Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #15 Solørbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
DR 132 295-7 på Stralsund Hbf
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Stillverk Vf. Tidligere bomvokter og Stillverk Vo
Fotograf: Svein Julton

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Almaty 2 og KTZ4AT 0005 samt 0013 Alstom.
Fotograf: Tore Wahl

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#15 Solørbanen

Solørbanen - Kongsvinger til Elverum.

Siden persontrafikken på banen ble nedlagt i august 1994 går det kun godstog på Solørbanen.
• Dieseldrift
• Terminaler og sidespor  for tømmer og flis på Norsenga (Kongsvinger), Braskereidfoss og Vestmo.

Banen er 94 km lang og ikke er elektrifisert. 
Ved Haslemoen finnes landets nest lengste rette strekning med jernbanespor.

Historikk

Da strekningen fra Kongsvinger til Flisa stod ferdig i 1893, ble den åpnet av den svensk-norske kongen Oscar II, sammen med en rekke statsråder, stortingsrepresentanter og inviterte gjester.
Banen i sin helhet ble høytidelig innviet i Elverum 17 år senere, denne gang med statsminister Wollert Konow og Statsbanenes generaldirektør August Konow Fleischer som hedersgjester.


Banen ble åpnet den 4. desember 1910 fram til Elverum.

 

Banefakta Solørbanen
Banen åpnet: 4. desember 1910
Banens lengde:94,32 km
Stasjoner med persontrafikk:0 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
Største hastighet på banen
TrafikkformGodstrafikk
Antall bruer31
Antall tunneller1
Antall planoverganger198 (2016)
Trafikkeres av: (2016)Cargolink, CargoNet, Hector Rail og TÅGAB
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
[bilde]
#15 Rutebok for Norge 1983: Kongsvinger - Elverum
Kongsvinger stasjon 1897
[bilde]

Solørbanen - Kongsvinger til Elverum.

Siden persontrafikken på banen ble nedlagt i august 1994 går det kun godstog på Solørbanen.
• Dieseldrift
• Terminaler og sidespor  for tømmer og flis på Norsenga (Kongsvinger), Braskereidfoss og Vestmo.

Banen er 94 km lang og ikke er elektrifisert. 
Ved Haslemoen finnes landets nest lengste rette strekning med jernbanespor.

Historikk

Da strekningen fra Kongsvinger til Flisa stod ferdig i 1893, ble den åpnet av den svensk-norske kongen Oscar II, sammen med en rekke statsråder, stortingsrepresentanter og inviterte gjester.
Banen i sin helhet ble høytidelig innviet i Elverum 17 år senere, denne gang med statsminister Wollert Konow og Statsbanenes generaldirektør August Konow Fleischer som hedersgjester.


Banen ble åpnet den 4. desember 1910 fram til Elverum.

 

Banefakta Solørbanen
Banen åpnet: 4. desember 1910
Banens lengde:94,32 km
Stasjoner med persontrafikk:0 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
Største hastighet på banen
TrafikkformGodstrafikk
Antall bruer31
Antall tunneller1
Antall planoverganger198 (2016)
Trafikkeres av: (2016)Cargolink, CargoNet, Hector Rail og TÅGAB
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
[bilde]
#15 Rutebok for Norge 1983: Kongsvinger - Elverum


Kongsvinger Stedskode KVG
Kongsvinger stasjon
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Kongsvinger 1914 samling R. Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kongsvinger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vognmerking på tog 301 Kongsvinger
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna


Planovergang for Solørveien (nedlagt)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkjørhovedsignal N
I alt 1 bilde
Strekning uten linjeblokk begynner, men hvor ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Strekning uten linjeblokk begynner, men hvor ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Opprinnelig bru for RV3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for RV 2 / E16
I alt 1 bilde
Veibru over utkjør fra Kongsvinger rett etter tømmerterminalen
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
Veibru over utkjør fra Kongsvinger rett etter tømmerterminalen
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal O
I alt 1 bilde
Konsgvinger
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Konsgvinger
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Bru over Vingersnoret
I alt 1 bilde
CD312 006 med Gt 85737 Alb-Tnd rett nord for Kongsvinger
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
CD312 006 med Gt 85737 Alb-Tnd rett nord for Kongsvinger
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Hov Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mensrud Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mensrud †
I alt 1 bilde
Godstog 5084 på Solørbanen
© Ola Bergman
Finn i Postvogna
Godstog 5084 på Solørbanen
© Ola Bergman
Finn i Postvogna
Holdeplass fra 1932, nedlagt 1990.

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Mensrud †


Rustad Søndre †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rustad †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rustad Nordre †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rustadmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brødrene Een sidespor †
I alt 1 bilde
Karetvogner lagret på Roverud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Karetvogner lagret på Roverud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Roverud Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Roverud † (⌘)
Roverud, Y3 74 med extratåg
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 51 bilder - se alle
Roverud ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kontoret i 1. etasje, sikt mot venteværelse og platform
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Tømmerlasting på Roverud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Roverud stasjon på Solørbanen, i virksomhet fra 1893, ble takket være veiene inn til Finnskogen en av Norges travleste stasjoner for lasting av tømmer.

I 1936 kom vossingen Johannes Een til Roverud. Han fikk leiet, og senere kjøpt, et stykke land tilhørende Roverud gård som lå langs jernbanen sør for stasjonen.
Her begynte firmaet hans, Brødrene Een A/S, å produsere en spesiell type forskalingslemmer patentert av Een selv.
Produktet ble en suksess og lemmer ble sendt med lastebil eller tog til hele landet.

Brødrene Een A/S begynte etterhvert å produsere lemmebrakker og ble dermed en av landets første produsenter av ferdighus.
Dette ble det stor etterspørsel av under krigen og fabrikken begynte også å produsere bolighus.

Etter Johannes Eens død klarte ikke lenger Een-fabrikken å hevde seg blant konkurrentene og i 1977 var det slutt.

Tømmerlastingen ved Roverud stasjon ble etterhvert overført til Kongsvinger stasjon og fra 1986 var ikke stasjonen lenger betjent.
Tidlig i 1990-årene opphørte passasjertrafikken langs Solørbanen helt.

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Roverud † (⌘)


Eik †
Solørbanen, 15. oktober 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Solørbanen, 15. oktober 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Eik holdeplass
© Kjell Sörensen
Finn i Postvogna
Holdeplass opprettet 1965 nedlagt 1990

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Eik †


Haug †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Engen Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Myrer †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brandval †
Brandval stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Brandval st
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Brandval
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Brandval
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Brandval Sag sidespor †
I alt 1 bilde
Brandval sag sidespor
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Brandval sag sidespor
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Folkvang †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nor †
Bryggerhuset på Nor stasjon - Solørbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Åpningsdagen på Nor
© Ukjent
Finn i Postvogna
Di. 2 841 med veterantog i fotokjøring-modus ved Nor st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Bryggerhuset på Nor stasjon - Solørbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Strømsnes †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sæta †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Piksrud †
I alt 1 bilde
Bru ved Pikserud i Grue © Samling Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bru ved Pikserud i Grue © Samling Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Holdeplass fra 1929, nedlagt 1990

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Piksrud †


Grinder Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grinder †
Grinder St.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Grinder
© Tore Collet Moen
Finn i Postvogna
Grinder St.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Grinder 1991
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Vangerud †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skjelver Plo
Skjelver PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Skjelver PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Skjelver PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Tmy 103,101 sør for Kirkenær, med Grue kirke i bakgrunn
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Skjelver †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kirkenær Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kirkenær Stedskode KIR
Narvesen utvider
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Narvesen utvider
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Solørbanen og Kirkenær
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Kirkenær stasjon og Bane Nor MZ 1410 med godstog på vei nordover.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Byrmo Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Byrmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gruset †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Namnå †
Namnå
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle

© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Namnå stasjon på Solørbanen sett fra gatesiden.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Namnå stasjon på Solørbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Namnå sag sidespor †
Namnå sag sidespor
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Namnå sag sidespor
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Namnå sag sidespor
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Namnå sag sidespor
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna


Trangsrud †
I alt 1 bilde
Nord for Namnå st
© lars byman
Finn i Postvogna
Nord for Namnå st
© lars byman
Finn i Postvogna

Trangsrud Plo
I alt 1 bilde
Trangsrud planovergang på Solørbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Trangsrud planovergang på Solørbanen
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Nybakk †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nybakk Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Arneberg Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Arneberg †
Ilgodshus fra Arneberg stasjon, nå på Lunderbye Nor på Kongsvinger
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Arneberg stasjon - samling Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ilgodshus fra Arneberg stasjon, nå på Lunderbye Nor på Kongsvinger
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Ilgodshus fra Arneberg stasjon, nå på Lunderbye Nor på Kongsvinger
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna


Austad Plo
Austad PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Austad PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Austad PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna

Kveset Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kveset spor †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kveset sidespor †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Flisa Bru Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Flisa bru
Tmz 109 med containertog for Nator, sør for Flisa.
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Flisa bru
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Flias bru.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Tmz 109 med containertog for Nator, sør for Flisa.
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Flisa (⌘) Stedskode FLI
Flisa
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 46 bilder - se alle
Flisa
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Flisen / Flisa stasjon og info skiltet.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Flisen / Flisa stasjon område sett sydover.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Flisa Plo
I alt 1 bilde
Flisa Stasjon og Flisa Plo med Hectorrail på vei nordover.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Flisa Stasjon og Flisa Plo med Hectorrail på vei nordover.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Flisa tunnel
Flisa tunnel, fra nord.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Lange tunneler
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Flisa tunnel.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Flisa tunnel, fra sør.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna


Åsnes Kirke †
Åsnes kirke holdeplass må ha ligget her, rett vest for der fylkesvei 446 krysser Solørbanen sør for Åsnes kirke.
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Store stigninger
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Åsnes kirke holdeplass må ha ligget her, rett vest for der fylkesvei 446 krysser Solørbanen sør for Åsnes kirke.
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Haslemo Plo
I alt 1 bilde
Haslemo PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Haslemo PLO.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna

Haslemo †

©
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Her lå Haslomo St.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna

Svenneby †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svenneby sidespor †
I alt 1 bilde
Høst på Sølørbanen
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Høst på Sølørbanen
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Hasle †
Hasle hp.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Hasle hp.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Hasle hp.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Hasle holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Holdeplass fra 1955, nedlagt 1990

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Hasle †


Grønland †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang fylkesvei Våler
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Våler Plo
Våler
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Våler
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Våler PLO
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Våler PLO
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna

Våler †
Våler stasjon nymalt
© Hilmar Hansen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Våler St 26.6.05
© jo
Finn i Postvogna
Våler
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
BM.86.22, med tog 1085 i blåtimen. Våler st. Solørbanen.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna

Heia Hotell i Våler i Solør ble brukt som et rekreasjonssted for de jernbaneansatte og på 1930-tallet ble det et ordinært hotell, fram til tyskerne okkuperte hotellet under 2. verdenskrig. Hotellet ble forlatt av tyskerne i dårlig forfatning, men det ble i årene som kom, bygd opp igjen til et hotell med et rykte langt utenfor Våler.

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Våler †


Østlandske Torv sidespor †

© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Torvbanen i Våler i Solør - Foto: © Åge Lybekbråten
©
Finn i Postvogna
Torvbanen i Våler i Solør - Foto: © Åge Lybekbråten
©
Finn i Postvogna

© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Kåten †
I alt 1 bilde

© Ole Martin Dahl
Finn i Postvogna

© Ole Martin Dahl
Finn i Postvogna
Holdeplass fra 1929, nedlagt 1990

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Kåten †


Braskereidsfoss Plo
Braskereidfoss PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
OBAS Di3. 623
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Braskereidfoss PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Braskereidfoss
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Braskereidfoss (Km 170,26 ) Stedskode BFS
Braskereidfoss august 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 56 bilder - se alle
3 619 på Braskereidfoss
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Braskereidfoss august 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Braskereidfoss. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Sormbråten † (Km 72,90 )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over elva Sorma
I alt 1 bilde
Sirmbrua
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Sirmbrua
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Sormbrua † (Km 174,22)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Møystad spor † (Km 176,18)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hornberget †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Jømnåa
I alt 1 bilde
Jømna steinhvelsbru
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Jømna steinhvelsbru
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Bru over gamle Rv3
I alt 1 bilde
Bru like sør for Jømna stasjon
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bru like sør for Jømna stasjon
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Jømna †
Jømna
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Jømna. 05.08.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Jømna. 05.08.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Jømna
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Jømna Plo
Jømna. 05.08.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Jømna. 05.08.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
å denne hang bakerst i toget.... 12.06.09
© Johan.Adler.Ribe
Finn i Postvogna
Toget krysser Jømna.plo 12.06.09
© Johan.Adler.Ribe
Finn i Postvogna

Holtet †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Heradsbygd skistadion Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Heradsbygd †
Heradsbyga stasjon sett fra planovergangen. 05.08.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle

© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Heradsbygd
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

© Jarle Hov Molland
Finn i Postvogna


Heradsbygd Plo
Heradsbygd PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Heradsbygd PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Heradsbygd PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Heradsbygd PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Mostu †
her lå en gang Mostu holdeplass på Solørbanen. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
her lå en gang Mostu holdeplass på Solørbanen. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Cargolink DE2700-06, Mostu, Solørbanen.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
TÅGAB TMY 105, Mostu, Solørbanen.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Holdeplass fra 1929, nedlagt 1990

Legg til informasjon om #15 Solørbanen - Mostu †


Undergang RV 20
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Knappen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Knapfoss bru
Knappfoss bru på Solørbanen. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
26 c 411 på Solørbanen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Knappfoss bru på Solørbanen. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Haugsfoss bru
En Robel i retning Elverum passerer Haugfoss bru
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Haugsfoss bru på Solørbanen. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Robel på Haugfossbru.
© Bernt Dillerud
Finn i Postvogna
Haugsfoss bru på Solørbanen. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Vesterhaug †
Vesterhaug. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Vesterhaug. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Vesterhaug. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Vesterhaug. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna


Vesterhaug Plo
I alt 1 bilde
Vesterhaug. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Vesterhaug. August 2006. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Nordhaug †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Glommen spor
Tog 8242 lastes på Vestmo
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Vestmo tømmerterminal sidespor , 10.8.2003. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tog 8242 lastes på Vestmo
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Vinnheia †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Prestefoss spor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Elverum trelast spor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vindheiavegen Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Elverum Stedskode ELV
Elverum, tog mot Hamar og Di3 619
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle

© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Utsnitt fra postkort.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Elverum st., 28. januar 2007
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Elverum godshus
Tmy 110,103 i Elverum, dobbel bm92 kommer inn på siden
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Godshuset på Elverum
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Tmy 110,103 i Elverum, dobbel bm92 kommer inn på siden
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna

Elverum lokomotivstall
I alt 1 bilde
Lokstallen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Lokstallen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

andre
På vei inn til vognene på vestmo terminalen
© Jørn-Ole Steina
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Glomma sett fra Festningen 1995 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
På Solørbanen 1995 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Robel med livbåt 1995 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com