Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Støtt oss
Ukens Bilde
ukens bilde
Di3.628 passerer km 207,261 etter å ha ryddet Sørlandsbanen
Fotograf: Finn Lund

Tidligere Ukens Bilde

Siste opplastninger
Siste innlegg
facebook

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
[bilde]
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983

Litt Historikk

I 1874 nedsatte regjeringen den første store jernbanekommisjonen, og retningslinjene for den fremtidige jernbaneutbyggingen i Norge ble fastlagt.

Som «de store forbindelseslinjer» ble anført Vestlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen samt en begynnende Nordlandsbane.

 

Vestlandsbanen over Larvik og Skien var oppført som den første «forbindelseslinje" og ble besluttet bygget av Stortinget den 9. juni 1875.
Det ble da uttalt at denne banen var begynnelsen til en framtidig  jernbaneforbindelse med det sydlige Norge.

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger.

Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen.

Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen.
Banen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane med en sporvidde på 1067 mm. Linjevalget for Grevskapsbanen ble heftig diskutert.
Det ble utarbeidet forslag om en kystlinje i 3 alternativer og forslag om en 
innlandslinje i 5 alternativer. Vestfoldbyene gikk ubetinget inn for et kystalternativ, og det ble lagt ut for privat og offentlig aksjetegning.

Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var 
Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn.
Hensikten med å bygge som smalsporet jernbane, var at den da lettere kunne kobles til 
Drammenbanen og Randsfjordbanen.

I 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor, og i 1957 fikk banen elektrisk drift.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-triangelet på Østlandet, og det er vedtatt å bygge dobbeltspor på hele strekningen.
Vestfoldbanen er nå (2017), strekningsvis under ombygging til dobbeltsporet jernbane.


Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trasé med lengde 22,5 km.
Banen går stort sett på tvers av dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på strekningen med over 20 minutter.
Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Bygget av
Dobbeltspor: Kobbervik - Nykirke (31 km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banelengde: 137,79 km (Drammen – Eidanger)
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12
Elektrisk drift ?Ja
Fjernstyring ?Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)
Sidespor med godstrafikk: Brevikbanen Eidanger – Tangenkaia/Brevik
Tlknyttede baner: Drammen- og Sørlandsbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen.
Anmerkning/bevart
[bilde]
Drammen stasjon
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
[bilde]
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983

Litt Historikk

I 1874 nedsatte regjeringen den første store jernbanekommisjonen, og retningslinjene for den fremtidige jernbaneutbyggingen i Norge ble fastlagt.

Som «de store forbindelseslinjer» ble anført Vestlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen samt en begynnende Nordlandsbane.

 

Vestlandsbanen over Larvik og Skien var oppført som den første «forbindelseslinje" og ble besluttet bygget av Stortinget den 9. juni 1875.
Det ble da uttalt at denne banen var begynnelsen til en framtidig  jernbaneforbindelse med det sydlige Norge.

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger.

Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen.

Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen.
Banen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane med en sporvidde på 1067 mm. Linjevalget for Grevskapsbanen ble heftig diskutert.
Det ble utarbeidet forslag om en kystlinje i 3 alternativer og forslag om en 
innlandslinje i 5 alternativer. Vestfoldbyene gikk ubetinget inn for et kystalternativ, og det ble lagt ut for privat og offentlig aksjetegning.

Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var 
Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn.
Hensikten med å bygge som smalsporet jernbane, var at den da lettere kunne kobles til 
Drammenbanen og Randsfjordbanen.

I 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor, og i 1957 fikk banen elektrisk drift.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-triangelet på Østlandet, og det er vedtatt å bygge dobbeltspor på hele strekningen.
Vestfoldbanen er nå (2017), strekningsvis under ombygging til dobbeltsporet jernbane.


Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trasé med lengde 22,5 km.
Banen går stort sett på tvers av dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på strekningen med over 20 minutter.
Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Bygget av
Dobbeltspor: Kobbervik - Nykirke (31 km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banelengde: 137,79 km (Drammen – Eidanger)
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12
Elektrisk drift ?Ja
Fjernstyring ?Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)
Sidespor med godstrafikk: Brevikbanen Eidanger – Tangenkaia/Brevik
Tlknyttede baner: Drammen- og Sørlandsbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen.
Anmerkning/bevart
[bilde]
Drammen stasjon


Drammen (Km 52,86)
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
BFM 70007 med tåg 822 i Drammen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Bru over Riksvei 282 Kreftings gate (ca. 40 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Randsfjordbanen mot Sundland/Hokksund/Kongsberg/Hønefoss
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gangbroen Kamelen
Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gangbroen Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i PostvognaBru over jernbanen for Fv 36 Konnerudgata
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over jernbanen for Fv 27 Frydenhaugveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru for Kleivene, over jernbanen
I alt 1 bilde
Vestfoldbanen ved Fjellsbyen..ser retning Drammen
© Tore Wahl
Finn i PostvognaBru over Europavei 18 (106 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Fjellsbyen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Kobbervik - start dobbeltspor (Km 60,98)
I alt 1 bilde
Sporvekselen på Kobbervik st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i PostvognaBru over E 18 (ca. 160 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over banen for Fv33 Gundesølina
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gunnarsrud (Km 61,50) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skoger (Km 63,05) †
I alt 1 bilde
Gt 5335? og BM 65.41 Skoger desember 1981
© Ove Tovås
Finn i PostvognaBru over banen for Fv34 Unelsrødlina
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skoger blokkpost (Km 64,14)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gutu
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over elva: Bremsa (394 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Galleberg † (Km 68,63)
Godshuset på Galleberg gml. stasjon
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Godshuset på Galleberg gml. stasjon
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Galleberg 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i PostvognaGamle strekningen Galleberg - Sande
Det siste toget på gamlestrekningen ved Sande. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tidligere Ås kurven ved Sande
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Det siste toget på gamlestrekningen ved Sande. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i PostvognaPlanovergang på Sande stasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sande † (Km 73,07) (1881-2001)
Sande 1992 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Nordgående tog på Sande st. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Sande 1992 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Den opprinnelige Sande stasjon åpnet med første del av Vestfoldbanen i 1881. Mens de fleste stasjonsbygninger på Vestfoldbanen ble tegnet av Balthazar Lange, tok man i Sande i bruk et allerede eksisterende hus.

Sande stasjon var i noen år på 80 og 90-tallet nedlagt.
Godstrafilken ble avviklet på slutten av 70-tallet.

Da den nye parsellen av Vestfoldbanen gjennom nordre Vestfold ble åpnet i 2001, fikk Sande en ny stasjon.

Stasjonsgaarden Kafe og Bar holder i dag til i det opprinnelige stasjonshuset.


Planovergang for FV 319 Hanekleivveien
I alt 1 bilde
?
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i PostvognaGamle strekningen Sande - Holm
I alt 1 bilde
Bilde tatt sydover, fra syd for Sande hp. langs dobbeltsporet
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Da den nye strekningen av Vestfoldbanen ble åpnet i 2001, fikk Sande en ny stasjon.


Ve †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Holm † (Km 77,01)
Søndre ende på dobbeltspor ved Holm.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Søndre ende på dobbeltspor ved Holm.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Holm st Vestfoldbanen©Per Einar Oreberg
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Tog 823 ved den nye tunnelen til Holmestrand
© Rolf Støen
Finn i PostvognaØygarden Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Smørstein Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Smørstein tunnel
Vestfoldbanen, tunnell før Holmestrand
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen, tunnell før Holmestrand
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
NSB Regiontog til Skien med 70 06 ved Smørstein tunnel, Vestfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Lengde 288m


Holmestrand plo
I alt 1 bilde
Holmenstrand - ICE tog på vei inn til stasjonen
© Gordon Ferguson
Finn i PostvognaHolmestrand (Km 86,09 k)
Holmestrand stasjon
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Holmestrand stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
72013 på Holmestrand stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Åpnet 7 desember 1881


Nykirke kryssingsspor
Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Nordre ende av tunnelen, Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Bm 70 08 ved Nykirke kryssingspor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Nykirke † (Km 95,26)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nykirke Plo
I alt 1 bilde
Planovergang ved Nykirke
© Jan-Tore Egge
Finn i PostvognaSkoppum (Km 99,54)
Skoppum 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Skoppum 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Skoppum 2016
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna
Skoppum 2016
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna

Sidelinjen Skoppum–Horten (Hortenlinjen) ble nedlagt for persontrafikki 1967 og for godstrafikk i 2002.
Skinnegangen på Hortenlinja ble fjernet i 2009.


Hortenlinjen
BM66 i Skoppum på spåret till Horten
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
©Thorbjørn Mauseth
© Thorbjørn Mauseth
Finn i Postvogna
Hortenlinja ved Skoppum
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
BM66 i Skoppum på spåret till Horten
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Sidelinjen Skoppum–Horten (Hortenlinjen) ble nedlagt for persontrafikki 1967 og for godstrafikk i 2002.
Skinnegangen på Hortenlinja ble fjernet i 2009.


Fv 666 Tokerødveien over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Riksvei 19 under Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Adal (Km 102,97)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Adal; Planovergang for Fv 665 Solerødveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Jareteigen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skotte †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Ny trasé for Vestfoldbanen til/fra Tønsberg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Barkåker † (Km 108,42)
Barkåker 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Barkåker 1994
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Barkåker 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i PostvognaBarkåker; Planovergang for Fv 540 Barkåkerveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Varåker; Planovergang for Barkåker industriområde
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tomsbakken; Planovergang for Fylkesvei 35
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Planovergang for Fylkesvei 325/459 - Halfdan Wilhelmsens allé
BM74 06 på Tønsberg Plo
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
BM74 06 på Tønsberg Plo
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Tåg mot Oslo/Eidsvoll ankommer Tønsberg
© Arne Arvidsson
Finn i PostvognaTønsberg (Km 113,76)
Tønsberg stasjon mot gatesiden..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Tönsberg stasjon
© Stefan Nicolaisen
Finn i Postvogna
Tønsberg , lastekran
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tønsberg stasjon mot gatesiden..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Tønsberg nye stasjon ble åpnet 1 okt 1915


Tønsberg gamle †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tønsberg; Planovergang for Fv 461 Eckersbergs gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Jarlsberg points † (Km 117,80)
I alt 1 bilde
Vestfoldbanen Jarlsberg Points fra 1906
© Ukjent
Finn i PostvognaJarlsberg landbane †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sem
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Brio sidespor i Sem
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna

Åpnet 7 desember 1881


Sem-Viksveien Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Grimestad
Vokterboligen på Grimestad, Vestfoldbanen, med sørgående tog.
© solveig lid ball
Finn i Postvogna
Vokterboligen på Grimestad, Vestfoldbanen, med sørgående tog.
© solveig lid ball
Finn i Postvogna
Det er omtrent umulig å komme til vokterboligen på Grimestad med bil om vinteren - men vakkert er det. I vinter skal jeg prøve å få tatt bildet MED tog!
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
12.47 til Lillehammer suser forbi vokterboligen på Grimestad, over fjordårsgress og våndens vinterganger.
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Stokke Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Stokke
Stokke st. Damen i luka fikser billetter på sekunder.
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Stokke st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Stokke st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Stokke st. Dette kan du også kjøpe på stasjonen.
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Åpnet 7 desember 1881


Torp
Torp Sandefjord Lufthavn?
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tog 826 på vei inn til Torp/Sandefjord Lufthavn
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Torp Sandefjord Lufthavn?
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Tog 826. Folket strømmer til dørene!
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna

Torp, km 134,92


Råstad † (Km 134,97)
Uppehåll i Råstad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Uppehåll i Råstad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Råstad 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i PostvognaUnneberg I Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Unneberg II Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gokstad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Undergang v/Hosle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hosle Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Undergang v/Sandar Herredshus
En liten syklist © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
En liten syklist © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Landets minste undergang? © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Dølebakken
I alt 1 bilde
Dølebakken undergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaSandefjord
Sandefjord, Havnesporet,
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Møte, 70-612 venter på 70-613 i Sandefjord
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Sandefjord stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Sandefjord stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Stasjon 07.12.1881


Sandefjord Plo
I alt 1 bilde
Planovergangen ved Sandefjord st. © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaCorneliussen sidespor
I alt 1 bilde
Corneliussen spor gikk til venstre her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Modalen
Modalen bru, sett fra syd © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Modalen bru, sett fra nord © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Modalen bru, sett fra syd © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lengde 23m


Overgang Bugårdsbakken
I alt 1 bilde
Laskenveien bru © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaVirrik
I alt 1 bilde
Virik hp og bru til Yrkesskolen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Bugårdsbekken grind
I alt 1 bilde
Bugårdsbekken grind © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaVestre Virik Plo
I alt 1 bilde
Ikke navngitt overgang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaKjellberg Plo
I alt 1 bilde
Apollov planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaSkiringssal
I alt 1 bilde
Skiringssal hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Bærløkka
Tog 830 ved Bærløkka (Larvik-Sandefjord).
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Foto: Roar Olsen - Bærløkka hp i 1975
© Roar Olsen
Finn i Postvogna
Bærløkka hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 830 ved Bærløkka (Larvik-Sandefjord).
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Undergang Førstad
I alt 1 bilde
Førstad © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaFørstad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1950


Jåberg Plo
Tog 821 på Jåberg planovergang
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Jåberg Planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 821 på Jåberg planovergang
© Rolf Støen
Finn i PostvognaJåberg
Tog 826 ved forhenværende Jåberg stasjon
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Jåberg st lå her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 826 ved forhenværende Jåberg stasjon
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sp 07.12.1881, nedl. 1978


Istre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1946


Hybbestad
I alt 1 bilde
Tog 817 passerer Hybbestad tidl. hp
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Hybbestad Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skalberg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Lauve
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Lauve st. godshuset 2005
© Kolbjorn Løvdahl
Finn i Postvogna

Stasjon 07.12.1881, ubemannet 1978


Vikvegen Plo
© Thor Ludvigsen Vikveien planovergang 2. sept 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vikveien Planovergang 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen Vikveien planovergang 2. sept 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Vikveien planovergang
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Vikvegen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Viksfjord
I alt 1 bilde
Viksfjord stasjon, 1981
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Viksfjord Plo
I alt 1 bilde
Viksfjord st. 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaGuri
I alt 1 bilde
Guri Holdeplass @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Kaupang
BM 74 10 og 74 01 i tog 12926 ved km 154.500
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gt 85804 ved km 152.900
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
BM 70 14 i tog 830 ved km 154.000
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
BM 74 10 og 74 01 i tog 12926 ved km 154.500
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Holdeplass, nedl. 1978


Undergang v/Grøtting
I alt 1 bilde
Undergangen ved Huseby © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Kun for fotgjengere


Grøtting Plo
BM 70 m10 ved Grøtting plo i tog 830
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Overgangen ved Huseby © Thor udvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Grøtting planovergang
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Grøtting planovergang mot Sandefjord
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Grøtting
Gt 85804 ved Grøtting
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Biltoget til Cargolink i Grøttingkurven
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Gt 85804 ved Grøtting
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Skreppestad Plo
I alt 1 bilde
Overgangen ved Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaOvergang Tjøllingv.
I alt 1 bilde
Nye vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaOvergang Skreppestadv.
I alt 1 bilde
Gamle vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaSkreppestad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Bru over Lågen
Brua over Lågen sett fra Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Brua over Lågen sett fra Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Brua over Numedalslågen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ukjent BM 70 på bru over Numedalslågen i Larvik
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Lengde 168m


Treschow Fritzøe sidespor
I alt 1 bilde
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaLarvik omformerstasjon sidespor
Industrisporet mot Elveveien
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik omformerstasjon
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lågen
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ved Laagen hp. ABS 70.604
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 821 ved Elveveien i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Lågen og Revet sidespor
Kanalkaia veksel © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Her starter sporet mot Revet
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Kanalkaia & Impregneringa veksel © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Skifting på Revet i Larvik
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Nedlagt


Alfr. Andersen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt


Undergang Framhallen
I alt 1 bilde
Larvik, undergang Framhallen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Dronningensg.
Tog 873 ved Torstrand torg, Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Larvik, ved Fram stadion i 1910 © Haagaas
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 873 ved Torstrand torg, Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Lengde 21m


Undergang Colbjørnsensg.
2002 © Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
2002 © Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen El 18 2261 ved Torstrand Torg 7 sept 06
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaTorstrand
I alt 1 bilde
Undergangene på Torstrand Torg
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1945


Undergang Strandgt.
I alt 1 bilde
Undergangen ved
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaHerregårdssletten tunnel
I alt 1 bilde
Ved Herregården Tunnell Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lengde 102m


Overgang Kirkestredet
I alt 1 bilde
Tog 826, Larvik 26 nov 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaLarvik lokomotivstall
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Lokstallen i Larvik 1979 © thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Svingskiva i Larvik 2005 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Larvik (Km 158,66)
Larvik st, sett fra Bøkkerfjellet
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 52 bilder - se alle
Byste av Narvesens grunnlegger © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik stasjon 1910 © Ukjent fotograf
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Larvik Plo
Planovergang Larvik havn © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Planovergang Larvik havn © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tre verneverdige i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Stavernsv.
Jernbaneundergangen Stavernsveien Larvik ca 1980 © Kolbjørn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Undergang Stavernsvei 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna

Lengde 26m


Bru over Farriselva
Mot Larvik ved Mellomdammen Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Brua over Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Mot Larvik ved Mellomdammen Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ved Hammerdalen like etter avgang Larvik mot Skien © M. Andersen. Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Lengde 102m


Ny strekning mot Porsgrunn
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trassé med lengde 22,5 km. Banen går stort sett på tversav dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på sttekningen med over 20 minutter. Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.


Undergang E18 Farriseidet
I alt 1 bilde
Vegbruene på Farriseidet © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang veg Farriseidet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Undergang Skiensv. Farriseidet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tunnel I
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 329m


Skogtveit
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Tunnel II
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 189m


Tunnel III
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 22m


Tunnel IV
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 33m


Tunnel V
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 141m


Tunnel VI
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 32m


Tunnel VII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 41m


Kjose Plo
Kjose PLO 1
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose PLO 1 mot Larvik
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose PLO 1 mot Skien
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose PLO 1
© Tom Johnsen
Finn i PostvognaKjose (Km 169,47)
Kjose HP
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kjose HP
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose HP
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose. km 169,47.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Holdeplass


Kjose Bp (Km 169,82)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Strand Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Strandsmyr
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl.


Bru over Bærugdalen
Bærug bro, Vestfoldbanen, mellom Kjose og Eikenes
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bærug Bro, Vestfoldbanen, mellom Eikenes og Kjose
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
Bærug bro, Vestfoldbanen, mellom Kjose og Eikenes
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
EL 14 2200 i godstog på vei mot Bærugbrua
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Lengde 93m


Eikenes (Km 174,44)
Eikenes hp. km 174,64
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Et tog i retning Skien passerer Eikenes
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Eikenes hp. km 174,64
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eikenes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Holdeplass


Tunnel VIII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 24m


Tunnel IX
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 33m


Bru over Gjeitebekk
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 20m


Tunnel X
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 108m


Tunnel XI
I alt 1 bilde
Larvik-Oklungen byr på mye natur
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lengde 30m


Bakke
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Tunnel XII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 63m


Overgang Oklungv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Oklungen (Km 182,10)
Oklungen st.
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Oklungen 05.05.2006 (Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Oklungen st.
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Oklungen st.
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna

Stasjon 21.11.1882


Undergang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Overgang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Norddal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Norddal sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Åpnet 1883, nedl.


Overgang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bjørkedal
I alt 1 bilde
Bjørkedal stasjon
© Andreas W.
Finn i PostvognaOvergang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Overgang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tjølsrud Hp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Overgang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Undergang Moheim
Undergang på Vestfoldbanen ved Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 875 med lok 2249 ved Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Undergang på Vestfoldbanen ved Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 824 ved Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i PostvognaEidanger innkjør
Utsikten fra det bakre loket på vei inn til Eidanger st
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Tog 875 med lok 2249 ved Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Innkjør Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Utsikten fra det bakre loket på vei inn til Eidanger st
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Fra Larvik


Eidanger lokstall/svingskive
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Rester av lokstall. Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Eidanger (Km 192,60)
Eidanger stasjon med Vestfold-tog
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Eidanger 20.03.2006 (Vestfoldbanen)
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Eidanger 20.03.2006 (Vestfoldbanen)
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Innkjørsignal Eidanger st., Vestfoldbanen, (kjøre)retning Larvik
© Arve Stordal
Finn i Postvogna

Stasjon 24.11.1882.
Brevikbanen:
Sidelinjen Eidanger–Brevik (Brevikbanen) mistet persontrafikken i 1968, men det kjøres fortsatt kalktog på banen.


Bjørntvedt sidespor
Frank fyller vognene
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tømming av vogner Ørvik sidespor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Fra fyllingen ved Bjørntvedt
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Frank fyller vognene
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Tollskogen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1965


Vallermyrane
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1970


Undergang Håndverksv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 24m


Bånnåsen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1942


Havnebanen
16/2 2007. Skiftetomta på Herøya sett mot nord.
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Gjennom denne porten gikk jernbanesporet inn på industriområdet. Herøya
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Hærøya
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
16/2 2007. Restene av skifteområdet på Herøya industrispor, Porsgrunn.
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna

Sidespor Porsgrunn-Herøya (Roligheten), lengde 2,88 km


Porsgrunn (Km 190,12)
70 sett ved porsgrunn
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Porsgrunn stasjon
© Andreas W.
Finn i Postvogna
70 sett ved porsgrunn
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
Porsgrunn
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Stasjon 21.11.1882


Lilleelvgt. Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over Lilleelva
I alt 1 bilde
Yètt ved porsgrunn stasjon
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
Lengde 25m


Dr. Munchsgt. Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Slottsbrugata
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1978


Osebakken Plo
I alt 1 bilde
Tog 875 passerer Osebakken plo
© Vestein Øvrom
Finn i PostvognaOsebakken
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1978


Vidarsgate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1970


Vidarsgate Plo
Vidarsgate planovergang
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Vidarsgate planovergang
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Vidarsgate plo km 188,39 Bratsbergbanen
© Kjetil Bull
Finn i PostvognaVidarsgate sidespor
Spor i periferien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Y1 1331 passerer Vidarsgate sidespor
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Frigitt rigel, Vidarsgate sidespor (km 188,11)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Infoskilt. Teksten sier det meste
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad (Km 186,80)
Omleda tog 5804, her kalt 85804, venter på ktyssende tog på Borgestad
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Stille kveld på Borgestad (Vestfoldbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Vognvisitører på Borgestad
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Omleda tog 5804, her kalt 85804, venter på ktyssende tog på Borgestad
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Holdeplass nedlagt 1918


Borgestadbakken Plo
Planovergangen ved Borgestadholmen/Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Borgestadholmen/Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Tog 2582 ved planovergangen sør for Borgestad st
© Andreas W.
Finn i PostvognaBorgestadholmen
Vestfoldbanen ved Borgestad.
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen ved Borgestad.
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Holdeplass nedlagt 1942


Hydro Næringspark Sidespor
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Borgestad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad
Skilt på stasjonsveggen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Borgestad st. 30.04.2006(Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Borgestad godsterminal
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Skifteopplæring på Borgestad
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Stasjon


Eilag sidespor
Sidesporet til Expert sett mot syd
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sidesporet til Expert sett mot syd
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sidesporet til Expert sett mot nord (Skien)
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
I stedet for tog del I
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Åpnet 1998


Hauen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1942


Undergang Riksv. 36
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 80m


Bøle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1970


Undergang ved Bøle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 23m


Kjær
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1970


Eikonrød Bp
Forsignal til Eikonrød blokkpost retning Skien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Forsignal til Eikonrød blokkpost retning Skien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Forsignal for Eikonrød bp. (og plo.) sett fra sør
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Eikonrød blokkpost, km 183,5 (trur jeg)
© Kjetil Bull
Finn i PostvognaEikonrød
Tog 2581 passerer stasjonstomta på Eikonrød
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Eikonrød 30.04.2006 (Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Eikonrød planovergang sett fra nord
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Tog 2581 (Skien-Porsgrunn) ved Eikonrød
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna

Holdeplass, nedl. 1995, sidespor til Skien G


Eikonrød Plo
I alt 1 bilde
Eikonrød planovergang og blokkpost
© Kjetil Bull
Finn i PostvognaEikonrød sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Til Skien G


Blåbærstien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Strekn. Eikonrød-Skien G. Holdeplass, nedl. 1970


Undergang Øvre Elveg.
I alt 1 bilde
Undergangen ved Øvre Elvegate i Skien
© Andreas W.
Finn i PostvognaFollestad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1988


Undergang Gampedalsv.
I alt 1 bilde
Undergangen ved gangstien "Klamra" i Skien
© Andreas W.
Finn i PostvognaSkien G tunnel
I alt 1 bilde
Definitivt stopp for elektrisk lokomotiv (Skien G)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Strekn. Eikonrød-Skien G


Skien G (Km 185,74)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Strekn. Eikonrød-Skien G Stasjon 24.11.1882, nedl.


Skienstunnelen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

1174 m lang


Undergang Ivar Aasens gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 26m


Skien N (Km 180,50 regnes via Kongsberg)
70004 Skien stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 31 bilder - se alle
Stopp inn til Skien stasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Skien
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Skien
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Åpnet 04.12.1916.
Tilhører egentlig Bratsbergbanen.

Fra Skien er det forbindelse med Bratsbergbanen til Nordagutu og Sørlandsbanen.


Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
I alt 1 bilde
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvognaandre
Brua over jernbanen der Elveveien går nå © Kolbjørn Løvdahl
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Butten © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Brua over jernbanen der Elveveien går nå © Kolbjørn Løvdahl
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com