegen planovergang, sett mot Øverland
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Moflåtvegen planovergang, sett mot Øverland
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Moflåtvegen planovergang, sett mot Skeie
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Øverland (1942–1970) (Km 10,11)
Dale
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Øverland - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Øverland - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Øverland
© Ove Tovås
Finn i Postvogna


Øverland (1909–1942) (Km 11,43 km) (254 moh)
I alt 1 bilde
Rjukanbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Rjukanbanen
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Bru over Mår kraftverkskanal (Km 10,34) (11 m)
Bro over Mår kraftverkkanal, sett mot Øverland
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bro over Mår kraftverkkanal, sett mot Øverland
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bro over Mår kraftverkkanal, sett mot Bruflåt
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Øverland sidespor (Svadde) (Km 10,38)
Sporveksel til Svadde sidespor,
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Øverland sidespor - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
RjB ved Dale, litraløs..
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Svadde siderspor.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Planovergang for Fv 651 Øyan (Km 10,47)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørkhaug (Km 12,60)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svaddevegen planovergang (Km 12,70)
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Like før Ingolfsland.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Tveito (Km 13,35)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Banebod på Ingolfsland stasjon
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Ingolfsland (Km 13,70)
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ingolfsland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Ingolfsland
© Gunnar Høgli
Finn i Postvogna


Øvre plattform (Km 14,22)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mæland bru over Måna (41,4 m)
Rjukan - Mæland bru
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Rjukan - Mæland bru
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rjukanbanen
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Mæland overgang (Km 14,63)
Mæland overgang
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Mæland overgang
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
©Rune Fjellvang. Juli 2004
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Rjukan (Mæland PLO)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Saaheim kraftstasjon
Såheim stasjon den 5 april 19010
© Digitalt Museum - Kaja Pedersen, Rjukan
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Såheim kraftstasjon - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Såheim kraftstasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rjukan 1924 - ©Åge Lybekbråtens samling
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Saaheim tunnel(Km 15,34) ( 242 m)
Tunnellen under Såheim kraftstasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Rjukan 2004
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tunnellen under Såheim kraftstasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Såheimtunnelen (Rjukan)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Sporveksel for Vemorksporet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rjukan (Km 15,95 )
Rjukan stasjon..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 70 bilder - se alle
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rjukan
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Stasjonsområde, Rjukan.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Ny vognhall [Åpnet 17.09.2020]
Den første slerka skyves mot hallen.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Vognhallen ruver godt i terrenget.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Notabiliteter og andre gleder seg; snorklipp har skjedd.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Slerka har kommet under tak, og folket slipper inn. Pølser ventet også.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Rjukan lokomotivstall og verkstedområdet
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Lokstall Rjukan
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Rjukan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rjukan st, grønne dører er inn til lokstallen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Vemork sidespor fjernet 1991 (Km 21,22 km ) (560 moh)
Vemorksporet.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Vemorksporet -
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Vemork ca. 2004
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Rasoverbygg på Vemorksporet
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Spor til Vemork

Vemorksporet er et ca. 5 kilometer langt sidespor til Rjukanbanen med 56 ‰ stigning og ca. 3,5 meters bredde.

Sporet starter ved Rjukan stasjonsområde og går opp til Vemork kraftstasjoner, der deler sporet seg, og et spor går gjennom reservekraftstasjonen til den gamle kraftstasjonen og ut på baksiden mellom hovedbygget og rørgaten, og et spor går inn i det nye kraftverket og ender inne i turbinhallen i fjellet.

Legg til informasjon om #65 Rjukanbanen † ⌘ - Vemork sidespor fjernet 1991 (Km 21,22 km ) (560 moh)


andre
Moderne skinnegang, Rjukanbanen 16.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 30 bilder - se alle
Sånne planoverganger er det mange plasser på Rjukanbanen
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Storegut på Tinnsjön
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Måtte her rulle tog :)
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com