Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning )
Støtt oss
Ukens Bilde
ukens bilde
CFL MX 1029 + MY 1146 med CB 6373 (Rg-Pa) i Ringsted.
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Night in Kil
Fotograf: Viktor Molander

Tidligere Dagens Bilde


Siste opplastninger
Siste innlegg
facebook

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning )
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
[bilde]
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983

Litt Historikk

I 1874 nedsatte regjeringen den første store jernbanekommisjonen, og retningslinjene for den fremtidige jernbaneutbyggingen i Norge ble fastlagt.

Som «de store forbindelseslinjer» ble anført Vestlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen samt en begynnende Nordlandsbane.

 

Vestlandsbanen over Larvik og Skien var oppført som den første «forbindelseslinje" og ble besluttet bygget av Stortinget den 9. juni 1875.
Det ble da uttalt at denne banen var begynnelsen til en framtidig  jernbaneforbindelse med det sydlige Norge.

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger.

Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen.

Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen.
Banen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane med en sporvidde på 1067 mm. Linjevalget for Grevskapsbanen ble heftig diskutert.
Det ble utarbeidet forslag om en kystlinje i 3 alternativer og forslag om en 
innlandslinje i 5 alternativer. Vestfoldbyene gikk ubetinget inn for et kystalternativ, og det ble lagt ut for privat og offentlig aksjetegning.

Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var 
Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn.
Hensikten med å bygge som smalsporet jernbane, var at den da lettere kunne kobles til 
Drammenbanen og Randsfjordbanen.

I 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor, og i 1957 fikk banen elektrisk drift.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-triangelet på Østlandet, og det er vedtatt å bygge dobbeltspor på hele strekningen.
Vestfoldbanen er nå (2017), strekningsvis under ombygging til dobbeltsporet jernbane.


Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trasé med lengde 22,5 km.
Banen går stort sett på tvers av dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på strekningen med over 20 minutter.
Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Bygget av
Dobbeltspor: Kobbervik - Nykirke (31 km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banelengde: 137,79 km (Drammen – Eidanger)
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12
Elektrisk drift ?Ja
Fjernstyring ?Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)
Sidespor med godstrafikk: Brevikbanen Eidanger – Tangenkaia/Brevik
Tlknyttede baner: Drammen- og Sørlandsbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen.
Anmerkning/bevart
[bilde]
Drammen stasjon
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
[bilde]
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983

Litt Historikk

I 1874 nedsatte regjeringen den første store jernbanekommisjonen, og retningslinjene for den fremtidige jernbaneutbyggingen i Norge ble fastlagt.

Som «de store forbindelseslinjer» ble anført Vestlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen samt en begynnende Nordlandsbane.

 

Vestlandsbanen over Larvik og Skien var oppført som den første «forbindelseslinje" og ble besluttet bygget av Stortinget den 9. juni 1875.
Det ble da uttalt at denne banen var begynnelsen til en framtidig  jernbaneforbindelse med det sydlige Norge.

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger.

Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen.

Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen.
Banen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane med en sporvidde på 1067 mm. Linjevalget for Grevskapsbanen ble heftig diskutert.
Det ble utarbeidet forslag om en kystlinje i 3 alternativer og forslag om en 
innlandslinje i 5 alternativer. Vestfoldbyene gikk ubetinget inn for et kystalternativ, og det ble lagt ut for privat og offentlig aksjetegning.

Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var 
Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn.
Hensikten med å bygge som smalsporet jernbane, var at den da lettere kunne kobles til 
Drammenbanen og Randsfjordbanen.

I 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor, og i 1957 fikk banen elektrisk drift.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-triangelet på Østlandet, og det er vedtatt å bygge dobbeltspor på hele strekningen.
Vestfoldbanen er nå (2017), strekningsvis under ombygging til dobbeltsporet jernbane.


Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trasé med lengde 22,5 km.
Banen går stort sett på tvers av dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på strekningen med over 20 minutter.
Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Bygget av
Dobbeltspor: Kobbervik - Nykirke (31 km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banelengde: 137,79 km (Drammen – Eidanger)
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12
Elektrisk drift ?Ja
Fjernstyring ?Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)
Sidespor med godstrafikk: Brevikbanen Eidanger – Tangenkaia/Brevik
Tlknyttede baner: Drammen- og Sørlandsbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen.
Anmerkning/bevart
[bilde]
Drammen stasjon


Drammen (Km 52,86)
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
BFM 70007 med tåg 822 i Drammen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Bru over Riksvei 282 Kreftings gate (ca. 40 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Randsfjordbanen mot Sundland/Hokksund/Kongsberg/Hønefoss
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gangbroen Kamelen
Gangbroen Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gangbroen Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i PostvognaBru over jernbanen for Fv 36 Konnerudgata
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over jernbanen for Fv 27 Frydenhaugveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru for Kleivene, over jernbanen
I alt 1 bilde
Vestfoldbanen ved Fjellsbyen..ser retning Drammen
© Tore Wahl
Finn i PostvognaBru over Europavei 18 (106 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Fjellsbyen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Kobbervik - start dobbeltspor (Km 60,98)
I alt 1 bilde
Sporvekselen på Kobbervik st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i PostvognaBru over E 18 (ca. 160 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over banen for Fv33 Gundesølina
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gunnarsrud (Km 61,50) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skoger (Km 63,05) †
I alt 1 bilde
Gt 5335? og BM 65.41 Skoger desember 1981
© Ove Tovås
Finn i PostvognaBru over banen for Fv34 Unelsrødlina
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skoger blokkpost (Km 64,14)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gutu
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over elva: Bremsa (394 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Galleberg † (Km 68,63)
Godshuset på Galleberg gml. stasjon
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Godshuset på Galleberg gml. stasjon
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Galleberg 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i PostvognaGamle strekningen Galleberg - Sande
Det siste toget på gamlestrekningen ved Sande. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tidligere Ås kurven ved Sande
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Det siste toget på gamlestrekningen ved Sande. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i PostvognaPlanovergang på Sande stasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sande † (Km 73,07) (1881-2001)
Sande 1992 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Nordgående tog på Sande st. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Sande 1992 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Den opprinnelige Sande stasjon åpnet med første del av Vestfoldbanen i 1881. Mens de fleste stasjonsbygninger på Vestfoldbanen ble tegnet av Balthazar Lange, tok man i Sande i bruk et allerede eksisterende hus.

Sande stasjon var i noen år på 80 og 90-tallet nedlagt.
Godstrafilken ble avviklet på slutten av 70-tallet.

Da den nye parsellen av Vestfoldbanen gjennom nordre Vestfold ble åpnet i 2001, fikk Sande en ny stasjon.

Stasjonsgaarden Kafe og Bar holder i dag til i det opprinnelige stasjonshuset.


Planovergang for FV 319 Hanekleivveien
I alt 1 bilde
?
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i PostvognaGamle strekningen Sande - Holm
I alt 1 bilde
Bilde tatt sydover, fra syd for Sande hp. langs dobbeltsporet
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Da den nye strekningen av Vestfoldbanen ble åpnet i 2001, fikk Sande en ny stasjon.


Ve †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Holm † (Km 77,01)
Holm st Vestfoldbanen©Per Einar Oreberg
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Søndre ende på dobbeltspor ved Holm.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Holm st Vestfoldbanen©Per Einar Oreberg
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Tog 823 ved den nye tunnelen til Holmestrand
© Rolf Støen
Finn i PostvognaØygarden Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Smørstein Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Smørstein tunnel
NSB Regiontog til Skien med 70 06 ved Smørstein tunnel, Vestfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen, tunnell før Holmestrand
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
NSB Regiontog til Skien med 70 06 ved Smørstein tunnel, Vestfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Lengde 288m


Holmestrand plo
I alt 1 bilde
Holmenstrand - ICE tog på vei inn til stasjonen
© Gordon Ferguson
Finn i PostvognaHolmestrand (Km 86,09 k)
Holmestrand stasjon
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
I alt 26 bilder - se alle
Holmestrand st. 2006.04.02 ©Arve Stordal
© Arve Stordal
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
72013 på Holmestrand stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Åpnet 7 desember 1881


Nykirke kryssingsspor
Bm 70 08 ved Nykirke kryssingspor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Nordre ende av tunnelen, Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 820 Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Nykirke † (Km 95,26)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nykirke Plo
I alt 1 bilde
Planovergang ved Nykirke
© Jan-Tore Egge
Finn i PostvognaSkoppum (Km 99,54)
Skoppum 2016
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Skoppum 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Skoppum 2016
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna
BM 74-21 og 74-01 ankommer Skoppum.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Sidelinjen Skoppum–Horten (Hortenlinjen) ble nedlagt for persontrafikki 1967 og for godstrafikk i 2002.
Skinnegangen på Hortenlinja ble fjernet i 2009.


Hortenlinjen
Hortenlinja ved Skoppum
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
©Thorbjørn Mauseth
© Thorbjørn Mauseth
Finn i Postvogna
Hortenlinja ved Skoppum
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
BM66 i Skoppum på spåret till Horten
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Sidelinjen Skoppum–Horten (Hortenlinjen) ble nedlagt for persontrafikki 1967 og for godstrafikk i 2002.
Skinnegangen på Hortenlinja ble fjernet i 2009.


Fv 666 Tokerødveien over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Riksvei 19 under Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Adal (Km 102,97)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Adal; Planovergang for Fv 665 Solerødveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Jareteigen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skotte †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Ny trasé for Vestfoldbanen til/fra Tønsberg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Barkåker † (Km 108,42)
Barkåker 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Barkåker 1994
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Barkåker 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i PostvognaBarkåker; Planovergang for Fv 540 Barkåkerveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Varåker; Planovergang for Barkåker industriområde
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tomsbakken; Planovergang for Fylkesvei 35
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Planovergang for Fylkesvei 325/459 - Halfdan Wilhelmsens allé
Tåg mot Oslo/Eidsvoll ankommer Tønsberg
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
BM74 06 på Tønsberg Plo
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Tåg mot Oslo/Eidsvoll ankommer Tønsberg
© Arne Arvidsson
Finn i PostvognaTønsberg (Km 113,76)
Tønsberg stasjon mot gatesiden..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Tønsberg 01/09/05 med El18.2253 fra stokke ulykken
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Sentralt på Vestfoldbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Tønsberg stasjon sett mot Drammen ..nord / vestover
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Tønsberg nye stasjon ble åpnet 1 okt 1915


Tønsberg gamle †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tønsberg; Planovergang for Fv 461 Eckersbergs gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Jarlsberg points † (Km 117,80)
I alt 1 bilde
Vestfoldbanen Jarlsberg Points fra 1906
© Ukjent
Finn i PostvognaJarlsberg landbane †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sem (Km 121,03)
Sem 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna

Åpnet 7 desember 1881


Sem-Viksveien Plo (kommunal vei)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Grimestad (Km 126,96)
Det er omtrent umulig å komme til vokterboligen på Grimestad med bil om vinteren - men vakkert er det. I vinter skal jeg prøve å få tatt bildet MED tog!
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
Vokterboligen på Grimestad, Vestfoldbanen, med sørgående tog.
© solveig lid ball
Finn i Postvogna
Det er omtrent umulig å komme til vokterboligen på Grimestad med bil om vinteren - men vakkert er det. I vinter skal jeg prøve å få tatt bildet MED tog!
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
12.47 til Lillehammer suser forbi vokterboligen på Grimestad, over fjordårsgress og våndens vinterganger.
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Stokke Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Stokke (Km 128,24)
Stokke st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Stokke st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Stokke stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Stokke st. sett fra vest.
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Åpnet 7 desember 1881


Råstad † (Km 134,97)
Råstad 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Uppehåll i Råstad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Råstad 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i PostvognaTorp (Sandefjord lufthavn) (Km 135,10) (Åpnet 2008)
Toget byttes med buss
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tog 826 på vei inn til Torp/Sandefjord Lufthavn
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Torp Sandefjord Lufthavn?
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Toget byttes med buss
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Torp, km 134,92


Unneberg I Plo
I alt 1 bilde
Unneberg I PLO
© Ståle Ualand
Finn i PostvognaUnneberg II Plo
I alt 1 bilde
Unneberg II PLO
© Ståle Ualand
Finn i PostvognaGokstad (Km 137,56)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Undergang v/Hosle
I alt 1 bilde
Undergang v/Hosle
© Ståle Ualand
Finn i PostvognaHosle Plo
I alt 1 bilde
Hosle PLO
© Ståle Ualand
Finn i PostvognaUndergang v/Sandar Herredshus
En liten syklist © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
En liten syklist © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Landets minste undergang? © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Dølebakken
I alt 1 bilde
Dølebakken undergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaSandefjord (Km 139,52)
Sandefjord, Havnesporet,
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Sandefjord
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Godshuset Sandefjord © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Sandefjord St.
© Einar Flaatin
Finn i Postvogna

Stasjon 07.12.1881


Sandefjord Plo
Sandefjord Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Sandefjord st. © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Sandefjord Plo.
© Aksel Lister
Finn i PostvognaCorneliussen sidespor
Corneliussen spor gikk til venstre her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Corneliussen spor gikk til venstre her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Utsikt fra Sandefjord stasjon mot Larvik.
© Aksel Lister
Finn i PostvognaUndergang Modalen
Modalen bru, sett fra syd © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Modalen bru, sett fra nord © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Modalen bru, sett fra syd © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lengde 23m


Overgang Bugårdsbakken
I alt 1 bilde
Laskenveien bru © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaVirrik
I alt 1 bilde
Virik hp og bru til Yrkesskolen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Bugårdsbekken grind
I alt 1 bilde
Bugårdsbekken grind © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaVestre Virik Plo
I alt 1 bilde
Ikke navngitt overgang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaKjellberg Plo
I alt 1 bilde
Apollov planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaSkiringssal
I alt 1 bilde
Skiringssal hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Bærløkka
Bærløkka hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Foto: Roar Olsen - Bærløkka hp i 1975
© Roar Olsen
Finn i Postvogna
Bærløkka hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 830 ved Bærløkka (Larvik-Sandefjord).
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Undergang Førstad
I alt 1 bilde
Førstad © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaFørstad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1950


Jåberg Plo
Jåberg Planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Jåberg Planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 821 på Jåberg planovergang
© Rolf Støen
Finn i PostvognaJåberg
Jåberg st lå her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Jåberg st lå her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 826 ved forhenværende Jåberg stasjon
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sp 07.12.1881, nedl. 1978


Istre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1946


Hybbestad
I alt 1 bilde
Tog 817 passerer Hybbestad tidl. hp
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Hybbestad Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Skalberg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Lauve
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna

Stasjon 07.12.1881, ubemannet 1978


Vikvegen Plo
© Thor Ludvigsen Vikveien planovergang 2. sept 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vikveien Planovergang 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen Vikveien planovergang 2. sept 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Vikveien planovergang
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Vikvegen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Viksfjord
I alt 1 bilde
Viksfjord stasjon, 1981
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Viksfjord Plo
I alt 1 bilde
Viksfjord st. 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaGuri
I alt 1 bilde
Guri Holdeplass @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Kaupang
BM 70 14 i tog 830 ved km 154.000
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gt 85804 ved km 152.900
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
BM 70 14 i tog 830 ved km 154.000
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
BM 74 10 og 74 01 i tog 12926 ved km 154.500
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Holdeplass, nedl. 1978


Undergang v/Grøtting
I alt 1 bilde
Undergangen ved Huseby © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Kun for fotgjengere


Grøtting Plo
BM 70 m10 ved Grøtting plo i tog 830
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Overgangen ved Huseby © Thor udvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Grøtting planovergang
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Grøtting planovergang mot Larvik
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Grøtting
Biltoget til Cargolink i Grøttingkurven
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Biltoget til Cargolink i Grøttingkurven
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Gt 85804 ved Grøtting
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Skreppestad Plo
I alt 1 bilde
Overgangen ved Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaOvergang Tjøllingv.
I alt 1 bilde
Nye vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaOvergang Skreppestadv.
I alt 1 bilde
Gamle vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaSkreppestad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Bru over Lågen
Brua over Numedalslågen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Brua over Lågen sett fra Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Brua over Numedalslågen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ukjent BM 70 på bru over Numedalslågen i Larvik
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Lengde 168m


Treschow Fritzøe sidespor
I alt 1 bilde
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaLarvik omformerstasjon sidespor
Industrisporet mot Elveveien
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lågen
Tog 821 ved Elveveien i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ved Laagen hp. ABS 70.604
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 821 ved Elveveien i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978


Lågen og Revet sidespor
Revet Sidespor, nye stoppbukker.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Industrispor til Revet © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Revet, Elveveien skiftetomt © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Revet sidespor.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Nedlagt


Alfr. Andersen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Nedlagt


Undergang Framhallen
I alt 1 bilde
Larvik, undergang Framhallen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Dronningensg.
Larvik, ved Fram stadion i 1910 © Haagaas
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Larvik, ved Fram stadion i 1910 © Haagaas
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 873 ved Torstrand torg, Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen Tog 875 ved Torstrand Torg 7 sept 06
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Lengde 21m


Undergang Colbjørnsensg.
2002 © Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
2002 © Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen El 18 2261 ved Torstrand Torg 7 sept 06
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaTorstrand
I alt 1 bilde
Undergangene på Torstrand Torg
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1945


Undergang Strandgt.
I alt 1 bilde
Undergangen ved
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaHerregårdssletten tunnel
I alt 1 bilde
Ved Herregården Tunnell Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lengde 102m


Overgang Kirkestredet
I alt 1 bilde
Tog 826, Larvik 26 nov 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaLarvik lokomotivstall
Lokstallen i Larvik 1979 © thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Larvik stasjon 10.04.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Larvik (Km 158,66)
BM 70 612 I Larvik 10.04.06 med Peter Wessel i bakgrunnen
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 58 bilder - se alle
BM 70 612 I Larvik 10.04.06 med Peter Wessel i bakgrunnen
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Det aller helligste,
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik st. 21.04.2006, Et av bildene i venterommet
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik Plo
Tre verneverdige i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Planovergang Larvik havn © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tre verneverdige i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang Stavernsv.
Undergang Stavernsvei 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Undergang Stavernvei 1979
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna

Lengde 26m


Bru over Farriselva
Bru over Farrisælva ved Mellomdammen, Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Brua over Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Mellomdammen Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Mot Larvik ved Mellomdammen Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Lengde 102m


Ny strekning mot Porsgrunn
I alt 1 bilde
Der den nye banen mellom Larvik og Porsgrunn skal gå.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trassé med lengde 22,5 km. Banen går stort sett på tversav dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på sttekningen med over 20 minutter. Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.


Undergang E18 Farriseidet
I alt 1 bilde
Vegbruene på Farriseidet © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i PostvognaUndergang veg Farriseidet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Undergang Skiensv. Farriseidet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tunnel I
I alt 1 bilde
Første tunnel på Farrisbanen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Lengde 329m


Skogtveit
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Tunnel II
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 189m


Tunnel III
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 22m


Tunnel IV
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 33m


Tunnel V
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 141m


Tunnel VI
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 32m


Tunnel VII
I alt 1 bilde
BM 70 15 kjører snart inn til Kjose.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Lengde 41m


Kjose Plo
Kjose PLO 1 mot Larvik
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Kjose PLO 1
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
BM 70 15 passerer Kjose PLO.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 70 15 kjører inn til Kjose.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Kjose (Km 169,47)
Planovergang på Kjose st.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
70.10 mellom Larvik og Kjose
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
BM 70 02 kjører ut fra Kjose St.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Kjose st mot Larvik.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Holdeplass


Kjose Bp (Km 169,82)
I alt 1 bilde
Kjose blokkpost
© Ståle Ualand
Finn i PostvognaStrand Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Strandsmyr
Strandsmyr.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 74 12 passerer Strandsmyr.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Strandsmyr.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl.


Bru over Bærugdalen
EL 11 2080 i perstog over Bærug bro
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Bærug bro, Vestfoldbanen, mellom Kjose og Eikenes
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
Bærug bro, Vestfoldbanen, mellom Kjose og Eikenes
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
EL 14 2200 i godstog på vei mot Bærugbrua
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Lengde 93m


Eikenes (Km 174,44)
Siste toget rundt farris mot Oslo. BM 74 504 kjører gjennom Eikenes.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Eikenes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
EL 11 2107 på Eikenes hp.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Eikenes.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Holdeplass


Tunnel VIII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 24m


Tunnel IX
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 33m


Bru over Gjeitebekk
I alt 1 bilde
Bru over Gjeitebekk
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Lengde 20m


Tunnel X
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 108m


Tunnel XI
I alt 1 bilde
Larvik-Oklungen byr på mye natur
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lengde 30m


Bakke
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Tunnel XII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 63m


Overgang Oklungv.
Overgang Oklungv.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 74 06 kjører gjennom inn til Oklungen for kanskje aller siste gang.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 70 16 og 70 03 kjører inn til Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Overgang Oklungv.
© Aksel Lister
Finn i PostvognaOklungen (Km 182,10)
Oklungen st., tog 822, Tp 70.008
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 32 bilder - se alle
Oklungen st. Tog 822 Tp 70.008
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Oklungen st.
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
BM 70 16 og 70 03 passerer Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Stasjon 21.11.1882


Undergang Bjørkedalsv.
I alt 1 bilde
Undergang før Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i PostvognaOvergang Bjørkedalsv.
Nedlagt strekning i Bjørkedalen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Strekning mot Bjørkedal st.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Strekning mot Oklungen fra Bjørkedal overgang.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning i Bjørkedalen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Norddal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1978


Norddal sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Åpnet 1883, nedl.


Overgang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bjørkedal (Km 188,65)
Bjørkedal Stasjon
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Bjørkedal stasjon
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Bjørkedal Stasjon
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Vi passerer gamle Bjørkedal Stasjon!
© Aksel Lister
Finn i PostvognaBru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Tjølsrud Hp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Eidanger innkjør
Innkjør Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 875 med lok 2249 ved Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Innkjør Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Fra Larvik


Undergang for RV 32 Movegen (ca. 35 m)
BM 74 21 kjører over Undergang Moheim i Eidanger.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Tog 875 med lok 2249 ved Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Tog 824 ved Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
BM 74 21 kjører over Undergang Moheim i Eidanger.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Eidanger lokstall/svingskive
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Rester av lokstall. Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Eidanger (Km 192,60)
BM 74519 på Eidanger.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Eidanger
© Arve Stordal
Finn i Postvogna
Eidanger stasjon med Vestfold-tog
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Innkjørsignal Eidanger st., Vestfoldbanen, (kjøre)retning Larvik
© Arve Stordal
Finn i Postvogna

Stasjon 24.11.1882.
Brevikbanen:
Sidelinjen Eidanger–Brevik (Brevikbanen) mistet persontrafikken i 1968, men det kjøres fortsatt kalktog på banen.


Banen mot Brevik
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bjørntvedt sidespor
Tømming av vogner Ørvik sidespor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Fra fyllingen ved Bjørntvedt
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Frank fyller vognene
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
11 2099 ved Bjørntvedt sidespor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Tollskogen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1965


Vallermyrane
I alt 1 bilde
Den nye parsellen ved Vallemyrane Porsgrunn
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Holdeplass nedlagt 1970


Undergang Håndverksv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 24m


Bånnåsen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1942


Havnebanen
Hærøya
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Gjennom denne porten gikk jernbanesporet inn på industriområdet. Herøya
© Andreas W.
Finn i Postvogna
16/2 2007. Restene av skifteområdet på Herøya industrispor, Porsgrunn.
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Sporet inn til Herøya.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Sidespor Porsgrunn-Herøya (Roligheten), lengde 2,88 km


Porsgrunn (Km 190,12)
Da bærer det videre mot Skien.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Porsgrunn stasjon 03.04.06
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Et rent og pent eksemplar i Porsgrunn
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Venterommet på Porsgrunn stasjon
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

Stasjon 21.11.1882


Lilleelvgt. Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bru over Lilleelva
I alt 1 bilde
Yètt ved porsgrunn stasjon
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
Lengde 25m


Dr. Munchsgt. Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Slottsbrugata
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1978


Osebakken Plo
I alt 1 bilde
Tog 875 passerer Osebakken plo
© Vestein Øvrom
Finn i PostvognaOsebakken
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1978


Vidarsgate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1970


Vidarsgate Plo
Vidarsgate planovergang
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Vidarsgate planovergang
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Vidarsgate plo km 188,39 Bratsbergbanen
© Kjetil Bull
Finn i PostvognaVidarsgate sidespor
Vidarsgate sidespor km 188,11 Bratsbergbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Spor i periferien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Klavelås på Vidarsgate sidespor, km. 188,11
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Frigitt rigel, Vidarsgate sidespor (km 188,11)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad (Km 186,80)
Vognvisitører på Borgestad
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Stille kveld på Borgestad (Vestfoldbanen)
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Vognvisitører på Borgestad
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Omleda tog 5804, her kalt 85804, venter på ktyssende tog på Borgestad
© Odd Eeg
Finn i Postvogna

Holdeplass nedlagt 1918


Borgestadbakken Plo
Planovergangen ved Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Borgestadholmen/Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Tog 2582 ved planovergangen sør for Borgestad st
© Andreas W.
Finn i PostvognaBorgestadholmen
Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen ved Borgestad.
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Holdeplass nedlagt 1942


Hydro Næringspark Sidespor
Borgestad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Borgestad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad
Tog 825 ved Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Borgestad st. 30.04.2006(Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Borgestad stasjonsbygning
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Tog 821 Lillehammer-Skien ved km 186 ved Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna

Stasjon


Eilag sidespor
Sidesporet til Expert sett mot nord (Skien)
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sidesporet til Expert sett mot syd
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sidesporet til Expert sett mot nord (Skien)
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
I stedet for tog del I
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Åpnet 1998


Hauen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1942


Undergang Riksv. 36
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 80m


Bøle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass, nedl. 1970


Undergang ved Bøle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 23m


Kjær
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1970


Eikonrød Bp
Eikonrød blokkpost, km 183,5 (trur jeg)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Forsignal til Eikonrød blokkpost retning Skien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Forsignal for Eikonrød bp. (og plo.) sett fra sør
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Eikonrød blokkpost, km 183,5 (trur jeg)
© Kjetil Bull
Finn i PostvognaEikonrød
Eikonrød 30.04.2006 (Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Eikonrød 30.04.2006 (Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Eikonrød 30.04.2006 (Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Eikonrød planovergang sett fra nord
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Holdeplass, nedl. 1995, sidespor til Skien G


Eikonrød Plo
Rødt lys på Eikornrød!
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Eikonrød planovergang og blokkpost
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Rødt lys på Eikornrød!
© Aksel Lister
Finn i PostvognaEikonrød sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Til Skien G


Blåbærstien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Strekn. Eikonrød-Skien G. Holdeplass, nedl. 1970


Undergang Øvre Elveg.
I alt 1 bilde
Undergangen ved Øvre Elvegate i Skien
© Andreas W.
Finn i PostvognaFollestad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass nedlagt 1988


Undergang Gampedalsv.
I alt 1 bilde
Undergangen ved gangstien "Klamra" i Skien
© Andreas W.
Finn i PostvognaSkien G tunnel
Definitivt stopp for elektrisk lokomotiv (Skien G)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Definitivt stopp for elektrisk lokomotiv (Skien G)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Her ser vi Skien G tunnelen bak noen kratt.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
På sommeren er tunnelen helt gjengrodd forran.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Strekn. Eikonrød-Skien G


Skien G (Km 185,74)
Her er skinnene tatt opp dager før.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Skien G dager før total riving.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Et veldig trist syn....
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Her er skinnene tatt opp dager før.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Strekn. Eikonrød-Skien G Stasjon 24.11.1882, nedl.


Skienstunnelen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

1174 m lang


Undergang Ivar Aasens gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lengde 26m


Skien N (Km 180,50 regnes via Kongsberg)
Skien stasjon
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 34 bilder - se alle
Mantena Skien
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 873 kommer inn på Skien st.
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Stopp inn til Skien stasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Åpnet 04.12.1916.
Tilhører egentlig Bratsbergbanen.

Fra Skien er det forbindelse med Bratsbergbanen til Nordagutu og Sørlandsbanen.


Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
I alt 1 bilde
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvognaandre
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Butten © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Privat overgang @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com