Jernbane.Net

Hjem > Liechtenstein > Jernbaner og jernbanestasjoner i Liechtenstein > Feldkirch – Buchs SG
Støtt oss
Ukens Bilde
Di4 655 i tog 472 ved Snåsavatnet (ca km 151,7)
Fotograf: Mads Eivind Eilertsen

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
MR 4054 med tog MX 8412 og MR 4071 med tog 5707 krydser på Østbanetorvet
Fotograf: Poul Henning Hansen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger

Feldkirch – Buchs SG
Feldkirch (Km 0,000)
[bilde]
Togtrafikken mellom Buchs (CH) via FL til Feldkirch (A)

Feldkirch – Buchs SG

Jernbanestrekningen Feldkirch–Buchs SG. er en enkeltsporet, elektrifisert hovedjernbane i Österrike, Liechtenstein og Sveits.
Strekningen går gjennom Land Vorarlberg i Österrike fra Feldkirch via Schaan i Liechtenstein til Buchs SG i Sveits.
Banen er den eneste jernbanelinje i Fyrstedømmet Liechtenstein.

Ved utgangen av 2017 utløper etter 40 år, den eksisterende konsesjonen som Østerrike besitter, for bruk av jernbaneinfrastrukturen i Liechtenstein.
En søknad om fornyelse av konsesjonen er oversendt regjeringen fra ÖBB.

Den grenseoverskridende jernbanetrafikk mellom Region Werdenberg, Fyrstedømmet Liechtenstein og Vorarlberg er i 2016 begrenset. Strekningen Buchs–Feldkirch trafikkeres med er tre til ni Regionaltogpar daglig og drives av ÖBB.
Trafikken mellom Buchs SG, Schaan og Feldkirch er uregelmessig da banen har dårlig standard.
Det legges derfor vekt på pendlingtidene på hverdager i trafikktilbudet.
Stasjonene i Schaan-Vaduz, Forst Hilti og Nendeln har togstopp, mens det pr. dato ikke stopper tog ved Haltestelle Schaanwald.
Offentlig transport mellom disse stedene blir for det meste utført med regionale busslinjer, men disse blir sterkt hemmet av privatbiler i rushtiden.
Den største delen av godstrafikken mellom Østerrike-Sveits benytter jernbanen gjennom Liechtenstein, noe som begrenser muligheten til utvidelse av persontrafikken gjennom landet.
Liechtensteins jernbane trafikkeres også av internasjonale tog.
I 2012 ble banen trafikkert av 2 EuroNight togpar mellom Budapest Keleti pu. / Graz Hbf – Zürich HB, og 5 Railjet togpar mellom Budapest Keleti pu. / Wien Westbahnhof / Salzburg Hbf / Innsbruck Hbf – Zürich HB.

Så tidlig som i 2008 har Liechtenstein, Østerrike og Sveits undertegnet en intensjonsavtale om å etablere en bedre utnyttelse av jernbanen i fyrstedømmet.
Østerrike har samtidig gitt signaler om vilje til å delfinansiere kostnadene ved S-Bahn prosjektet på Liechtensteins territorium.
Med det grenseoverskridende prosjektet S-Bahn FL.A.CH ønsker man i framtiden å skape en S-Bahn lignende regionaltrafikk på strekningen.
Som et bindeledd mellom S-Bahn-Systemet i kantonen St. Gallen og provinsen Vorarlberg, representerer S-Bahn Liechtenstein en viktig del av et grenseoverskridende jernbanekonsept.
Målsettingen for dette konseptet er en attraktiv regional jernbanetransport, lokalt, såvel som i en internasjonal sammenheng.
S-Bahn FL.A.CH er ikke bare et jernbane prosjekt med renovering av jernbanelinjen, men innbefatter også nybygging og generell oppussing av stasjoner og teknisk utstyr.
Renoveringen av stasjoner og plattformer vil samtidig bli tilgjengelighet tilpasset.
Til dette følger en utbygging av veier i området som påvirkes av renoveringen av jernbanens infrastruktur.
Det vil bli investert i støybegrensende tiltak i nærområdet.

På hele strekningen fra grensen ved Schaanwald til sør for Nendeln vil den eksisterende jernbanelinjen bli utvidet til en dobbeltsporet strekning med en lengde på ca 3,9 km. Ytterligere en 700 meter dobbeltsporet strekning vil bli bygget på østerriksk territorium.
Utvidelsen til dobbeltspor er nødvendig for at S-Bahntog fra både Feldkirch og Buchs kan møtes på det mest gunstige sted for å kunne gjennomføre stiv kjøreplan med halvtimes avganger fra begge endepunkter.

Den foreldede jernbaneteknologien på strekningen skal bygges om til moderne standard ved å installere nye komponenter.
Dette omfatter spesielt ett nytt signalsystem med fullstendig barriere kontroll, med elektronisk forrigling av sporveksler, planoverganger, etc.

Stajonene i Schaanwald, Nendeln, Schaan-Forst og Schaan-Vaduz vil bli helt ombygget.
I tillegg til at det bygges nye plattformer dekket med tak, og underganger under og mellom sporene for fotgjengere og syklister, vil det bli bygget Park & Ride anlegg med gode parkeringsplasser både for bilister og syklende.
Sammen med integrerte bussholdeplasser i tilknytning til stasjonene vil man bygge moderne tilgjengelighet tilpassede reisesentrum.

HistorikkLand med færrest jernbanekilometer.
Plassering på verdensbasis:  Land Lengde på banene: 
Årstallene er fra:   
142 Liechtenstein 9.5 kilometer. (2006)
143 Nauru 3.9 kilometer. (2001)
144 Vest Sahara 5.0 kilometer. (2008)
145 Laos 3.5 kilometer. (2005)
146 Monaco 1.7 kilometer. (2012)
147 Lesotho 1.6 kilometer. (1995)
149 Vatikanstaten 1.2 kilometer. 

 

Feldkirch – Buchs SG
Bygget av
Banen åpnet24. oktober 1872
Elektrisk drift1926
Strekningsnummer: (ÖBB): 303 01
Tidtabellnummer: (ÖBB)401
Største hastighet100 km/h
Strekningslengde18,527 km
Sporvidde1435 mm
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Største stigning/fall15 ‰
Minste kurveradius229 m
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
[bilde]
Lokaltoget mellom Buchs (Sveits) og Feldkirch (Østerrike) i Liechtenstein.
Feldkirch (Km 0,000)
[bilde]
Togtrafikken mellom Buchs (CH) via FL til Feldkirch (A)

Feldkirch – Buchs SG

Jernbanestrekningen Feldkirch–Buchs SG. er en enkeltsporet, elektrifisert hovedjernbane i Österrike, Liechtenstein og Sveits.
Strekningen går gjennom Land Vorarlberg i Österrike fra Feldkirch via Schaan i Liechtenstein til Buchs SG i Sveits.
Banen er den eneste jernbanelinje i Fyrstedømmet Liechtenstein.

Ved utgangen av 2017 utløper etter 40 år, den eksisterende konsesjonen som Østerrike besitter, for bruk av jernbaneinfrastrukturen i Liechtenstein.
En søknad om fornyelse av konsesjonen er oversendt regjeringen fra ÖBB.

Den grenseoverskridende jernbanetrafikk mellom Region Werdenberg, Fyrstedømmet Liechtenstein og Vorarlberg er i 2016 begrenset. Strekningen Buchs–Feldkirch trafikkeres med er tre til ni Regionaltogpar daglig og drives av ÖBB.
Trafikken mellom Buchs SG, Schaan og Feldkirch er uregelmessig da banen har dårlig standard.
Det legges derfor vekt på pendlingtidene på hverdager i trafikktilbudet.
Stasjonene i Schaan-Vaduz, Forst Hilti og Nendeln har togstopp, mens det pr. dato ikke stopper tog ved Haltestelle Schaanwald.
Offentlig transport mellom disse stedene blir for det meste utført med regionale busslinjer, men disse blir sterkt hemmet av privatbiler i rushtiden.
Den største delen av godstrafikken mellom Østerrike-Sveits benytter jernbanen gjennom Liechtenstein, noe som begrenser muligheten til utvidelse av persontrafikken gjennom landet.
Liechtensteins jernbane trafikkeres også av internasjonale tog.
I 2012 ble banen trafikkert av 2 EuroNight togpar mellom Budapest Keleti pu. / Graz Hbf – Zürich HB, og 5 Railjet togpar mellom Budapest Keleti pu. / Wien Westbahnhof / Salzburg Hbf / Innsbruck Hbf – Zürich HB.

Så tidlig som i 2008 har Liechtenstein, Østerrike og Sveits undertegnet en intensjonsavtale om å etablere en bedre utnyttelse av jernbanen i fyrstedømmet.
Østerrike har samtidig gitt signaler om vilje til å delfinansiere kostnadene ved S-Bahn prosjektet på Liechtensteins territorium.
Med det grenseoverskridende prosjektet S-Bahn FL.A.CH ønsker man i framtiden å skape en S-Bahn lignende regionaltrafikk på strekningen.
Som et bindeledd mellom S-Bahn-Systemet i kantonen St. Gallen og provinsen Vorarlberg, representerer S-Bahn Liechtenstein en viktig del av et grenseoverskridende jernbanekonsept.
Målsettingen for dette konseptet er en attraktiv regional jernbanetransport, lokalt, såvel som i en internasjonal sammenheng.
S-Bahn FL.A.CH er ikke bare et jernbane prosjekt med renovering av jernbanelinjen, men innbefatter også nybygging og generell oppussing av stasjoner og teknisk utstyr.
Renoveringen av stasjoner og plattformer vil samtidig bli tilgjengelighet tilpasset.
Til dette følger en utbygging av veier i området som påvirkes av renoveringen av jernbanens infrastruktur.
Det vil bli investert i støybegrensende tiltak i nærområdet.

På hele strekningen fra grensen ved Schaanwald til sør for Nendeln vil den eksisterende jernbanelinjen bli utvidet til en dobbeltsporet strekning med en lengde på ca 3,9 km. Ytterligere en 700 meter dobbeltsporet strekning vil bli bygget på østerriksk territorium.
Utvidelsen til dobbeltspor er nødvendig for at S-Bahntog fra både Feldkirch og Buchs kan møtes på det mest gunstige sted for å kunne gjennomføre stiv kjøreplan med halvtimes avganger fra begge endepunkter.

Den foreldede jernbaneteknologien på strekningen skal bygges om til moderne standard ved å installere nye komponenter.
Dette omfatter spesielt ett nytt signalsystem med fullstendig barriere kontroll, med elektronisk forrigling av sporveksler, planoverganger, etc.

Stajonene i Schaanwald, Nendeln, Schaan-Forst og Schaan-Vaduz vil bli helt ombygget.
I tillegg til at det bygges nye plattformer dekket med tak, og underganger under og mellom sporene for fotgjengere og syklister, vil det bli bygget Park & Ride anlegg med gode parkeringsplasser både for bilister og syklende.
Sammen med integrerte bussholdeplasser i tilknytning til stasjonene vil man bygge moderne tilgjengelighet tilpassede reisesentrum.

HistorikkLand med færrest jernbanekilometer.
Plassering på verdensbasis:  Land Lengde på banene: 
Årstallene er fra:   
142 Liechtenstein 9.5 kilometer. (2006)
143 Nauru 3.9 kilometer. (2001)
144 Vest Sahara 5.0 kilometer. (2008)
145 Laos 3.5 kilometer. (2005)
146 Monaco 1.7 kilometer. (2012)
147 Lesotho 1.6 kilometer. (1995)
149 Vatikanstaten 1.2 kilometer. 

 

Feldkirch – Buchs SG
Bygget av
Banen åpnet24. oktober 1872
Elektrisk drift1926
Strekningsnummer: (ÖBB): 303 01
Tidtabellnummer: (ÖBB)401
Største hastighet100 km/h
Strekningslengde18,527 km
Sporvidde1435 mm
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Største stigning/fall15 ‰
Minste kurveradius229 m
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer
[bilde]
Lokaltoget mellom Buchs (Sveits) og Feldkirch (Østerrike) i Liechtenstein.


Feldkirch (Km 0,000)
Togtrafikken mellom Buchs (CH) via FL til Feldkirch (A)
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Togtrafikken mellom Buchs (CH) via FL til Feldkirch (A)
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
ÖBB 1114-250 i Feldkirch (AT)
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i ForumeneAltenstadt (Km 2,133)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gisingen (Km 3,595)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tosters (Km 4,800)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Ill (Vorarlberg)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tosters-West (Km 6,950)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tisis (Km 7,282)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Km 8,375, grense Liechtenstein - Sveits
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Schaanwald (Km 9,386)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nendeln (Km 11,470)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forst Hilti (Km 14,125)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Schaan-Vaduz (Km 15,875)
Schaan-Vaduz Bahnhof (Schaan Bahnhof), Liechtenstein
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
ÖBB 4024 028-5 (Talent) ankommer Schaan-Vaduz, Liechtenstein
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
Schaan - Vadus
© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
Schaan-Vaduz Bahnhof (Schaan Bahnhof), Liechtenstein
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i ForumeneBru over A 13
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Km 17,338, bru over Rhinen (Grense Österrike - Sveits)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Buchs SG (Österrike) (Km 18,527)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com