Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > Sydvaranger jernbane - Kirkenes - Bjørnevatn †
Støtt oss
Ukens Bilde
Åsundens stn (Västra Centralbanan) Oktober-1980
Fotograf: Stig Mohlin

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
CFL 1604 ankommer Odense
Fotograf: Markus Blidh

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Åkersvika bru
Fotograf: Tom-Inge Kjensli

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


Sydvaranger jernbane - Kirkenes - Bjørnevatn †

Kirkenes - Bjørnevatn.

Kirkenes–Bjørnevatnbanen er 8.484 m lang og går fra gruva i Bjørnevatn til Kirkenes havn. 
Tidligere hadde var det passasjertransport og den hadde da to stasjoner, Kirkenes stasjon og Bjørnevatn stasjon, som var plassert 7.5 km fra hverandre. 
En tredje stasjon, Armeeverpflegungslager, ble bare brukt under og rett etter andre verdenskrig og lå 5.01 km fra Kirkenes stasjon. 
Kirkenes–Bjørnevatnbanen har normalspor, er i dag ikke elektrifisert, og har enkeltspor.
Kirkenes-Bjørnevatnbanen var verdens nordligste jernbane frem til 2010, da Obskaja-Bovanenkovobanen ble åpnet i Russland.

Gruveselskapet AS Sydvaranger er for mange synonymt med Kirkenes. En hjørensteinsbedrift i lokalsamfunnet, som har satt Kirkenes på kartet.

Under hele andre verdenskrig var AS Sydvarangers jernbane selve livsstrengen til Kirkenes-befolkningen.
Toget gikk opp til Bjørnevatn hver hele klokketime - ned hver halvtime.
Denne transportmuligheten reddet med stor sikkerhet hundrevis av liv.  I tunnelene ved Bjørnvatn ble det skapt egne småsamfunn.
Her oppholdt mange av innbyggerne i Kirkenes seg mens de ventet på at krigen skulle ta slutt, og freden atter senke seg over fedrelandet.
Anslagsvis 3500 personer søkte tilflukt i gruvetunnelene da ordren om tvangsevakuering ble iverksatt få dager etter frigjøringen av Kirkenes.

Gruvedriften ble nedlagt i 1996, men private eiere og ny kapital gjorde driften mulig igjen, og fra 2009 har det vært full fart i gruvene og på jernbanelinja. 
Den åtte kilometer lange linja strekker seg fra kaia i Kirkenes sentrum og til gruvene ved Bjørnevatn.

Sydvaranger Gruver dannet datterselskapet Sydvaranger Malmtransport AS, og er 100 prosent eier. 
Selskapet fikk i juni 2013 konsesjon til egen jernbanedrift. 
Før 2013 var de unntatt Jernbanetilsynet.
Toget kjører i pendel med loket i ene enden og konduktørvogn i andre, helt uten ruteplan. 
Det er ingen signalsystemer på banen.

Brutto tonnasje per år var 12 – 13 millioner tonn. 
Det ble fraktet 1000 tonn jernmalm i timen, og man fyller en vogn på 20 sekunder. 
Hele toget fylles på 10 – 15 minutter. 
Vognvekta er 20 tonn + 60 tonn malm = 80 tonn x 20 vogner = 1600 tonn togvekt.
De regner med at det er malmforekomster for gruvedrift i ytterligere 25 år.

Sulitjelma, Orkla og A/S Sydvaranger.

Svensk kapital var med på å legge det økonomiske grunnlaget for en rekke virksomheter som har preget norsk næringsliv i hele perioden 1905-2005, og på slutten av århundret var Sverige størst av de utenlandske investorlandene i Norge.

Svenske investorer sto bak tre av de viktigste gruveselskapene i Norge. I 1891 ble Sulitjelma aktiegruber ved Fauske i Nordland grunnlagt av svenske investorer for å utvinne svovelkis som kunne omdannes til svovel- og kopperkonsentrat. Fabrikktellingen i 1909 viste at med sine 1 688 ansatte var Sulitjelma den nest største arbeidsgiveren blant aksjeselskapene.

I 1904 ble gruveselskapet Orkla-grube Aktiebolag grunnlagt med svensk kapital fra den mektige Wallenberg-gruppen.
Hovedsjakten i gruven fikk da også navnet «Wallenberg sjakt».
De svenske Orkla-investorene finansierte i årene 1904-1910 byggingen av Thamshavnbanen, verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm.
Banen gjorde det mulig å eksportere kobberholdig svovelkis på en kommersiell basis.
I 1931 grunnla Orkla-Grube A/B Orkla-Metal aktieselskap.
Orkla-Metal omdannet svovelkis til bestanddelene svovel- og kopperkonsentrat ved bruk av en elektrisk smelteprosess.
Wallenberg-gruppen var også del av et svensk konsortium som finansierte gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Kirkenes.
A/S Sydvaranger ble grunnlagt i 1906 av nordmannen Christian Anker, og driften tok til i 1910.

Sydvaranger jernbane - Kirkenes - Bjørnevatn †
Bygget avA/S Sydvaranger
Banen åpnet1910
Største hastighet
Elektrisk driftBanen var en periode drevet elektrisk med en spenning på 400 volt =
Anlegget ble levert av Siemens-Schukert og ble tatt i bruk i 1912
Kjørestrømmen ble tilført lokomotivene av 2 strømskinner.
Selskapet fikk levert to elektriske lokomotiv i 1910 og 1911.
Sporvidde1435 mm
Jernbanestrekningens lengde i kilometer8,45 km
Minste kurveradius 275 meter
Største stigning 15 promille
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

Sydvaranger hadde som kjent to standard GM G12-lok, DE100 og DE101 fra slutten av 50-tallet.
DE100 eies av Sør-Varanger museum og står hensatt på Bjørnevatn, i ikke-kjørbar stand.
DE101 ble hugget i 2006.

De kjøpte senere et ASEA dieselelektrisk lokomotiv fra Sverige i 1984, T45 324. Det fikk nr DE102. Lokomotivet var lite brukbart og ble hugget i 1998.

Lokomotivet som ble ødelagt i 2018, var et standard 4-akslet Mak-lok fra 1990 av type G1203, med nr DH103 og Mak byggenr 10000851.
Dette skal ha vært ved banen siden det var nytt.


I 2009/2010 kjøpte de også et nytt standard Vossloh 4-akslet lokomotiv, nr DH104. Dette ble solgt i forbindelse med konkursen i fjor.
Lokomotivet er kjøpt av Taraldsvik Maskin i Narvik 

Kart over Sydvarangers jernbane.
[bilde]
Kart over Sydvarangers jernbane med fotostedene

Kirkenes - Bjørnevatn.

Kirkenes–Bjørnevatnbanen er 8.484 m lang og går fra gruva i Bjørnevatn til Kirkenes havn. 
Tidligere hadde var det passasjertransport og den hadde da to stasjoner, Kirkenes stasjon og Bjørnevatn stasjon, som var plassert 7.5 km fra hverandre. 
En tredje stasjon, Armeeverpflegungslager, ble bare brukt under og rett etter andre verdenskrig og lå 5.01 km fra Kirkenes stasjon. 
Kirkenes–Bjørnevatnbanen har normalspor, er i dag ikke elektrifisert, og har enkeltspor.
Kirkenes-Bjørnevatnbanen var verdens nordligste jernbane frem til 2010, da Obskaja-Bovanenkovobanen ble åpnet i Russland.

Gruveselskapet AS Sydvaranger er for mange synonymt med Kirkenes. En hjørensteinsbedrift i lokalsamfunnet, som har satt Kirkenes på kartet.

Under hele andre verdenskrig var AS Sydvarangers jernbane selve livsstrengen til Kirkenes-befolkningen.
Toget gikk opp til Bjørnevatn hver hele klokketime - ned hver halvtime.
Denne transportmuligheten reddet med stor sikkerhet hundrevis av liv.  I tunnelene ved Bjørnvatn ble det skapt egne småsamfunn.
Her oppholdt mange av innbyggerne i Kirkenes seg mens de ventet på at krigen skulle ta slutt, og freden atter senke seg over fedrelandet.
Anslagsvis 3500 personer søkte tilflukt i gruvetunnelene da ordren om tvangsevakuering ble iverksatt få dager etter frigjøringen av Kirkenes.

Gruvedriften ble nedlagt i 1996, men private eiere og ny kapital gjorde driften mulig igjen, og fra 2009 har det vært full fart i gruvene og på jernbanelinja. 
Den åtte kilometer lange linja strekker seg fra kaia i Kirkenes sentrum og til gruvene ved Bjørnevatn.

Sydvaranger Gruver dannet datterselskapet Sydvaranger Malmtransport AS, og er 100 prosent eier. 
Selskapet fikk i juni 2013 konsesjon til egen jernbanedrift. 
Før 2013 var de unntatt Jernbanetilsynet.
Toget kjører i pendel med loket i ene enden og konduktørvogn i andre, helt uten ruteplan. 
Det er ingen signalsystemer på banen.

Brutto tonnasje per år var 12 – 13 millioner tonn. 
Det ble fraktet 1000 tonn jernmalm i timen, og man fyller en vogn på 20 sekunder. 
Hele toget fylles på 10 – 15 minutter. 
Vognvekta er 20 tonn + 60 tonn malm = 80 tonn x 20 vogner = 1600 tonn togvekt.
De regner med at det er malmforekomster for gruvedrift i ytterligere 25 år.

Sulitjelma, Orkla og A/S Sydvaranger.

Svensk kapital var med på å legge det økonomiske grunnlaget for en rekke virksomheter som har preget norsk næringsliv i hele perioden 1905-2005, og på slutten av århundret var Sverige størst av de utenlandske investorlandene i Norge.

Svenske investorer sto bak tre av de viktigste gruveselskapene i Norge. I 1891 ble Sulitjelma aktiegruber ved Fauske i Nordland grunnlagt av svenske investorer for å utvinne svovelkis som kunne omdannes til svovel- og kopperkonsentrat. Fabrikktellingen i 1909 viste at med sine 1 688 ansatte var Sulitjelma den nest største arbeidsgiveren blant aksjeselskapene.

I 1904 ble gruveselskapet Orkla-grube Aktiebolag grunnlagt med svensk kapital fra den mektige Wallenberg-gruppen.
Hovedsjakten i gruven fikk da også navnet «Wallenberg sjakt».
De svenske Orkla-investorene finansierte i årene 1904-1910 byggingen av Thamshavnbanen, verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm.
Banen gjorde det mulig å eksportere kobberholdig svovelkis på en kommersiell basis.
I 1931 grunnla Orkla-Grube A/B Orkla-Metal aktieselskap.
Orkla-Metal omdannet svovelkis til bestanddelene svovel- og kopperkonsentrat ved bruk av en elektrisk smelteprosess.
Wallenberg-gruppen var også del av et svensk konsortium som finansierte gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Kirkenes.
A/S Sydvaranger ble grunnlagt i 1906 av nordmannen Christian Anker, og driften tok til i 1910.

Sydvaranger jernbane - Kirkenes - Bjørnevatn †
Bygget avA/S Sydvaranger
Banen åpnet1910
Største hastighet
Elektrisk driftBanen var en periode drevet elektrisk med en spenning på 400 volt =
Anlegget ble levert av Siemens-Schukert og ble tatt i bruk i 1912
Kjørestrømmen ble tilført lokomotivene av 2 strømskinner.
Selskapet fikk levert to elektriske lokomotiv i 1910 og 1911.
Sporvidde1435 mm
Jernbanestrekningens lengde i kilometer8,45 km
Minste kurveradius 275 meter
Største stigning 15 promille
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

Sydvaranger hadde som kjent to standard GM G12-lok, DE100 og DE101 fra slutten av 50-tallet.
DE100 eies av Sør-Varanger museum og står hensatt på Bjørnevatn, i ikke-kjørbar stand.
DE101 ble hugget i 2006.

De kjøpte senere et ASEA dieselelektrisk lokomotiv fra Sverige i 1984, T45 324. Det fikk nr DE102. Lokomotivet var lite brukbart og ble hugget i 1998.

Lokomotivet som ble ødelagt i 2018, var et standard 4-akslet Mak-lok fra 1990 av type G1203, med nr DH103 og Mak byggenr 10000851.
Dette skal ha vært ved banen siden det var nytt.


I 2009/2010 kjøpte de også et nytt standard Vossloh 4-akslet lokomotiv, nr DH104. Dette ble solgt i forbindelse med konkursen i fjor.
Lokomotivet er kjøpt av Taraldsvik Maskin i Narvik Kart over banen
I alt 1 bilde
Kart over Sydvarangers jernbane med alle fotostedene
©
Finn i Postvogna
Kart over Sydvarangers jernbane med alle fotostedene
©
Finn i Postvogna
Kirkenes–Bjørnevatnbanen er 8.484 m lang og går fra gruva i Bjørnevatn til Kirkenes havn.
Tidligere hadde var det passasjertransport og den hadde da to stasjoner, Kirkenes stasjon og Bjørnevatn stasjon, som var plassert 7.5 km fra hverandre.
En tredje stasjon, Armeverplegungslager, ble bare brukt under og rett etter andre verdenskrig og lå 5.01 km fra Kirkenes stasjon.
Kirkenes–Bjørnevatnbanen har normalspor, er i dag ikke elektrifisert, og har enkeltspor.
Kirkenes-Bjørnevatnbanen var verdens nordligste jernbane frem til 2010, da Obskaja-Bovanenkovobanen ble åpnet i Russland.

Legg til informasjon om Sydvaranger jernbane - Kirkenes - Bjørnevatn † - Kart over banen


Tappetunnelen i Bjørnevatn
Vognene fylles med malm
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
1 - Inne i tappetunnelen i Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
2 - Tappetunnelen i Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Utsikt mot tunnelåpning
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Tunnelåpningen
4 -Tunnelåpningen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
4 -Tunnelåpningen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
5 - Retning mot Kirkenes, tappetunnelen er bakover
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Langs linjen 1
6 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
6 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
7 - Retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Langs linjen 2
11 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
9 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
10 - Retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
11 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna


Langs linjen 3
14 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
13 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
14 - Retning mot tappetunnelen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Bjørnevatn stasjon 1
Järmvägen vid Björnevatn gruva
© Staffan Sävenfjord
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Bjørnevatn
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Fra Bjørnevatn st. retning sørover.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Utsett av pukkvogn på Bjørnevatn st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Bjørnevatn stasjon 2
Fra brua over Bjørnevatn st.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
17 - Retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Ved Bjørnevatn, og inngangen til malmanlegget.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Fra Bjørnevatn st, retning nordover.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Langs linjen 4
19 - Inne i tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved sørenden, retning mot Bjørnevtn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
18 - Tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved sørenden, retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
19 - Inne i tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved sørenden, retning mot Bjørnevtn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng
20 - Tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved sørenden, retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
20 - Tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved sørenden, retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
21 - Tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved nordenden, retning mot Bjørnevtn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Ved tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng
I alt 1 bilde
22 - Ved tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved nordenden, retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
22 - Ved tunnelen mellom Bjørnevatn og Hesseng ved nordenden, retning mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Langs linjen 5
I alt 1 bilde
23 - Parti mellom Hesseng og tunnelen retning mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
23 - Parti mellom Hesseng og tunnelen retning mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

E6-brua ved Hesseng
Sett fra Hesseng mot Bjørnevatn
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
24 - Retning mot Bjørnevatn sett fra E6-brua ved Hesseng. Barentshallen til høyre, E105 mot Russland til venstre
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
25 - Retning mot Kirkenes sett fra E6-brua
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Sett fra Hesseng mot Bjørnevatn
© Ove Tovås
Finn i Postvogna

Nord for Hesseng
Nord for Hesseng mot Kirkenes
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
26 - Parti nord for Hesseng sett mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Nord for Hesseng, mot sør
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Nord for Hesseng mot Kirkenes
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

Andre- og Tredjevann
29 - Parti ved andrevann sett mot mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
27 - Parti ved Tredjevann sett mot Bjørnevatn, Tredjevann til venstre
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
28 - Parti ved andrevann sett mot mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
29 - Parti ved andrevann sett mot mot Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Andrevann
I alt 1 bilde
30 - Parti ved andrevann sett mot mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
30 - Parti ved andrevann sett mot mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Førstevann
31 - Parti ved førstevann sett mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
31 - Parti ved førstevann sett mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
32 - Parti ved førstevann sett mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
33 - Parti ved førstevann sett mot Kirkenes. Lokstallen i bakgrunnen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna


AS Sørvarangers anlegg i Kirkenes 1
Kirkenes og uttrekkssporet fra knuseverket.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
36 - Stor plog inne på AS Sørvaranger´s anlegg i Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
38 - Materiellskur inne på AS Sørvaranger´s anlegg i Kirkenes
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Utsikt ned mot byen, fra broa ved losseanlegget
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


AS Sørvarangers anlegg i Kirkenes 2
37 - Inne på banegården til AS Sørvaranger´s anlegg i Kirkenes. Hensatte malmvogner til høyre
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
37 - Inne på banegården til AS Sørvaranger´s anlegg i Kirkenes. Hensatte malmvogner til høyre
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Broa ved losseanlegget sett fra byen
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Utsikt mot banens endepunkt
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Lokstallen
42 - Lokstallen sett fra nord
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
39 - Lokstallen sett fra øst
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
41 - Lokstallen sett fra nordøst
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Sydvaranger jernbane, Kirkenes
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Banegården med lokstall
44 - Lokstallen sett fra sør
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
43 - Banegården sett fra sør
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
44 - Lokstallen sett fra sør
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Kirkenes 1
Sydvaranger jernbane, Kirkenes
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
47 - Inne i losse-skuret i Kirkenes sett mot Bjørnevatn
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
50 - Uttrekksbrua sett fra losse-skuret. Pelletsværket er under nedrivning
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Malmvogn 66 løftet av boggiene
© Ørjan Jerijervi
Finn i Postvogna


Kirkenes 2
Sydvaranger jernbane, Kirkenes, sett från Hurtigruten
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
48 - Uttrekksbrua sett fra losse-skuret
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Sydvaranger jernbane, Kirkenes, sett från Hurtigruten
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Kirkenes 3
52 - Uttrekksbrua sett fra Eksporthavna/Utskipingshavna
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
49 - Uttrekksbrua sett fra Eksporthavna/Utskipingshavna
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
51 - Uttrekksbrua sett nede fra KIMEK
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
52 - Uttrekksbrua sett fra Eksporthavna/Utskipingshavna
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna


Styrevogna
©foto: Ørjan Jerijervi
© Ørjan Jerijervi
Finn i Postvogna
©foto: Ørjan Jerijervi
© Ørjan Jerijervi
Finn i Postvogna
StyrevognKirkenes
© Alf Saxlund
Finn i Postvogna
Sydvaranger
© Jürg Streuli
Finn i Postvogna

andre
Tresviller fjernet ved Hesseng
© Ørjan Jerijervi
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Tomtog på veg til Bjørnevatn ved km2 25.juni 1996
© Ørjan Jerijervi
Finn i Postvogna
Hesseng, fra banetraseen.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Undergang ved Hesseng
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com