Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Baner og stasjoner > 140 Lübeck - Puttgarden
Støtt oss
Ukens Bilde
Tog 5507 mellom Ustaoset og Haugastøl. El 16 2214 trekker toget denne dagen.
Fotograf: Odd Arne Loeshagen

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
5013 på Bjerka stasjon i forbindelse med opplæring
Fotograf: Laurenz Edelman

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Mosegrodde sviller ved Halmrastseter hp .
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


140 Lübeck - Puttgarden
Lübeck Hbf:
[bilde]
Lübeck Hbf:
Neustadt (Holstein)
[bilde]
Neustadt (Holstein): Försignalen från norr
Regionalexpress mit Baureihe 218
[bilde]
Regionalexpress mit Baureihe 218
ICE-TD i Puttgarden
[bilde]
ICE-TD i Puttgarden
Puttgarden
[bilde]
Godstog fra Danmark skiftes ut av M/F Deutschland i Puttgarden

Beskrivelse

Om man skal se på hele tidsperspektivet fra man begynte å tenke seg en direkte forbindelse over sjøen mellom Tyskland og Danmark ville det  være mer riktig å si at Vogelfluglinie fyllde 150 år 2013.  De første planer så dagens lys allerede i 1863, da den Kongelige danske byggmester Gustav Kröhnke, som levde mellom 1826 og 1904, den 4 juni  1863 for den danske regjering presenterte sine planer vedrørende den korteste forbindelse mellom København og Hamburg.
Den tysk-danske krigen satte kjepper i hjulene, eller i propellen, og planene på en kort reisevei fra København gjennom hertugdømet Holstein til  Hamburg fikk samle støv i mange år.

I Danmark fortsatte jernbaneutbyggingen og på de danske øyer Sjælland, Falster og Lolland gikk arbeidet med å komme fram til Østersjøhavnene  rimelig raskt. Jernbaneforbindelsen mellom København og Nykøbing var ferdig i 1872, til Nakskov i 1874 og Rødby i 1874.
I Tyskland sto jernbanebyggingen mer eller mindre i stampe.

Danskene innså nok tidlig at det var problematisk med fergeforbindelser mellom alle øyer sør for Sjælland, og man satte etterhvert igang med å  bygge Storstrømsbroen.
Byggeperioden strakk seg fra 1933 til 1937.
Innvielsen av Storstrømsbroen fant sted 26. september 1937 og ble foretatt av kong Christian X. 

Da man i Danmark mellom øyene Sjælland og Falster i årene 1933–1937 bygget en fast forbindelse over Sundet (Storstrømsbroen) for vei og  jernbane, fikk det Tredje Riket en viktig militærstrategisk forbindelse fra Hamburg til Skandinavia.
Etter besettelsen av Danmark i 1940 børstet man igjen støvet av planene for „Vogelfluglinie“ med en Fehmarnsund-Brücke og en fergeforbindelse  med Danmark. Oppdraget med å sette fart i planene ble gitt Hamburgs Gauleiter Kaufmann og arkitekten Heinrich Bartmann.
Nyere planer fra 1912 foreslo bygging av en bru over Fehmarnsund og en firefelts Reichsautobahn RAB 90 til Købehavn. I september 1941 begynte Organisation Todt med å bygge fordemninger og en mindre Autobahnbru i Fehmarnsund. Dette arbeidet ble avbrutt i 1943.

Fergeforbindelsen mellom det "Deutschen Reich" og Danmark fortsatte til krigen var slutt over Warnemünde - Gedser.  I 1947 ble fergeforbindelsen mellom Gedser og Warnemünde overtatt av DSB.

Den umiddelbare forgjenger til fergeforbindelsen mellom Puttgarden-Rødby var forbindelsen med jernbaneferge mellom Großenbrode–Gedser som  ble drevet fra 1951til 1963. Til å begynne med gikk denne fergeforbindelsen med det gamle dampfergen "Danmark" og "Prins Christian", fra 1953  satte Deutschen Bundesbahn inn en nyere ferge med navnet "Deutschland" inn i trafikken.

I begynelsen av 1958 hadde man igjen vært i arkivet å børstet på nytt støv av gamle planer, denne gang fra 1941. Man begynte med byggingen av  Fehmarnsund-Brücke og havne i sporanlegget både i Puttgarden og Rødbyhavn. Den festlige innvielsen av Fehmarnsund-Brücke og  fergeforbindelsen over Fehmarnbelt fant sted den 14 mai1963 i nærvær av Bundespräsidenten Heinrich Lübke og den danske Kong Frederik IX.
Invielsestoget på tysk side ble trukket av V200 113.
Fra den første planen så dagens lys i 1863 fram til innvielsen i 1963 drøyde det altså 100 år.

Fergene som ble satt i trafikken fra 1963 hadde navnene Deutschland, Theodor Heuss og Kong Frederik IX.
I 1963 gjorde disse tilsammen 18 dobbelturer over beltet i døgnet.

Internasjonale forbindelser over Puttgarden 1963.


D 11/12 Nord Express
D 61/62 Paris - Skandinavien Express
D 71/72 Hispania Express: D 72 København - Port Bou / D 71 Cerbère - København. 
D 139/140 Viking
D 141/142 København Express
D 143/144 Hamburg Express
D 171/172 Nord-West Express
F 191/192 Holland-Skandinavien Express
F 211/212 Italia Express
D 381/382 München Express
D 511/512 Schweiz Express

Historikk

Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft var bolaget som byggde Christian VIII. Østersø Jernbane mellan Altona och Kiel. Linjens största mellanstation är Neumünster. Det var denna stad som blev utgångspunkten för en järnvägslinje via Ascheberg och Eutin till Neustadt som öppnades 31 maj 1866 (samma dag öppnades också banan Kiel - Ascheberg). Under tidens lopp ändrades trafikvägarna, de genomgående tågen gick nu mellan Kiel och Lübeck (Eutin - Lübeck öppnades 1873) varmed Eutin - Neustadt hade endast lokal betydelse. Sommaren 1975 var det sju tågpar som gick här, med undantag för regionaltåget ("Eilzug") Neumünster - Neustadt endast lokaltåg. Men några godståg till Skandinavien tog denna bana. 22 maj 1982 slutade persontrafiken, lite senare också godstrafiken så att banan kunde rivas 1984/1985. Några bilder från banans sista tid - med det allra sista tåget - ser ni hos Horst Ebert.

Sedan fanns det dagens Vogelfluglinie/Fugleflugtslinje, förbindelsen mellan kontinenten, Fehmarn och Skandinavien. Deras historia är lite komplicerad och Skandinavien spelade i början ingen roll. 30 september 1881 öppnades tågtrafiken mellan Neustadt och Oldenburg, det var det privata bolaget Kreis Oldenburger Eisenbahn (KOE) vars bana förlängdes 17 januari 1898 via Lütjenbrode till Heiligenhafen.
I Lütjenbrode anslutade Kleinbahn Lütjenbrode - Orth (vars ägare var KOE) som öppnade sin linje i två avsnitt: 23 oktober 1903 mellan Lütjenbrode och Großenbroder Fähre, 8 september 1905 mellan Fehmarnsund, Burg och Orth. Mellan Großenbroder Fähre och Fehmarnsund gick aldrig ett tåg på egen hånd, det fanns endast en färjeförbindelse över Fehmarnsund.

Först 1 juni 1928 öppnades den raka linjen mellan Lübeck och Neustadt (Bäderbahn) som trafikerar badorterna vid Neustädter Bucht. Planer fanns sedan 1887 men av diverse orsaker blev det ingenting av det. Tjugofem år senare kom man äntligen överens att bygga banan. Nu var det Världskriget som kom emallan. Byggandet började slutligen år 1919 för att läggas ner lite senare. Slutligen kunde det första avsnittet mellan Bad Schwartau och Timmendorfer Strand öppnas 1 juni 1925. 8 juli kom man till Scharbeutz, 25 augusti till Haffkrug. Fram till mitten av juni 1928 var det ett obligatorisk byte i Bad Schwartau. I samband med denna linje skulle en genomgångsstation för persontrafiken byggas i Neustadt. Den kommer nok aldrig.

Den raka förbindelsen mellan Hamburg och Köpenhamn går via Fehmarn. En första projekt för en bana presenterades 1863 i Danmark. Denna - som också tankar under 1920-talet - ledde inte vidare. En treje gång uppkom planeringen efter Tysklands ockupation av Damnark. Som föreberedelse av byggandes övertogs KOE 31 juli 1941 av Reichsbahn. Lite senare började arbeten för Vogelfluglinje som skulle innebära en järnvägslinje och en Autobahn. 1943 slutade arbeten. Efter Tysklands delning hade färjan till Warnemünde (som kom i drift igen år 1947) främst av politiska skäl för landets västra del ingen betydelse längre. Som ny hamn valdes Großenbrode, 15 juli 1951 öppnades färjeförbindelsen från orten till Gedser och rtoligtvis under samma period triangelspåret vid Lütjenbrode. Också tåg tog denna väg, KOE-linjen hade moderniserats.

1958 började arbeten för Vogelfluglinie som den är i dag. Den öppnades i närvaro av Danmarks kung och Tysklands forbundspresident 14 maj 1963. Färjorna från Großenbrode till Gedser och över Fehmarnsund gick ur trafik. Persontrafiken mellan Burg och Orth (bägge på Fehmarn) hade lagts ner 2 juni 1956, vid slutet av april 1963 slutade den också på anslutningarna till Sundfähre, färjan över sundet. Själva stationen Burg hade genom en triangel anslutning till den nya banan, fram till sommaren 1980 trafikerades den av enstaka persontåg.
Godstrafiken på Fehmarn är också förbi, 1 februari 1995 lades den sista biten av banan Fehmarnsund - Orth ner. Men Burg ser sedan 31 juli 2010 åter persontåg, den nya hållplatsen ligger norr om den tidigare stationen. Den korta banans infrastruktur drivs av AKN.

Persontrafiken mellan Lütjenbrode och Heiligenhafen slutade 30 maj 1976 (under sommartidtabellen 1975 såg Heiligenhafen ett enda tåg, R 3121 Puttgarden - Lübeck med uppehåll 6:53 - 7:01), 31 oktober 1984 lades godstrafiken ner.
Redan 1 december 1968 hade början av KOE lagts ner, tåg mellan Neustadt och Fehmarn måste nu byta riktning i Neustadts godsstation. Trots att Neustadt är en större småstad skedde det några förändringar med järnvägarna runt staden. En iten översikt med flygbilder finns här (tysk text).

Den internationella godstrafiken via Fehmarn slutade 1997, den går nu via Stora Bält. Internationella persontåg går sedan cecember 2015 endast mellan Hamburg och Köpenhamn, det är tyska ICE-D och danska IC3-motorvagnar som delar sig trafiken.
En ny och snabbare järnvägsförbindelse via Fehmarn är under planering. Vi får se ut långt utbyggnaden på tysk sida har kommit när den danskbygga tunneln är klart.

Lokaltrafiken i Neustadt drivs av Regionalbahn Schleswig-Holstein som är del av DB. Det är timmestrafik mellan Lübeck och Neustadt samt tvåtimmestrafik mellan Lübeck och Fehmarn. Tågen går ihopkopplade mellan Lübeck och Neustadts godsstation där ingen resnärsutbyte sker. Tidigt och sent är det enstaka tåg som går mellan Lübeck, Neustadts personstation och Fehmarn. Kompletterande till lokaltågen och fjärrtrafiken till Danmark går det under säsongen enstaka inrikes IC-tåg till Fehmarn samt några regionaltåg utan byte i Lübeck.
Personstationen i Neustadt har bara ett spår kvar. Godsstationen är lokalbevakad och har semaforer.

(Text: Sören Heise, juni 2017)

 

31 juli 2010 öppnades en ny hållplats i staden Burg med namnet Fehmarn-Burg. Den ligger vid en cirka 1 km lång sidolinje som utgår från triangelspåret vid Burg West. 

140 Lübeck - Puttgarden
Bygget avKreis Oldenburger Eisenbahn-Gesellschaft (KOE)
Banen åpnet30 september 1881 Neustadt (Holstein) - Oldenburg (Holstein)
17 januar 1898 Oldenburg (Holstein) - Heiligenhafen
1 juni 1928 Lübeck–Neustadt
Største hastighet 160 km/h
Banens lengde88,6 km
Kursbuchstrecke (DB):140
Strekningsnummer1100
Sporvidde1435 mm (Normalspor)
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

InterCity-stasjoner på banen:

 • Lübeck
 • Timmendorferstrand
 • Scharbeutz
 • Haffkrug
 • Sierksdorf
 • Oldenburg (Holstein)
 • Fehmarn-Burg

  ICE- og EC- togene stopper ved følgende stasjoner:

 • Lübeck
 • Oldenburg (Holstein)
 • Puttgarden (og videre mot Danmark)
[bilde]
ICE-TD ruller i land fra færgen i Puttgarden
Lübeck Hbf:
[bilde]
Lübeck Hbf:
Neustadt (Holstein)
[bilde]
Neustadt (Holstein): Försignalen från norr
Regionalexpress mit Baureihe 218
[bilde]
Regionalexpress mit Baureihe 218
ICE-TD i Puttgarden
[bilde]
ICE-TD i Puttgarden
Puttgarden
[bilde]
Godstog fra Danmark skiftes ut av M/F Deutschland i Puttgarden

Beskrivelse

Om man skal se på hele tidsperspektivet fra man begynte å tenke seg en direkte forbindelse over sjøen mellom Tyskland og Danmark ville det  være mer riktig å si at Vogelfluglinie fyllde 150 år 2013.  De første planer så dagens lys allerede i 1863, da den Kongelige danske byggmester Gustav Kröhnke, som levde mellom 1826 og 1904, den 4 juni  1863 for den danske regjering presenterte sine planer vedrørende den korteste forbindelse mellom København og Hamburg.
Den tysk-danske krigen satte kjepper i hjulene, eller i propellen, og planene på en kort reisevei fra København gjennom hertugdømet Holstein til  Hamburg fikk samle støv i mange år.

I Danmark fortsatte jernbaneutbyggingen og på de danske øyer Sjælland, Falster og Lolland gikk arbeidet med å komme fram til Østersjøhavnene  rimelig raskt. Jernbaneforbindelsen mellom København og Nykøbing var ferdig i 1872, til Nakskov i 1874 og Rødby i 1874.
I Tyskland sto jernbanebyggingen mer eller mindre i stampe.

Danskene innså nok tidlig at det var problematisk med fergeforbindelser mellom alle øyer sør for Sjælland, og man satte etterhvert igang med å  bygge Storstrømsbroen.
Byggeperioden strakk seg fra 1933 til 1937.
Innvielsen av Storstrømsbroen fant sted 26. september 1937 og ble foretatt av kong Christian X. 

Da man i Danmark mellom øyene Sjælland og Falster i årene 1933–1937 bygget en fast forbindelse over Sundet (Storstrømsbroen) for vei og  jernbane, fikk det Tredje Riket en viktig militærstrategisk forbindelse fra Hamburg til Skandinavia.
Etter besettelsen av Danmark i 1940 børstet man igjen støvet av planene for „Vogelfluglinie“ med en Fehmarnsund-Brücke og en fergeforbindelse  med Danmark. Oppdraget med å sette fart i planene ble gitt Hamburgs Gauleiter Kaufmann og arkitekten Heinrich Bartmann.
Nyere planer fra 1912 foreslo bygging av en bru over Fehmarnsund og en firefelts Reichsautobahn RAB 90 til Købehavn. I september 1941 begynte Organisation Todt med å bygge fordemninger og en mindre Autobahnbru i Fehmarnsund. Dette arbeidet ble avbrutt i 1943.

Fergeforbindelsen mellom det "Deutschen Reich" og Danmark fortsatte til krigen var slutt over Warnemünde - Gedser.  I 1947 ble fergeforbindelsen mellom Gedser og Warnemünde overtatt av DSB.

Den umiddelbare forgjenger til fergeforbindelsen mellom Puttgarden-Rødby var forbindelsen med jernbaneferge mellom Großenbrode–Gedser som  ble drevet fra 1951til 1963. Til å begynne med gikk denne fergeforbindelsen med det gamle dampfergen "Danmark" og "Prins Christian", fra 1953  satte Deutschen Bundesbahn inn en nyere ferge med navnet "Deutschland" inn i trafikken.

I begynelsen av 1958 hadde man igjen vært i arkivet å børstet på nytt støv av gamle planer, denne gang fra 1941. Man begynte med byggingen av  Fehmarnsund-Brücke og havne i sporanlegget både i Puttgarden og Rødbyhavn. Den festlige innvielsen av Fehmarnsund-Brücke og  fergeforbindelsen over Fehmarnbelt fant sted den 14 mai1963 i nærvær av Bundespräsidenten Heinrich Lübke og den danske Kong Frederik IX.
Invielsestoget på tysk side ble trukket av V200 113.
Fra den første planen så dagens lys i 1863 fram til innvielsen i 1963 drøyde det altså 100 år.

Fergene som ble satt i trafikken fra 1963 hadde navnene Deutschland, Theodor Heuss og Kong Frederik IX.
I 1963 gjorde disse tilsammen 18 dobbelturer over beltet i døgnet.

Internasjonale forbindelser over Puttgarden 1963.


D 11/12 Nord Express
D 61/62 Paris - Skandinavien Express
D 71/72 Hispania Express: D 72 København - Port Bou / D 71 Cerbère - København. 
D 139/140 Viking
D 141/142 København Express
D 143/144 Hamburg Express
D 171/172 Nord-West Express
F 191/192 Holland-Skandinavien Express
F 211/212 Italia Express
D 381/382 München Express
D 511/512 Schweiz Express

Historikk

Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft var bolaget som byggde Christian VIII. Østersø Jernbane mellan Altona och Kiel. Linjens största mellanstation är Neumünster. Det var denna stad som blev utgångspunkten för en järnvägslinje via Ascheberg och Eutin till Neustadt som öppnades 31 maj 1866 (samma dag öppnades också banan Kiel - Ascheberg). Under tidens lopp ändrades trafikvägarna, de genomgående tågen gick nu mellan Kiel och Lübeck (Eutin - Lübeck öppnades 1873) varmed Eutin - Neustadt hade endast lokal betydelse. Sommaren 1975 var det sju tågpar som gick här, med undantag för regionaltåget ("Eilzug") Neumünster - Neustadt endast lokaltåg. Men några godståg till Skandinavien tog denna bana. 22 maj 1982 slutade persontrafiken, lite senare också godstrafiken så att banan kunde rivas 1984/1985. Några bilder från banans sista tid - med det allra sista tåget - ser ni hos Horst Ebert.

Sedan fanns det dagens Vogelfluglinie/Fugleflugtslinje, förbindelsen mellan kontinenten, Fehmarn och Skandinavien. Deras historia är lite komplicerad och Skandinavien spelade i början ingen roll. 30 september 1881 öppnades tågtrafiken mellan Neustadt och Oldenburg, det var det privata bolaget Kreis Oldenburger Eisenbahn (KOE) vars bana förlängdes 17 januari 1898 via Lütjenbrode till Heiligenhafen.
I Lütjenbrode anslutade Kleinbahn Lütjenbrode - Orth (vars ägare var KOE) som öppnade sin linje i två avsnitt: 23 oktober 1903 mellan Lütjenbrode och Großenbroder Fähre, 8 september 1905 mellan Fehmarnsund, Burg och Orth. Mellan Großenbroder Fähre och Fehmarnsund gick aldrig ett tåg på egen hånd, det fanns endast en färjeförbindelse över Fehmarnsund.

Först 1 juni 1928 öppnades den raka linjen mellan Lübeck och Neustadt (Bäderbahn) som trafikerar badorterna vid Neustädter Bucht. Planer fanns sedan 1887 men av diverse orsaker blev det ingenting av det. Tjugofem år senare kom man äntligen överens att bygga banan. Nu var det Världskriget som kom emallan. Byggandet började slutligen år 1919 för att läggas ner lite senare. Slutligen kunde det första avsnittet mellan Bad Schwartau och Timmendorfer Strand öppnas 1 juni 1925. 8 juli kom man till Scharbeutz, 25 augusti till Haffkrug. Fram till mitten av juni 1928 var det ett obligatorisk byte i Bad Schwartau. I samband med denna linje skulle en genomgångsstation för persontrafiken byggas i Neustadt. Den kommer nok aldrig.

Den raka förbindelsen mellan Hamburg och Köpenhamn går via Fehmarn. En första projekt för en bana presenterades 1863 i Danmark. Denna - som också tankar under 1920-talet - ledde inte vidare. En treje gång uppkom planeringen efter Tysklands ockupation av Damnark. Som föreberedelse av byggandes övertogs KOE 31 juli 1941 av Reichsbahn. Lite senare började arbeten för Vogelfluglinje som skulle innebära en järnvägslinje och en Autobahn. 1943 slutade arbeten. Efter Tysklands delning hade färjan till Warnemünde (som kom i drift igen år 1947) främst av politiska skäl för landets västra del ingen betydelse längre. Som ny hamn valdes Großenbrode, 15 juli 1951 öppnades färjeförbindelsen från orten till Gedser och rtoligtvis under samma period triangelspåret vid Lütjenbrode. Också tåg tog denna väg, KOE-linjen hade moderniserats.

1958 började arbeten för Vogelfluglinie som den är i dag. Den öppnades i närvaro av Danmarks kung och Tysklands forbundspresident 14 maj 1963. Färjorna från Großenbrode till Gedser och över Fehmarnsund gick ur trafik. Persontrafiken mellan Burg och Orth (bägge på Fehmarn) hade lagts ner 2 juni 1956, vid slutet av april 1963 slutade den också på anslutningarna till Sundfähre, färjan över sundet. Själva stationen Burg hade genom en triangel anslutning till den nya banan, fram till sommaren 1980 trafikerades den av enstaka persontåg.
Godstrafiken på Fehmarn är också förbi, 1 februari 1995 lades den sista biten av banan Fehmarnsund - Orth ner. Men Burg ser sedan 31 juli 2010 åter persontåg, den nya hållplatsen ligger norr om den tidigare stationen. Den korta banans infrastruktur drivs av AKN.

Persontrafiken mellan Lütjenbrode och Heiligenhafen slutade 30 maj 1976 (under sommartidtabellen 1975 såg Heiligenhafen ett enda tåg, R 3121 Puttgarden - Lübeck med uppehåll 6:53 - 7:01), 31 oktober 1984 lades godstrafiken ner.
Redan 1 december 1968 hade början av KOE lagts ner, tåg mellan Neustadt och Fehmarn måste nu byta riktning i Neustadts godsstation. Trots att Neustadt är en större småstad skedde det några förändringar med järnvägarna runt staden. En iten översikt med flygbilder finns här (tysk text).

Den internationella godstrafiken via Fehmarn slutade 1997, den går nu via Stora Bält. Internationella persontåg går sedan cecember 2015 endast mellan Hamburg och Köpenhamn, det är tyska ICE-D och danska IC3-motorvagnar som delar sig trafiken.
En ny och snabbare järnvägsförbindelse via Fehmarn är under planering. Vi får se ut långt utbyggnaden på tysk sida har kommit när den danskbygga tunneln är klart.

Lokaltrafiken i Neustadt drivs av Regionalbahn Schleswig-Holstein som är del av DB. Det är timmestrafik mellan Lübeck och Neustadt samt tvåtimmestrafik mellan Lübeck och Fehmarn. Tågen går ihopkopplade mellan Lübeck och Neustadts godsstation där ingen resnärsutbyte sker. Tidigt och sent är det enstaka tåg som går mellan Lübeck, Neustadts personstation och Fehmarn. Kompletterande till lokaltågen och fjärrtrafiken till Danmark går det under säsongen enstaka inrikes IC-tåg till Fehmarn samt några regionaltåg utan byte i Lübeck.
Personstationen i Neustadt har bara ett spår kvar. Godsstationen är lokalbevakad och har semaforer.

(Text: Sören Heise, juni 2017)

 

31 juli 2010 öppnades en ny hållplats i staden Burg med namnet Fehmarn-Burg. Den ligger vid en cirka 1 km lång sidolinje som utgår från triangelspåret vid Burg West. 

140 Lübeck - Puttgarden
Bygget avKreis Oldenburger Eisenbahn-Gesellschaft (KOE)
Banen åpnet30 september 1881 Neustadt (Holstein) - Oldenburg (Holstein)
17 januar 1898 Oldenburg (Holstein) - Heiligenhafen
1 juni 1928 Lübeck–Neustadt
Største hastighet 160 km/h
Banens lengde88,6 km
Kursbuchstrecke (DB):140
Strekningsnummer1100
Sporvidde1435 mm (Normalspor)
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

InterCity-stasjoner på banen:

 • Lübeck
 • Timmendorferstrand
 • Scharbeutz
 • Haffkrug
 • Sierksdorf
 • Oldenburg (Holstein)
 • Fehmarn-Burg

  ICE- og EC- togene stopper ved følgende stasjoner:

 • Lübeck
 • Oldenburg (Holstein)
 • Puttgarden (og videre mot Danmark)
[bilde]
ICE-TD ruller i land fra færgen i Puttgarden


Lübeck Hbf (Km 0,0)
Lübeck Hbf: Vy över spåren
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Lübeck Hbf: Vy över spåren
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Lübeck Hbf: Interiörbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Lübeck Hbf: Vy över spåren
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Lübeck - Lüneburg
15 oktober 1851 Büchen - Lauenburg öppnas av Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft
16 oktober 1851 Lübeck - Büchen öppnas av LBE, i Büchen anslutning till järnvägen Berlin - Hamburg
15 mars 1864 Hannoversche Staatseisenbahnen öppnar linjen från Lüneburg till färjan vid Hohnstorf, sedan 1 november 1878 går en bro över Elbe med en ny linjeförning söder om floden fram till Echem.
Timmestrafik med dieselmotorvagnar littera 648 (Alstom Lint), delvist genomgående tåg till Kiel.

Lübeck - Hamburg
1 augusti 1865 öppnas linjen av LBE
1875/1876 dubbelspårsutbyggnad
december 2008 införs elektrisk drift.
Det går regionaltåg Lübeck - Hamburg, måndag-fredag två gånger i timmen, under helgen varje timme, med ellok littera 112 och moderna tvåvåningsvagnar. Enstaka tåg Hamburg - Lübeck - Kiel går med diesellok. I fjärrtrafiken går det några enstaka tågpar (IC till Fehmarn med diesellok littera 218, ICE2 till München) och tågen till Danmark (antingen tysk littera 605 eller dansk littera MF).

Lübeck - Kiel
31 maj 1866 öppnas delen Kiel - Ascheberg tillsammans med banan Neumünster - Ascheberg - Eutin - Neustadt av Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft (AKE)
10 april 1873 öppnas banan Lübeck - Eutin av Eutin-Lübecker Eisenbahngesellschaft (ELE), relativt snabbt blir Lübeck - Kiel till stambanan
1884 AKE förstatligas
1941 ELE förstatligas.
Varje timme går ett regional- och ett lokaltåg Lübeck - Kiel. Mestadels dieselmotorvagnar littera 648, enstaka tåg lokdragna med littera 218.

Lübeck - Bad Kleinen
1 juli 1870 öppnas banan och drivs av mecklenburgiska Friedrich-Franz-Eisenbahn som förstatligas 1890
1945 demonteras det andra spåret.
Fram till Bad Kleinen går tågen varje timme, varannan timme fortsättar man tvärs genom Mecklenburg till Szczecin, dieselmotorvagnar littera 628.

Lübeck - Travemünde
1 augusti 1882 öppnas linjen Lübeck - Travemünde Hafen som förlängs 1 juli 1898 till Travemünde Strand.
Under sommarhelgar genomgående tåg från Hamburg, annars pendlar en dieselmotorvagn litter 648.

Lübeck - Segeberg
1 december öppnas hela linjen
27 september 1964 persontrafiken läggs ned
31 december 1967 det sista avsnittet läggs ner.
Detta var en privatbana, operatören var LBE och dess efterföljare. I Lübeck hade LSE en perrong utanför hallen.

Lübeck - Puttgarden („Vogelfluglinie”)
30 september 1881 öppnas Neustadt - Oldenburg av Kreis Oldenburger Eisenbahn (KOE)
17 januari 1898 fölängs KOE till Lütjenbrode och Heiligenhafen
1 juni 1928 den direkta banan Bad Schwartau - Neustadt öppnas
1 augusti 1941 förstatligas KOE, ungefär samtidigt börjar byggandet av Vogelfluglinie
15 juli 1951 tågfärjan Großenbrode - GEdser öppnas, KOE-linjen moderniseras
14 maj 1963 Vogelfluglinie via Puttgarden - Rødby F öppnas

Det går fjärrtåg mot Danmark samt varje timme ett regionaltåg till Neustadt som har varanan timme en del till Fehmarn som av-/tillkopplas i Neustadts godsstation. Det går dieselmotorvagnar littera 648.

Legg til informasjon om 140 Lübeck - Puttgarden - Lübeck Hbf (Km 0,0)


Bad Schwartau Waldhalle (Km 4,7)
Langs tyske hovedspor 1971
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Langs tyske hovedspor 1971
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tog tog møtes ett sted i Tyskland
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Langs tyske hovedspor 1971
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bad Schwartau (Km 6,0)
I alt 1 bilde
628 217 mit RE von Kiel nach Bad Kleinen in Bad Schwartau
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
628 217 mit RE von Kiel nach Bad Kleinen in Bad Schwartau
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Ratekau (Km 10,6)
I alt 1 bilde
Railsystems 218 402 med IC2413 i Ratekau
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Railsystems 218 402 med IC2413 i Ratekau
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Timmendorferstrand (Km 15,8)
I alt 1 bilde
Timmerdorfer Strand: 648 456
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Timmerdorfer Strand: 648 456
© Yngve Øines
Finn i Postvogna

Scharbeutz (Km 18,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haffkrug (Km 23,0)
218 322 with Intercity in Haffkrug
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Railsystems 218 402 med IC2413 hos Haffkrug
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
218 322 with Intercity in Haffkrug
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Sierksdorf (Km 26,1)
I alt 1 bilde
DSB MF5285, Sierksdorf
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
DSB MF5285, Sierksdorf
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Neustadt (Holstein) Gbf. (Km 29,1)
Gbf Neustadt Holst. (View in the Direction of Lübeck)
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Neustadt (Holstein): Det gamla lokstallet
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Neustadt (Holstein): Ställverket Ns
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Neustadt (Holstein): Tågklarerans ställverk Nn
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Neustadt (Holstein)
Neustadt (Holstein): Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Neustadt (Holstein): Stationshuset, interiörbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Neustadt (Holstein): Mot världen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Neustadt (Holstein): Perrongen
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Hasselburg Bbf. (Km 34,5)
I alt 1 bilde
Bf Hasselburg
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Hasselburg
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Groß Schlamin Bbf. (Km 38,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Beschendorf Bbf. (Km 41,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lensahn (Km 45,0)
I alt 1 bilde
Bf Lehnsahn
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Lehnsahn
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Grüner Hirsch Bbf. (Km 47,1)
Bf Grüner Hirsch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Grüner Hirsch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Grüner Hirsch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Oldenburg (Holstein) Gbf. (Km 51,7)
Oldenburg Holst. Gbf
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Oldenburg Holst. Gbf
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Oldenburg Holst. Gbf
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Oldenburg (Holstein) (Km 52,3)
Oldenburg H den 28 sept 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Oldenburg H den 28 sept 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Oldenburg H den 28 sept 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Oldenburg H den 28 sept 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Oldenburg Stadt †
I alt 1 bilde
Tavla till hållplatsen Oldenburg Stadt
© Hubert G. Königer
Finn i Postvogna
Tavla till hållplatsen Oldenburg Stadt
© Hubert G. Königer
Finn i Postvogna

Göhl Bbf. (Km 56,6)
I alt 1 bilde
VT 605 on the way to Copenhagen at Göhl (Schleswig Holstein)
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
VT 605 on the way to Copenhagen at Göhl (Schleswig Holstein)
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Heringsdorf (Holstein) (Km 61,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Neukirchen (Holstein) Bbf. (Km 64,4)
Bf Neukirchen Holst.
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Neukirchen Holst.
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Neukirchen Holst.
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Neukirchen Holst.
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Triangelspor ved Lütjenbrode
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Heiligenhafen (Km 43,4) †
I alt 1 bilde
På leting etter Bhf Hilligenhaven
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
På leting etter Bhf Hilligenhaven
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sidebane fra og til Heiligenhafen som utgikk fra traiangelsporet ved Lütjenbrode.

Heiligenhafen hadde det minste Bahnbetriebswerk tilhørende Deutschen Bundesbahn. Heiligenhafen var fram til nedleggelsen i 1963 drevet som et s.k "selbständige Dienststelle".

Banen og stasjonen er nedlagt, sporene er fjernet, og banen er delvis overbygget. Deler av strekningen fram til Ortmühle er i dag sykkelvei.
Großenbrode er nærmeste stasjon som betjenes av Regionaltog, fjerntogene stopper kun i Oldenburg in Holstein.


Legg til informasjon om 140 Lübeck - Puttgarden - Heiligenhafen (Km 43,4) †


Lütjenbrode (Km 39,6)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Triangelspor ved Lütjenbrode
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Großenbrode (Km 70,5)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Großenbrode Kai †
I alt 1 bilde
Tåg F 192: Skandinavien-Holland-Express i GrK
© Slg:Jan C.G. Linde; Foto: Karl A. Linde
Finn i Postvogna
Tåg F 192: Skandinavien-Holland-Express i GrK
© Slg:Jan C.G. Linde; Foto: Karl A. Linde
Finn i Postvogna
Bahnhof Großenbrode Kai var i drift fra 1953 til 1963.

Legg til informasjon om 140 Lübeck - Puttgarden - Großenbrode Kai †


Großenbroder Fähre †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fehmarnsundbrücke
Dieseldyr på Fehmarnsundbroen
© Allan Støvring-Nielsen
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
"Empty Passau" from Hamburg to Burg Auf Fehmarn. Fehmarnsundbrücke.
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
EC 31 Hamburg Hbf - Koebenhavn H, Fehmarnsundbrücke.
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna
DB Regio BR 648, Fehmarnsundbrücke.
© Roberto Di Trani
Finn i Postvogna

I begynelsen av 1958 hadde man vært i arkivet å børstet på nytt støv av gamle planer, denne gang fra 1941. Man begynte med byggingen av Fehmarnsund-Brücke og havne i sporanlegget både i Puttgarden og Rødbyhavn. Den festlige innvielsen av Fehmarnsund-Brücke og fergeforbindelsen over Fehmarnbelt fant sted den 14 mai1963 i nærvær av Bundespräsidenten Heinrich Lübke og den danske Kong Frederik IX.
Invielsestoget på tysk side ble trukket av V200 113.
Fra den første planen så dagens lys i 1863 fram til innvielsen i 1963 drøyde det altså 100 år.

Åpnet 14. Mai 1963 sammen med fergeforbindelsen Puttgarden - Rødbyhavn.

Legg til informasjon om 140 Lübeck - Puttgarden - Fehmarnsundbrücke


Strukkamp Bbf. (Km 77,8)
Bf Strukkamp
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Strukkamp
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bf Strukkamp
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Burg West Bbf. (Km 82,2 / Km 8,4)
I alt 1 bilde
Fehmarn Burg Bbf
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Fehmarn Burg Bbf
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Fehmarn-Burg (Km 7,5) - vid sidolinje från Burg West
I alt 1 bilde
Fehmarn-Burg
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Fehmarn-Burg
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Puttgarden (Km 88,6)
Puttgarden
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Kommandoposten med opstllede signaler.
© Allan Støvring-Nielsen
Finn i Postvogna
Landgangen for tog i Puttgarden
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Desidert siste foto tatt av tog på ferge fra Puttgarden
© Knut Andvord
Finn i Postvogna


Bordershop i Puttgarden
I alt 1 bilde
Bordershop i Puttgarden den 28 sept 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bordershop i Puttgarden den 28 sept 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vogelfluglinie fra Rødby F
Puttgarden sett fra MF Deutschland
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
ICE 33 kjører inn på ferjen i Puttgarden
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
ICE 34 snart inne på stasjonen i Puttgarden
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Puttgarden sett fra MF Deutschland
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com