Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Lillesand – Flaksvandbanen †
Støtt oss
Ukens Bilde
Mo 1876 afventer afgang fra Ribe
Fotograf: Poul Henning Hansen

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
RWE Power 562 med kultog ved Kraftwerk Neurath
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Lillesand – Flaksvandbanen †

Beskrivelse

Bakgrunnen for etablering av Lillesand – Flaksvandbanen, var behovet for å transportere tømmer fra innlandet og ned til kysten for eksport.
Planleggingen startet så tidlig som i 1870-årene og i 1884 ble spørsmål om bygging av banen tatt opp i departementet.
I 1886 ble de første vurderingene gjort i forhold til trasèvalg.
Først i 1891 ble det gitt konsesjon om drift og den 3. juni 1896 ble jernbanen offisielt åpnet av statsråd Peder Nilsen.
I tillegg til stasjoner i Lillesand og ved Flakksvann, var det stasjoner på Birkeland, Tveide, Eigeland, Storemyr, Møglestu og Stene. 

Lillesand – Flaksvandbanen †
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Sporvidde1 067 mm (smalsporet)
Skinnelengde7 m
Skinnevekt15 kg/m
Total sporlengde18 150 m
Lengde hovedspor16 600 m
Lengde sidespor1 550 m
Høyeste punkt71,50 moh
Maks. stigning3 prosent
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

Banen hadde 2 damplokomotiver:
No 1 «Lillesand» (byggenr. 2042)
No 2 «Flaksvand» (byggenr. 2043)
Begge bygget av: Richard Hartmann's Sãchsische Maskinenfabrik i Chemnitz (Karl-Marx-Stadt)

Beskrivelse

Bakgrunnen for etablering av Lillesand – Flaksvandbanen, var behovet for å transportere tømmer fra innlandet og ned til kysten for eksport.
Planleggingen startet så tidlig som i 1870-årene og i 1884 ble spørsmål om bygging av banen tatt opp i departementet.
I 1886 ble de første vurderingene gjort i forhold til trasèvalg.
Først i 1891 ble det gitt konsesjon om drift og den 3. juni 1896 ble jernbanen offisielt åpnet av statsråd Peder Nilsen.
I tillegg til stasjoner i Lillesand og ved Flakksvann, var det stasjoner på Birkeland, Tveide, Eigeland, Storemyr, Møglestu og Stene. 

Lillesand – Flaksvandbanen †
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Største hastighet
Sporvidde1 067 mm (smalsporet)
Skinnelengde7 m
Skinnevekt15 kg/m
Total sporlengde18 150 m
Lengde hovedspor16 600 m
Lengde sidespor1 550 m
Høyeste punkt71,50 moh
Maks. stigning3 prosent
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

Banen hadde 2 damplokomotiver:
No 1 «Lillesand» (byggenr. 2042)
No 2 «Flaksvand» (byggenr. 2043)
Begge bygget av: Richard Hartmann's Sãchsische Maskinenfabrik i Chemnitz (Karl-Marx-Stadt)Flaksvatn † (Km 16,59)
Flaksvatn 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Flaksvatn 1993
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Flaksvann stasjon, ekspedisjonsbygning
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Flakksvann stasjon, område med kjerrat
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Flaksvand stasjon (27,0 moh.) hadde stasjonsbygning med billett- og venterom.
På området var det tre sidespor, et på selve stasjonen, et til Flaksvand Dampsag og Høvleri og et til Kjerraten med eget dampdrevet tømmerlastingsmaskineri.
Flaksvand stasjon var det en kullbu og en svingskive.


Bro mellom Birkeland og Flaksvann
I alt 1 bilde
Bro mellom Birkeland og Flaksvann
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i PostvognaBirkeland † (Km 14,00)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Birkeland stasjon (46,0 moh.) hadde stasjonsbygning med billett- og venterom.
Stasjonen lå ved et sidespor fra hovedbanen.


Tveide † (Km 11,00)
Tveide stoppested
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Tveide 1993 (Lillesand - Flaksvandbanen
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Tveide stoppested
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Tveide stasjon (71,0 moh.) hadde stasjonsbygning med poståpneri, billett- og venterom.
På stasjonen var det to sidespor.
Et til sandtaket sør for stasjonstomta, og et for lasting av tømmer og ved, og som lå ved torvbua hvor Myhre torvstrøfabrikk lagret sine produkter.
Hovedbygningen står fremdeles.


Bro over Moelva sør for Tveide
I alt 1 bilde
Bro over Moelva sør for Tveide
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i PostvognaEigeland †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Storemyr † (Km 5,00)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Møglestu †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Stene †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Lillesand † (Km 0,00)
Lillesand stasjon
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Lillesand 1993 (Lillesand - Flakvandbanen)
© Øivind Vegard Larsen
Finn i Postvogna
Lillesand stasjon
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Lillesand stasjon (2,4 moh.) beliggende like øst for Havnetomta.
Stasjonen hadde hovedbygning med billett- og venterom, lokomotivstall, vognhall, pakkbu, kullbu, svingskive for å snu lokomotivene, samt sidespor til kaiene.
Fra stasjonen ledet driftsbestyreren banen.
Hovedbygningen står fortsatt.


Replika av lokomotiv fra banen
Lillesand - Flaksvandbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lillesan - Flaksvandbanen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Lillesand - Flaksvandbanen
© Finn Lund
Finn i PostvognaInfoplakater Lillesand-Flaksvannsbanen
Infoplakat Lillesand-Flaksvannsbanen
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Infoplakat Lillesand-Flaksvannsbanen
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Infoplakat Lillesand-Flaksvannsbanen
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Infoplakat Lillesand-Flaksvannsbanen
© Kjetil R. Jørgensen
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com