Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 58 - Beted - Skillingsfors
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc2 1066 med sand I lasten, her mellom Kil og Deje
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
FLIXTRAIN tåg 23127 med 243.002 passerar över Göta Älv i Vargön
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Dagens Bilde58 - Beted - Skillingsfors

Historikk

Skillingmarksbanan ble nedlagt i 1961 og ble deretter revet i sin helhet.

Beted stasjon mistet etter nedleggelsen av Skillingmarkbanan mye av sin betydning som stasjon og ble nedklasset til holdeplass/lasteplass i 1965.
Jernbanen mellom Arvika og Årjäng ( DVVJ som Beted lå ved, ble lagt ned i 1985 og ble revet noen år senere.

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 


Svenske forkortelser:
bgd = bangård
fp = förgreningspunkt
grp = grusgrop
hlp = håll- och lastplats
hp = hållplats
hpr = rälsbusshållplats
hst = hållställe
lp = lastplats
stn = station

Historikk

Skillingmarksbanan ble nedlagt i 1961 og ble deretter revet i sin helhet.

Beted stasjon mistet etter nedleggelsen av Skillingmarkbanan mye av sin betydning som stasjon og ble nedklasset til holdeplass/lasteplass i 1965.
Jernbanen mellom Arvika og Årjäng ( DVVJ som Beted lå ved, ble lagt ned i 1985 og ble revet noen år senere.

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 


Svenske forkortelser:
bgd = bangård
fp = förgreningspunkt
grp = grusgrop
hlp = håll- och lastplats
hp = hållplats
hpr = rälsbusshållplats
hst = hållställe
lp = lastplats
stn = stationSkillingsfors (Sfr) (Km 18,9)
Skillingmark stasjon 2. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Skillingmark stasjon 2. juni 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Stationsområdet vid Skillingmarks station.
© Hans-Erik Österberg
Finn i Postvogna
Skillingmarks stationshus idag.
© Hans-Erik Österberg
Finn i Postvogna

Skillingmarksbanan ble nedlagt i 1961 og ble deretter revet i sin helhet.

Legg til informasjon om 58 - Beted - Skillingsfors - Skillingsfors (Sfr) (Km 18,9)


Skillingsfors vägkorsning hp (Sfrv) (Km 18,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Olerud hpr (Olr) (Km 16,6)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mörtbäcken hpr (Möbk) (Km 15,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kronan (Kon) (Km 13,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mjölkbord (Km 11)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grävbacka (Gvb) (Km 9,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vadjungsed hp (Vjd) (Km 7,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mjölkbord (Km 6,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mjölkbord (Km 5,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Osebron (Obr) (Km 3,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Slärteg hpr (Sltg) (Km 1,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Beted (130,3 fra Mellerud)
Beted holdeplass på DVVJ
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Beted Lastplats på DVVJ
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Beted holdeplass på DVVJ
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Beted stasjon mistet etter nedleggelsen av Skillingmarkbanan mye av sin betydning som stasjon og ble nedklasset til holdeplass/lasteplass i 1965.
Jernbanen mellom Arvika og Årjäng ( DVVJ ) som Beted lå ved, ble lagt ned i 1985 og ble revet noen år senere.

Legg til informasjon om 58 - Beted - Skillingsfors - Beted (130,3 fra Mellerud)


andre
Skillingmarkbanan sett nordover
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skillingmarkbanan sett sydover
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hinder i skogen på Skillingmarkbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skillingmarkbanan sett nordover
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com