Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning )
Støtt oss
Ukens Bilde
HHP 29003 med trinn 8 i Saarmund
Fotograf: Erik Skjelvik

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
ZSSK 721 098-2 CKD i Humenné
Fotograf: Rune Fjellvang

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Eina stasjon kl 0545 den siste dagen i 2017
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning )
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
[bilde]
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983

Litt Historikk

I 1874 nedsatte regjeringen den første store jernbanekommisjonen, og retningslinjene for den fremtidige jernbaneutbyggingen i Norge ble fastlagt.

Som «de store forbindelseslinjer» ble anført Vestlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen samt en begynnende Nordlandsbane.

 

Vestlandsbanen over Larvik og Skien var oppført som den første «forbindelseslinje" og ble besluttet bygget av Stortinget den 9. juni 1875.
Det ble da uttalt at denne banen var begynnelsen til en framtidig  jernbaneforbindelse med det sydlige Norge.

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger.

Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen.

Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen.
Banen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane med en sporvidde på 1067 mm. Linjevalget for Grevskapsbanen ble heftig diskutert.
Det ble utarbeidet forslag om en kystlinje i 3 alternativer og forslag om en 
innlandslinje i 5 alternativer. Vestfoldbyene gikk ubetinget inn for et kystalternativ, og det ble lagt ut for privat og offentlig aksjetegning.

Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var 
Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn.
Hensikten med å bygge som smalsporet jernbane, var at den da lettere kunne kobles til 
Drammenbanen og Randsfjordbanen.

I 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor, og i 1957 fikk banen elektrisk drift.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-triangelet på Østlandet, og det er vedtatt å bygge dobbeltspor på hele strekningen.
Vestfoldbanen er nå (2017), strekningsvis under ombygging til dobbeltsporet jernbane.


Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trasé med lengde 22,5 km.
Banen går stort sett på tvers av dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på strekningen med over 20 minutter.
Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Bygget av
Dobbeltspor: Kobbervik - Nykirke (31 km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banelengde: 137,79 km (Drammen – Eidanger)
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12
Elektrisk drift ?Ja
Fjernstyring ?Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)
Sidespor med godstrafikk: Brevikbanen Eidanger – Tangenkaia/Brevik
Tlknyttede baner: Drammen- og Sørlandsbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen.
Anmerkning/bevart
[bilde]
Drammen stasjon
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
[bilde]
Rutebok for Norge tabell 55 - 1983

Litt Historikk

I 1874 nedsatte regjeringen den første store jernbanekommisjonen, og retningslinjene for den fremtidige jernbaneutbyggingen i Norge ble fastlagt.

Som «de store forbindelseslinjer» ble anført Vestlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen samt en begynnende Nordlandsbane.

 

Vestlandsbanen over Larvik og Skien var oppført som den første «forbindelseslinje" og ble besluttet bygget av Stortinget den 9. juni 1875.
Det ble da uttalt at denne banen var begynnelsen til en framtidig  jernbaneforbindelse med det sydlige Norge.

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger.

Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen.

Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen.
Banen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane med en sporvidde på 1067 mm. Linjevalget for Grevskapsbanen ble heftig diskutert.
Det ble utarbeidet forslag om en kystlinje i 3 alternativer og forslag om en 
innlandslinje i 5 alternativer. Vestfoldbyene gikk ubetinget inn for et kystalternativ, og det ble lagt ut for privat og offentlig aksjetegning.

Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var 
Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn.
Hensikten med å bygge som smalsporet jernbane, var at den da lettere kunne kobles til 
Drammenbanen og Randsfjordbanen.

I 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor, og i 1957 fikk banen elektrisk drift.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-triangelet på Østlandet, og det er vedtatt å bygge dobbeltspor på hele strekningen.
Vestfoldbanen er nå (2017), strekningsvis under ombygging til dobbeltsporet jernbane.


Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trasé med lengde 22,5 km.
Banen går stort sett på tvers av dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på strekningen med over 20 minutter.
Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Gammel banestrekning )
Bygget av
Dobbeltspor: Kobbervik - Nykirke (31 km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Banelengde: 137,79 km (Drammen – Eidanger)
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12
Elektrisk drift ?Ja
Fjernstyring ?Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)
Sidespor med godstrafikk: Brevikbanen Eidanger – Tangenkaia/Brevik
Tlknyttede baner: Drammen- og Sørlandsbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen.
Anmerkning/bevart
[bilde]
Drammen stasjon


Drammen (Km 52,86)
BFM 70007 med tåg 822 i Drammen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Natt i Drammen 2©Geir Bartz-Johannessen
© Geir Bartz-Johannessen
Finn i Postvogna
BFM 70007 med tåg 822 i Drammen
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Tog 871 på Drammen stasjon
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna


Bru over Riksvei 282 Kreftings gate (ca. 40 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Randsfjordbanen mot Sundland/Hokksund/Kongsberg/Hønefoss
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gangbroen Kamelen
Gangbroen Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gangbroen Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Kamelen ved Drammen Vestfoldbanen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Bru over jernbanen for Fv 36 Konnerudgata
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over jernbanen for Fv 27 Frydenhaugveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Kleivene, over jernbanen
I alt 1 bilde
Vestfoldbanen ved Fjellsbyen..ser retning Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen ved Fjellsbyen..ser retning Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Bru over Europavei 18 (106 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjellsbyen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kobbervik - start dobbeltspor (Km 60,98)
I alt 1 bilde
Sporvekselen på Kobbervik st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Sporvekselen på Kobbervik st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Bru over E 18 (ca. 160 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over banen for Fv33 Gundesølina
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gunnarsrud (Km 61,50) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skoger (Km 63,05) †
I alt 1 bilde
Gt 5335? og BM 65.41 Skoger desember 1981
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Gt 5335? og BM 65.41 Skoger desember 1981
© Ove Tovås
Finn i Postvogna

Bru over banen for Fv34 Unelsrødlina
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skoger blokkpost (Km 64,14)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gutu
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over elva: Bremsa (394 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Galleberg † (Km 68,63)
Godshuset på Galleberg gml. stasjon
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Godshuset på Galleberg gml. stasjon
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Galleberg 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Galleberg st. Km. 70,23 langs gamlelinja.

Teksten gjelder bildet lastet opp av: Per Einar Oreberg.
Dette er godshuset på stasjonen. Langs veien foran til venstre så gikk det i "gamle dager" spor til meieriet (mursteinsbygningen inne mellom trærne i bakgrunnen)

Den rødlige muren bak til høyre er støyveggen som er satt opp mot det nye dobbeltsporet.
Bak der er det overkjøringmulighet mellom hhv. vestre og østre spor og vice versa.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Galleberg † (Km 68,63)


Gamle strekningen Galleberg - Sande
Det siste toget på gamlestrekningen ved Sande. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tidligere Ås kurven ved Sande
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Det siste toget på gamlestrekningen ved Sande. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Teksten gjelder også bildet del av: Per Einar Oreberg.

Så kjører vi til Galleberg og snur sydover igjen. Her gikk gamle banen helt oppi gamle E18. Etter at bildet ble tatt (21.09.2002) så er også låven bak blitt borte. Åshaugen, til høyre, var et viktig grustak for anlegget av Grevskapsbanen.

Det kunne se ut som om det har gått spor inn der, en gang i tiden. I dag er det gamle grustaket stedet for Åshaugen tunell. Så en kan kansje si at jernbanen har gitt tilbake det den tok. Massene som omgir tunellen består i hovedsak av utgravde masser fra byggingen av det nye dobbeltsporet og de knuste restene av de husene i Sande, som måtte rives for å slippe jerbanen frem i skjæringen ved Sande nye hp.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Gamle strekningen Galleberg - Sande


Planovergang på Sande stasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sande † (Km 73,07) (1881-2001)
Sande 1992 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Nordgående tog på Sande st. Oktober 2001
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Sande 1992 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Den opprinnelige Sande stasjon åpnet med første del av Vestfoldbanen i 1881. Mens de fleste stasjonsbygninger på Vestfoldbanen ble tegnet av Balthazar Lange, tok man i Sande i bruk et allerede eksisterende hus.

Sande stasjon var i noen år på 80 og 90-tallet nedlagt.
Godstrafilken ble avviklet på slutten av 70-tallet.

Da den nye parsellen av Vestfoldbanen gjennom nordre Vestfold ble åpnet i 2001, fikk Sande en ny stasjon.

Stasjonsgaarden Kafe og Bar holder i dag til i det opprinnelige stasjonshuset.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Sande † (Km 73,07) (1881-2001)


Planovergang for FV 319 Hanekleivveien
I alt 1 bilde
?
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
?
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna

Gamle strekningen Sande - Holm
I alt 1 bilde
Bilde tatt sydover, fra syd for Sande hp. langs dobbeltsporet
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Bilde tatt sydover, fra syd for Sande hp. langs dobbeltsporet
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Da den nye strekningen av Vestfoldbanen ble åpnet i 2001, fikk Sande en ny stasjon.

Bilde tatt sydover, rett syd for Sande hp. og viser linja sydover mot Holm. gamle linja gikk ute til høyre, bak bygningene og mastene.

Bak den lille skogkledde åsen på høyre siden lå Ve holdeplass på gamle linja.
Nedlagt 1978

Tekst: Per Einar Oreberg

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Gamle strekningen Sande - Holm


Ve †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Holm † (Km 77,01)
Søndre ende på dobbeltspor ved Holm.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Søndre ende på dobbeltspor ved Holm.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Holm st Vestfoldbanen©Per Einar Oreberg
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Tog 823 ved den nye tunnelen til Holmestrand
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Gamle Vestfoldbanen gikk ut på venstre side omtrent borte ved buskene ute på jordet.
Bildet er tatt fra brua som går over dobbeltsporet ca. 100 meter opp for der gamle Holm st. lå.

Tekst: © Per Einar Oreberg

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Holm † (Km 77,01)


Øygarden Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Smørstein Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Smørstein tunnel
NSB Regiontog til Skien med 70 06 ved Smørstein tunnel, Vestfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen, tunnell før Holmestrand
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
NSB Regiontog til Skien med 70 06 ved Smørstein tunnel, Vestfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Holmestrand plo
I alt 1 bilde
Holmenstrand - ICE tog på vei inn til stasjonen
© Gordon Ferguson
Finn i Postvogna
Holmenstrand - ICE tog på vei inn til stasjonen
© Gordon Ferguson
Finn i Postvogna

Holmestrand (Km 86,09 k)
Holmestrand st.
© Jan Kristiansen
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Holmestrand st
© Lars Byman
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Holmestrand stasjon 11-10-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna


Nykirke kryssingsspor
Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Nordre ende av tunnelen, Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Nordre ende av tunnelen, Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Nykirke kryssingsspor
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna


Nykirke † (Km 95,26)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nykirke Plo
I alt 1 bilde
Planovergang ved Nykirke
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
Planovergang ved Nykirke
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna

Skoppum (Km 99,54)
BM 74-21 og 74-01 ankommer Skoppum.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Skoppum 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Skoppum 2016
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna
BM 74-21 og 74-01 ankommer Skoppum.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Sidelinjen Skoppum–Horten (Hortenlinjen) ble nedlagt for persontrafikki 1967 og for godstrafikk i 2002.
Skinnegangen på Hortenlinja ble fjernet i 2009.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Skoppum (Km 99,54)


Hortenlinjen
BM66 i Skoppum på spåret till Horten
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
©Thorbjørn Mauseth
© Thorbjørn Mauseth
Finn i Postvogna
Hortenlinja ved Skoppum
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
BM66 i Skoppum på spåret till Horten
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Sidelinjen Skoppum–Horten (Hortenlinjen) ble nedlagt for persontrafikki 1967 og for godstrafikk i 2002.
Skinnegangen på Hortenlinja ble fjernet i 2009.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Hortenlinjen


Fv 666 Tokerødveien over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Riksvei 19 under Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Adal (Km 102,97)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Adal; Planovergang for Fv 665 Solerødveien
I alt 1 bilde
Adal Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Adal Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Jareteigen †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skotte †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ny trasé for Vestfoldbanen til/fra Tønsberg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Barkåker † (Km 108,42)
Barkåker 1994
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Barkåker 1994
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Barkåker 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna

Barkåker; Planovergang for Fv 540 Barkåkerveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Varåker; Planovergang for Barkåker industriområde
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tomsbakken; Planovergang for Fylkesvei 35
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Planovergang for Fylkesvei 325/459 - Halfdan Wilhelmsens allé
Tåg mot Oslo/Eidsvoll ankommer Tønsberg
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
BM74 06 på Tønsberg Plo
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Tåg mot Oslo/Eidsvoll ankommer Tønsberg
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

Tønsberg (Km 113,76)
Tønsberg
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Tønsberg st
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Billettautomaten er på plass
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tønsberg stasjon og kryssing med tog... sett mot Drammen
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Tønsberg gamle †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tønsberg; Planovergang for Fv 461 Eckersbergs gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Jarlsberg points † (Km 117,80)
I alt 1 bilde
Vestfoldbanen Jarlsberg Points fra 1906
© Ukjent
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen Jarlsberg Points fra 1906
© Ukjent
Finn i Postvogna

Jarlsberg landbane †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sem (Km 121,03)
Sem
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Brio sidespor i Sem
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Sem
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna


Sem-Viksveien Plo (kommunal vei)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grimestad (Km 126,96)
Det er omtrent umulig å komme til vokterboligen på Grimestad med bil om vinteren - men vakkert er det. I vinter skal jeg prøve å få tatt bildet MED tog!
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
Vokterboligen på Grimestad, Vestfoldbanen, med sørgående tog.
© solveig lid ball
Finn i Postvogna
Det er omtrent umulig å komme til vokterboligen på Grimestad med bil om vinteren - men vakkert er det. I vinter skal jeg prøve å få tatt bildet MED tog!
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna
12.47 til Lillehammer suser forbi vokterboligen på Grimestad, over fjordårsgress og våndens vinterganger.
© Solveig Lid Ball
Finn i Postvogna

Stokke Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Stokke (Km 128,24)
Stokke st. Damen i luka fikser billetter på sekunder.
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Stokke st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Stokke stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Stokke st. sett fra vest.
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Råstad † (Km 134,97)
Gul Råstad stasjon.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Uppehåll i Råstad
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Råstad 1993 (Vestfoldbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Råstad stasjon
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Torp (Sandefjord lufthavn) (Km 135,10) (Åpnet 2008)
BM 74-03 på Torp holdeplass.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Toget byttes med buss
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Torp stasjon, gitt!
© Tomas Angell-Jacobsen
Finn i Postvogna
BM 74-03 på Torp holdeplass.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Unneberg I Plo
I alt 1 bilde
Unneberg I PLO
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Unneberg I PLO
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Unneberg II Plo
I alt 1 bilde
Unneberg II PLO
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Unneberg II PLO
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Gokstad (Km 137,56)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang v/Hosle
I alt 1 bilde
Undergang v/Hosle
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Undergang v/Hosle
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Hosle Plo
Vestfoldbanen sett mot Sandefjord stasjon fra Hosle plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Hosle PLO
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen sett mot Sandefjord stasjon fra Hosle plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen sett mot Tønsberg fra Hosle plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Undergang v/Sandar Herredshus
En liten syklist © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
En liten syklist © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Landets minste undergang? © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Undergang Dølebakken
I alt 1 bilde
Dølebakken undergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Dølebakken undergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Sandefjord (Km 139,52)
Sandefjord
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Sandefjord
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Godshuset Sandefjord © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Sandefjord St.
© Einar Flaatin
Finn i Postvogna


Sandefjord Plo
Planovergangen ved Sandefjord st. © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Planovergangen ved Sandefjord st. © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Sandefjord Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Sandefjord Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Corneliussen sidespor
Utsikt fra Sandefjord stasjon mot Larvik.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Corneliussen spor gikk til venstre her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Utsikt fra Sandefjord stasjon mot Larvik.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Undergang Modalen
Modalen bru, sett fra nord © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Modalen bru, sett fra nord © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Modalen bru, sett fra syd © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Overgang Bugårdsbakken
I alt 1 bilde
Laskenveien bru © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Laskenveien bru © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Virrik
I alt 1 bilde
Virik hp og bru til Yrkesskolen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Virik hp og bru til Yrkesskolen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Holdeplass, nedl. 1978

Virik holdeplass ligger like ved det som var Sandefjord yrkesskole.
Holdeplassen lå ca 100 meter mot vest, akkurat der banen når toppen.

Det var overgang også på samme sted for fotgjengere. Av en eller annen grunn sto det Virrik på skiltet (med 2 r)
Det har aldri hatt rot i lokalsamfunnet.

Holdeplassen hadde stor trafikk til skolene i området, helt til man i 1976 eller 77 la om lokaltogrutene slik at toget fra Larvik kom ca 10 min for sent til å rekke skolen. Ett år senere kunne NSB trygt si at ingen brukte dette toget - og det ble innstilt

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Virrik


Bugårdsbekken grind
I alt 1 bilde
Bugårdsbekken grind © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Bugårdsbekken grind © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Vestre Virik Plo
I alt 1 bilde
Ikke navngitt overgang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ikke navngitt overgang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Kjellberg Plo
I alt 1 bilde
Apollov planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Apollov planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Skiringssal
I alt 1 bilde
Skiringssal hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Skiringssal hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Bærløkka
Foto: Roar Olsen - Bærløkka hp i 1975
© Roar Olsen
Finn i Postvogna
Foto: Roar Olsen - Bærløkka hp i 1975
© Roar Olsen
Finn i Postvogna
Bærløkka hp © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 830 ved Bærløkka (Larvik-Sandefjord).
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna

Undergang Førstad
I alt 1 bilde
Førstad © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Førstad © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Førstad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Jåberg Plo
Tog 821 på Jåberg planovergang
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Jåberg Planovergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 821 på Jåberg planovergang
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Jåberg
Jåberg st lå her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Jåberg st lå her © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 826 ved forhenværende Jåberg stasjon
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna

Istre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hybbestad
I alt 1 bilde
Tog 817 passerer Hybbestad tidl. hp
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Tog 817 passerer Hybbestad tidl. hp
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna

Hybbestad Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skalberg
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lauve
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Lauve st. 19.03.2006 ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Lauve st. godshuset 2005
© Kolbjorn Løvdahl
Finn i Postvogna
Lauve st. 2005
© Kolbjorn Løvdahl
Finn i Postvogna


Vikvegen Plo
Vikveien Planovergang 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vikveien Planovergang 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen Vikveien planovergang 2. sept 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Vikveien planovergang
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Vikvegen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Viksfjord
I alt 1 bilde
Viksfjord stasjon, 1981
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna
Viksfjord stasjon, 1981
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna

Viksfjord Plo
I alt 1 bilde
Viksfjord st. 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Viksfjord st. 2005 @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Guri
I alt 1 bilde
Guri Holdeplass @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Guri Holdeplass @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Kaupang
70 05 i tog 828 ved km 154.100
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gt 85804 ved km 152.900
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
BM 70 14 i tog 830 ved km 154.000
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
BM 74 10 og 74 01 i tog 12926 ved km 154.500
© Rolf Støen
Finn i Postvogna


Undergang v/Grøtting
I alt 1 bilde
Undergangen ved Huseby © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Undergangen ved Huseby © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Grøtting Plo
Grøtting planovergang mot Sandefjord
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Overgangen ved Huseby © Thor udvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Grøtting planovergang
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Grøtting planovergang mot Sandefjord
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna


Grøtting
Gt 85804 ved Grøtting
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Biltoget til Cargolink i Grøttingkurven
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Gt 85804 ved Grøtting
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Skreppestad Plo
I alt 1 bilde
Overgangen ved Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Overgangen ved Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Overgang Tjøllingv.
I alt 1 bilde
Nye vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Nye vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Overgang Skreppestadv.
I alt 1 bilde
Gamle vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Gamle vegbrua på Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Jernbanebrua over Lågen, bildet tatt fra den gamle brua på riksveg 303 på Skreppestad.
I bakgrunnen Larvik

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Overgang Skreppestadv.


Skreppestad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Lågen
Brua over Numedalslågen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Brua over Lågen sett fra Skreppestad
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Brua over Numedalslågen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ukjent BM 70 på bru over Numedalslågen i Larvik
© Rolf Støen
Finn i Postvogna


Treschow Fritzøe sidespor
I alt 1 bilde
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Larvik omformerstasjon sidespor
KL-avdelingen i Larvik ved Lågen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik omformerstasjon
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Lågen
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik 31 juli 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ved Laagen hp. ABS 70.604
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 821 ved Elveveien i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Lågen og Revet sidespor
Kanalkaia veksel © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Her starter sporet mot Revet
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Revet, Elveveien skiftetomt © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Skifting på Revet i Larvik
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna


Alfr. Andersen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Framhallen
I alt 1 bilde
Larvik, undergang Framhallen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Larvik, undergang Framhallen © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Undergang Dronningensg.
© Thor Ludvigsen Tog 875 ved Torstrand Torg 7 sept 06
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Larvik, ved Fram stadion i 1910 © Haagaas
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 873 ved Torstrand torg, Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Undergang Colbjørnsensg.
© Thor Ludvigsen El 18 2261 ved Torstrand Torg 7 sept 06
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
2002 © Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen El 18 2261 ved Torstrand Torg 7 sept 06
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Torstrand
I alt 1 bilde
Undergangene på Torstrand Torg
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Undergangene på Torstrand Torg
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Undergang Strandgt.
I alt 1 bilde
Undergangen ved
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Undergangen ved
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Herregårdssletten tunnel
I alt 1 bilde
Ved Herregården Tunnell Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ved Herregården Tunnell Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Overgang Kirkestredet
I alt 1 bilde
Tog 826, Larvik 26 nov 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tog 826, Larvik 26 nov 2006
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Larvik lokomotivstall
Dreieskiva ved Larvik stasjon
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Lokstallen i Larvik 1979 © thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Lokstallen i Larvik 2005 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna


Larvik (Km 158,66)
Byste av Narvesens grunnlegger © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 58 bilder - se alle
Larvik st, mot øst - 9.9.2005 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Tog 875, i Larvik, med en B5 i tomat
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Larvik Plo
Planovergang Larvik havn © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Planovergang Larvik havn © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Tre verneverdige i Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Planovergangen like ved Larvik st har blitt mindre med åra.
Tidligere var det kjøreveg over til brygga og kaiplassen til Peter Wessel. Da ferga startet i 1937 var det eneste veg ut til fergeleiet.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Larvik Plo


Undergang Stavernsv.
Undergangen Stavernveien 2004 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Undergang Stavernsvei 2005
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
Ved undergangen til Stavernsveien © Kolbjørn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Bru over Farriselva
Mellomdammen Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Brua over Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Mot Larvik ved Mellomdammen Farriselva
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Ved Hammerdalen like etter avgang Larvik mot Skien © M. Andersen. Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


Ny strekning mot Porsgrunn
I alt 1 bilde
Der den nye banen mellom Larvik og Porsgrunn skal gå.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Der den nye banen mellom Larvik og Porsgrunn skal gå.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Farriseidet-Porsgrunn er en helt ny trassé med lengde 22,5 km. Banen går stort sett på tversav dalførene, og det bygges 15 km tunneler og ti broer. Denne strekningen skal stå ferdig i juni 2018 og reduserer reisetiden på sttekningen med over 20 minutter. Alle de nye banestrekningene bygges for 250 km/t.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Ny strekning mot Porsgrunn


Undergang E18 Farriseidet
I alt 1 bilde
Vegbruene på Farriseidet © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Vegbruene på Farriseidet © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna

Undergang veg Farriseidet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Skiensv. Farriseidet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel I
I alt 1 bilde
Første tunnel på Farrisbanen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Første tunnel på Farrisbanen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Skogtveit
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel II
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel III
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel IV
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel V
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel VI
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel VII
I alt 1 bilde
BM 70 15 kjører snart inn til Kjose.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 70 15 kjører snart inn til Kjose.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Kjose Plo
Tomt planovergangsignal.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Kjose plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Kjose plo sett mot Kjose.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Tomt planovergangsignal.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Kjose (Km 169,47)
Planovergang på Kjose st.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Kjose HP
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose HP
© Tom Johnsen
Finn i Postvogna
Kjose st mot Larvik.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Kjose Bp (Km 169,82)
I alt 1 bilde
Kjose blokkpost
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Kjose blokkpost
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Strand Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Strandsmyr
Strandsmyr.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 74 12 passerer Strandsmyr.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Strandsmyr.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Bru over Bærugdalen
Bærug Bro, Vestfoldbanen, mellom Eikenes og Kjose
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Bærug Bro, Vestfoldbanen, mellom Eikenes og Kjose
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
Bærug bro, Vestfoldbanen, mellom Kjose og Eikenes
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
EL 14 2200 i godstog på vei mot Bærugbrua
© Rolf Støen
Finn i Postvogna


Eikenes (Km 174,44)
Siste toget rundt farris mot Oslo. BM 74 504 passerer Eikenes.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Eikenes hp. km 174,64
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Siste toget rundt farris mot Oslo. BM 74 504 kjører gjennom Eikenes.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Eikenes.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Tunnel VIII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel IX
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Gjeitebekk
I alt 1 bilde
Bru over Gjeitebekk
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Bru over Gjeitebekk
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

Tunnel X
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel XI
I alt 1 bilde
Larvik-Oklungen byr på mye natur
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Larvik-Oklungen byr på mye natur
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Bakke
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel XII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Overgang Oklungv.
BM 74 06 kjører gjennom inn til Oklungen for kanskje aller siste gang.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
BM 74 06 kjører gjennom inn til Oklungen for kanskje aller siste gang.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
BM 70 16 og 70 03 kjører inn til Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Overgangen ved Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Oklungen (Km 182,10)
Regn ved Åklungen, Vestfoldbanen (2)
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
I alt 34 bilder - se alle
Regn ved Åklungen, Vestfoldbanen (1)
© Tor Tollnes
Finn i Postvogna
En nedlagt Oklungen stasjon.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Skiftesignalet i utkanten av Oklungen stasjon mot Larvik.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Undergang Bjørkedalsv.
I alt 1 bilde
Undergang før Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Undergang før Oklungen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Overgang Bjørkedalsv.
Strekning mot Bjørkedal st.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Strekning mot Bjørkedal st.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Strekning mot Oklungen fra Bjørkedal overgang.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning i Bjørkedalen.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Norddal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Norddal sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Overgang Bjørkedalsv.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørkedal (Km 188,65)
Bjørkedal Stasjon
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Bjørkedal stasjon
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Bjørkedal Stasjon
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Vi passerer gamle Bjørkedal Stasjon!
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tjølsrud Hp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru for Fv1 Bjørkedalvegen over Vestfoldbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eidanger innkjør
Innkjør Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 875 med lok 2249 ved Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Innkjør Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna

Undergang for RV 32 Movegen (ca. 35 m)
Vi passerer bruen over riksvei 32.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Undergang på Vestfoldbanen ved Eidanger
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Muligens ABSOLUTT siste sett med vogner som har kjørt på strekningen når de blir hentet. De skal nok brukes til å transportere gamle tre KL-master.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Bru før Eidanger stasjon
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Eidanger lokstall/svingskive
Restene av smøregrav I. Vestfoldbanens nåv. spor synlig øverst i bildet. Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Ved tidl. lokstall/svingskive på Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Rester av lokstall. Eidanger
© Andreas W.
Finn i Postvogna


Eidanger (Km 192,60)
Eidanger stasjon med Vestfold-tog
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Eidanger 20.03.2006 (Vestfoldbanen)
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Eidanger stasjon med Vestfold-tog
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Vi passerer Eidanger, det ble ikke stopp der fordi vi hadde brukt for mye tid på de andre stoppene!
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Stasjon 24.11.1882.
Brevikbanen:
Sidelinjen Eidanger–Brevik (Brevikbanen) mistet persontrafikken i 1968, men det kjøres fortsatt kalktog på banen.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Eidanger (Km 192,60)


Banen mot Brevik
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bjørntvedt sidespor
11 2099 ved Bjørntvedt sidespor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tømming av vogner Ørvik sidespor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Fra fyllingen ved Bjørntvedt
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
11 2099 ved Bjørntvedt sidespor
© Rolf Støen
Finn i Postvogna


Tollskogen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vallermyrane
I alt 1 bilde
Den nye parsellen ved Vallemyrane Porsgrunn
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Den nye parsellen ved Vallemyrane Porsgrunn
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Undergang Håndverksv.
I alt 1 bilde
Flirt over Håndveksveien.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Flirt over Håndveksveien.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Bånnåsen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Havnebanen
Sporet inn til Herøya.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Utkjør fra Hydrosporet mot Vestfoldbanen.
© Andreas W.
Finn i Postvogna
16/2 2007. Skiftetomta på Herøya sett mot nord.
© Andreas Westheimer
Finn i Postvogna
Sporet inn til Herøya.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Porsgrunn (Km 190,12)
Sommertoget med EL 18 2257 kjører inn til Porsgrunn st.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Porsgrunn
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Porsgrunn st. Y1 1331 tog 2583
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
70 sett ved porsgrunn
© atle samuelsen
Finn i Postvogna


Lilleelvgt. Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Lilleelva
I alt 1 bilde
Yètt ved porsgrunn stasjon
© atle samuelsen
Finn i Postvogna
Yètt ved porsgrunn stasjon
© atle samuelsen
Finn i Postvogna

Dr. Munchsgt. Plo
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Slottsbrugata
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Osebakken Plo
I alt 1 bilde
Tog 875 passerer Osebakken plo
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Tog 875 passerer Osebakken plo
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna

Osebakken
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vidarsgate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vidarsgate Plo
Vidarsgate plo km 188,39 Bratsbergbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Vidarsgate planovergang
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Vidarsgate plo km 188,39 Bratsbergbanen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Vidarsgate sidespor
Infoskilt. Teksten sier det meste
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Spor i periferien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Y1 1331 passerer Vidarsgate sidespor
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Klavelås på Vidarsgate sidespor, km. 188,11
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna


Borgestad (Km 186,80)
Vognvisitører på Borgestad
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Vognvisitører på Borgestad
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Omleda tog 5804, her kalt 85804, venter på ktyssende tog på Borgestad
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
BM 74108 på Borgestad.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Borgestadbakken Plo
Planovergangen ved Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Planovergangen ved Borgestadholmen/Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Borgestad gård
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Tog 2582 ved planovergangen sør for Borgestad st
© Andreas W.
Finn i Postvogna


Borgestadholmen
Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen ved Borgestad.
© Andreas W.
Finn i Postvogna

Hydro Næringspark Sidespor
Borgestad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Borgestad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Borgestad campingstasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna


Borgestad
Tog 2582 ved Borgestad
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Borgestad st. 30.04.2006(Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Tog 821 Lillehammer-Skien ved km 186 ved Borgestad
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Skilt på stasjonsveggen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna


Eilag sidespor
I stedet for tog del I
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sidesporet til Expert sett mot syd
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Sidesporet til Expert sett mot nord (Skien)
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
I stedet for tog del I
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna

Hauen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Riksv. 36
I alt 1 bilde
Undergang ved Borgestad.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Undergang ved Borgestad.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Bøle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang ved Bøle
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kjær
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eikonrød Bp
Eikonrød blokkpost, km 183,5 (trur jeg)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Forsignal til Eikonrød blokkpost retning Skien
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Forsignal for Eikonrød bp. (og plo.) sett fra sør
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Eikonrød blokkpost, km 183,5 (trur jeg)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Eikonrød
EGt 8037 passerer Eikonrød.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Eikonrød 30.04.2006 (Vestfoldbanen) ©Arve Bjølgerud
© Arve Bjølgerud
Finn i Postvogna
Hvor er vi nå?
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Skien G sporet mot Eikonrød
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Eikonrød Plo
Eikonrød Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Eikonrød planovergang og blokkpost
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Rødt lys på Eikornrød!
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Eikonrød Plo.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Eikonrød sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Blåbærstien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Øvre Elveg.
I alt 1 bilde
Undergangen ved Øvre Elvegate i Skien
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Undergangen ved Øvre Elvegate i Skien
© Andreas W.
Finn i Postvogna

Follestad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang Gampedalsv.
I alt 1 bilde
Undergangen ved gangstien "Klamra" i Skien
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Undergangen ved gangstien "Klamra" i Skien
© Andreas W.
Finn i Postvogna

Skien G tunnel
På sommeren er tunnelen helt gjengrodd forran.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Definitivt stopp for elektrisk lokomotiv (Skien G)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Her ser vi Skien G tunnelen bak noen kratt.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
På sommeren er tunnelen helt gjengrodd forran.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Skien G (Km 185,74)
Her er havnesporet, her blir det kanskje leiligheter i fremtiden.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Nå synger det på siste verset for Skien G.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Skien G dager før total riving.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Huff, Huff og Huff.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna


Skienstunnelen
I alt 1 bilde
Skientunnelens nordre innslag.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Skientunnelens nordre innslag.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Adjunkt Arentz Gate Øst i bru over banen
I alt 1 bilde
Undergang Ivar Aasens gate.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Undergang Ivar Aasens gate.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Undergang Ivar Aasens gate
I alt 1 bilde
Undergang ved Skien stasjon.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
Undergang ved Skien stasjon.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Skien N (Km 180,50 regnes via Kongsberg)
Y1 på Skien stasjon
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
I alt 34 bilder - se alle
Veterantoget på Skien stasjon på togets dag
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Tog 873 kommer inn på Skien st.
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Skien stasjon
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna

Åpnet 04.12.1916.
Tilhører egentlig Bratsbergbanen.

Fra Skien er det forbindelse med Bratsbergbanen til Nordagutu og Sørlandsbanen.

Legg til informasjon om Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn - Skien ( Gammel banestrekning ) - Skien N (Km 180,50 regnes via Kongsberg)


Rutebok for Norge tabell 55 - 1983
I alt 1 bilde
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Rutebok for Norge
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

andre
© Thor Ludvigsen
©
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Stuen undergang © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Privat overgang @ Kolbjorn Løvdahl
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
Brua over jernbanen der Elveveien går nå © Kolbjørn Løvdahl
© Kolbjørn Løvdahl
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com