Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje Ski - Kornsjø (Ny linje Ski - Sandbukta)
Støtt oss
Ukens Bilde
C6 2684 mellan Gamla Stan och Slussen
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
X53-3 3267 og X52-3E 9078 i Trollhättan
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde#1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje Ski - Kornsjø (Ny linje Ski - Sandbukta)

Beskrivelse

Østfoldbanen (tidligere Smaalensbanen) er en jernbanelinje som går fra Oslo, gjennom vestre del av Follo og Østfold til riksgrensen ved Kornsjø, der den går inn i Sverige som Dalslandsbanen.

Østfoldbanen, vestre linje
Bygget av
Åpnet1879
Banens lengde169,12 km
Byggeår
Største hastighet på strekningenSth. 160 km/h
Stasjoner med persontrafikk24 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter10
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer134
Tunneler17
Planoverganger85
Akseltrykk
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde.
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)

Beskrivelse

Østfoldbanen (tidligere Smaalensbanen) er en jernbanelinje som går fra Oslo, gjennom vestre del av Follo og Østfold til riksgrensen ved Kornsjø, der den går inn i Sverige som Dalslandsbanen.

Østfoldbanen, vestre linje
Bygget av
Åpnet1879
Banens lengde169,12 km
Byggeår
Største hastighet på strekningenSth. 160 km/h
Stasjoner med persontrafikk24 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter10
TrafikkformPerson og godstrafikk
Bruer134
Tunneler17
Planoverganger85
Akseltrykk
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

Det er fire grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Ingen av grenseovergangene innebærer skifte av sporvidde.
Passering av riksgrensen innebærer skifte av visuelt signalsystem.

TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet

Den nasjonale delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

 • Østfoldbanen (Oslo – Moss – Kornsjø)
 • Vestfoldbanen (Oslo – Drammen - Skien)
 • Bratsbergbanen (Nordagutu – Skien)
 • Kongsvingerbanen (Oslo – Kongsvinger – Charlottenberg)
 • Sørlandsbanen (Oslo – Hokksund – Stavanger)
 • Bergensbanen (Oslo – Hokksund - Hønefoss - Bergen)
 • Strekningen Oslo – Roa – Hønefoss
 • Dovrebanen (Oslo – Dombås – Trondheim)
 • Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)
 • Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø)
 • Ofotbanen (Narvik – Vassijaure)


Ski (Km 24,31)
Tog 41956 ruller inn mot Ski
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Kø på Ski stasjon i rushen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Ski, Østfoldbanen
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Ski stasjon passeres med TXP pent plassert på plattformen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Finstad tunnel (Nord)
I alt 1 bilde
Finstad fra nord
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Finstad fra nord
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

Finstad tunnel (Syd)
I alt 1 bilde
Finstad sett fra syd
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Finstad sett fra syd
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

Kjølstad tunnel 1 (Nord)
I alt 1 bilde
Kjølstadtunnel 1 sett fra nord
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Kjølstadtunnel 1 sett fra nord
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

Kjølstad tunnel 1 (Syd)
I alt 1 bilde
Kjølstad 1 sett fra syd
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Kjølstad 1 sett fra syd
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

Kjølstad tunnel 2 (Nord)
I alt 1 bilde
Kjølstad 2 sett fra nord
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Kjølstad 2 sett fra nord
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

Kjølstad tunnel 2 (Syd)
Kjølstad tunnel 2 sett sørfra, et 73b sett er på tur igjennom tunnelen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Kjølstad tunnel 2 sett sørfra, et 73b sett er på tur igjennom tunnelen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
69 73 til Moss ved Kjølstad tunnel 2 sørende, Østfoldbanen Vestre linje
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Slørstad bp.
Slørstad blokkpost ved km. 27,71 på Østfoldbanen Vestre linje
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Slørstad blokkpost ved km. 27,71 på Østfoldbanen Vestre linje
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Slørstad blokkpost m/ tilhørende bygninger sett mot øst, Østfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

E - 18 bru over Østfoldbanen
I alt 1 bilde
Bru under E18 mellom Ås og Ski på Østfoldbanens vestre linje, sett mot nord
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Bru under E18 mellom Ås og Ski på Østfoldbanens vestre linje, sett mot nord
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Bølstadbekken bru
Et 73 sett fra Halden passerer Bølstadbekken bru en fin vinterdag
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
CargoNet El. 16 2217 med SRE gt. 41971 på Bølstadbekken bru
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
SJ Rc6 1390 med SJ nattåg 3 ved Bølstadbekken
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Et 73 sett fra Halden passerer Bølstadbekken bru en fin vinterdag
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Ås
Tog 1131 på Ås
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
© Alf Synstad Ås stasjon
© Alf Synstad
Finn i Postvogna
Ås stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Di. 3 629 passerer stasjonsbygningen i Ås
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Vestby
Vestby stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Vestby den 11 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vestby
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
El. 18 2241 med nok et innsatstog til Halden passerer Vestby.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna


Stavengsåsen Tunell fra Nord
I alt 1 bilde
Stavengsåsen Tunell fra Nord, Østfoldbanen vestre linje - km 46,59
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Stavengsåsen Tunell fra Nord, Østfoldbanen vestre linje - km 46,59
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Stavengsåsen Tunell fra Sør
I alt 1 bilde
Stavengsåsen Tunell fra Sør, Østfoldbanen vestre linje - km 46,59
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Stavengsåsen Tunell fra Sør, Østfoldbanen vestre linje - km 46,59
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gjøstadveien bru over Østfoldbanen og E6
I alt 1 bilde
Gjøstadveien bru over Østfoldbanens Vestre linje + E6 ved Hølen sett mot øst
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Gjøstadveien bru over Østfoldbanens Vestre linje + E6 ved Hølen sett mot øst
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Grimsrud A BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Grimsrud A BP-Fosignal, Østfoldbanen vestre linje - km 46,85 (BP 4920)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud A BP-Fosignal, Østfoldbanen vestre linje - km 46,85 (BP 4920)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Hølendalen bru
BM 73 på Hølen viadukten
© Andreas Hall
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Viaduktene over Hølendalen. Tog 121 passerer retning Moss.
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Viaduktene over Hølendalen. Tog 121 passerer retning Moss.
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
72 06 Spikkestad - Moss på Hølendalen bru
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Grimsrud A BP-Forsignal
Grimsrud A BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, Km 47,85 (BP 49,20)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud A BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, Km 47,85 (BP 49,20)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud B BP, Østfoldbanen vestre linje, Km 49,96
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sonsveien 1 Bro
Sonsveien1 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sonsveien1 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sonsveien1 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sonsveien1 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Grimsrud A BP
72-19 passerer Grimsrud A BP i rette øyeblikket, Vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Grimsrud A BP, Østfoldbanen vestre linje - km 49,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud A BP, Østfoldbanen vestre linje - km 49,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud A BP, Østfoldbanen vestre linje, Km 49,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sonsveien
Sonsveien den 11 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Hørt e dettane ?©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Østfoldbanen, Sonsveien stasjon 31-10-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Sonsveien hp.
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Sonsveien 2 Bro
Sonsveien2 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sonsveien2 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sonsveien2 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sonsveien2 Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 48,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Tegnebyengen Bro (E-6)
Tegnebyengen Bro (E-6), Østfoldbanen vestre linje - km 49,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
73143 i farta ved Sonsveien stasjon
© Pål Lindal
Finn i Postvogna
Tegnebyengen Bro (E-6), Østfoldbanen vestre linje - km 49,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tegnebyengen Bro (E-6), Østfoldbanen vestre linje - km 49,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Grimsrud B BP
I alt 1 bilde
Grimsrud B BP, Østfoldbanen vestre linje, Km 49,96
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud B BP, Østfoldbanen vestre linje, Km 49,96
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Smørbekk Bro km 50,30
161-105-2 ved Smørbekk, Vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
161-105-2 ved Smørbekk, Vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-43 passerer Smørbekk Bro, Vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
161-105-2 ved Smørbekk, Vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Grimsrud B BP-Forsignal
Grimsrud B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, Km 51,04 (BP 49,96)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, Km 51,04 (BP 49,96)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Grimsrud B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, Km 51,04 (BP 49,20)
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rød Søndre Bro
I alt 1 bilde
Rød Søndre Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 51,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rød Søndre Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 51,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Smørbekk Omformer
Smørbekk Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 51,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Smørbekk Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 51,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Smørbekk Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 51,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Smørbekk Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 51,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Stokkås Tankanlegg Ssp
Stokkås Tankanlegg Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 53,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Stokkås Tankanlegg Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 53,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Stokkås Tankanlegg Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 53,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Stokkås Tankanlegg Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 53,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Kambobekken Nye Bro
Kambobekken Nye Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,66
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Kambobekken Nye Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,66
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kambobekken Nye Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,66
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kambobekken Nye Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,66
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Kambo
Kambo Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 53,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Kambo stasjon 29-11-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Kambo Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 53,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kambo Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 53,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Møllebakken Bro, km 54,14
Møllebakken Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 54,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Møllebakken Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 54,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Møllebakken Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 54,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Nye Kambo bru
Kambo Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru før Kambo stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Kambo Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kambo Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 53,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Mølleåsen Tunell fra nord, (Km 54,39) (ca. 1700 m)
Lokalen til Moss (tog 1115) nærmer seg Mølleåsen tunell
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Hector Rails Plissken nærmer seg Mølleåsen tunell (1 677 m) på Kambo
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Mølleåsen Tunell fra nord, Østfoldbanen vestre linje - km 54,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Lokalen til Moss (tog 1115) nærmer seg Mølleåsen tunell
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna

Mollbekk B Blokkpost (Km 55,83)
Mollbekk B Blokkpost, Østfoldbanen vestre linje - km 56,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Mollbekk B Blokkpost, Østfoldbanen vestre linje - km 56,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Mollbekk B Blokkpost, Østfoldbanen vestre linje - km 56,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Mølleåsen Tunell fra sør, (Km 54,40) (ca. 1700 m)
Mølleåsen Tunell fra sør, Østfoldbanen vestre linje - km 54,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mølleåsen Tunell fra sør, Østfoldbanen vestre linje - km 54,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Mølleåsen Tunell fra sør, Østfoldbanen vestre linje - km 54,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tog 1138 ved Mossesundet like sør for Mølleåsen Tunnel
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna


Mølleåsen Bro
I alt 1 bilde
Mølleåsen Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 55,36
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Mølleåsen Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 55,36
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Dobbeltspor ved Sandbukta
Tog 129 langs Mossesundet
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sandbukta Dobbeltspor, Østfoldbanen vestre linje - km 56,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sandbukta Dobbeltspor, Østfoldbanen vestre linje - km 56,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sandbukta Dobbeltspor, Østfoldbanen vestre linje - km 56,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sandbukta stasjon

© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Ja nästan i Moss!
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Sandbukta st
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Sandbukta Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 56,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Mosseverket sidespor
Mosseverket Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 58,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Mosseverket sidespor
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Mosseverket Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 58,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Mosseverket Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 58,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Moss Cellulosefabrikk
Moss Cellulosefabrikk, Østfoldbanen vestre linje - km 58,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Tog 388/124 Göteborg-Halden-Oslo har nettopp forlatt Moss
© Leif-H. Ruud
Finn i Postvogna
Moss Cellulosefabrikk, Østfoldbanen vestre linje - km 58,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Moss Cellulosefabrikk, Østfoldbanen vestre linje - km 58,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Moss Cellullose Undergang
I alt 1 bilde
Moss Cellullose Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 58,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Moss Cellullose Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 58,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Mosseelva Bro
Et regionstog på brua
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Mosselva, km 59,18.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Et regionstog på brua
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Lokalen passerer jernbanebrua i Moss
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna


Bryggekanten underganger
Bryggekanten Undergang(er), Østfoldbanen vestre linje - km 59,20-59,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Bryggekanten Undergang(er), Østfoldbanen vestre linje - km 59,20-59,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bryggekanten Undergang(er), Østfoldbanen vestre linje - km 59,20-59,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bryggekanten Undergang(er), Østfoldbanen vestre linje - km 59,20-59,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Moss (Storgt/Jeløgt) Plo
Moss (Storgt/Jeløgt) Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 59,91
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Moss (Storgt/Jeløgt) Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 59,91
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Moss stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

Rådhusgt Bro - Moss
I alt 1 bilde
Rådhusgt Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 59,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rådhusgt Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 59,92
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Moss - godshus
I alt 1 bilde
Moss stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Moss stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Moss (Km 60,16)
Klokka tikka, og tikka, ingen Di. 3 var å se
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 31 bilder - se alle
TMZ 1409, Rc3 1064 og TMZ 1405 i Moss
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Hvilende materiell på Moss
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Moss stasjon en fredelig søndag med lokalen i spor 1
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Moss Havnespor km 60,18
Midlertidig spor klart for å tas i bruk.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Moss Havnespor, Østfoldbanen vestre linje - km 60,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Moss Havnespor, Østfoldbanen vestre linje - km 60,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Moss Havnespor, Østfoldbanen vestre linje - km 60,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Strandgata Plo km 60,39
Kaos ved Strandgaten Plo, Moss - vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
73b over søndre plo i Moss
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Strandgaten Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 60,39
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Strandgaten Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 60,39
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Værlegata Ssp
Værlegata Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 60,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Værlegata Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 60,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Værlegata Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 60,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Værlegata Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 60,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Kleberget Fotgjenger undergang km 61,05
Kleberget Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Klesberget Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Klesberget Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kleberget Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Norønaveien Fotgjenger undergang km 61,78
Norønaveien Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Norønaveien Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Norønaveien Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 61,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Feste Plo
Feste Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 62,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Feste Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 62,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Feste Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 62,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Feste Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 62,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Feste Hpl
Her lå Feste Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 62,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Feste Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 62,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Feste Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 62,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Dyre Undergang
Dyre Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 63,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Dyre Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 63,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Dyre Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 63,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Dyre Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 63,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Carlberg Undergang
Tog 122 nærmer seg Carlberg undergang
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Carlberg Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 63,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Carlberg Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 63,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tog 122 nærmer seg Carlberg undergang
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna

Dilling Plo
Forbikjøring på Dilling st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Dilling Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 65,28
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Dilling Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 65,28
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Forbikjøring på Dilling st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna


Dilling (Km 65,34)
Dilling Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 65,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
69-29 med stopp for kryssing på Dilling
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
El. 14 2168 passerer Dilling med tømmertog 4966 fra Sarpsborg
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Dilling Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 65,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Dilling stasjon ligger ved Østfoldbanen (vestre linje).
Dilling stasjon ligger i Rygge kommune.
Stasjonen ble åpnet i 1879, men er ikke lenger i bruk til passasjertransport.
Fra Dilling stasjon til Oslo S er det 65,340 km.


Legg til informasjon om #1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje Ski - Kornsjø (Ny linje Ski - Sandbukta) - Dilling (Km 65,34)


Bjølsen Undergang
Bjølsen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 67,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjølsen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 67,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjølsen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 67,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bjølsen Plo
Her lå Bjølsen Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 67,56
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Bjølsen Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 67,56
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Bjølsen Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 67,56
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Bjølsen Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 67,56
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Voldskogen Undergang
I alt 1 bilde
Voldskogen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 68,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Voldskogen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 68,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rygge Fotgjenger undergang
I alt 1 bilde
Rygge Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 69,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rygge Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 69,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rygge Plo nedlagt
I alt 1 bilde
Her lå Rygge Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 69,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Rygge Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 69,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rygge (Km69,28)
Blandet tog passerer Rygge ca 1976
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rygge st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Rygge 1992 (Østfoldbanens vestre linje)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Rygge Undergang
I alt 1 bilde
Rygge Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 69,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rygge Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 69,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Goen Undergang
Goen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 70,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Goen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 70,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Goen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 70,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Solberghøgda Plo
I alt 1 bilde
Her lå Solberghøgda Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 71,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Solberghøgda Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 71,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Solberghøgda Undergang
I alt 1 bilde
Solberghøgda Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 71,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Solberghøgda Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 71,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Solberghøgda Hpl
I alt 1 bilde
Her lå Solberghøgda Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 71,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Solberghøgda Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 71,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Stomner Bro
I alt 1 bilde
Stomner Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 72,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Stomner Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 72,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Løken Undergang
I alt 1 bilde
Løken Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 73,27
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Løken Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 73,27
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Voll Hpl
I alt 1 bilde
Her lå Voll Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 73,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Voll Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 73,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Haug Stn (Km 74,01)
Her lå Haug Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 74,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Haug Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 74,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Haug Stn, Østfoldbanen vestre linje - km 74,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
18 2248 ut av avvik dobbelspor ved Haug
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Burum bro
I alt 1 bilde
Burum Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 74,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Burum Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 74,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Kjellerød Bro
I alt 1 bilde
Kjellerø Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 75,61
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Kjellerø Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 75,61
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Kjellerød Hpl
I alt 1 bilde
Her lå Kjellerød Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 75,85
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Kjellerød Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 75,85
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Ørneveien Plo
I alt 1 bilde
Ørneveien Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 76,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ørneveien Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 76,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Skråtorp Undergang
Skråtorp Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 76,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skråtorp Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 76,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skråtorp Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 76,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Kjellerød Plo
I alt 1 bilde
Her lå Kjellerød Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 75,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Kjellerød Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 75,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Råde (Km 77,01)
Tog fra Malmø og Stockholm passerer Råde
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Venterom på Råde stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Råde stasjon på Østfoldbanen - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
"Nye" Råde stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Råde Bro
I alt 1 bilde
Råde Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 77,41
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Råde Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 77,41
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Lunder Plo
I alt 1 bilde
Lunder Plo (sperret av JBV), Østfoldbanen vestre linje - km 78,12
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Lunder Plo (sperret av JBV), Østfoldbanen vestre linje - km 78,12
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Haugan Hpl
I alt 1 bilde
Her lå Haugan Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 79,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Haugan Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 79,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Haugan Plo
Haugan Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 79,02
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Haugan Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 79,02
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Haugan Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 79,02
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Enebekk holdeplass
Her lå Enebekk Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 80,07
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Enebekk Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 80,07
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Enebekk Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 80,07
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Enebekk Plo
Enebekk Plo, Østfoldbanen vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Enebekk plo på Østfoldbanen - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Enebekk plo på Østfoldbanen - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Enebekk Plo, Østfoldbanen vestre linje
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Ørmen A BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Ørmen A BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 80,61
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ørmen A BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 80,61
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Skinnerflo Plo
Skinnerflo Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 81,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skinnerflo Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 81,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skinnerflo plo ved km. 81,10 på Østfoldbanen sett mot vest
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Ørmen B BP (Km 81,52 )
Ørmen B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 81,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ørmen B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 81,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
CargoNet El. 16 2209 med GORE gt. 41951 passerer Ørnen bp. km 81,52 Østfoldbanen
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Ørmen A BP (Km 81,52 )
I alt 1 bilde
Ørmen A BP, Østfoldbanen vestre linje - km 81,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ørmen A BP, Østfoldbanen vestre linje - km 81,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Ørmen Bro
Ørmen Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 82,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ørmen Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 82,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ørmen Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 82,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Green Cargo Gt8931
© Ove Tovås
Finn i Postvogna


Ørmen Hpl (Km 82,21)
73B sett paserer tidligere Ørmen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 82,21
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Ørmen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 82,21
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B sett paserer tidligere Ørmen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 82,21
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Ørmen B BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Ørmen B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 82,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ørmen B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 82,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Høium Plo
Høium Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Høium Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Høium Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Høium Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Høium Hpl
Her lå Høium Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Høium Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Høium Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 83,57
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Lundheim Hpl
I alt 1 bilde
El14-2183 passerer Lundheim Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 85,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
El14-2183 passerer Lundheim Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 85,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Veumneset Undergang
Veumneset Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 86,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Veumneset Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 86,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Veumneset Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 86,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Onsøy (Km 86,51)
Onsøy stasjon under nedrivingen, tirsdag
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Onsøy stasjon under nedrivingen, tirsdag
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Onsøy Stasjon, bygningen er revet, Østfoldbanen vestre linje, km 86,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Bru over Kjølbergelva
Bro over Kjølbergelva, Østfoldbanen vestre linje, km 86,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bro over Kjølbergelva, Østfoldbanen vestre linje, km 86,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bro over Kjølbergelva, Østfoldbanen vestre linje, km 86,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bro over Kjølbergelva, Østfoldbanen vestre linje, km 86,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Skogstrand Undergang
Skogstrand undergang, Østfoldbanen vestre linje, km ca 87,00
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skogstrand undergang, Østfoldbanen vestre linje, km ca 87,00
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skogstrand Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 87,21
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Skogstrand Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 87,21
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Kjevelsrød Hpl (Km 87,44)
Her lå Kjevelsrød Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 87,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Kjevelsrød Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 87,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Kjevelsrød Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 87,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Kjevelsrød Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 87,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Seut B BP
Seut B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 89,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Seut B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 89,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Seut B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 89,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Seut A BP
I alt 1 bilde
Hectorrail passerer Seut A BP, Østfoldbanen vestre linje - km 89,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Hectorrail passerer Seut A BP, Østfoldbanen vestre linje - km 89,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gluppehavna Plo
Gluppehavna Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 90,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gluppehavna Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 90,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gluppehavna Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 90,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Seut B BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Seut B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 90,93
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Seut B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 90,93
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Seut holdeplass (Km 89,98)
Her lå Seut Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 90,94
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Seut Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 90,94
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Porten til Seut Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 90,94
© Dag EidetØstfoldbanen vestre linje km 9094
Finn i Postvogna
Her lå Seut Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 90,94
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Seut undergang
Seut undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 90,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Seut undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 90,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Seut undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 90,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Frydenberg Hpl (1969-83), km 92,30
El16-2215 passerer tidligere Frydenberg Hpl (1969-83), Østfoldbanen vestre linje - km 92,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Frydenberg Hpl (1969-83), Østfoldbanen vestre linje - km 92,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
El16-2215 passerer tidligere Frydenberg Hpl (1969-83), Østfoldbanen vestre linje - km 92,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Frydenberg 1 Undergang
Frydenberg1 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,36
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Frydenberg1 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,36
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Frydenberg1 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,36
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Frydenberg 2 Undergang
Frydenberg2 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Frydenberg2 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Frydenberg2 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Frydenberg 3 Undergang
Frydenberg3 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Frydenberg3 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Frydenberg3 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 92,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Frydenberg Hpl (1932-43), km 92,68
73-sett passerer tidligere Frydenberg Hpl (1932-43), Østfoldbanen vestre linje - km 92,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Frydenberg Hpl (1932-43), Østfoldbanen vestre linje - km 92,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73-sett passerer tidligere Frydenberg Hpl (1932-43), Østfoldbanen vestre linje - km 92,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Frydenberg Hpl (1932-43), Østfoldbanen vestre linje - km 92,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Fredrikstad Tunell fra nord
Fredrikstad Tunell fra nord, Østfoldbanen vestre linje - km 92,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad Tunell fra nord, Østfoldbanen vestre linje - km 92,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad Tunell fra nord, Østfoldbanen vestre linje - km 92,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Fredrikstad Tunell fra syd, - km 92,84
Fredrikstad tunnell
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Fredrikstad Tunell fra syd, Østfoldbanen vestre linje - km 92,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad Tunell fra syd, Østfoldbanen vestre linje - km 92,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad tunnell
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna


Rolvsøyvn Undergang
Rolvsøyveien Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 93,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rolvsøyvn Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 93,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rolvsøyveien Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 93,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rolvsøyveien Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 93,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Grønli Plo, - km 93,43
73B-041 passerer stedet der Grønli Plo lå, Østfoldbanen vestre linje, km ca 93,43
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-041 passerer stedet der Grønli Plo lå, Østfoldbanen vestre linje, km ca 93,43
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Grønli Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 93,43
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Grønli Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 93,43
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Grønli
Her lå Grønli Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 93,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
El16-2204 passerer stedet der Grønli Hpl lå, Østfoldbanen vestre linje, km 93,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Grønli Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 93,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

St.Croixgaten undergang
St.Croixgaten Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 94,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
St.Croixgaten Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 94,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
St.Croixgaten Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 94,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
St.Croix Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 94,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Fredrikstad (Km94,26)
GM-gruppen på Fredrikstad stasjon
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Juli 2005
© Odd Egil Ekoll
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Fredrikstad lokstall
Fredrikstad Lokstall, Østfoldbanen vestre linje - km 94,27
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad Lokstall, Østfoldbanen vestre linje, km 94,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad Lokstall, Østfoldbanen vestre linje - km 94,27
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad Lokstall, Østfoldbanen vestre linje - km 94,27
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Snarveien Plo
Snarveien Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 95,17
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Snarveien Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 95,17
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Snarveien Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 95,17
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Snarveien Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 95,17
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Lahelle
Her lå Lahelle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 95,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tog 128 Halden-Oslo passerer Lahellemoen like før Fredrikstad
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Her lå Lahelle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 95,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Lahelle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 95,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Torp sidespor
Rester av Torp sidespor, Østfoldbanen vestre linje, km 95,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Lasterampen til Torp sidespor, Østfoldbanen vestre linje, km 95,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her brøt Torp sidespor av til høyre fra Østfoldbanen vestre linje, km 95,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her tok Torp sidespor av fra Østfoldbanen vestre linje, km 95,17
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Elvebakke Undergang
Elvebakke Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 96,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Elvebakke Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 96,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Elvebakke Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 96,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Elvebakke Hpl
Her lå Elvebakke Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 96,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Elvebakke Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 96,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Elvebakke Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 96,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Elvebakke Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 96,68
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Fredrikstad industrispor
Rester på Lisleby industriområde
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Fredrikstad industrispor, Østfoldbanen vestre linje, km 96,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad industrispor, Østfoldbanen vestre linje, km 96,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredrikstad industrispor, Østfoldbanen vestre linje, km 96,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Wiese hpl km 97,06
Her lå Wiese Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 97,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Wiese Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 97,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Wiese Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 97,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Lisleby Plo
Lisleby Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 97,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Lisleby Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 97,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Lisleby Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 97,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Lisleby plo mot Fredrikstad. Km 97.63
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Lisleby (Km 97,75)
Lisleby 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
73141 passerer gamle Lisleby stasjon retning Fredrikstad på Påskeaften
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Deckard passere Lisleby med Follumtoget kl. 20:55
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Lisleby stasjon mot plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Evjebekken Undergang
Valle Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 101,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Evjebekken Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 98,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Evjebekken Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 98,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Valle Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 101,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gomanbakeriet sidespor
Her lå Gomannbakeriet sidespor- mellom rød vegg og nåværende linje, Østfoldbanen vestre linje, km 98,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Her brøt Gomannbakeriet sidespor av mot venstre fra Østfolbanen vestre linje, km 98,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Gomannbakeriet sidespor- mellom rød vegg og nåværende linje, Østfoldbanen vestre linje, km 98,97
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tidligere sidespor Goman bakeri - Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Evje Plo
Evje plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Evje plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Evje plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Evje plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Evjeplassen
Her lå Evjeplassen Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 99,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
her lå Evjeplassen Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 99,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Evjeplassen Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 99,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Hauge Plo
Toget mot Halden Passerer Hauge plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Hauge plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Toget mot Halden Passerer Hauge plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Hauge plo
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Hauge
Hauge holdeplass på Vestre Linje, passerende tog med vogn til Moskva
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hauge holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lokaltog fra Sarpsborg nærmer seg Hauge holdeplass.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hauge holdeplass på Vestre Linje, passerende tog med vogn til Moskva
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Omberg Hpl km 100,50
73B-sett passerer tidligere Omberg Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 100,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-sett passerer tidligere Omberg Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 100,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Omberg Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 100,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rolfsøy Plo
73B-sett passerer tidligere Rolvsøy Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 100,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-sett passerer tidligere Rolvsøy Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 100,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Rolvsøy Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 100,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rolvsøy
Rolvsøyterminalen mellom Fredrikstad og Sarpsborg 12. Juni 2006 kl. 19:15 - Foto av©Christoffer Bjørgen Nilsen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Rolvsøy torsdag kveld
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Innsatståg 121 passerer Rolvsøyterminalen
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Lastesporet til tankvognene på Rolvsøy godsterminal
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Valle Bro
Valle Bro km 101,06
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Valle Bro km 101,06
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Valle Bro km 101,06
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Valle Bro km 101,06
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Nes Bro
Nes bro km.101.15
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Nes Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 101,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Nes bro km.101.15
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Nes bro km.101.15
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Rolfsøyterminalen (Km101,04)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Valle Hpl, km 101,24
Her lå Valle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Valle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Valle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Valle Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Nes hpl (Km 101,93)
Her lå Nes Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,93
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Her lå Nes Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,93
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Nes Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,93
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-sett passerer tidligere Nes Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 101,93
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Rolvsøysund Hpl (like før brua) - km 102,35
Her lå Rolvsøysund Hpl (like før brua), Østfoldbanen vestre linje - km 102,35
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rolvsøy
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Her lå Rolvsøysund Hpl (like før brua), Østfoldbanen vestre linje - km 102,35
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rolvsøysund bru over Viosterflo (125,4 m))
Peterson Traxx 185 675-6 på Rolvsøysund bro
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Rolvsøysund bru
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Tog 117 Oslo-Halden har nettopp passert Rolvsøysund bru
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Bro over Rolvsøysundet, Østfoldbanen vestre linje, km 102,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Greåker 1 Fotgjenger undergang
Greåker1 Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 102,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker1 Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 102,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker1 Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 102,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Greåker 2 Undergang
Greåker2 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker2 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker2 Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Greåker A BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Greåker A BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 103,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker A BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 103,06
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Undergang ved Greåker
Undergang ved Greåker
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Undergang ved Greåker
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Undergang ved Greåker
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Tog 124 Halden-Oslo nærmer seg Rolvsøysund bru
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna

Greåker (Km 103,17)
Tog 120 Halden-Oslo ved Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna

© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Tog 120 Halden-Oslo ved Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Stasjonsområde på Greåker.
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Greåker industrier sidespor
Greåker Industri sidespor, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Greåker Industri sidespor, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Greåker Industri, sidespor, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Greåker Industri sidespor, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna


Greåker 2 Fotgjenger undergang
Greåker 2 Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker2 Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker 2 Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Biltoget passerer Greåker 2 Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 103,55
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Fredheim
Her lå Fredheim Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 103,91
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Porten inn til Fredheim Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 103,91
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Fredheim Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 103,91
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Green cargo ved Fredheim hpl.
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Fredheim Bro
18 2251 på gamle Fredheim bro km.104,02
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
På toppen av bakken lå en gang Fredheim Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 104,02
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
18 2251 på gamle Fredheim bro km.104,02
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Greåker A/B BP
Greåker A & B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 104,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker A/B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 104,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker A & B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 104,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker A & B BP, Østfoldbanen vestre linje - km 104,03
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Greåker BP
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fredheim Undergang
I alt 1 bilde
Fredheim Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 104,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredheim Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 104,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Yven vest
Her lå Yven Vest Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 104,87
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Yven vestre Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 104,87
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Yven Vest Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 104,87
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Yven Fotgjengerundergang
Yven Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 104,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Yven Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 104,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Yven Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 104,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Greåker B BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Greåker B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 104,99
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Greåker B BP-Forsignal, Østfoldbanen vestre linje - km 104,99
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Yven Bro
I alt 1 bilde
Yven Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 105,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Yven Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 105,18
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Yven
I alt 1 bilde
Her lå Yven Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 105,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Yven Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 105,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Yven østre
Her lå Yven østre Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 105,35
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Yven østre Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 105,35
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Yven Øst Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 105,35
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Alvim Bro
I alt 1 bilde
Alvim Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 106,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Alvim Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 106,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sannesund Bro
Sannesund Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 106,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sannesund Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 106,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ny gang og sykkelbro over Sannesund,Østfoldb.vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ny gang og sykkelbro over Sannesund,Østfoldb.vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Sandesund Plo
Sannesund plo med Sannesundbroene over
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sannesund plo med Sannesundbroene over
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sannesund plo mot gml. Jyden
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Toget kommer
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Sandesund (Km 106,64)
Sannesund stn, Østfoldbanen vestre linje - km 106,64
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Sannesund stasjon
© Heine Pedersen
Finn i Postvogna
Sandesund stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sannesund stn, Østfoldbanen vestre linje - km 106,64
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sidespor til Sarpsborg havn
Sidespor til Sarpsborg havn (Borg havn)
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Sidespor til Sarpsborg havn
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sarpsborg Havn ssp, Østfolbanen vestre linje - km 109,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sarpsborg Havn ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 106,02
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sidespor til Rich.Pfeiffer (ABB)
Sidespor til Rich.Pfeiffer (ABB) på Sannesund
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Sidespor til Rich.Pfeiffer (ABB) på Sannesund
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sidespor til Rich.Pfeiffer (ABB) på Sannesund
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Pfeifer ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 106,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sandesund / Brevik Plo
Brevik plo - Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Brevik plo, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Brevik plo - Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Brevik plo - Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna

Valaskjold (Km 108,38)

© Torje Braadland
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle

© Torje Braadland
Finn i Postvogna

© Torje Braadland
Finn i Postvogna
Valaskjold hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 108,38
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sarpsborg Papp Ssp
Her brøt Sarpsborg Papp Ssp av fra Østfoldbanen vestre linje - km 108,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sarpsborg Papp Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 108,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her brøt Sarpsborg Papp Ssp av fra Østfoldbanen vestre linje - km 108,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gleng Fotgjenger undergang
I alt 1 bilde
Gleng Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 109,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gleng Fotgjenger undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 109,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gleng Undergang
I alt 1 bilde
Gleng Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 109,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gleng Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 109,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sidespor til Asbjørnsensaga
Sporrester til sidespor mot Asbjørnsensaga
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sporrester til sidespor mot Asbjørnsensaga
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sporrester til sidespor mot Asbjørnsensaga
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Forstøttnigsmur for sidespor til Asbjørnsensaga
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Sarpsborg (Km 109,47)
El. 16 2209 står rolig på Sarpsborg st. kl 23:30
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 35 bilder - se alle
Sarpsborg sett fra sør
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Innkjør Sarpsborg
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Trafikk på Sarpsborg st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Sarpsborg lokstall
Sarpsborg Lokstall, Østfoldbanen vestre linje - km 109,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sarpsborg Lokstall, Østfoldbanen vestre linje - km 109,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Er det dreieskive dette kalles, her på Sarpsborg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opsund tømmerlager ssp
Opsund tømmerlager ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 109,47
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Me 26 09 på Opsund
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
#12 Opsund Tømmerlager ssp, Østfoldbanen Vestre linje - km 109,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
#2- Opsund Tømmerlager ssp, Østfoldbanen Vestre linje - km 109,63
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Borregaard industrispor
Forbindelsesspor Borregaard Industri-Opsund tømmerlager, Østfoldbanen vestre linje - km 109,69
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Industrisporet inn på Borregaard
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Forbindelsesspor Borregaard Industri-Opsund tømmerlager, Østfoldbanen vestre linje - km 109,69
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borregaard industrispor, Østfoldbanen vestre linje - km 109,69
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Borregaard industrier
#55Ø Borregaard Industrier, Østfoldbanen Vestre linje - km 109,86
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 50 bilder - se alle
VTG tanker utenfor klorfabrikken
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
#59Ø Borregaard Industrier, Østfoldbanen Vestre linje - km 109,86
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
#45N Borregaard Industrier, Østfoldbanen Vestre linje - km 109,86
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sarpsborg plo
Her lå Sarpsborg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 109,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sarpsborg plo, Østfoldbanen vestre linje - km 109,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Sarpsborg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 109,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Sarpsborg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 109,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Borregaard sidespor fotgjengerundergang
Borregaard Ssp Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borregaard Ssp Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borregaard Ssp Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,05
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Borregaardsbakken Bro
Borregaardsbakken Bro (m/Borregaard Ssp), Østfoldbanen vestre linje, km 110,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borregaardsbakken Bro (m/Borregaard Ssp), Østfoldbanen vestre linje, km 110,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borregaardsbakken Bro (m/Borregaard Ssp Fotgjengerundergang til høyre), Østfoldbanen vestre linje, km 110,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Tarris Undergang
Tarris Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tarris Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tarris Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,30
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Tarris Fotgjengerundergang
Tarris Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tarris Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tarris Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tarris Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 110,45
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sarpsfossen bru
Dagens røde boks passerer over Sarpefossen
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Tog 113 over Sarpebrua
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Bro over Sarpsfossen (sett fra Borregaard Industri), Østfoldbanen vestre linje, km 110,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
El. 18 med NSB Regiontog 125 på Sarpebrua, Østfoldbanens vestre linje
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


Hafslund
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Uthus, Hafslund holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna


Hafslund banevokterbolig
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Hafslund, Vokterbolig, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Triangelspor til Østre Linje
Triangelsporet (Sett mot Østre linje), Østfoldbanen vestre linje, km 111,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Søndre tilsving Sarpsborg mot østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Gulebrua på Hafslund - Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Triangelsporet (Sett mot Østre linje), Østfoldbanen vestre linje, km 111,53
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Borgen Fotgjengerundergang
Borgen Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 111,89
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Borgen Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje - km 112,01
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B sett passerer Borgen Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 111,89
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borgen Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 111,89
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Sidespor til Hafslund samt Hafslundbanen
Her lå Karbiden (Hafslund Smelteverk) Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 111,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Quiz - Hvor befinner jeg meg nå?
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Traktor på karbidsporet
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Hafslundbanen på Sundløkka kai
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Borgen Hlp
Her lå Borgen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 112,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Borgen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 112,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Porten inn til Borgen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 112,51
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Borgen Undergang
I alt 1 bilde
Borgen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 112,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Borgen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 112,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Klavestad hlp
Her lå Klavestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 113,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Klavestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 113,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Klavestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 113,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-sett passerer tidligere Klavestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 113,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Klavestad Plo
Klavestad plo Østfoldbanen vestre linje km.113.71
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Klavestad Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 113,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Klavestad Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 113,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Klavestad Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 113,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Bjørnstad A- BP-Forsignal
I alt 1 bilde
Bjørnstad A- BP-Fsign, Østfoldbanen vestre linje - km 114,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad A- BP-Fsign, Østfoldbanen vestre linje - km 114,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bjørnstad 1 Plo
Bjørnstad1 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad 1 Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad1 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad1 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bjørnstad Omformer
Bjørnstad Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bjørnstad Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad Omformer, Østfoldbanen vestre linje - km 114,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Bjørnstad 2 Plo
Bjørnstad2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 115,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
RC4-1154 passerer Bjørnstad2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 115,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 115,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 115,50
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bjørnstad A - BP
Bjørnstad-A BP, Østfoldbanen vestre linje, km 115,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bjørnstad A- BP, Østfoldbanen vestre linje - km 11570
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad A- BP, Østfoldbanen vestre linje - km 11570
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad-A BP, Østfoldbanen vestre linje, km 115,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Bjørnstad B- BP
Bjørnstad-B BP Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, km 116,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad B- BP, Østfoldbanen vestre linje - km 11570
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad-B BP, Østfoldbanen vestre linje, km 115,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bjørnstad-B BP Forsignal, Østfoldbanen vestre linje, km 116,60
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Foss Plo & Hpl
Foss Plo & Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 116,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Foss Hpl og Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 116,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Foss Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 116,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Foss plo. km.116.239 syd
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Skadalsveien Plo (Tidligere Heia Plo)
Heia Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 112,94
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Heia Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 112,94
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Heia Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 112,94
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Relehus på Heia plo.Km.112.94 Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Havn Plo
Plo ved Havn Gård i Skjeberg-Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Havn Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 117,37
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Plo Havn Gård i Skjeberg - retning Sarpsborg
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Plo ved Havn Gård i Skjeberg-Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Skjeberg Plo
Skjeberg plo Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Skjeberg plo Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Skjeberg plo Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Skjeberg plo Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Skjeberg
Skjeberg Stasjon
© Kristoffer W. Svendsen
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Skjeberg Stasjon
© Kristoffer W. Svendsen
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Pakkhuset på Skjeberg stasjon er revet
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Flatebyvn Undergang
Flatebyvn Undergang (stasjonsbyen), Østfoldbanen vestre linje, km 119,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Flatebyvn Undergang (stasjonsbyen), Østfoldbanen vestre linje, km 119,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Flatebyvn Undergang (stasjonsbyen), Østfoldbanen vestre linje, km 119,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Guslund
I alt 1 bilde
Her lå Guslund Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 120,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Guslund Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 120,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Guslund Bro
I alt 1 bilde
Guslund Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 120,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Guslund Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 120,24
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Torgauten
Flistoget passerer stedet der Torgauten Hpl lå, Østfoldbanen vestre linje, km 121,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Follumtoget passerer stedet der Torgauten Hpl lå, Østfoldbanen vestre linje, km 121,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Torgauten Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 121,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Torgauten Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 121,34
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Torgauten Bro
Torgauten Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 121,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torgauten Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 121,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torgauten Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 121,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torgauten Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 121,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Øiestad Hpl, km 121,77
Her lå Øiestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 121,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Her lå Øiestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 121,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Follumtoget passerer stedet der Øiestad Hpl lå, Østfoldbanen vestre linje, km 121,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Øiestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 121,77
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Jørstad tunnel
Jørstad Tunell, fra vest/ovenfra, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Jørstad Tunell, fra vest/ovenfra, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Jørstad Tunell, fra øst, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Jørstad Tunell, fra vest, Østfoldbanen, vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna


Høili
Her lå Høili Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 122,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Høili Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 122,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Høili Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 122,88
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Ingedal viadukt
Viadukt over Ingedal - Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Viadukten på Ingedal
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Viadukt over Ingedal - Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Viadukt over Ingedal - Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Bisseberg Bro
Bisseberg Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 123,62
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bisseberg Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 123,62
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bisseberg Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 123,62
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bisseberg
Her lå Bisseberg Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 123,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bisseberg overgang og tidligere holdeplass
© Kristoffer W. Svendsen
Finn i Postvogna
Her lå Bisseberg Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 123,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Bisseberg Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 123,98
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Bisseberg Plo
Bisseberg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 123,99
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bisseberg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 123,99
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bisseberg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 123,99
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Bisseberg Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 123,99
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Torp Plo
Torp Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 124,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torp Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 124,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torp Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 124,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Melløs
Her lå Melløs Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 124,79
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Melløs Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 124,79
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Melløs Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 124,79
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Melløs Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 124,79
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Melløs Plo
Melløs Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 124,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Melløs Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 124,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Melløs Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 124,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Fredheim Plo
Fredheim Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredheim Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Fredheim Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,40
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Døle Plo
Døle Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Døle Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Døle Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Døle Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 125,84
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Ingedal
Innsatstoget passerer Ingedal Stn mot Halden, Østfoldbanen vestre linje, km 126,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Ingedal -- ©Kristoffer W. Svendsen
© Kristoffer W. Svendsen
Finn i Postvogna
Tog 143 - 73141 på Ingedal stasjon - Østfoldbanen vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Green Cargo RC4-1197 passerer Ingedal Stn, Vestre linje i øs pøs
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Ingedal Plo
Et tømmertog passerer Ingedal Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 126,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ingedal Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 126,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Ingedal Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 126,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Et tømmertog passerer Ingedal Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 126,14
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Hjelmungen Hpl
El16-2205 passerer tidligere Hjelmungen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 126,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
El16-2205 passerer tidligere Hjelmungen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 126,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Hjelmungen Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 126,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Holdeplass åpnet 1931 nedlagt 1968. Østfoldbanen vestre linje - km 126,80

Legg til informasjon om #1+1A Østfoldbanen: Vestre Linje Ski - Kornsjø (Ny linje Ski - Sandbukta) - Hjelmungen Hpl


Hjelmungen Undergang
Hjelmungen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 127,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Hjelmungen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 127,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Hjelmungen Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 127,10
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gjellestad-1 Plo
Gjellestad-1 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gjellestad-1 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gjellestad-1 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,52
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gjellestad
Her lå Gjellestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Gjellestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rester av Gjellestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Gjellestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Gjellestad Plo
Gjellestad-2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gjellestad-2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Gjellestad-2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Biltoget passerer Gjellestad-2 Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 127,82
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Vik vestre Plo
Vik vestre Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 128,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Vik vestre Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 128,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Vik vestre Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 128,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Vik vestre Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 128,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Vik
Her lå Vik Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 129,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Vik Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 129,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Vik Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 129,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Vik Hpl, Østfoldbanen vestre linje, km 129,19
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Vik østre Plo
I alt 1 bilde
Vik østre Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 129,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Vik østre Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 129,20
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Svingen Bro
I alt 1 bilde
Svingen Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 129,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Svingen Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 129,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Torpum Bro
Torpum Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 129,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torpum Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 129,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Torpum Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 129,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Haldenterminalen Ssp,
Haldenterminalen Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 130,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Haldenterminalen Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 130,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Haldenterminalen Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 130,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Haldenterminalen Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 130,75
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Berg
Nederst
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Berg sydover
© Kristoffer W. Svendsen
Finn i Postvogna
Nederst
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Kryssing på gang mellom 125 og 48204
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


Berg Undergang, km 130,95
Berg Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 130,95
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Berg Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 130,95
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Berg Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 131,27
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Berg Fotgjengerundergang
Berg Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 131,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Berg Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 131,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Berg Fotgjengerundergang, Østfoldbanen vestre linje, km 131,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Svinesundveien Bro km 131,71
I alt 1 bilde
Svinesundveien Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 131,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Svinesundveien Bro, Østfoldbanen vestre linje - km 131,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sørli FotgjengerPlo
Sørli FotgjengerPlo, Østfoldbanen vestre linje, km 131,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sørli FotgjengerPlo, Østfoldbanen vestre linje, km 131,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sørli FotgjengerPlo, Østfoldbanen vestre linje, km 131,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sørli FotgjengerPlo, Østfoldbanen vestre linje, km 131,80
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rieber & Sønn sidespor
Rieber&Sønn Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 132,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Rieber & Sønn Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 132,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rieber & Sønn Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 132,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Rieber&Sønn Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 132,71
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Lundestad hlp
Her lå Lundestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 132,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Lundestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 132,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B-sett passerer tidligere Lundestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 85,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Lundestad Hpl, Østfoldbanen vestre linje - km 85,33
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sorgenfri 1 tunnel
Sorgenfri1 Tunell - sørfra, Østfoldbanen vestre linje - km 133,39
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sorgenfri1 Tunell, Østfoldbanen vestre linje - km 133,39
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sorgenfri1 Tunell, Østfoldbanen vestre linje - km 133,39
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sorgenfri1 Tunell - sørfra, Østfoldbanen vestre linje - km 133,39
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Sorgenfri 2 tunnel
Sorgenfri2 Tunell - norfra, Østfoldbanen vestre linje - km 133,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sorgenfri2 Tunell - norfra, Østfoldbanen vestre linje - km 133,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sorgenfri2 Tunell - sørfra, Østfoldbanen vestre linje - km 133,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sorgenfri2 Tunell - norfra, Østfoldbanen vestre linje - km 133,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Knivsø Undergang
I alt 1 bilde
Knivsø Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 133,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Knivsø Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 133,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Refne tunnel
Refne tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Refne tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Refne tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Refne tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Remmen tunnel
Remmen tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Remmen tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Remmen tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Remmen tunnel på vestre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Remmenbekken Bro
Remmenbekken Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 135,04
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Remmenbekken Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 135,04
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Remmenbekken Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 135,04
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Remmenbekken Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 135,04
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Rødstangen Bro

© Dag Eidet
Finn i Postvogna

© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Rødstangen Bro, Østfoldbanen vestre linje, km 135,38
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Rødstangen Plo, km 135,58
Her lå Rødstangen Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 135,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her omtrent lå Rødstangen Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 135,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Rødstangen Plo, Østfoldbanen vestre linje, km 135,58
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Saugbruks sidespor
Her lå Saugbruks 2 Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 135,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Saugbruksforeningen ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 135,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Saugbruksforeningen ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 135,78
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Her lå Saugbruks 2 Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 135,81
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Tyska Undergang, km 135,90
Tyska Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 135,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tyska Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 135,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Tyska Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 135,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73B sett passerer Tyska Undergang, Østfoldbanen vestre linje, km 135,90
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Bru over Tista
Regiontog mot Halden passerer Tista
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Bro over Tista, Østfoldbanen vestre linje - km 136,00
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Regiontog mot Halden passerer Tista
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Jernbanebro over Tista.
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Mølen Undergang, km 136,15
I alt 1 bilde
Mølen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 136,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Mølen Undergang, Østfoldbanen vestre linje - km 136,15
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Halden havn
Høyspenning & Livsfare, Halden havn
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Baneservice Skd 226 skifter for Hectorrail i Halden
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Hector 161.101-1 "Plissken" skifter i Halden
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Halden Havn Ssp, Østfoldbanen vestre linje - km 136,44
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Halden driftsbanegård og lokstall
Halden Stasjon fra oven
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Lokstallen i Halden
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Snodig innretning som sto der ny Driftsbanegård kommer, Halden Stn, Østfoldbanen vestre linje, km 136,64
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Insatstogene har natthvile på Halden Stn, Østfoldbanen vestre linje, km 136,64
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Ny Driftsbanegård i Halden
Nye driftsbanegården i Halden
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Driftsterminalen i Halden
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Stoppbukk samling i Halden
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Halden stasjon med driftsbanegård og bru over Tista fra Fredriksten Festning
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna


Halden
Taxi Halden, vennligst gå videre !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 40 bilder - se alle
Tog 113 med flytoget ankommer Halden
© Knut Tysnes
Finn i Postvogna
Driftsterminalen i Halden
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Halden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Sauøya sidespor
Sauøya Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 136,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sauøya Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 136,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sauøya Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 136,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Sauøya Ssp, Østfoldbanen vestre linje, km 136,70
© Dag Eidet
Finn i Postvogna


Halden1 Plo
73-15 passerer Halden1 Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 136,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
73-15 passerer Halden1 Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 136,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Halden1 Plo, Østfoldbanen vestre linje - km 136,72
© Dag Eidet
Finn i Postvogna

Halden Gamle Bybro, km 136,73
Halden Gamle Bybro, Østfoldbanen vestre linje - km 136,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Halden Gamle Bybro, Østfoldbanen vestre linje - km 136,73
© Dag Eidet
Finn i Postvogna
Halden Gamle Bybro, Østfoldbanen vestre linje - km 136,73