Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 52b - Sunnanå - Mellerud - Dals Rostock (Dalslands Järnväg)
Støtt oss
Ukens Bilde
Re 460 072 med nytt design "Locarno Film Festival"
Fotograf: Philippe Blaser

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Grenland Rail El 15 106 i Trollhättan
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde52b - Sunnanå - Mellerud - Dals Rostock (Dalslands Järnväg)

Beskrivelse

Sydlige tilsving i Mellerud fra Gärdserud HP, mot Göteborg ble bygget i 1956. 
Dette ble åpnet den 3 juni 1956.
Det medførte at trafikk fra Norge mot Gøteborg slapp å kjøre inn til Mellerud stasjon. 
Den nye forbigangskurven var 1 km lang.
Nedlagt i 1995 da strekningen mellom (Skälebol) Erikstad - Dals Rostock  ble åpnet. 

Sporet ligger til E45 og videre mot Mellerud omformerstasjon, sporbrudd over E45. (2016)

 • Elektrisk drift Mellerud - Kornsjø åpnet 1 okt 1939.
 • Forbigangsporet i Mellerud 3 juni 1956.
 • Linjeforkortning Dals Rostock ( 7km ) 3 sept 1995.
 • Fjärrblockering/ lokal fjärrstyrning triangelspor i Mellerud, 3 juni 1956.
 • Fjernstyring Kornsjø - Oslo 20 mars 1995.
 • Fjernstyring Kornsjø - Ed -Gøteborg 18 juni 1974.
 • ATC Mellerud - Kornsjø 24 april 1984.
 • Kornsjø stasjon, NSB utførelse, 9 april 1985.
 • Lokal persontrafikk nedlagt 12mai 1968, suksesivt nedbygget fra 1965.

Historikk

Melleruds järnvägsstation (2:13) invigdes år 1879 under tiden som Bergslagsbanan mellan Göteborg och Falun anlades.
Samtidigt byggdes även järnvägen mellan Sunnanå Hamn i Vänern och Fredrikshald i Norge. De båda järnvägarna korsade Mellerud som därmed blev ett hastigt växande stationssamhälle.

Som mest har stationen med tillhörande lokstallar gett arbete åt över fyra hundra anställda.

Stationsbyggnaderna längs Bergslagsbanan ritades alla av Axel Kumlien och utfördes i fyra olika storleksklasser. Melleruds stationsbyggnad tillhör den största klassen liksom stationshusen i till exempel Åmål och Trollhättan.
Under 1930talet, efter att en tredje järnväg till Mellerud från Arvika invigts, byggdes stationen om med bland annat skyddsrum.
Samtidigt byggdes också väntsalen till i husets norra gavel.

Det nuvarande taket av Grythytteskiffer lades under 1970talet, då även fönstren byttes ut.

Strax intill stationen ligger det före detta järnvägs­hotellet Stinsen (2:11) som uppfördes strax efter stationsbyggnaden.
Den har i omgångar även har fungerat som restaurang och nattklubb. Kommunen äger det före detta hotellet sedan 2010 vilket nu fungerar som ungdomsgård.
Byggnaden är mycket förändrad.Melleruds stationsbyggnad har ett omistligt lokalhistoriskt värde, då den speglar det tidiga industriella skede som låg till grund för ortens stora utveckling under 1900talet.
Som en av Bergslagsbanans stationsbyggnader ritad av Axel Kumlien har den även ett särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde, då den speglar tillkomsten av en av Sveriges viktigaste kommunikationer under den tidiga industrialismen.

Det tidigare järnvägshotellet har trots sentida förändringar ett särskilt historiskt och pedagogiskt värde då det bidrar till förståelsen av stationssamhället.

[bilde]
DJ - Kornsjø - Mellerud fra 15 juni 1942

Beskrivelse

Sydlige tilsving i Mellerud fra Gärdserud HP, mot Göteborg ble bygget i 1956. 
Dette ble åpnet den 3 juni 1956.
Det medførte at trafikk fra Norge mot Gøteborg slapp å kjøre inn til Mellerud stasjon. 
Den nye forbigangskurven var 1 km lang.
Nedlagt i 1995 da strekningen mellom (Skälebol) Erikstad - Dals Rostock  ble åpnet. 

Sporet ligger til E45 og videre mot Mellerud omformerstasjon, sporbrudd over E45. (2016)

 • Elektrisk drift Mellerud - Kornsjø åpnet 1 okt 1939.
 • Forbigangsporet i Mellerud 3 juni 1956.
 • Linjeforkortning Dals Rostock ( 7km ) 3 sept 1995.
 • Fjärrblockering/ lokal fjärrstyrning triangelspor i Mellerud, 3 juni 1956.
 • Fjernstyring Kornsjø - Oslo 20 mars 1995.
 • Fjernstyring Kornsjø - Ed -Gøteborg 18 juni 1974.
 • ATC Mellerud - Kornsjø 24 april 1984.
 • Kornsjø stasjon, NSB utførelse, 9 april 1985.
 • Lokal persontrafikk nedlagt 12mai 1968, suksesivt nedbygget fra 1965.

Historikk

Melleruds järnvägsstation (2:13) invigdes år 1879 under tiden som Bergslagsbanan mellan Göteborg och Falun anlades.
Samtidigt byggdes även järnvägen mellan Sunnanå Hamn i Vänern och Fredrikshald i Norge. De båda järnvägarna korsade Mellerud som därmed blev ett hastigt växande stationssamhälle.

Som mest har stationen med tillhörande lokstallar gett arbete åt över fyra hundra anställda.

Stationsbyggnaderna längs Bergslagsbanan ritades alla av Axel Kumlien och utfördes i fyra olika storleksklasser. Melleruds stationsbyggnad tillhör den största klassen liksom stationshusen i till exempel Åmål och Trollhättan.
Under 1930talet, efter att en tredje järnväg till Mellerud från Arvika invigts, byggdes stationen om med bland annat skyddsrum.
Samtidigt byggdes också väntsalen till i husets norra gavel.

Det nuvarande taket av Grythytteskiffer lades under 1970talet, då även fönstren byttes ut.

Strax intill stationen ligger det före detta järnvägs­hotellet Stinsen (2:11) som uppfördes strax efter stationsbyggnaden.
Den har i omgångar även har fungerat som restaurang och nattklubb. Kommunen äger det före detta hotellet sedan 2010 vilket nu fungerar som ungdomsgård.
Byggnaden är mycket förändrad.Melleruds stationsbyggnad har ett omistligt lokalhistoriskt värde, då den speglar det tidiga industriella skede som låg till grund för ortens stora utveckling under 1900talet.
Som en av Bergslagsbanans stationsbyggnader ritad av Axel Kumlien har den även ett särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde, då den speglar tillkomsten av en av Sveriges viktigaste kommunikationer under den tidiga industrialismen.

Det tidigare järnvägshotellet har trots sentida förändringar ett särskilt historiskt och pedagogiskt värde då det bidrar till förståelsen av stationssamhället.

[bilde]
DJ - Kornsjø - Mellerud fra 15 juni 1942


Sunnanå (Snå) (Km -2.1) †
Sunnanå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Sunnanå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Sunnanå
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stinsen i Sunnanå med kolleger
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mellerud (Ml) (Km 0.0)
Tåg 1974 med Y7 1141+1185+1166 i Mellerud
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tåg 1974 med Y7 1141+1185+1166 i Mellerud
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Mellerud station
© Lars-Olov Remstam
Finn i Postvogna
Mellerud station får nytt tak
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Mellerud lokomotivstall
Mellerud
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Mellerud
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Melleruds lokstall brukas idag av banverket
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellerud lokomotivstallens svingskive
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lokstallet som uppfördes 1878 för Dalslands Järnväg mellan Sunnanå Hamn och Fredrikshald i Norge är en av Melleruds äldsta byggnader.

Dess västra gavel är gulputsad, portarna är utbytta till nya i lättmetall och de låga rundbågevalven har fyllts i med stående panel.

På gavlarna mot norr och öster är fönstren igenspikade med röd brädpanel.
Sadeltaket är belagt med svart asfaltspapp. Trots de exteriöra förändringarna har lokstallet ett för Mellerud omistligt historiskt och kulturhistoriskt värde eftersom det är intimt förknippat med stationssamhällets och sedermera köpingens födelse.

Värdefulla är även vändskivan för loken framför byggnaden, samt de äldre aggregaten för påfyllning av vatten till ångloken vilka fortfarande hänger under lokstallets innertak

Legg til informasjon om 52b - Sunnanå - Mellerud - Dals Rostock (Dalslands Järnväg) - Mellerud lokomotivstall


Sporveksel til Bergslagernas Järnväg (Mot Erikstad på BJ)
Mellerud den 27 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Mellerud den 27 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Mellerud den 27 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Mellerud den 27 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna

Sydlige tilsving fra Gärdserud mot Göteborg - Nedlagt.
Sporet ligger til RV 45 og videre mot Mellerud omformerstasjon


Legg til informasjon om 52b - Sunnanå - Mellerud - Dals Rostock (Dalslands Järnväg) - Sporveksel til Bergslagernas Järnväg (Mot Erikstad på BJ)


Kurven fra Bergslagernas Järnväg til Gärdserud †

© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle

© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna


Tidligere sporveksel mot Mellerud †
I alt 1 bilde
Gärdserud Hp
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Gärdserud Hp
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Gärdseruds hållplats (Gds) (Km 1,3) †
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Gärdserud Hp
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Gärdserud Hlp i Mellerud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Plankorsning Europaväg 45
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Nedlagt str mellom Mellerud og Dals Rostock 1
I alt 1 bilde
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Tidligere stasjonsgrense †
I alt 1 bilde
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Signalskap ved tidligere stasjonsgrense †
I alt 1 bilde
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Nedlagt banedel mellom Mellerud og Dals Rostock †
I alt 1 bilde
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Tidligere planovergang †
I alt 1 bilde
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Nedlagt banedel mellom Mellerud og Dals Rostock*
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Skräcklan omformarstation (Mellerud) (Km 2,61) †
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

En ny omformerstasjon er bygget ved Skälebol, og ble delvis tatt i bruk i mars 2013. Da den nye omformerstasjonen er klar i sin helhet legges Skräcklan omformer ned og sporet rives i sin helhet.


Legg til informasjon om 52b - Sunnanå - Mellerud - Dals Rostock (Dalslands Järnväg) - Skräcklan omformarstation (Mellerud) (Km 2,61) †


Östevatten hp (Övtn) (Km 4,066) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bäckebol hp (Km Bbl) (Km 6,327) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sandlycke lp (Sdy) (Km 7.0) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Videre mot Dals Rostock †
Den gamle banen fra Mellerud ved Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Den gamle banen fra Mellerud ved Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Dals Rostock
I alt 1 bilde
Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DJ - Kornsjø - Mellerud fra 15 juni 1942
I alt 1 bilde
DJ - Kornsjø - Mellerud fra 15 juni 1942
© Dalslands Järnväg
Finn i Postvogna
DJ - Kornsjø - Mellerud fra 15 juni 1942
© Dalslands Järnväg
Finn i Postvogna

andre
I alt 1 bilde
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna
Nedlagt strekning mellom Mellerud og Dals Rostock
© Ole Jørgen Kristiansen
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com