Jernbane.net

Hjem > Norge > ETCS / ERTMS / GSM-R 'GSM for Rail' > ERTMS på Østfoldbanen (erfaringsstrekning)
Støtt oss
Ukens Bilde
Jubileumstoget på Orkla bru
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Jädraås-Tallås Järnväg lånad bild
Fotograf: Hans-Erik Österberg

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
DSB MT 152 med bl.a. E 987 kort før Gedser.
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


ERTMS på Østfoldbanen (erfaringsstrekning)
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
[bilde]
Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

Beskrivelse

Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS. ERMTS-programmet er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring).

Jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, på Østfoldbanen Østre linje, var den aller første strekningen som tok i bruk ERTMS. Selskapet Bombardier Transportation vant anbudet for leveranse av det nye signalsystemet.

Den digitale jernbanen ble et faktum med åpningen av Østre linje. Norsk jernbane gikk fra reléteknologi anno 1835, til databaserte løsninger anno 2015. 

Historikk

Fakta om ERTMS på Østfoldbanens østre linje:

Norge har sluttet seg til den europeiske standarden for togstyring, European Rail Traffic Management System (ERTMS), som omfatter kommunikasjonssystemet GSM-Rail (GSM-R) og kontrollsystemet European Train Control System (ETCS).

Utbyggingene rundt om i Europa innebærer i hovedsak ETCS nivå 2, der signallysene langs sporet erstattes av informasjon direkte på en skjerm hos lokomotivføreren.

Informasjon om kjøretillatelse vises for flere kilometer fremover, mens denne informasjonen i dag er begrenset frem til neste lyssignal.
Informasjonen overføres trådløst til togets datamaskin via GSM-R

Leverandørene sto alle i kø for å få levere ETCS-systemet til Østre linje.
Seks selskaper prekvalifisert seg til å delta i anbudsrunden:

*Alstom
*Thales
*Invensys Rail Group
*Ansaldo STS
*Siemens Mobility
*Bombardier Transportation

Bombardier vant anbudet om å installere og teste ERTMS for første gang i Norge.

I november 2013 startet de første kjøringene med tog utstyrt med ERTMS på delstrekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg.

Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen oppgradert og klargjort for ERTMS.

Siden september 2015 har ERTMS vært i ordinær drift på jernbanen mellom Ski og Sarpsborg.
De kjente stolpene for rødt og grønt lys er nå borte på denne strekningen.
Signalsystemet er flyttet inn i togene.


Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

Ordforklaring
Forkortelse Forklaring
Akseltellere System for å detektere tog (teller antall hjul på tog inn/ut av et spor)
AoE Automatic Train Operation over ERTMS (Cruise control for tog m/ERTMS)
ATC  Automatic Train Control (system for hastighetsovervåkning)
ATO  Automatic Train Operation (Cruise control for tog)
Baliser  Passive radiosendere montert i sporet (gule bokser montert på svillene)
Bevegelsessensor  Registrerer at toget beveger seg (odometri)
ERTMS  European Rail Traffic Management System
ETCS  European Train Control System (system for hastighetsovervåkning/signalering)
EVC European Vital Computer (toget del av ETCS)
Godskorridorer Godskorridorer gjennom Europa definert av EU
GSM‐R  Radioforbindelse mellom tog og infrastruktur
Hjulomdreiningssensor   Registrerer at hjulene roterer for å kunne fastslå kjørt distanse (odometri)
Høyhastighetsbaner  Strekninger med hastighet >250 km/t
Interoperabilitet  Samtrafikkevne – Alle tog i Europa kan kjøre på alle jernbanestrekninger 
Kommisjonsvedtak  Vedtak gitt av EU‐kommisjonen
Level 1  Hastighetsovervåkning ved baliser/EVC, optiske signaler for kjøretillatelse
Level 2  Hastighetsovervåkning ved RBC/EVC, kjøretillatelse gitt i lokomotivets førerpanel
Level 3  Som Level 2 men uten togdeteksjon i sporet (akseltellere eller sporfelt)
MoU  Memorandum of Understanding
RBC  Radio Block Center (infrastrukturens del av ETCS)
Sporfelt  System for å detektere tog (benytter en elektrisk krets i skinnegangen)
Togdeteksjon Teknisk system for å detektere hvor tog befinner seg (sporfelt/akseltellere)
Togintegritet  Teknisk system for å fastslå om toget er helt (alle vogner fortsatt med i toget)  
 TSI  Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet

 

Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
[bilde]
Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

Beskrivelse

Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS. ERMTS-programmet er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring).

Jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, på Østfoldbanen Østre linje, var den aller første strekningen som tok i bruk ERTMS. Selskapet Bombardier Transportation vant anbudet for leveranse av det nye signalsystemet.

Den digitale jernbanen ble et faktum med åpningen av Østre linje. Norsk jernbane gikk fra reléteknologi anno 1835, til databaserte løsninger anno 2015. 

Historikk

Fakta om ERTMS på Østfoldbanens østre linje:

Norge har sluttet seg til den europeiske standarden for togstyring, European Rail Traffic Management System (ERTMS), som omfatter kommunikasjonssystemet GSM-Rail (GSM-R) og kontrollsystemet European Train Control System (ETCS).

Utbyggingene rundt om i Europa innebærer i hovedsak ETCS nivå 2, der signallysene langs sporet erstattes av informasjon direkte på en skjerm hos lokomotivføreren.

Informasjon om kjøretillatelse vises for flere kilometer fremover, mens denne informasjonen i dag er begrenset frem til neste lyssignal.
Informasjonen overføres trådløst til togets datamaskin via GSM-R

Leverandørene sto alle i kø for å få levere ETCS-systemet til Østre linje.
Seks selskaper prekvalifisert seg til å delta i anbudsrunden:

*Alstom
*Thales
*Invensys Rail Group
*Ansaldo STS
*Siemens Mobility
*Bombardier Transportation

Bombardier vant anbudet om å installere og teste ERTMS for første gang i Norge.

I november 2013 startet de første kjøringene med tog utstyrt med ERTMS på delstrekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg.

Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen oppgradert og klargjort for ERTMS.

Siden september 2015 har ERTMS vært i ordinær drift på jernbanen mellom Ski og Sarpsborg.
De kjente stolpene for rødt og grønt lys er nå borte på denne strekningen.
Signalsystemet er flyttet inn i togene.


Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

Ordforklaring
Forkortelse Forklaring
Akseltellere System for å detektere tog (teller antall hjul på tog inn/ut av et spor)
AoE Automatic Train Operation over ERTMS (Cruise control for tog m/ERTMS)
ATC  Automatic Train Control (system for hastighetsovervåkning)
ATO  Automatic Train Operation (Cruise control for tog)
Baliser  Passive radiosendere montert i sporet (gule bokser montert på svillene)
Bevegelsessensor  Registrerer at toget beveger seg (odometri)
ERTMS  European Rail Traffic Management System
ETCS  European Train Control System (system for hastighetsovervåkning/signalering)
EVC European Vital Computer (toget del av ETCS)
Godskorridorer Godskorridorer gjennom Europa definert av EU
GSM‐R  Radioforbindelse mellom tog og infrastruktur
Hjulomdreiningssensor   Registrerer at hjulene roterer for å kunne fastslå kjørt distanse (odometri)
Høyhastighetsbaner  Strekninger med hastighet >250 km/t
Interoperabilitet  Samtrafikkevne – Alle tog i Europa kan kjøre på alle jernbanestrekninger 
Kommisjonsvedtak  Vedtak gitt av EU‐kommisjonen
Level 1  Hastighetsovervåkning ved baliser/EVC, optiske signaler for kjøretillatelse
Level 2  Hastighetsovervåkning ved RBC/EVC, kjøretillatelse gitt i lokomotivets førerpanel
Level 3  Som Level 2 men uten togdeteksjon i sporet (akseltellere eller sporfelt)
MoU  Memorandum of Understanding
RBC  Radio Block Center (infrastrukturens del av ETCS)
Sporfelt  System for å detektere tog (benytter en elektrisk krets i skinnegangen)
Togdeteksjon Teknisk system for å detektere hvor tog befinner seg (sporfelt/akseltellere)
Togintegritet  Teknisk system for å fastslå om toget er helt (alle vogner fortsatt med i toget)  
 TSI  Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet

 Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Veisikringsanlegget for ISE stasjon på Km 72,524
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Veisikringsanlegget for ISE stasjon på km 72,524

Sitert fra TJN:

Signal E36
«Veisikringsanlegg»

Tog som ikke har kjøretillatelse forbi planovergangen i førerpanelet, tog som får en midlertidig hastighetsnedsettelse til 0 km/t, og skift, skal stoppe foran skiltet

Legg til informasjon om ERTMS på Østfoldbanen (erfaringsstrekning) - Veisikringsanlegget for ISE stasjon på Km 72,524


Akseltellere
I alt 1 bilde
Akselteller Bombardier brukt på Østfoldbanens Østre Linje
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Akselteller Bombardier brukt på Østfoldbanens Østre Linje
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
En akselteller av denne typen vi har på bildet generer to sirkulære magnetfelt som går på tvers av skinnestrengen, når et hjul passerer magnetfeltene så kan akseltelleren på basis av at magnetfeltene forstyrres fastlegge kjøreretning og selvfølgelig telle antall aksler. Dette betyr at da vil systemet rapportere til en "evaluator" at det besatte sporavsnittet flytter seg til neste avsnitt i sikringsanlegget og togleders sporplanbilde. 0 aksler er da fritt spor og andre siffere enn 0 er besatt spor.

Hvis tellingen av aksler ikke går som det skal og man ender med et minustall eller et plusstall vil anlegget sette sporavsnittet som besatt, det betyr i såfall at de neste togene må fremføres med redusert hastighet.

Siden sporet vil være besatt etter feiltelling så må man resette sporavsnittet. Det kan gjøres etter en fastsatt prosedyre hvor flere sikkerhets-relaterte oppgaver utføres.

Når prosedyren er fullført kan togleder sende en kommando til anlegget at det skal gjøre en kontrolltelling for første tog.

Toget fremføres i redusert hastighet hvor det telles inn på strekningen og når toget kjører ut av strekningen telles det en gang til og hvis summen av innkjøring og utkjøring settes til 0 så er sporavsnittet fritt.

Legg til informasjon om ERTMS på Østfoldbanen (erfaringsstrekning) - Akseltellere


Signalskilt ''A 7621 MYS''
I alt 1 bilde
Quiz!
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Quiz!
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Med ETCS nivå 2/3 benyttes ikke lenger optiske signaler langs sporet, men det benyttes isteden
signalskilt.

Signalskiltene for ERTMS er standardisert i Europa.
Signalskiltene angir en togveis start‐ og sluttpunkt.
Ved passering av skiltene vil trafikkregler komme til anvendelse, og derfor benyttes betegnelsen “signalskilt for ERTMS” og ikke “signalskilt for ETCS”.

Legg til informasjon om ERTMS på Østfoldbanen (erfaringsstrekning) - Signalskilt ''A 7621 MYS''


Booking.com
Booking.com