Jernbane.net

Hjem > Norge > Norge: Elektriske motorvogner > Type 68 Norges Statsbaner / NSB
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc1 1007 ved Åtorp station og Munkedals Jernväg
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
Rc1 1007 ved Åtorp station og Munkedals Jernväg
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Green Cargo Egt 8001 på vei over Minnesundbrua
Fotograf: Leif-Harald Ruud

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Type 68 Norges Statsbaner / NSB
BM 68a.10 på Hønefoss
[bilde]

Historikk

De første motorvognsettene av type 68 ble bestilt av NSB i 1953 for bruk i mellomdistansetrafikken, og typen ble etterhvert satt inn på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Gjøvikbanen, Randsfjordbanen og Kongsvingerbanen. 
Senere også i lokaltrafikken rundt Oslo og Stavanger. 
Grunnet de lange distansene disse togsettene var beregnet på ble de utstyrt med kraftigere motorer enn type 67. 
Både motorvogn og styrevogn (BM og BFS) ble bygget av Norsk Elektrisk & Brown Boveri og Skabo mens mellomvognene (B) ble bygget både av Skabo og Strømmens Værksted. 
Etter den første serien på 21 sett som fikk betegnelsen 68a bestilte NSB ytterligere 9 sett som fikk betegnelsen 68b. 
I denne serien ble det brukt samme type seter som i ekspresstogene type 66 og 88. 
Andre endringer på 68b var vendbare seter i mellomvogna og at dørene på motorvogna ble flyttet fra midten av vogna til endene.

Samtlige sett av type 68 var i drift fram til type 70 ble tatt i bruk.
Da ble bruken redusert på intercity-strekningene og noen sett ble overført til Arendalsbanen og Narvik samt til lokaltrafikken i Telemark. 

Hos NSB ble type 68 gradvis tatt ut av trafikk fra 1994 og helt ut i 2001, hvor tre sett ble overtatt av Ofotbanen AS for chartertrafikk på Ofotbanen.. 68.23 ble pusset opp utvendig i Ofotbanens fargesetting og brukt i persontrafikken.

Tegning Bm 68a
[bilde]
Tegning Bm 68b
[bilde]
BM 68 Norges Statsbaner / NSB
Bygget avNEBB, Skabo og Strømmen
Bygget i årene1956–1958 (68A01-68A21) og 1960–1961 (69B22-68B30)
Bygget antall Bm 68a21 - (68A01-68A21)
Bygget antall Bm 68b9 - (69B22-68B30)
1956-581960-61
Største hastighet100 km/t
Motor4 x NEBB ELM 421St
Ytelse870 hk/640 kW
Lengde togsett (3 vogner)Totalt: 63670 mm
Lengde o.b. BM 20950 mm
Lengde o.b. B20920 mm
Lengde o.b. BFS21080 mm
21,08 m21,08 m
Vekt (tonn) BM52,1–52,6 tonn
Vekt (tonn) B27,0–27,5 tonn
Vekt (tonn) BFS28,0–28,5 tonn
Operatører i NorgeNorges Statsbaner (1956–2001) Ofotbanen AS (2001– 2008)

Veiavhenging sikkerhetsbremseapparat 
Denne type sikkerhetsbremseapparat er veiavhengig og sitter på elektriske lok eldre enn El 14 og motorvogner eldre enn type 69. Sikkerhetsbremseapparatet var en nødvendig forutsetning for enmannsbetjent førerrom og erstattet således lokførerassistenten i persontog.
I førerrommene på lok og motorvognsett med dette sikkerhetsbremseapparat sitter det to elektriske kontakter som lokfører må aktivere en av for at ikke apparatet skal trå i funksjon og bremsene gå på. Den ene knappen virker hele tiden, mens den andre kun når kjørekontrolleren står i null.


Sikkerhetsbremseapparatets enkelte deler
(1) Klinka, en hendel som skal være plombert i viste stilling ved uttak.
(2) Eksentertapp som når "klinka" legges over, løfter armen (6) og sette apparatet ut av funksjon.
(3) Snekkedrev, direkte forbundet med ene akslingen og roterer når toget rører på seg.
(4) Halvmåneformet tannhjul som utløser nødbrems etter ca. 70 meter
(5) Elektromagnet, løfter armen (6) når dødmannsknappen er nedtrykket
(6) Arm som tiltrekkes av magneten (6) og bryter kontakt mellom (3) og (4)
(7) Returfjær som klemmer (4) mot (3) når (5) ikke har strøm
(8) Ventilstang som åpner (9) etter ca. 70 m når (5) er strømløs
(9) Ventil som setter hovedledningen til fri luft over stort tverrsnitt
[Alle nummer referer til bilder lengre ned på siden]

Kontroll ved uttak
Hendelen, kalt Klinka, skal være plombert i den viste stilling ved uttak.
Så utføres en vanlig kontroll av motorvognsettet/lokomotivet.
Deretter settes lok/motorvogn i bevegelse. Dødmannsknappen slippes og det sjekkes om sikkerhetsbremseapparatet trer i funksjon etter ca. 70 meter og tømmer hovedledningen for luft slik at bremsene går på.


Utkopling av funksjon 
Ved feil på sikkerhetsbremseapparatet eller manøverstrømmen til dette, vil apparatet tre i funksjon og man får nødbrems. Man har da muligheten til å bryte plomben og legge hendelen bakover. Derved vil eksentertappen (2) legge seg oppunder (3) og sette sikkerhetsbremseapparatet ut av funksjon slik at man kom seg frem til neste stasjon. Videre fremføring etter egne regler.

Funksjon når strøm til elektromagnet brytes og toget ruller. 
Armen (6) blir trukket ned av fjæren (7) og det halvmåneformede tannhjulet (4) får kontakt med det roterende snekkedrev (3). Etter 70 meter har tannhjulet (4) kommet til enden av sin tannkrans, tannhjulet havner på utsiden av snekkedrevet (3) og armen (6) som tannhjulet er festet til, trekkes ned av fjæren (7) og dytter ventilstangen (8) ned. Ventilstangen åpner så ventilen (9) som åpner og hovedledningen tømmes til friluft over et stort tverrsnitt. Dette sikrer en rask nødbrems og toget stopper.

Tilbakestilling av sikkerhetsbremseapparatet 
Trykkes "dødmannsknappen" ned, vil elektromagneten (5) igjen få strøm og løfte armen (6). Ventilen (9) stenger og hovedledningen fylles med luft. Bremsene løsner. Samtidig med at armen (6) løfter seg, vil det halvmåneformede tannhjul (4) bli frigjort og gå tilbake til midtstilling og sikkerhetsbremseapparatet er i nullstilling igjen.

Tekst: Finn Lund

BM 68a.10 på Hønefoss
[bilde]

Historikk

De første motorvognsettene av type 68 ble bestilt av NSB i 1953 for bruk i mellomdistansetrafikken, og typen ble etterhvert satt inn på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Gjøvikbanen, Randsfjordbanen og Kongsvingerbanen. 
Senere også i lokaltrafikken rundt Oslo og Stavanger. 
Grunnet de lange distansene disse togsettene var beregnet på ble de utstyrt med kraftigere motorer enn type 67. 
Både motorvogn og styrevogn (BM og BFS) ble bygget av Norsk Elektrisk & Brown Boveri og Skabo mens mellomvognene (B) ble bygget både av Skabo og Strømmens Værksted. 
Etter den første serien på 21 sett som fikk betegnelsen 68a bestilte NSB ytterligere 9 sett som fikk betegnelsen 68b. 
I denne serien ble det brukt samme type seter som i ekspresstogene type 66 og 88. 
Andre endringer på 68b var vendbare seter i mellomvogna og at dørene på motorvogna ble flyttet fra midten av vogna til endene.

Samtlige sett av type 68 var i drift fram til type 70 ble tatt i bruk.
Da ble bruken redusert på intercity-strekningene og noen sett ble overført til Arendalsbanen og Narvik samt til lokaltrafikken i Telemark. 

Hos NSB ble type 68 gradvis tatt ut av trafikk fra 1994 og helt ut i 2001, hvor tre sett ble overtatt av Ofotbanen AS for chartertrafikk på Ofotbanen.. 68.23 ble pusset opp utvendig i Ofotbanens fargesetting og brukt i persontrafikken.

Tegning Bm 68a
[bilde]
Tegning Bm 68b
[bilde]
BM 68 Norges Statsbaner / NSB
Bygget avNEBB, Skabo og Strømmen
Bygget i årene1956–1958 (68A01-68A21) og 1960–1961 (69B22-68B30)
Bygget antall Bm 68a21 - (68A01-68A21)
Bygget antall Bm 68b9 - (69B22-68B30)
1956-581960-61
Største hastighet100 km/t
Motor4 x NEBB ELM 421St
Ytelse870 hk/640 kW
Lengde togsett (3 vogner)Totalt: 63670 mm
Lengde o.b. BM 20950 mm
Lengde o.b. B20920 mm
Lengde o.b. BFS21080 mm
21,08 m21,08 m
Vekt (tonn) BM52,1–52,6 tonn
Vekt (tonn) B27,0–27,5 tonn
Vekt (tonn) BFS28,0–28,5 tonn
Operatører i NorgeNorges Statsbaner (1956–2001) Ofotbanen AS (2001– 2008)

Veiavhenging sikkerhetsbremseapparat 
Denne type sikkerhetsbremseapparat er veiavhengig og sitter på elektriske lok eldre enn El 14 og motorvogner eldre enn type 69. Sikkerhetsbremseapparatet var en nødvendig forutsetning for enmannsbetjent førerrom og erstattet således lokførerassistenten i persontog.
I førerrommene på lok og motorvognsett med dette sikkerhetsbremseapparat sitter det to elektriske kontakter som lokfører må aktivere en av for at ikke apparatet skal trå i funksjon og bremsene gå på. Den ene knappen virker hele tiden, mens den andre kun når kjørekontrolleren står i null.


Sikkerhetsbremseapparatets enkelte deler
(1) Klinka, en hendel som skal være plombert i viste stilling ved uttak.
(2) Eksentertapp som når "klinka" legges over, løfter armen (6) og sette apparatet ut av funksjon.
(3) Snekkedrev, direkte forbundet med ene akslingen og roterer når toget rører på seg.
(4) Halvmåneformet tannhjul som utløser nødbrems etter ca. 70 meter
(5) Elektromagnet, løfter armen (6) når dødmannsknappen er nedtrykket
(6) Arm som tiltrekkes av magneten (6) og bryter kontakt mellom (3) og (4)
(7) Returfjær som klemmer (4) mot (3) når (5) ikke har strøm
(8) Ventilstang som åpner (9) etter ca. 70 m når (5) er strømløs
(9) Ventil som setter hovedledningen til fri luft over stort tverrsnitt
[Alle nummer referer til bilder lengre ned på siden]

Kontroll ved uttak
Hendelen, kalt Klinka, skal være plombert i den viste stilling ved uttak.
Så utføres en vanlig kontroll av motorvognsettet/lokomotivet.
Deretter settes lok/motorvogn i bevegelse. Dødmannsknappen slippes og det sjekkes om sikkerhetsbremseapparatet trer i funksjon etter ca. 70 meter og tømmer hovedledningen for luft slik at bremsene går på.


Utkopling av funksjon 
Ved feil på sikkerhetsbremseapparatet eller manøverstrømmen til dette, vil apparatet tre i funksjon og man får nødbrems. Man har da muligheten til å bryte plomben og legge hendelen bakover. Derved vil eksentertappen (2) legge seg oppunder (3) og sette sikkerhetsbremseapparatet ut av funksjon slik at man kom seg frem til neste stasjon. Videre fremføring etter egne regler.

Funksjon når strøm til elektromagnet brytes og toget ruller. 
Armen (6) blir trukket ned av fjæren (7) og det halvmåneformede tannhjulet (4) får kontakt med det roterende snekkedrev (3). Etter 70 meter har tannhjulet (4) kommet til enden av sin tannkrans, tannhjulet havner på utsiden av snekkedrevet (3) og armen (6) som tannhjulet er festet til, trekkes ned av fjæren (7) og dytter ventilstangen (8) ned. Ventilstangen åpner så ventilen (9) som åpner og hovedledningen tømmes til friluft over et stort tverrsnitt. Dette sikrer en rask nødbrems og toget stopper.

Tilbakestilling av sikkerhetsbremseapparatet 
Trykkes "dødmannsknappen" ned, vil elektromagneten (5) igjen få strøm og løfte armen (6). Ventilen (9) stenger og hovedledningen fylles med luft. Bremsene løsner. Samtidig med at armen (6) løfter seg, vil det halvmåneformede tannhjul (4) bli frigjort og gå tilbake til midtstilling og sikkerhetsbremseapparatet er i nullstilling igjen.

Tekst: Finn LundBM 68a 01
I alt 1 bilde
Lokaltog med tovogns 68 sett på Nærbø
© Ståle Ualand
Finn i PostvognaBM 68a 02
BM 68A02 i Kristiansand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
BM 68A02 o BM 68A04 i Kristiansand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
BM 68A02 i Kristiansand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
BM68A.02 på Oslo V 16.02.1981
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
BM 68a 03

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
BM68a 01
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaBM 68a 04
Bm 68a 04 i Kristiansand
© ?
Finn i Postvogna
BM 68A04 i Kristiansand
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bm 68a 04 i Kristiansand
© ?
Finn i PostvognaBM 68a 05
I alt 1 bilde
BM 68A05, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 06
I alt 1 bilde
Bm 68 06 ved Loenga
© Ronny Maarud
Finn i PostvognaBM 68a 07
I alt 1 bilde
BM 68A07, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 08
BM 68A08, Oslo S,
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Bm 68.08
© Knut Ragnar Holme
Finn i Postvogna
Bm 68A-sett på Tinnosbanen ved Lienveien
© Kjell Aulie
Finn i Postvogna
BM 68A08, Oslo S,
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 09
I alt 1 bilde
BM 68A09, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 10
BM 68.10 i Drammen
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
BM 68a.10 på Hønefoss, ca 1999-2000
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Bm 68a 10 på Vikersund 1977
© Morten Eckhoff
Finn i Postvogna
BM 68.10 i Drammen
© Laurenz Edelman
Finn i PostvognaBM 68a 11
BM 68A11, Drammen
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Bm 68.11
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
BM 68A11, Drammen
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 12
BM 68a 12 / BFS 68.62
© Thorbjørn Mauseth
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
BM 68a 12 / BFS 68.62
© Thorbjørn Mauseth
Finn i Postvogna
BM 68.12 på gamle Lier stasjon
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Lier stasjon og Bm68a12
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
BM 68a 13
I alt 1 bilde
BM 68A13, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 14
BM 68A14, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
BM 68A14, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
BM 68A14, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 15
BM 68A15, Lodalen
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
©Rolf Thoresen
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
BM 68A15, Lodalen
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 16
I alt 1 bilde
BM 68A16, Oslo S
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 17
I alt 1 bilde
BM 68A17, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 18
BM 68A 18, Narvik, summer 2003
© Siegfried Schöpfer
Finn i Postvogna
BM 68A 18, Narvik, summer 2003
© Siegfried Schöpfer
Finn i Postvogna
BM 68A18, Narvik
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 19
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.
BM 68a 20
I alt 1 bilde
BM 69A20, Lodalen
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68a 21
BM 68A21, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

© Peter Flink
Finn i Postvogna
BM 68A21, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68b 22
vestbanen
© Øyvind Johannessen
Finn i Postvogna
Bm68B 22 i Narvik 29/5 2005.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Bm 68.22 på Oslo V © Egil E. Ording
© Egil E. Ording
Finn i Postvogna
vestbanen
© Øyvind Johannessen
Finn i PostvognaBM 68b 23
Teknisk detalj Bm 68B 23.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
I alt 40 bilder - se alle
Narvik stasjon.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Provkörning Bm 68.23 Narvik-Katterat-Narvik
© Peter Flink
Finn i Postvogna
OBAS 68 23 ankommer Narvik stasjon
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
BM 68b 24
BM 68B24, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
BM68B 24 på Oslo V
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
BM 68B24, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i PostvognaBM 68b 25
Oslo S, BM68B25
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Oslo S, BM68B25
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
BM65c.50 og BM68b.25 på Grefsen 1985.
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna
BM 68B25 sett bakfra, Lodalen
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
BM 68b 26
Bm 68.26 på Oslo Ø
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Bm 68.26 på Oslo Ø
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
68.26 på Østbanen
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
Trevogns 68B sett med motorvogn 26 foran
© Finn Lund
Finn i Postvogna
BM 68b 27
Skoletoget 591 Bø-Neslandsvatn fotografert ved km 206,850
© Finn Lund
Finn i Postvogna
68.27 på Oslo S
© Per Lyng
Finn i Postvogna
Skoletoget 591 Bø-Neslandsvatn fotografert ved km 206,850
© Finn Lund
Finn i PostvognaBM 68b 28
I alt 1 bilde
Bm 68B 28 i Kongsvinger 1984
© Joachim Eliasson
Finn i PostvognaBM 68b 29
Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
BM68b
© Willy Olsen
Finn i Postvogna
BM 68 26 og BM 68 29 @ M/F Storegut
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
68-26 og 68-29 som ballast ombord i Storegut på Tinnsjøen. Sommeren 2015
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
BM 68b 30
skamarken
© Daniel Dølplads
Finn i Postvogna
skamarken
© Daniel Dølplads
Finn i Postvogna
68.30 på Oslo V.
© Bjørn Næss
Finn i Postvogna
BM 68B30, Oslo V
© Erland Rasten
Finn i PostvognaFørerplass Bm 68b
Foto:Jan Haugen
©
Finn i Postvogna
Foto:Jan Haugen
©
Finn i Postvogna

© Peter Flink
Finn i Postvogna
Foto Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i PostvognaKm teller på akselboks, aksel 1 Bm 68B
I alt 1 bilde
Kmräknare på axelboxen til axel 1 Bm68B 23
© Peter Flink
Finn i PostvognaSikkerhetsbremseapparat på BM65/67/68
Plassering av sikkerhetsbremseapparat på BM65/67/68
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Plassering av sikkerhetsbremseapparat på BM65/67/68
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Plassering av sikkerhetsbremseapparat på BM65/67/68
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Veiavhengig sikkerhetsbremseapparat
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Veiavhenging sikkerhetsbremseapparat

Denne type sikkerhetsbremseapparat er veiavhengig og sitter på elektriske lok eldre enn El 14 og motorvogner eldre enn type 69. Sikkerhetsbremseapparatet var en nødvendig forutsetning for enmannsbetjent førerrom og erstattet således lokførerassistenten i persontog.
I førerrommene på lok og motorvognsett med dette sikkerhetsbremseapparat sitter det to elektriske kontakter som lokfører må aktivere en av for at ikke apparatet skal trå i funksjon og bremsene gå på. Den ene knappen virker hele tiden, mens den andre kun når kjørekontrolleren står i null.


BM 68a
BM 68 i Larvik ca 1980 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
BM 68 i Larvik ca 1980 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
BM68 hos Ring Teigen på Hokksund
© Laurenz Edelman
Finn i PostvognaBM 68b
Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
©Rolf Thoresen
© Rolf Thoresen
Finn i Postvogna
©øivind sørhusbakken
© øivind sørhusbakken
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com