Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Sulitjelmabanen †
Støtt oss
Ukens Bilde
Tomt malmtog kommer ut av Katterat tunnel
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
M/F Dronning Ingrid under bygning på Helsingør Værft A/S
Fotograf: Poul Henning Hansen

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Speglingar på Kongsvinger
Fotograf: Viktor Molander

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Sulitjelmabanen †

Historikk

Nord-Norges første jernbaneanlegg var den første biten av Sulitjelmabanen.
Fra starten av var denne gruvebanen bygd med bare 750 millimeters sporvidde i det vanskelige terrenget fra Sjønstå til Hellarmo.
I 1915 ble banen bygd om til 1067 millimeters sporvidde og forlenget fra til Sulitjelma og Lomi.
I 1904 åpnet en annen privat gruvebane i Nordland,  Dunderlandsbanen mellom Tverrånes ved Mo og Storforshei.
Sulitjelmabanen ble forlenget ned til Finneid i 1956 og erstattet ved veg i 1972.

Stortinget vedtok 28. mai 1952 Sulitjelmabanen forlengelse til Finneid, mot 14 stemmer. De 14 som stemte mot jernbanen stemte for et forslag om å utrede veibygging mellom Sulitjelma og Finneid.
Arbeidene med forlengelse av banen ned til Finneid begynte i 1953.
Første tog til Finneid gikk den 12.desember 1956.
Det første rutegående tog mellom Lomi (Sandnes) og Finneid 20. desember.
Offisiell åpning av banestrekningen skjedde den 14.juli 1957.

På Finneid var det utskipingshavn for malm som kom fra gruvedriften i Sulitjelma. Stedet hadde tidligere både hotell, pensjonat og butikker, men etter hvert som gruvedriften i Sulitjelma ble mindre ble de fleste etablerte bedriftene på Finneid lagt ned.Svensk kapital var med på å legge det økonomiske grunnlaget for en rekke virksomheter som har preget norsk næringsliv i hele perioden 1905-2005, og på slutten av århundret var Sverige størst av de utenlandske investorlandene i Norge.

Svenske investorer sto bak tre av de viktigste gruveselskapene i Norge. 
I 1891 ble Sulitjelma aktiegruber ved Fauske i Nordland grunnlagt av svenske investorer for å utvinne svovelkis som kunne omdannes til svovel- og kopperkonsentrat. 
Fabrikktellingen i 1909 viste at med sine 1 688 ansatte var Sulitjelma den nest største arbeidsgiveren blant aksjeselskapene.

I 1904 ble gruveselskapet Orkla-grube Aktiebolag grunnlagt med svensk kapital fra den mektige Wallenberg-gruppen. 
Hovedsjakten i gruven fikk da også navnet «Wallenberg sjakt». 
De svenske Orkla-investorene finansierte i årene 1904-1910 byggingen av Thamshavnbanen, verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm. 
Banen gjorde det mulig å eksportere kobberholdig svovelkis på en kommersiell basis. 
I 1931 grunnla Orkla-Grube A/B Orkla-Metal aktieselskap. 
Orkla-Metal omdannet svovelkis til bestanddelene svovel- og kopperkonsentrat ved bruk av en elektrisk smelteprosess. 
Wallenberg-gruppen var også del av et svensk konsortium som finansierte gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Kirkenes. 
A/S Sydvaranger ble grunnlagt i 1906 av nordmannen Christian Anker, og driften tok til i 1910.

Historikk

Nord-Norges første jernbaneanlegg var den første biten av Sulitjelmabanen.
Fra starten av var denne gruvebanen bygd med bare 750 millimeters sporvidde i det vanskelige terrenget fra Sjønstå til Hellarmo.
I 1915 ble banen bygd om til 1067 millimeters sporvidde og forlenget fra til Sulitjelma og Lomi.
I 1904 åpnet en annen privat gruvebane i Nordland,  Dunderlandsbanen mellom Tverrånes ved Mo og Storforshei.
Sulitjelmabanen ble forlenget ned til Finneid i 1956 og erstattet ved veg i 1972.

Stortinget vedtok 28. mai 1952 Sulitjelmabanen forlengelse til Finneid, mot 14 stemmer. De 14 som stemte mot jernbanen stemte for et forslag om å utrede veibygging mellom Sulitjelma og Finneid.
Arbeidene med forlengelse av banen ned til Finneid begynte i 1953.
Første tog til Finneid gikk den 12.desember 1956.
Det første rutegående tog mellom Lomi (Sandnes) og Finneid 20. desember.
Offisiell åpning av banestrekningen skjedde den 14.juli 1957.

På Finneid var det utskipingshavn for malm som kom fra gruvedriften i Sulitjelma. Stedet hadde tidligere både hotell, pensjonat og butikker, men etter hvert som gruvedriften i Sulitjelma ble mindre ble de fleste etablerte bedriftene på Finneid lagt ned.Svensk kapital var med på å legge det økonomiske grunnlaget for en rekke virksomheter som har preget norsk næringsliv i hele perioden 1905-2005, og på slutten av århundret var Sverige størst av de utenlandske investorlandene i Norge.

Svenske investorer sto bak tre av de viktigste gruveselskapene i Norge. 
I 1891 ble Sulitjelma aktiegruber ved Fauske i Nordland grunnlagt av svenske investorer for å utvinne svovelkis som kunne omdannes til svovel- og kopperkonsentrat. 
Fabrikktellingen i 1909 viste at med sine 1 688 ansatte var Sulitjelma den nest største arbeidsgiveren blant aksjeselskapene.

I 1904 ble gruveselskapet Orkla-grube Aktiebolag grunnlagt med svensk kapital fra den mektige Wallenberg-gruppen. 
Hovedsjakten i gruven fikk da også navnet «Wallenberg sjakt». 
De svenske Orkla-investorene finansierte i årene 1904-1910 byggingen av Thamshavnbanen, verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm. 
Banen gjorde det mulig å eksportere kobberholdig svovelkis på en kommersiell basis. 
I 1931 grunnla Orkla-Grube A/B Orkla-Metal aktieselskap. 
Orkla-Metal omdannet svovelkis til bestanddelene svovel- og kopperkonsentrat ved bruk av en elektrisk smelteprosess. 
Wallenberg-gruppen var også del av et svensk konsortium som finansierte gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Kirkenes. 
A/S Sydvaranger ble grunnlagt i 1906 av nordmannen Christian Anker, og driften tok til i 1910.Finneid †
Finneid
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
©Trygve Kåsa - Finneid, juli 2006. Stasjonsområde Sulitjelmabanen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
©Trygve Kåsa - Finneid, juli 2006. Stasjonsområde Sulitjelmabanen
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
En personvagn i Finneid
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Stortinget vedtok 28. mai 1952 Sulitjelmabanen forlengelse til Finneid, mot 14 stemmer. De 14 som stemte mot jernbanen stemte for et forslag om å utrede veibygging mellom Sulitjelma og Finneid.
Arbeidene med forlengelse av banen ned til Finneid begynte i 1953.
Første tog til Finneid gikk den 12.desember 1956.
Det første rutegående tog mellom Lomi (Sandnes) og Finneid 20. desember.
Offisiell åpning av banen 14.juli 1957.
På Finneid var det utskipingshavn for malm som kom fra gruvedriften i Sulitjelma. Stedet hadde tidligere både hotell, pensjonat og butikker, men etter hvert som gruvedriften i Sulitjelma ble mindre ble de fleste etablerte bedriftene på Finneid lagt ned.


Vatnnes tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

72m lang


Vatnbygd †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Stasjon opprettet 1956 nedlagt 1968


Gjemgam †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gjemgamstrømmen bru
Gjemgangstrømmen bru
© tK
Finn i Postvogna
Gjemgangstrømmen bru
© tK
Finn i Postvogna
Gjemgangstrømmen bru
© tK
Finn i Postvogna
Gjemgamstraumen
© Lars Byman 2005
Finn i Postvogna
35m lang


Grønlifjell tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

2807m lang


Solvik †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Opprettet 1956 nedlagt 1972


Hårskolten tunnel
I alt 1 bilde
Hårskolten tnl / 2,43 km
© tK
Finn i Postvogna
Tunnelen er 2419m lang.
Den ble bygd som jernbanetunnel som en del av forlengelsen av Sulitjelmabanen til Finneid i 1956. Jernbanen ble nedlagt i 1972, og jernbanestrekninga ble omgjort til vei.


Storvik †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Opprettet 20 des 1956 nedlagt 23 juli 1972


Sjønståfjell tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

2829m lang


Sjønståfossen bru
I alt 1 bilde
Sjønsåfossen bru, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
24.5m lang


Sjønstå †
Tappeanlegget på Sjønstå, gamle Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Tappeanlegget på Sjønstå, gamle Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Siloen ved Sjønstå
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Siloen ved Sjønstå
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Ågifjellet †
Ågifjellet holdeplass, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ågifjellet holdeplass, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Ågifjellet holdeplass, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Pt mot Finneid nära Ågifjellet
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Tveråmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Opprettet 1923


Stokkviknakken tunnel
Innslag øst til Stokkviknakken tunell, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Fra midten av Stokkviknakken tunell, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Innslag øst til Stokkviknakken tunell, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Innslag vest til Stokkviknakken tunell, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Bygget ferdig nov 1962, 562 m lang.
Det finnes to ulike tunneler med navnet Stokkviknakken på Sulitjelmabanen. Den første ble bygd etter at banen var åpnet forbi et rasfarlig område. Den andre ble bygd der veitunnelen er idag. Den første er blant annet kjent fra en film om «Svarta Bjørn».


Sjønstådalen †
Sjønstådalen stasjon, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Sjønstådalen vannfylling?
© tK
Finn i Postvogna
Sjønstådalen
© tK
Finn i Postvogna
Sjønstådalen stasjon, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i PostvognaDrågvik tunnel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

35m lang


Bru over Hellarmosundet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

50m lang


Bru over Hellarmosundet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

40m lang


Hellarmo †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Stasjon opprettet 1915


Rupsi †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Stasjon opprettet 1915


Bursistoll sidespor
I alt 1 bilde
Bursistollen sidespor, innslag, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i PostvognaGlastunes †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

1918


Sulitjelma †
I alt 1 bilde
Vogn tappingen utenfor gruva i Sulitjelma
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
15 juni 1915


Langvatnet †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

1950


Charlotta sidespor †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Samvirkelagets sidespor †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Giken elv †
I alt 1 bilde
Bru over Giken elv, Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Bru med lengde 20 m


Lomi †
I alt 1 bilde
Lomi
© Lars Byman
Finn i PostvognaSandnes Industriområde †
I alt 1 bilde
Tappeanlegget i Sulitjelma for Sulitjelmabanen
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Jernbanesporet mellom Sandnes - Fagerli ble fjernet i 1950.


Fagerli †
I alt 1 bilde
fra Sulitjelma
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Opprettet 1915, nedlagt ca 1920.
Jernbanesporet mellom Sandnes - Fagerli ble fjernet i 1950.


andre
v/Langvatnet, overfor Sulitjelma
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
fra Jokobsbakken gruvesamfunn
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Parti fra Grunnstollen m/ infrastruktur, sulitjelma gruver
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Gammelt 6 tonns lokomotiv utenfor Sulitjelma gruver
© Per Kristian Strand
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com