Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Østfoldbanen: østre linje
Støtt oss
Ukens Bilde
TJF Rst 89117 Hultsfred-Västervik speglar sig i Långsjön
Fotograf: Viktor Molander

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
Tåg 302 med Vectron 288 har anlänt Malmö
Fotograf: Peter Flink

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
X2 2001 krysser alle togveier i Malmö
Fotograf: Ronny Maarud

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Østfoldbanen: østre linje
Solbergviadukten med 72028 til Mysen
[bilde]
Solbergviadukten med 72028 til Mysen

Beskrivelse

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.
Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.
Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS
Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise
Solbergviadukten med 72028 til Mysen
[bilde]
Solbergviadukten med 72028 til Mysen

Beskrivelse

Strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg er fra og med 3. kvartal 2015 utrustet med ERTMS Nivå 2, og versjon 2.3.0d av systemet benyttes.
Kun togmateriell med ERTMS ombordutrustning kompatibel med versjon 2.3.0d vil tillates fremført på denne strekningen
På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget via GSM-R.
I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget.
Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp.

Historikk

Askim stasjon (1882).
Trafikken her ble nok mye større enn det som var forventet, så stasjonsbygningen ble påbygget en etasje etter få år. Stasjonsområdet ble også sterkt preget av linjene som etter hvert ble bygget til de 3 kraftstasjonene Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss.

Linjene ble bygget i perioden fra 1900 og ut i1920 årene engang. Foruten transport av store maskindeler var transport av grus fra Brødremoen sidespor på Mona som sto for mye av aktiviteten på Askim stasjon i denne 20 års perioden. Ellers var jo Askim i de første årene, som de fleste andre stasjonene på linjen også preget av trelast.

Vamma-banen ble bygget og tatt i bruk i 1910 og tok av fra Østre linje og Askim stasjon noe øst for stasjonsbygningen og gikk ut gjennom det som den gang ble benevnt som Løkenfjerdingen, og fulgte det som i dag heter Linjeveien.
Det nye loket som skulle brukes på linjen var av tysk fabrikat, og av samme størrelse som Ulka som gikk på Kykkelsrudlinjen.

Men før Vamma-banen var en realitet, ble det anlagt en såkalt Décauvillebane fra Askim stasjon med en sporbredde på 60 cm. denne ble revet når linjen med normalspor ble tatt i bruk. I 1912 ble den siste delen av Vamma-banen fra Skjørten og ned til Kraftstasjonen bygget (1300 m.) med et fall på hele 1:15.
Dette for at de store turbinene og andre tunge deler skulle komme helt frem til kraftstasjonen. Linjen ble først og fremst benyttet til materialtransport, men også benyttet til persontransport.
De to første aggregatene ved Vamma kraftstasjon ble satt i drift i 1915.

Den siste av sidebanene fra Askim stasjon var linjen til Solbergfoss.
Denne gikk tvers gjennom det som i dag er Askim sentrum.
Arbeidene med jernbanelinjen startet i 1917, og i 1924 var første byggetrinn av Solbergfoss kraftstasjon ferdig.

I motsetning til linjene til Kykkelsrud og Vamma fikk Solbergfosslinjen et liv etter at byggingen av kraftstasjonen var ferdig.
Dampbussen Gamla ble benyttet til persontransport frem til Padda overtok i 1939 og sto for driften frem til 4 januar 1965, da banen ble nedlagt. Både Gamla og Padda skal være tatt vare på, men hvor Gamla er vet ikke jeg, derimot står Padda i den gamle lokstallen på Mysen, men mye arbeid gjenstår her før den er ute å ruller igjen.

Tekst: Kjell Lytomt

Østfoldbanen, østre linje
Bygget av
Banen åpnet1882
Banens lengde85, 18 km
Byggeår
Største hastighet
Stasjoner med persontrafikk15 stasjoner per. 1.4.2010
Antall krysningspor > 600 meter2
TrafikkformPersontrafikk
Største hastighet på strekningen100 eller 110 km/h
Bruer30
Tunneler2
Planoverganger68
SignalsystemERMTS
Signaler
Forsignal Innkjør A på Ise
[bilde]
Forsignal Innkjør A på Ise


Ski (Km 0.0)
Ski stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ski stasjon
© Sven Pran
Finn i Postvogna
"Tog 175" fra Ski til Mysen 6.desember 2003
© Sven Pran
Finn i Postvogna

Vestre linje


Drømtorp (Km 1,53) Holdeplass (1932)
Drømtorp Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drømtorp
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Drømtorp Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Holdeplass åpnet i 1932


Drømtorp Plo
Drømtorp Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Drømtorp planovergang, Østre linje
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Drømtorp Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Drømtorp Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang i Ski
Rv. 154 undergang i Ski
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Undergangene er på plass
© Sven Pran
Finn i Postvogna
RV 154 undergang
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Rv. 154 undergang i Ski
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Alfa Laval sidespor
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Ski næringspark på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Holdeplass (1932)
Kjeppestad bro (Fv. 29) på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Hp og bro
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad bro (Fv. 29) på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kjeppestad Hp og bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaLøkenholtet (Km 4,00) Holdeplass (1932)
Løkenholtet Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Løkenholtet Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltoget ved Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Løkenholtet Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang (Km 4,74) Holdeplass (1932)
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vang Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaBro over Kråkstadelva
Bro over Kråkstadelva 1
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Kråkstadelva 2
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Kråkstadelva 1
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKråkstad (Km 5,78)
Kråkstad st 31. jan 04, Østfoldbanen Østre Linje - Stasjonsbygningen ©Kjetil Refsnes Jørgensen
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Kråkstad stasjon på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
BS 69655 kjører inn til Kråkstad
© Remy A Larsen
Finn i Postvogna
Norske stasjoner: Østfoldbn Ø linje: Kråkstad stn
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Stasjon opprettet i 1882


Kråkstad Plo
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Kråkstad Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kråkstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Missum undergang
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Lokaltog ved Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Missum undergang ved Kråkstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langli hp (Km 7,68) Holdeplass (1932)
Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langli
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Langli
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaBru for Langliveien
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langliveien bro ved Langli Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaRingnes Holdeplass (1932)
Lokaltog ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Ringnes Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Skotbu (Nye holdeplass)
Flyttesjau på Skotbu
© Ken Alexander Bruheim
Finn i Postvogna
Flyttesjau på Skotbu
© Ken Alexander Bruheim
Finn i Postvogna
Nye plattformen på Skotbu
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
T-bane eller jenbane holdeplass
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaSkotbu Plo
Skotbu før ny plattform
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Skotbu plo
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotbu Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skotbu (Km 9,68)
Skotbu
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Skotbu
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Skotbu hpl med 69684
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Østreng Holdeplass (1932)
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Solberg (Km 11,72) Holdeplass (1932, 1954)
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Solberg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947, gjenopprettet 1954, nedlagt 1988


Solberg viadukt
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 69648 til Skøyen
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Solbergviadukten
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Tog 181 Skøyen-Mysen passerer Solbergviadukten like før ankomst Tomter
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Solbergviadukten med 72028 til Mysen
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

140m lang


Tomter Plo
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tomter (Km 12,89)
Tog 125 på Tomter
© Lars Byman
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Tog til Mysen ankommer Tomter.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Tomter stasjon.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Tomter stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Stasjon opprettet Nov 1882


Hobøl viadukt (176 m)
Hobøl viadukt på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Viadukt på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Toget fra Mysen kjører videre mot Mysen og ut på Hobøl-viaduktet.
© magnus ryen
Finn i Postvogna
Tog 174 Mysen-Skøyen har nettopp gjort unna Hobølviadukten og siger inn på Tomter stasjon
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna

176m lang

På Østfoldbanen østre linje er jernbanen, straks etterat den har passert amtsgrensen, ført på en 143 m. lang viadukt over Solbergdalen; ikke langt derfra, øst for Tomter stasjon, passeres en 175 m. lang viadukt over Hobøl elven samt derefter ved Langenes en større jern bro over Glommas hovedløp.

Til disse har man også en fagverksjernbro over Rakkestad elven, samt en platejern viadukt over Styggedalen, som ligger tett ved grensen til Varteig
Denne siste viadukten over Styggedalen ligger i en stigning på 1:9O og en kurve med 314 meters radius.


Bliksland Holdeplass (1932)
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Bliksland Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932


Bru for Fylkesvei 204 over Østre Linje
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
FV 204 i bro over Østre linje ved Bliksland Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaHomlerød Holdeplass (1932)
Tidligere Homlerød Hp på Østre Linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Homlerød Hp på Østre Linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Homlerød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Elverød (Km 15,88) Holdeplass (1932, 1957)
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Elverød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947, gjenopprettet 1954, nedlagt 1988


Sørli planovergang (Knapstad)
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sørli Plo like ved Knapstad på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKnapstad (Km 17,48)
Knapstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Knapstad stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Knapstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Knapstad hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Knapstad Plo
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Knapstad Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hollebøl Holdeplass (1932)
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hollebøl Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Hollebøl Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Løvstad Holdeplass (1932)
Fra tidligere Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fra tidligere Løvstad Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Spydeberg (Km 20,32)
Spydeberg st. Kran
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 41 bilder - se alle
Kryssing på Spydeberg st
© Lars Byman
Finn i Postvogna
Norske stasjoner: Østfoldbanen Ø linje: Spydeberg stn med 69 053
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Spydeberg stasjon
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Spydeberg Plo
Spydeberg Plo sett fra den nye overgangen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Spydeberg Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kallerud Holdeplass (1932)
Lokaltog ved tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Kallerud Hp og Glendeveien bro på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Fra tidligere Kallerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Glende Holdeplass (1932)
Tidl. Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidl. Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Glende Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1974


Bovimb Holdeplass (1932)
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tidl. Bovimb Hp og undergang på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved tidligere Bovimb Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947

Bovimb Hp (1928-47) må vel være det mest utilgjengelige holdeplassen som har vært på Østre linje, men en var vel ikke så bortskjemt i de tider holdeplassen var operativ.

Men stedet som sådan var spennende nok med steile fjellskrenter, undergang og jernbane på en steinsatt fylling som holdeplassen hang utenpå, og bru over Smalelva som her renner ut i Glomma.


Smalelva (ca. 30 m)
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Bro over Smalelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro nr. 3 på Østre linje ved Fossum
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Smalelva ved Bovimb/Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langenes batteri og Langenes brogalleri
En del av Fossumavsnittets forsvarsverk ved Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
En del av Fossumavsnittets forsvarsverk ved Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bunker ved jernbanebrua over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Langenes batteri og Langenes brogalleri ligger vest for Glomma ved Langenes jernbanebro i Spydeberg kommune.
Batteriet inngikk som et av de første anleggene i utbyggingen av Glommenlinjen, og sto ferdig allerede i 1899.
Etter unionsoppløsningen i 1905 ble det bestemt å forsterke anlegget med et brogalleri ut mot Glomma. Langenes brogalleri var ferdig utbygget i 1916. Porter og piggtrådsperringer er fra tiden 1914 - 18, da batteriet var oppsatt under første verdenskrig.
Brogalleriet er delvis utsprengt i fjellet med oppmurte mitraljøsestillinger som kunne beskyte jernbanebroen over Glomma.
Deler av dekningsmuren ved brogalleriet ble skadet under storflommen i 1996.

Hele anlegget er i Forsvarets eie, og er fredet.


Langnes bro (Glomma, 74,6 m)
Bru over Glomma ved Langnes ( lengde 75 meter )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hovedbro over Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Glomma ved Langnes ( lengde 75 meter )
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Broen over hovedløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Lengde = 75m

Det går en merket sti fra parkering/rasteplassen på østsiden av Glomma der E18 (gamle) passerer, frem til de 2 bruene over Glomma ved Langnes.

Her ved Langnes ble det etter unionsoppløsningen med Sverige også bygget et bunkersanlegg på vestsiden av elven og på øya i mellom bruene, dette som en del av en forsvarslinje mot et eventuelt uønsket besøk av svenskene.
Nå ble det jo aldri behov for dette.

Når dette er sagt kan en vel også nevne at snaue 50 år etter unionsoppløsningen hadde svenskene konkrete planer om en invasjon av Norge ved Ofotbanen for å få full kontroll på malmtransporten og ikke minst en isfri havn.
Nå vet vi jo alle at det ikke ble noe av dette.

Etter det vi kan se så ser broen (75 m.) over hovedløpet ut som da den ble bygget, men den må vel være forsterket/ombygget etter det, og i hvert fall etter at broen ble sprengt i forbindelse med kampene her i aprildagene 1940.

I alt falt 19 nordmenn her ved Fossum/Langnes.

Broen (55 m.) over sideløpet er bygget om da fundamentene fra den første broen fortsatt står.
Her er det kurven som er justert.Streta (55,2 m) (Sidearm av Glomma)
Bro over sidearm av Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Bro over sidearm av Glomma på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved Langnes på Østfoldbanens østre linje
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Lengde = 55
Broen over sideløpet til Glomma ved Fossum på Østre linje


Langnes (Km 25,30) Holdeplass (1932)
Østfoldbanen Ø linje: Langnes hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hector litt øst for Langnes på østre linje 8.juli
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Langnes holdeplass
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Langnes hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Opprettet 1932


Stubberud Holdeplass (1932)
Planovergang med grind ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mosegrodd info ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Planovergang med grind ved Stubberud Hp Østre linje (Nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Panovergang ved Stubberud Hp Østre linje (nedl.)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1932 nedlagt 1947


Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Undergang på Trostebekk gård på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Trostebekk gård Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Schuckertlinna (Sidebanen til Kykkelsrud kraftstasjon)
Sidespor til Kykkelrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Kykkelsrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor til Kykkelrud kraftstasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Schuckertlinna var opprinnelig en privat jernbane opprettet i sammenheng med byggingen av Kykkelsrud kraftverk.
Navnet kommer fra det tyske firmaet Schuckert & Co som sto for utbyggingen.


Glassvatt sidespor (Glava AS)
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
©Peter Flink
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Undergang ved Tornerudveien (Askim)
I alt 1 bilde
Undergang ved Tornerudveien i Askim på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaTornerud Holdeplass (1932)
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ved Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tornerud Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Planovergang Jernbanegata Askim
Askim Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Askim Plo med lokaltoget til Skøyen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Plo ved Askim stn, 72029 ankommer
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Samme sted siste vinter
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Askim (Km 29,10)
Askim st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 49 bilder - se alle
Askim stasjon på Østre Linje. 17.06.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Askim
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Klargjøring av utliggere på åk 24 august 2014
© Arne Lie
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882, forbindelse til Askim Solbergfossbanen


Askim-Solbergfosslinjen
I alt 1 bilde
Askim sett fra oven
© Dagfinn Knutsen's samling
Finn i PostvognaVammabanen (Sidebane til Vamma kraftstasjon)
I alt 1 bilde
Linjevein hvor tidligere Vammabanen hadde sitt spor
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaFylkesvei 128 Osloveien (58,5 m) tidligere E18.
Rv. 128 passerer under Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Arne Lie Undergang E-18 Askim
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Norske tog: 60 033 på jernbanebrua i Askim
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Rv. 128 passerer under Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

58m lang


Løkenveien i bru over Østre Linje
I alt 1 bilde
Løkenveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaLøken (Km 31,02) Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Lokaltog passerer tidligere Løken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Eidsveien planovergang
Eidsveien Plo på Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Løken plo, Askim med 36 057
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Eidsveien Plo på Østre linje i Askim
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaNorlett sidespor (Indre Østfold bedriftssenter)
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Norlett sidespor Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Næringsparken Hp (Km 31,02) Holdeplass (1994)
Tog 11958 Mysen- Grorud på Askim Næringspark
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Østfoldbanen Ø linje: Askim Næringspar hpl
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Næringsparken Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tog 11958 Mysen- Grorud på Askim Næringspark
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Opprettet 1994


Planovergang for Masengveien
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Hoen Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Masengveien Plo og Hoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Gresvig sidespor
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gresvig sidespor
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
E18 i bru over Østre Linje
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
124 Rakkestadveien i bru over Østre Linje
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Sulerud Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Her lå tidligere Sulerud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaSulerud gård Hp
I alt 1 bilde
Sulerud gård Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKjesrud gårdsbru over jernbanen
I alt 1 bilde
Kjesrud gårdsbru over jernbanen
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaFylkesvei 691 Tenorveien i bru over Østre Linje
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Slitu (Km 35,02)
Slitu st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 28 bilder - se alle
Slitu stasjon i dag
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Slitu stasjon/hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Gamle pakkhus på Slitu st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Sletner Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Ved Sletner hp
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Brødremoen Holdeplass (1932)
I alt 1 bilde
Lokaltog passerer tidligere Brødremoen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1982


Brødremoen grustak
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 22 bilder - se alle
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Brødremoen grustak - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Sidespor


Privat planovergang ved Brødremoen
I alt 1 bilde
Her en gammel nedlagt overgang ved Brødremoen
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaØstreng Holdeplass (1932)
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Østereng gamle
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gamle Østreng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932 nedlagt 1947


Østereng Holdeplass (1982)
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østereng Hp nedlagt
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lokaltog ved tidligere Østereng Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1982


Vårstien i bru over Østre linje (Mysen)
I alt 1 bilde
Vårstien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaMysen lokstall
Mysen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mysen 26.9.06 - Lokstallen
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mysen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Lokstall på Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Felleskjøpet sidespor - Mysen
I alt 1 bilde

© Åge Lybekbråten
Finn i PostvognaMysen - Banemesterbolig
I alt 1 bilde
Banemesterbolig ved Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaPlanovergang for Fv 692 (Folkenborgveien)
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mysen - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mysen Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Mysen (Km 39,47) (gamle stasjonen)
Mysen og Mysen stasjon (utsnitt fra gammelt postkort fra 50 tallet
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Joachim Eliasson - Gt 4924 i Mysen 841102
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Mysen stasjon. December 1980
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Mysen og Mysen stasjon (utsnitt fra gammelt postkort fra 50 tallet
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Mysen (Km 39,47) (nye stasjon)
Ny overgang på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
Ny spor på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ny overgang på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ny overgang på Mysen st.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Bru over Mysenelva
I alt 1 bilde
Bru over Mysenelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaUndergang ved Kloppa (Mysen)
I alt 1 bilde
Undergang ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaVestengveien planovergang
I alt 1 bilde
Plo ved Kloppa på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaFlaten bru (Småbruveien) over Østre linje
I alt 1 bilde
Småbruveien i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaFolkenborg
Folkenborg Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Folkenborg
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Folkenborg
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Folkenborg holdeplass ble åpnet i 1936.
Den er nå nedlagt.
Fra Folkenborg til Oslo S er det 65,130 km.


Hotvedt (Km 41,77)
Hotvedt Hp (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hotvedt Hp på østre linje (nedlagt)
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Hotvedt (Km 41,77) holdeplass ble åpnet i 1932.
Fra Hotvedt holdeplass til Oslo S er det 66,060 km.
Hotvedt holdeplass har pr. 2018 ingen persontrafikk.


Duserud
Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Her lå i sin tid Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Advarsel om tog ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Advarsel og henstilling ved tidligere Duserud Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bjørnstad
Tunet på Bjørnstad gård
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Bjørnstad Hp sett i rettning Mysen stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bro over Østre linje sett fra Bjørnstad Hp rettning Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tunet på Bjørnstad gård
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang Stasjonsveien Eidsberg
Undergang ved Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Eidsberg stasjon på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Undergang ved Eidsberg stasjon
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaEidsberg (Km 44,32)
Gammel blokktelefon Eidsberg st.,
© Glenn Thomas Filtvedt
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
Eidsberg St.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
Gammel blokktelefon Eidsberg st.,
© Glenn Thomas Filtvedt
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882.

Eidsberg stasjon og område rundt var nok et mer levende sted tidligere med butikk bakeri og kafe, og mange av de reisende som kom til stasjonen eller ble hentet, så var det med hest og vogn, derfor er det tatt vare på en tjoringsrekke for hester her ved stasjonen. Stasjonen hadde i sin storhetstid 3 spor og lasterampe, nå er det vel stort sett bare et sted hvor folk oppholder seg når de ikke er på jobb. området er forøvrig omkranset av jordbruk og skog.

Eidsberg stasjon er i likhet med de andre stasjonene på østre linje tegnet av Balthazar Lange som var jernbanens arkitekt i tiden 1878 til 1883.
Banen ble ferdigstilt i 1882 og ble elektrifisert i 1958. ERTMS fra den 31. aug. 2015


Gutu (Km 46,45)
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Gutu holdeplass
© Magne Håheim
Finn i Postvogna
Gutu holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Heia (Km 49,14)
Heia Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Stasjoner - Østfoldbanen Ø linje: Heia stoppested
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna
Heia hp
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna
Heia hp 1994
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Kåen (Km 51,35)
Kåen holdeplass
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kåen holdeplass, Østfoldbanens østre linje
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Undergang ved Kåen Hp på Østre linje sett fra øst
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Kåen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Rakkestad (Km 54,31)
©Joachim Eliasson - EL11.2090 +BFV1 19921 i Rakkestad 841102
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 34 bilder - se alle

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Rakkestad stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Det viktigste skapet i Rakkestad
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Rakkestadelva bru (33,7 m)
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Broen over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bru over Rakkestadelva på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
34m lang


Bodal
Ved tidligere Bodal Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Usikra plo. ved km. 55,93 Østre linje retn. Sarpsborg
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Her lå Bodal Hp frem til 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Her var porten til tidligere Bodal Hp nedlagt 1974
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1928, nedlagt 1974


Lindbakk
Østre linje fra Lindbakk Hp mot Sarpsborg
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Brua ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Lenge siden denne var i bruk ved Lindbakk Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Østre linje fra Lindbakk Hp mot Sarpsborg
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Opprettet 1960, nedlagt 1974


Hverven (Km 58,98)
I alt 1 bilde
Ved tidligere Hverven Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1932, nedlagt 1974


Gautestad (Km 60,57)
Gautestad st. Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Gautestad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gautestad stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Gautestad
© Tore Smith Nilsen
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Planovergang Gautestad (Ertevannveien)
I alt 1 bilde
Plo ved Gautestad st. på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaBru over Kjennerbekken
I alt 1 bilde
Østre linje i bru over Kjennerbekken
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaUndergang ved tidligere Rudskau Hp
I alt 1 bilde
Undergang ved tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaRudskau (Km 62,67)
Tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Rudskau
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Toget på Rudskauen hpl
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Tidl. Rudskau Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1928,


RV 111 i bru over Østre Linje
I alt 1 bilde
Rv. 111 i bru over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaRudskogen motorsenter

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna

© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Ved tidl. Rudskogen Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Bildene med den korte plattformen er fra tiden når det var et arrangement ved Rudskogen, og det gikk ekstratog fra Sarpsborg til Rudskogen.
Det var en liten plattform på begge sider av planovergangen tilpasset dørene på Bm 69.


Mikkelshytta
Mikelshytta hp. (km. 64,53)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Mikkelshytta
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Mikelshytta hp. (km. 64,53)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Mikkelshytta Hp. Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

Mikkelshytta Hp som ble revet vinteren 2011


RV 111 i bru over banen ved Mikkelshytta
Rv. 111 i bru over Østre linje ved Mikkelshytta Hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rv. 111 i bru over Østre linje ved Mikkelshytta Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaMidtfjell tunnel nordsiden
I alt 1 bilde
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaMidtfjell tunnel sydsiden
Midtfjell tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Midtfjell tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
119m


Østre linje i bru over Styggedalbekken (1)
I alt 1 bilde
Østre linje i bru over Styggedalbekken på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalbekken er skillet mellom Rakkestad og Sarpsborg kommune


Styggedal tunnel (nordsiden)
I alt 1 bilde
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaStyggedal tunnel (sydsiden)
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel på østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedal tunnel syd på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
138m


Styggedalsbekken bru (2)
Østre linje i bru over Styggedalsbekken
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Styggedalsbekken bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna

40m lang

På Østfoldbanen østre linje er jernbanen, straks etterat den har passert amtsgrensen, ført på en 143 m. lang viadukt over Solbergdalen; ikke langt derfra, øst for Tomter stasjon, passeres en 175 m. lang viadukt over Hobøl elven samt derefter ved Langenes en større jern bro over Glommas hovedløp.

Til disse har man også en fagverksjernbro over Rakkestad elven, samt en platejern viadukt over Styggedalen, som ligger tett ved grensen til Varteig.
Denne siste viadukten over Styggedalen ligger i en stigning på 1:9O og en kurve med 314 meters radius.


Knatterud, bru over Østre linje
I alt 1 bilde
Knatterud bru på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaTyskerleiren sidespor
Sidespor ved Knatterud for tyske jernbanekannoner på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sidespor ved Knatterud for tyske jernbanekannoner på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Tyskerleiren
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Vannmagasin til tyskerleiren på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKnatterød Hp og planovergang
Knatterød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Hvor er vi nå?
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Knatterød Hp på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1928, nedlagt 1974


Gårdsbru ved Stubberud, Østre linje
I alt 1 bilde
Gårdsbru ved Stubberud på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaUndergang for Lindemarkveien
I alt 1 bilde
Østre linje i bro over Lindemarkveien
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaJellum Hp og Plo
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Jellum Hp og Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Opprettet 1928, nedlagt 1974


Østre linje i bro over Fv. 627
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Undergang ved Vestvoll Holdeplass
I alt 1 bilde
Undergang ved Vestvoll Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaVestvoll (Km 71,10)
Vestvoll hp. (km. 71,10)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Vestvoll Hp
© Dagfinn Knutsen
Finn i Postvogna
Vestvoll hp. (km. 71,10)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Østfoldbanen Ø linje: Vestvoll stoppested v/ISE
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

Opprettet 1960


Østre linje i bro over Iseelva
I alt 1 bilde
Østre linje i bro over Iseelva
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaDammstokken planovergang
I alt 1 bilde
Dammstokken Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ligger inne på Ise stasjon


Ise (Km 72,40)
Tågab SSRT Rc3 1041 på Ise stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Ise stasjon Østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ise mot overgangen
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Åpnet 24.11. 1882


Planovergang for Fylkesvei 627
Ise planovergang i bruk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Ise planovergang i bruk
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Østre linje i bro over Fv.627
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ise Plo
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKampenesvein i bro over Østre linje
I alt 1 bilde
Kampenesvein i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaHoltenga Hp
I alt 1 bilde
Tidligere Holtenga Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKampenes Hp
I alt 1 bilde
Tidligere Kampenes Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaJellestadvein planovergang
I alt 1 bilde
Jellestadvein Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaKroken Hp
I alt 1 bilde
Tidligere Kroken Hp
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaBrusemyrkroken planovergang
I alt 1 bilde
Gammel Plo ved Brusemyrkroken
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaBrusevoll planovergang

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Brusevoll Plo på Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaHolteveien planovergang
Holteveien Plo
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Planovergang
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Holteveien Plo
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaForbindelsespor mot Skjeberg (Km 78,35)
Triangelsporet, mot Skjeberg/Halden til venstre, Sarpsborg rett fram
© Cato Berg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Søndre tilsving Sarpsborg mot østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
©Arne Lie Tilsving Sarpsborg fra østre linje
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Triangelsporet, mot Skjeberg/Halden til venstre, Sarpsborg rett fram
© Cato Berg
Finn i Postvogna

Østfoldbanen vestre linje


Banevokterbolig ved Hafslund Hlp
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokter boligen er idag privat
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig i skille østre - vestre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Banevokterbolig ved Hafslund
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaHoltevein i bro over Østre linje
I alt 1 bilde
Nordbyveien i bro over Østre linje
© Kjell Lytomt
Finn i PostvognaHafslund Hp (Km 78,96)
Hafslund hlp i Sarpsborg, nov 1994
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Hafslund hp. (km 78,96) Østre linje (spor fra venstre kommer fra Skjeberg/Halden)
© Cato Berg
Finn i Postvogna
Uthus, Hafslund holdeplass, Østfoldbanen, østre/vestre linje
© Dag Haakon Eidet
Finn i Postvogna
Hafslund hlp i Sarpsborg, nov 1994
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Sarpsfossen bru (ca. 250 m)
Sarpfossen bro
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle

© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Østfoldbanen over Sarpefossen
© Arne Lie
Finn i Postvogna
Bro over Sarpfossen
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Sarpsborg (Km 80,50)
Bilde av stasjonen fra stasjonsparken
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sarpsborg stasjon
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Sarpsborg stasjon 1910
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Stolte konduktører stllte til fotografering
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Østfoldbanen vestre linje


andre
I alt 1 bilde
Hector Rail på Østre Linje
© Arne Lie
Finn i PostvognaBooking.com
Booking.com