Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > #12 Urskog Hølandsbanen ⌘
Støtt oss
Ukens Bilde
Cargo Net 41901 med El16 2203 ved Brålanda
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Rc4's in the Snow
Fotograf: Deane Motis

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
HM 304401 | Rødekro - Tinglev km 93,0 | 242.502 + 182 506 + 63 80 99-92 007-3 | køreledningsmåletog
Fotograf: Steffen Haase

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


#12 Urskog Hølandsbanen ⌘

Urskog Hølandsbanen

Urskog Hølandsbanen ble bygget som privat smalsporet bane, med sporvidde på 750mm.
Den ble åpnet i tre etapper.
Selskapet Urskogbanen bygget første etappe, fra Bingsfossen til Bjørkelangen, som ble åpnet 14. november 1896. Drøye 2 år senere, i 1898 hadde selskapet Hølandsbanen bygget ferdig strekingen mellom Bjørkelangen og Skulerud.
Siste etappe var byggingen av strekningen mellom Bingsfossen og inn til Sørumsand sentrum. Denne ble åpnet 7. desember 1903.
Fram til 1. januar 1945 var banen et privat aksjeselskap.
Da overtok Staten ved NSB som fra 1947 drev banen under navnet Aurskog-Hølandbanen fram til nedleggelsen 1. juli 1960.

Etter åpningen gikk det to tog daglig mellom Bingsfoss og Bjørkelangen. Etter forlengelsen til Skulerud i 1898, ble det kjørt ett tog daglig mellom Skulerud og Bjørkelangen og to tog daglig mellom Bjørkelangen og Bingsfoss. I 1937 nådde Urskog-Hølandsbanen sin storhetstid, da hele fem tog kjørte daglig mellom Sørumsand og Bjørkelangen og tre tog daglig mellom Bjørkelangen og Skulerud.

Urskog-Hølandsbanen ble nedlagt i 1960 etter flere år med underskudd.
Da banen ble nedlagt, ble det anlagt nye veger i området som erstatning for banen.

Litt om museumsbanen

I 1966 ble det startet museumstogkjøring på den 2,5 km lange strekningen Fyen–Bingsfos-Fossum.
Sporet på strekningen Fyen-Sørumsand (ca 0,8 km)var da fjernet, men ble reetablert på dugnad. Først til Presterud i 1968 (ca 0,3 km), så til Sørumsand i 1989. 

På Sørumsand er det oppført en stasjonsbygning som kopi av stasjonsbygningen på Bjørkelangen, en vognhall og en kombinert lokomotivstall og verksted som er en eksteriørmessig kopi av Urskog-Hølandsbanens verksted på Bjørkelangen.


Den bevarte strekningen ble fredet i 1982 sammen med hele rresterende deler av anlegget i Sørumsand.
UHB er i dag en stiftelse, og Urskog-Hølandsbanen er en avdeling i Akershusmuseet, som står for den daglige driften.
Venneforeningen Tertitten sørger for bemanning av togene på kjøredagene, samt dugnader og prosjekter i driften av museumsbanen.

 

Urskog Hølandsbanen
Bygget av Urskogbanen:Strekningen Bingsfossen til Bjørkelangen ble bygget av selskapet Urskogbanen
Banestrekning åpnet:14. november 1896
Sporvidde:750 mm
Bygget av Hølandsbanen:Strekningen Bjørkelangen til Skulerud
Åpning av strekningen:15. desember 1898
Banen åpnet til Sørumsand:Strekningen Bingsfossen til Sørumsand åpnet den 7. desember 1903
Overtatt av staten ved NSB1. januar 1945
Banen nedlagt:1960

De fleste av lokomotivene fikk navn etter bygder og steder banen gikk igjennom. 

 • Nr. 1 «Urskog», byggget 1895.
 • Nr. 2 «Eidsverket», bygget 1895.
  Fikk senere navnet «Urskog» da nr. 1 ble utrangert.

  I dag del av «Tertittoget» på Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 3 «Høland», bygget 1898.
 • Nr. 4 «Setskogen», bygget 1909.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 5 «Bjørkelangen», bygget 1924.
  Ble etter nedleggelsen gitt til studentene ved maskinlinja på Norges tekniske høgskole i Trondheim.
 • Nr. 6 «Høland», bygget 1925.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 7 «Prydz», bygget 1950.
  Tilhører i dag Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 8 «Bingsfos».

 


Privatbane, overtatt av NSB 1945.
I dag museumsbanen på en kort strekning.

 

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen.
Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud.
De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.).
Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

 

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945.
Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen.
Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

 

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.


 

 

Skulerud stasjon
[bilde]
Stasjonsbygningen på Skulerud ble revet i 1974

Urskog Hølandsbanen

Urskog Hølandsbanen ble bygget som privat smalsporet bane, med sporvidde på 750mm.
Den ble åpnet i tre etapper.
Selskapet Urskogbanen bygget første etappe, fra Bingsfossen til Bjørkelangen, som ble åpnet 14. november 1896. Drøye 2 år senere, i 1898 hadde selskapet Hølandsbanen bygget ferdig strekingen mellom Bjørkelangen og Skulerud.
Siste etappe var byggingen av strekningen mellom Bingsfossen og inn til Sørumsand sentrum. Denne ble åpnet 7. desember 1903.
Fram til 1. januar 1945 var banen et privat aksjeselskap.
Da overtok Staten ved NSB som fra 1947 drev banen under navnet Aurskog-Hølandbanen fram til nedleggelsen 1. juli 1960.

Etter åpningen gikk det to tog daglig mellom Bingsfoss og Bjørkelangen. Etter forlengelsen til Skulerud i 1898, ble det kjørt ett tog daglig mellom Skulerud og Bjørkelangen og to tog daglig mellom Bjørkelangen og Bingsfoss. I 1937 nådde Urskog-Hølandsbanen sin storhetstid, da hele fem tog kjørte daglig mellom Sørumsand og Bjørkelangen og tre tog daglig mellom Bjørkelangen og Skulerud.

Urskog-Hølandsbanen ble nedlagt i 1960 etter flere år med underskudd.
Da banen ble nedlagt, ble det anlagt nye veger i området som erstatning for banen.

Litt om museumsbanen

I 1966 ble det startet museumstogkjøring på den 2,5 km lange strekningen Fyen–Bingsfos-Fossum.
Sporet på strekningen Fyen-Sørumsand (ca 0,8 km)var da fjernet, men ble reetablert på dugnad. Først til Presterud i 1968 (ca 0,3 km), så til Sørumsand i 1989. 

På Sørumsand er det oppført en stasjonsbygning som kopi av stasjonsbygningen på Bjørkelangen, en vognhall og en kombinert lokomotivstall og verksted som er en eksteriørmessig kopi av Urskog-Hølandsbanens verksted på Bjørkelangen.


Den bevarte strekningen ble fredet i 1982 sammen med hele rresterende deler av anlegget i Sørumsand.
UHB er i dag en stiftelse, og Urskog-Hølandsbanen er en avdeling i Akershusmuseet, som står for den daglige driften.
Venneforeningen Tertitten sørger for bemanning av togene på kjøredagene, samt dugnader og prosjekter i driften av museumsbanen.

 

Urskog Hølandsbanen
Bygget av Urskogbanen:Strekningen Bingsfossen til Bjørkelangen ble bygget av selskapet Urskogbanen
Banestrekning åpnet:14. november 1896
Sporvidde:750 mm
Bygget av Hølandsbanen:Strekningen Bjørkelangen til Skulerud
Åpning av strekningen:15. desember 1898
Banen åpnet til Sørumsand:Strekningen Bingsfossen til Sørumsand åpnet den 7. desember 1903
Overtatt av staten ved NSB1. januar 1945
Banen nedlagt:1960

De fleste av lokomotivene fikk navn etter bygder og steder banen gikk igjennom. 

 • Nr. 1 «Urskog», byggget 1895.
 • Nr. 2 «Eidsverket», bygget 1895.
  Fikk senere navnet «Urskog» da nr. 1 ble utrangert.

  I dag del av «Tertittoget» på Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 3 «Høland», bygget 1898.
 • Nr. 4 «Setskogen», bygget 1909.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 5 «Bjørkelangen», bygget 1924.
  Ble etter nedleggelsen gitt til studentene ved maskinlinja på Norges tekniske høgskole i Trondheim.
 • Nr. 6 «Høland», bygget 1925.
  Brukes i dag av museumsbanen.
 • Nr. 7 «Prydz», bygget 1950.
  Tilhører i dag Norsk Jernbanemuseum.
 • Nr. 8 «Bingsfos».

 


Privatbane, overtatt av NSB 1945.
I dag museumsbanen på en kort strekning.

 

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen.
Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud.
De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.).
Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

 

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945.
Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen.
Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

 

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.


 

 Sørumsand (Km 0,00)
Vill vest på Sørumsand
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 53 bilder - se alle
21 aug 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
UHB, Sørumsand stasjonsområde
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
UHB, ved Sørumsand st
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna


Tunnel under Kongsvingerbanen
Lok nr 7 (Prydz) passerer Fyen en søndag i desember
© Hans Erik Bjerke
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Prøvkjøring
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Urskog-Hølandsbanen
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Vinterstemning på Tertitten
© Hans Erik Bjerke
Finn i Postvogna


Blakerveien FV 171
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bingsfoss (Km 2,43)
Bingfoss Stasjon
© Richard Magnor Stenbro
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Bingsfos
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Kryssende tog 2
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Fossum (Km 3,69
Høland klar for rundgang.
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Fossum i Blaker med lav nyttårssol.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Urskog-Hølandsbanen
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Fossum
© Øyvind Mjelde
Finn i Postvogna


Fossum bru † (Blakerveien FV 171)
I alt 1 bilde
End of the line
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
End of the line
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Kvevli † (Km 6,53)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ørken †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hoel sidespor †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mork † (Km 10,46)
Priveten på Mork
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Priveten på Mork
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Priveten på Mork
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Priveten på Mork
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Kjellingmo † (Km 14,35)
Mellom Killingmo og Finstadbru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Killingmo på Jernbanemuseumet 16.9.2005 ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Killingmo "nye" - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mellom Killingmo og Finstadbru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Finstadbru † (Km 16,20)
Finstad 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Finstad 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Finstad 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Finstad 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Aurskog † (Km 18,72)
I alt 1 bilde
Brua rett før Aurskog stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brua rett før Aurskog stasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Toverud † (Km 20,32)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lierfoss † (Km 22,63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Liermoen † (Km 25,55)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørkelangen † (Km 27,70)
Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Bjørkelangen stasjon, 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Bjørkelangen stasjon og vanntårn, 14. juni 2005
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Bjørkelangen stasjon anno 2005
© Kjell Wiulsrød
Finn i Postvogna


Sagsporet †
I alt 1 bilde
Sidespor på Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Sidespor på Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Furulund † (Km 29,90)
I alt 1 bilde
Traseen sydover fra Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Traseen sydover fra Bjørkelangen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Hornåseng † (Km 31,97)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brangerud † (Km 35,60)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fosser † (Km 37,16)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Løken † (Km 40,15)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Olbergveien † (Km 42,66)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hjellebøl † (Km 44,13)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hemnes † (Km 48,80)
Hemnes stasjon, nå miljøstasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brua ved Hemnes
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Traseen ved Hemnes
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Hemnes stasjon, nå miljøstasjon
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Slora † (Km 52,40)
I alt 1 bilde
Fhv UHB mellom Hemnes og Skulerud
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Fhv UHB mellom Hemnes og Skulerud
© Yngve Øines
Finn i Postvogna

Elverum bru (27,5 m lang)
Elverum bru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Elverum bru
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Fhv UHB Elverum bru over Hølandselva
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Fhv UHB Elverum bru over Hølandselva
© Yngve Øines
Finn i Postvogna


Skulerud † (Km 57,00)
Kran ved Skulerud stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
27 juli 2006 ©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Timmerkran
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Skulerud: krana
© Yngve Øines
Finn i Postvogna


DS Turisten, forbindelse på Haldenkanalen til Tistedal
Turisten
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Turisten
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Turisten
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Turisten
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


andre
Togpersonell hos U-Hb
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
©Kjell Wiulsrød - Fra julekjøringen 2005
© Kjell Wiulsrød
Finn i Postvogna
UHB i dag
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Borre firkantet hull
© Jan Haugen
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com