Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestrekninger i Norge > #5 Østfoldbanen: østre linje
Støtt oss
Ukens Bilde
Green Cargo T44.314 og 282 med tog 84810 her ved Landet, mellom Koppang og Stai
Fotograf: Johan Adler Ribe

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
RP 218 466-1+RP 218 389-5 vid Arschsum
Fotograf: Arne Arvidsson

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


#5 Østfoldbanen: østre linje

Beskrivelse

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.
Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.
Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS

Fra mandag 31. august 2015 kl. 03.00 er Østfoldbanen Østre linje mellom Ski og Sarpsborg endret fra strekning uten fjernstyring til strekning med fjernstyring utrustet med ERTMS.
Ski og Sarpsborg er grensestasjoner til den fjernstyrte strekningen.

Fra samme tidsrom er strekningen mellom Mysen og Sarpsborg åpnet for kjøring av tog. Rakkestad og Ise stasjoner er igjen tatt i bruk.  Strekningen er utrustet med akseltellere som togdeteksjon.
Kontaktmagneter kan ikke benyttes til kortslutning/verifisering av posisjon.

Alle stasjoner på strekningen (Ski) – (Sarpsborg) på Østre linje er fjernstyrte.

 

Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise
Solbergviadukten med 72028 til Mysen
[bilde]
Solbergviadukten med 72028 til Mysen

Beskrivelse

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.
Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.
Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS

Fra mandag 31. august 2015 kl. 03.00 er Østfoldbanen Østre linje mellom Ski og Sarpsborg endret fra strekning uten fjernstyring til strekning med fjernstyring utrustet med ERTMS.
Ski og Sarpsborg er grensestasjoner til den fjernstyrte strekningen.

Fra samme tidsrom er strekningen mellom Mysen og Sarpsborg åpnet for kjøring av tog. Rakkestad og Ise stasjoner er igjen tatt i bruk.  Strekningen er utrustet med akseltellere som togdeteksjon.
Kontaktmagneter kan ikke benyttes til kortslutning/verifisering av posisjon.

Alle stasjoner på strekningen (Ski) – (Sarpsborg) på Østre linje er fjernstyrte.

 

Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise


Ski (Km 0.0)

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ski stasjon
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Ski stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna

Vestre linje

Ski stasjon er en del av Norges hittil største samferdselsprosjekt Follobanen, som skal gi et bedre og mer effektivt togtilbud mellom Oslo og Ski.
Arbeidene rundt Ski stasjon er planlagt ferdige i 2020.

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, vil togturen mellom Oslo S og Ski bare ta 11 minutter. Når passasjerene går av toget i Ski, vil de kunne ta bussen videre fra en ny bussterminal i Jernbaneveien.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Ski (Km 0.0)


Drømtorp (Km 1,53) Holdeplass (1932)
Drømtorp Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drømtorp
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Drømtorp Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Drømtorp Plo
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drømtorp planovergang, Østre linje
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Drømtorp Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Undergang i Ski
©Sven Pran - Fyllingene er fjernet
© Sven Pran
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Sven Pran - Klart for ombygging av broen
© Sven Pran
Finn i Postvogna
©Sven Pran - Ny undergang settes inn
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Rv. 154 undergang i Ski
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Alfa Laval sidespor
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sidespor til Ski næringspark
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Kjeppestad Holdeplass (1932)
Kjeppestad Hp og bro
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Hp og bro
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad bro (Fv. 29) på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Hp og bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Løkenholtet (Km 4,00) Holdeplass (1932)
Løkenholtet Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Løkenholtet Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltoget ved Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Vang (Km 4,74) Holdeplass (1932)
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Bro over Kråkstadelva
Bro over Kråkstadelva 1
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Kråkstadelva 2
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Kråkstadelva 1
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Kråkstad (Km 5,78)
Kråkstad st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
BS 69655 kjører inn til Kråkstad
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna
Kråkstad stasjons utedass fra 1881
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kuriosa: Jernbaneklubbvogna på Kråkstad stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna


Kråkstad Plo
Kråkstad stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Kråkstad stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Missum undergang
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Lokaltog ved Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Langli hp (Km 7,68) Holdeplass (1932)
Langli
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Langli
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Langli
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Bru for Langliveien
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Ringnes Holdeplass (1932)
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Skotbu (Nye holdeplass)
Nye plattformen på Skotbu
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Flyttesjau på Skotbu
© Ken Alexander Bruheim
Finn i Postvogna
Nye plattformen på Skotbu
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
T-bane eller jenbane holdeplass
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Skotbu Plo
Skotbu før ny plattform
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Skotbu plo
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Skotbu (Km 9,68)
Skotbu stasjon/Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Hectorrail ved Skotbu 8 juli 2006
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Skotbu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Skotbu stasjon/Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Østreng Holdeplass (1932)
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Solberg (Km 11,72) Holdeplass (1932, 1954)
Ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Solberg viadukt
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 72028 til Mysen
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Solbergviadukten
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 69648 til Skøyen
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 69672 til Rakkestad
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna


Tomter Plo
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Tomter (Km 12,89)
Tomter
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Tomter
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tog til Mysen ankommer Tomter.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
72.14
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Hobøl viadukt (176 m)
©Rune Fjellvang. Hobøl viadukt 27. februar 2006
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
©Rune Fjellvang. Hobøl viadukt 27. februar 2006
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Toget fra Mysen kjører videre mot Mysen og ut på Hobøl-viaduktet.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Hobøl viadukt på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

176m lang

På Østfoldbanen østre linje er jernbanen, straks etterat den har passert amtsgrensen, ført på en 143 m. lang viadukt over Solbergdalen; ikke langt derfra, øst for Tomter stasjon, passeres en 175 m. lang viadukt over Hobøl elven samt derefter ved Langenes en større jern bro over Glommas hovedløp.

Til disse har man også en fagverksjernbro over Rakkestad elven, samt en platejern viadukt over Styggedalen, som ligger tett ved grensen til Varteig
Denne siste viadukten over Styggedalen ligger i en stigning på 1:9O og en kurve med 314 meters radius.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Hobøl viadukt (176 m)


Bliksland Holdeplass (1932)
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Bru for Fylkesvei 204 over Østre Linje
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Homlerød Holdeplass (1932)
Tidligere Homlerød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Homlerød Hp på Østre Linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Homlerød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Elverød (Km 15,88) Holdeplass (1932, 1957)
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Sørli planovergang (Knapstad)
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Knapstad (Km 17,48)
Knapstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Knapstad hp, ostre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Knapstad hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje:Knapstad hpl nå også med tog
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna


Knapstad Plo
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Hollebøl Holdeplass (1932)
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hollebøl Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Løvstad Holdeplass (1932)
Fra tidligere Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fra tidligere Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Spydeberg (Km 20,32)
Norske stasjoner: Østfoldbanen Ø linje: Spydeberg stn med 69 053
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 41 bilder - se alle
Spydeberg stasjon på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

© Peter Flink
Finn i Postvogna
Kryssning på Spydeberg stasjon Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Spydeberg Plo
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Kallerud Holdeplass (1932)
Lokaltog ved tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Kallerud Hp og Glendeveien bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fra tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Glende Holdeplass (1932)
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Bovimb Holdeplass (1932)
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tidl. Bovimb Hp og undergang på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947

Bovimb Hp (1928-47) må vel være det mest utilgjengelige holdeplassen som har vært på Østre linje, men en var vel ikke så bortskjemt i de tider holdeplassen var operativ.

Men stedet som sådan var spennende nok med steile fjellskrenter, undergang og jernbane på en steinsatt fylling som holdeplassen hang utenpå, og bru over Smalelva som her renner ut i Glomma.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Bovimb Holdeplass (1932)


Smalelva (ca. 30 m)
Bro nr. 3 på Østre linje ved Fossum
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bro over Smalelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Langenes batteri og Langenes brogalleri
Bunker ved jernbanebrua over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
En del av Fossumavsnittets forsvarsverk ved Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bunker ved jernbanebrua over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langenes batteri og Langenes brogalleri ligger vest for Glomma ved Langenes jernbanebro i Spydeberg kommune.
Batteriet inngikk som et av de første anleggene i utbyggingen av Glommenlinjen, og sto ferdig allerede i 1899.
Etter unionsoppløsningen i 1905 ble det bestemt å forsterke anlegget med et brogalleri ut mot Glomma. Langenes brogalleri var ferdig utbygget i 1916. Porter og piggtrådsperringer er fra tiden 1914 - 18, da batteriet var oppsatt under første verdenskrig.
Brogalleriet er delvis utsprengt i fjellet med oppmurte mitraljøsestillinger som kunne beskyte jernbanebroen over Glomma.
Deler av dekningsmuren ved brogalleriet ble skadet under storflommen i 1996.

Hele anlegget er i Forsvarets eie, og er fredet.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Langenes batteri og Langenes brogalleri


Langnes bro (Glomma, 74,6 m)
Broen over hovedløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bru over Glomma ved Langnes ( lengde 75 meter )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Fossum bru over Glomma med lokaltoget til Oslo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over hovedløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Lengde = 75m

Det går en merket sti fra parkering/rasteplassen på østsiden av Glomma der E18 (gamle) passerer, frem til de 2 bruene over Glomma ved Langnes.

Her ved Langnes ble det etter unionsoppløsningen med Sverige også bygget et bunkersanlegg på vestsiden av elven og på øya i mellom bruene, dette som en del av en forsvarslinje mot et eventuelt uønsket besøk av svenskene.
Nå ble det jo aldri behov for dette.

Når dette er sagt kan en vel også nevne at snaue 50 år etter unionsoppløsningen hadde svenskene konkrete planer om en invasjon av Norge ved Ofotbanen for å få full kontroll på malmtransporten og ikke minst en isfri havn.
Nå vet vi jo alle at det ikke ble noe av dette.

Etter det vi kan se så ser broen (75 m.) over hovedløpet ut som da den ble bygget, men den må vel være forsterket/ombygget etter det, og i hvert fall etter at broen ble sprengt i forbindelse med kampene her i aprildagene 1940.

I alt falt 19 nordmenn her ved Fossum/Langnes.

Broen (55 m.) over sideløpet er bygget om da fundamentene fra den første broen fortsatt står.
Her er det kurven som er justert.


Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Langnes bro (Glomma, 74,6 m)


Streta (55,2 m) (Sidearm av Glomma)
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Bro over sidearm av Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved Langnes på Østfoldbanens østre linje
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Lengde = 55
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Streta (55,2 m) (Sidearm av Glomma)


Langnes (Km 25,30) Holdeplass (1932)
Langnes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hector litt øst for Langnes på østre linje 8.juli
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Langnes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Langnes hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna


Stubberud Holdeplass (1932)
Planovergang med grind ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mosegrodd info ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Planovergang med grind ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Panovergang ved Stubberud Hp Østre linje (nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Undergang på Trostebekk gård på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Schuckertlinna (Sidebanen til Kykkelsrud kraftstasjon)
Sidespor til Kykkelsrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Kykkelsrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Kykkelrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Schuckertlinna var opprinnelig en privat jernbane opprettet i sammenheng med byggingen av Kykkelsrud kraftverk.
Navnet kommer fra det tyske firmaet Schuckert & Co som sto for utbyggingen.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Schuckertlinna (Sidebanen til Kykkelsrud kraftstasjon)


Glassvatt sidespor (Glava AS)
Østfoldbanen Ø linje: industrispor til Glava - Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: industrispor til Glava - Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna


Undergang ved Tornerudveien (Askim)
I alt 1 bilde
Undergang ved Tornerudveien i Askim på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Tornerudveien i Askim på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Tornerud Holdeplass (1932)
Ved Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Planovergang Jernbanegata Askim
72 sett på vei inn på "nye" Askim st,
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Plo ved Askim stn, 72029 ankommer
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Hvor er bilde tatt
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Samme sted siste vinter
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Askim (Km 29,10)
stasjoner langs linjen: Travelt på Askim stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 50 bilder - se alle
Askim
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Askim 1992
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
stasjoner i Norge: Askim stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882, forbindelse til Askim Solbergfossbanen

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Askim (Km 29,10)


Askim-Solbergfosslinjen
I alt 1 bilde
Askim sett fra oven
© Dagfinn Knutsen's samling
Finn i Postvogna
Askim sett fra oven
© Dagfinn Knutsen's samling
Finn i Postvogna

Vammabanen (Sidebane til Vamma kraftstasjon)
I alt 1 bilde
Linjevein hvor tidligere Vammabanen hadde sitt spor
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Linjevein hvor tidligere Vammabanen hadde sitt spor
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Fylkesvei 128 Osloveien (58,5 m) tidligere E18.
Norske tog: 60 033 på jernbanebrua i Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Arne Lie Undergang E-18 Askim
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Norske tog: 60 033 på jernbanebrua i Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Rv. 128 passerer under Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Løkenveien i bru over Østre Linje
I alt 1 bilde
Løkenveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Løkenveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Løken (Km 31,02) Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Lokaltog passerer tidligere Løken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog passerer tidligere Løken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Eidsveien planovergang
Eidsveien Plo på Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Løken plo, Askim med 36 057
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Eidsveien Plo på Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Norlett sidespor (Indre Østfold bedriftssenter)
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Næringsparken Hp (Km 31,02) Holdeplass (1994)
Naeringsparken hp (Askim)
© Arne Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Naeringsparken hp (Askim)
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Næringsparken hpl ved Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Askim Næringspar hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna


Planovergang for Masengveien
I alt 1 bilde
Masengveien Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Masengveien Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Hoen Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Masengveien Plo og Hoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Masengveien Plo og Hoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Gresvig sidespor
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


E18 i bru over Østre Linje
I alt 1 bilde
E 18 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
E 18 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

124 Rakkestadveien i bru over Østre Linje
I alt 1 bilde
RV 124 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
RV 124 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Sulerud Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Her lå tidligere Sulerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Her lå tidligere Sulerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Sulerud gård Hp
I alt 1 bilde
Sulerud gård Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sulerud gård Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Kjesrud gårdsbru over jernbanen
I alt 1 bilde
Kjesrud gårdsbru over jernbanen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjesrud gårdsbru over jernbanen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Fylkesvei 691 Tenorveien i bru over Østre Linje
FV 691 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
FV 691 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
FV 691 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Slitu (Km 35,02)
Slitu st. 1907
©
Finn i Postvogna
I alt 27 bilder - se alle
Slitu
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
en vintermorgen på Slitu HP
© ole martin hernes
Finn i Postvogna
Slitu st.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Sletner Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Ved Sletner hp
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Ved Sletner hp
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna

Brødremoen Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Lokaltog passerer tidligere Brødremoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog passerer tidligere Brødremoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Brødremoen grustak
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna


Privat planovergang ved Brødremoen
I alt 1 bilde
Her en gammel nedlagt overgang ved Brødremoen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Her en gammel nedlagt overgang ved Brødremoen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Østreng Holdeplass (1932)
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gamle Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Østereng Holdeplass (1982)
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østereng Hp nedlagt
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Vårstien i bru over Østre linje (Mysen)
I alt 1 bilde
Vårstien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vårstien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Mysen lokstall
Mysen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mysen 26.9.06 - Lokstallen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mysen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Lokstall på Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Felleskjøpet sidespor - Mysen
I alt 1 bilde

© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Mysen - Banemesterbolig
I alt 1 bilde
Banemesterbolig ved Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Banemesterbolig ved Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Planovergang for Fv 692 (Folkenborgveien)
"Lyntoget passerer Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
"Lyntoget passerer Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Mysen (Km 39,47) (gamle stasjonen)
©Joachim Eliasson - Gt 4924 i Mysen 841102
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
©Joachim Eliasson - Gt 4924 i Mysen 841102
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Mysen og Mysen stasjon (utsnitt fra gammelt postkort fra 50 tallet
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Mysen stasjon før 1905
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Mysen (Km 39,47) (nye stasjon)
Buss for Tog på østre linje, her på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mysen stasjon rett før midnatt
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ny overgang på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Bru over Mysenelva
I alt 1 bilde
Bru over Mysenelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Mysenelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Undergang ved Kloppa (Mysen)
I alt 1 bilde
Undergang ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Vestengveien planovergang
I alt 1 bilde
Plo ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Plo ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Flaten bru (Småbruveien) over Østre linje
I alt 1 bilde
Småbruveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Småbruveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Folkenborg
Folkenborg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Folkenborg
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Folkenborg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Folkenborg holdeplass ble åpnet i 1936.
Den er nå nedlagt.
Fra Folkenborg til Oslo S er det 65,130 km.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Folkenborg


Hotvedt (Km 41,77)
Hotvedt Hp (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hotvedt Hp (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Hotvedt (Km 41,77) holdeplass ble åpnet i 1932.
Fra Hotvedt holdeplass til Oslo S er det 66,060 km.
Hotvedt holdeplass har pr. 2018 ingen persontrafikk.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Hotvedt (Km 41,77)


Duserud
Advarsel og henstilling ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Her lå i sin tid Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Advarsel og henstilling ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Bjørnstad
Tunet på Bjørnstad gård
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Traktorvei over linjen ved Bjørnstad Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bjørnstad Hp sett i rettning Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Østre linje sett fra Bjørnstad Hp rettning Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Undergang Stasjonsveien Eidsberg
Undergang ved Eidsberg stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Eidsberg stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Eidsberg (Km 44,32)
Eidsberg 1994
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
I alt 55 bilder - se alle

©
Finn i Postvogna
Gammelt kryssningsspor Eidsberg st.
© Glenn Thomas Filtvedt
Finn i Postvogna
Utedassen på Eidsberg st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882.

Eidsberg stasjon og område rundt var nok et mer levende sted tidligere med butikk bakeri og kafe, og mange av de reisende som kom til stasjonen eller ble hentet, så var det med hest og vogn, derfor er det tatt vare på en tjoringsrekke for hester her ved stasjonen. Stasjonen hadde i sin storhetstid 3 spor og lasterampe, nå er det vel stort sett bare et sted hvor folk oppholder seg når de ikke er på jobb. området er forøvrig omkranset av jordbruk og skog.

Eidsberg stasjon er i likhet med de andre stasjonene på østre linje tegnet av Balthazar Lange som var jernbanens arkitekt i tiden 1878 til 1883.
Banen ble ferdigstilt i 1882 og ble elektrifisert i 1958. ERTMS fra den 31. aug. 2015

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Eidsberg (Km 44,32)


Gutu (Km 46,45)
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Gutu holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna


Heia (Km 49,14)
Heia - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Heia holdeplass
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Heia holdeplass 3
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Heia Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Kåen (Km 51,35)
Kåen holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Undergang ved Kåen Hp på Østre linje sett fra øst
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Dørja ved Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Rakkestad (Km 54,31)
Rakkestad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 35 bilder - se alle
Rakkestad
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rakkestad
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
©Joachim Eliasson - EL11.2090 +BFV1 19921 i Rakkestad 841102
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Strekningen Rakkestad-Sarpsborg ble uten ordinær persontrafikk den 15.6.2003.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Rakkestad (Km 54,31)


Rakkestadelva bru (33,7 m)
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Bodal
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Usikra plo. ved km. 55,93 Østre linje retn. Sarpsborg
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Her lå Bodal Hp frem til 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Lindbakk
Brua ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Brua ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lenge siden denne var i bruk ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Og her var porten til Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Hverven (Km 58,98)
I alt 1 bilde
Ved tidligere Hverven Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Hverven Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Gautestad (Km 60,57)
Gautestad stasjon
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Gautestad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Gautestad stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882
Strekningen Rakkestad-Sarpsborg ble uten ordinær persontrafikk den 15.6.2003.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Gautestad (Km 60,57)


Planovergang Gautestad (Ertevannveien)
I alt 1 bilde
Plo ved Gautestad st. på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Plo ved Gautestad st. på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Bru over Kjennerbekken
I alt 1 bilde
Østre linje i bru over Kjennerbekken
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje i bru over Kjennerbekken
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Undergang ved tidligere Rudskau Hp
I alt 1 bilde
Undergang ved tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Rudskau (Km 62,67)
Tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Rudskau
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Toget på Rudskauen hpl
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

RV 111 i bru over Østre Linje
I alt 1 bilde
Rv. 111 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Rv. 111 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Rudskogen motorsenter
Ved tidl. Rudskogen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Ved tidl. Rudskogen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bildene med den korte plattformen er fra tiden når det var et arrangement ved Rudskogen, og det gikk ekstratog fra Sarpsborg til Rudskogen.
Det var en liten plattform på begge sider av planovergangen tilpasset dørene på Bm 69.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Rudskogen motorsenter


Mikkelshytta
Mikkelshytta
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mikkelshytta
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Mikelshytta hp. (km. 64,53)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Mikkelshytta Hp. Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Mikkelshytta Hp som ble revet vinteren 2011
Mikkelshytta hadde persontrafikk i årene 1928-2003.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Mikkelshytta


RV 111 i bru over banen ved Mikkelshytta

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rv. 111 i bru over Østre linje ved Mikkelshytta Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Midtfjell tunnel nordsiden
I alt 1 bilde
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Midtfjell tunnel sydsiden
Midtfjell tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Østre linje i bru over Styggedalbekken (1)
I alt 1 bilde
Østre linje i bru over Styggedalbekken på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje i bru over Styggedalbekken på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalbekken er skillet mellom Rakkestad og Sarpsborg kommune

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Østre linje i bru over Styggedalbekken (1)


Styggedal tunnel (nordsiden)
I alt 1 bilde
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Det er få tunneler på østre linje - men to av dem finner du mellom holdeplassene Knatterud og Mikkelshytta.
Først Styggedal tunnel (138 meter), og deretter Midtfjell tunnel (119 meter).

Før Styggedal-tunnelen går jernbanelinje over Styggedalsbekken bro, som er 40 meter lang.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Styggedal tunnel (nordsiden)


Styggedal tunnel (sydsiden)
Styggedal tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Styggedalsbekken bru (2)
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

40m lang

På Østfoldbanen østre linje er jernbanen, straks etterat den har passert amtsgrensen, ført på en 143 m. lang viadukt over Solbergdalen; ikke langt derfra, øst for Tomter stasjon, passeres en 175 m. lang viadukt over Hobøl elven samt derefter ved Langenes en større jern bro over Glommas hovedløp.

Til disse har man også en fagverksjernbro over Rakkestad elven, samt en platejern viadukt over Styggedalen, som ligger tett ved grensen til Varteig.
Denne siste viadukten over Styggedalen ligger i en stigning på 1:9O og en kurve med 314 meters radius.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Styggedalsbekken bru (2)


Knatterud, bru over Østre linje
I alt 1 bilde
Knatterud bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knatterud bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Tyskerleiren sidespor
Vannmagasin til tyskerleiren på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor ved Knatterud for tyske jernbanekannoner på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tyskerleiren
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vannmagasin til tyskerleiren på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Knatterød Hp og planovergang
Knatterød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hvor er vi nå?
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Knatterød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Gårdsbru ved Stubberud, Østre linje
I alt 1 bilde
Gårdsbru ved Stubberud på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Gårdsbru ved Stubberud på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Undergang for Lindemarkveien
I alt 1 bilde
Østre linje i bro over Lindemarkveien
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje i bro over Lindemarkveien
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Jellum Hp og Plo
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Østre linje i bro over Fv. 627
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Undergang for Fv1206 Sikkelandsveien
I alt 1 bilde
Østre linje i bro over Fv.627
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje i bro over Fv.627
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Undergang ved Vestvoll Holdeplass
I alt 1 bilde
Undergang ved Vestvoll Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Vestvoll Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Vestvoll holddeplass (Km 71,10)
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Vestvoll hp. (km. 71,10)
© Cato Berg
Finn i Postvogna

Persontrafikk ved Vestvold i årene 1959-2003
(midlertidig nedlagt i perioden 1974-1977)

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Vestvoll holddeplass (Km 71,10)


Østre linje i bro over Iseelva
I alt 1 bilde
Østre linje i bro over Iseelva
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje i bro over Iseelva
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Dammstokken planovergang
I alt 1 bilde
Dammstokken Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Dammstokken Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Ise (Km 72,40)
Godshus på Ise stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
69-29 med ekstra stopp på Ise for å se etter TXP
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Ise mot overgangen
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
CargoNet 119 006 med Gt. 8931 (41971) på Ise stasjon, Østfoldbanens Østre linje
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882

Stasjonsbygningen på Ise ble tegnet av Balthazar Lange, som også var arkitekt for Gautestad stasjon. Disse to stasjonsbygningene er derfor ganske like.
Da Smaalensbanens østre linje ble åpnet 24. november i 1882 var navnet på stasjonen Varteig jernbanestation.

Ise stasjon ble nedlagt for persontrafikk 15. juni 2003.
Det var for øvrig postkontor på stasjonene fra 1885 til 1913, og fra 1940 til 1989.

Strekningen Rakkestad-Sarpsborg ble uten ordinær persontrafikk den 15.6.2003.
Ise.st ble midlertidig nedlagt 24.6.2013 som følge av test av ERMTS. Ise stasjon ble landets første stasjon, med det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. Det gamle signalanlegget ble tatt ut av bruk i desember 2013.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Ise (Km 72,40)


Planovergang for Fylkesvei 627
Ise Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ise planovergang i bruk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Ise Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Kampenesvein i bro over Østre linje
I alt 1 bilde
Kampenesvein i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kampenesvein i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Holtenga Hp
I alt 1 bilde
Tidligere Holtenga Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Holtenga Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Holtenga hadde persontrafikk i perioden 1928-1974

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Holtenga Hp


Kampenes Hp
I alt 1 bilde
Tidligere Kampenes Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Kampenes Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Jellestadvein planovergang
I alt 1 bilde
Jellestadvein Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellestadvein Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Kroken Hp
I alt 1 bilde
Tidligere Kroken Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Kroken Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kroken 1928-1974 (het Nygård fram til 1947).

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Kroken Hp


Brusemyrkroken planovergang
I alt 1 bilde
Gammel Plo ved Brusemyrkroken
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Gammel Plo ved Brusemyrkroken
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Brusevoll planovergang

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Brusevoll Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Holteveien planovergang
Planovergang
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Planovergang
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Holteveien Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Forbindelsespor mot Skjeberg (Km 78,35)
Triangelsporet, mot Skjeberg/Halden til venstre, Sarpsborg rett fram
© Cato Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Søndre tilsving Sarpsborg mot østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
©Arne Lie Tilsving Sarpsborg fra østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Triangelsporet, mot Skjeberg/Halden til venstre, Sarpsborg rett fram
© Cato Berg
Finn i Postvogna


Banevokterbolig ved Hafslund Hlp
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig ved Hafslund
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Holtevein i bro over Østre linje
I alt 1 bilde
Nordbyveien i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Nordbyveien i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Hafslund Hp (Km 78,96)
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Hafslund hp. (km 78,96) Østre linje (spor fra venstre kommer fra Skjeberg/Halden)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Hafslund Holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Hafslund, Vokterbolig, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna


Sarpsfossen bru (ca. 250 m)

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Østfoldbanen over Sarpefossen
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Bro over Sarpfossen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Sarpsborg (Km 80,50)
Sarpsborg stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sarpsborg stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sarpsborg stasjon 1910
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Stolte konduktører stllte til fotografering
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Østfoldbanen vestre linje

Strekningen Rakkestad-Sarpsborg ble uten ordinær persontrafikk den 15.6.2003.

Legg til informasjon om #5 Østfoldbanen: østre linje - Sarpsborg (Km 80,50)


andre
I alt 1 bilde
Hector Rail på Østre Linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Hector Rail på Østre Linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com