Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H)
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc2 1066 med sand I lasten, her mellom Kil og Deje
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde


126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H)

Beskrivelse

Göteborg-Hallands Järnväg, GHB
Mellersta Hallands Järnväg (MHJ)
Skåne-Hallands järnväg (SHJ) (Strekningen mellom Helsingborg og Halmstad, via Kattarp og Ängelholm)
Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ)

Historikk

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en privat jernbane mellom Varberg og Halmstad via Falkenberg.
Den 75 km lange banan var ferdig bygget i 1886.
Den 1 januar 1896 ble Mellersta Hallands Järnväg oppkjøpt av Statens Järnvägar. Banen kom deretter til å inngå i Västkustbanan.

Vi i Norge ser vel oftest Västkustbanan nordfra og sørover, men det er slik at Göteborg-Hallands Järnväg først ble åpnet i 1888 som en fortsettelse fra Varberg til Göteborg. Bergslagernas Järnvägar som allerede drev banen fra Göteborg mot Kornsjø og Norge hadde eierinteresser i Göteborg-Hallands Järnväg og så en mulighet til å kunne forbinde Oslo med København via en ny jernbaneferge til Danmark, fra Helsingborg til Helsingør.
Denne togfergeforbindelsen ble åpnet i 1892.

Den Svenske Riksdagen var etterhvert blitt urolig for at togtrafikken sørover mot Danmark og Europa etterhvert helt skulle falle på private hender, derfor ble disse privatbanene fra Skåne opp gjennom Halland til Göteborg oppkjøpt av Statens Järnväger og Västkustbanan var en sammenhengende statsbane i 1896.

 

1996.06.01 – 2001.09.03 gikk ikke nattogene Oslo–København inn til Göteborg Central.
I denne perioden kjørte nattogene forbindelsen mellom Gubbero - Olskroken.
Det gikk et pendeltog mellom Göteborg C og Mölndals Nedre i den første perioden, dette opphørte da nattogene overgikk til å være et norsk-dansk trafikkprosjekt.
I denne trafikkperioden gikk nattogene uten stopp for reisende mellom Kornsjø og Helsingborg


 

Sydvästen var det första bolaget som slog SJ i en statlig upphandling om tågtrafik i Sverige.
I december 1998 lade de beslag på sträckan Göteborg–Halmstad–Malmö som de börjar trafikera den 10 januari 2000.

Sydvästen
 började köra tåg på Västkustbanan den 7 januari 2000.
Under påsken i mitten av april märktes det för allmänheten som tidigare bara ryktats bland personal inom järnvägen: att Sydvästen inom kort skulle kasta in handduken.
Flera tåg i den hårda påsktrafiken bestod av bara lok och två vagnar.
Andra tåg skulle ersättas med buss men företaget de hade avtalet med hade inte fått betalt för sina tidigare räkningar och vägrade därför att köra för dem. 


29 april bekräftades att Sydvästen begärt sig i konkurs.
Konkursförvaltaren drev sedan verksamheten fram till 10 maj.
Den 11 maj var alla fjärrtåg på Västkustbanan inställda och ersattes av närmare 50 bussar. Från den 12 maj körde SJ efter i stort sett samma tidtabell som Sydvästen kört.
Rikstrafiken betalade kostnaderna för bussarna den 11 maj och ersatte SJ för att de fortsatte köra tågtrafiken med ett pris som motsvarade två tredjedelar av det pris som SJ lagt i sitt anbud vid upphandlingen för att köra hela året 2000. 


Sydvästen hade lagt ett bud på en krona för hela år 2000.
Man räknade med att få in tillräckligt på biljettintäkterna. 
Så blev det förstås inte.

Tekst: Staffan Sävenfjord
 

 


 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Del av veggmaleri på Göteborg C
[bilde]
Del av veggmaleri på Göteborg C
Stasjonsklokke på Gøteborg C
[bilde]
Stasjonsklokke på Gøteborg C

Beskrivelse

Göteborg-Hallands Järnväg, GHB
Mellersta Hallands Järnväg (MHJ)
Skåne-Hallands järnväg (SHJ) (Strekningen mellom Helsingborg og Halmstad, via Kattarp og Ängelholm)
Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ)

Historikk

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en privat jernbane mellom Varberg og Halmstad via Falkenberg.
Den 75 km lange banan var ferdig bygget i 1886.
Den 1 januar 1896 ble Mellersta Hallands Järnväg oppkjøpt av Statens Järnvägar. Banen kom deretter til å inngå i Västkustbanan.

Vi i Norge ser vel oftest Västkustbanan nordfra og sørover, men det er slik at Göteborg-Hallands Järnväg først ble åpnet i 1888 som en fortsettelse fra Varberg til Göteborg. Bergslagernas Järnvägar som allerede drev banen fra Göteborg mot Kornsjø og Norge hadde eierinteresser i Göteborg-Hallands Järnväg og så en mulighet til å kunne forbinde Oslo med København via en ny jernbaneferge til Danmark, fra Helsingborg til Helsingør.
Denne togfergeforbindelsen ble åpnet i 1892.

Den Svenske Riksdagen var etterhvert blitt urolig for at togtrafikken sørover mot Danmark og Europa etterhvert helt skulle falle på private hender, derfor ble disse privatbanene fra Skåne opp gjennom Halland til Göteborg oppkjøpt av Statens Järnväger og Västkustbanan var en sammenhengende statsbane i 1896.

 

1996.06.01 – 2001.09.03 gikk ikke nattogene Oslo–København inn til Göteborg Central.
I denne perioden kjørte nattogene forbindelsen mellom Gubbero - Olskroken.
Det gikk et pendeltog mellom Göteborg C og Mölndals Nedre i den første perioden, dette opphørte da nattogene overgikk til å være et norsk-dansk trafikkprosjekt.
I denne trafikkperioden gikk nattogene uten stopp for reisende mellom Kornsjø og Helsingborg


 

Sydvästen var det första bolaget som slog SJ i en statlig upphandling om tågtrafik i Sverige.
I december 1998 lade de beslag på sträckan Göteborg–Halmstad–Malmö som de börjar trafikera den 10 januari 2000.

Sydvästen
 började köra tåg på Västkustbanan den 7 januari 2000.
Under påsken i mitten av april märktes det för allmänheten som tidigare bara ryktats bland personal inom järnvägen: att Sydvästen inom kort skulle kasta in handduken.
Flera tåg i den hårda påsktrafiken bestod av bara lok och två vagnar.
Andra tåg skulle ersättas med buss men företaget de hade avtalet med hade inte fått betalt för sina tidigare räkningar och vägrade därför att köra för dem. 


29 april bekräftades att Sydvästen begärt sig i konkurs.
Konkursförvaltaren drev sedan verksamheten fram till 10 maj.
Den 11 maj var alla fjärrtåg på Västkustbanan inställda och ersattes av närmare 50 bussar. Från den 12 maj körde SJ efter i stort sett samma tidtabell som Sydvästen kört.
Rikstrafiken betalade kostnaderna för bussarna den 11 maj och ersatte SJ för att de fortsatte köra tågtrafiken med ett pris som motsvarade två tredjedelar av det pris som SJ lagt i sitt anbud vid upphandlingen för att köra hela året 2000. 


Sydvästen hade lagt ett bud på en krona för hela år 2000.
Man räknade med att få in tillräckligt på biljettintäkterna. 
Så blev det förstås inte.

Tekst: Staffan Sävenfjord
 

 


 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 Göteborg C
Göteborg Central fra trikkeholdeplassen utenfor Nordstan
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Göteborg C 19-12-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Del av veggmaleri på Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Göteborg Central fra trikkeholdeplassen utenfor Nordstan
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna


VGJ huset
SJ Burggrevegatan 4 i Göteborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utsikt fra 13 etg mot VGJ huset og bangården
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
SJ Burggrevegatan 4 i Göteborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DLC Göteborg
Am
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Överrsiktsbild
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Am
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna


Lurkebo
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna

Förgreningen mot Västkustbanan
Skansen Westgötha Leijon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Forgreningen mot Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skansen Westgötha Leijon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skansen Lejonet
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ublsi G 899
I alt 1 bilde
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gubberoviadukten
Rc6 1407 på vei til Kalmar
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
3140 på Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Öresundståg på Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Under Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

1996.06.01 – 2001.09.03 gikk ikke nattogene Oslo–København inn til Göteborg Central.
I denne perioden kjørte nattogene forbindelsen mellom Gubbero - Olskroken.
Det gikk et pendeltog mellom Göteborg C og Mölndals Nedre i den første perioden, dette opphørte da nattogene overgikk til å være et norsk-dansk trafikkprosjekt.
I denne trafikkperioden gikk nattogene uten stopp for reisende mellom Kornsjø og Helsingborg


Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Gubberoviadukten


Gårdatunneln vestre side
I alt 1 bilde
Gårdatunneln vestre side
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gårdatunneln vestre side
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Liseberg
Liseberg sett fra slingrende tog
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Liseberg sett fra slingrende tog
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gårdatunneln syd
Gårdatunneln syd siden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gårdatunneln syd siden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gårdatunnelen sett mot Almedal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Almedal syd (Km 4,678)
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
Linje mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna

Lackarebäck (Km 7)
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Mölndals Nedre (Km 8,013)
Mdn
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna
Mölndal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mdn
© Mikael Johansson
Finn i Postvogna

Kållered (Km 13,572)
Ra 847 i Kållered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
VTA X11 3205 spänningslös i Kållered
© Nils-Erik Prånge
Finn i Postvogna
Ra 847 i Kållered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Lindome (Km 17,882)
I alt 1 bilde
Lindome.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lindome.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Anneberg (Km 22,381)
I alt 1 bilde
X61 408 i Anneberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
X61 408 i Anneberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Ledsgård (Km 23,505)
I alt 1 bilde
Ledsgård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ledsgård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kungsbacka Hede (Km 25,146)
Kungsbacka Hede hp
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kungsbacka Hede hp
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kungsbacka Hede hp mot syd
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna

Kungsbacka (Km 28,121)
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kungsbacka station
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X11 3211 i Kungsbacka
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Tunnel, Hammargård, tunnelåpning nord, 201 meter (Km 30.658)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Hammargård, tunnelåpning syd, 201 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjärås † (Km 36,44)
I alt 1 bilde
Rc2 1091 med tåg 463, Göteborg C - Helsingborg F (16:00 - 19:06), på mötesspåret i Fjärås (†1996)
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Rc2 1091 med tåg 463, Göteborg C - Helsingborg F (16:00 - 19:06), på mötesspåret i Fjärås (†1996)
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna

Tunnel, Fjärås, tunnelåpning nord, 350 meter (Km 37.945)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Fjärås, tunnelåpning syd, 350 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lekarekulle (Lek) (Km 40.880)
I alt 1 bilde
Tåg 11044, Malmö C - Göteborg C (12:08 - 15:20), med X31K / ET 4522+4568 i Lekarekulle
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Tåg 11044, Malmö C - Göteborg C (12:08 - 15:20), med X31K / ET 4522+4568 i Lekarekulle
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna

Lekarekulle † (Km 42,434) (gamle station)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åsa † (Km 47,146) (gamle station)
I alt 1 bilde
Kryssing på Åsa gamle station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kryssing på Åsa gamle station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Åsa (Åsa) hp (Km 45.707)
Interiör Åsa station
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Åsa station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åsa nya station sett från bilparkeringen och busshållplatsen
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Interiör Åsa station
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna


Tunnel, Åsa, tunnelåpning nord, 1849 meter (Km 46.451)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Åsa, tunnelåpning syd, 1849 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Frillesås (Km 52,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Löftaskog, tunnelåpning nord, 142 meter (Km 52.758)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Löftaskog, tunnelåpning syd, 142 meter (Km 52.765)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)
I alt 1 bilde
Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Belysning: Belysning finns.
Gångbanor: Breda kanalisationslock finns mellan tunnelväggarna och spårens utsidor
Kommunikation: Nödtelefoner finns i tunneln.
Utrymningsvägar: Via tunnelmynningarna.
Återsamlingsplats: Finns ej.
Anslutningsvägar: Finns ej

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)


Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning syd, 153 meter (Km 54.651)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Industrivägen i bru over Västkustbanan
I alt 1 bilde
Industrivägen i bru over Västkustbanan i Värö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Industrivägen i bru over Västkustbanan i Värö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sidebane til Värö Bruk
Rc4 1299 (lev. 1981-02-25) med tåg 5284 (Halmstad rbg 15:30 - Sävenäs rbg 18:13) på sidotågväg i Värö klockan 16:42 (-6)
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna
Värö stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rc4 1299 (lev. 1981-02-25) med tåg 5284 (Halmstad rbg 15:30 - Sävenäs rbg 18:13) på sidotågväg i Värö klockan 16:42 (-6)
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna

Värö (Vrö) (Km 61.600)
Värö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Värö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rm 1259 (lev. 1977-04-04) med tåg 15170 (Malmö gbg 11:27 - Sävenäs rbg 17:40) på sidotågväg i Värö
© Jens Dahlström
Finn i Postvogna

Bru over Viskan
Rc2 1086 ved Viskan med Storabokser på slep
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rc2 1086 ved Viskan med Storabokser på slep
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Öresundståg 1056 passerer Viskan på vei mot Göteborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tidligere bru over Viskan
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gammel bru over Viskan ved Åskloster.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Elva Viskan renner ut i Klosterfjorden og Kattegatt straks nord for Åskloster, cirka 15 kilometer fra Varberg.

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Tidligere bru over Viskan


Åskloster (Km 64,238)
I alt 1 bilde
Åskloster.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åskloster.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tångaberg (Km 69,235)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Til / fra Viskadalsbanan
Varberg stasjon, nordsiden. Utfart mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg stasjon, nordsiden. Utfart mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg stasjon, nordsiden. Utfart mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Getterövägen i bru over Västkustbanan
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Spor mot Varberg Hamn
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Varberg tidligere godsbanegård [Höyre side av banegården]
I alt 1 bilde
Varberg stasjon, nordsiden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg stasjon, nordsiden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Varberg (Km 77.158)
Varberg.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Varberg.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Grenstation mot Viskadalsbanan / Älvsborgsbanan (Borås - Herrljunga - Uddevalla)

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Varberg (Km 77.158)


Plattformene 2 - 4 [Opprinnelige stasjonen]
X61 419
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X61 419
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Msi (181 ) (Km 77.193)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Plattformsövergång med automatiska bommar (-) (Km 77.210)
Varberg - uten stolpefilter
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg - uten stolpefilter
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi (161 , 163 , 131 , 133 , 135 ) (Km 77.232- 77.326)
I alt 1 bilde
Varberg.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Varberg.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi, 21892, Norra Hamnvägen (Otto Torells gata) (Km 77.385)
X2 på vei mot Malmö
© Martin Nordling
Finn i Postvogna
Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X2 på vei mot Malmö
© Martin Nordling
Finn i Postvogna

Vsi, 21893, Södra Hamnvägen (Km 77.493)
I alt 1 bilde
Södra infarten Varberg
© Martin Nordling
Finn i Postvogna
Södra infarten Varberg
© Martin Nordling
Finn i Postvogna

Prästgatan i bru over Västkustbanan
I alt 1 bilde
Vi nærmer oss Varberg
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Vi nærmer oss Varberg
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Lasarettsgatan i bru over Västkustbanan
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bro over Ringvägen
I alt 1 bilde
Öresundståg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Öresundståg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Västkustbanan mellom Ringvägen og Sanatoriegatan i Varberg
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Sanatorievägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 21899, Stora Apelviken (Apelviksleden) (Km 80.387)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vägskyddsanläggning utan vsi, 21901, Apelviken GF (Km 80.900)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 21902, Hobbyvägen (Km 81.453)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 61735, Österleden (Km 82.208)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 21906, Kolyckevägen (Km 83.733)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hamra (Km 83.980)
Mellom Hamra og Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellom Hamra og Varberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Tyllered (Tye) (Km 93.527)
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tyllered
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Torebo (Teo) (Km 102.405)
Torebo (Teo) ved Falkenberg på Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Ktl haveri
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Torebo (Teo) ved Falkenberg på Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Torebo (Teo) ved Falkenberg på Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Falkenberg † (Bare godstrafikk)
Falkenberg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Rc6 1390 med rst 607 i Falkenberg
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Svensk middelkontrollampe
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Falkenberg personstation (Fabp) (Km 107.472)
Togsett 7 på vei inn til Falkenberg P
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg P
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Falkenberg sett opp ned
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Tunnel, Tröingeberg, tunnelåpning nord, 1170 meter (Km 107.930)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Tröingeberg, tunnelåpning syd, 1170 meter
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Tunnel, Skrea Backe, tunnelåpning nord, 575 meter (Km 112.885)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Skrea Backe, tunnelåpning syd, 575 meter
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Falkenberg - Heberg 4
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Falkenberg - Heberg 5
I alt 1 bilde
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Finn i Postvogna

Herting
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Heberg (He) (Km 119.285)
Brännarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Heberg station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brännarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Brännarp (Bp) (Km 130.985)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Margreteberg, tunnelåpning nord, 530 meter (Km 133.300)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Margreteberg, tunnelåpning syd, 530 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Skogsby, tunnelåpning nord, 220 meter (Km 137.250)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Skogsby, tunnelåpning syd, 220 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Biskopstorp (Btp) (Km 141.356)
I alt 1 bilde
Biskopstorp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Biskopstorp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Furet (Fur) (Km 149.266)
I alt 1 bilde
Furet. HNJ til höyre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Furet. HNJ til höyre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Halmstad C (Hd) (Km 151.594)
Halmstad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Halmstad den 12 feb 2007 togsett 33 og 27
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Halmstad Rbg
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Halmstad godsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kistinge
I alt 1 bilde
Kistinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kistinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Eldsberga
Eldsberga.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Eldsberga
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eldsberga
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eldsberga.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Laholm V
Laholm station,Halland län mot Göteborg
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laholm station,Halland län mot Köpenhamn
© Jack Andresen
Finn i Postvogna


Båstad N
Båstad stasjon med Ra987 under SJK Kör 40
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Björn Hellberg holder foredrag på Båstad Norra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad station
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Båstad norra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Tunnelinnslag Hallandsåsen nord under bygging

© Peter Flink
Finn i Postvogna
Båstad nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Peter Flink
Finn i Postvogna
I 2005 ble det installert en ny 3200 tonn tung tunnelboremaskin til 500 millioner kroner.

En spesielt komplisert del av tunnelen fryses ned med en saltløsning som holder 40 kuldegrader. I 2010 var det første av to tunnelrør ferdigboret, og i 2013 det andre.

Hallandsås består av mest gneis, med en god andel amfibolitt og diabas, henholdsvis en metamorf og en vulkansk bergart. Men berget i Hallandsås var sterkt forvitret og oppsprukket.

Det førte til at den første boremaskinen kjørte seg fast tidlig. Slike bruker hydraulisk trykk til å skaffe mothold mot berget. Men berget var så dårlig at det ga etter. Som om ikke det var nok, sank den flere tusen tonn tunge boremaskinen et stykke ned i grunnen.

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Tunnelinnslag Hallandsåsen nord under bygging


Hallandsåsen nord
I alt 1 bilde
Hallandsås nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hallandsås nord
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hallandsåstunnelen er en 8,6 kilometer lang jernbanetunnel under Hallandsåsen i Båstad i Sverige. Tunnelen kostet rundt 10 milliarder svenske kroner, og er Sveriges lengste jernbanetunnel.

Den ble åpnet 8. desember 2015.
Den består av to separate tunnelløp og erstatter en svingete, enkeltsporet linje fra 1885.

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Hallandsåsen nord


Tunnel under Hallandsås (invigd 2015)
Hallandsås i 200 km/t
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tåg 25169 genom Hallandsåsen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Hallandsås i 200 km/t
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hallandsås består av mest gneis, med en god andel amfibolitt og diabas, henholdsvis en metamorf og en vulkansk bergart.
Berget i Hallandsås var sterkt forvitret og oppsprukket noe som gjorde at den første tunnelboremaskinen satte seg fast ganske tidlig inn i tunnelen.

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Tunnel under Hallandsås (invigd 2015)


Hallandsåsen syd
I alt 1 bilde
Møter dagen i Förslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Møter dagen i Förslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Den høyeste hastigheten som blir tillatt i tunnelen er 200 km/t, men den er dimensjonert for å takle hastigheter opp til 250 km/t.

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Hallandsåsen syd


Tunnelinnslag Hallandsåsen syd under bygging
Bare ett uferdig HØL 14 juli 2005 Hallandsåsen syd
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bare ett uferdig HØL 14 juli 2005 Hallandsåsen syd
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sommaren 1997 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Förslöv (Ny stasjon 2015)
Förslöv station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rälslevernas till tunneln genom Hallandsåsen
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Förslöv station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Förslöv station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vejbyslätt
Grevie - Ängelholm den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Lingvallen
Lingvallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lingvallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lingvallen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Barkåkra
I alt 1 bilde
Barkåkra sett mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Barkåkra sett mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Linjebilder Lingvallen - Ängelholm
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ängelholms havsbad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ängelholm
Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 20 bilder - se alle
Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Samling i Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innfart sydfra i Ängelholm
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


Vegeholm
I alt 1 bilde
Togsett 4368 i Vegeholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Togsett 4368 i Vegeholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kattarp
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kattarp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ödåkra
Ödåkra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ödåkra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Forbikjøring i Ödåkra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DSB CL1514 i Ödåkra ved Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Maria
Maria station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Maria station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Maria station
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Linjebilder Maria - Helsingborg C
I alt 1 bilde
Helsingborg mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bro över Strandvägen
I alt 1 bilde
Bro över Strandvägen i Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bro över Strandvägen i Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Helsingborg F †
Helsingborg Ferge, her var det stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Helsingborg F
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sporløst i Helsingborg F
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg Ferge, her var det stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Helsingborg C - Knutpunkten
Helsingborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Helsingborg C - Knutpunkten
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Helsingborg C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Knutpunkten i Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Helsingborg gbg (Hbgb)

© stein dolplads
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna


Ramlösa
I alt 1 bilde

© stein dolplads
Finn i Postvogna

© stein dolplads
Finn i Postvogna

Rydebäck
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Glumslöv
Glumslöv sett mot Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Utsikt fra Glumslöv mot Helsingborg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nå gjelder å gjemme seg godt, heretter. Glumslöv stasjon aug 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mellom Rydebäck og Glumslöv
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Tunnel i Glumslöv
I alt 1 bilde
UB2X 2520 i front, deretter UB2 2873 - URB2K 2606 - UB2 2905 - UA2K 2744 - UA22901 og X2 2012, tog 497 Göteborg C - Malmö C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
UB2X 2520 i front, deretter UB2 2873 - URB2K 2606 - UB2 2905 - UA2K 2744 - UA22901 og X2 2012, tog 497 Göteborg C - Malmö C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Landskrona Ö
Landskrona Ö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Landskrona Ö
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Landskrona
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Landskrona C
I alt 1 bilde
Landskrona C.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Landskrona C.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Häljarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dösjebro
I alt 1 bilde
Dösjebo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dösjebo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Kävlinge
Kävlinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Kävlinge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kävlinge, gamle Västkustbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Så sovar Kävlinge.
© Gergely Goda
Finn i Postvogna


Gunnesbo
I alt 1 bilde
Gunnesbo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gunnesbo
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Lund C
Vi ankommer straks til ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vi ankommer straks til ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
BNE har ankommet Lund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lund
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ansluter till Södra Stambanan och går på gemensam sträcka till Malmö C

Legg til informasjon om 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H) - Lund C


Hjärup
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åkarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Burlöv
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Malmö Gbg
Eg 3104 med tog
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Malmö godsbanegård
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Eg 3104 med tog
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Malmö C
Ikke helt etter geografien
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Der arbejdes på citytunnelen ved Malmø C på trods af vejret
© Anders Vartman
Finn i Postvogna
Malmö C
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
STOPP, var det her
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


andre
Båstad syd den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
©Jan Haugen
©
Finn i Postvogna
Navn på tunnelen ?
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Båstad syd den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com