Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Østfoldbanen: østre linje
Støtt oss
Ukens Bilde
ukens bilde
Di3.628 passerer km 207,261 etter å ha ryddet Sørlandsbanen
Fotograf: Finn Lund

Tidligere Ukens Bilde

Siste opplastninger
Siste innlegg
facebook

Østfoldbanen: østre linje
Solbergviadukten med 72028 til Mysen
[bilde]
Solbergviadukten med 72028 til Mysen

Beskrivelse

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.
Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.
Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS
Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise
Solbergviadukten med 72028 til Mysen
[bilde]
Solbergviadukten med 72028 til Mysen

Beskrivelse

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.
Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.
Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS
Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise


Ski
"Tog 175" fra Ski til Mysen 6.desember 2003
© Sven Pran
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Ski stasjon
© Sven Pran
Finn i Postvogna
"Tog 175" fra Ski til Mysen 6.desember 2003
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Ski stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Vestre linje


Undergang i Ski
Rv. 154 undergang i Ski
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
©Sven Pran - Klart for ombygging av broen
© Sven Pran
Finn i Postvogna
©Sven Pran - Ny undergang settes inn
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Undergangene er på plass
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Alfa Laval sidespor
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp
Drømtorp
© Sven Pran
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drømtorp
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Drømtorp Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Holdeplass åpnet i 1932


Drømtorp Plo
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp planovergang, Østre linje
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKjeppestad
Kjeppestad Hp og bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Hp og bro
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad bro (Fv. 29) på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Hp og bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaLøkenholtet
Løkenholtet Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Løkenholtet Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltoget ved Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKråkstad
Kråkstad st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Kråkstad stasjon var naturligvis betjent denne dagen.
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kornmagasin på Kråkstad stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Stasjon opprettet i 1882


Kråkstad Plo
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kråkstad stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langli hp
Langli
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Ved Langli hp
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ringnes
Tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Skotbu Plo
Østfoldbanen Ø linje: Skotbu plo
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Skotbu plo
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotbu
Skotbu, Østre linje
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Skotbu stasjon/Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotbu 1994 (Østfoldbanens østre linje)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Skotbu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Østreng
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Solberg
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947, gjenopprettet 1954, nedlagt 1988


Solberg viadukt
Solberg viadukt på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Rune Fjellvang. 27. februar 2006
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Solbergviadukten
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tog 181 Skøyen-Mysen passerer Solbergviadukten like før ankomst Tomter
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna

140m lang


Tomter Plo
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter
Tomter
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Tomter stasjon.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Tomter stasjon.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
72.14
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Stasjon opprettet Nov 1882


Hobøl viadukt
Tog 174 Mysen-Skøyen har nettopp gjort unna Hobølviadukten og siger inn på Tomter stasjon
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Viadukt på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Tog 174 Mysen-Skøyen har nettopp gjort unna Hobølviadukten og siger inn på Tomter stasjon
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Hobøl viadukt på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

176m lang


Bliksland
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932


Homlerød
Tidligere Homlerød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Homlerød Hp på Østre Linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Homlerød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Elverød
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947, gjenopprettet 1954, nedlagt 1988


Knapstad
Østfoldbanen Ø linje:Knapstad hpl nå også med tog
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Knapstad hp, ostre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Knapstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hollebøl
Hollebøl Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hollebøl Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Løvstad
Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fra tidligere Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Spydeberg
Spydeberg
© Ove Jakobsen
Finn i Postvogna
I alt 41 bilder - se alle
El14.2169 på Spydeberg
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Ny overgang på Spydeberg st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ny overgang på Spydeberg st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Spydeberg Plo
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kallerud
Fra tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Kallerud Hp og Glendeveien bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fra tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Glende
Tidl. Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1974


Bovimb
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tidl. Bovimb Hp og undergang på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Bru over sidearm av Glomma
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Bro nr. 3 på Østre linje ved Fossum
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fotgjengerundergang ved bro nr. 3 på Østre linje ved Fossum
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Glomma
Bro over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bru over Glomma ved Langnes ( lengde 75 meter )
© HML
Finn i Postvogna
Broen over hovedløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bunker ved jernbanebrua over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Lengde = 75m


Bru over Glomma
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Lokaltog ved Langnes på Østfoldbanens østre linje
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Lengde = 55


Langnes
Langnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hector litt øst for Langnes på østre linje 8.juli
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Langnes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Langnes hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Opprettet 1932


Stubberud
Panovergang ved Stubberud Hp Østre linje (nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mosegrodd info ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Planovergang med grind ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Panovergang ved Stubberud Hp Østre linje (nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Glassvatt sidespor
Tidligere sidespor til Glassvatt i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: industrispor til Glava - Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: industrispor til Glava - Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Tidligere sidespor til Glassvatt i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaTornerud
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Askim
Type 72028 på Askim
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna
I alt 64 bilder - se alle
Askim
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Askim 1992
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
stasjoner langs linjen: Travelt på Askim stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882, forbindelse til Askim Solbergfossbanen


E18 undergang
Østre linje i bru over FV 128 i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
©Arne Lie Undergang E-18 Askim
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Østre linje i bru over FV 128 i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
58m lang


Løken
I alt 1 bilde
Lokaltog passerer tidligere Løken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Næringsparken
Østfoldbanen Ø linje: Askim Næringspar hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Naeringsparken hp (Askim)
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Næringsparken hpl ved Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Askim Næringspar hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Opprettet 1994


Norlett sidespor
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hoen
I alt 1 bilde
Masengveien Plo og Hoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Gresvig sidespor
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Sulerud
I alt 1 bilde
Her lå tidligere Sulerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaSlitu
Slitu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Slitu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
en vintermorgen på Slitu HP
© ole martin hernes
Finn i Postvogna
Slitu stasjon i dag
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Sletner
Østre linje fra Slettner Hp mot Mysen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved Sletner hp
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Østre linje fra Slettner Hp mot Mysen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Brødremoen
I alt 1 bilde
Lokaltog passerer tidligere Brødremoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1982


Brødremoen grustak
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Sidespor


Østreng
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gamle Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Østreng
Lokaltog ved tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østereng Hp nedlagt
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1982


Mysen
Lokstall på Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 56 bilder - se alle
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
"Lyntoget passerer Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
BM 72 nr. 72.027 like før avgang til Skøyen.
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Folkenborg
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Folkenborg
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Folkenborg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hotvedt
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Overgang Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Duserud
Advarsel og henstilling ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Advarsel om tog ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Grind ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bjørnstad
Bro over Østre linje sett fra Bjørnstad Hp rettning Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Traktorvei over linjen ved Bjørnstad Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bjørnstad Hp sett i rettning Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidliger passeringspunt like ved Bjørnstad Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Eidsberg
Godsrampe Eidsberg st.
© Glenn Thomas Filtvedt
Finn i Postvogna
I alt 39 bilder - se alle
Foto: © Åge Lybekbråten
©
Finn i Postvogna
Eidsberg stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Tjoringsrekke for hester ved Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Gutu
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Gutu holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Heia

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Heia - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Heia
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Stasjoner - Østfoldbanen Ø linje: Heia stoppested
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Kåen
Undergang ved Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kåen holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Undergang ved Kåen Hp på Østre linje sett fra vest
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jernbanebroen over elven/bekken Dørja ved Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Rakkestad
Østfoldbanen Ø linje: 69077 ankommer Rakkestad stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Tog 160 står klar til avgang på Rakkestad
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Norske tog: 72 009 på Rakkestad stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Rakkestad
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Rakkestadelva bru
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
34m lang


Bodal
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Usikra plo. ved km. 55,93 Østre linje retn. Sarpsborg
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Her lå Bodal Hp frem til 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1928, nedlagt 1974


Lindbakk
Og her var porten til Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Brua ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Og her var porten til Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje fra Lindbakk Hp mot Sarpsborg
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1960, nedlagt 1974


Hverven
I alt 1 bilde
Ved tidligere Hverven Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932, nedlagt 1974


Gautestad
Gautestad
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Gautestad
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Gautestad stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Gautestad st. Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Rudskau
Undergang ved tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Rudskau
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Toget på Rudskauen hpl
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1928,


Rudskogen motorsenter

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Ved tidl. Rudskogen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaMikkelshytta
Rv. 111 i bru over Østre linje ved Mikkelshytta Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Mikkelshytta
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Mikelshytta hp. (km. 64,53)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Mikkelshytta Hp. Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

119m


Styggedal tunnel
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
138m


Styggedalsbekken bru
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

40m lang


Knatterød
I alt 1 bilde
Knatterød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1928, nedlagt 1974


Jellum
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1928, nedlagt 1974


Vestvoll
Østfoldbanen Ø linje: Vestvoll stoppested v/ISE
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Vestvoll hp. (km. 71,10)
© Cato Berg
Finn i Postvogna

Opprettet 1960


Ise
Ise stasjon Østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Tre er bedre enn to! Innkjør A Ise stasjon
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Ise planovergang i bruk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Godshus på Ise stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Holtenga
I alt 1 bilde
Tidligere Holtenga Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKampenes
Planovergang
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Planovergang
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Tidligere Kampenes Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKroken
I alt 1 bilde
Tidligere Kroken Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaForbindelsespor mot Skjeberg
Søndre tilsving Sarpsborg mot østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Søndre tilsving Sarpsborg mot østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
©Arne Lie Tilsving Sarpsborg fra østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Triangelsporet, mot Skjeberg/Halden til venstre, Sarpsborg rett fram
© Cato Berg
Finn i Postvogna

Østfoldbanen vestre linje


Banevokterbolig ved Hafslund Hlp
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig ved Hafslund
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaHafslund
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Uthus, Hafslund holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Hafslund, Vokterbolig, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Sarpsfossen bru
Bro over Sarpfossen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Østfoldbanen over Sarpefossen
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Bro over Sarpfossen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sarpsborg
Bilde av stasjonen fra stasjonsparken
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sarpsborg stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sarpsborg stasjon 1910
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Stolte konduktører stllte til fotografering
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Østfoldbanen vestre linje


andre
Sidespor til Ski næringspark
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 23 bilder - se alle
Hvor er vi nå?
© Arne Lie
Finn i Postvogna
©Magne Håheim
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com