Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #12 Urskog Hølandsbanen ⌘
Støtt oss
Ukens Bilde
Den gamle Randsfjorsferga sin siste tur fa Tangen til Horn
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
A17 (i dag A99) advarselskilt med undertavle: Anden fare - Rangering. Advarselsskilt på læsevejen i Randers
Fotograf: Thomas Rithmester

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
CD312.006 med kipptog 66251, laster tømmer til Sverige på Braskereidfoss
Fotograf: Jon-Andreas Sognnæs

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


#12 Urskog Hølandsbanen ⌘

Urskog Hølandsbanen

Urskog Hølandsbanen ble bygget som privat smalsporet bane, med sporvidde på 750mm.
Den ble åpnet i tre etapper.
Selskapet Urskogbanen bygget første etappe, fra Bingsfossen til Bjørkelangen, som ble åpnet 14. november 1896. Drøye 2 år senere, i 1898 hadde selskapet Hølandsbanen bygget ferdig strekingen mellom Bjørkelangen og Skulerud.
Siste etappe var byggingen av strekningen mellom Bingsfossen og inn til Sørumsand sentrum. Denne ble åpnet 7. desember 1903.
Fram til 1. januar 1945 var banen et privat aksjeselskap.
Da overtok Staten ved NSB som fra 1947 drev banen under navnet Aurskog-Hølandbanen fram til nedleggelsen 1. juli 1960.

Etter åpningen gikk det to tog daglig mellom Bingsfoss og Bjørkelangen. Etter forlengelsen til Skulerud i 1898, ble det kjørt ett tog daglig mellom Skulerud og Bjørkelangen og to tog daglig mellom Bjørkelangen og Bingsfoss. I 1937 nådde Urskog-Hølandsbanen sin storhetstid, da hele fem tog kjørte daglig mellom Sørumsand og Bjørkelangen og tre tog daglig mellom Bjørkelangen og Skulerud.

Urskog-Hølandsbanen ble nedlagt i 1960 etter flere år med underskudd.
Da banen ble nedlagt, ble det anlagt nye veger i området som erstatning for banen.

Litt om museumsbanen

I 1966 ble det startet museumstogkjøring på den 2,5 km lange strekningen Fyen–Bingsfos-Fossum.
Sporet på strekningen Fyen-Sørumsand (ca 0,8 km)var da fjernet, men ble reetablert på dugnad. Først til Presterud i 1968 (ca 0,3 km), så til Sørumsand i 1989. 

På Sørumsand er det oppført en stasjonsbygning som kopi av stasjonsbygningen på Bjørkelangen, en vognhall og en kombinert lokomotivstall og verksted som er en eksteriørmessig kopi av Urskog-Hølandsbanens verksted på Bjørkelangen.


Den bevarte strekningen ble fredet i 1982 sammen med hele rresterende deler av anlegget i Sørumsand.
UHB er i dag en stiftelse, og Urskog-Hølandsbanen er en avdeling i Akershusmuseet, som står for den daglige driften.
Venneforeningen Tertitten sørger for bemanning av togene på kjøredagene, samt dugnader og prosjekter i driften av museumsbanen.

 

Urskog Hølandsbanen
Bygget av Urskogbanen:Strekningen Bingsfossen til Bjørkelangen ble bygget av selskapet Urskogbanen
Banestrekning åpnet:14. november 1896
Sporvidde:750 mm
Bygget av Hølandsbanen:Strekningen Bjørkelangen til Skulerud
Åpning av strekningen:15. desember 1898
Banen åpnet til Sørumsand:Strekningen Bingsfossen til Sørumsand åpnet den 7. desember 1903
Overtatt av staten ved NSB1. januar 1945
Banen nedlagt:1960

De fleste av lokomotivene fikk navn etter bygder og steder banen gikk igjennom. 

 • Nr. 1 «Urskog», byggget 1895.
 • Nr. 2 «Eidsverket», bygget 1895.
  Fikk senere navnet «Urskog» da nr. 1 ble utrangert.

  I dag del av «Tertittoget» på Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 3 «Høland», bygget 1898.
 • Nr. 4 «Setskogen», bygget 1909.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 5 «Bjørkelangen», bygget 1924.
  Ble etter nedleggelsen gitt til studentene ved maskinlinja på Norges tekniske høgskole i Trondheim.
 • Nr. 6 «Høland», bygget 1925.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 7 «Prydz», bygget 1950.
  Tilhører i dag Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 8 «Bingsfos».

 


Privatbane, overtatt av NSB 1945.
I dag museumsbanen på en kort strekning.

 

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen.
Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud.
De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.).
Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

 

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945.
Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen.
Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

 

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.


 

 

[bilde]
Kart over stasjonsområdet på Skulerud
Skulerud stasjon
[bilde]
Stasjonsbygningen på Skulerud ble revet i 1974

Urskog Hølandsbanen

Urskog Hølandsbanen ble bygget som privat smalsporet bane, med sporvidde på 750mm.
Den ble åpnet i tre etapper.
Selskapet Urskogbanen bygget første etappe, fra Bingsfossen til Bjørkelangen, som ble åpnet 14. november 1896. Drøye 2 år senere, i 1898 hadde selskapet Hølandsbanen bygget ferdig strekingen mellom Bjørkelangen og Skulerud.
Siste etappe var byggingen av strekningen mellom Bingsfossen og inn til Sørumsand sentrum. Denne ble åpnet 7. desember 1903.
Fram til 1. januar 1945 var banen et privat aksjeselskap.
Da overtok Staten ved NSB som fra 1947 drev banen under navnet Aurskog-Hølandbanen fram til nedleggelsen 1. juli 1960.

Etter åpningen gikk det to tog daglig mellom Bingsfoss og Bjørkelangen. Etter forlengelsen til Skulerud i 1898, ble det kjørt ett tog daglig mellom Skulerud og Bjørkelangen og to tog daglig mellom Bjørkelangen og Bingsfoss. I 1937 nådde Urskog-Hølandsbanen sin storhetstid, da hele fem tog kjørte daglig mellom Sørumsand og Bjørkelangen og tre tog daglig mellom Bjørkelangen og Skulerud.

Urskog-Hølandsbanen ble nedlagt i 1960 etter flere år med underskudd.
Da banen ble nedlagt, ble det anlagt nye veger i området som erstatning for banen.

Litt om museumsbanen

I 1966 ble det startet museumstogkjøring på den 2,5 km lange strekningen Fyen–Bingsfos-Fossum.
Sporet på strekningen Fyen-Sørumsand (ca 0,8 km)var da fjernet, men ble reetablert på dugnad. Først til Presterud i 1968 (ca 0,3 km), så til Sørumsand i 1989. 

På Sørumsand er det oppført en stasjonsbygning som kopi av stasjonsbygningen på Bjørkelangen, en vognhall og en kombinert lokomotivstall og verksted som er en eksteriørmessig kopi av Urskog-Hølandsbanens verksted på Bjørkelangen.


Den bevarte strekningen ble fredet i 1982 sammen med hele rresterende deler av anlegget i Sørumsand.
UHB er i dag en stiftelse, og Urskog-Hølandsbanen er en avdeling i Akershusmuseet, som står for den daglige driften.
Venneforeningen Tertitten sørger for bemanning av togene på kjøredagene, samt dugnader og prosjekter i driften av museumsbanen.

 

Urskog Hølandsbanen
Bygget av Urskogbanen:Strekningen Bingsfossen til Bjørkelangen ble bygget av selskapet Urskogbanen
Banestrekning åpnet:14. november 1896
Sporvidde:750 mm
Bygget av Hølandsbanen:Strekningen Bjørkelangen til Skulerud
Åpning av strekningen:15. desember 1898
Banen åpnet til Sørumsand:Strekningen Bingsfossen til Sørumsand åpnet den 7. desember 1903
Overtatt av staten ved NSB1. januar 1945
Banen nedlagt:1960

De fleste av lokomotivene fikk navn etter bygder og steder banen gikk igjennom. 

 • Nr. 1 «Urskog», byggget 1895.
 • Nr. 2 «Eidsverket», bygget 1895.
  Fikk senere navnet «Urskog» da nr. 1 ble utrangert.

  I dag del av «Tertittoget» på Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 3 «Høland», bygget 1898.
 • Nr. 4 «Setskogen», bygget 1909.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 5 «Bjørkelangen», bygget 1924.
  Ble etter nedleggelsen gitt til studentene ved maskinlinja på Norges tekniske høgskole i Trondheim.
 • Nr. 6 «Høland», bygget 1925.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 7 «Prydz», bygget 1950.
  Tilhører i dag Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 8 «Bingsfos».

 


Privatbane, overtatt av NSB 1945.
I dag museumsbanen på en kort strekning.

 

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen.
Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud.
De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.).
Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

 

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945.
Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen.
Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

 

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.


 

 

[bilde]
Kart over stasjonsområdet på Skulerud


Sørumsand (Km 0,00)
Arbeidsvogn / kranvogn på Sørumsand.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 54 bilder - se alle
UHB, Sørumsand stasjonsområde
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
UHB, Sørumsand st.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Sørumsand stasjon
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Tunnel under Kongsvingerbanen
Prydz og juletoget under Kongsvingerbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Prøvkjøring
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Prydz og juletoget under Kongsvingerbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Vinterstemning på Tertitten
© Hans Erik Bjerke
Finn i Postvogna


Blakerveien FV 171
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bingsfoss (Km 2,43)
Innkjør B Bingsfos
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Bingsfos
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Fossum (Km 3,69
Fossum i Blaker med lav nyttårssol.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
TXP Fossum
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
© Trygve Kåsa.
©
Finn i Postvogna
Fossum i dag
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Fossum bru † (Blakerveien FV 171)
I alt 1 bilde
End of the line
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
End of the line
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Kvevli † (Km 6,53)
I alt 1 bilde
Kvevli Station
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna
Kvevli Station
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna

Ørken †
I alt 1 bilde
Jødalsbekk kulvert mellom Ørken og Mork. UHB-linna.
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna
Jødalsbekk kulvert mellom Ørken og Mork. UHB-linna.
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna

Hoel sidespor †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mork † (Km 10,46)
Mork Gamle Meieri, sidespor til Mork Station
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Priveten på Mork
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Priveten på Mork
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Mork Gamle Meieri, sidespor til Mork Station
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna


Kjellingmo † (Km 14,35)
Killingmo på Jernbanemuseumet 16.9.2005 ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Killingmo på Jernbanemuseumet 16.9.2005 ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Killingmo "nye" - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mellom Killingmo og Finstadbru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Finstadbru † (Km 16,20)
Finstadbru
© NN
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Finstad 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Finstadbru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gamle linna mellom Finstad og Killingmo
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna


Aurskog † (Km 18,72)
Brua rett før Aurskog stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brua rett før Aurskog stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
UHB linna mot Urskog (Aurskog) Station
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna

Toverud † (Km 20,32)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lierfoss † (Km 22,63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Liermoen † (Km 25,55)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørkelangen † (Km 27,70)
Bjørkelangen vanntårn, 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Bjørkelangen stasjon.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gamle linna fra Bjørkelangen retning Maxbo og fv170
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna


Sagsporet †
I alt 1 bilde
Sidespor på Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Sidespor på Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Furulund † (Km 29,90)
I alt 1 bilde
Traseen sydover fra Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Traseen sydover fra Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Hornåseng † (Km 31,97)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brangerud † (Km 35,60)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fosser † (Km 37,16)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Løken † (Km 40,15)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Olbergveien † (Km 42,66)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hjellebøl † (Km 44,13)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hemnes † (Km 48,80)
Traseen ved Hemnes
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brua ved Hemnes
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Traseen ved Hemnes
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Hemnes stasjon, nå miljøstasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Slora † (Km 52,40)
UHB linna ved Slora, brua over Hølandselva
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna
Fhv UHB mellom Hemnes og Skulerud
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
UHB linna langs strekningen Hemnes - Skulerud
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna
UHB linna ved Slora, brua over Hølandselva
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna

Elverum bru (27,5 m lang)
Fhv UHB nær Elverum bru
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Elverum bru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Fhv UHB Elverum bru over Hølandselva
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Fhv UHB Elverum bru over Hølandselva
© Yngve Øines
Finn i Postvogna


Lokomotivstallen på Skulerud
Lostallen på Skulerud
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Skulerud stasjon: Norges Statsbaner møter Deutsche Bahn
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Lokstallen på Skulerud
© Lokstallen på Skulerud
Finn i Postvogna
Lokstallen på Skulerud etter oppussing 2020/2021
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna


Skulerud † (Km 57,00)
27 juli 2006 ©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle

©
Finn i Postvogna
27 juli 2006 ©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved endestasjonen på Skulerud ligger det fortsatt noen sviller
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Skulerud, kransporet
Kran ved Skulerud stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Timmerkran
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Kran ved Skulerud stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skulerud: krana
© Yngve Øines
Finn i Postvogna

Løftekrana som flyttet tømmer fra tog til Skulerudvann for fløting til Tistedal,

Legg til informasjon om #12 Urskog Hølandsbanen ⌘ - Skulerud, kransporet


Skulerud, sidespor mot ''Turisten''
Skulerud
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Nye skinner på Skulerud
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skulerud st: Havnesporet og WC
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Skulerud
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Kart over stasjonsområdet på Skulerud
I alt 1 bilde
Skulerud stasjon
©
Finn i Postvogna
Skulerud stasjon
©
Finn i Postvogna

DS Turisten, forbindelse på Haldenkanalen til Tistedal
Den restaurerte båten Turisten (1887) Nylands Verksted, byggenr.65 på Skulerud
© Dag Ermesjø
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Turisten
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Turisten
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Strømsfoss: DS Turisten
© Yngve Øines
Finn i Postvogna


andre
Utkikk bakover
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Borre firkantet hull
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Borre firkantet hull
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com