Jernbane.Net

Hjem > Norge > Skinner, sporveksler og fester > Håndstilte sporveksler
Støtt oss
Ukens Bilde
SJ Nord tog 92390 med 76.102 ved Ormhaugfossen ved Orvos
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Tog 720 med sovevogner ved Nordre Krogavatn
Fotograf: Ståle Ualand

Top-100-bilder

Seneste opplastninger

Håndstilte sporveksler

Beskrivelse

1: Sporveksel er en innretning i sporet som gjør det mulig å kjøre rullende materiell fra ett spor over i et annet.
2: Sentralstilt sporveksel legges om fra stillerapparat.
3: Håndstilt sporveksel legges om for hånd.
4: Avledende sporveksel hindrer rullende materiell å komme i bevegelse inn på bestemt spor.

5: En sporveksel er sikret når den er:

*tungesikret,
**kontrollåst,
***låst eller
****betjent

Tungesikret sporveksel er sporveksel (med drivmaskin eller rigel) som er satt i slik avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal at sporvekselen ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporvekselen.

Rigel er en stengeinnretning som hindrer omlegging av sporveksel, og som frigis fra stillerapparat.

Kontrollåst sporveksel er sporveksel mel kontrollås, som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som kontrollåst bare når kontrollåsnøkkelen er tatt ut av låsen.

Kontrollås for sporveksel er lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling for at låsen skal kunne låses og kontrollåsnøkkelen tas ut.

Låst sporveksel er sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som låst bare når nøkkelen er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte.

Betjent sporveksel er sporveksel med pal- eller hakestengsel, eller tilskrudd klave som hindrer omlegging av sporvekselen, og sporskifter holder oppsyn med sporvekselen fra umiddelbar nærhet.

Kilde: NSB Trykk 401

Beskrivelse

1: Sporveksel er en innretning i sporet som gjør det mulig å kjøre rullende materiell fra ett spor over i et annet.
2: Sentralstilt sporveksel legges om fra stillerapparat.
3: Håndstilt sporveksel legges om for hånd.
4: Avledende sporveksel hindrer rullende materiell å komme i bevegelse inn på bestemt spor.

5: En sporveksel er sikret når den er:

*tungesikret,
**kontrollåst,
***låst eller
****betjent

Tungesikret sporveksel er sporveksel (med drivmaskin eller rigel) som er satt i slik avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal at sporvekselen ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporvekselen.

Rigel er en stengeinnretning som hindrer omlegging av sporveksel, og som frigis fra stillerapparat.

Kontrollåst sporveksel er sporveksel mel kontrollås, som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som kontrollåst bare når kontrollåsnøkkelen er tatt ut av låsen.

Kontrollås for sporveksel er lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling for at låsen skal kunne låses og kontrollåsnøkkelen tas ut.

Låst sporveksel er sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av sporvekselen. Sporvekselen anses som låst bare når nøkkelen er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte.

Betjent sporveksel er sporveksel med pal- eller hakestengsel, eller tilskrudd klave som hindrer omlegging av sporvekselen, og sporskifter holder oppsyn med sporvekselen fra umiddelbar nærhet.

Kilde: NSB Trykk 401Hjerkinn Stasjon, sporveksel til industrispor
Sporveksler Hjerkinn stasjon, Industrispor. Produsent: Rodeløkkens Maskinverksted,
© Erling Vikan
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sporveksler Hjerkinn stasjon, Industrispor. Produsent: Rodeløkkens Maskinverksted,
© Erling Vikan
Søk etter bildet i ForumeneSporveksel 26 på Hjerkin stasjon [Dovrebanen]
Gammel sporveksler Hjerkinn Stasjon
© Erling Vikan
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Gammel sporveksler Hjerkinn Stasjon
© Erling Vikan
Søk etter bildet i ForumeneSporveksel ved Grønvollfoss på Tinnosbanen
Sporveksler ved Grønvollfoss
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Sporveksler ved Grønvollfoss
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Sporveksler ved Grønvollfoss
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneHåndstillet sporveksel på Borregaard Industrispor [Sarpsborg]
Sporveksellodd på sidespor
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sporveksellodd på sidespor
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHåndstillet sporveksel på Tinnoset fergekai
Sporveksel og sporsperre på fergelemmen i Tinoset
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sporveksel og sporsperre på fergelemmen i Tinoset
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneSporveksel i det gamle havnesporet i Stavanger
Pensjonert veksel
© Svein Olaf Arnesen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Pensjonert veksel
© Svein Olaf Arnesen
Søk etter bildet i ForumeneSporveksellodd Rodeløkken Maskinverksted
Veksel
© Tom-Inge Kjensli
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Foto Lars Byman 6 mai 205
©
Søk etter bildet i Forumene
Det var engang
© Tom-Inge Kjensli
Søk etter bildet i Forumene
Veksel
© Tom-Inge Kjensli
Søk etter bildet i ForumeneBooking.com
Booking.com