Jernbane.net

Hjem > Danmark > Danmark: Jernbaner og stationer > Rønne-Nexø Jernbane (RNJ) De Bornholmske Jernbaner (DBJ)
Støtt oss
Ukens Bilde
Orsa Järnvägsförening Rst 29188 Mora-Sveg vid Kropptjärn
Fotograf: Viktor Molander

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Luftputebåten "Solent Flyer" på vei inn til Ryde terminalen
Fotograf: Knut Erik Hagen

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
92-06 og 92-05 i tog 412 ved Gåre i Haltdalen
Fotograf: Jon Rokseth

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Rønne-Nexø Jernbane (RNJ) De Bornholmske Jernbaner (DBJ)

Rønne-Nexø Jernbane (RNJ):

 • Nexøbanen Rønne-Nexø i drift fra 13. desember 1900 til 28. september 1968, lengde 36,9 km
 • Aakirkeby-Almindingen  i drift fra 31. ma1901 til 18. august 1952, lengde 5,1 km
  Sidebanen Aakirkeby-Almindingen var en utpreget utfluktsbane, som ble trafikkert av fem tog daglig, men kun mai-september.

  RNJ hadde en maksimal stigning på 10 ‰ og minste kurveradius på 800 fod (251 m) i byene og ellers 1000 fod (314 m).
  Skinnevegten var opprindelig 25 
  lbs/yard (13,67 kg/m), og skinnelengden var 7,5 m.
  1922-32 ble disse utskiftet med 12 m lange skinner på 20 kg/m, og i 1927 ble den maksimale hastigheten på banen forhøyet fra 30 til 40 km/t. 
  1950 ble den forhøyet til 70 km/t.

Rønne-Allinge Jernbane (RAJ):

 • Allingebanen Rønne-Allinge-Sandvig i drift fra 6. mai1913 til 15. september 1953, lengde 31,2 km.

  RAJ hadde en maksimal stigning på 13,4 ‰ - dog 27 ‰ på Allinge havnebane - og minste kurveradius på 250 m. 
  Skinnevegten var 20 kg/m, og skinnene var 10 m lange. 
  Maksimal hastighet var opprindelig 35 km/t, fra 1927 45 km/t og fra 1950 70 km/t.

  Driften på banen startet med fire daglige tog i hver retning.

Alminding-Gudhjem Jernbane (AGJ):

 • Gudhjembanen Almindingen-Gudhjem i drift fra 27. juni 1916 til 18. august 1952, lengde 18,2 km.
  AGJ hadde en maksimal stigning på 15 ‰ og minste kurveradius på 250 m. 

  Skinnevegten var 20 kg/m, og skinnene var 10 m lange.
  Maksimal hastighet var oprindelig 30, fra 1927 45 og fra 1950 70 km/t.

  Driften startet med to daglige tog i hver retning – om søndagene tre togpar.
De Bornholmske Jernbaners administrationsbygning på Munch Petersens Vej 2 i Rønne
Rønne stasjonsbygning
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Rønne stasjonsbygning
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Rønne Stasjonsbygning
© Finn Lund
Finn i Postvogna

Rønne H (Km 0.00) †
Rønne H Station (Bornholm)
© Eva Sonne
Finn i Postvogna
Rønne H Station
© Eva Sonne
Finn i Postvogna
Rønne H Station (Bornholm)
© Eva Sonne
Finn i Postvogna

Rønne Nord billetsalgssted (Km 1.5) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rønne Øst trinbræt og sidespor (Km 2.9) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sidespor til Rabekkeværket (Km 4.3) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Robbedale trinbræt (Km 5.6) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Robbedale grusgrav (Km 6.00) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Køllergårde trinbræt (Km 8.6) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nylars trinbræt (Km 10.2) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lobbæk (Km 11.6) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Smørenge trinbræt og sidespor (Km 13.2) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tvillinggårde trinbræt (Km 15.0) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Aakirkeby (Km 17.00) †
Aakirkeby station (Bornholm)
© Eva Sonne
Finn i Postvogna
Aakirkeby station (Bornholm)
© Eva Sonne
Finn i Postvogna
Aakirkeby station (Bornholm)
© Eva Sonne
Finn i Postvogna

Ugleenge (Km 21.00) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Langemyre trinbræt og sidespor (Km 24.00) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Pedersker (Km 26.00) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Pilemølle trinbræt (Km 28.70) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bodilsker (Km 30.8) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Balke trinbræt (Km 32.7) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hundsemyre trinbræt (Km 33.6) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nexø (Km 36.6) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
I alt 1 bilde
Rester av smalspor på kaia i Rønne
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Rester av smalspor på kaia i Rønne
© Finn Lund
Finn i Postvogna
De bornholmske jernbaner var alle anlagt som smalsporede (sporvidde 1.000 mm) og ble aldrig omlagt til normalspor.
Da de siste amtsbaner i Sønderjylland blev nedlagt i 1939, var de Bornholmske baner de eneste tilbakeværende i Danmark med smalspor.

Legg til informasjon om Rønne-Nexø Jernbane (RNJ) De Bornholmske Jernbaner (DBJ) - andre


Booking.com
Booking.com