Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Baner og stasjoner > 315 Magdeburg - Halberstadt - Thale
Støtt oss
Ukens Bilde
SJ Rc6 1402 i Duved
Fotograf: Hannes Lindgren

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
NSB type 18c 242 og 24?
Fotograf: Ziener Woldstad (Samling Åshild Woldstad)

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Di4 654 i tog 472 midt på Saltfjellet
Fotograf: Mads Eilertsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


315 Magdeburg - Halberstadt - Thale

Banans historiaBandelen Magdeburg - Halberstadt


Banan Magdeburg - Halberstadt öppnades under sommaren 1843. Orterna längs banan profiterade av banan varför det uppkom flera önskemål av andra orter, bl.a. Wanzleben, att också få järnväg. I framtiden kommer banan Magdeburg - Halberstadt att moderniseras, i samband med detta ska persontågen inte längre stanna i Blumenberg.


Bandelen Halberstadt - Thale

Det hände under året 1858 att Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft beslutade att bygga en järnväg till Thale. Industrin i Quedlinburg, bruket i Thale och den ökande turismen garanterade goda intäkter. Lite problematiskt var linjeförningen, men slutligan valde man mellan Halberstadt och Quedlinburg den östliga lösningen via Wegeleben. Med detta slippades både terrängproblem och bönderna i Harsleben som vägrade att sälja marken. 1860 fick man lovet att bygga och 2 juli 1862 invigdes hela banan. Dagen efter började den ordinarie trafiken med i början fyra tågpar. År 2014 är det 19 par som går.

Under åren 1907 - 1910 utbyggdes linjen med dubbelspår. Sommar 1909 gick 15 persontågspar, under sommaren 1930 var det tretton samt ett dagligt expresståg till hufvudstaden. Efter Andra världskriget tog Röda armén över. Det demonterades mycket, bl.a. linjens andra spår. Sedan dess är det enkelspår.

Det var redan år 1907 att Thale fick en annan järnvägsanslutning. 30 juni togs banan Blankenburg - Thale Bodetal i drift av bolaget Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn. Sedan 5 april 1908 trafikerades hela banan Blankenburg - Quedlinburg som hade då en gren till Thale som anslutade med ett triangelspår. Det var speciellt bruket i Thale som använde denna banan för godstrafiken. En direkt spårförbindelse mellan stationerna i Thale fanns ej, men högst sannolikt via brukets industribana. År 1969 slutade persontrafiken mellan Quedlinburg och Thale, spårläget var för dårligt. 1973 var det också slut mellan Blankenburg och Thale. Fram till 1993 fanns godstrafiken mellan Blankenburg och Thale kvar, 1999 lades banan ned.


1 april 1949 övertogs HBE av Deutsche Reichsbahn, för att skilja stationerna bättre fick Reichsbahnhof det nya namnet Thale Hbf. Sommaren 1980 gick där 15 persontåg och ett expresståg till Berlin. Under 1980-talet var banan ett känt resmål bland järnvägsintresserade, det var fortsatt ångloksdrift. Den slutade 29 oktober 1988.

Med Wende förlorade vår linje mycket av dess tidigare betydelse. Godstrafiken bröt samman och persontrafiken föll starkt, många bolag upphörde att producera.


Aktuell trafik
Veolia-Verkehr Sachsen-Anhalt sköter persontrafiken under varumärket [i]Harz-Elbe-Express[/i] med dieselmotorvagnar serie 640 och 648 (alltså type Lint). Aktuellt går snabba regionaltåg i timmestrafik som mötas i Blumenberg, men stannar inte för resenärsutbyte. Den som ska till Blumenberg tar lokaltåget som går mellan Magdeburg och Oschersleben. Trafiken är normalt varannan timme, varje timme endast under rusningstiden. Det är mest genomgående tåg Magdeburg - Halberstadt - Thale med tågdelning i Halberstadt. Därmed får också Blankenburg och Wernigerode direkta förbindelser med Magdeburg.


Viktiga mellanstationer

Magdeburg där linjen börjar har en egen sida.


Blumenberg: Det var bönderna och godsägarna som inte ville ha en järnväg i närheten. Drängarna kunde ju byta jobbet och börja där eller flytta till staden. Och: Marken är mycket bra, lössjord, delvist svartjord. Därför kunde Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft (MHE) inte bygga sin stambana via den lilla staden Wanzleben utan tvingades att ta en sträcka som går lite sydligare. Så kom det att banan går förbi Blumenberg.

Blumenberg grundades 1789 och fick några år senare sitt namn efter mannen som grundade gården, Friedrich Georg Graf von der Schulenburg-Blumberg. 1863 instattes Preussens första ångplog där.

Den första sidobanan som utgick från Blumenberg öppnades 1881 och ledde via Egeln till Staßfurt. Brunkol, alkali och sockerbetor var det viktigaste som transporterades. Under samma tid förstatligades MHE. 1883 kom banan från Blumenberg via Vanzleben, Klein Wanzleben och Seehausen till Eilsleben (på banan Magdeburg - Helmstedt). 1896 öppnades Blumenbergs sista bana, till Schönbeck, vid Elbe, på banan Magdeburg - Halle. Nästan 100 år var Blumenberg en viktig järnvägsknutpunkt, men själva byn hade aldrig några 100 invånare.

Efter Wende 1989/1990 försvann godstrafiken mestadels, men med att delstaterna övertog ansvarigheten för persontrafiken ökade antalet persontåg. Det saknades bara resenärerna; bil och buss var snabbare, speciellt till Magdeburg som är den största staden i området. Därför slutade persontrafiken mellan Blumenberg och Schönebeck samt Blumenberg till Egeln under maj 1999. Under september 2002 var det också slut mellan Egeln och Staßfurt samt Blumenberg och Eilsleben (denna bana har lite godstrafik fram till den nya sockerfabriken i Wanzleben kvar).

 

Halberstadt har en egen sida.


Wegeleben: Här avgår banan som leder via Aschersleben till Halle. Den öppnades i tre etapper: 1865 Wegeleben - Aschersleben, 1871 vidare till Könnern och slutligen 1872 fram till Halle.


Quedlinburg: DB-stationen har i dag bara två spår, det tredje perrongspåret är smalspårigt. När stationen var störst hade den 36 spår - mestadels för godstrafiken. Stationshuset stod klart år 1862, 1890 tillkom tillbyggnaden för jänvägsresaurangen, 1885 - 1891 dessutom träkurerna vid spår 1. 1887/1888 tillkom en lokstation, bara lokstallet är kvar. Av dem en gång tre ställverk är bara „Qo” vid infarten från Quedlinburg i drift.


Thale: Snart blev Thales station för liten. Så byggde järnvägsdirektionen Magdeburg (MHE hade under tiden tagits över av staten, en bra affär för ägarna) år 1897 en egen godsstation. Den gamla stationen som numera var endast personstation fick fler uppställningsspår och en liten lokstation i stället för godsspåren.
År 1997 slutade godstrafiken till Thale, stadens godsstation revs senare och ersattes med ett köpcentrum. Ställverket finns kvar i drift, det sköter två signaler och en plankorsning. Direkt vid ställverket öppnades 18 december 2001 hållplatsen Thale Musestieg.


(Text: Sören Heise, februari 2017)

Banans historiaBandelen Magdeburg - Halberstadt


Banan Magdeburg - Halberstadt öppnades under sommaren 1843. Orterna längs banan profiterade av banan varför det uppkom flera önskemål av andra orter, bl.a. Wanzleben, att också få järnväg. I framtiden kommer banan Magdeburg - Halberstadt att moderniseras, i samband med detta ska persontågen inte längre stanna i Blumenberg.


Bandelen Halberstadt - Thale

Det hände under året 1858 att Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft beslutade att bygga en järnväg till Thale. Industrin i Quedlinburg, bruket i Thale och den ökande turismen garanterade goda intäkter. Lite problematiskt var linjeförningen, men slutligan valde man mellan Halberstadt och Quedlinburg den östliga lösningen via Wegeleben. Med detta slippades både terrängproblem och bönderna i Harsleben som vägrade att sälja marken. 1860 fick man lovet att bygga och 2 juli 1862 invigdes hela banan. Dagen efter började den ordinarie trafiken med i början fyra tågpar. År 2014 är det 19 par som går.

Under åren 1907 - 1910 utbyggdes linjen med dubbelspår. Sommar 1909 gick 15 persontågspar, under sommaren 1930 var det tretton samt ett dagligt expresståg till hufvudstaden. Efter Andra världskriget tog Röda armén över. Det demonterades mycket, bl.a. linjens andra spår. Sedan dess är det enkelspår.

Det var redan år 1907 att Thale fick en annan järnvägsanslutning. 30 juni togs banan Blankenburg - Thale Bodetal i drift av bolaget Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn. Sedan 5 april 1908 trafikerades hela banan Blankenburg - Quedlinburg som hade då en gren till Thale som anslutade med ett triangelspår. Det var speciellt bruket i Thale som använde denna banan för godstrafiken. En direkt spårförbindelse mellan stationerna i Thale fanns ej, men högst sannolikt via brukets industribana. År 1969 slutade persontrafiken mellan Quedlinburg och Thale, spårläget var för dårligt. 1973 var det också slut mellan Blankenburg och Thale. Fram till 1993 fanns godstrafiken mellan Blankenburg och Thale kvar, 1999 lades banan ned.


1 april 1949 övertogs HBE av Deutsche Reichsbahn, för att skilja stationerna bättre fick Reichsbahnhof det nya namnet Thale Hbf. Sommaren 1980 gick där 15 persontåg och ett expresståg till Berlin. Under 1980-talet var banan ett känt resmål bland järnvägsintresserade, det var fortsatt ångloksdrift. Den slutade 29 oktober 1988.

Med Wende förlorade vår linje mycket av dess tidigare betydelse. Godstrafiken bröt samman och persontrafiken föll starkt, många bolag upphörde att producera.


Aktuell trafik
Veolia-Verkehr Sachsen-Anhalt sköter persontrafiken under varumärket [i]Harz-Elbe-Express[/i] med dieselmotorvagnar serie 640 och 648 (alltså type Lint). Aktuellt går snabba regionaltåg i timmestrafik som mötas i Blumenberg, men stannar inte för resenärsutbyte. Den som ska till Blumenberg tar lokaltåget som går mellan Magdeburg och Oschersleben. Trafiken är normalt varannan timme, varje timme endast under rusningstiden. Det är mest genomgående tåg Magdeburg - Halberstadt - Thale med tågdelning i Halberstadt. Därmed får också Blankenburg och Wernigerode direkta förbindelser med Magdeburg.


Viktiga mellanstationer

Magdeburg där linjen börjar har en egen sida.


Blumenberg: Det var bönderna och godsägarna som inte ville ha en järnväg i närheten. Drängarna kunde ju byta jobbet och börja där eller flytta till staden. Och: Marken är mycket bra, lössjord, delvist svartjord. Därför kunde Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft (MHE) inte bygga sin stambana via den lilla staden Wanzleben utan tvingades att ta en sträcka som går lite sydligare. Så kom det att banan går förbi Blumenberg.

Blumenberg grundades 1789 och fick några år senare sitt namn efter mannen som grundade gården, Friedrich Georg Graf von der Schulenburg-Blumberg. 1863 instattes Preussens första ångplog där.

Den första sidobanan som utgick från Blumenberg öppnades 1881 och ledde via Egeln till Staßfurt. Brunkol, alkali och sockerbetor var det viktigaste som transporterades. Under samma tid förstatligades MHE. 1883 kom banan från Blumenberg via Vanzleben, Klein Wanzleben och Seehausen till Eilsleben (på banan Magdeburg - Helmstedt). 1896 öppnades Blumenbergs sista bana, till Schönbeck, vid Elbe, på banan Magdeburg - Halle. Nästan 100 år var Blumenberg en viktig järnvägsknutpunkt, men själva byn hade aldrig några 100 invånare.

Efter Wende 1989/1990 försvann godstrafiken mestadels, men med att delstaterna övertog ansvarigheten för persontrafiken ökade antalet persontåg. Det saknades bara resenärerna; bil och buss var snabbare, speciellt till Magdeburg som är den största staden i området. Därför slutade persontrafiken mellan Blumenberg och Schönebeck samt Blumenberg till Egeln under maj 1999. Under september 2002 var det också slut mellan Egeln och Staßfurt samt Blumenberg och Eilsleben (denna bana har lite godstrafik fram till den nya sockerfabriken i Wanzleben kvar).

 

Halberstadt har en egen sida.


Wegeleben: Här avgår banan som leder via Aschersleben till Halle. Den öppnades i tre etapper: 1865 Wegeleben - Aschersleben, 1871 vidare till Könnern och slutligen 1872 fram till Halle.


Quedlinburg: DB-stationen har i dag bara två spår, det tredje perrongspåret är smalspårigt. När stationen var störst hade den 36 spår - mestadels för godstrafiken. Stationshuset stod klart år 1862, 1890 tillkom tillbyggnaden för jänvägsresaurangen, 1885 - 1891 dessutom träkurerna vid spår 1. 1887/1888 tillkom en lokstation, bara lokstallet är kvar. Av dem en gång tre ställverk är bara „Qo” vid infarten från Quedlinburg i drift.


Thale: Snart blev Thales station för liten. Så byggde järnvägsdirektionen Magdeburg (MHE hade under tiden tagits över av staten, en bra affär för ägarna) år 1897 en egen godsstation. Den gamla stationen som numera var endast personstation fick fler uppställningsspår och en liten lokstation i stället för godsspåren.
År 1997 slutade godstrafiken till Thale, stadens godsstation revs senare och ersattes med ett köpcentrum. Ställverket finns kvar i drift, det sköter två signaler och en plankorsning. Direkt vid ställverket öppnades 18 december 2001 hållplatsen Thale Musestieg.


(Text: Sören Heise, februari 2017)Magdeburg Hbf (0,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Magdeburg-Buckau (3,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Beyendorf (8,3)
Beyendorf: Perrongen. Svårt att bestämma vad som är rakt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Beyendorf: Ingången
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Beyendorf: Perrongen. Svårt att bestämma vad som är rakt
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Dodendorf (10,2)
Dodendorf: Perrongbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Dodendorf, W 2
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Dodendorf: Perrongbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Dodendorf: Tåget till Magdeburg passerade just
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Osterweddingen (12,7)
Osterweddingen: 640 124 som RB till Oschersleben
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Osterweddingen: Stationshuset är privatägt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Osterweddingen: Försignalen tillhör Dodendorf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Osterweddingen: 640 124 som RB till Oschersleben
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Langenweddingen (15,8)
Langenweddingen: Perrongbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Langenweddingen: Stationshuset är modernt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Langenweddingen: Stationshuset är ur funktion
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Langenweddingen: Vägen till stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Blumenberg (21,1)
Blumenberg, tåg till Halberstadt ankommer
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Blumenberg, ställverket Bw
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Blumenberg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Blumenberg
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Hadmersleben (31,1)
Hadmersleben: Gångtunneln
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hadmersleben: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hadmersleben: Ställverket
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hadmersleben: Gångtunneln
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Oschersleben (Bode) (38,2)
Oschersleben: Plankorsningen Anderslebener Str. som ska stängas
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Oschersleben: Dåvarande ställverk Of vid Schermcker Str. där en bro byggs
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Oschersleben: Plankorsningen Anderslebener Str. som ska stängas
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Oschersleben: Plankorsningen Fabrikstr. som ska stängas
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Hordorf † (42,8)
Hordorf: Perrongen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Hordorf: Plankorsningen och stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hordorf: Perrongen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hordorf: Minnessten
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Krottorf † (45,7)
Krottorf: Den gamla stationen sett från plankorsningen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Krottorf: Den gamla stationen sett från plankorsningen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Krottorf: Vy mot Halberstadt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Krottorf: Det gamla stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Nienhagen (b. Halberstadt) (48.5)
Nienhagen: Vy över stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Nienhagen: Vattentornet och stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Nienhagen: Vy över stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Nienhagen: Tåget från Magdeburg ankommer
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Groß Quenstedt (53,3)
Gr. Quenstedt: Perrongbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gr. Quenstedt: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Gr. Quenstedt: Perrongbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Gr. Quenstedt: Interiörbild
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Halberstadt (58,5)
Halberstadt, Centralstationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Halberstadt, Centralstationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Halberstadt, Centralstationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Wegeleben (65,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ditfurt (70,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Quedlinburg (76,9)
Quedlinburg: Det nya lokstallet
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 19 bilder - se alle
Quedlinburg: Utgången till tunneln
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Quedlinburg: Planövergången vid ställverket
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Quedlinburg: Perrongen. Till vänster ingången i stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Neinstedt (82,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Thale Musestieg (85,5)
Thale: Godsstationens ställverk med HEX-VT 801
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Thale: Godsstationens ställverk med HEX-VT 801
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Thale Musestieg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Thale Hbf (86,8)
Thale: Ställverk och signal
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Mot världen: Thale Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Thale: På väg mot centralstationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Thale: B 2
© Sören Heise
Finn i Postvogna


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com