Jernbane.net

Hjem > Tsjekkia > Elektriske lokomotiver > 163 (ČSD E 499.3) / 163.2
Støtt oss
Ukens Bilde
X14 3240 på kurvigt skarvspår vid Mollaryd
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Namnå stasjon på Solørbanen sett fra gatesiden.
Fotograf: Tore Wahl

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Tmy 110.105 kommer ut av tåka ved Roverud.
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


163 (ČSD E 499.3) / 163.2

Beskrivelse

Bakgrunnshistorikk

Den ultimative tekniske løsningen av dagens mest utbredte serie av elektriske lokomotiver i det tidligere Tsjekkoslovakia, 363-serien, er resultatet av mange års utvikling av ny teknologi, hvis opprinnelse går tilbake til første halvdel av 1960-tallet. 

Et viktig steg fremover var serien ES499.0 (i dag 350-serien), produsert av Skoda i årene 1973 til 1975. Selv om ES499.0-maskinerne var utstyrt med "bare" resistiv kraftregulering, var det andre avanserte tekniske løsninger på regulering og styring av hjelpesystemer i lokomotivene. Økonomiske halvlederelementer ble tatt i bruk og disse krevde mindre vedlikehold. En viktig milepæl i utviklingen av tsjekkoslovakiske elektriske lokomotiver var imidlertid ES499.0-serien også en del av den mekaniske delen, som i mange henseender skiller seg fra den tidligere i Skoda-lokomotivtyper, men takket være den sofistikerte løsningen ble den senere en modell for de fleste av de senere produserte typene.

Det presserende behovet for nye to-system lokomotiver dukket opp på 1970-tallet fra ČSDs beslutning om å elektrifisere linjer med hvor av AC- og DC-systemer grenset opp mot hverandre flere steder. På grunn av behovet for alle typer tog var det imidlertid nødvendig med et mer allsidig lokomotiv enn raske ES499.0, som også var utstyrt med en resistiv regulering som ville være svært uøkonomisk ved bruk av lokomotivet på passasjertogene da den høye effekten i lokomotivet ikke blir benyttet til fremdrift.

I 1976 tildelte Forbundsdepartementet til Tsjekkoslovakia at utvikling av universalt tosystemers lokomotiv skulle starte og deretter, ble den  økonomiske kontrakten med Skoda fabrikken gjennomført 6.4.1977.

Under utviklingen av den nye lokomotivtypen samarbeidet Škoda med ČKD Elektrotechnika, en leverandør av kraft- og kontrollelektronikk.

Den tekniske løsningen på det nye lokomotivet var mekanisk basert på den påviste ES499.0-serien, som blandt annet hadde boggier som kunne klare svært høye hastigheter. Den elektriske delen var helt ny, og det må sies at i forhold til datidens lokomotiver var virkelig revolusjonerende.

For å teste teknikken før første prototype var konstruert ble et lok av type 111(E458.1)  bygget omtil type 112(E457.0) og første gang kunne pulsomformere brukes for å regulere trekkraften. Resultatet av designernes arbeid var et to-system lokomotiv med pulsstyring av kraft- og kontrollelektronikk, som i lang tid overgikk sin tid og gjorde sammenligninger selv på global skala!

Det er også verdt å nevne at utviklingen av type 363 (ES499.1-serien) ikke bare var et arbeid på enbestemt lokomotivtype, men ble utført på en slik måte at ES499.1-lokomotivet ble grunnlaget for en serie lokomotiver som kan brukes til mange forskjellige typer tog og ulike typer kraft systemer, enten individuelle eller en kombinasjon av disse. Denne lokomotivserien kan avledes til følgende undertyper:

E  499.3 lok for en strømtype 3000 V DC type 162 - 163 ČD, ZSSK

S  499.2 lok for en strømtype 25 kv AC type 263 ČD, ZSSK

ES 499.1 lok for 2 strømtyper 3000 V DC og 25 kv AC type 361 – 362 – 363 ČD, ZSSK

ES 499.2 lok for 2 strømtyper 3000 V DC og 16 kv AC typene 371 – 372 ČD, DB br 180 ( Disse lokomotivene er like utseendemessig men har teknisk mer likhetstrekk med type 350)

I hovedsak har siste siffer i litra relasjon til hastighet 1 = 160, 2 = 140 og 3 = 120 kmh.

Prototypene

Utviklingen av prototypene startet allerede sent i 1975 og pågikk på papiret frem til 6 april 1977 hvor bygging av prototyper ble bestilt av en kontrakt mellom det tsjekkoslovakiske transportdepartementet og Skoda. Etter en komplisert og lang utvikling ble de første to prototyper sluttført i 1979,  et år senere ble de transportert til testsenteret i Velim. I slutten av året ble den første prototypen satt i drift, mellom Pilsen og Cheb (på grunn av fabrikkens nærhet når reparasjoner ble nødvendig) og deretter, sammen med den andre maskinen, gjennomgått testing i  Jihlava distriktet - for å teste lokomotivets trekkegenskaper på brattere baner. Begge prototyper overtok ČSD 31/12  1981 og lokomotivene ble stasjonert i Jihlava. Kjøpesummen for hvert lokomotiv ble 8 900 000 CZK, selv om testing ikke ble avsluttet før desember 1983 .

Våren 1984 ble det vist en annen prototype i Jugoslavia (spesielt på Kroatias og Slovenias territorium), men eksport ble ikke gjennomført pga. manglendende finansiering, Også her viste lokomotivet meget gode forestillinger, og i opptil 30 promille stigning kunne det ta et 605-tonn tog med en hastighet på 60 km / t.

Under prøvene og etterpå ble lokomotivene modifisert mange ganger, og noen komponenter ble erstattet for å øke konstruksjonens pålitelighet og bruksverdi.

Prototyplokomotivene 363 001(ES 499.1001) og 002(ES 499.1002) fikk siden oppdateringer lik seriemaskinene og ble da like som resten av serien.

Grunnkonstruksjon

162/163 har en grunnkonstruksjon i stål med korrugerte sider. Det er to førerhytter med ac. Førerhyttene har utganger på begge sider av lokomotivet. Det er inngang til maskinrommet fra hver førerhytte, det er avhengighet til at høyspentbryter er frakoblet når man skal inn i maskinrommet.

Lokomotivkassen har korrugerte sider, det er et ventilasjonsinntak på den ene siden i hele vognkassens lengde. Den andre siden har 4 sirkulære vinduer. Motstandsbremsen har ventilasjon på tvers av taket og er drevet av 4 aksialvifter som styres av mengden strøm i bremsemotstandene.

Boggiene er en Skoda konstruksjon som opprinnelig kommer fra 350 serien, disse tåler en topphastighet på 200 kmh. Banemotorene er fast montert i boggirammen og et «Skoda» patent overfører kraften til hjulene. Hjulene er av eiketype, men tallerkenhjul finnes også på noen av lokomotivene.

Trykkluft og bremsesystemer

Det er to stempelkompressorer av 3 cylindret type som leverer 10 bar til hovedluftbeholdere plassert under plogen på lokene.  Togbremsesystemet er av type Dako BSE et elektrisk system plassert i maskinrommet. I førerrommet er det plassert elektriske Dako OBE1 manøverhendler. Som direktebrems finnes det en enkel førerbremseventil som har tilførsel fra en 150 liters forrådsbeholder. Det finnes også parkeringsbrems/håndbrems som aktiverer bremseklosser på en aksel.

På boggiene er det 8 kompakte bremsecylindere som aktiveres mot den ene siden av hver aksling.

Elektrisk utrustning for traksjon

Det er satt opp enarmede strømavtagere som har pneumatisk styring. Når DC som er kilde ledes strømmen inn i et filter og deretter direkte til traksjonsstrømretter og hjelpestrømrettere. H

Når det kjøres på likestrøm og lokomotivet stopper er det alltid to strømavtakere hevet.

Strøm til banemotorene skapes og reguleres i 4 skap produsert av ČKD Elektrotechnika. Teknologien er basert på tyristorer og dioder som brukes til å skape strøm i ulike spenninger og frekvenser. Frekvensene som brukes er delt opp i - 33 1/3 Hz, 100 Hz og 300 Hz som er hastighetsavhengig. Dette kan høres når en står ved lokomotivet ved start fra stillestående. Banemotorene er koblet to og to i serie.

Banemotorer

Banemotorene er 6 sekspolede kompenserte likestrømsmotorer som har ekstern ventilasjon.

Styring av lokomotivet

Lokomotivets trekk-kraft kan styres i manuell modus, automatisk modus eller i nødmodus. 

I manuell modus velger føreren den ønskede relative kraften ved hjelp av en joystick. Joysticken kan føres fremover i to steg som i første steg gir en relativt gradvis økning og steg to gir rask økning av trekk – kraft. Tilsvarende er det samme funksjon når joysticken trekkes bakover. Fører fører spaken dermed til ønsket posisjon og slipper spaken tilbake til nøytral stilling når ønsket er oppnådd. Det er en egen måler som viser bestilt og levert trekk-kraft. I Slovakia og Tjekkia står ofte fører i vinduet eller døra når toget settes i gang fra en stasjon, derfor finnes det knapper ved dørene som kan gi trekk-kraft.

I automatisk modus kan fører velge hastighet på to måter: enten med en spak i trinn på 2,5 kmh, eller med hurtigtaster på førerbordet. I automatisk modus styres hastigheten kun med elektrisk kraft, skal fart reduseres brukes motstandsbremsen av hastighetsautomatikken.

I nødmodus styrer sjåføren føreren lokomotivet med en rotasjonsbryter i 10 kjøremodus. I denne modusen styres strokekontrolleren strømretteren direkte. 

Pålitelighet, mangler, vedlikehold

Alle typene av disse lokomotivene var svært upålitelige i de tidlige operasjonsdagene, på grunn av den  enestående mengden elektronikk i både strøm- og styringskretser. Takket være ŠKODAs innsats ble problemene imidlertid relativt tidlig korrigert, og lokomotivene ble svært pålitelige og populære. I dag har disse lokomotivene praktisk talt ingen signifikante svakheter. Noen få ganger er de sta og motvillige til å gi utstyring ved igangsetting. Årsaken er at det er veldig mye «kontrollerende elektronikk. Slike feil lar ser som regel fjerne med en «batteri» reset. 

Modernisering 

Da lokomotivene ble satt i drift, ble det i løpet av de 10 første årene konstatert at valget av å få levert flest lokomotiver for 120 kmh var feil. Dette medførte hos Ceske Drahy at en rekke 363 lokomotiver ble bygget om til 140 kmh og fikk ny litra og 362.1. Dette ble gjennomført med å plyndre en rekke med 162 lokomotiver for boggier og dermed fikk 162 lokomotivene ny litra 163 og 120 kmh som resultat. ZSSK på den andre side bygget om en hel del 363 til 362 uten å bytte ut boggier.Felles for alle ombygginger var at krav om frontruter mm. For høyere hastigheter måtte følges.En god del av 162 som ble til 163 etter plyndring av boggier fikk senere nye drevkasser som igjen tillot 140 kmh.I tillegg har det på de fleste lokomotiver blitt mindre modifikasjoner på bla bremseklosser(sintermetall) hastighetsmåler strømavtagere. Siden 1999  har mer enn 160 lokomotiver blitt bygget om til 140 i Tjekkia.

 Etter 2010 har bla CD Cargo fått utført større modifikasjoner på 363 serien som nå er litrert 363 5xx Disse lokomotivene har fått helt ny elektronikk av moderne type samt tyristor strømrettere av mer effektiv type.

ZSSK har også bygget om en serie til 361 som har topphastighet 160 kmh, de kan sammenlignes med CDC 363.5 teknisk.

162 bygget for Italia

Det ble også bygget en serie lokomotiver for Italia som hadde E 430 som litra i Italia, de ble brukt noen år der nede før de ble kjøpt av Regiojet og ble døpt om til 162 111-120


 

ČD 163 (E 499.3) / 163.2
Bygget avŠkoda Plzeň
Bygget antall180
Nummer
E 499.3001–3060
163 001–111
162 001–060
163 112–125 ŽSR (Ombygget fra type 162)
163 241–260 ČD (Ombygget fra type 162)
Byggeår1984–1992
Største hastighet163: 120 km/t
162: 140 km/t
Banemotorer4
Ytelse3.480 kW
Lengde o.b.16.800 mm
Sporvidde1435mm
Adhesjonsvekt84 tonn
AkselanordningBo’Bo’
Strømsystem3 kV likestrøm
Anmerkning/bevartČSD, akronym for Československé státní dráhy.
České dráhy, forkortet ČD er en jernbaneoperatør i Tsjekkia eid av staten.
EVN-typenummer
Designhistorie
leveranse designTidlig designmellom designSen designReklame
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
[bilde]

Beskrivelse

Bakgrunnshistorikk

Den ultimative tekniske løsningen av dagens mest utbredte serie av elektriske lokomotiver i det tidligere Tsjekkoslovakia, 363-serien, er resultatet av mange års utvikling av ny teknologi, hvis opprinnelse går tilbake til første halvdel av 1960-tallet. 

Et viktig steg fremover var serien ES499.0 (i dag 350-serien), produsert av Skoda i årene 1973 til 1975. Selv om ES499.0-maskinerne var utstyrt med "bare" resistiv kraftregulering, var det andre avanserte tekniske løsninger på regulering og styring av hjelpesystemer i lokomotivene. Økonomiske halvlederelementer ble tatt i bruk og disse krevde mindre vedlikehold. En viktig milepæl i utviklingen av tsjekkoslovakiske elektriske lokomotiver var imidlertid ES499.0-serien også en del av den mekaniske delen, som i mange henseender skiller seg fra den tidligere i Skoda-lokomotivtyper, men takket være den sofistikerte løsningen ble den senere en modell for de fleste av de senere produserte typene.

Det presserende behovet for nye to-system lokomotiver dukket opp på 1970-tallet fra ČSDs beslutning om å elektrifisere linjer med hvor av AC- og DC-systemer grenset opp mot hverandre flere steder. På grunn av behovet for alle typer tog var det imidlertid nødvendig med et mer allsidig lokomotiv enn raske ES499.0, som også var utstyrt med en resistiv regulering som ville være svært uøkonomisk ved bruk av lokomotivet på passasjertogene da den høye effekten i lokomotivet ikke blir benyttet til fremdrift.

I 1976 tildelte Forbundsdepartementet til Tsjekkoslovakia at utvikling av universalt tosystemers lokomotiv skulle starte og deretter, ble den  økonomiske kontrakten med Skoda fabrikken gjennomført 6.4.1977.

Under utviklingen av den nye lokomotivtypen samarbeidet Škoda med ČKD Elektrotechnika, en leverandør av kraft- og kontrollelektronikk.

Den tekniske løsningen på det nye lokomotivet var mekanisk basert på den påviste ES499.0-serien, som blandt annet hadde boggier som kunne klare svært høye hastigheter. Den elektriske delen var helt ny, og det må sies at i forhold til datidens lokomotiver var virkelig revolusjonerende.

For å teste teknikken før første prototype var konstruert ble et lok av type 111(E458.1)  bygget omtil type 112(E457.0) og første gang kunne pulsomformere brukes for å regulere trekkraften. Resultatet av designernes arbeid var et to-system lokomotiv med pulsstyring av kraft- og kontrollelektronikk, som i lang tid overgikk sin tid og gjorde sammenligninger selv på global skala!

Det er også verdt å nevne at utviklingen av type 363 (ES499.1-serien) ikke bare var et arbeid på enbestemt lokomotivtype, men ble utført på en slik måte at ES499.1-lokomotivet ble grunnlaget for en serie lokomotiver som kan brukes til mange forskjellige typer tog og ulike typer kraft systemer, enten individuelle eller en kombinasjon av disse. Denne lokomotivserien kan avledes til følgende undertyper:

E  499.3 lok for en strømtype 3000 V DC type 162 - 163 ČD, ZSSK

S  499.2 lok for en strømtype 25 kv AC type 263 ČD, ZSSK

ES 499.1 lok for 2 strømtyper 3000 V DC og 25 kv AC type 361 – 362 – 363 ČD, ZSSK

ES 499.2 lok for 2 strømtyper 3000 V DC og 16 kv AC typene 371 – 372 ČD, DB br 180 ( Disse lokomotivene er like utseendemessig men har teknisk mer likhetstrekk med type 350)

I hovedsak har siste siffer i litra relasjon til hastighet 1 = 160, 2 = 140 og 3 = 120 kmh.

Prototypene

Utviklingen av prototypene startet allerede sent i 1975 og pågikk på papiret frem til 6 april 1977 hvor bygging av prototyper ble bestilt av en kontrakt mellom det tsjekkoslovakiske transportdepartementet og Skoda. Etter en komplisert og lang utvikling ble de første to prototyper sluttført i 1979,  et år senere ble de transportert til testsenteret i Velim. I slutten av året ble den første prototypen satt i drift, mellom Pilsen og Cheb (på grunn av fabrikkens nærhet når reparasjoner ble nødvendig) og deretter, sammen med den andre maskinen, gjennomgått testing i  Jihlava distriktet - for å teste lokomotivets trekkegenskaper på brattere baner. Begge prototyper overtok ČSD 31/12  1981 og lokomotivene ble stasjonert i Jihlava. Kjøpesummen for hvert lokomotiv ble 8 900 000 CZK, selv om testing ikke ble avsluttet før desember 1983 .

Våren 1984 ble det vist en annen prototype i Jugoslavia (spesielt på Kroatias og Slovenias territorium), men eksport ble ikke gjennomført pga. manglendende finansiering, Også her viste lokomotivet meget gode forestillinger, og i opptil 30 promille stigning kunne det ta et 605-tonn tog med en hastighet på 60 km / t.

Under prøvene og etterpå ble lokomotivene modifisert mange ganger, og noen komponenter ble erstattet for å øke konstruksjonens pålitelighet og bruksverdi.

Prototyplokomotivene 363 001(ES 499.1001) og 002(ES 499.1002) fikk siden oppdateringer lik seriemaskinene og ble da like som resten av serien.

Grunnkonstruksjon

162/163 har en grunnkonstruksjon i stål med korrugerte sider. Det er to førerhytter med ac. Førerhyttene har utganger på begge sider av lokomotivet. Det er inngang til maskinrommet fra hver førerhytte, det er avhengighet til at høyspentbryter er frakoblet når man skal inn i maskinrommet.

Lokomotivkassen har korrugerte sider, det er et ventilasjonsinntak på den ene siden i hele vognkassens lengde. Den andre siden har 4 sirkulære vinduer. Motstandsbremsen har ventilasjon på tvers av taket og er drevet av 4 aksialvifter som styres av mengden strøm i bremsemotstandene.

Boggiene er en Skoda konstruksjon som opprinnelig kommer fra 350 serien, disse tåler en topphastighet på 200 kmh. Banemotorene er fast montert i boggirammen og et «Skoda» patent overfører kraften til hjulene. Hjulene er av eiketype, men tallerkenhjul finnes også på noen av lokomotivene.

Trykkluft og bremsesystemer

Det er to stempelkompressorer av 3 cylindret type som leverer 10 bar til hovedluftbeholdere plassert under plogen på lokene.  Togbremsesystemet er av type Dako BSE et elektrisk system plassert i maskinrommet. I førerrommet er det plassert elektriske Dako OBE1 manøverhendler. Som direktebrems finnes det en enkel førerbremseventil som har tilførsel fra en 150 liters forrådsbeholder. Det finnes også parkeringsbrems/håndbrems som aktiverer bremseklosser på en aksel.

På boggiene er det 8 kompakte bremsecylindere som aktiveres mot den ene siden av hver aksling.

Elektrisk utrustning for traksjon

Det er satt opp enarmede strømavtagere som har pneumatisk styring. Når DC som er kilde ledes strømmen inn i et filter og deretter direkte til traksjonsstrømretter og hjelpestrømrettere. H

Når det kjøres på likestrøm og lokomotivet stopper er det alltid to strømavtakere hevet.

Strøm til banemotorene skapes og reguleres i 4 skap produsert av ČKD Elektrotechnika. Teknologien er basert på tyristorer og dioder som brukes til å skape strøm i ulike spenninger og frekvenser. Frekvensene som brukes er delt opp i - 33 1/3 Hz, 100 Hz og 300 Hz som er hastighetsavhengig. Dette kan høres når en står ved lokomotivet ved start fra stillestående. Banemotorene er koblet to og to i serie.

Banemotorer

Banemotorene er 6 sekspolede kompenserte likestrømsmotorer som har ekstern ventilasjon.

Styring av lokomotivet

Lokomotivets trekk-kraft kan styres i manuell modus, automatisk modus eller i nødmodus. 

I manuell modus velger føreren den ønskede relative kraften ved hjelp av en joystick. Joysticken kan føres fremover i to steg som i første steg gir en relativt gradvis økning og steg to gir rask økning av trekk – kraft. Tilsvarende er det samme funksjon når joysticken trekkes bakover. Fører fører spaken dermed til ønsket posisjon og slipper spaken tilbake til nøytral stilling når ønsket er oppnådd. Det er en egen måler som viser bestilt og levert trekk-kraft. I Slovakia og Tjekkia står ofte fører i vinduet eller døra når toget settes i gang fra en stasjon, derfor finnes det knapper ved dørene som kan gi trekk-kraft.

I automatisk modus kan fører velge hastighet på to måter: enten med en spak i trinn på 2,5 kmh, eller med hurtigtaster på førerbordet. I automatisk modus styres hastigheten kun med elektrisk kraft, skal fart reduseres brukes motstandsbremsen av hastighetsautomatikken.

I nødmodus styrer sjåføren føreren lokomotivet med en rotasjonsbryter i 10 kjøremodus. I denne modusen styres strokekontrolleren strømretteren direkte. 

Pålitelighet, mangler, vedlikehold

Alle typene av disse lokomotivene var svært upålitelige i de tidlige operasjonsdagene, på grunn av den  enestående mengden elektronikk i både strøm- og styringskretser. Takket være ŠKODAs innsats ble problemene imidlertid relativt tidlig korrigert, og lokomotivene ble svært pålitelige og populære. I dag har disse lokomotivene praktisk talt ingen signifikante svakheter. Noen få ganger er de sta og motvillige til å gi utstyring ved igangsetting. Årsaken er at det er veldig mye «kontrollerende elektronikk. Slike feil lar ser som regel fjerne med en «batteri» reset. 

Modernisering 

Da lokomotivene ble satt i drift, ble det i løpet av de 10 første årene konstatert at valget av å få levert flest lokomotiver for 120 kmh var feil. Dette medførte hos Ceske Drahy at en rekke 363 lokomotiver ble bygget om til 140 kmh og fikk ny litra og 362.1. Dette ble gjennomført med å plyndre en rekke med 162 lokomotiver for boggier og dermed fikk 162 lokomotivene ny litra 163 og 120 kmh som resultat. ZSSK på den andre side bygget om en hel del 363 til 362 uten å bytte ut boggier.Felles for alle ombygginger var at krav om frontruter mm. For høyere hastigheter måtte følges.En god del av 162 som ble til 163 etter plyndring av boggier fikk senere nye drevkasser som igjen tillot 140 kmh.I tillegg har det på de fleste lokomotiver blitt mindre modifikasjoner på bla bremseklosser(sintermetall) hastighetsmåler strømavtagere. Siden 1999  har mer enn 160 lokomotiver blitt bygget om til 140 i Tjekkia.

 Etter 2010 har bla CD Cargo fått utført større modifikasjoner på 363 serien som nå er litrert 363 5xx Disse lokomotivene har fått helt ny elektronikk av moderne type samt tyristor strømrettere av mer effektiv type.

ZSSK har også bygget om en serie til 361 som har topphastighet 160 kmh, de kan sammenlignes med CDC 363.5 teknisk.

162 bygget for Italia

Det ble også bygget en serie lokomotiver for Italia som hadde E 430 som litra i Italia, de ble brukt noen år der nede før de ble kjøpt av Regiojet og ble døpt om til 162 111-120


 

ČD 163 (E 499.3) / 163.2
Bygget avŠkoda Plzeň
Bygget antall180
Nummer
E 499.3001–3060
163 001–111
162 001–060
163 112–125 ŽSR (Ombygget fra type 162)
163 241–260 ČD (Ombygget fra type 162)
Byggeår1984–1992
Største hastighet163: 120 km/t
162: 140 km/t
Banemotorer4
Ytelse3.480 kW
Lengde o.b.16.800 mm
Sporvidde1435mm
Adhesjonsvekt84 tonn
AkselanordningBo’Bo’
Strømsystem3 kV likestrøm
Anmerkning/bevartČSD, akronym for Československé státní dráhy.
České dráhy, forkortet ČD er en jernbaneoperatør i Tsjekkia eid av staten.
EVN-typenummer
Designhistorie
leveranse designTidlig designmellom design
[bilde][bilde][bilde]
Sen designReklame
[bilde][bilde]


ČD 163 025-0
ČD 163 025-0 på Děčín hl.n.
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 025-0 på Děčín hl.n.
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Ústí nad Labem og CD 163 025-0 3000 volt DC
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 026-8
I alt 1 bilde
ČD 163 026-8 i trafikk for Przewozy Regionalne på Warszawa Wschodnia
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
ČD 163 026-8 i trafikk for Przewozy Regionalne på Warszawa Wschodnia
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

ČD 163 029-2
I alt 1 bilde
IC 403 "Silesia" på Kraków Główny. Toget kommer fra Bohumín og fører vogner fra Praha, Wien og Budapest
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
IC 403 "Silesia" på Kraków Główny. Toget kommer fra Bohumín og fører vogner fra Praha, Wien og Budapest
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

ČD 163 031-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


ČD 163 039-1
ČD 163 039-1 i Ústí nad Labem
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 039-1 i Ústí nad Labem
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Praha hl.n. og CD 163 039-1
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 044-1
CD 163 044-1 i Lichkov
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 044-1 i tjeneste for Przwozy Regionalne i IR-tog til Kraków
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
CD 163 044-1 i Lichkov
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 046-6
ČD 163 046-6
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
ČD 163 046-6 i tog 21 til Praha (t.v) og PKPIC 5 370 002 i EN 446 til Amsterdam (t.h.) på Warszawa Wschodnia.
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
ČD 163 046-6
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

ČD 163 047-4
163 047-4 i Warszawa Zachodnia (MP 405 "Vltava" till Moskva)
© Sören Heise
Finn i Postvogna
163 047-4 i Warszawa Zachodnia (MP 405 "Vltava" till Moskva)
© Sören Heise
Finn i Postvogna
CD Cargo 163 047-4 passerer Miasteczko Slaskie
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 061-5
I alt 1 bilde
ČD 163 061-5 på Ústí nad Labem západ
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 061-5 på Ústí nad Labem západ
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 062-3
I alt 1 bilde
Praha hl.n. og CZ-CD 91 54 7 163 062-3
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Praha hl.n. og CZ-CD 91 54 7 163 062-3
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 063-1
I alt 1 bilde
CD 163 063-1 i Praha
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
CD 163 063-1 i Praha
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 065-6
I alt 1 bilde
ČD 163 065-6 i Všetaty
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 065-6 i Všetaty
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 066-4
I alt 1 bilde
Praha Hlavní Nádraží og CD 163 066-4
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Praha Hlavní Nádraží og CD 163 066-4
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 068-0
I alt 1 bilde
2 CD elmaskiner nr 2 maskine går som død maskine. Olomuc
© Anders Vartman
Finn i Postvogna
2 CD elmaskiner nr 2 maskine går som død maskine. Olomuc
© Anders Vartman
Finn i Postvogna

ČD 163 069-8
I alt 1 bilde
Praha og Blå CD 163 069-8 sammen med Regiojet på broen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Praha og Blå CD 163 069-8 sammen med Regiojet på broen.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 070-5
Praha hl.n. og CD 163 070-5 3 kv. strømstyrke.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
ČD 163 070-5 i Chomutov
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Praha hl.n. og CD 163 070-5 3 kv. strømstyrke.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 073-0
I alt 1 bilde
814 117-8 og flere andre i Usti nad Labem zapad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
814 117-8 og flere andre i Usti nad Labem zapad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 074-8
I alt 1 bilde
Praha Hlavní Nádraží og CZ 163 074-8
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Praha Hlavní Nádraží og CZ 163 074-8
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 075-5
I alt 1 bilde
Praha Vitkov bro 163 075-5
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Praha Vitkov bro 163 075-5
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 076-3
I alt 1 bilde
Praha Hlavní Nádraží i Tsjekkia og CD 163 076-3
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Praha Hlavní Nádraží i Tsjekkia og CD 163 076-3
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 077-1
ČD 163 077-1 på Ústí nad Labem západ
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
163 077-1 med tog fra Lysa nad Labem har ankommet Usti nad Labem zapad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Loktoget ankommer fra Lysa nad Labem, mens motorvognen skal mot Decin
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
ČD 163 077-1 på Ústí nad Labem západ
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 079-7
163 079-7 foran Strekov Castle
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
163 079-7 under ved Usti sluser
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 079-7 foran Strekov Castle
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 079-7 i Litomerice
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


ČD 163 083-9
I alt 1 bilde
ČD 163 083-9 i Hranice na Morave
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
ČD 163 083-9 i Hranice na Morave
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

ČD 163 084-7
I alt 1 bilde
Olomouc stasjon og CZ-CD 163 084-7
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Olomouc stasjon og CZ-CD 163 084-7
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 094-6
I alt 1 bilde
163 094-6 kommer med Re 6455 til Steti
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 094-6 kommer med Re 6455 til Steti
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 095-3
I alt 1 bilde
ČD 163 095-3, Děčín
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
ČD 163 095-3, Děčín
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

ČD 163 097-9
I alt 1 bilde
ČD 163 097-9 i Ústí nad Labem
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 097-9 i Ústí nad Labem
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 098-7
I alt 1 bilde
ČD 163 098-7 i Kolín
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČD 163 098-7 i Kolín
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 100-1
163 100-1 mellom Vrutice og Polepy
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 100-1 med tog 6411 til Lysa nad Labem ved Strekov
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 100-1 i Litomerice
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 100-1 mellom Vrutice og Polepy
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 216-5
I alt 1 bilde
Praha hlavní nádrazí 163 216-5 gamle farger på bro
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Praha hlavní nádrazí 163 216-5 gamle farger på bro
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČDC 163 217-3
I alt 1 bilde
ČDC 163 217-3 på Ostrava hl.n.
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
ČDC 163 217-3 på Ostrava hl.n.
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČDC 163 242-1
I alt 1 bilde
ČD 163 242-1 vid Děčín východ
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
ČD 163 242-1 vid Děčín východ
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

ČD 163 245-4
Děčín hlavní nádraží og CZ Cargo 163 245-4
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Děčín hlavní nádraží og CZ Cargo 163 245-4
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Děčín hlavní nádraží og CZ Cargo 163 245-4
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

ČD 163 249-6
163 249-6 på Ústí nad Labem
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
163 249-6 på Ústí nad Labem
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
163 249-6 er hensatt i Decin
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 255-3
I alt 1 bilde
163 255-3 avventer avgang i Praha hlavní nádraží
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 255-3 avventer avgang i Praha hlavní nádraží
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 257-9
163 257-9 I Praha hlavní nádraží
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 257-9 I Praha hlavní nádraží
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
ČD Cargo 163 257-9 i Ústí nad Labem
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

ČD 163 259-5
I alt 1 bilde
163 259-5 i gamle farger hensatt i Decin
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
163 259-5 i gamle farger hensatt i Decin
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

ČD 163 260-3
Tog 6402 ankommer Usti nad Labem zapad fra Lysa nad Labem
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tog 6402 ankommer Usti nad Labem zapad fra Lysa nad Labem
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
91547163260-3 i Usti nad Labem zapad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Hensatt 163 260-3 i Usti nad Labem zapad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


ČD 163 266-1
I alt 1 bilde
Praha Vitkov bro 163 266-1 snart fremme
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Praha Vitkov bro 163 266-1 snart fremme
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com