Jernbane.net

Hjem > Danmark > Danmark: Baner og stasjoner > Herning - Viborg banen
Støtt oss
Ukens Bilde
TJF Rst 89117 Hultsfred-Västervik speglar sig i Långsjön
Fotograf: Viktor Molander

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
STAB TMX 1042 rangerer på M/F Kopernik i Ystad
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Herning - Viborg banen
  • Åpnet: 25. juni 1906
  • Lengde: 47,8 km
  • Enkeltsporet
  • Sporvidde1.435 mm
  • Skinnevekt: 22,5 kg/m - 1929-30 utskiftet med skinner på 37 kg/m
  • Nedlagt: Persontrafikk opphørte 23. mai 1971, godstrafikken fortsatte til 28. mai 1972, mellom Karup og Herning til 22. mai 1977.


Herning
I alt 1 bilde
Aftenstemning i Herning, to gange Lint og to gange MF
© Johnni Christensen
Finn i PostvognaNybo †
Hovedbygningen på Nybo billetsalgssted set i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Nybo billetsalgssted set fra adgangsvejen i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Hovedbygningen på Nybo billetsalgssted set i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Nybo billetsalgssted set fra sporside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaSunds †
Varehuset på Sunds station set fra gadeside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Den kraftig ombyggede hovedbygning på Sunds station set fra gadeside
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Varehuset på Sunds station set fra gadeside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Tomten efter nedrivningen af Sunds station set i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Nørremark †
I alt 1 bilde
Den tidligere placering af Nørremark trinbræt set i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaIlskov †
Kolonnehus ved Ilskov station
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ilskov station set fra gadeside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Hovedbygningen på Ilskov station set fra gadeside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Ilskov station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 9 mellem Ilskov og Gedhus
Vogterhus 9 mellem Ilskov og Gedhus set i retning mod Ilskov
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 9 mellem Ilskov og Gedhus set i retning mod Ilskov
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 9 beliggende mellem Ilskov og Gedhus set i retning mod Ilskov
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 9 beliggende mellem Ilskov og Gedhus set i retning mod Gedhus
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaGedhus †
I alt 1 bilde
Resterne efter Gedhus trinbræt set i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaVogterhus 10 ved Gedhus trinbræt
Vogterhus 10 ved Gedhus trinbræt
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 10 beliggende ved Gedhus trinbræt
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 10 ved Gedhus trinbræt
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaSidespor til Flyvestation Karup †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Grove †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Kølvrå †
Kølvrå station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Kølvrå station set fra gadeside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Kølvrå station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Kølvrå station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaKarup †
Karup station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Karup station set fra gadeside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Karup station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Karup station set fra sporside
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaVogterhus 13 i Karup
Vogterhus 13 i Karup set fra haven i retning mod Frederiks
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 13 i Karup beliggende øst for Karup station. Her set mod Karup/Kølvrå
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Vogterhus 13 i Karup set fra haven i retning mod Frederiks
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaFrederiks †
Frederiks station set fra sporside i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Frederiks station set fra gadeside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Frederiks station set fra sporside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Hovedbygning samt udhus/retirade på Frederiks station set fra sporside
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Skelhøje †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Bækkelund †
Bækkelund station set fra gadeside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Bækkelund station set fra gadeside
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Sporside på Bækkelund station er skjult bag tilbygninger samt vegetation. Her set i retning mod Viborg
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Bækkelund station set fra gadeside i retning mod Herning
© Thomas Rithmester
Finn i PostvognaKuranstalten †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Viborg
Viborg station set fra gadeside
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Viborg stationsområde, set mod vest
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Viborg station set fra gadeside
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
Viborg station set fra gadeside
© Thomas Rithmester
Finn i Postvogna
andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
Booking.com
Booking.com