Jernbane.Net

Hjem > Norge > Skinner, sporveksler og fester > Enkel elektrisk sporveksel
Støtt oss
Ukens Bilde
SJ Nord tog 92390 med 76.102 ved Ormhaugfossen ved Orvos
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Vinter på Eina
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Seneste opplastninger

Enkel elektrisk sporveksel

Beskrivelse

En enkel sporveksel består av et rett hovedspor og et krumt avvikespor.
Avhengig av om det avvikende sporet sett fra tungespissen dreier til høyre eller venstre, benyttes betegnelsen høyre eller venstre sporveksel.

Sporvekselens bevegelige tungeparti omstilles til kjøring fra hovedspor til avvikende spor ved hjelp av elektrisk eller mekanisk sporvekseldrivanordning.

Omstilling av sporveksler kan skje ved hjelp av

  • Sentralstilt drivanordning (brukes i hovedspor)
  • Stillbukk (brukes i sidespor)

Mesteparten av dagens signalanlegg er gamle, og bruker teknologi som er ferd med å fases ut. Behovet for å fornye signalanleggene er stort.
Dette er utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Bane NORs satsingsområder og hovedmål.


1: Sporveksel er en innretning i sporet som gjør det mulig å kjøre rullende materiell fra ett spor over i et annet.
2: Sentralstilt sporveksel legges om fra stillerapparat.
3: Håndstilt sporveksel legges om for hånd.
4: Avledende sporveksel hindrer rullende materiell å komme i bevegelse inn på bestemt spor.

5: En sporveksel er sikret når den er:

*tungesikret,
**kontrollåst,
***låst eller
****betjent

Tungesikret sporveksel er sporveksel (med drivmaskin eller rigel) som er satt i slik avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal at sporvekselen ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporvekselen.

Rigel er en stengeinnretning som hindrer omlegging av sporveksel, og som frigis fra stillerapparat.

Kontrollåst sporveksel er sporveksel mel kontrollås, som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som kontrollåst bare når kontrollåsnøkkelen er tatt ut av låsen.

Kontrollås for sporveksel er lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling for at låsen skal kunne låses og kontrollåsnøkkelen tas ut.

Låst sporveksel er sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som låst bare når nøkkelen er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte.

Betjent sporveksel er sporveksel med pal- eller hakestengsel, eller tilskrudd klave som hindrer omlegging av sporvekselen, og sporskifter holder oppsyn med sporvekselen fra umiddelbar nærhet.

Kilde: NSB Trykk 401Sentralstilt sporveksel:
Sporveksel som kan legges om fra stillerapparat eller fra et fjernstyringsanlegg.

Sporvekselkontroll:
Kontroll av posisjonen på tungene i en sporveksel.
Mellomrommet mellom stokkskinne og tilliggende tunge skal ikke overstige 3 mm når tungen ligger i endestilling

Beskrivelse

En enkel sporveksel består av et rett hovedspor og et krumt avvikespor.
Avhengig av om det avvikende sporet sett fra tungespissen dreier til høyre eller venstre, benyttes betegnelsen høyre eller venstre sporveksel.

Sporvekselens bevegelige tungeparti omstilles til kjøring fra hovedspor til avvikende spor ved hjelp av elektrisk eller mekanisk sporvekseldrivanordning.

Omstilling av sporveksler kan skje ved hjelp av

  • Sentralstilt drivanordning (brukes i hovedspor)
  • Stillbukk (brukes i sidespor)

Mesteparten av dagens signalanlegg er gamle, og bruker teknologi som er ferd med å fases ut. Behovet for å fornye signalanleggene er stort.
Dette er utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Bane NORs satsingsområder og hovedmål.


1: Sporveksel er en innretning i sporet som gjør det mulig å kjøre rullende materiell fra ett spor over i et annet.
2: Sentralstilt sporveksel legges om fra stillerapparat.
3: Håndstilt sporveksel legges om for hånd.
4: Avledende sporveksel hindrer rullende materiell å komme i bevegelse inn på bestemt spor.

5: En sporveksel er sikret når den er:

*tungesikret,
**kontrollåst,
***låst eller
****betjent

Tungesikret sporveksel er sporveksel (med drivmaskin eller rigel) som er satt i slik avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal at sporvekselen ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporvekselen.

Rigel er en stengeinnretning som hindrer omlegging av sporveksel, og som frigis fra stillerapparat.

Kontrollåst sporveksel er sporveksel mel kontrollås, som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som kontrollåst bare når kontrollåsnøkkelen er tatt ut av låsen.

Kontrollås for sporveksel er lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling for at låsen skal kunne låses og kontrollåsnøkkelen tas ut.

Låst sporveksel er sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som låst bare når nøkkelen er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte.

Betjent sporveksel er sporveksel med pal- eller hakestengsel, eller tilskrudd klave som hindrer omlegging av sporvekselen, og sporskifter holder oppsyn med sporvekselen fra umiddelbar nærhet.

Kilde: NSB Trykk 401Sentralstilt sporveksel:
Sporveksel som kan legges om fra stillerapparat eller fra et fjernstyringsanlegg.

Sporvekselkontroll:
Kontroll av posisjonen på tungene i en sporveksel.
Mellomrommet mellom stokkskinne og tilliggende tunge skal ikke overstige 3 mm når tungen ligger i endestillingElektrisk sporveksel med sporvekselsignal
Til en avveksling...
© Bjørn Vermo
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Til en avveksling...
© Bjørn Vermo
Søk etter bildet i ForumeneElektriske sporveksel med lokalomstiller
Tildekket sporveksel motor på Matrand
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tildekket sporveksel motor på Matrand
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLokal omstillere for elektriske sporveksler
Lokal omstiller for sporveksel
© Arnt Kalseth
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Lokalomstiller på Koppang st.
© Ole Martin Dahl
Søk etter bildet i Forumene
Lokalomstiller for sporveksel i vestre ende av Matrand stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Lokal omstiller for sporveksel
© Arnt Kalseth
Søk etter bildet i ForumeneSporveksel ved Hølen
Sporveksel på Hølen st.
© Jo Abilgaard
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sporveksel på Hølen st.
© Jo Abilgaard
Søk etter bildet i ForumeneBooking.com
Booking.com