Jernbane.Net

Hjem > Sverige > Jernbaner og jernbanestasjoner i Sverige > 126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H)
Støtt oss
Ukens Bilde
Bøla bru mellom Stod og Starrgrasmyra (km 155.6115)
Fotograf: Mads Eivind Eilertsen

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Tmy 101 med tog mot Hällefors ved Släbråten
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Bm. 68.23. med tog 403 syd for Minnesund.
Fotograf: Johnny Vaaler

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


126 - Västkustbanan: Göteborg C - Malmö C - (Köbenhavn H)

Beskrivelse

Göteborg-Hallands Järnväg, GHB
Mellersta Hallands Järnväg (MHJ)
Skåne-Hallands järnväg (SHJ) (Strekningen mellom Helsingborg og Halmstad, via Kattarp og Ängelholm)
Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ)

Historikk

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en privat jernbane mellom Varberg og Halmstad via Falkenberg.
Den 75 km lange banan var ferdig bygget i 1886.
Den 1 januar 1896 ble Mellersta Hallands Järnväg oppkjøpt av Statens Järnvägar. Banen kom deretter til å inngå i Västkustbanan.

Vi i Norge ser vel oftest Västkustbanan nordfra og sørover, men det er slik at Göteborg-Hallands Järnväg først ble åpnet i 1888 som en fortsettelse fra Varberg til Göteborg. Bergslagernas Järnvägar som allerede drev banen fra Göteborg mot Kornsjø og Norge hadde eierinteresser i Göteborg-Hallands Järnväg og så en mulighet til å kunne forbinde Oslo med København via en ny jernbaneferge til Danmark, fra Helsingborg til Helsingør.
Denne togfergeforbindelsen ble åpnet i 1892.

Den Svenske Riksdagen var etterhvert blitt urolig for at togtrafikken sørover mot Danmark og Europa etterhvert helt skulle falle på private hender, derfor ble disse privatbanene fra Skåne opp gjennom Halland til Göteborg oppkjøpt av Statens Järnväger og Västkustbanan var en sammenhengende statsbane i 1896.

 

1996.06.01 – 2001.09.03 gikk ikke nattogene Oslo–København inn til Göteborg Central.
I denne perioden kjørte nattogene forbindelsen mellom Gubbero - Olskroken.
Det gikk et pendeltog mellom Göteborg C og Mölndals Nedre i den første perioden, dette opphørte da nattogene overgikk til å være et norsk-dansk trafikkprosjekt.
I denne trafikkperioden gikk nattogene uten stopp for reisende mellom Kornsjø og Helsingborg


 

Sydvästen var det första bolaget som slog SJ i en statlig upphandling om tågtrafik i Sverige.
I december 1998 lade de beslag på sträckan Göteborg–Halmstad–Malmö som de börjar trafikera den 10 januari 2000.

Sydvästen
 började köra tåg på Västkustbanan den 7 januari 2000.
Under påsken i mitten av april märktes det för allmänheten som tidigare bara ryktats bland personal inom järnvägen: att Sydvästen inom kort skulle kasta in handduken.
Flera tåg i den hårda påsktrafiken bestod av bara lok och två vagnar.
Andra tåg skulle ersättas med buss men företaget de hade avtalet med hade inte fått betalt för sina tidigare räkningar och vägrade därför att köra för dem. 


29 april bekräftades att Sydvästen begärt sig i konkurs.
Konkursförvaltaren drev sedan verksamheten fram till 10 maj.
Den 11 maj var alla fjärrtåg på Västkustbanan inställda och ersattes av närmare 50 bussar. Från den 12 maj körde SJ efter i stort sett samma tidtabell som Sydvästen kört.
Rikstrafiken betalade kostnaderna för bussarna den 11 maj och ersatte SJ för att de fortsatte köra tågtrafiken med ett pris som motsvarade två tredjedelar av det pris som SJ lagt i sitt anbud vid upphandlingen för att köra hela året 2000. 


Sydvästen hade lagt ett bud på en krona för hela år 2000.
Man räknade med att få in tillräckligt på biljettintäkterna. 
Så blev det förstås inte.

Tekst: Staffan Sävenfjord
 

 


 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Del av veggmaleri på Göteborg C
[bilde]
Del av veggmaleri på Göteborg C
Stasjonsklokke på Gøteborg C
[bilde]
Stasjonsklokke på Gøteborg C

Beskrivelse

Göteborg-Hallands Järnväg, GHB
Mellersta Hallands Järnväg (MHJ)
Skåne-Hallands järnväg (SHJ) (Strekningen mellom Helsingborg og Halmstad, via Kattarp og Ängelholm)
Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ)

Historikk

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en privat jernbane mellom Varberg og Halmstad via Falkenberg.
Den 75 km lange banan var ferdig bygget i 1886.
Den 1 januar 1896 ble Mellersta Hallands Järnväg oppkjøpt av Statens Järnvägar. Banen kom deretter til å inngå i Västkustbanan.

Vi i Norge ser vel oftest Västkustbanan nordfra og sørover, men det er slik at Göteborg-Hallands Järnväg først ble åpnet i 1888 som en fortsettelse fra Varberg til Göteborg. Bergslagernas Järnvägar som allerede drev banen fra Göteborg mot Kornsjø og Norge hadde eierinteresser i Göteborg-Hallands Järnväg og så en mulighet til å kunne forbinde Oslo med København via en ny jernbaneferge til Danmark, fra Helsingborg til Helsingør.
Denne togfergeforbindelsen ble åpnet i 1892.

Den Svenske Riksdagen var etterhvert blitt urolig for at togtrafikken sørover mot Danmark og Europa etterhvert helt skulle falle på private hender, derfor ble disse privatbanene fra Skåne opp gjennom Halland til Göteborg oppkjøpt av Statens Järnväger og Västkustbanan var en sammenhengende statsbane i 1896.

 

1996.06.01 – 2001.09.03 gikk ikke nattogene Oslo–København inn til Göteborg Central.
I denne perioden kjørte nattogene forbindelsen mellom Gubbero - Olskroken.
Det gikk et pendeltog mellom Göteborg C og Mölndals Nedre i den første perioden, dette opphørte da nattogene overgikk til å være et norsk-dansk trafikkprosjekt.
I denne trafikkperioden gikk nattogene uten stopp for reisende mellom Kornsjø og Helsingborg


 

Sydvästen var det första bolaget som slog SJ i en statlig upphandling om tågtrafik i Sverige.
I december 1998 lade de beslag på sträckan Göteborg–Halmstad–Malmö som de börjar trafikera den 10 januari 2000.

Sydvästen
 började köra tåg på Västkustbanan den 7 januari 2000.
Under påsken i mitten av april märktes det för allmänheten som tidigare bara ryktats bland personal inom järnvägen: att Sydvästen inom kort skulle kasta in handduken.
Flera tåg i den hårda påsktrafiken bestod av bara lok och två vagnar.
Andra tåg skulle ersättas med buss men företaget de hade avtalet med hade inte fått betalt för sina tidigare räkningar och vägrade därför att köra för dem. 


29 april bekräftades att Sydvästen begärt sig i konkurs.
Konkursförvaltaren drev sedan verksamheten fram till 10 maj.
Den 11 maj var alla fjärrtåg på Västkustbanan inställda och ersattes av närmare 50 bussar. Från den 12 maj körde SJ efter i stort sett samma tidtabell som Sydvästen kört.
Rikstrafiken betalade kostnaderna för bussarna den 11 maj och ersatte SJ för att de fortsatte köra tågtrafiken med ett pris som motsvarade två tredjedelar av det pris som SJ lagt i sitt anbud vid upphandlingen för att köra hela året 2000. 


Sydvästen hade lagt ett bud på en krona för hela år 2000.
Man räknade med att få in tillräckligt på biljettintäkterna. 
Så blev det förstås inte.

Tekst: Staffan Sävenfjord
 

 


 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 Göteborg C
Frokost med utsikt
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 24 bilder - se alle
Samtidig ankomst till Göteborg C
© Ulrik Martinussen
Søk etter bildet i Forumene
Göteborg C sett fra 13 etg på Hotel Post
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Blandet arkitektur
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
VGJ huset
Utsikt fra 13 etg mot VGJ huset og bangården
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Utsikt fra 13 etg mot VGJ huset og bangården
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
VGJ i VGJhuset
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
VGJ i VGJhuset
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DLC Göteborg
Am
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
Överrsiktsbild
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
Am
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
Lurkebo
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
©Mikael Johansson Lurkebo
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
©Mikael Johansson
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i ForumeneFörgreningen mot Västkustbanan
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Forgreningen mot Västkustbanan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Skansen Westgötha Leijon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ublsi G 899
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Liseberg - Göteborg C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneGubberoviadukten
Under Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 10 bilder - se alle
Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
X11 3141 på Gubberoviadukten
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gårdatunneln vestre side
Gårdatunneln vestre side
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Gårdatunneln vestre side
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLiseberg
Liseberg station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Liseberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Liseberg sett fra slingrende tog
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Liseberg station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gårdatunneln syd
Gårdatunneln syd siden
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Gårdatunneln syd siden
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gårdatunnelen sett mot Almedal
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKm 4.300 - Km 4.257 Mellansignal 972 og 970
Tog fra Kalmar passerer Msi 972 mellom Almedal og Liseberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tog fra Kalmar passerer Msi 972 mellom Almedal og Liseberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneAlmedal syd (Km 4,678)
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Linje mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Søk etter bildet i Forumene
Mölndal - Liseberg 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Søk etter bildet i ForumeneLackarebäck (Km 7)
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Mölndal - Liseberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneMölndals Nedre (Km 8,013)
Mdn
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Mölndal
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Mdn
© Mikael Johansson
Søk etter bildet i ForumeneKållered (Km 13,572)
VTA X11 3205 spänningslös i Kållered
© Nils-Erik Prånge
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
VTA X11 3205 spänningslös i Kållered
© Nils-Erik Prånge
Søk etter bildet i Forumene
Ra 847 i Kållered
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLindome (Km 17,882)
Lindome.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Lindome.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneAnneberg (Km 22,381)
X61 408 i Anneberg
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
X61 408 i Anneberg
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i ForumeneLedsgård (Km 23,505)
Ledsgård
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ledsgård
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKungsbacka Hede (Km 25,146)
Kungsbacka Hede hp
© Hermann S. Franer
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Kungsbacka Hede hp
© Hermann S. Franer
Søk etter bildet i Forumene
Kungsbacka Hede hp mot syd
© Hermann S. Franer
Søk etter bildet i ForumeneKungsbacka (Km 28,121)
Kungsbacka station
© Hermann S. Franer
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Kungsbacka
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tunnel, Hammargård, tunnelåpning nord, 201 meter (Km 30.658)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Hammargård, tunnelåpning syd, 201 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fjärås † (Km 36,44)
Rc2 1091 med tåg 463, Göteborg C - Helsingborg F (16:00 - 19:06), på mötesspåret i Fjärås (†1996)
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Rc2 1091 med tåg 463, Göteborg C - Helsingborg F (16:00 - 19:06), på mötesspåret i Fjärås (†1996)
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i ForumeneTunnel, Fjärås, tunnelåpning nord, 350 meter (Km 37.945)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Fjärås, tunnelåpning syd, 350 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lekarekulle (Lek) (Km 40.880)
Tåg 11044, Malmö C - Göteborg C (12:08 - 15:20), med X31K / ET 4522+4568 i Lekarekulle
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tåg 11044, Malmö C - Göteborg C (12:08 - 15:20), med X31K / ET 4522+4568 i Lekarekulle
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i ForumeneLekarekulle † (Km 42,434) (gamle station)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åsa † (Km 47,146) (gamle station)
Kryssing på Åsa gamle station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kryssing på Åsa gamle station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneÅsa (Åsa) hp (Km 45.707)
Interiör Åsa station
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Åsa station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Åsa nya station sett från bilparkeringen och busshållplatsen
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i Forumene
Interiör Åsa station
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i Forumene
Tunnel, Åsa, tunnelåpning nord, 1849 meter (Km 46.451)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Åsa, tunnelåpning syd, 1849 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Frillesås (Km 52,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Löftaskog, tunnelåpning nord, 142 meter (Km 52.758)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Löftaskog, tunnelåpning syd, 142 meter (Km 52.765)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)
Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tunnel, Stråvalla, tunnelåpning nord, 153 meter (Km 54.637)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneTunnel, Stråvalla, tunnelåpning syd, 153 meter (Km 54.651)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Industrivägen i bru over Västkustbanan
Industrivägen i bru over Västkustbanan i Värö
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Industrivägen i bru over Västkustbanan i Värö
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneSidebane til Värö Bruk
Rc4 1299 (lev. 1981-02-25) med tåg 5284 (Halmstad rbg 15:30 - Sävenäs rbg 18:13) på sidotågväg i Värö klockan 16:42 (-6)
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Värö stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Rc4 1299 (lev. 1981-02-25) med tåg 5284 (Halmstad rbg 15:30 - Sävenäs rbg 18:13) på sidotågväg i Värö klockan 16:42 (-6)
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i ForumeneVärö (Vrö) (Km 61.600)
Värö
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Värö
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Rm 1259 (lev. 1977-04-04) med tåg 15170 (Malmö gbg 11:27 - Sävenäs rbg 17:40) på sidotågväg i Värö
© Jens Dahlström
Søk etter bildet i ForumeneBru over Viskan
Rc2 1086 ved Viskan med Storabokser på slep
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Rc2 1086 ved Viskan med Storabokser på slep
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Öresundståg 1056 passerer Viskan på vei mot Göteborg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneTidligere bru over Viskan
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tidligere bru over Viskan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gammel bru over Viskan ved Åskloster.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneÅskloster (Km 64,238)
Åskloster.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Åskloster.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneTångaberg (Km 69,235)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Til / fra Viskadalsbanan
Varberg stasjon, nordsiden. Utfart mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Varberg stasjon, nordsiden. Utfart mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Varberg stasjon, nordsiden. Utfart mot Borås til venstre
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneGetterövägen i bru over Västkustbanan
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Spor mot Varberg Hamn
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Varberg tidligere godsbanegård [Höyre side av banegården]
Varberg stasjon, nordsiden
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Varberg stasjon, nordsiden
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVarberg (Km 77.158)
Varberg.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Varberg.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Varberg
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Plattformene 2 - 4 [Opprinnelige stasjonen]
Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
X61 419
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i ForumeneMsi (181 ) (Km 77.193)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Plattformsövergång med automatiska bommar (-) (Km 77.210)
Varberg.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Varberg.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Varberg - uten stolpefilter
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneMsi (161 , 163 , 131 , 133 , 135 ) (Km 77.232- 77.326)
Varberg.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Varberg.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi, 21892, Norra Hamnvägen (Otto Torells gata) (Km 77.385)
X2 på vei mot Malmö
© Martin Nordling
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
X2 på vei mot Malmö
© Martin Nordling
Søk etter bildet i ForumeneVsi, 21893, Södra Hamnvägen (Km 77.493)
Södra infarten Varberg
© Martin Nordling
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Södra infarten Varberg
© Martin Nordling
Søk etter bildet i ForumenePrästgatan i bru over Västkustbanan
Vi nærmer oss Varberg
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Vi nærmer oss Varberg
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i ForumeneLasarettsgatan i bru over Västkustbanan
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bro over Ringvägen
Öresundståg
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Öresundståg
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i ForumeneVästkustbanan mellom Ringvägen og Sanatoriegatan i Varberg
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Innkjøring til Varberg sydfra.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBru over Sanatorievägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 21899, Stora Apelviken (Apelviksleden) (Km 80.387)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vägskyddsanläggning utan vsi, 21901, Apelviken GF (Km 80.900)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 21902, Hobbyvägen (Km 81.453)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 61735, Österleden (Km 82.208)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 21906, Kolyckevägen (Km 83.733)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hamra (Km 83.980)
Mellom Hamra og Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Västkustbanan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Mellom Hamra og Varberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneTyllered (Tye) (Km 93.527)
Tynnered
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Tyllered
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tyllered
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tyllered
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Torebo (Teo) (Km 102.405)
Torebo (Teo)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
Torebo (Teo)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Torebo (Teo)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Torebo (Teo) ved Falkenberg på Västkustbanan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg † (Bare godstrafikk)
Svensk middelkontrollampe
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
I alt 10 bilder - se alle
Rc6 1390 med rst 607 i Falkenberg
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg i stopp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg personstation (Fabp) (Km 107.472)
Falkenberg P
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg - informasjonstavle med blindeskrift !
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg P
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tunnel, Tröingeberg, tunnelåpning nord, 1170 meter (Km 107.930)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Tröingeberg, tunnelåpning syd, 1170 meter
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i ForumeneTunnel, Skrea Backe, tunnelåpning nord, 575 meter (Km 112.885)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Skrea Backe, tunnelåpning syd, 575 meter
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i ForumeneFalkenberg - Heberg 4
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i ForumeneFalkenberg - Heberg 5
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Falkenberg p - Heberg
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i ForumeneHerting
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Heberg (He) (Km 119.285)
Brännarp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Heberg station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Brännarp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBrännarp (Bp) (Km 130.985)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Margreteberg, tunnelåpning nord, 530 meter (Km 133.300)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Margreteberg, tunnelåpning syd, 530 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Skogsby, tunnelåpning nord, 220 meter (Km 137.250)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tunnel, Skogsby, tunnelåpning syd, 220 meter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Biskopstorp (Btp) (Km 141.356)
Biskopstorp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Biskopstorp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneFuret (Fur) (Km 149.266)
Furet. HNJ til höyre
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Furet. HNJ til höyre
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHalmstad C (Hd) (Km 151.594)
Halmstad Centralstation (Km 151.594)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Halmstad
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Halmstad C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vi kjører inn i Halmstad
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Halmstad Rbg
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Halmstad Rgb
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Halmstad godsbanegård
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKistinge
Kistinge
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kistinge
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneEldsberga
Eldsberga
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Eldsberga
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Eldsberga
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Eldsberga.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Laholm V
Laholm station,Halland län mot Köpenhamn
© Jack Andresen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
Laholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Laholm stasjon
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Båstad N
Båstad N
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 19 bilder - se alle
Båstad nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Båstad nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Rd 2 i Båstad N.
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Tunnelinnslag Hallandsåsen nord under bygging
Båstad nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Båstad nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Båstad nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene

© Peter Flink
Søk etter bildet i ForumeneHallandsåsen nord
Hallandsås nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Hallandsås nord
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneTunnel under Hallandsås (invigd 2015)
Tåg 25169 genom Hallandsåsen
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Her var det hull i berget
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tåg 25169 genom Hallandsåsen
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Hallandsås i 200 km/t
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHallandsåsen syd
Utsikt fra hullet i åsen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
På Sporet (ett eller annet)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Utsikt fra hullet i åsen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Møter dagen i Förslöv
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneTunnelinnslag Hallandsåsen syd under bygging
Bare ett uferdig HØL 14 juli 2005 Hallandsåsen syd
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Bare ett uferdig HØL 14 juli 2005 Hallandsåsen syd
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Sommaren 1997 vid Förslöv
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i ForumeneFörslöv (Ny stasjon 2015)
Förslöv station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Rälslevernas till tunneln genom Hallandsåsen
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Förslöv station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Förslöv station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVejbyslätt
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Lingvallen
Lingvallen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Lingvallen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Lingvallen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBarkåkra
Ny holdeplass ved Skälderviken
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Ny holdeplass ved Skälderviken
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Barkåkra sett mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLinjebilder Lingvallen - Ängelholm
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Grevie - Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ängelholms havsbad
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ängelholm
Ängelholm den 12 feb 2007
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 20 bilder - se alle
Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Museumstog ? Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Innfart sydfra i Ängelholm
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Vegeholm
Togsett 4368 i Vegeholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Togsett 4368 i Vegeholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKattarp
Kattarp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
Kattarp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Kattarp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Kattarp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ödåkra
Ödåkra
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Ödåkra
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Forbikjøring i Ödåkra
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DSB CL1514 i Ödåkra ved Helsingborg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneMaria
Maria station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Maria station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Maria station
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLinjebilder Maria - Helsingborg C
Helsingborg mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Helsingborg mot Ängelholm
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBro över Strandvägen
Bro över Strandvägen i Helsingborg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Bro över Strandvägen i Helsingborg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Snart badesesong
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHelsingborg F †
Helsingborg F
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Helsingborg F den 6 august 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Helsingborg 14 juli 2005
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Helsingborg Ferge, her var det stopp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Helsingborg C - Knutpunkten
Helsingborg C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Helsingborg C - Knutpunkten
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Helsingborg C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Knutpunkten i Helsingborg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Helsingborg gbg (Hbgb)
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
V5 i Helsingborg den 5 aug 2006.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Helsingborg ved Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Scandiline siste dagen med ferge til København
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
Ramlösa

© stein dolplads
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© stein dolplads
Søk etter bildet i ForumeneRydebäck
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Glumslöv
Nå gjelder å gjemme seg godt, heretter. Glumslöv stasjon aug 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Utsikt fra Glumslöv mot Helsingborg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Nå gjelder å gjemme seg godt, heretter. Glumslöv stasjon aug 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Mellom Rydebäck og Glumslöv
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tunnel i Glumslöv
UB2X 2520 i front, deretter UB2 2873 - URB2K 2606 - UB2 2905 - UA2K 2744 - UA22901 og X2 2012, tog 497 Göteborg C - Malmö C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
UB2X 2520 i front, deretter UB2 2873 - URB2K 2606 - UB2 2905 - UA2K 2744 - UA22901 og X2 2012, tog 497 Göteborg C - Malmö C
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLandskrona Ö
Landskrona Ö
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Landskrona Ö
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Landskrona
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLandskrona C
Landskrona C.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Landskrona C.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHäljarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Dösjebro
Dösjebo
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Dösjebo
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKävlinge
Kävlinge, gamle Västkustbanan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
Kävlinge
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Så sovar Kävlinge.
© Gergely Goda
Søk etter bildet i Forumene
Kävlinge, UB7X 3951 + X7 256
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
Gunnesbo
Gunnesbo
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Gunnesbo
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLund C
Lund
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Vi ankommer straks til ?
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
BNE har ankommet Lund
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Lund
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHjärup
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Åkarp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Burlöv
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Malmö Gbg
Malmö godsbanegård
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Malmö godsbanegård
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Eg 3104 med tog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i ForumeneMalmö C
Innganger fra sørsiden / bysiden
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 21 bilder - se alle
Der arbejdes på citytunnelen ved Malmø C på trods af vejret
© Anders Vartman
Søk etter bildet i Forumene
SJ automater og den Kungliga Vänthall
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Kaffe för hjemtur
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
andre
Öresundståg 1057 ved Åskloster
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 15 bilder - se alle
©Jan Haugen
©
Søk etter bildet i Forumene
Laholm - Båstad den 12 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Søk etter bildet i Forumene
Liten billig borr
© Ulf Bergqvist
Søk etter bildet i Forumene
Booking.com
Booking.com