Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 126 - Göteborg C - Malmö C - Köbenhavn H
Støtt oss
Ukens Bilde
Cargo Net 41901 med El16 2203 ved Brålanda
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Västtågen til Åmål med X61 043 ved Nuntorp
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Minnesund bru
Fotograf: Tom-Inge Kjensli

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


126 - Göteborg C - Malmö C - Köbenhavn H

Historikk

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en privat jernbane mellom Varberg og Halmstad via Falkenberg.
Den 75 km lange banan var ferdig bygget i 1886.
Den 1 januar 1896 ble Mellersta Hallands Järnväg oppkjøpt av Statens Järnvägar. Banen kom deretter til å inngå i Västkustbanan.

Vi i Norge ser vel oftest Västkustbanan nordfra og sørover, men det er slik at Göteborg-Hallands Järnväg først ble åpnet i 1888 som en fortsettelse fra Varberg til Göteborg. Bergslagernas Järnvägar som allerede drev banen fra Göteborg mot Kornsjø og Norge hadde eierinteresser i Göteborg-Hallands Järnväg og så en mulighet til å kunne forbinde Oslo med København via en ny jernbaneferge til Danmark, fra Helsingborg til Helsingør.
Denne togfergeforbindelsen ble åpnet i 1892.

Den Svenske Riksdagen var etterhvert blitt urolig for at togtrafikken sørover mot Danmark og Europa etterhvert helt skulle falle på private hender, derfor ble disse privatbanene fra Skåne opp gjennom Halland til Göteborg oppkjøpt av Statens Järnväger og Västkustbanan var en sammenhengende statsbane i 1896.

 


 

Sydvästen var det första bolaget som slog SJ i en statlig upphandling om tågtrafik i Sverige.
I december 1998 lade de beslag på sträckan Göteborg–Halmstad–Malmö som de börjar trafikera den 10 januari 2000.

Sydvästen
 började köra tåg på Västkustbanan den 7 januari 2000.
Under påsken i mitten av april märktes det för allmänheten som tidigare bara ryktats bland personal inom järnvägen: att Sydvästen inom kort skulle kasta in handduken.
Flera tåg i den hårda påsktrafiken bestod av bara lok och två vagnar.
Andra tåg skulle ersättas med buss men företaget de hade avtalet med hade inte fått betalt för sina tidigare räkningar och vägrade därför att köra för dem. 


29 april bekräftades att Sydvästen begärt sig i konkurs.
Konkursförvaltaren drev sedan verksamheten fram till 10 maj.
Den 11 maj var alla fjärrtåg på Västkustbanan inställda och ersattes av närmare 50 bussar. Från den 12 maj körde SJ efter i stort sett samma tidtabell som Sydvästen kört.
Rikstrafiken betalade kostnaderna för bussarna den 11 maj och ersatte SJ för att de fortsatte köra tågtrafiken med ett pris som motsvarade två tredjedelar av det pris som SJ lagt i sitt anbud vid upphandlingen för att köra hela året 2000. 


Sydvästen hade lagt ett bud på en krona för hela år 2000.
Man räknade med att få in tillräckligt på biljettintäkterna. 
Så blev det förstås inte.

Tekst: Staffan Sävenfjord
 

 


 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Historikk

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en privat jernbane mellom Varberg og Halmstad via Falkenberg.
Den 75 km lange banan var ferdig bygget i 1886.
Den 1 januar 1896 ble Mellersta Hallands Järnväg oppkjøpt av Statens Järnvägar. Banen kom deretter til å inngå i Västkustbanan.

Vi i Norge ser vel oftest Västkustbanan nordfra og sørover, men det er slik at Göteborg-Hallands Järnväg først ble åpnet i 1888 som en fortsettelse fra Varberg til Göteborg. Bergslagernas Järnvägar som allerede drev banen fra Göteborg mot Kornsjø og Norge hadde eierinteresser i Göteborg-Hallands Järnväg og så en mulighet til å kunne forbinde Oslo med København via en ny jernbaneferge til Danmark, fra Helsingborg til Helsingør.
Denne togfergeforbindelsen ble åpnet i 1892.

Den Svenske Riksdagen var etterhvert blitt urolig for at togtrafikken sørover mot Danmark og Europa etterhvert helt skulle falle på private hender, derfor ble disse privatbanene fra Skåne opp gjennom Halland til Göteborg oppkjøpt av Statens Järnväger og Västkustbanan var en sammenhengende statsbane i 1896.

 


 

Sydvästen var det första bolaget som slog SJ i en statlig upphandling om tågtrafik i Sverige.
I december 1998 lade de beslag på sträckan Göteborg–Halmstad–Malmö som de börjar trafikera den 10 januari 2000.

Sydvästen
 började köra tåg på Västkustbanan den 7 januari 2000.
Under påsken i mitten av april märktes det för allmänheten som tidigare bara ryktats bland personal inom järnvägen: att Sydvästen inom kort skulle kasta in handduken.
Flera tåg i den hårda påsktrafiken bestod av bara lok och två vagnar.
Andra tåg skulle ersättas med buss men företaget de hade avtalet med hade inte fått betalt för sina tidigare räkningar och vägrade därför att köra för dem. 


29 april bekräftades att Sydvästen begärt sig i konkurs.
Konkursförvaltaren drev sedan verksamheten fram till 10 maj.
Den 11 maj var alla fjärrtåg på Västkustbanan inställda och ersattes av närmare 50 bussar. Från den 12 maj körde SJ efter i stort sett samma tidtabell som Sydvästen kört.
Rikstrafiken betalade kostnaderna för bussarna den 11 maj och ersatte SJ för att de fortsatte köra tågtrafiken med ett pris som motsvarade två tredjedelar av det pris som SJ lagt i sitt anbud vid upphandlingen för att köra hela året 2000. 


Sydvästen hade lagt ett bud på en krona för hela år 2000.
Man räknade med att få in tillräckligt på biljettintäkterna. 
Så blev det förstås inte.

Tekst: Staffan Sävenfjord
 

 


 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 Göteborg C
Gøteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
©Mikael Johansson G 12/1-07
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Gøteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stasjonsklokke på Gøteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


VGJ huset
Utsikt fra 13 etg mot VGJ huset og bangården
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utsikt fra 13 etg mot VGJ huset og bangården
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
SJ Burggrevegatan 4 i Göteborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DLC Göteborg
Am
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Överrsiktsbild
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Am
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna


Lurkebo
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna

Förgreningen mot Västkustbanan
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skansen Westgötha Leijon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skansen Lejonet
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ublsi G 899
I alt 1 bilde
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gubberoviadukten
Under Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Öresundståg på Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Gårdatunneln vestre side
I alt 1 bilde
Gårdatunneln vestre side
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gårdatunneln vestre side
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Liseberg
Liseberg sett fra slingrende tog
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Liseberg sett fra slingrende tog
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gårdatunneln syd
Gårdatunneln syd siden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gårdatunneln syd siden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gårdatunnelen sett mot Almedal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Almedal syd (Km 4,678)
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
Linje mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna

Lackarebäck (Km 7)
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mölndals Nedre (Km 8,013)
Mdn
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Mölndal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mdn
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna

Kållered (Km 13,572)
Ra 847 i Kållered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
VTA X11 3205 spänningslös i Kållered
© Nils-Erik Prånge
Finn i Postvogna
Ra 847 i Kållered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Lindome (Km 17,882)
I alt 1 bilde
Lindome.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lindome.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Anneberg (Km 22,381)
I alt 1 bilde
X61 408 i Anneberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
X61 408 i Anneberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Ledsgård (Km 23,505)
I alt 1 bilde
Ledsgård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ledsgård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kungsbacka Hede (Km 25,146)
Kungsbacka Hede hp
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kungsbacka Hede hp
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kungsbacka Hede hp mot syd
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Kungsbacka (Km 28,121)
Kungsbacka station
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kungsbacka station
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Fjärås † (Km 36,44)
I alt 1 bilde
Rc2 1091 med tåg 463, Göteborg C - Helsingborg F (16:00 - 19:06), på mötesspåret i Fjärås (†1996)
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Rc2 1091 med tåg 463, Göteborg C - Helsingborg F (16:00 - 19:06), på mötesspåret i Fjärås (†1996)
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna

Lekarekulle (Km 42,434)
I alt 1 bilde
Tåg 11044, Malmö C - Göteborg C (12:08 - 15:20), med X31K / ET 4522+4568 i Lekarekulle
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Tåg 11044, Malmö C - Göteborg C (12:08 - 15:20), med X31K / ET 4522+4568 i Lekarekulle
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna

Åsa † (Km 47,146) (gamle station)
I alt 1 bilde
Kryssing på Åsa gamle station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kryssing på Åsa gamle station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Åsa
Åsa station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Åsa station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åsa nya station sett från bilparkeringen och busshållplatsen
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Interiör Åsa station
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna


Frillesås (Km 52,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Värö
Värö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Värö stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Värö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Viskan
Gammel bru over Viskan ved Åskloster.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Rc2 1086 ved Viskan med Storabokser på slep
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Öresundståg 1056 passerer Viskan på vei mot Göteborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Elva Viskan renner ut i Klosterfjorden og Kattegatt straks nord for Åskloster, cirka 15 kilometer fra Varberg.

Legg til informasjon om 126 - Göteborg C - Malmö C - Köbenhavn H - Bru over Viskan


Åskloster (Km 64,238)
I alt 1 bilde
Åskloster.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åskloster.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tångaberg (Km 69,235)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Varberg
Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Varberg stasjon, nordsiden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg - uten stolpefilter
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Hamra
Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellom Hamra og Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tyllered
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Torebo
Torebo (Teo)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Torebo (Teo)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Torebo (Teo)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Torebo (Teo) ved Falkenberg på Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Falkenberg † (Bare godstrafikk)
Falkenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Rc6 1390 med rst 607 i Falkenberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Falkenberg i stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Falkenberg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Falkenberg P
Togsett 7 på vei inn til Falkenberg P
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg - informasjonstavle med blindeskrift !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Falkenberg P
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ny stasjon på Västkustbanan, åpnet 15 juni 2008 -( Forkortes Fabp )

Legg til informasjon om 126 - Göteborg C - Malmö C - Köbenhavn H - Falkenberg P


Falkenberg - Heberg
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Falkenberg - Heberg 2
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Falkenberg - Heberg 3
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Falkenberg - Heberg 4
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Falkenberg - Heberg 5
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Herting
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Heberg
Heberg station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Heberg station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brännarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Brännarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Biskopstorp
I alt 1 bilde
Biskopstorp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Biskopstorp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Furet
I alt 1 bilde
Furet. HNJ til höyre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Furet. HNJ til höyre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Halmstad C
Vi kjører inn i Halmstad
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Halmstad den 12 feb 2007 togsett 33 og 27
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Halmstad Rbg
Halmstad godsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad godsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kistinge
I alt 1 bilde
Kistinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kistinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Eldsberga
Eldsberga
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eldsberga
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eldsberga
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eldsberga.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Laholm V
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laholm station,Halland län mot Göteborg
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Båstad N
1401 med tog til Båstad
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Båstad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad station
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Opphold på Båstad Norra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Tunnelinnslag Hallandsåsen nord under bygging
Båstad nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Peter Flink
Finn i Postvogna

Hallandsåsen nord
I alt 1 bilde
Hallandsås nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hallandsås nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tunnel under Hallandsås (invigd 2015)
Hallandsås i 200 km/t
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tåg 25169 genom Hallandsåsen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Hallandsås i 200 km/t
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Båstad Södra † (Nedlagt bane 2015)
Båstad stasjon juli 2005 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 21 bilder - se alle
Båstad södra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad station, Skåne län
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Båstad station, Skåne län
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Planovergang † Lyavägen (Nedlagt bane 2015)
I alt 1 bilde
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Planovergang †: Nötte Backar (Nedlagt bane 2015)
I alt 1 bilde
Planovergang: Nötte Backar i Båstad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Planovergang: Nötte Backar i Båstad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Privat planovergang ved Sinarp Smedja † (Nedlagt bane 2015)
I alt 1 bilde
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Linjebilder Båstad Södra - Grevie † (Nedlagt bane 2015)
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad - Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


104 meter over havet ved Grevie † (Nedlagt bane 2015)
I alt 1 bilde
104 m over havet
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
104 m over havet
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Grevie † (Nedlagt bane 2015)
Grevie på Hallandsåsen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stopp i Grevie
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Förslövsholm † (Nedlagt bane 2015)
Rc med regionaltåg 395 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Rc med regionaltåg 395 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Rc6 1398 med regionaltåg 394 söder V. Grevie
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Förslöv † (Nedlagt bane 2015)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Linjebilder Grevie - Vejbyslätt † (Nedlagt bane 2015)
Västkustbanan ved Killeröds byaväg i Förslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X2 2040 med tåg 478 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna


Tunnelinnslag Hallandsåsen syd under bygging
Sommaren 1997 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Bare ett uferdig HØL 14 juli 2005 Hallandsåsen syd
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sommaren 1997 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Hallandsåsen syd
I alt 1 bilde
Møter dagen i Förslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Møter dagen i Förslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Förslöv (Ny stasjon 2015)
Förslöv station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Förslöv station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Förslöv station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vejbyslätt
Ved søndre side av Hallandsåsen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Lingvallen
Lingvallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lingvallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lingvallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Barkåkra
I alt 1 bilde
Barkåkra sett mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Barkåkra sett mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Linjebilder Lingvallen - Ängelholm
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ängelholms havsbad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ängelholm
Innfart sydfra i Ängelholm
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Samling i Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Vegeholm
I alt 1 bilde
Togsett 4368 i Vegeholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Togsett 4368 i Vegeholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kattarp
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ödåkra
Forbikjøring i Ödåkra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ödåkra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forbikjøring i Ödåkra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DSB CL1514 i Ödåkra ved Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Maria
Maria station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Maria station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Maria station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Linjebilder Maria - Helsingborg C
I alt 1 bilde
Helsingborg mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bro över Strandvägen
I alt 1 bilde
Bro över Strandvägen i Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bro över Strandvägen i Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Helsingborg F †
Helsingborg F den 6 august 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Helsingborg F den 6 august 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg F
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg F sett från färjan
© Hubert G. Königer
Finn i Postvogna


Helsingborg C - Knutpunkten
Helsingborg C - Knutpunkten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Helsingborg C - Knutpunkten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Knutpunkten i Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Helsingborg gbg (Hbgb)
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna

© stein dolplads
Finn i Postvogna


Ramlösa
I alt 1 bilde

© stein dolplads
Finn i Postvogna

© stein dolplads
Finn i Postvogna

Rydebäck
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Glumslöv
Utsikt fra Glumslöv mot Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Utsikt fra Glumslöv mot Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nå gjelder å gjemme seg godt, heretter. Glumslöv stasjon aug 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellom Rydebäck og Glumslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Tunnel i Glumslöv
I alt 1 bilde
UB2X 2520 i front, deretter UB2 2873 - URB2K 2606 - UB2 2905 - UA2K 2744 - UA22901 og X2 2012, tog 497 Göteborg C - Malmö C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
UB2X 2520 i front, deretter UB2 2873 - URB2K 2606 - UB2 2905 - UA2K 2744 - UA22901 og X2 2012, tog 497 Göteborg C - Malmö C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Landskrona Ö
Landskrona
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Landskrona Ö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Landskrona
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Landskrona C
I alt 1 bilde
Landskrona C.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Landskrona C.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Häljarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dösjebro
I alt 1 bilde
Dösjebo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dösjebo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kävlinge
Så sovar Kävlinge.
© Gergely Goda
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kävlinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kävlinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tickets please!
© Gergely Goda
Finn i Postvogna


Gunnesbo
I alt 1 bilde
Gunnesbo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gunnesbo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Lund C
Lund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vi ankommer straks til ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
BNE har ankommet Lund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ansluter till Södra Stambanan och går på gemensam sträcka till Malmö C

Legg til informasjon om 126 - Göteborg C - Malmö C - Köbenhavn H - Lund C


Hjärup
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åkarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Burlöv
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Malmö Gbg
Malmö godsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Malmö godsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eg 3104 med tog
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Malmö C
Nybygg på Malmö C.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Blue Train reisende sjekker inn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nybygg på Malmö C.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Toghallen på Malmö C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


andre
Navn på tunnelen ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Laholm - Båstad den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
Vy från Västkustbanan 3
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
X2 489 Göteborg - Malmö ved Morup
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com