Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > #63 Numedalsbanen
Støtt oss
Ukens Bilde
Jubileumstoget på Orkla bru
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Reitan stasjon
Fotograf: Jon Rokseth

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
92-06 og 92-05 i tog 412 ved Gåre i Haltdalen
Fotograf: Jon Rokseth

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


#63 Numedalsbanen

Beskrivelse

Numedalsbanen er 92,8 km lang jernbanestrekning fra Kongsberg (i Kongsberg kommune) til Rødberg (i Nore og Uvdal kommune).
Hele strekningen ligger i tidligere Buskerud fylke.

Den fredete strekningen strekker seg fra Rollag til Rødberg.

Største stigning / fall er 21,5 promille og høyeste punkt ligger 395 moh., ved innkjøringen til Rødberg stasjon.
Lengste tunnel er 630 meter lang.

Langs Numedalsbanen finnes det i hovedtrekk to typer støttemurer samt en kombinasjon av disse. Den eldste typen er en tørrmurt steinsetting av hugd stein, hentet fra samme område.
Den andre typen støttemur er av forskalingsmurt betong fra 1940 og senere. Murene er som påbygg, forlengelse eller reparasjon av eksisterende murer. Murene er oppført som egne forstøtningsmurer eller som videreføring av de tørrmurte steinmurene.

Historikk

Numedalsbanen ble offisielt åpnet 19. november 1927.
Selve åpningen ble foretatt av kong Haakon VII på endestasjonen på Rødberg, etter at kongen, i spissen for en stor offisiell delegasjon som inkluderte kronprins Olav, flere regjeringsmedlemmer og embetsmenn, hadde tatt toget opp fra Kongsberg.

Etter den offisielle åpningen ble det foretatt en omvisning på det nye Nore kraftverk, før følget tok toget ned igjen til Kongsberg.
På Kongsberg ble det arrangert offisiell middag på Grand Hotell i regi av Kongsberg kommune, de tre Numedalskommunene og Buskerud fylke.

De første signaler om nedleggelse av banen kom i 1953 og 1954.
I 1968 ble betjeningen sløyfet på Svene, Lampeland, Djupdal, Rollag, Laugi og Norefjord. Da gjenstod Flesberg, Veggli og Rødberg.

På 1980-tallet så det stadig mørkere ut til tross for lokal mobilisering mot nedleggelse av banen.
Nedleggelsen av persontrafikken skjedde den 31. desember 1988.
Samme dag ble også persontrafikken på Valdresbanen og Kragerøbanen nedlagt.

Numedalsbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnet1927
Banens lengde 92, 9 km
Største hastighet på strekningen Ukjent
Stasjoner med persontrafikk 0 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter Ukjent
Trafikkform Ingen fast trafikk
Bruer 18
Tunneler 4
Planoverganger 119
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
 • Opprinnelig 92,9 km fra Kongsberg til Rødberg, åpnet 1927
 • Bygget vesentlig pga transportbehov til kraftanleggene i Nore
 • Persontrafikk innstilt fra 1/1 1989
 • Rollag - Rødberg (45 km) fredet
 • Kongsberg - Rollag beholdt for godstrafikk, men kun i bruk til Flesberg
 • Kongsberg - Flesberg (30 km) nå ferdig opprustet
 • Formelt er denne strekningen idag et skifteområde underlagt Kongsberg stasjon.

Beskrivelse

Numedalsbanen er 92,8 km lang jernbanestrekning fra Kongsberg (i Kongsberg kommune) til Rødberg (i Nore og Uvdal kommune).
Hele strekningen ligger i tidligere Buskerud fylke.

Den fredete strekningen strekker seg fra Rollag til Rødberg.

Største stigning / fall er 21,5 promille og høyeste punkt ligger 395 moh., ved innkjøringen til Rødberg stasjon.
Lengste tunnel er 630 meter lang.

Langs Numedalsbanen finnes det i hovedtrekk to typer støttemurer samt en kombinasjon av disse. Den eldste typen er en tørrmurt steinsetting av hugd stein, hentet fra samme område.
Den andre typen støttemur er av forskalingsmurt betong fra 1940 og senere. Murene er som påbygg, forlengelse eller reparasjon av eksisterende murer. Murene er oppført som egne forstøtningsmurer eller som videreføring av de tørrmurte steinmurene.

Historikk

Numedalsbanen ble offisielt åpnet 19. november 1927.
Selve åpningen ble foretatt av kong Haakon VII på endestasjonen på Rødberg, etter at kongen, i spissen for en stor offisiell delegasjon som inkluderte kronprins Olav, flere regjeringsmedlemmer og embetsmenn, hadde tatt toget opp fra Kongsberg.

Etter den offisielle åpningen ble det foretatt en omvisning på det nye Nore kraftverk, før følget tok toget ned igjen til Kongsberg.
På Kongsberg ble det arrangert offisiell middag på Grand Hotell i regi av Kongsberg kommune, de tre Numedalskommunene og Buskerud fylke.

De første signaler om nedleggelse av banen kom i 1953 og 1954.
I 1968 ble betjeningen sløyfet på Svene, Lampeland, Djupdal, Rollag, Laugi og Norefjord. Da gjenstod Flesberg, Veggli og Rødberg.

På 1980-tallet så det stadig mørkere ut til tross for lokal mobilisering mot nedleggelse av banen.
Nedleggelsen av persontrafikken skjedde den 31. desember 1988.
Samme dag ble også persontrafikken på Valdresbanen og Kragerøbanen nedlagt.

Numedalsbanen
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Banen åpnet1927
Banens lengde 92, 9 km
Største hastighet på strekningen Ukjent
Stasjoner med persontrafikk 0 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter Ukjent
Trafikkform Ingen fast trafikk
Bruer 18
Tunneler 4
Planoverganger 119
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
 • Opprinnelig 92,9 km fra Kongsberg til Rødberg, åpnet 1927
 • Bygget vesentlig pga transportbehov til kraftanleggene i Nore
 • Persontrafikk innstilt fra 1/1 1989
 • Rollag - Rødberg (45 km) fredet
 • Kongsberg - Rollag beholdt for godstrafikk, men kun i bruk til Flesberg
 • Kongsberg - Flesberg (30 km) nå ferdig opprustet
 • Formelt er denne strekningen idag et skifteområde underlagt Kongsberg stasjon.


KONGSBERG (Km 99,37)
På vei til Flesberg...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
©øivind sørhusbakken
© øivind sørhusbakken
Finn i Postvogna
På vei til Flesberg...
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lokomotivstallen i Kongsberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Withs gate ''Planovergang''

© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Withs gate plo en vinterdag
© Svein Julton
Finn i Postvogna


''Planovergang'' Holtan (Km 101.706) (Østenløkka)
I alt 1 bilde
Holtan planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Holtan planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Spiten (Km 102,19)
Spiten holdeplass på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Spiten
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Planovergangssignal og plåtstins. Spiten hp, Numedalsbanen.
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Spiten holdeplass på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Holdeplass opprettet 1929, nedlagt 1989

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - Spiten (Km 102,19)


''Planovergang ''Spiten
I alt 1 bilde
Spiten planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Spiten planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

''Planovergang'' Pikerfoss
Pikerfoss plo,
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
TMY 110 (MY 1132) med tømmertog fra Sverige på Numedalsbanen..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Pikerfoss plo,
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Pikerfoss planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Pikerfoss (Km 105,26)
Pikerfoss. Kort opphold
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Pikerfoss i 1987
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Pikerfoss. Kort opphold
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Pikerfoss 1992 (Numedalsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


''Planovergang'' Gleda
Gleda planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang sør for Gleda stasjon. 20.11.2004 © Øyvind Berg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Gleda planovergang på Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gleda (Km 109,18)
Gleda stasjon på Numedalsbanen. 20.11.2004 © Øyvind Berg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Gleda stasjon på Numedalsbanen. 20.11.2004 © Øyvind Berg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Gleda stasjon Numedalsbanen sett mot Rødberg
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Gleda stasjon Numedalsbanen sett mot Kongsberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Herbru (Km 110,96)
Herbru holdeplass, i sørgelig forfatning
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Herbru holdeplass, i sørgelig forfatning
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Herbru holdeplass, i sørgelig forfatning
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over banen mellom Herbru og Svene spor
I alt 1 bilde
Bru over banen km 111, ved Herbru, sett i retning holdeplassen,
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over banen km 111, ved Herbru, sett i retning holdeplassen,
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Svene pukkspor (Km 112,85)
Restene av Ramsund holdeplass ved Svene pukkverk
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Svene pukkverk, 24. februar 2005.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Svene pukkspor sett mot Svene
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Opplastingsområdet med gammel og "ny" rampe
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Ramsrud (Km 113,00)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svene tømmerspor (Km 115,24)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Numedalsvegen i bru over banen [RV 40]
I alt 1 bilde
Bru over banen ved Grettefoss, Fv 2774 går over
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over banen ved Grettefoss, Fv 2774 går over
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Svene (Km 115,63)
I alt 1 bilde
Svene 1992 (Numedalsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Svene 1992 (Numedalsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Åpnet 20 nov 1927
Stasjonen revet i 1993

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - Svene (Km 115,63)


Furuly (Km 116,63)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Toresplassen (Km 118,08)
I alt 1 bilde
Toresplassen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Toresplassen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

LAMPELAND (Km 119,87)
Lampeland stasjon sett mot Rødberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Lampeland
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Lampeland stasjon sett mot Rødberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Lampeland stasjon sett mot Kongsberg
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Lampeland sidespor (Km 119.87) [Tidligere Lampeland stasjon]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Lyngdalselva [Km 120.21)
Bro over Lyngdalselva, sett nedstrøms
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Lyngdalselva ( 27 meter )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bro over Lyngdalselva, sett retning Lampeland stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bro over Lyngdalselva, sett retning Lampeland stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Lampeland grustak sidespor [Km 120.30)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fylkesvei 2782 ''Toskjevegen''
I alt 1 bilde
Fv 2782 ved Toskje, km 120,6
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fv 2782 ved Toskje, km 120,6
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Fløtterud (Km 122,60)
Fløtterud
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Fløtterud
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Fløtterud holdeplass, km 122,6
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Ruud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vangestad (Km 125,22)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eie (Km 127,95 )
I alt 1 bilde
Eie
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Eie
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Numedal Bruk sidespor (Km 129.06)
Sidesporet til Moelven, Numedal. Lite brukt ser det ut som
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Lossning av sågtimmer i Flesberg
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Sidesporet til Moelven, Numedal. Lite brukt ser det ut som
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sidesporet til Moelven, Numedal. Lite brukt ser det ut som
© Svein Julton
Finn i Postvogna


''Planovergang'' Haugbruvegen [Fv2782 ]
Planovergangen ved Flesberg, sett fra tømmerterminalen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Flesberg Plo ved stasjonsområde og G.R. 6419 som laster flis.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Planovergangen ved Flesberg, sett fra tømmerterminalen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

FLESBERG (Km 129,49)
Lossning av isoleringsbalar i Flesberg från tåg 591
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Flesberg St, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Ikke akkurat vakker bygning..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Flesberg
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna


Flesberg sag & høvleri sidespor
Denne vekslet nok om til sidesporet en gang i tiden
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Skinnerester fra det som var sidesporet til Flesberg S&H
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Denne vekslet nok om til sidesporet en gang i tiden
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Restene av sidesporet til Flesberg Sag og Høvleri
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru for FV40 Numedalsvegen
Fv 40 krysser over banen, sett retning Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fv 40 krysser over banen, sett retning Rollag
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Fv 40 krysser over banen, sett retning Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bjørnsrud (Km 135,71)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Evju tømmerspor (Km 134,22)
Evju tømmerspor. Lasterampe, km 134,22.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Evju tømmerspor. Lasterampe, km 134,22.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Lasterampe ved Evju tømmerspor, snart tilbake til naturen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bakkerud
Bakkerud
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Bakkerud
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bakkerud Holdeplass/stasjon på Numedalsbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bakkerud Holdeplass/stasjon på Numedalsbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Sjur Fossan sidespor (Km 137.61)
Butten på Sjur Fossan sidespor
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sjur Fossan sidespor, svillene syns såvidt
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Trådløst ved Sjur Fossan sidespor, Fossan stasjon skimtes bak
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Butten på Sjur Fossan sidespor
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Fossan (Km 137,70 )
Fossan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Fossan
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Fossan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Fossan
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Banebu ved Helle tunell [Km 138,9)
Utedo i hvilebu ved Helle tunnel
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hvilebu rett utenfor Helle tunnel, km 138,9
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Arbeidsrom i hvilebu ved Helle tunnel
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Utedo i hvilebu ved Helle tunnel
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Helle tunnel (228 m) [søndre tunnelåpning]
I alt 1 bilde
Helle tunnel, sett retning Rollag
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Helle tunnel, sett retning Rollag
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Helle tunnel (228 m) [nordre tunnelåpning]
I alt 1 bilde
Helle tunnel, sett retning Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Helle tunnel, sett retning Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Ødegardsvegen
Flott steinbru ved Helle gård, sett fra Fv 40
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Flott steinbru ved Helle gård, Fv 40 i bakgrunnen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Flott steinbru ved Helle gård, sett fra Fv 40
© Svein Julton
Finn i Postvogna

DJUPDAL (Km 141,00)
Djupdal , vokterbolig
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Djupdal , vokterbolig
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Djupdal , uthus
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Djupdal
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Undergang privat vei ved Ulvik (Km 141,5)
I alt 1 bilde
Gammel undergang ved Ulvik, km 141,5.
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gammel undergang ved Ulvik, km 141,5.
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Ulvik tunnel (78 m)
Ulvik tunnel sett mot Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Ulvik tunnel
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Ulvik tunnel sett mot Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gygrestigen tunnel (57 m)
Gygrestigen tunnel sett mot Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gygrestigen tunnel sett mot Rollag
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gygrestigen tunnel sett mot Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang ved Selsteigen
I alt 1 bilde
Selsteigen undergang til jordet langs Lågen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Selsteigen undergang til jordet langs Lågen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Selsteigen Hp
Selsteigen holdeplass, Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Selsteigen holdeplass, Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Selsteigen holdeplass, Numedalsbanen
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Selsteigen tunnel (44 m)
Selsteigen tunnel, sett mot Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Selsteigen tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Selsteigen tunnel, sett mot Flesberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Selsteigen tunnel, med PE-skum frostisolasjon!
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Kjommevegen (Km 144,5)
Bru over Kjommevegen, km 144,5, i nærheten av Kjomme HP
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Kjommevegen, km 144,5, i nærheten av Kjomme HP
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Kjommevegen, km 144,5, i nærheten av Kjomme HP
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kjome (Km 144,70)
Pass på å lukke grinda, men det var ikke nødvendig denne dagen
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kjomme holdeplass
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Kjomme holdeplass
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Pass på å lukke grinda, men det var ikke nødvendig denne dagen
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Tidligere undergang for Vrågåvegen [Gang & sykkelvei]
I alt 1 bilde
Den gamle undergangen like ved Rollag stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Den gamle undergangen like ved Rollag stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Planovergang for FV 106 [Tidligere FV 2790]
I alt 1 bilde
Planovergang for Fv2790, ved Rollag stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Planovergang for Fv2790, ved Rollag stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna

ROLLAG (Km 147,17)
Rollag
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Rollag stasjon, Nummedalsbanen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Lok 263 Rollag
© øyvin rygh
Finn i Postvogna
Rollag
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Åpnet 20 nov 1927

Ved Rollag stasjon finnes det fortsatt skinner fra 1896 med spikerunderlagsplate av eldste type.
Skinnenes alder viser at det var gjenbruk av utstyr på banen.

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - ROLLAG (Km 147,17)


Rollag sidespor (Km 147,17) [Tidligere Rollag stasjon]
I alt 1 bilde
Sporveksel inn på Rollag sidespor
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sporveksel inn på Rollag sidespor
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Tørhaug (Km 149,10)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tråen (Km 150,80)
Tråen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tråen , uthus
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tråen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Tråen 1992 (Numedalsbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Undergang for FV 2792 Rollagsvegen (Tråen jernbanebru)
I alt 1 bilde
Tråen jernbanebru, like ved Tråen stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Tråen jernbanebru, like ved Tråen stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bru over Søråe (Km 151,4)
Bru over Søråe, km 151,4, i nærheten av Rollag stavkirke
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Søråe, km 151,4, i nærheten av Rollag stavkirke
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bru over Søråe, km 151,4, i nærheten av Rollag stavkirke
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Rollag kirke (Km 151,87)
Rollag Stavkirke holdeplass sett mot Rødberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Rollag kirke hp.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Rollag Stavkirke holdeplass sett mot Rollag.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Rollag Stavkirke holdeplass sett mot Rødberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Bråten (Km 153,34)
Bråten
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bråten
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bråten Hp. sett mot Rollag....Numedalsbanen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Bråten Hp. Numedalsbanen og Robel 54.12 30-36-3012
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Bjorsåte (Km 154,63 )
Bjorsåte
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Bjorsåte
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bjorsåte
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bjorsåte venteskur, km 154,7
© Svein Julton
Finn i Postvogna


Bruhaug bru over Lågen (65 m)
Bruhaug bro sett oppstrøms mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bruhaug jernbanebru (Numedalsbanen)
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Bruhaug bru , lengde 65 meter
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bruhaug bru, Numedalsbanen
© Harald Johnsen
Finn i Postvogna


Laugi (Km 155,72)
Laugi 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Laugi 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Laugi 1991 (bygningen er revet)
© Øyvind Vegard Larsen
Finn i Postvogna

Vamre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Risteigen (Km 158,40)
I alt 1 bilde
Risteigen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Risteigen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Bru over Veggli elv (30 m)
Bru over Veggli elv
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bru over Veggli elv
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Bru over Veggli elv
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Bru over veggli elv tatt fra gangbru
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


VEGGLI (Km 160,18)
Veggli fra planovergangen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Ankomst Veggli st.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Veggli
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Veggli stasjon
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


Tveitkåsa (Km 162,25)
I alt 1 bilde
Tveitkåsa hp. - en stund siden denne har blitt brukt hvertfall!
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Tveitkåsa hp. - en stund siden denne har blitt brukt hvertfall!
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Kjerre (Km 164,36)
Kjerre St, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Kjerre , vokterbolig
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Kjerre st. Uthus
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Kjerre 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Fossebrekke (Km 166,82)
Fossebrekke Hp, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Fossebrekke Hp, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Fossebrekke st. med tre små katter som lekte "stasjon"
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Fossebrekke 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna


Gjeiteryggen I tunnel søndre innslag (572 m)
Vi nærmer oss den lengste tunnellen; Geiteryggen tunnell 1.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Vi nærmer oss den lengste tunnellen; Geiteryggen tunnell 1.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Geiteryggen I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Lengde 572 m

Mellom Geiteryggen tunell 1 og 2 er det fortsatt rester etter den opprinnelige telegraflinjen langs
banen.
Her finnes noen få stolper med fester og ledninger.

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - Gjeiteryggen I tunnel søndre innslag (572 m)


Gjeiteryggen I tunnel nordre innslag (572 m)
I alt 1 bilde
Geiteryggen I tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Geiteryggen I tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gjeiteryggen II tunnel søndre innslag (246 m)

© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna

© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna
Geiteryggen II tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Lengde 246 m

Mellom Geiteryggen tunell 1 og 2 er det fortsatt rester etter den opprinnelige telegraflinjen langs
banen.
Her finnes noen få stolper med fester og ledninger.

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - Gjeiteryggen II tunnel søndre innslag (246 m)


Gjeiteryggen II tunnel nordre innslag (246 m)
I alt 1 bilde
Geiteryggen II tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Geiteryggen II tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Kravikfjord (Km 169,51)
Kravikfjord 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Kravikfjord , 3.8.2002. ©HML
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Kravikfjord st. hvor man kan bestille servering fra Veggli Vershus.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kravikfjord stasjon på Numedalsbanen.
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Bru ved Kittelsland
Kittilsland H.p. på Numedalsbanen og ei lita bru fra Vulkan Oslo 1925
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Kittilsland H.p. på Numedalsbanen og ei lita bru fra Vulkan Oslo 1925
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Kittilsland H.p. på Numedalsbanen og ei lita bru fra Vulkan Oslo
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Kittelsland (Km 171,28)
Kittilsland 1992
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Kittilsland Hp, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Kittilsland Hp, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Kittelsland (Kittilsland) H.p på Numedalsbanen..sett mot Kongsberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Eidsstryken (Km 175,07)
I alt 1 bilde
Eidsstryken st. som vi bare suste forbi.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Eidsstryken st. som vi bare suste forbi.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Bru over Eidsåa (30 m)
Eidselva
© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Eidsåa bru
© Henrik Hasle
Finn i Postvogna
Eidsåe bru sett retning Eidstryken stasjon
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Eidsåe bru sett retning Nore
© Svein Julton
Finn i Postvogna


NOREFJORD (Km 178,18)
Norefjord stasjon område sett mot Rødberg
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Norefjord
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Norefjord stasjon sett mot Kongsberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Norefjord stasjon sett mot Rødberg.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

Åpnet 20 nov 1927

Ved Norefjord stasjonsområde ligger det skinner fra Dowais 1876, S.Union 1876 og Cockerill 1897,1902 og 1909

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - NOREFJORD (Km 178,18)


Svendsrud (Km 180,74)
Svendsrud hp.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Svendsrud hlp
© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna
Svendsrud hp.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Togtabell for Svendsrud holdeplass
© nima foroughi
Finn i Postvogna


Rundberg tunnel søndre innslag (146 m)
I alt 1 bilde
Rundberg tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Rundberg tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Rundberg tunnel nordre innslag (146 m)
I alt 1 bilde
Rundberg tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Rundberg tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Midtstigen sidespor (Km 182,20)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Midtstigen (Km 182,29)
Midstigen hp.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Midtstigen
© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna
Midstigen hp.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Søndre Sandnes (Km 84,01)
I alt 1 bilde
Søndre Sandnes
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Søndre Sandnes
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

Sandnes I tunnel søndre innslag (92 m)
I alt 1 bilde
Sandnes I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sandnes I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Sandnes I tunnel nordre innslag (92 m)
I alt 1 bilde
Sandnes I tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sandnes I tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Sandnes II tunnel søndre innslag (92 m)
I alt 1 bilde
Sandnes II tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sandnes II tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Sandnes II tunnel nordre innslag (92 m)
I alt 1 bilde
Sandnes II tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Sandnes II tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Vrennedalen I tunnel søndre innslag (12 m)
I alt 1 bilde
Vrennedalen I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Vrennedalen I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Vrennedalen I tunnel nordre innslag (12 m)
Små tunneller.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Små tunneller.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Vrennedalen I, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Vrennedalen II tunnel søndre innslag (45 m)
I alt 1 bilde
Vrennedalen II, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Vrennedalen II, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Vrennedalen II tunnel nordre innslag (45 m)
I alt 1 bilde
Vrennedalen II, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Vrennedalen II, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bondeberg tunnel søndre innslag (140 m)
I alt 1 bilde
Bondeberget tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bondeberget tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Bondeberg tunnel nordre innslag (140 m)
I alt 1 bilde
Bondeberget tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Bondeberget tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Nore II kraftanlegg sidespor (Km Km 186.62)
Gvammen
© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna
Gvammen
© Lars-Haakon Nesse
Finn i Postvogna
Nore 2 , kraftanlegg sidespor
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Km 186.62 Nore II kraftanlegg sidespor, med kabelbane til kraftverket

Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - Nore II kraftanlegg sidespor (Km Km 186.62)


GVAMMEN (Km 186,76)
Gvammen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Gammel søppelkasse med klassisk NSB logo på.
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Gvammen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Gvammen
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna


Gvamsås I tunnel søndre innslag (25 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås I tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås I tunnel nordre innslag (25 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås I, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås I, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Undergang Gvammen nord
I alt 1 bilde
Numedalsbanen 30/5 2006. Undergang i nordenden av Gvammen st.
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Numedalsbanen 30/5 2006. Undergang i nordenden av Gvammen st.
© Andreas W.
Finn i Postvogna

Gvamsås II tunnel søndre innslag (152 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås II, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås II, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås II tunnel nordre innslag (152 m)
Gvamsås II, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Det er alltid lys i enden av tunnellen!
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Gvamsås II, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås III tunnel søndre innslag (156 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås III, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås III, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås III tunnel nordre innslag (156 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås III, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås III, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås IV tunnel søndre innslag (92 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås IV, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås IV, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås IV tunnel nordre innslag (92 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås IV, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås IV, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås V tunnel søndre innslag (83 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås V tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås V tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Gvamsås V tunnel nordre innslag (83 m)
I alt 1 bilde
Gvamsås V tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Gvamsås V tunnel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Hvilsten tunnel søndre innslag (16 m)
I alt 1 bilde
Hvilsten tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Hvilsten tunnel, sett mot Rødberg
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Hvilsten tunnel nordre innslag (16 m)
I alt 1 bilde
Hvilsten tunel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Hvilsten tunel, sett mot Veggli
© Svein Julton
Finn i Postvogna

Grønhaug ''Planovergang''
I alt 1 bilde
Rødberg Vokterbolig, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Rødberg Vokterbolig, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
På strekningen Rollag–Rødberg er det flere varianter for utførelse av overganger.

Noen overganger, som ble benyttet til tømmerkjøring er bygget av jernbanesviller.
Overganger for alminnelig ferdsel ble bygd av plank, dimensjon 2”x6” impregnert med kreosot.


Legg til informasjon om #63 Numedalsbanen - Grønhaug ''Planovergang''


Rødberg vokterbolig (Km 190,29) [Banens høyeste punkt]
Rødberg Vokterbolig, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Rødberg Vokterbolig, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Rødberg Vokterbolig, Nummedalsbanen-15.Mai 2005
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Rødberg vokterbolig
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Bru over Uvdalselva (16 m) (Km 191,90)
Brua inn til Rødberg stasjon
© Gunnar Høgli
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Vei- og jernbanebru i Rødberg. 24.04.2005 © Øyvind Berg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Brua over Uvdalselva i Rødberg, sett nedstrøms
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Brua over Uvdalselva i Rødberg, sett oppstrøms
© Svein Julton
Finn i Postvogna


RØDBERG (Km 192,21) (370,9 moh)
Rutetider for Rødberg stasjon
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
I alt 44 bilder - se alle
Rødberg stasjon, Nummedalsbanen
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Rødberg
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna
Rødberg stasjon.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side1
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side1/20
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side1/20
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 2
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 2
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 2
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 3
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 3
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 3
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 4
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 4
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 4
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 5
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 5
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 5
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 6
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 6
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 6
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 7
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 7
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 7
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 8
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 8
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 8
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 9
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 9
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 9
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 10
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 10
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 10
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 11
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 11
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 11
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 12
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 12
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 12
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 13
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 13
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 13
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 14
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 14
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 14
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 15
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 15
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 15
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 16
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 16
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 16
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 17
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 17
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 17
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 18
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 18
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 18
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 19
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 19
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 19
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 20
I alt 1 bilde
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 20
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lågendalsposten Ekstra Numedalsbanen 50 år side 20
© Finn Lund
Finn i Postvogna

andre
Fra Numedalsbanen
© Kjell Wiulsrød
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Fra Numedalsbanen
© Kjell Wiulsrød
Finn i Postvogna
På samme bane!
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
Manuellstyring av bommer
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com