Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Setesdalsbanen ⌘
Støtt oss
Ukens Bilde
Mo 1876 afventer afgang fra Ribe
Fotograf: Poul Henning Hansen

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Makadamtåg på Bohusbanan.
Fotograf: Markus Strinning

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Setesdalsbanen ⌘

Setesdalsbanen, var opprinnelig en 78 km lang smalsporet jernbane fra Kristiansand til Byglandsfjord i Bygland kommune.
Da Sørlandsbanen ble åpnet til Kristiansand i 1938, ble Grovane den nye endestasjonen for Setesdalsbanen, med forbindelse til Sørlandsbanen.
Etter nedleggelsen mellom Kristiansand og Grovane ble banens lengde avkortet til 58 km, fra Grovane i Vennesla kommune til Byglandsfjord.
Banen ble åpnet 1896, nedlagt 1. september 1962.
Banens stasjonsbygninger i dragestil ble tegnet av Paul Due.

Sammen med dampbåtene som trafikkerte Byglandsfjorden, gjorde jernbanen at en reise fra øverst i dalen og ned til Kristiansand var unnagjort på få timer. Tidligere kunne en slik reise ta dager eller uker.
Ved åpningen i 1896 var det syv jernbanestasjoner mellom Kristiansand og Byglandsfjord, samt en rekke stoppesteder og holdeplasser.

Da Sørlandsbanen ble åpnet til Kristiansand i 1938  ble Grovane en sporbruddstasjon mellom Sørlandsbanens normalspor (1435 mm) og Setesdalsbanens smalspor (1067 mm).
Her måtte gods og passasjerer bytte tog før turen videre opp i dalen eller ned mot Kristiansand.


I dag er Setesdalsbanen en museumsjernbane med damptog som trafikkerer den 8 km lange strekningen mellom Grovane og Røyknes. Fire damplokomotiver fra 1894–1902
 er bevart, sammen med et antall person- og godsvogner.

Setesdalsbanen er et av Vest-Agder-museets største besøksmål. Etter at museet i 2013 fikk i stand en ny samarbeidsavtale med venneforeningen og Stiftelsen Setesdalsbanen er driften av banen god. Den største utfordring i fremtiden er imidlertid en underfinansiering av vedlikeholdet. Som resultat av museets utarbeidelse av en ti-årsplan for vedlikehold har man fått økt tilskuddet til vedlikehold av bygninger og fast infrastruktur fra Jernbaneverket med 1 150 000 kroner. Grovane (⌘)
Setesdalsbanens lok nr. 5 klargjøres før sesongstart
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
innkjør Grovane 2006 ©Per-Håkon Torp
© Per-Håkon Torp
Finn i Postvogna
De reisende koser seg mellom regnbygene
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Vannfylling på Grovane
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Rugåna bro (1911, 9,17 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Verkstedområdet Grovane
Klar for å sette opp togstammen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Dieselpumpe
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Omlastingsplatform
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Motortralle
© Per-Håkon Torp
Finn i Postvogna
Grovane hlp
Damptoget passerer holdeplassen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Damptoget passerer holdeplassen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Grovane holdeplass
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Setesdalsbanen en gang i 70-årene
© Willy Olsen
Finn i Postvogna
Da Grovane NSB stasjon ble fjernstyrt i 1969, ble Setesdalsbanens utgangsstasjon flytta 500 meter nord for Grovane.


Grovane plo.
I alt 1 bilde
Ved planovergangen på Grovane
© Erik Synstad
Finn i PostvognaPaulen bru (1895, 50,1 m)
Tømmerrenna og Paulen bro, Setesdalsbanen
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Trollsk stemning under regnbuen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Paulen bru
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Toget på vei over Paulen bro
© Rolf Støen
Finn i Postvogna

Av lengre ettspenns broer utmerker Setesdalsbanen seg med Paulen bro (50 m).
Dette er en klinket fagverksbro fra 1895, og med en lengde på 50,1 meter er dette
banens lengste. Broen har avvikende vinkel i forhold til sporet. Dette er en av de aller eldste
broene i sitt opprinnelige leie som fortsatt er i bruk i Norge.

På Setesdalsbanen ble de fleste broer bygget i tre, men det fantes også broer bygget i stein og jern.
Jernbroene var delt inn i to typer: ”fagværksbroer” og ”pladebroer”. På strekningen som er vernet, er
det bare Paulen bro av de opprinnelige broene fra 1895 som finnes i dag. Dette er ei såkalt fagverksbro.Paulen
I alt 1 bilde
Paulen holdeplass
© Laurenz Edelman
Finn i PostvognaPaulen gård
Paulen gård
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Tømmeret lagres i påvente av transport
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Paulen gård
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Holdeplass 1964

Brukt til banevokterbolig. Hp 1915-1916 i forbindelse med anleggelse av Kringsjå kraftverk.
Uten fast stopp og uten plattform.

Her ble det bygget ny holdeplass med en svilleplattform på 1980-tallet i for å lette
belastningen på den opprinnelige holdeplassen som med flere hundre besøkende hvert år var preget
slitasje og utrasing av ballast.


Kringsjå
Kringsjå holdeplass
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Kringsjå holdeplass
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Setesdalsbanen, ved Kringsjå. Lok 5, motorvogn Sulitelma
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Steinfoss tømmerrenne - Setesdalsbanen
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna

Kringsjå Kraftanlegg åpnet 21. november 1900.

Plattformen som står her i dag er ikke den opprinnelige, men en som ble bygget på
1980-tallet. Den er 48 meter lang og er bygget av stein. Den originale plattformen var ca 10 meter lang,
med svillekant og grus.


Vrengen
Vrængen med støttemurer
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Vrengen, smie
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Toget nærmer seg Vrængen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Ved Vrængen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna

Banen ble bygget som en sidebane med minste byggeprofil. Landskapet er dramatisk, og banens
plassering i terrenget bærer preg av dette. Ved de rasfarlige partiene i Vrengen finner vi bevart
rasoverbygg, vakthytte, hestestall og kullager.


Løyning tunnel (1895, 123 m)
Tunnelen sin nordre åpning
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Det finner rettstrekk også. Her på vei mot Løyning tunnel
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Tunnelen sin nordre åpning
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Sol og regn om hverandre
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Lengde 123m
Tunnelen ved Løyning er råsprengt uten murverk, med unntak av portalen i nordenden som ble murt opp i betong forblendet med naturstein i 1934.


Løyning rasoverbygg
Gammel del av rasoverbygget
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Galleri
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Snøoverbygg.
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Rasoverbygget sett fra nord
© Erik Synstad
Finn i Postvogna

Bygget i forbindelse med Løyning rasoverbygg som kom rundt 1900. Rasoverbygget ble stadig utvidet, i 1920 var det 103 meter, i 1953 hele 142 meter langt. Tog ble ofte stående fast i dette partiet ved store snømengder. Derfor var det stasjonert folk her som kunne rydde sporet eller rapportere til stasjonene ved større snøfall.


Løyning
Någonstans i Norge
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Någonstans i Norge
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Løyning vaktbu
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Holdeplass 1964

Sporet er forlenget fra Beihølen dam til Røyknes stasjon. Dette arbeidet ble allerede startet i 1984 etter
at Vennesla kommune overdro grunnen for forlengelsen og dermed dannet det formelle grunnlaget for å
legge skinner fra Beihølen dam og nordover. Det første som ble gjort var å rive skinnegangen fra Beihølen dam og sør til Løyning vakthytte.
Traseen på denne strekningen ble hevet 2,5m slik at det var mulig å komme over damkronen.
Omrent 900 meter nord for dammen lå den gamle traseen nå under vann, her måtte derfor traseen legges om.
I 1996 ble ny trasè og nytt spor 450 meter nord for dammen åpnet fram til Beihøldalen nye stasjon.

I perioden 1996-2004 ble sporet lagt videre fram til Røyknes.
Dette ble lagt i original trasè med unntak av de første 450 meterne etter nye Beihøldalen stasjon og ved innkjøringen til Røyknes.
Otterdalens sidespor ble dessuten også reetablert


Beihølen Dam hp
Beihølen Dam holdeplass og kraftstasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Beihølen Dam holdeplass og kraftstasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Beihølen Dam holdeplass og kraftstasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Beihølen Dam holdeplass og kraftstasjon
© Laurenz Edelman
Finn i PostvognaBeihøldalen
To små i Beihøldalen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Holdeplass og krysningsspor
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Holdeplass og krysningsspor
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Toget nærmer seg Beihølen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna

Ved nedleggelsen av Setesdalsbanen ble vannspeilet i Beihølen hevet, og store deler av den opprinnelige
traseen ble liggende under vann. I 1986 ble arbeidet med å gjenoppbygge sporet igangsatt, og traseen
fra Løyning Vakthytte og frem til Beihølen dam ble hevet opp til 2,5 meter for å komme over vannspeilet
igjen. Like nord for dammen ved Beihølen ble traseen lagt i felles trasé med bilvei frem til dammens
lukehus og videre mellom lukehuset og vanninntaket. Løsningen med felles trasé for jernbane og bilvei
ble gjort i samråd med KEV (Kristiansand Elektrisitetsverk) i 1991, og slik traseen fremstår i dag
formidler den tydelig at dette er noe som ble gjort i museumsbanetiden og gir seg ikke ut for å være
historisk


Otterdals sidespor
I alt 1 bilde
Otterdals sidespor
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Nedlagt i 1962, gjenopprettet 2004

Opprettet som Otterdals Interesentskab Sidespor.


Røyknes † 1. september 1962
Lok nr. 5 skifter på Røyknes stasjon
© Markus Sowa
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Røyknes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røyknes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Røyken st
© Tom Arne Tobiassen
Finn i Postvogna

Ved nedleggelsen av banen ble sporet revet fra Bygglandsfjord og frem til sør-enden av Beihøldalen
dam. Hele sporanlegget fra dammen og frem til Røyknes plo er følgelig nytt.

Etter nedleggelsen av Setesdalsbanen ble Røyknes stasjonsområde benyttet som bilvei frem til bro over til Skisland. Vei og
jernbane er derfor lagt om her. Linjen er lagt med to korte kurver à 100 meter og en mindre rettlinjet i
mellom.
På Røyknes stasjonsområde sto det opprinnelig to ejektorstendere. Disse var plassert henholdsvis ved den opprinnelige søndre vekselen og på broen i nord og var identiske med den som står nord for Rugåna bro.


Langåen bro (1911, 8 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Opprettet som Langaaen bru.
Midlertidig trebro fra 1895 til 1896 (ødelagt av flom og isgang).
Endelig trebro fra 1896.
Modifisert i 1906.
Jernbro i 1911.


Nomeland sidebane
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Røyknes tunnel I (1920, 80 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Røyknes tunnel II (1920, 40 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nomeland nye
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nomeland (1928) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Nomeland tunnel (1920, 207 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Beinestvedt tunnel (1920, 25 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Beinestvedtkilen bro (1920, 5 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Beinestvedt sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Lagt under vann i forbindelse med Nomelands-omleggingen.


Iveland (1895) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Homevassevja tunnel (1895, 83,6 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Slemdal tunnel (1895, 86,4 m)
I alt 1 bilde
Setesdalsbanen
© Ulf Bergqvist
Finn i PostvognaNedre Gåseflå sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Gåseflå tunnel I (1895, 25,4 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Eksisterer fortsatt, men ligger under vann i Gåsåflådammen.


Gåseflå tunnel II (1895, 9,2 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Eksisterer fortsatt, men ligger under vann i Gåsåflådammen.


Gåseflå (1895) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bro (1895, 2,5 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Eksisterer fortsatt, men ligger under vann i Gåsåflådammen.


Øvre Gåseflå (1930) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass med lasteplass (1930)
27 m langt lastespor.
Hægeland bro (1911, 19 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Kile grustak
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Sidespor, gikk ut fra Hægeland stasjon


Hægeland (1895) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Kiledalsbekken bro (1918, 6,3 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

I: Trebru, 5,1 m (1896)
II: Jernbru, 6,25 m (1918)


Kiledalen (1928) † 1. september 1962
I alt 1 bilde
Kiledal
© Ulf Bergqvist
Finn i PostvognaHorsnkilen undergang (1895, 5 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Eldsneset (1928) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hornskilen bro (1929, 9,2 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Errekilen bro (1895, 18,8 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hornesund (1896) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hornekilen bro (1895, 20 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Slettefett (1932) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Moisund (1896) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Stoppested (1896)
Stasjon (ca. 1904)
Stoppested (1959)


Moibekken bro (1896, 4 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Moisund sagbruk
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hanåsbekken bro (1896, 4 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Steinhvelvbru, 4 m (1896)
Fortsatt synlig vest for riksveien.


Hanås (1928) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hestvåg sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hestvåg (1930) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Voile bro (1896, 17 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hornnes † 1. september 1962
Horrnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Hornnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Horrnes
© Tore Smith Nilsen
Finn i PostvognaHornnes bro (1896, 137,5 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bjoråveien (1930) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Evjemoen nye militære sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Omløpsspor på ca. 210 m fra vekselspiss til vekselspiss.
Stikkspor ca.100 m fra vekseltungespiss.


Evjemoen (gamle) militære sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Pr. 1938 omløpsspor med effektiv lengde på 120 m, og stikkspor med effektiv lengde på 200 m fra veksel.


Evjemoen (1928) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Betjent ved militærøvelser fra 1917 og ut i 1920-årene.


Fosvik grustak
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
A/S Evje Raffineringsverk sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Evje (1896) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Odåen bro (1896, 4 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Steinhvelvbru (1896)
Eksisterer fortsatt innstøpt under dagens bru på riksveien.


Flatebygd (1914) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Stenbekken bro (1923, 4 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Follestø (1933) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Syrtveit (1896) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Syrtveit - sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sidespor for tyskerne under WWII
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Reguleringsdammen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Holdeplass (1910-16)
Ikke offisiell holdeplass, men stopp i henhold til anm. i tjensterutebøker.


Standarfossen sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Vassenden (1930) † 1. september 1962
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Vassenden bro (1920, 4,5 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Trebru, 4,5 m (1896)
Midl. jernbru, 4,5 m (1916)
Jernbru, 4,5 m (1920)


Agder kjøpelag sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Sidesporet gikk ut fra enden av havnesporet på stasjonen.


Byglandsfjord dampsag sidespor
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Byglandsfjord † 1. september 1962
Byglandsfjord 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Setesdalsbanen
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Byglandsfjord 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Byglandsfjord stasjon
© Tore Nilsen
Finn i Postvogna

Stasjon 27.11.1896
Byglandsfjord stasjon er et fredet kulturminne.


Type XXII
I alt 1 bilde
Lok 6
© NSB
Finn i PostvognaZ4t
Z4t 227 på Karlshamn Västra sommaren 1973
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Z4t 227 på Grovane stasjon
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Z4t 307 inne på verkstedsområdet ved Grovane
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Z4t 227 på Karlshamn Västra sommaren 1973
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna
Godsvogner
Tømmervognene venter på å bli tømt
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Normalspor på smalspor
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
N 83 kunne trenge en revisjon
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Gf 12 kommer fra Sulitjelmabanen
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Eksjö inspeksjonstralle
Eksjø tralle MDR nr 127P på Grovane
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Førermiljø i Eksjø tralla
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Eksjø detalj
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Eksjø
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
andre
I farta på smalt spor
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Damptoget klar for avgang
© Erik Synstad
Finn i Postvogna
Sporhund, eller kanskjke en skyggehund
© Kirsti Lavold
Finn i Postvogna
Detaljer på damplok
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com