Jernbane.Net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #5 Østfoldbanen Østre Linje
Støtt oss
Ukens Bilde
Ringlinjen 606
Fotograf: Hanne Skou

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Lampeland stasjon sett mot Rødberg.
Fotograf: Tore Wahl

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


#5 Østfoldbanen Østre Linje

Beskrivelse

Strekninger med fjernstyrte driftsformer

Fjernstyring er systemer der trafikken overvåkes og styres elektronisk fra en trafikkstyringssentral. I trafikkstyringssentralen får togleder, som overvåker trafikken på lange strekninger, dvs. over flere stasjoner, informasjon om hvor toget befinner seg.
De fleste jernbanestrekninger i Norge er med fjernstyring.

De to driftsformene med fjernstyring er:

  • Strekning med fjernstyring
  • Strekning med ERTMS


Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS. ERMTS-programmet er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring).

Jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, på Østfoldbanen Østre linje, var den aller første strekningen som tok i bruk ERTMS.
Selskapet Bombardier Transportation vant anbudet for leveranse av det nye signalsystemet.

Den digitale jernbanen ble et faktum med åpningen av Østre linje. Norsk jernbane gikk fra reléteknologi anno 1835, til databaserte løsninger anno 2015. 

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.


Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.


Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS

Fra mandag 31. august 2015 kl. 03.00 er Østfoldbanen Østre linje mellom Ski og Sarpsborg endret fra strekning uten fjernstyring til strekning med fjernstyring utrustet med ERTMS.
Ski og Sarpsborg er grensestasjoner til den fjernstyrte strekningen.

Fra samme tidsrom er strekningen mellom Mysen og Sarpsborg åpnet for kjøring av tog. Rakkestad og Ise stasjoner er igjen tatt i bruk.  Strekningen er utrustet med akseltellere som togdeteksjon.
Kontaktmagneter kan ikke benyttes til kortslutning/verifisering av posisjon.

Alle stasjoner på strekningen (Ski) – (Sarpsborg) på Østre linje er fjernstyrte.

 

Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise
Solbergviadukten med 72028 til Mysen
[bilde]
Solbergviadukten med 72028 til Mysen

Beskrivelse

Strekninger med fjernstyrte driftsformer

Fjernstyring er systemer der trafikken overvåkes og styres elektronisk fra en trafikkstyringssentral. I trafikkstyringssentralen får togleder, som overvåker trafikken på lange strekninger, dvs. over flere stasjoner, informasjon om hvor toget befinner seg.
De fleste jernbanestrekninger i Norge er med fjernstyring.

De to driftsformene med fjernstyring er:

  • Strekning med fjernstyring
  • Strekning med ERTMS


Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS. ERMTS-programmet er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring).

Jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, på Østfoldbanen Østre linje, var den aller første strekningen som tok i bruk ERTMS.
Selskapet Bombardier Transportation vant anbudet for leveranse av det nye signalsystemet.

Den digitale jernbanen ble et faktum med åpningen av Østre linje. Norsk jernbane gikk fra reléteknologi anno 1835, til databaserte løsninger anno 2015. 

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.


Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.


Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS

Fra mandag 31. august 2015 kl. 03.00 er Østfoldbanen Østre linje mellom Ski og Sarpsborg endret fra strekning uten fjernstyring til strekning med fjernstyring utrustet med ERTMS.
Ski og Sarpsborg er grensestasjoner til den fjernstyrte strekningen.

Fra samme tidsrom er strekningen mellom Mysen og Sarpsborg åpnet for kjøring av tog. Rakkestad og Ise stasjoner er igjen tatt i bruk.  Strekningen er utrustet med akseltellere som togdeteksjon.
Kontaktmagneter kan ikke benyttes til kortslutning/verifisering av posisjon.

Alle stasjoner på strekningen (Ski) – (Sarpsborg) på Østre linje er fjernstyrte.

 

Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise


Ski (Km 0.0)
"Tog 175" fra Ski til Mysen 6.desember 2003
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
"Tog 175" fra Ski til Mysen 6.desember 2003
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
Ski stasjon, venteskur på plattformer
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Fotgjengerundergang, Ski (Km 0,573)
Undergang Ski - Kråkstad km 0,5697
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang Ski - Kråkstad km 0,5697
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneUndergang for FV 152, Ski (Km 0,5825)
©Sven Pran - Klart for ombygging av broen
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
©Sven Pran - Klart for ombygging av broen
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
Undergangene er på plass
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
Rv. 154 undergang i Ski
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Fotgjengerundergang, Ski (Km 0,61)
Undergang, Ski - Kråkstad km 0,61
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang, Ski - Kråkstad km 0,61
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneNorsk Alfa Laval sidespor.(Km 1.21)
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Sidespor til Ski næringspark
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Drømtorp (Km 1,53) Holdeplass (1932)
Drømtorp
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Drømtorp
© Sven Pran
Søk etter bildet i Forumene
Drømtorp Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Drømtorp Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Drømtorp planovergang (Km 1,643)
Drømtorp planovergang, Østre linje
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Drømtorp planovergang, Østre linje
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Søk etter bildet i Forumene
Drømtorp Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Overgangsbru Ustvedt, (Ski - Kråkstad) (Km 2,64)
Overgangsbru Ustvedt, km 2.64
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Kjeppestad bro (Fv. 29) på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Kjeppestad Hp og bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Overgangsbru Ustvedt, km 2.64
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneKjeppestad Holdeplass (Km 2,70)
Kjeppestad Hp og bro
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kjeppestad Hp og bro
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumenePlanovergang (Km 3,619) (Ski - Kråkstad)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Løkenholtet holdeplass (Km 4,00)
Lokaltoget ved Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Lokaltoget ved Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumenePlanovergang Løkenveien (Km 4,068)
Løkenholtet Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Løkenholtet Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Løkenholtet Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang Løkenveien , km 4.068
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneVang holdeplass (Km 4,74)
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Vang Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBru over bekk v/Vang, (Km 5,0204) (Ski - Kråkstad)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bro over Kråkstadelva (Km 5,5344)
Bro over Kråkstadelva 1
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Bro over Kråkstadelva 2
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bro over Kråkstadelva 1
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKråkstad sporveksel 1 (Km 5,5459)
Kråkstad, Sporveksel-sporkryss, SPV-1, km 5,5459
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Kråkstad, utkjør mot Ski
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
Kråkstad, Sporveksel-sporkryss, SPV-1, km 5,5459
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneKråkstad sporveksel 3 (Km 5,5932)
Kråkstad, Sporveksel-sporkryss, SPV-3, km 5,5932
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kråkstad, Sporveksel-sporkryss, SPV-3, km 5,5932
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneKråkstad stasjon (Km 5,78)
Kråkstad stasjon, plattform for spor 2
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 24 bilder - se alle
Gult besøk på Kråkstad litt utpå kvelden
© Leif-Harald Ruud
Søk etter bildet i Forumene
Norske stasjoner, Østfldbn Ø linje: Kråkstad
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Kråkstad
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Kråkstad Planovergang (Km 5,8893)
Signal E36 ved Kråkstad planovergang
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Kråkstad stasjon
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
72020, Kråkstad stasjon
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
Kråkstad Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Kråkstad sporveksel 2 (Km 6,0319)
Kråkstad, Sporveksel-sporkryss, SPV-2, km 6,0319
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kråkstad, Sporveksel-sporkryss, SPV-2, km 6,0319
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneMissum undergang
Lokaltog ved Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Lokaltog ved Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Langli hp (Km 7,68) Holdeplass (1932)
Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Langli
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Langli
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBru for Langliveien
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneRingnes Holdeplass (1932)
Lokaltog ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Skotbu (Nye holdeplass)
Nye plattformen på Skotbu
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Flyttesjau på Skotbu
© Ken Alexander Bruheim
Søk etter bildet i Forumene
Nye plattformen på Skotbu
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
T-bane eller jenbane holdeplass
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSkotbu Plo
Skotbu før ny plattform
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Skotbu plo
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Skotbu (Km 9,68)
Skotbu
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 19 bilder - se alle
Skotbu
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Skotbu stasjon/Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Skotbu stasjon/Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Østreng Holdeplass (1932)
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSolberg (Km 11,72) Holdeplass (1932, 1954)
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Lokaltog ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSolberg viadukt
Tog 181 Skøyen-Mysen passerer Solbergviadukten like før ankomst Tomter
© Leif-Harald Ruud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Solbergviadukten
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 72028 til Mysen
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 69672 til Rakkestad
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Tomter Plo
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tomter (Km 12,89)
Tomter stasjon på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 18 bilder - se alle
Tomter stasjon på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
Tomter stasjon.
© magnus ryen
Søk etter bildet i Forumene
Godshuset på Tomter.
© magnus ryen
Søk etter bildet i Forumene
Hobøl viadukt (176 m)
Hobøl viadukt sett fra Tomter stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
©Rune Fjellvang. Hobøl viadukt 27. februar 2006
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Hobøl viadukt på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Hobøl viadukt på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bliksland Holdeplass (1932)
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBru for Fylkesvei 204 over Østre Linje
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneHomlerød Holdeplass (1932)
Tidligere Homlerød Hp på Østre Linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Tidligere Homlerød Hp på Østre Linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Homlerød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneElverød (Km 15,88) Holdeplass (1932, 1957)
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSørli planovergang (Knapstad)
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKnapstad (Km 17,48)
Østfoldbanen Ø linje:Knapstad hpl nå også med tog
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
I alt 12 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Knapstad hpl
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje:Knapstad hpl nå også med tog
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje: Knapstad Hpl, 69657 mot Oslo
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Knapstad Plo
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje:Knapstad plo
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Hollebøl Holdeplass (1932)
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Hollebøl Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidl. Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Løvstad Holdeplass (1932)
Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidl. Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Fra tidligere Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Spydeberg (Km 20,32)
Ny overgang på Spydeberg st.
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 41 bilder - se alle
Spydeberg st ostre linje
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Spydeberg stasjon på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
Spydeberg st. Kran
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
Spydeberg Plo
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Kallerud Holdeplass (1932)
Fra tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tidl. Kallerud Hp og Glendeveien bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Lokaltog ved tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Fra tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneGlende Holdeplass (1932)
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tidl. Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBovimb Holdeplass (1932)
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Tidl. Bovimb Hp og undergang på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Smalelva (ca. 30 m)
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Bro over Smalelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bro nr. 3 på Østre linje ved Fossum
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Fotgjengerundergang ved bro nr. 3 på Østre linje ved Fossum
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Langenes batteri og Langenes brogalleri
Bunker ved jernbanebrua over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
En del av Fossumavsnittets forsvarsverk ved Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bunker ved jernbanebrua over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneLangnes bro (Glomma, 74,6 m)
Bru over Glomma ved Langnes ( lengde 75 meter )
© Hans Martin Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Hovedbro over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Fossum bru over Glomma med lokaltoget til Oslo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bro over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Streta (55,2 m) (Sidearm av Glomma)
Lokaltog ved Langnes på Østfoldbanens østre linje
© Leif-Harald Ruud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bru over sideløp av Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bru over sideløp av Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Langnes (Km 25,30) Holdeplass (1932)
Langnes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Hector litt øst for Langnes på østre linje 8.juli
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Langnes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje: Langnes hpl
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Stubberud Holdeplass (1932)
Panovergang ved Stubberud Hp Østre linje (nedl.)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Mosegrodd info ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang med grind ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Panovergang ved Stubberud Hp Østre linje (nedl.)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Undergang på Trostebekk gård på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Schuckertlinna (Sidebanen til Kykkelsrud kraftstasjon)
Sidespor til Kykkelsrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Sidespor til Kykkelsrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Sidespor til Kykkelrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneGlassvatt sidespor (Glava AS)
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
©Peter Flink
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje: industrispor til Glava - Askim
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Undergang ved Tornerudveien (Askim)
Undergang ved Tornerudveien i Askim på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang ved Tornerudveien i Askim på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneTornerud Holdeplass (1932)
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Ved Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumenePlanovergang Jernbanegata Askim
Hvor er bilde tatt
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Hvor er bilde tatt
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Samme sted siste vinter
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Askim Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Askim (Km 29,10)
Status Askim 19 okt 2014
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 50 bilder - se alle
Hector på vei mot Sarpsborg etter kryssing i Askim
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Status Askim 24 juli
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Ny undergang i Askim
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Askim-Solbergfosslinjen
Askim sett fra oven
© Dagfinn Knutsen's samling
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Askim sett fra oven
© Dagfinn Knutsen's samling
Søk etter bildet i ForumeneVammabanen (Sidebane til Vamma kraftstasjon)
Linjevein hvor tidligere Vammabanen hadde sitt spor
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Linjevein hvor tidligere Vammabanen hadde sitt spor
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneFylkesvei 128 Osloveien (58,5 m) tidligere E18.
Norske tog: 60 033 på jernbanebrua i Askim
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
©Arne Lie Undergang E-18 Askim
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Norske tog: 60 033 på jernbanebrua i Askim
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Rv. 128 passerer under Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Løkenveien i bru over Østre Linje
Løkenveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Løkenveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneLøken (Km 31,02) Holdeplass (1932)
Lokaltog passerer tidligere Løken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Lokaltog passerer tidligere Løken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneEidsveien planovergang
Eidsveien Plo på Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Østfoldbanen Ø linje: Løken plo, Askim med 36 057
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Eidsveien Plo på Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneNorlett sidespor (Indre Østfold bedriftssenter)
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Næringsparken Hp (Km 31,02) Holdeplass (1994)
Østfoldbanen Ø linje: Askim Næringspar hpl
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Naeringsparken hp (Askim)
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen Ø linje: Næringsparken hpl ved Askim
© Ove Erik Storhaug
Søk etter bildet i Forumene
Næringsparken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang for Masengveien
Masengveien Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Masengveien Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneHoen Holdeplass (1932)
Masengveien Plo og Hoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Masengveien Plo og Hoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneGresvig sidespor
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 16 bilder - se alle
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Gresvig sidespor på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
E18 i bru over Østre Linje
E 18 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
E 18 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene124 Rakkestadveien i bru over Østre Linje
RV 124 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
RV 124 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSulerud Holdeplass (1932)
Her lå tidligere Sulerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Her lå tidligere Sulerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSulerud gård Hp
Sulerud gård Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sulerud gård Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKjesrud gårdsbru over jernbanen
Kjesrud gårdsbru over jernbanen
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kjesrud gårdsbru over jernbanen
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneFylkesvei 691 Tenorveien i bru over Østre Linje
FV 691 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
FV 691 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
FV 691 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneSlitu (Km 35,02)
Slitu
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 27 bilder - se alle
Slitu
© Tore Smith Nilsen
Søk etter bildet i Forumene
Forfallet går sin gang
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Utedassen på Slitu st.
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Sletner Holdeplass (1932)
Ved Sletner hp
© Knut Ragnar Holme
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ved Sletner hp
© Knut Ragnar Holme
Søk etter bildet i ForumeneBrødremoen Holdeplass (1932)
Lokaltog passerer tidligere Brødremoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Lokaltog passerer tidligere Brødremoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBrødremoen grustak
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 22 bilder - se alle
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Privat planovergang ved Brødremoen
Her en gammel nedlagt overgang ved Brødremoen
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Her en gammel nedlagt overgang ved Brødremoen
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneØstreng Holdeplass (1932)
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Gamle Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneØstereng Holdeplass (1982)
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Østereng Hp nedlagt
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Lokaltog ved tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneVårstien i bru over Østre linje (Mysen)
Vårstien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Vårstien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneMysen lokstall
Mysen
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Mysen 26.9.06 - Lokstallen
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Mysen
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Lokstall på Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Felleskjøpet sidespor - Mysen

© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i ForumeneMysen - Banemesterbolig
Banemesterbolig ved Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Banemesterbolig ved Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumenePlanovergang for Fv 692 (Folkenborgveien)
"Lyntoget passerer Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
"Lyntoget passerer Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Mysen (Km 39,47) (gamle stasjonen)
Mysen og Mysen stasjon (utsnitt fra gammelt postkort fra 50 tallet
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Mysen stasjon. December 1980
© Urban Lavén
Søk etter bildet i Forumene
Mysen og Mysen stasjon (utsnitt fra gammelt postkort fra 50 tallet
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Mysen stasjon før 1905
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Mysen (Km 39,47) (nye stasjon)
Ny overgang på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 37 bilder - se alle
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Ny overgang på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Mysenelva
Bru over Mysenelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Bru over Mysenelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneUndergang ved Kloppa (Mysen)
Undergang ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneVestengveien planovergang
Plo ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Plo ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneFlaten bru (Småbruveien) over Østre linje
Småbruveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Småbruveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneFolkenborg
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Folkenborg
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Folkenborg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Hotvedt (Km 41,77)
Overgang Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Overgang Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Hotvedt Hp (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Duserud
Advarsel om tog ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Her lå i sin tid Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Grind ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bjørnstad
Traktorvei over linjen ved Bjørnstad Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
Bjørnstad Hp sett i rettning Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bro over Østre linje sett fra Bjørnstad Hp rettning Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Mai 1926 på Bjørnstad gård
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Undergang Stasjonsveien Eidsberg
Undergang ved Eidsberg stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Undergang ved Eidsberg stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Undergang ved Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneEidsberg (Km 44,32)
Utedassen på Eidsberg st.
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 55 bilder - se alle
Eidsberg St.
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Restaurering av Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
på slaget ankom toget som skulle ta meg tilbake til start
© Ken Alexander Bruheim
Søk etter bildet i Forumene
Gutu (Km 46,45)
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Søk etter bildet i Forumene
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Søk etter bildet i Forumene
Gutu holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Søk etter bildet i Forumene
Heia (Km 49,14)
Heia Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 19 bilder - se alle
Heia - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Heia
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Kåen (Km 51,35)
Undergang ved Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Undergang ved Kåen Hp på Østre linje sett fra vest
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Jernbanebroen over elven/bekken Dørja ved Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Dørja ved Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Rakkestad (Km 54,31)
SSRT Rc3 1041 med biltog på Rakkestad stasjon
© Thomas Olsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 35 bilder - se alle
Rakkestad
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
Rakkestad
© Knut Ragnar Holme
Søk etter bildet i Forumene
Tog 160 står klar til avgang på Rakkestad
© Jan-Inge K. Hansen
Søk etter bildet i Forumene
Rakkestadelva bru (33,7 m)
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBodal
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Usikra plo. ved km. 55,93 Østre linje retn. Sarpsborg
© Cato Berg
Søk etter bildet i Forumene
Her lå Bodal Hp frem til 1974
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Lindbakk
Og her var porten til Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Brua over til dagens Lindbakk (tidl. småbruk/husmannspl.)
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Lenge siden denne var i bruk ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Og her var porten til Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Hverven (Km 58,98)
Ved tidligere Hverven Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ved tidligere Hverven Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneGautestad (Km 60,57)
Gautestad st. Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 21 bilder - se alle

© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Gautestad
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Gautestad stasjon
© Ove Tovås
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang Gautestad (Ertevannveien)
Plo ved Gautestad st. på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Plo ved Gautestad st. på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBru over Kjennerbekken
Østre linje i bru over Kjennerbekken
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Østre linje i bru over Kjennerbekken
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneUndergang ved tidligere Rudskau Hp
Undergang ved tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang ved tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneRudskau (Km 62,67)
Rudskau
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Rudskau
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Toget på Rudskauen hpl
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
Tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneRV 111 i bru over Østre Linje
Rv. 111 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Rv. 111 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneRudskogen motorsenter

© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer

© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene

© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Ved tidl. Rudskogen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneMikkelshytta
Mikkelshytta Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Mikkelshytta
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Mikelshytta hp. (km. 64,53)
© Cato Berg
Søk etter bildet i Forumene
Mikkelshytta Hp. Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
RV 111 i bru over banen ved Mikkelshytta
Rv. 111 i bru over Østre linje ved Mikkelshytta Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Rv. 111 i bru over Østre linje ved Mikkelshytta Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneMidtfjell tunnel nordsiden
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneMidtfjell tunnel sydsiden
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Midtfjell tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneØstre linje i bru over Styggedalbekken (1)
Østre linje i bru over Styggedalbekken på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Østre linje i bru over Styggedalbekken på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneStyggedal tunnel (nordsiden)
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneStyggedal tunnel (sydsiden)
Styggedal tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Styggedal tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneStyggedalsbekken bru (2)
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Knatterud, bru over Østre linje
Knatterud bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Knatterud bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneTyskerleiren sidespor
Sidespor ved Knatterud for tyske jernbanekannoner på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Sidespor ved Knatterud for tyske jernbanekannoner på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Tyskerleiren
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Vannmagasin til tyskerleiren på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKnatterød Hp og planovergang
Hvor er vi nå?
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Hvor er vi nå?
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Knatterød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneGårdsbru ved Stubberud, Østre linje
Gårdsbru ved Stubberud på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Gårdsbru ved Stubberud på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneUndergang for Lindemarkveien
Østre linje i bro over Lindemarkveien
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Østre linje i bro over Lindemarkveien
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneJellum Hp og Plo
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Jellum Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneØstre linje i bro over Fv. 627
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv1206 Sikkelandsveien
Østre linje i bro over Fv.627
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Østre linje i bro over Fv.627
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneUndergang ved Vestvoll Holdeplass
Undergang ved Vestvoll Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang ved Vestvoll Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneVestvoll holddeplass (Km 71,10)
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
Vestvoll hp. (km. 71,10)
© Cato Berg
Søk etter bildet i Forumene
Østre linje i bro over Iseelva
Østre linje i bro over Iseelva
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Østre linje i bro over Iseelva
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneDammstokken planovergang
Dammstokken Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Dammstokken Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneIse (Km 72,40)
Ise mot overgangen
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 19 bilder - se alle
Ise
© Dagfinn Knutsen
Søk etter bildet i Forumene
©Joachim Eliasson - Gt 4924 i Ise 841102
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
Ise mot overgangen
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
Planovergang for Fylkesvei 627
Ise Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Ise planovergang i bruk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Søk etter bildet i Forumene
Ise Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKampenesvein i bro over Østre linje
Kampenesvein i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kampenesvein i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneHoltenga Hp
Tidligere Holtenga Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tidligere Holtenga Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKampenes Hp
Tidligere Kampenes Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tidligere Kampenes Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneJellestadvein planovergang
Jellestadvein Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Jellestadvein Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneKroken Hp
Tidligere Kroken Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tidligere Kroken Hp
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBrusemyrkroken planovergang
Gammel Plo ved Brusemyrkroken
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Gammel Plo ved Brusemyrkroken
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneBrusevoll planovergang

© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer

© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
Brusevoll Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneHolteveien planovergang
Planovergang
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Planovergang
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Holteveien Plo
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneForbindelsespor mot Skjeberg (Km 78,35)
©Arne Lie Tilsving Sarpsborg fra østre linje
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Søndre tilsving Sarpsborg mot østre linje
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
©Arne Lie Tilsving Sarpsborg fra østre linje
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Triangelsporet, mot Skjeberg/Halden til venstre, Sarpsborg rett fram
© Cato Berg
Søk etter bildet i Forumene
Banevokterbolig ved Hafslund Hlp
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
Banevokterbolig ved Hafslund
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneHoltevein i bro over Østre linje
Nordbyveien i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Nordbyveien i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i ForumeneHafslund Hp (Km 78,96)
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Hafslund hp. (km 78,96) Østre linje (spor fra venstre kommer fra Skjeberg/Halden)
© Cato Berg
Søk etter bildet i Forumene
Hafslund, Vokterbolig, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Søk etter bildet i Forumene
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Søk etter bildet i Forumene
Sarpsfossen bru (ca. 250 m)
Sarpfossen bro
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle

© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
Østfoldbanen over Sarpefossen
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
Bro over Sarpfossen
© Kjell Lytomt
Søk etter bildet i Forumene
Sarpsborg (Km 80,50)
Stolte konduktører stllte til fotografering
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Sarpsborg stasjon
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
Sarpsborg stasjon 1910
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
Stolte konduktører stllte til fotografering
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
andre
Hector Rail på Østre Linje
© Arne Lie
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Hector Rail på Østre Linje
© Arne Lie
Søk etter bildet i ForumeneBooking.com
Booking.com