Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Ombygging av Høvik stasjon.
Støtt oss
Ukens Bilde
Km 109 på Valdresbanen
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
A new day is born
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Solgløtt på Steinkjerelva bru
Fotograf: Mads Eilertsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Ombygging av Høvik stasjon.
Høvik stasjon april 2013
[bilde]
Høvik stasjon april 2013
Høvik rives, 2.5.2013
[bilde]
Høvik rives, 2.5.2013
Undergangen på nye Høvik stasjon
[bilde]
Undergangen på nye Høvik stasjon

Historikk

Høvik stasjon er en jernbanestasjon for lokaltoget på Drammenbanen på Høvik i Bærum.
Stasjonen ble åpnet i 1874.

Med utgangspunkt i togets konkurransefortrinn, ny infrastruktur, vekstprognoser samt lokale samordnede areal- og transportplaner etableres et 10-minutters tilbud slik at kunden kan ”kaste klokka” på knutepunktstasjonene Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm.
Tilbudet settes sammen av pendlene:
– Kongsberg – Eidsvoll – Skien/Larvik – Eidsvoll – Drammen – Dal (to ganger pr time)
– Drammen – Lillehammer – Asker – Kongsvinger
Separate spor for lokaltrafikk Asker – Lysaker og Oslo S – Lillestrøm åpner for økt frekvens for fullstoppende lokaltog.
Lillestrøm – Asker pendelen betjenes med 15 minutters frekvens gjennom dagen med to gjennomgående tog til Spikkestad hver time.
Tar vi også med disse togene, får knutepunktstasjonene togavgang hvert 6. minutt.

Det ligger ikke til rette for innføring av overordnede prinsipper med spredning av pendler og liknende før ny Follobane åpner.
Med åpningen av nytt dobbeltspor i vestkorridoren, og tilrettelegging for vending av tog på Høvik, vil endepunktet for tog fra Østfoldbanen flyttes fra Skøyen til Lysaker.
Dermed når jernbanen et stort marked som i dag krever omstigning.
Østfoldbanen er foreslått betjent med et tilbud som i omfang tilsvarer det eksisterende, med timefrekvens på linjene Oslo S – Halden, Skøyen – Mysen og Lysaker – Moss samt halvtimesfrekvens Lysaker – Ski.
Forslaget vil innebære et betydelig løft for togpassasjerer på Østlandet.
De viktigste forbedringene er:
– Fast ti minutters frekvens med knutepunktstoppende tog Asker – Lillestrøm
– Økning fra tre til fem tog pr time i grunnrute Drammen – Oslo
– Økning fra 30 til 15 minutters grunnrute for fullstoppende tog Asker – Lillestrøm
– Økning fra 60 til 30 minutters frekvens for alle stasjoner Leirsund – Jessheim - Dal
– Økning fra 60 til 30 minutters frekvens i grunnrute på Eidsvoll verk
– Reisetidsgevinster for alle passasjerer som følge av ny infrastruktur Sandvika – Lysaker og Tønsberg – Barkåker.
– Flere tog gir bedre kapasitet i rushtidene. Eksempelvis vil det inn til Oslo i perioden 06:30 til 09:30 på virkedager bli tilbudt 32 prosent flere seter fra vest og 40 prosent flere seter fra nordøst.
På Østfoldbanen vil man få en økning på 10 prosent som følge av at gamle 200-seters tog utfases og erstattes av nye og lengre tog.

Norconsult har vært prosjektrådgiver for detalj- og byggeplan for oppdraget med ny stasjon på Høvik. Fagansvarlig arkitekt har vært Birger Heyerdahl fra B. Heyerdahl Sivilarkitekter as, i samarbeid med sivilarkitekt Kate Holm og landskapsarkitekt Hilda Øfsthus, Norconsult.

– Stasjonen er et vendeanlegg for lokaltog. Nettopp vendeanlegget har vært krevende å plassere innenfor et relativt avgrenset område, sier landskapsarkitekt Hilda Øfsthus, Norconsult.

Stasjonen har fått sidestilte 220 meter lange plattformer som tidligere var midtstilte, samt tre vende- og hensettingsspor med innkjøring fra øst. Det er laget innfartsparkering på sørsiden av stasjonen, sykkelparkering flere steder og fra veibrua er det bygget to trapp- og heishus til plattformene.

– Omlag 500 kvm tekniske bygg er integrert bak natursteinsmurer i terrenget. Det har vært en krevende oppgave, spesielt der bygget ligger inntil påkjøringsrampen fra E18. Det har vært et tett samarbeid med Vegvesenet om ny rundkjøring og tiltak i veganlegget og avkjøringsrampe fra E18. Løsningen som ble valgt, var å forme en atkomstplass til heishus på taket til et av de tekniske byggene, og anlegge beplantning på taket videre nedover, på utsiden av rampen, sier arkitekt Kate Holm i Norconsult. Arkitektkontoret Birger Heyerdahl sivilarkitekter har med rene og tydelige flater i strukturen gjort at lysdesigner har kunnet integrere belysningen i arkitekturen. Rene tydelige flater som spiller på lag underbygges og forsterkes ved at det blir benyttet armaturer med god visuell komfort, og med spilehimlingene som en naturlig avskjerming.

Med bidrag fra Jernbaneverket, Norconsult og Birger Heyerdahl har Halvor Næss Belysningsdesigner AS i kategorien «Beste utendørs prosjekt» mottatt Lysprisen 2015 for Høvik stasjon.

I august 2011 åpnet to nye spor i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Det er derfor mulig å stenge de gamle sporene på Drammenbanen på den samme strekningen, slik at alle tog bruker den nye banen. I denne perioden henvises NSBs kunder fra stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm til Ruters ordinære busstilbud i Bærum.


Dette gir mulighet til en kraftig forbedring av togtilbudet. I samråd med togselskapene vil Jernbaneverket derfor lage en helt ny rutemodell. 
Her blir den økte kapasiteten på sporene vest for Oslo innarbeidet i en helhetlig modell som styrker togtilbudet i hele Østlandsområdet.
NSB og Flytoget ønsker at tog østfra som i dag snur på Skøyen eller Oslo S, i framtida skal ha Lysaker som endestasjon.
Dette innebærer behov for egne snuspor i kortest mulig avstand vest for Lysaker. Etter å ha vurdert flere alternativer har Jernbaneverket funnet at Høvik stasjon er den beste plasseringen av et vendeanlegg, både når det gjelder avstanden fra Lysaker og behovet for inngrep i omgivelsene.
Dagens stasjon på Høvik er dessuten lite tidsmessig og har dårlig tilgjengelighet.
Ombyggingen gir en moderne og sikker stasjon som er universelt utformet og tilpasset alle brukergrupper.
Den nye ruteplanen vil gi dobbelt så mange togavganger pr. time fra Høvik og de andre lokalstasjonene langs Drammenbanen.
Skanska har vært hovedentreprenør for prosjektet Høvik stasjon.

Høvik stasjon er universelt utformet både i arkitektur og belysning. Prosjektet har hatt spesiell fokus på å etablere et anlegg som er godt tilgjengelig for alle. 
Ombyggingen av stasjonen har gitt en moderne og sikker stasjon som er tilpasset alle brukergrupper.

Søndag 13. desember 2015 ble de tre stasjonene Høvik, Stabekk og Blommenholm gjenåpnet for rutetrafikk etter et omfattende arbeid.


Gjenåpningen av strekningen måtte utsettes i ett år fordi leveransen av signal- og sikringsanlegget var tilsvarende forsinket. Det var særlig utvikling, tilpasning og av testing av programvaren til den aktuelle anleggstypen, som er ny i Norge, som viste seg tidkrevende.

Dermed er strekningen Lysaker - Sandvika på Drammenbanen åpnet igjen etter nesten to års anleggstid, og totalt skal det ha blitt gjennomført arbeider for rundt én milliard kroner på de tre stasjonene. 

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen mandag 14. desember på Høvik stasjon.

 

Høvik stasjon april 2013
[bilde]
Høvik stasjon april 2013
Høvik rives, 2.5.2013
[bilde]
Høvik rives, 2.5.2013
Undergangen på nye Høvik stasjon
[bilde]
Undergangen på nye Høvik stasjon

Historikk

Høvik stasjon er en jernbanestasjon for lokaltoget på Drammenbanen på Høvik i Bærum.
Stasjonen ble åpnet i 1874.

Med utgangspunkt i togets konkurransefortrinn, ny infrastruktur, vekstprognoser samt lokale samordnede areal- og transportplaner etableres et 10-minutters tilbud slik at kunden kan ”kaste klokka” på knutepunktstasjonene Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm.
Tilbudet settes sammen av pendlene:
– Kongsberg – Eidsvoll – Skien/Larvik – Eidsvoll – Drammen – Dal (to ganger pr time)
– Drammen – Lillehammer – Asker – Kongsvinger
Separate spor for lokaltrafikk Asker – Lysaker og Oslo S – Lillestrøm åpner for økt frekvens for fullstoppende lokaltog.
Lillestrøm – Asker pendelen betjenes med 15 minutters frekvens gjennom dagen med to gjennomgående tog til Spikkestad hver time.
Tar vi også med disse togene, får knutepunktstasjonene togavgang hvert 6. minutt.

Det ligger ikke til rette for innføring av overordnede prinsipper med spredning av pendler og liknende før ny Follobane åpner.
Med åpningen av nytt dobbeltspor i vestkorridoren, og tilrettelegging for vending av tog på Høvik, vil endepunktet for tog fra Østfoldbanen flyttes fra Skøyen til Lysaker.
Dermed når jernbanen et stort marked som i dag krever omstigning.
Østfoldbanen er foreslått betjent med et tilbud som i omfang tilsvarer det eksisterende, med timefrekvens på linjene Oslo S – Halden, Skøyen – Mysen og Lysaker – Moss samt halvtimesfrekvens Lysaker – Ski.
Forslaget vil innebære et betydelig løft for togpassasjerer på Østlandet.
De viktigste forbedringene er:
– Fast ti minutters frekvens med knutepunktstoppende tog Asker – Lillestrøm
– Økning fra tre til fem tog pr time i grunnrute Drammen – Oslo
– Økning fra 30 til 15 minutters grunnrute for fullstoppende tog Asker – Lillestrøm
– Økning fra 60 til 30 minutters frekvens for alle stasjoner Leirsund – Jessheim - Dal
– Økning fra 60 til 30 minutters frekvens i grunnrute på Eidsvoll verk
– Reisetidsgevinster for alle passasjerer som følge av ny infrastruktur Sandvika – Lysaker og Tønsberg – Barkåker.
– Flere tog gir bedre kapasitet i rushtidene. Eksempelvis vil det inn til Oslo i perioden 06:30 til 09:30 på virkedager bli tilbudt 32 prosent flere seter fra vest og 40 prosent flere seter fra nordøst.
På Østfoldbanen vil man få en økning på 10 prosent som følge av at gamle 200-seters tog utfases og erstattes av nye og lengre tog.

Norconsult har vært prosjektrådgiver for detalj- og byggeplan for oppdraget med ny stasjon på Høvik. Fagansvarlig arkitekt har vært Birger Heyerdahl fra B. Heyerdahl Sivilarkitekter as, i samarbeid med sivilarkitekt Kate Holm og landskapsarkitekt Hilda Øfsthus, Norconsult.

– Stasjonen er et vendeanlegg for lokaltog. Nettopp vendeanlegget har vært krevende å plassere innenfor et relativt avgrenset område, sier landskapsarkitekt Hilda Øfsthus, Norconsult.

Stasjonen har fått sidestilte 220 meter lange plattformer som tidligere var midtstilte, samt tre vende- og hensettingsspor med innkjøring fra øst. Det er laget innfartsparkering på sørsiden av stasjonen, sykkelparkering flere steder og fra veibrua er det bygget to trapp- og heishus til plattformene.

– Omlag 500 kvm tekniske bygg er integrert bak natursteinsmurer i terrenget. Det har vært en krevende oppgave, spesielt der bygget ligger inntil påkjøringsrampen fra E18. Det har vært et tett samarbeid med Vegvesenet om ny rundkjøring og tiltak i veganlegget og avkjøringsrampe fra E18. Løsningen som ble valgt, var å forme en atkomstplass til heishus på taket til et av de tekniske byggene, og anlegge beplantning på taket videre nedover, på utsiden av rampen, sier arkitekt Kate Holm i Norconsult. Arkitektkontoret Birger Heyerdahl sivilarkitekter har med rene og tydelige flater i strukturen gjort at lysdesigner har kunnet integrere belysningen i arkitekturen. Rene tydelige flater som spiller på lag underbygges og forsterkes ved at det blir benyttet armaturer med god visuell komfort, og med spilehimlingene som en naturlig avskjerming.

Med bidrag fra Jernbaneverket, Norconsult og Birger Heyerdahl har Halvor Næss Belysningsdesigner AS i kategorien «Beste utendørs prosjekt» mottatt Lysprisen 2015 for Høvik stasjon.

I august 2011 åpnet to nye spor i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Det er derfor mulig å stenge de gamle sporene på Drammenbanen på den samme strekningen, slik at alle tog bruker den nye banen. I denne perioden henvises NSBs kunder fra stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm til Ruters ordinære busstilbud i Bærum.


Dette gir mulighet til en kraftig forbedring av togtilbudet. I samråd med togselskapene vil Jernbaneverket derfor lage en helt ny rutemodell. 
Her blir den økte kapasiteten på sporene vest for Oslo innarbeidet i en helhetlig modell som styrker togtilbudet i hele Østlandsområdet.
NSB og Flytoget ønsker at tog østfra som i dag snur på Skøyen eller Oslo S, i framtida skal ha Lysaker som endestasjon.
Dette innebærer behov for egne snuspor i kortest mulig avstand vest for Lysaker. Etter å ha vurdert flere alternativer har Jernbaneverket funnet at Høvik stasjon er den beste plasseringen av et vendeanlegg, både når det gjelder avstanden fra Lysaker og behovet for inngrep i omgivelsene.
Dagens stasjon på Høvik er dessuten lite tidsmessig og har dårlig tilgjengelighet.
Ombyggingen gir en moderne og sikker stasjon som er universelt utformet og tilpasset alle brukergrupper.
Den nye ruteplanen vil gi dobbelt så mange togavganger pr. time fra Høvik og de andre lokalstasjonene langs Drammenbanen.
Skanska har vært hovedentreprenør for prosjektet Høvik stasjon.

Høvik stasjon er universelt utformet både i arkitektur og belysning. Prosjektet har hatt spesiell fokus på å etablere et anlegg som er godt tilgjengelig for alle. 
Ombyggingen av stasjonen har gitt en moderne og sikker stasjon som er tilpasset alle brukergrupper.

Søndag 13. desember 2015 ble de tre stasjonene Høvik, Stabekk og Blommenholm gjenåpnet for rutetrafikk etter et omfattende arbeid.


Gjenåpningen av strekningen måtte utsettes i ett år fordi leveransen av signal- og sikringsanlegget var tilsvarende forsinket. Det var særlig utvikling, tilpasning og av testing av programvaren til den aktuelle anleggstypen, som er ny i Norge, som viste seg tidkrevende.

Dermed er strekningen Lysaker - Sandvika på Drammenbanen åpnet igjen etter nesten to års anleggstid, og totalt skal det ha blitt gjennomført arbeider for rundt én milliard kroner på de tre stasjonene. 

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen mandag 14. desember på Høvik stasjon.

 Høvik stasjon april 2013
Siste dag med tog forbi Høvik før ombyggingen
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Siste dag med tog forbi Høvik før ombyggingen
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Siste dag med tog forbi Høvik før ombyggingen
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon mai 2013
Enda en bit av Høvik stasjon er borte
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Høvik bygges om
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Høvik bygges om
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Så har de begynt å rive dette bygget også
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon juni 2013
Høvik stasjon. Mindre og mindre igjen.
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Snart ikke mer igjen av Høvik stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon mot øst pr. 12/6-2013
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Siste rest av Høvik stasjon kjøres bort
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon juli 2013
Støpearbeider i gang
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Høvik bro helt stengt i 2 uker
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik bro - rekkverk rives
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Stasjonsbygningen er borte
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon august 2013
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Starten på teknisk bygg Høvik stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon mot øst 26/8-2013
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon bro 26/8-2013
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon september 2013
Grunnmur trappe/heishus Nye Høvik stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Undergang på Nye Høvik stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Grunnmur trappe/heishus Nye Høvik stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon oktober 2013
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon november 2013
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Her snakker vi høytrykkspyler
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Det tekniske huset begynner å reise seg
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon: Teknisk hus
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon desember 2013
Høvik stasjon: Bro over stasjonsområde
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Høvik stasjon: Bro over stasjonsområde
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon: Anleggsområde på østsiden av stasjonen
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon januar 2014
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon februar 2014
Høvik stasjon: Østsiden av stasjonen sett fra nord
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Høvik stasjon: Østsiden av stasjonen sett fra nord
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon: Støping av støttemur på vestsiden
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon: Anleggsområde på vestsiden av stasjonen
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon mars 2014
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon april 2014
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon mai 2014
Høvik stasjon mot øst
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Høvik stasjon mot øst
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon mot vest
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon mot vest
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon juni 2014
Høvik stasjon: Kabelkanaler
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Høvik stasjon: Trappehus nord/vest
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik statsjon: Trappehus sør/øst
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon: Stensatt mur
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon juli 2014
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon august 2014
Heishus Høvik stasjon 13.08.2014
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Høvik stasjon mot øst 13.08.2014
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon mot øst 13.08.2014
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Skinner på Høvik nye stasjon
© Kjell Helgesen
Finn i Postvogna
Høvik stasjon september 2014
Høvik får spor igjen
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik får spor igjen
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon oktober 2014
Nye Høvik er snart klar, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er snart klar, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon november 2014
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er snart klar, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Høvik under ombygging, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon desember 2014
Nye Høvik er snart klar, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er snart klar, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er snart klar, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon januar 2015
Nye Høvik er snart klar, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er snart klar, vi ser vestover
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er snart klar, vi ser østover
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon februar 2015
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Høvik stasjon mars 2015
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon april 2015
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Høvik stasjon mai 2015
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon juni 2015
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Høvik stasjon juli 2015
I alt 1 bilde
Nye Høvik stasjon er klar, godkjenning av signalanlegget gjenstår
© Geir Anders Langangen
Finn i PostvognaHøvik stasjon august 2015
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Høvik stasjon september 2015
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Høvik stasjon oktober 2015
Nye Høvik er klar til bruk
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er klar til bruk
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Nye Høvik er klar til bruk
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
De tre midtstilte sporene skal brukes som vendespor/hensettingsspor, mens de ytterste sporene er gjennomgående spor. Langs de to gjennomgående sporene skal det bygges 220 meter lange sideplattformer.


Høvik stasjon november 2015
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Høvik stasjon desember 2015
Togene ruller igjen forbi Høvik
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Togene ruller igjen forbi Høvik
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Togene ruller igjen forbi Høvik
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
På Høvik er stasjonsområdet utvidet og ombygd, med to 220 meter lange sideplattformer på hver side av stasjonen. Atkomst til plattformene er fra undergang i østre del av området, samt fra parkeringsplass og via nye trapp- og heishus som fører opp til veibrua som krysser over stasjonsområdet. Det er fem spor ved stasjonen.
De tre sporene i midten er et anlegg for vending av tog og er ikke tilgjengelige for publikum. Disse snusporene er viktige for bl.a. å styrke togtilbudet ved Lysaker stasjon, som er en av landets største målt i antall av- og påstigninger.


Booking.com
Booking.com