Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn
Støtt oss
Ukens Bilde
C6 2684 mellan Gamla Stan och Slussen
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde


#51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn
#51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn
Bygget av
Antall stasjoner på strekningen Hokksund - Stavanger46
Banen eiser 2020Bane NOR
Nummer
Byggeår
Største hastighet160km/t
TrafikkformPersontrafikk
Godstog
Jernbanestrekningens lengde i kilometer549 km (Hokksund - Stavanger)
Antall kilometer dobbeltspor (2020) 14 km
Antall bruer 511
Antall tunneler191
Antall planoverganger (2020)123
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
#51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn
Bygget av
Antall stasjoner på strekningen Hokksund - Stavanger46
Banen eiser 2020Bane NOR
Nummer
Byggeår
Største hastighet160km/t
TrafikkformPersontrafikk
Godstog
Jernbanestrekningens lengde i kilometer549 km (Hokksund - Stavanger)
Antall kilometer dobbeltspor (2020) 14 km
Antall bruer 511
Antall tunneler191
Antall planoverganger (2020)123
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer


Hokksund (Km 70,22)
75-32 i tog 517 og 75-29 i tog 520 i Hokksund
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Hokksund stasjon
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hokksund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hokksund
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Vestre Brugate i Hokksund
Undergang Vestre Bruggate, sett mot Sundmoen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Vestre Bruggate, sett mot Hokksund
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Vestre Bruggate, sett mot Sundmoen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Frydenlund † (Km 61,70)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Milestein bru over E134 (78,5 m)
I alt 1 bilde
Jernbanebrua over E-134 i Øvre Eiker ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Jernbanebrua over E-134 i Øvre Eiker ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Norsk Ytong spor
Sporrestene inn på tidligere Norsk Ytong fabrikkområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sporrestene inn på tidligere Norsk Ytong fabrikkområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sporrestene inn på tidligere Norsk Ytong fabrikkområde
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Planovergang for Semsveien
Semsportene plo med bommene nede
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Semsportene plo med bommene nede
© Svein Julton
Finn i Postvogna
L12 med 75112 fra Kongsberg forsvant i snøføyka
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Semsveien planovergang, km 72,476, inn til Skogselskapet og tidl. Ytong
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Semsportene † (Km 62,93)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Semsveien ved Bomenga
I alt 1 bilde
Undergang Bomenga, Sørlandsbanen mellom Semsveien og Fv 35
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Bomenga, Sørlandsbanen mellom Semsveien og Fv 35
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru for gårdsvei ved Torespæren (Km 74.5)
I alt 1 bilde
Bru over Sørlandsbanen ved Torespæren, km 74,5, mellom Vestfossen og Hokksund
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Sørlandsbanen ved Torespæren, km 74,5, mellom Vestfossen og Hokksund
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Jutebrua undergang for RV 35 (Spærenveien)
Jernbaneundergangen i Vestfossen 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Jernbaneundergangen i Vestfossen 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Jernbaneundergangen i Vestfossen 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Bru over Bruksgata/Fv 35
Undergang Vestfossen Fv 35 retning mot E-134
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Vestfossen Fv 35 retning mot E-134
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Vestfossen Fv 35 retning mot Vestfossen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru for Skarregata over banen (FV 68)
I alt 1 bilde
Brua over jernbanen ved Vestfossen stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Brua over jernbanen ved Vestfossen stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Vestfossen (Km 75,79)
Vestfossen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Vestfossen stasjon 06-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Vestfossen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Vestfossen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Flesaker (Km 78,00)
I alt 1 bilde
En bild från oktober 1947. Samling: Peter Löf.
© Peter L
Finn i Postvogna
En bild från oktober 1947. Samling: Peter Löf.
© Peter L
Finn i Postvogna

Undergang for Fv 73 Kongsbergveien
I alt 1 bilde
Undergang Fiskum Fv 73, retning vest
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Fiskum Fv 73, retning vest
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Darbu (Km 81,61)
Darbu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Darbu 23. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Darbu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Darbu stasjon
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Bru over Fv2756 Nyveien (39,9 m)
I alt 1 bilde
Undergang Darbu, den gamle, sett mot Darbu
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Darbu, den gamle, sett mot Darbu
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Fv 72
I alt 1 bilde
Undergang Darbu, Fv 2765 sett mot E-134
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Darbu, Fv 2765 sett mot E-134
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Rustand Fv 73
Undergang Rustand Fv 73 retning Krekling
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergangen ved Rustand
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Undergang Rustand Fv 73 retning Krekling
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Rustand † (Km 84,40)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Krekling (Km 85,76)
Rester etter sidesporet på Krekling stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Kryssing på Krekling, tatt med fargefilter !
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Kryssing på Krekling
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Krekling stasjon uten tagging
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Privat vei mellom Åssideveien og Grosvoldveien
Bru ved Krekling stasjon, Grosvollveien til Åssideveien
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru ved Krekling stasjon, Grosvollveien til Åssideveien
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Brua er pusset opp i sommer, med forbedret sikring
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Aksellastrestriksjoner for den gamle brua
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Teigen jernbanebru over FV 286 (Grosvoldveien)
I alt 1 bilde
Undergang Teigen Fv 73, retning Skollenborg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Teigen Fv 73, retning Skollenborg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Teigen † (Km 88,70)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grosvold † (Km 90,20 )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skollenborg (Km 92,59)
Skollenborg
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Skollenborg
©
Finn i Postvogna
Mer av odshuset på Skollenborg og mer oversikt over stasjonsområdet.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Skolleborg stasjon..nedlagt
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Skollenborg transformatorstasjon (Km 92,73)
I alt 1 bilde
Skollenborg transformatorstasjon, oppført 1926, km 92,73
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Skollenborg transformatorstasjon, oppført 1926, km 92,73
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Venliveien (Skollenborg) (Km 93.5)
Undergang Skrubbmoen-Venlivegen km 93.5
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Skrubbmoen-Venlivegen km 93.5
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Skrubbmoen-Venlivegen km 93.5
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Ove Gjeddes vei
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gomsrud † (Km 96,10)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over gang og sykkelvei Gomsrud terrasse
I alt 1 bilde
Undergang Gomsrud terrasse
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Gomsrud terrasse
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Ove Gjeddes vei (22,2 m)
I alt 1 bilde
Brua over Ove Gjeddes vei, sett mot Gomsrudveien
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Brua over Ove Gjeddes vei, sett mot Gomsrudveien
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kapermoen † (Km 98,00)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Gamlegrenda, mellom Gomsrudveien og Glitregata
I alt 1 bilde
Undergang Gamlegrenda, mellom Gomsrudveien og Glitregata
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Gamlegrenda, mellom Gomsrudveien og Glitregata
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kongsberg gamle stasjon (Km 98,39)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for gangvei mellom Gomsrudveien og Glitregata
I alt 1 bilde
Undergang Kapermoen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Kapermoen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over E134 Drammensveien (30,4 m)
I alt 1 bilde
69-03 på bru over E134, ankommer Kongsberg i tog 551
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
69-03 på bru over E134, ankommer Kongsberg i tog 551
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

Undergang Bekkedokk
I alt 1 bilde
Bekkedokk undergang
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bekkedokk undergang
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Veien Bekkedokk krysser under jernbanelinja og går fra Eikerveien sørvestover til Storgata. Den krysser under jernbanelinja.

Navnet har opphav i eiendommen Bekkedokk på nordsiden av gata. Dokk viser viser til et søkk i terrenget, og tidligere gikk det en bekk ned her som rant ut i Numedalslågen nedenfor Nybrufossen.

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Undergang Bekkedokk


Kongsberg (Km 99,37)
Kongsberg
©
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Kongsberg stasjon.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Kongsberg stasjon 13-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Stemningsfullt hverdagsbilde fra Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


Kongsberg Lokomotivstall
Di 3.602 ved lokstallen på Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Lokstallen på Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Di 3.602 ved lokstallen på Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Kongsberg lokomotivstall
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Dyrmyrgata (Kongsberg)
I alt 1 bilde
Undergang Dyrmyrgata
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Dyrmyrgata
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Lågen
Tog 5801 med 14.2176 i front, passerer over Numedalslågen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
El 18.2260 i tog 77 på bru over Lågen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Sørlandsbanen, vestre ende av bru over Lågen i Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Lågen i Kongsberg, Sørlandbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Undergang Numedalsveien/Fv 40
I alt 1 bilde
Fv 40 i bru over Sørlandsbanen ved Krutthusmoen, Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fv 40 i bru over Sørlandsbanen ved Krutthusmoen, Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Krutthusmoen tunnel (70 m)
I alt 1 bilde
Krutthusmoen tunnel, sett fra Fv 40
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Krutthusmoen tunnel, sett fra Fv 40
© Svein Julton
Finn i Postvogna
km 100,40
70m lang

Krutthusmoen tunnel har fått sitt navn etter den gangen det ble produsert krutt ved Kongsberg Sølvverk like i nærheten. Ca. 200 meter sør for tunnelen er en av de siste bygningene fra den gangen, "Krutthuset", stående på andre siden av Shell-stasjonen.

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Krutthusmoen tunnel (70 m)


Håvet bru over Sørlandsbanen
I alt 1 bilde
Håvet bro over Sørlandsbanen, sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Håvet bro over Sørlandsbanen, sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Sandsværmoen † (Km 101,63)
Skjæring i sør-enden av Sandsværmoen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sandsværmoen 1992 (Sørlandsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Skjæring i sør-enden av Sandsværmoen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Skjæring i sør-enden av Sandsværmoen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


Undergang Riegelsbakken
I alt 1 bilde
Undergang Roald Amundsensvei, ved Sandværmoen stasjon, km 101,70
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Roald Amundsensvei, ved Sandværmoen stasjon, km 101,70
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kongsberg Våpenfabrikk sidespor (Km 101,69)
Kongsberg Våpenfabrikk sidespor sett fra Riegelsbakken, på andre siden av Sørlandsbanen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Nettbuss Drammen #445, "Sam Eyde", KH41109 ved Kongsberg Teknologipark
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Kongsberg Våpenfabrikk sidespor sett fra Riegelsbakken, på andre siden av Sørlandsbanen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Kongsberg Våpenfabrikk sidespor fortsetter mot Sørlandsbanen til høyre
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


Bergsbakken bru
I alt 1 bilde
Ovegang Bergsbakken, Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Ovegang Bergsbakken, Kongsberg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

Undergang Funkeliaveien
Baneservice MZ 1454 "Balder" sør for Sandsværmoen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Baneservice MZ 1454 "Balder" sør for Sandsværmoen
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Undergang Funkeliaveien
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Undergang Funkeliaveien
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


Svartåsveien planovergang
I alt 1 bilde
Svartås plo, med en barnehave som nærmeste nabo!
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Svartås plo, med en barnehave som nærmeste nabo!
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Svartås tunnel (45 m) [nordre tunnelinnslag] (Km 103,86)
I alt 1 bilde
Svartås tunnel, sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Svartås tunnel, sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Svartås tunnel (45 m) [søndre tunnelinnslag]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trollerud tunnel (502 m) [nordre tunnelinnslag] (Km 104,77)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Trollerud tunnel (502 m) [søndre tunnelinnslag]
I alt 1 bilde
Trollerud tunnel, sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Trollerud tunnel, sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kulvert for tømmervei (Km 105.3425)
I alt 1 bilde
En kulvert midt i mellom Trollerud og Tandbergås tunnel, km 105,40
© Svein Julton
Finn i Postvogna
En kulvert midt i mellom Trollerud og Tandbergås tunnel, km 105,40
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fra km 105.3425 - km 105.3454
Hovedtype: Jernbanebru
Brutype: Bue
Byggemateriale: Stein
Konstruksjonslengde: 2.9m

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Kulvert for tømmervei (Km 105.3425)


Tandbergås tunnel (94 m) [nordre tunnelinnslag] (Km 105,43)
I alt 1 bilde
Tandbergåsen tunnel, sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Tandbergåsen tunnel, sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Tandbergås tunnel (94 m) [søndre tunnelinnslag]
I alt 1 bilde
Tandbergås tunnel sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Tandbergås tunnel sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Reichentrost tunnel (304 m) [nordre tunnelinnslag] (Km 105,73)
I alt 1 bilde
Reichentrost tunnel sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Reichentrost tunnel sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Tunnelen har fått sitt navn etter Reichentrost (Rik trøst) skjerp som lå i nærheten av tunnelen. Forekomsten ble funnet i 1695 av Adam Ziener og det ble skjerpet på 5 steder i området uten at man fant drivverdige forekomster. Skjerpene er synlige i dag

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Reichentrost tunnel (304 m) [nordre tunnelinnslag] (Km 105,73)


Reichentrost tunnel (304 m) [søndre tunnelinnslag]
I alt 1 bilde
Reichentrost tunnel, sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Reichentrost tunnel, sett retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
km 105,73
304m lang

Tunnelen har fått sitt navn etter Reichentrost (Rik trøst) skjerp som lå i nærheten av tunnelen. Forekomsten ble funnet i 1695 av Adam Ziener og det ble skjerpet på 5 steder i området uten at man fant drivverdige forekomster. Skjerpene er synlige i dag

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Reichentrost tunnel (304 m) [søndre tunnelinnslag]


Saggrenda † (Km 106,67)
Saggrenda 23. juli 2005. Foto: Rune Fjellvang
©
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Saggrenda
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Saggrenda
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Saggrenda stasjon, spor retning Kongsberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Km 106,67 fra Oslo S
251 moh.
Etter at persontrafikken ble nedlagt 28. mai 1989 brukes stasjonen som fjernstyrt kryssningsspor.

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Saggrenda † (Km 106,67)


Undergang Bergmannsveien
Saggrenda
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Saggrenda
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Saggrenda
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Undergang 50 meter vest for Saggrenda stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Knuteveien
Undergang Knuteveien, sett mot Knuten
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Knuteveien, sett mot Knuten
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Knuteveien, sett mot Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Jernbanen deler plassen "Øvre Medalen" i to, hvor det har vært bebyggelse siden tidlig på 1800-tallet


Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Undergang Knuteveien


Kjerkebergåsen tunnel (819 m) [nordre tunnelinnslag]
I alt 1 bilde
Kjerkebergåsen tunnel sett retning Meheia
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kjerkebergåsen tunnel sett retning Meheia
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kjerkebergåsen tunnel (819 m) [søndre tunnelinnslag]
I alt 1 bilde
Kjerkebergåsen tunnel, sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kjerkebergåsen tunnel, sett retning Saggrenda
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang ved Korbu
I alt 1 bilde
Undergang ved Korbu mellom Saggrenda og Meheia
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang ved Korbu mellom Saggrenda og Meheia
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Barmsveien
Undergang, veien mot Helgevann skytefelt, km 112,5
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang, veien mot Helgevann skytefelt, km 112,5
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang, veien fra Helgevann skytefelt, km 112,5
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Meheia † (113,22)
Vi passerer Meheia.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Meheia
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Meheia
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Toalettfasilitetene på Meheia st.
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

kKm 113,22 fra Oslo S
330 moh.
1968 ble stasjonen fjernstyrt.
Etter at persontrafikken ble nedlagt 28. mai 1989 brukes stasjonen som fjernstyrt kryssningsspor.

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Meheia † (113,22)


Kulvert ved Meheia stasjon
I alt 1 bilde
Undergang på Meheia
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Undergang på Meheia
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna

Bru ved Bråten
I alt 1 bilde
Undergang Bråten, 50 meter vest for Meheia, sett mot E-134
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Bråten, 50 meter vest for Meheia, sett mot E-134
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Hengselva bru (66 m)
Brua over Hengselva - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
©Kjell Aulie El 17 og B7 på Meheia mars 1997
© Kjell Aulie
Finn i Postvogna
Tog 81 med 73 11 på Hengselva bru
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Nordsiden av Brua over Hengselva, en kald januardag
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Jerngruva planovergang (Km 117.440)
Jerngruva plo, retning Øysteinstøl
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Jerngruva plo, retning Øysteinstøl
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Jerngruva plo, retning Meheia
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Varselskilt Jerngruva plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Banebu ved Jerpetjern tunnel [nordre tunnelinnslag]
Trallebu ved Jerpetjern tunnel, km 119,O
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Trallebu ved Jerpetjern tunnel, km 119,O
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Hvilebu ved Jerpetjern tunnel, km 119,O
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Trallebu og utedo ved tunnelåpningen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Jerpetjern tunnel [nordre tunnelinnslag]
Jerpetjern tunnel sett mot Øysteinstul, km 119,O
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Jerpetjern tunell
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Jerpetjønn tunnel, sett retning Øysteinstul
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Jerpetjern tunnel sett mot Øysteinstul, km 119,O
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Jerpetjern tunnel [søndre tunnelinnslag]
I alt 1 bilde
Jerpetjern tunnelåpning syd, km 120,772
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Jerpetjern tunnelåpning syd, km 120,772
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Sørlandsbanens høyeste punkt
I alt 1 bilde
Km 119,700, Sørlandsbanens høyeste punkt, 414 m.o.h
© Frank Jonsfet
Finn i Postvogna
Km 119,700, Sørlandsbanens høyeste punkt, 414 m.o.h
© Frank Jonsfet
Finn i Postvogna

Utsikt fra E 134, (Km 120,772)
Utsikt fra E 134, sydover, km 120,772, tunneltaket i Finnlia
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Utsikt fra E 134, fra km 120,772 og sydover
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Utsikt fra E 134, sydover, km 120,772, tunneltaket i Finnlia
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Apparatbu syd for Jerpetjern tunnel
I alt 1 bilde
Apparatbu syd for Jerpetjern tunnel, km 120,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Apparatbu syd for Jerpetjern tunnel, km 120,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Bekk syd for Jerpetjern tunnel
I alt 1 bilde
Bekk syd for Jerpetjern tunnel, km 120,850
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Bekk syd for Jerpetjern tunnel, km 120,850
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Øysteinstul (Km 125,01)
Øysteinstul sett fra nord mot syd
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Øysteinstul stasjon sett fra syd mot nord
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Øysteinstul sett fra nord mot syd
© Finn Lund
Finn i Postvogna
73-sett passerer Øysteinstul stasjon
© Kjell Aulie
Finn i Postvogna

Øysteinstul ble automatisert i 1968 og er Sørlandsbanens høystliggende stasjon med 332,9 moh.

Populært utfartsted for skiturister i "gamle dager".
Skitog dit, på ski til Breisethytta og tilbake igjen.

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Øysteinstul (Km 125,01)


Nybu tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nybuelva bru
"Tagging" fra krigens dager ved Nybuelva bru?
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nybubrua, 104 meter, km 129,40.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
"Tagging" fra krigens dager ved Nybuelva bru?
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Nybuelva bru.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Kolset tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kolsetelva bru
I alt 1 bilde
Bru over Kolsetelva, lengde 66 meter
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Kolsetelva, lengde 66 meter
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Lille Kolset tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Askemyra vokterbolig (Km 133,05)
I alt 1 bilde
Askemyra vokterbolig
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Askemyra vokterbolig
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Askemyra I tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Askemyra II tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hjukse tunnel
I alt 1 bilde
Hjukse tunnel.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Hjukse tunnel.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignal A - Hjuksebø
I alt 1 bilde
©Arve Stordal
© Arve Stordal
Finn i Postvogna
©Arve Stordal
© Arve Stordal
Finn i Postvogna

Undergang Stasjonsveien Hjuksebø
I alt 1 bilde
Undergang Stasjonsvegen, delet mellom Tinnosbanen og Sørlandsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Stasjonsvegen, delet mellom Tinnosbanen og Sørlandsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Hjuksebø (Km 136,24)
Hjuksebø
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Hjuksebø
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
©Kjell Aulie Møte Di 8 720 og El 18 2248 Hjuksebø 27.10.06
© Kjell Aulie
Finn i Postvogna
EL14 2186 på Hjuksebø med 5826
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna


Hagen tunnel (235 m)
I alt 1 bilde
Hagen tunnel ved km 138,4, sett retning Hjuksebø
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Hagen tunnel ved km 138,4, sett retning Hjuksebø
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kleivrud Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holtsås (Km 140,85)
Holtsås stasjon fasade mot linjen, oppført 1917, NSB AK v/ Hoel og Grimnes
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Et blått 73 sett med tog 774 passerer gamle Holtsås stasjon.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Holtsås stasjon fasade mot linjen, oppført 1917, NSB AK v/ Hoel og Grimnes
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Holtsås blokkpost (Km 140,93)
I alt 1 bilde
Tog 2583 med 69-61 passerer Holtsås blokkpost.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Tog 2583 med 69-61 passerer Holtsås blokkpost.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Planovergang for Holtsåsveien
Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Holtsås PLO
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Så kom toget fra Notodden til Porsgrunn, Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang for Seterdalsvegen
Undergang rett sør for Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna
og BM 69 667 forsvant i snøføyka ved Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang rett sør for Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Holtsås, rett ved siden av Holtsås plo
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Plassedal tunnel (nordre åpning) (175 m)
I alt 1 bilde
Plassedal tunnel, retning mot syd
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Plassedal tunnel, retning mot syd
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Plassedal tunnel (søndre åpning) (175 m)
BM 69 063 forsvinner inn i Plassedal tunnel, søndre tunnelåpning
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Plassedal tunnel, søndre tunnelåpning
© Svein Julton
Finn i Postvogna
BM 69 063 forsvinner inn i Plassedal tunnel, søndre tunnelåpning
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Haugedalsvegen undergang
I alt 1 bilde
Haugedalsvegen undergang, rett syd for Plassedal tunnel
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Haugedalsvegen undergang, rett syd for Plassedal tunnel
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Sundsval tunnel (nordre åpning) (78 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sundsval tunnel (søndre åpning) (78 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sunde grustak sidespor †
Sunde grustak sidespor , 30.4.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Sunde grustak sidespor 30.4.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Sunde grustak sidespor , 30.4.2006. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Nordagutu transformatorstasjon
Nordagutu Transformatorstasjon, oppført 1935, NSB arkitekter Hoel og Gleditsch
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Nordagutu Transformatorstasjon, oppført 1935, NSB arkitekter Hoel og Gleditsch
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Nordagutu Transformatorstasjon, oppført 1935, NSB arkitekter Hoel og Gleditsch
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Nordagutu (Km 145,95)
Nordagutu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 57 bilder - se alle
Sørlandsbanen Nordagutu St 2003
© Einar Flaatin
Finn i Postvogna
Nordagutu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Nordagutu stasjon
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna


Nordagutu omformer
Nordagutu, omformerstasjon
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Nordagutu omformerstasjon
© Arve Rottem Stordal
Finn i Postvogna
Nordagutu omformerstasjon
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Nordagutu, omformerstasjon
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Moen Hp † (Km 148,30)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fylkesvei 3340 (Nordagutuveien)
I alt 1 bilde
Undergang FV3340 og Sørlandsbanen, litt øst får Hvåla
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang FV3340 og Sørlandsbanen, litt øst får Hvåla
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Hvålat Hp † (Km 148,95)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holta Hp † (Km 150,30)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Privat vei over Sørlandsbanen (Km 151,1)
I alt 1 bilde
Nordagutuvegen bru, privat veg, km 151,1
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Nordagutuvegen bru, privat veg, km 151,1
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Sauarelva (160 m)
Enden av langskinnetoget.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Sauerelva bru, Juli 2005
© Jan Kristiansen
Finn i Postvogna
Akkarhaugen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Akkarhaugen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Fylkesvei 3340 (Nordagutuveien) i bru over Sørlandsbanen
I alt 1 bilde
Fv 3340, Nordagutuvegen bru, over Sørlandsbanen på Akkerhaugen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fv 3340, Nordagutuvegen bru, over Sørlandsbanen på Akkerhaugen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang for Veltavegen i Akkerhaugen
EL 18 2260 passerer Akkerhaugen med tog mot Stavanger.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Veltavegen undergang på Akkerhaugen, Sørlandsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
EL 18 2260 passerer Akkerhaugen med tog mot Stavanger.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Akkerhaugen (Km 152,02)
Akkerhaugen stasjon
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Akkerhaugen retning sør.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Gt 5803 ved brua på Akkerhaugen
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Akkerhauge st km 152.20 med Jonsaas tunnel km 152,406 / 152,955 i bakgrunn
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Jonsås tunnel (nordre tunnelåpning)
I alt 1 bilde
Jonsås tunnel, sett i retning vest
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Jonsås tunnel, sett i retning vest
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Jonsås tunnel (søndre tunnelåpning)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Prestholt Hp † (Km 153,40)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Stavdalt Hp † (Km 154,17)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bergan tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv 3336 Hørteveien
I alt 1 bilde
Undergang Fv 3336 Hørtevegen, rett før Gvarv stasjon.
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Undergang Fv 3336 Hørtevegen, rett før Gvarv stasjon.
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvarv (Km 156,49)
Gvarv
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Gvarv
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Gvarv 020806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tog 79 passerer Gvarv st.
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna


Bru over Bøelva
EL 14 2168 i 5823 på brua ved Gvarv
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Bøelva bru 17.07.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Bro over Gvarvelven
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Bro over Gvarvelven
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Rv 36 i bru over Sørlandsbanen (Bøveien)
I alt 1 bilde
Rv36 i bru over Sørlandsbanen mellom Gvarv og Bø, retning Bø
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Rv36 i bru over Sørlandsbanen mellom Gvarv og Bø, retning Bø
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Håtveitt Hp † (Km 158,02)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skogen Hp † (Km 159,72)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skogen tidligere Hp † (Km 161,00)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bø (Km 163,44)
Liv på Bø stasjon. Første nordgående Go-Ahead tog. Togsett 73-05 og tognr 770.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 52 bilder - se alle
Bø St. august 2005
© Jan Kristiansen
Finn i Postvogna
Bø stasjon og tog 81/781 til Kristiansand og videre til Stavanger
© Lars Kristian Røli
Finn i Postvogna
Tømmeropplastingsplass på Bø.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna


Bru for Borgjavegen over Sørlandsbanen i Bø
I alt 1 bilde
Bjorgaveien bru over Sørlandsbanen, ved Bø stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bjorgaveien bru over Sørlandsbanen, ved Bø stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Staurheimt Hp † (Km 165,00)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fv104 Tjønnåsveien
I alt 1 bilde
Flott steinhvelvingsbro ved km 167,010, mellom Bø (evt. Staurheim hp) og Tjønnås
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Flott steinhvelvingsbro ved km 167,010, mellom Bø (evt. Staurheim hp) og Tjønnås
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Tjønnås (167,55)
73-15 og 73-14 passerer Tjønnås i tog 76
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Tjønnås 020806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tjønnås 020806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Tjønnås 020806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru over Eikjaelva
I alt 1 bilde
Bru over Eikjaelva, km 168,409
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Eikjaelva, km 168,409
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kleppet Hp † (Km 170,00)
I alt 1 bilde
Kleppe holdeplass, bare noen fundamenter for plattform igjen.
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kleppe holdeplass, bare noen fundamenter for plattform igjen.
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Vetle Tjønnås tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Norheimtjern
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brukseier Rånås sidesport Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Østeråa v/Svenseid (20m)
Østeråa bru.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
EL 18 2260 med tog 723 over Østeråa bru.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Østeråa bru.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Svenseidt Hp † (Km 173,00)
Svenseid
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Svenseid
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Svenseid 1992 (Sørlandsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna

Kåsat Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Enggravt Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Liat Hp †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Østeråa v/Templen
Gt. 5802 ved Lunde
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Gt. 5802 ved Lunde
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
Bru over Østeråa ved Templen, sett mot Lunde stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Østeråa ved Templen, dens underside
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Bru over Bandakkanalen
Bro over Bandakkanalen km 177,056, tog 716 passerer
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Bruen over Lunde.. uten tog
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
Bro over Bandakkanalen på Sørlandsbanens km 177,056
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 5603 på bru over Bandakkanalen, Lunde
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna


Lunde (Km 177,48)
Lunde 020806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Lunde 020806 ©Tore Smith Nilsen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Lunde
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Lunde stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Svenskerud tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brudelien tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Skoeelva
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tyri (Km 181,26)
Tyri stasjon.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Tog 5803 med 14.2172 passerer Tyri km 181,360
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tyri holdeplass km 181,260
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Bro for kommunal vei ved Tyri km 181,055
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Cappelen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tyri tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Røssfjell tunnel
Utsikt fra Røssfjell mot Tyri km 183,000
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Utsikt fra Røssfjell mot Tyri km 183,000
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Støttemur ved Røssfjell km 183,000
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Røssfjell tunnel km 183,132
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Bukkefjell tunnel (Km 184,062)
Km 184,062 Fra Bukkefjell tunnel mot syd
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Inngang til Cappelens skoger fra Tyri
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Km 184,062 Fra Bukkefjell tunnel mot syd
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Km 184,062 Merke i fjellet over Bukkefjell tunnel, syd.
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Heimdal tunnel
Undergang vest, km 184,565, undergang for tømmervei og bekk
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Undergang vest, km 184,565, undergang for tømmervei og bekk
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Undergang øst, km 184,565, undergang for tømmervei og bekk
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Heimdal syd, km 184,522, foto fra Smørbu nord
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Smørbru tunnel
I alt 1 bilde
Smørbu nordre tunnelåpning km 184,662
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Smørbu nordre tunnelåpning km 184,662
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Smørbu tunnel syd, km 184,784
I alt 1 bilde
Smørbu tunnel syd, km 184,784
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Smørbu tunnel syd, km 184,784
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Smørbu til Kallbekk tunneler km 184,784 - 184,954
I alt 1 bilde
Strekningen fra Smørbu til Kallbekk tunneler km 184,784 - 184,954
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Strekningen fra Smørbu til Kallbekk tunneler km 184,784 - 184,954
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Apparatbu mellom Smørbu og Kallbekk, km 184,850
Apparatbu mellom Smørbu og Kallbekk, km 184,850
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Apparatbu mellom Smørbu og Kallbekk, km 184,850
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Km 184,784 - 184,954 Smørbu - Kallbekk tunnel
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Kallbekk tunnel
I alt 1 bilde
Kallbekk tunnel nord, km 184,954
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Kallbekk tunnel nord, km 184,954
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Skalgrin tunnel, nordre innslag (Km 185,96)
73.008 i Skalgrinn snø/rasoverbygg på Sørlandsbanen km 186,722
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Sett mot syd, Skalgrinn snø/rasoverbygg på Sørlandsbanen km 186,722
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sett mot syd, Skalgrinn snø/rasoverbygg på Sørlandsbanen km 186,722
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sett mot syd, Skalgrinn snø/rasoverbygg på Sørlandsbanen km 186,722
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Skalgrin tunnel, søndre innslag (Km 186,72)
Sett mot nord, Skalgrinn snø/rasoverbygg på Sørlandsbanen km 186,722
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Skalgrinn tunnel (761meter), syd, km 186,722 Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Fra Skardsfjell, km 186,722 mellom Nakksjø og Lunde og sydover.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sørlandsbanen fra Skalgrind tunnel og sydover.
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Vomstul sidespor
Her lå Vomstul sidespor og holdeplass. Km187,310
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Her lå Vomstul sidespor og holdeplass. Km187,310
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Stoppebukk på Vomstul sidespor km 187,310
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Bygninger ved Vomstyl sidespor og holdeplass, km 187,310
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Undergang for tømmer og bekk
Undergang for tømmer og bekk. Sørlandsbanen km 188,407
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Undergang for tømmer og bekk. Sørlandsbanen km 188,407
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Undergang for tømmer og bekk. Sørlandsbanen km 188,407
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Undergang for tømmer og bekk. Sørlandsbanen km 188,407
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Kabbestul
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Høymyr pukkverk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nakksjø (Km 193,08)
5800 med 119006 og 142187 På Nakksjø km 193,100
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
5800 med 119006 og 142187 På Nakksjø km 193,100
© Finn Lund
Finn i Postvogna
HR 241 004 venter på kryssende 73 på Nakksjø km 193,080
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Nakksjø
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Sidespor til tidligere sandtak ved Nakksjø.
Sidespor til tidligere sandtak syd for Nakksjø, km 194,400, Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sidespor til tidligere sandtak syd for Nakksjø, km 194,400, Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sidespor til tidligere sandtak syd for Nakksjø, km 194,400, Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sidespor til tidligere sandtak syd for Nakksjø, km 194,400, Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Rittmester Juels sidespor
Rittmester Juuls sidespor, km 194,760, Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Rester av Rittmester Juuls sagbruk, km 194,760 Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Fra Rittmester Juuls sagbruk, km 194,760 Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lasterampe Rittmester Juuls sidespor, km 194,760, Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Pollen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grubbetjern I tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grubbetjern II tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Nakksjøelva
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Sagelva
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kjosen (Km 199,60)
Syretoget ved Kjosen hlp
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kjosen holdeplass
© Arve Stordal
Finn i Postvogna
Kjosen holdeplass 6. mai 2000
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Kjosen stasjon
© Ukjent
Finn i Postvogna


Halfaredal tunnel
I alt 1 bilde
Sørlandsbanen ved kilometer 202
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna
Sørlandsbanen ved kilometer 202
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna

Bru over Vierbekk
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv 109
I alt 1 bilde
Undergang for Fv. 109.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Undergang for Fv. 109.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Bru over Solbergelva
73012 i tog 76 krysser bro over Solbergelven km 202,348
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Bro over Solbergelva, km 202,348
© Finn Lund
Finn i Postvogna
5800 med 2187 og 2167 over Solbergelva, km 202,348
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Detalj fra bro over Solbergelven km 202,348
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Hansbuflaten (Km 202,77)
I alt 1 bilde
Hansbuflaten holdeplass
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Hansbuflaten holdeplass
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Kjeosen tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Kjeosen
Tog 79 passerer over Kjeosbrua i Drangedal
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Kjeosbrua
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 5801 på bro over Kjeosen, km 204,27
© Finn Lund
Finn i Postvogna
75043 passerer Kjeosbrua, km 204,270, på Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Skolehus tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Strandgata
I alt 1 bilde
©Trygve Kåsa
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Drangedal (Km 204,96)
Drangedal stasjon, 23.07.2006
© Jan Kristiansen
Finn i Postvogna
I alt 53 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - Fra Drangedal st., 2005
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Drangedal stasjon
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 70 er dypt savnet
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Undergang for FV 109
I alt 1 bilde
Brua ved Drangedal stasjon
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Brua ved Drangedal stasjon
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna

Refsdalen - km 206,583
I alt 1 bilde
Tog 5828 passerer km 206,583 I Refsdalen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 5828 passerer km 206,583 I Refsdalen
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Revsdal
El 14.2175 i dagtog til Oslo ved Revsdal hp km 206,700
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Refsdalens skarpeste kurve km 206,950 - 206,650
© Finn Lund
Finn i Postvogna
El 17.2226 passerer Revsdalen hlp rundt 1985
© Finn Lund
Finn i Postvogna
El 14.2175 i dagtog til Oslo ved Revsdal hp km 206,700
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Km 207,261
Målepunkt ved Sørlandsbanens km 207,19750 inkl. høyde over havet
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sørlandsbanen km 207,261 sett sørover
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sørlandsbanen km 207,261 sett nordover
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lund planovergang, sett fra en ny vinkel, fotograf i husvindu
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna


Lillestranna tunnel
Tp 73, sett nr. 3 ved km 207,5 på Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tp 73, sett nr. 3 ved km 207,5 på Sørlandsbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ballastfordeler ved Sørlandsbanen Km207 740
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Vierdal tunnel, nordre innslag (Km 208,06)
Tog 5603 forsvinner inn i tunnellen ved Sørlandsbanens km 208
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 5603 forsvinner inn i tunnellen ved Sørlandsbanens km 208
© Finn Lund
Finn i Postvogna
5803 ved km 207,970 på vei inn i Vierdal tunnel
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lengde 50m

Vierdal
Drangedal - Neslandsvatn
Km 208,0670 - 208,1170 = 50 m

Legg til informasjon om #51 Sørlandsbanen - Hokksund - Neslandsvatn - Vierdal tunnel, nordre innslag (Km 208,06)


Vierdal tunnel, søndre innslag (Km 208,11)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nordgarden (Km 208,45)
I alt 1 bilde
Nordgarden holdeplass km 208,450 (Sørlandsbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Nordgarden holdeplass km 208,450 (Sørlandsbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Bru over Urdvasselva
Tog 77 passerer Urdvasselven km 208,732
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Dagens tog 77 krysser URdvasselva
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Bro over Urdvasselven, km 208,732 sett fra nordvest
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Snødryss fra tog 77 over Urdvasselven km 208,732
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Eggevåg (Km 209,11)
Eggevåg stasjon/holdeplass km 209,110, sett fra vest
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Eggevåg stasjon/holdeplass km 209,110, sett fra sydøst
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Eggevåg stasjon/holdeplass km 209,110, sett fra syd
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Eggevåg stasjon/holdeplass km 209,110, sett fra nordvest
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Sønderå I tunnel
Nordeuropas korteste avstand mellom to tunneler?
© Finn Lund
Finn i Postvogna
20+ meter drenskanal under tunnel
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Nordeuropas korteste avstand mellom to tunneler?
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Sønderå II tunnel
Type 74, sett nr. 01 på vei inn i Sønderå II tunnelen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Type 74, sett nr. 01 på vei inn i Sønderå II tunnelen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 76 med type 73, sett4 på vei inn i Sønderå II
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sørlandsbanen, Sønderå tunnel 2 og 1
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Bru over Sønderåa
Hector passerer Sønderåbrua km 210,713
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle

© Finn Lund
Finn i Postvogna
73.112 på Sønderåbrua km 210,713. Krenger strømavtageren?
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 76 med type 73, sett 4 passerer Sønderåbrua
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Sønderå (Km 211,30)
Sønderå
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Sønderå holdeplass, km 211,300 (Sørlandsbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sønderå holdeplass, km 211,300 (Sørlandsbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Sønderå holdeplass, km 211,300 (Sørlandsbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Måbekk
Grind til tidligere Måbekk holdeplass, km 214,875
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Måbekk og nordover, km 214,700 til ca km 214,500
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Måbekken, km 214,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Strekningen Måbekk, km 214,875 og nordover til ca. km 214,700
© Finn Lund
Finn i Postvogna


Jammerdalen ved Øvre Langlem
I alt 1 bilde
Jammerdalen ved Øvre Langlem, km 215,550 til 218,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Jammerdalen ved Øvre Langlem, km 215,550 til 218,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Øvre Langlem
Øvre Langlem, km 215,800 til 216,100
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Tog 77 passerer Øvre Langlem, km 216,000 ved brua
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Øvre Langlem, km 215,800 til 216,100
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Bru ved Øvre Langlem
Øvre Langlem, km 215,900 til 216,300
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Brua på Øvre Langlem km 216,000 sett vestfra
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Øvre Langlem, km 215,900 til 216,300
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Brua på Øvre Langlem km 216,000 sett østfra
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Rauålsvann tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Neslandsvatn (Km 220,76)
Masseskifting i spor 1 på Neslandsvatn, km 220,780
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Dresinbu (?). Neslandsvatn
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Tog 73 forlater Neslandsvatn
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
"Ekipaget" kommer ruslende
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna


Kristiansand havnespor (På flyttefot når vi får tenkt litt)
Havnesporet ved tollkontoret, Color Line terminalen i bakgrunnen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Havnesporets start ved stasjonen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Havnesporets start ved stasjonen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Havnesporet ved Color Line terminalen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Kristiansand (På flyttefot når vi får tenkt litt)
©Jon Rokseth Kristiansand ca. 1980 (?)
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Jon Rokseth Kristiansand ca. 1980 (?)
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Kristiansand.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
Lok nr 5 og DF 52 på Kr.sand stasjon i 1988
© Erik Synstad
Finn i Postvogna


andre
En bro i ødemarken til besvær
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sørlandsbanen km 207,261
© Finn Lund
Finn i Postvogna
En bro i ødemarken til besvær
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Undergang mellom Nelaug og Vegårshei
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com