Jernbane.Net

Hjem > Tyskland > Jernbaner og jernbanestasjoner i Tyskland > 501.1 L Miltitzer Allee - Leipzig - Gaschwitz
Støtt oss
Ukens Bilde
BLS T43 214 ved Tisselskog
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Vinter på Eina
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


501.1 L Miltitzer Allee - Leipzig - Gaschwitz

Beskrivelse

Pendeltåget i Leipzig öppnades 12 juli 1969, ca ett och ett halvt år efter beslutfattningen.

Man började med två linjer, från Gaschwitz via Leipzig Hbf till Gaschwitz och från Gaschwitz via Leipzig Hbf till Gaschwitz. Den ena medsols, den andra i motsatt riktning. Det blev flera linjer och mellan 1977 och 1983 en ny bana som trafikerar bostadsområdet Grünau väster om staden.

Åren efter 1990 blev en svår tid för nätet. Trafiken minskade. På en linje (Plagwitz - Gaschwitz, hjärtans sydvästra del, slutade persontrafiken.
På den längsta linjen, S1, kom det stora förändringar i flera steg. Den aktuella situationen är att västra delen (Hauptbahnhof - Miltitzer Allee) är utan trafik, med undantag för tåg som går på samma bana fram till Plagwitz, mellan Plagwitz och Miltitzer Allee går inga tåg alls). Östra delen har sammanslagits med regionaltågslinjer. Man har varje timmer två förbindelser (Leipzig - Altenburg som körs av DB med lokdragna tåg och Leipzig - Borna - Geithain som körs av Veolia-bolaget Mitteldeutsche Regiobahn, MRB, med dieselmotorvagnar). Det tillkommer några andra regionaltåg som inte stannar vid varje station. Inom staden har man (bortsett från rusningstiden) inte alltför många resenärer, på vissa turer räcker det helt med en fyraaxlig dieselmotorvagn där det är gott om sittplatser.

 

Leipzig - Gaschwitz via östra hjärtat

För Leipzig Hbf se här.
Leipzig Ost är ur drift.
Stationen Leipzig-Sellerhausen bestod i princip av två stationer. Den nedre vid stambanan till Dresden är fortfarande i drift medan den högre som öppnades år 1970 vid pendeltågsspåren är utan trafik.
Leipzig Anger-Crottendorf ersattes av en ny station vid godsspåret längre österut. Till stadscentret tar man här (som också i Stötteritz och Völkerschlachtdenkmal) sedan tunnelns invigning tåget söderut, tidigare åkte man norrut.
Leipzig-Stötteritz erbjuder byte till spårvägen. Det byggdes en ny station med ett säckspår i mitten. Vissa tåg slutar här.
Stationen Leipzig Völkerschlachtdenkmal var tidigare stationen för DDRs största mässa varför den byggdes mycket pampig. Den öppnades 3 mars 1968, då med namnet Technische Messe.

Här går godsspåren parallelt varför det här och i Marienbrunn inte var möjligt att bygga en perrong vid det södergående persontågspåret.
Därför utrustades spåren så att det blev möjligt att köra på båda spår i bägge riktningar.
När mässan flyttade fick stationen ett nytt namn och heter nu efter monumentet över slaget vid Leipzig 1813. Den ny stationen ligger lite längre norrut än den gamls, vid en gate och inte mitt i grönskan.
Nür är det inte långt till Leipzig-Marienbrunn. Eller bättre var. Sill sist trafikerades stationen bara av få tåg (man behövde lite tid i tidtabellen pga banarbeten) och stängdes helt december 2011. Perrongen fanns kvar ett år senare men hade avspärrats. Hållplatsen öppnades 1969.
Den sista stationen inom kommunen är Leipzig-Connewitz. När jag var där november 2012 kunde perrongen endast nås via bakre entrén: Stationshuset ligger väster om spåren. Tunneln mellan det och perrongen stängdes och troligtvis revs när arbeten med den nya spåren anlände dit. Det var endast en trappa till ett koloniträdgårdområde vid perrongens norra slut som fanns kvar.
Hållplatsen Markkleeberg har förändrats sitt utseende totalt. I stället för en lite sliten, men charmig station med trätak är det i dag en betongperrong där bara skyltet visar var i Tyskland man är.
Markkleeberg-Großstädteln trafikerades november 2012 endast i riktning norrut eftersom det var den enda perrongen som inte påverakdes av banarbeten. Nu har hållplatsen en ny perrong.
Järnvägen finns i Gaschwitz sedan år 1842. 19 september öppnade det privata bolaget Sächsisch-Bayerische Eisenbahn-Compagnie järnvägslinjen mellan Bayerischer Bahnhof i Leipzig och Altenburg. Hela linjen till Hof kunde öppnas först efter bolaget hade förstatligades år 1847, byggandes blev dyrare än man hade förväntats. Under året 1912 började man att leda fjärrtrafiken via östra ringen till Leipzigs centralstation som då ännu inte hade färdigställts. Stationen i Gaschwitz byggdes under samma tid. 1961 elektrifierades banan. För pendeltågen togs en perrong i bruk igen, annars har stationen inte förändrats med undatag att den heter numera Markkleeberg-Gaschwitz.
1874 blev Gaschwitz en järnvägsknutpunkt när banan via Zwenkau till Groitzsch öppnades. Banans norra del stängdes 1957, den södra 1976. Brunkolen var ursak.
1879 öppnade den s.k. Waldbahn mot Leipzig-Plagwitz. Den går den första biten parallelt med stambanan och svänger sedan till vänster. 2002 gick de sista persontågen, under perioden november 2012 - december 2013 gick alla tåg via denna bana när arbeten för S-Bahn pågick.
Under åren 2016 - 2018 ombyggdes stationen Gaschwitz som i samband med att tunneln öppnades fick det nya namnet Markkleeberg-Gaschwitz totalt.


Fler bilder finns i forumet. Serien har fyra delar, den sista har länkarna till dem föregående. Alla bilder togs en grå novemberdag snart innan det var slut. Trevlig resa!
Det anges inga kilometeruppgifter i galleriet eftersom det är alltför många byten.

Beskrivelse

Pendeltåget i Leipzig öppnades 12 juli 1969, ca ett och ett halvt år efter beslutfattningen.

Man började med två linjer, från Gaschwitz via Leipzig Hbf till Gaschwitz och från Gaschwitz via Leipzig Hbf till Gaschwitz. Den ena medsols, den andra i motsatt riktning. Det blev flera linjer och mellan 1977 och 1983 en ny bana som trafikerar bostadsområdet Grünau väster om staden.

Åren efter 1990 blev en svår tid för nätet. Trafiken minskade. På en linje (Plagwitz - Gaschwitz, hjärtans sydvästra del, slutade persontrafiken.
På den längsta linjen, S1, kom det stora förändringar i flera steg. Den aktuella situationen är att västra delen (Hauptbahnhof - Miltitzer Allee) är utan trafik, med undantag för tåg som går på samma bana fram till Plagwitz, mellan Plagwitz och Miltitzer Allee går inga tåg alls). Östra delen har sammanslagits med regionaltågslinjer. Man har varje timmer två förbindelser (Leipzig - Altenburg som körs av DB med lokdragna tåg och Leipzig - Borna - Geithain som körs av Veolia-bolaget Mitteldeutsche Regiobahn, MRB, med dieselmotorvagnar). Det tillkommer några andra regionaltåg som inte stannar vid varje station. Inom staden har man (bortsett från rusningstiden) inte alltför många resenärer, på vissa turer räcker det helt med en fyraaxlig dieselmotorvagn där det är gott om sittplatser.

 

Leipzig - Gaschwitz via östra hjärtat

För Leipzig Hbf se här.
Leipzig Ost är ur drift.
Stationen Leipzig-Sellerhausen bestod i princip av två stationer. Den nedre vid stambanan till Dresden är fortfarande i drift medan den högre som öppnades år 1970 vid pendeltågsspåren är utan trafik.
Leipzig Anger-Crottendorf ersattes av en ny station vid godsspåret längre österut. Till stadscentret tar man här (som också i Stötteritz och Völkerschlachtdenkmal) sedan tunnelns invigning tåget söderut, tidigare åkte man norrut.
Leipzig-Stötteritz erbjuder byte till spårvägen. Det byggdes en ny station med ett säckspår i mitten. Vissa tåg slutar här.
Stationen Leipzig Völkerschlachtdenkmal var tidigare stationen för DDRs största mässa varför den byggdes mycket pampig. Den öppnades 3 mars 1968, då med namnet Technische Messe.

Här går godsspåren parallelt varför det här och i Marienbrunn inte var möjligt att bygga en perrong vid det södergående persontågspåret.
Därför utrustades spåren så att det blev möjligt att köra på båda spår i bägge riktningar.
När mässan flyttade fick stationen ett nytt namn och heter nu efter monumentet över slaget vid Leipzig 1813. Den ny stationen ligger lite längre norrut än den gamls, vid en gate och inte mitt i grönskan.
Nür är det inte långt till Leipzig-Marienbrunn. Eller bättre var. Sill sist trafikerades stationen bara av få tåg (man behövde lite tid i tidtabellen pga banarbeten) och stängdes helt december 2011. Perrongen fanns kvar ett år senare men hade avspärrats. Hållplatsen öppnades 1969.
Den sista stationen inom kommunen är Leipzig-Connewitz. När jag var där november 2012 kunde perrongen endast nås via bakre entrén: Stationshuset ligger väster om spåren. Tunneln mellan det och perrongen stängdes och troligtvis revs när arbeten med den nya spåren anlände dit. Det var endast en trappa till ett koloniträdgårdområde vid perrongens norra slut som fanns kvar.
Hållplatsen Markkleeberg har förändrats sitt utseende totalt. I stället för en lite sliten, men charmig station med trätak är det i dag en betongperrong där bara skyltet visar var i Tyskland man är.
Markkleeberg-Großstädteln trafikerades november 2012 endast i riktning norrut eftersom det var den enda perrongen som inte påverakdes av banarbeten. Nu har hållplatsen en ny perrong.
Järnvägen finns i Gaschwitz sedan år 1842. 19 september öppnade det privata bolaget Sächsisch-Bayerische Eisenbahn-Compagnie järnvägslinjen mellan Bayerischer Bahnhof i Leipzig och Altenburg. Hela linjen till Hof kunde öppnas först efter bolaget hade förstatligades år 1847, byggandes blev dyrare än man hade förväntats. Under året 1912 började man att leda fjärrtrafiken via östra ringen till Leipzigs centralstation som då ännu inte hade färdigställts. Stationen i Gaschwitz byggdes under samma tid. 1961 elektrifierades banan. För pendeltågen togs en perrong i bruk igen, annars har stationen inte förändrats med undatag att den heter numera Markkleeberg-Gaschwitz.
1874 blev Gaschwitz en järnvägsknutpunkt när banan via Zwenkau till Groitzsch öppnades. Banans norra del stängdes 1957, den södra 1976. Brunkolen var ursak.
1879 öppnade den s.k. Waldbahn mot Leipzig-Plagwitz. Den går den första biten parallelt med stambanan och svänger sedan till vänster. 2002 gick de sista persontågen, under perioden november 2012 - december 2013 gick alla tåg via denna bana när arbeten för S-Bahn pågick.
Under åren 2016 - 2018 ombyggdes stationen Gaschwitz som i samband med att tunneln öppnades fick det nya namnet Markkleeberg-Gaschwitz totalt.


Fler bilder finns i forumet. Serien har fyra delar, den sista har länkarna till dem föregående. Alla bilder togs en grå novemberdag snart innan det var slut. Trevlig resa!
Det anges inga kilometeruppgifter i galleriet eftersom det är alltför många byten.Leipzig Miltitzer Allee (4,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Karlsruher Straße (3,6)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Allee-Center (2,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Grünauer Allee (1,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Plagwitz (0,0=10,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Lindenau (10,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Industriegelände West † (8,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Leutzsch Hp.
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Leutzsch † (6,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Möckern (3,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Coppiplatz (2,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Gohlis (unten) (2,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Hbf (0,0=0,0)
Leipzig Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Leipzig Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Hbf: Lokaltåget till Weißenfels finns kvar häruppe, men dieselmotorvagnar mot Borna - Geithain (mitt) och Delitzsch finns här inte längre
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneLeipzig Ost † (2,1)
Leipzig Ost med Mitteldeutsche Regiobahn VT 560
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Leipzig Ost med Mitteldeutsche Regiobahn VT 560
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Ost
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Ost
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneLeipzig-Sellerhausen (oben) † (3,6)
Leipzig-Sellerhausen, med gammalt S-Bahn-symbol
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Leipzig-Sellerhausen (övre)
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig-Sellerhausen (övre) med tåg till Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig-Sellerhausen, med gammalt S-Bahn-symbol
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Anger-Crottendorf (nytt)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig Anger-Crottendorf † (4,7)
Leipzig-Anger-Crottendorf med tåget till Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Leipzig-Anger-Crottendorf med MRB VT 008
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig-Anger-Crottendorf med tåget till Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig-Anger-Crottendorf
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneLeipzig-Stötteritz (6,0)
Leipzig-Stötteritz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Leipzig-Stötteritz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig-Stötteritz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig-Stötteritz
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneLeipzig Völkerschlachtdenkmal (nytt)
Leipzig Völkerschlachtdenkmal
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Leipzig Völkerschlachtdenkmal
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneLeipzig Völkerschlachtdenkmal † (7,1)
Leipzig Völkerschlachtdenkmal
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Leipzig Völkerschlachtdenkmal
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Völkerschlachtdenkmal
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Leipzig Völkerschlachtdenkmal: Den gamla perrongen sett från den nya
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneLeipzig-Marienbrunn † (8,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leipzig-Connewitz (8,7)
Leipzig-Connewitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Leipzig-Connewitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneMarkkleeberg (6,1)
Markkleeberg: Östra entré till stationen
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Markkleeberg
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Markkleeberg
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Markkleeberg
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Markkleeberg-Großstädteln (8,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gaschwitz (9,4)
Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 12 bilder - se alle
Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Gaschwitz
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com