Jernbane.Net

Hjem > Sverige > Jernbaner og jernbanestasjoner i Sverige > 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg)
Støtt oss
Ukens Bilde
Di 3 642+616 ved Havik nord for Bergsvika
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
CAF Urbos nr. 515 i Tallinn.
Fotograf: Tore Wahl

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Bm. 68.23. med tog 403 syd for Minnesund.
Fotograf: Johnny Vaaler

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg)

Historikk

 • Elektrisk drift Mellerud - Kornsjø åpnet 1 okt 1939.
 • Forbigangsporet i Mellerud 3 juni 1956.
 • Linjeforkortning Dals Rostock ( 7km ) 3 sept 1995.
 • Fjärrblockering/ lokal fjärrstyrning triangelspor i Mellerud, 3 juni 1956.
 • Fjernstyring Kornsjø - Oslo 20 mars 1995.
 • Fjernstyring Kornsjø - Ed -Gøteborg 18 juni 1974.
 • ATC Mellerud - Kornsjø 24 april 1984.
 • Kornsjø stasjon, NSB utførelse, 9 april 1985.
 • Lokal persontrafikk nedlagt 12mai 1968, suksesivt nedbygget fra 1965.
52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg - Norge - Vänerbanan)
Bygget avDalslands Järnvägaktiebolag
Opprinnelig navn på banenFredrikshald–Sunnanå järnväg
Byggeår 1875 - 1879
Banen åpnet18 juli 1879
Andre eiere av banenBergslagernas Järnvägar 1946-1947
Svenska Staten 1947-
Største hastighetOpprinnelig 45 km/h, fra 1895 60 km/h og fra 1921 80 km/h
200 km/h, men kun på en kort strekning mellom Skälebol og Dals Rostock
160 km/h på flere deler av strekningen i Dalsland
Største stigning / fall10 ‰
Sporvidde1435 mm (Normalspor)
Jernbanestrekningens lengde i kilometerOpprinnelig strekning mellom Kornsjø og Sunnanå = 63,6 kilometer
Minste kurveradius356
Elektrisk drift fra15 september 1939
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Fjärrblockering fra1974 (System H)
ATC1984, ATC-2
Akseltrykk25 tonn
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

 


 
 
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 


Bäckefors (Bäf) som er beliggende 30 km vest for Skälebol er i dag bare  kryssingstasjon. Tidligere krysset den private Lelångenbanan Dalslands Järnväg litt nord /vest for Bäckefors. I dag står fortsatt rester etter brufestene der Lelångenbanan krysset DJ.

Lelångenbanan var smalsporet med sporvidde 891mm, og gikk fra Uddevalla til Bengtsfors. Den ble nedlagt i 1960.

Lelångenbanan's stasjon lå på motsatt side av DJ stasjonen.
Om man besøker ( Bäf ) finner man fortsatt rester etter sidespor til industri og ett par lagerhus. Trasèen mot Uddevalla er synlig i sydenden av stasjonsområdet.


Ed (Ed)

Station före branden 1910.
Stationen anlades 1879.

Pingstaftonens förmiddag 1910 brann stationen ned till grunden tillsammans med Hotell Drott, Lilla Hotellet och Järnvägshotellet.
Stationsbyggnaden var från sitt ursprungliga skick påbyggd med en våning, samt en farstu norrut.

1912 stod det nya stationshuset färdigt.
Intill dess användes en reservstation i en fastighet som tillhörde DJ och som låg vid spårområdet på södra sidan. DJ , Dalslands Järnväg

Historikk

 • Elektrisk drift Mellerud - Kornsjø åpnet 1 okt 1939.
 • Forbigangsporet i Mellerud 3 juni 1956.
 • Linjeforkortning Dals Rostock ( 7km ) 3 sept 1995.
 • Fjärrblockering/ lokal fjärrstyrning triangelspor i Mellerud, 3 juni 1956.
 • Fjernstyring Kornsjø - Oslo 20 mars 1995.
 • Fjernstyring Kornsjø - Ed -Gøteborg 18 juni 1974.
 • ATC Mellerud - Kornsjø 24 april 1984.
 • Kornsjø stasjon, NSB utførelse, 9 april 1985.
 • Lokal persontrafikk nedlagt 12mai 1968, suksesivt nedbygget fra 1965.
52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg - Norge - Vänerbanan)
Bygget avDalslands Järnvägaktiebolag
Opprinnelig navn på banenFredrikshald–Sunnanå järnväg
Byggeår 1875 - 1879
Banen åpnet18 juli 1879
Andre eiere av banenBergslagernas Järnvägar 1946-1947
Svenska Staten 1947-
Største hastighetOpprinnelig 45 km/h, fra 1895 60 km/h og fra 1921 80 km/h
200 km/h, men kun på en kort strekning mellom Skälebol og Dals Rostock
160 km/h på flere deler av strekningen i Dalsland
Største stigning / fall10 ‰
Sporvidde1435 mm (Normalspor)
Jernbanestrekningens lengde i kilometerOpprinnelig strekning mellom Kornsjø og Sunnanå = 63,6 kilometer
Minste kurveradius356
Elektrisk drift fra15 september 1939
Strømsystem15 kV 16,7 Hz ~
Fjärrblockering fra1974 (System H)
ATC1984, ATC-2
Akseltrykk25 tonn
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer

 


 
 
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 


Bäckefors (Bäf) som er beliggende 30 km vest for Skälebol er i dag bare  kryssingstasjon. Tidligere krysset den private Lelångenbanan Dalslands Järnväg litt nord /vest for Bäckefors. I dag står fortsatt rester etter brufestene der Lelångenbanan krysset DJ.

Lelångenbanan var smalsporet med sporvidde 891mm, og gikk fra Uddevalla til Bengtsfors. Den ble nedlagt i 1960.

Lelångenbanan's stasjon lå på motsatt side av DJ stasjonen.
Om man besøker ( Bäf ) finner man fortsatt rester etter sidespor til industri og ett par lagerhus. Trasèen mot Uddevalla er synlig i sydenden av stasjonsområdet.


Ed (Ed)

Station före branden 1910.
Stationen anlades 1879.

Pingstaftonens förmiddag 1910 brann stationen ned till grunden tillsammans med Hotell Drott, Lilla Hotellet och Järnvägshotellet.
Stationsbyggnaden var från sitt ursprungliga skick påbyggd med en våning, samt en farstu norrut.

1912 stod det nya stationshuset färdigt.
Intill dess användes en reservstation i en fastighet som tillhörde DJ och som låg vid spårområdet på södra sidan. DJ , Dalslands JärnvägFörsignal til Infsi (Skbl 22)
I alt 1 bilde
Forsignal til Skälebol 22 med pil mot Norge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Skälebol 22 med pil mot Norge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Infsi (Skbl 22) (Km 366.816 fra Falun)
I alt 1 bilde
Skälebol 22 med pil mot Norge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skälebol 22 med pil mot Norge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Infsi (22) med riktningssignal som visar att tågväg är ställd mot Erikstad med pil till höger och mot Kornsjö med pil till vänster.

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Infsi (Skbl 22) (Km 366.816 fra Falun)


Omformerstasjonen i Skälebol
Skälebol omformer i Dalsland
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Skälebol - ny omformerstasjon bygges.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nye omformerstasjonen i Skälebol
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Avledende veksel fra Norge går inn på omformerstasjonen i Skälebol
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


Kilometer 100 fra Göteborg
I alt 1 bilde
Skälebol (Km 100.0)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skälebol (Km 100.0)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Skälebol (Km 365,9 fra Falun) (Km 100.119 fra Göteborg)
Skälebol
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ic til Karlstad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


Ublsi Skbl L2 (Km 100.560)
I alt 1 bilde
Utfartsblocksignal Ublsi (Skbl L 2) (Km 100.560)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utfartsblocksignal Ublsi (Skbl L 2) (Km 100.560)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Infsi Skbl 21 (Km 100.560)
I alt 1 bilde
Skälebol fra Råskogen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Skälebol fra Råskogen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Nedkoblingstavle Skälebol - Råskogen (Km 101.220)
I alt 1 bilde
Nedkopplingstavla (Skälebol) (Km 101.220)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedkopplingstavla (Skälebol) (Km 101.220)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedkopplingstavlor används vid skyddssektioner och vid enkla sektionspunkter i kontaktledningen.

Vid skyddssektioner som ibland är urkopplade och ibland inkopplade finns nedkopplingstavlor med en signallampa som är tänd när skyddssektionen är spänningsförande.

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Nedkoblingstavle Skälebol - Råskogen (Km 101.220)


Nedkoblingstavle Råskogen - Skälebol (Km 101.400)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fristående försignal tilhørende Infsi (Rås 22)
I alt 1 bilde
Fristående försignal tilhørende Infsi (Rås 22)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fristående försignal tilhørende Infsi (Rås 22)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ublsi Rås L1 (Km 103.480)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Rås 22 (103.480 )
Innkjørsignal Råskogen 22
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørsignal Råskogen 22
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Infartssignal Rås 22 (Råskogen)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi 33 Rås (Km 103.998)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi 31 Rås (Km 104.057)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Råskogen (Km 104,294 fra Göteborg)
Tog 395 haster forbi ved Råskogen
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Tog 395 haster forbi ved Råskogen
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Grenland Rail Ma 406 med timmertåg mot Norge i Råskogen
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

Msi 32 Rås (Km 104.766)
I alt 1 bilde
NSB tåg 394 Göteborg C-Oslo S i Råskogen
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
NSB tåg 394 Göteborg C-Oslo S i Råskogen
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

Msi 34 Rås (Km 104.825)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi (Rås L 2) med linjeplatsfunktion (Km 105.240)
I alt 1 bilde
Rås - Råskogen Ublsi U2
© Gunnar Hall
Finn i Postvogna
Rås - Råskogen Ublsi U2
© Gunnar Hall
Finn i Postvogna

Infsi Rås 21 (Km 105.240)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over mindre dal
I alt 1 bilde
Dalslands Järnväg lengste bru (Km 10)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dalslands Järnväg lengste bru (Km 10)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Forsignal til Vsi Kroppefjällsvägen
I alt 1 bilde
Forsignal til Kroppefjällsvägen planovergang i Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Kroppefjällsvägen planovergang i Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Kroppefjällsvägen (Km 112.038)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Växel. Dals Rostock (Drt), lp (Km 8.246)
Sporveksel til Dals Rostock Lastplats
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Sporveksel til Dals Rostock Lastplats
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Dals Rostock (Km 8,4 fra Mellerud)
el 16 DRT
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Dals Rostock
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Dals Rostock
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dals Rostock.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Vsi, 23003, Karolinervägen (Km 8.417)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Banvaktsstuga Skarperud (Km 9,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dansbo hp (Km 12,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23009, Dansbo (Km 12.214)
I alt 1 bilde
Dansbo vsi med tåg 394 med BM70 016
© Gunnar Hall
Finn i Postvogna
Dansbo vsi med tåg 394 med BM70 016
© Gunnar Hall
Finn i Postvogna

Dansbo Banvaktsstuga (Km 12,42)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23014, Tångebo (Km 14.473)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi (Rås L 4) (Km 15.852)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Bäf L3 (Km 15.852)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23017, Dalskog (Gunnersbyvägen) (Km 15.996)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dalskog (Km 16,2)

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dalskog tidligere stasjonshus (Km 16,2)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi, 23021, Bergtränget (Km 17.281)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Teåkers tunnel, søndre åpning (Km 19,6)
I alt 1 bilde
Teåker tunnel sett fra syd
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Teåker tunnel sett fra syd
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Teåkers tunnel, nordre åpning (Km 19,6)
I alt 1 bilde
Teåker tunnel sett fra nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Teåker tunnel sett fra nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Teåker Banvaktsstuga (Km 19,73)
I alt 1 bilde
Stolpe 36 ved Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stolpe 36 ved Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Teåker Hp (Km 20,5)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Minnesmerke for første spadetaket på Dalslands Järnväg
Dalslands Järnväg - monumentet i Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Dalslands Järnväg - monumentet i Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dalslands Järnväg - monumentet i Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dalslands Järnväg - monumentet i Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Den opprinnelige tanke for plasseringen av dette monumentet var at det skulle plasseres der hvor første spadetaket på Dalslands Järnväg ble tatt. Man har aldrig kommet fram til eksakt hvor det første spadetaket ble tatt, det nevnes at det ble tatt både ved gården Regineberg og ved tunnellen i Teåker.
Plasseringen ble ett kompromiss, derfor er monumentet plassert ved riksveien mellom Bäckefors og Mellerud, der veien inn til Teåker tar av. Stedet ligger omlagt midt i mellom de tidligere holdeplassene Teåker og Arket, og det er ca 100 meter bort til jernbanelinja.

Selve monumentet er satt samme med to vertiklale skinner og ett eikehjul fra ett damplokomotiv av SJ Litra E2.
Under hjulet en minneplate med tekst.

Skinnene kommer fra JÅÅJ i Åmål og er stemplet ÅÅJ 1922 Krupp.
Løphjulet til E2 lokomotivet kommer fra ett skrotfirma i Grängesberg som hugget lokomotiver av denne typen.

Det spesielle med dette jernbanemonumentet er at ingen ser det, defintivt ikke fra toget, men knappt nok fra riksveien.

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Minnesmerke for første spadetaket på Dalslands Järnväg


Arket hp (Km 22,342)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Arket (Banvaktstuga og trafikplats) (Km 22,36)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23039, Bäcken (Km 22.894)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vägskyddsanläggning utan vsi, 23044, Kårud (Km 25.015)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vättungen Banvaktsstuga (Km 25.41)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Bäf 22 (Km 25.437)
Innkjørsignal Bäf 22 (Bäckefors)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørsignal Bäf 22 (Bäckefors)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Infartssignal Bäf 22 (Bäckefors)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ublsi Bäf L1 (25.437)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bäckefors lasarett hp (Km 25,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Bäf 31-33 (Km 25.868)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bäckefors (Km 26,323)
Bäckefors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Bäckefors stn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bäckefors sett sørfra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stasjonsforplass i Bäckefors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bäckefors ( Bäf )som er beliggende 30 km vest for Skälebol er i dag bare kryssingstasjon. Tidligere krysset den private Lelångenbanan Dalslands Järnväg litt nord /vest for Bäckefors. I dag står fortsatt rester etter brufestene der Lelångenbanan krysset DJ.

Lelångenbanan var smalsporet med sporvidde 891mm, og gikk fra Uddevalla til Bengtsfors. Den ble nedlagt i 1960.

Lelångenbanan's stasjon lå på motsatt side av DJ stasjonen. Om man besøker ( Bäf ) finner man fortsatt rester etter sidespor til industri og ett par lagerhus. Trasèen mot Uddevalla er synlig i sydenden av stasjonsområdet.

Tidligere knutepunkt for DJ pg Uddevalla - Lelångenbanan.
Det opprinnelige stasjonshuset i Bäckefors var bygget i tre.

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Bäckefors (Km 26,323)


Msi Bäf 34 , 32 (Km 26.530)
Greeen Cargo Rc4 1305 i Bäckefors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bäckefors
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Greeen Cargo Rc4 1305 i Bäckefors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi, 23047, Bäckefors (Gamla Bruksg) (Km 26.592 )
I alt 1 bilde

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Ublsi Bäf L 2 (Km 26.890)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Bäf 21 (Km 26.890)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bropillarer for Uddevalla - Bengtsfors Järnväg (Lelångbanan),
I alt 1 bilde
Bropillarer for Uddevalla - Bengtsfors Järnväg (Lelångbanan)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bropillarer for Uddevalla - Bengtsfors Järnväg (Lelångbanan)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi, 23050, Vången (Km 28.947)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Borgens grusgrop (Km 29,369)
I alt 1 bilde
Borgens Grusgrop ved Bäckefors
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Borgens Grusgrop ved Bäckefors
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Vsi, 23053, Övägen )Km 32.259 )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23055, Tingvalla (Km 34.867)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tingvalla † (Km 35.5)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi (Bäf L 4) (Km 35.443)
I alt 1 bilde
Mblsi (Bäf L 4) (Km 35.443)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mblsi (Bäf L 4) (Km 35.443)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mblsi Ed L3 (Km 35.443)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Torp linjeplats (Km 38,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ånim hp (Km 39,64)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23064, Björnerudsvägen (Km 40.441)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Torp Banvaktsstuga (Km 41.09)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsignal Ed 22 (Km 42.2)
I alt 1 bilde
Forsignal til Ed 22
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forsignal til Ed 22
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Höghus hp (Km 42,354)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Höghus lp (Km 42,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Ed 22 (Km 43.957)
I alt 1 bilde
Innkjørsignal Ed 22
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørsignal Ed 22
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ublsi Ed L1 (Km 43.957)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Østre sporveksel i Ed
Ihopkoppling i Ed
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Ihopkoppling i Ed
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Ôstre sporveksel i Ed
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi Ed 31 , 33 ) (Km 44.240)
I alt 1 bilde
Ed stasjon sett mot Bäcekfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ed stasjon sett mot Bäcekfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sporveksel for strekningen Ed–Lee (Bandel 405:1)
I alt 1 bilde
Dals Ed
© Johan Siirak
Finn i Postvogna
Dals Ed
© Johan Siirak
Finn i Postvogna

Ed (Km 44.600)
Tidlig morgen på Ed
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 38 bilder - se alle
Tåg 47993 i Ed
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Ed station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vi ankommer Ed, plattform til høyre, på utsiden av toget
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Dals-Eds kommune er en kommune i Västra Götalands län.

Stasjonstedet Ed er den sentrale delen av kommunen. Dals-Eds kommune er den mins befolkede kommune i Västra Götaland. Gjennom Ed går Norge/Vänerbanan og Ed er i dag siste stasjon føre grensen mot Norge på den svenske siden. Ed stasjon trafikkeres med persontog i dag kun av NSB, mens busstrafikken opprettholdes av Västtrafik. NSB har vært enerådende i persontrafikken ved Ed stasjon siden 2005.

Strekningen Mellerud til den svensk-norske grensen ved Kornsjø het opprinnelig Dalslandsbanan og ble innviet 1879.
Dalslands Järnväg ble overtatt av staten i 1948. I 1956 ble triangelsporet i Mellerud åpnet. Dette eliminerte behovet av å snu togene til og fra Oslo i Mellerud.
År 1995 ble enkelsporet mellom Erikstads kyrka og Dals Rostock åpnet. Dette forkortet avstanden mellom Göteborg og norske grensen med 6 kilometer, samtidig som to vanskelige kurvepartier ble fjernet.

Persontrafikken fra Oslo til Göteborg utgjordes i lang tid av flere internasjonelle tog som hadde stopp her i Ed. Vi kan nevne: Skandiapilen, Parisexpressen, Skandiaexpressen, "Hamburgeren" Alfred Nobel.
Disse togene gikk med kursvogner til større byer som Hamburg, München, Basel og Paris.
Det mest langveisfarende tog som i sin tid stoppet i Ed var sovevognsforbindelsen til Moskva via Berlin og Warszawa.
I dag er det kun NSBs Bm73 som stopper her.


Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Ed (Km 44.600)


Msi Ed 32 + 34 (km 44.842)
I alt 1 bilde
Ed
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Ed
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

Ublsi Ed L 2 (Km 45.160)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Driftplatsgräns (Km 45.166)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Ed 21 (Km 45.166)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Äng Hp (Km 45.6)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23077, Grenebacken (Km 45.648)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23085, Bråten (Km 47.938)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hökedalen (Hkd) (48,632)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23094, Norra Hökedalsvägen (Km 51.020)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Haksjön tunnel, søndre åpning (Km 53,3)
I alt 1 bilde
CN 41975 og Haksjön tunnel, søndre åpning
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna
CN 41975 og Haksjön tunnel, søndre åpning
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna

Haksjöns tunnel, nordre åpning (Km 53,3)
I alt 1 bilde
Haksjön tunnel fra nord
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna
Haksjön tunnel fra nord
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna

Hedemarken banvaktstuga (Km 54,46)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23102, Mon (Km 56.457)
I alt 1 bilde
Mon - 18 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Mon - 18 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna

Mon station (Km 56,5)
I alt 1 bilde
Mon station Dalslands Järnväg (Cirka 1944)
© SJ Byggnadsbyrå / Public Domain Mark (PDM)
Finn i Postvogna
Mon station Dalslands Järnväg (Cirka 1944)
© SJ Byggnadsbyrå / Public Domain Mark (PDM)
Finn i Postvogna

Mon 1:51 »Bracka«
Mon - 18 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Mon - 18 juli 2005
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Mon 1 :51 »Bracka«
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mon 1:51 »Bracka«

I den långsträckta huslängan som ligger tätt utmed järnvägen bodde både tulltjänstemän och järnvägsanställda när huset var nytt kring 1890.
Senare, när särskilda bostäder byggdes för tulltjänstemännen, bodde endast järnvägsanställda här. Huset har vackra fönstersnickerier med hålmönster som bildar blommor upptill och profilerade sidostycken.
Byggnaden är faluröd utom på norra långsidans östra del där den är gulmålad.
Mot öster vetter en glasveranda med spetsigt tak över dörren och fönsterrutor med rundande ovansidor.

Mitt på den västra långsidan är också en veranda.
På gårdsplanen på norrsidan ( motsatta sidan från järnvägen ) finns en ganska stor faluröd bod med kantsågade panelbrädor på gaveln.
Mitt på gårdsplanen finns en stor jordkällare med flera ingångar för de olika hushållen.

Arbetarlängan vid Mons station har ett högt kulturhistoriskt värde eftersom den utgör ett tydligt spår från den tid då Mon var av stor betydelse som tullstation och järnvägsstation.

Noen har fått for seg å endre byggets farge ser det ut som.

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Mon 1:51 »Bracka«


Växel. Mon (Mon), lp (Km 56.748)
Mon mot øst
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Mon mot øst
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Mon mot øst
© David Sohlberg
Finn i Postvogna


Nedkoblingstavle Mon - Kornsjø (Km 58.044)
I alt 1 bilde
Mellom Mon og Kornsjø
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellom Mon og Kornsjø
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nedkopplingstavlor används vid skyddssektioner och vid enkla sektionspunkter i kontaktledningen.

Vid skyddssektioner som ibland är urkopplade och ibland inkopplade finns nedkopplingstavlor med en signallampa som är tänd när skyddssektionen är spänningsförande.

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Nedkoblingstavle Mon - Kornsjø (Km 58.044)


Nedkopplingstavla Kornsjø - Mon (Km 58.164)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dals högen Hp (Km 62,479)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 23111, Dals Högen (Km 62.490)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Ko L1 (Km 63.412) (Norsk km 170.280)
Kornsjø den 6 juni 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Norsk signal på svensk side ved Kornsjø
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kornsjø den 6 juni 2005
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ublsi (Ko L 1) med linjeplatsfunktion.
Kontrollbekräftar växeln vid Mon.
Forrigler sporveksel i Mon

Legg til informasjon om 52 - Kornsjö - Dals Rostock – Skälebol (Dalslands Järnväg) - Ublsi Ko L1 (Km 63.412) (Norsk km 170.280)


Hastighetsignal 80 km/t (Km 63.114)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infhsi B (svensk km 63.412, norsk km 170.280)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Riksgrensen (norsk km 170.118 svensk km 63.575

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hector Rail på Grensebrua, Kornsjø
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

Utkjørhovedsignal M og O
I alt 1 bilde
Kornsjø mot Sverige
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kornsjø mot Sverige
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Kornsjø (Km 169.201)
I alt 1 bilde
Kornsjø 7.6.06
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Kornsjø 7.6.06
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna

Kornsjö (Km 169.120)
Kornsjø 169 km fra Kristiania
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Kornsjø den 23 sept 2006
© Hans-G Larsson
Finn i Postvogna
Kornsjø
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kornsjø 169 km fra Kristiania
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Utfhsi N , L (Km 168.950)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skandiapilen i ett gammelt album
I alt 1 bilde
Fra ett gammelt album (Skandiapilen)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fra ett gammelt album (Skandiapilen)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

andre
Transport av BM68 - på väg hem - Dals-Rostock
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Teåker
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kornsjø med nattog fra Stockholm / Malmö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Transport av BM68 - på väg hem - Dals-Rostock
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com