Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Baner og stasjoner > 506 241.1 Borsdorf - Döbeln - Coswig
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc2 1066 med sand I lasten, her mellom Kil og Deje
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
VY 73 144 ved Nuntorp med VY 398
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde506 241.1 Borsdorf - Döbeln - Coswig

När Sachsen hade både kung och järnväg var det vanligt att förse landets statsbanor med förkortningar beroende på deras ändstationer. Så var banan Leipzig - Dresden LD-Linie. En annan var BC-Linie som leder från Borsdorf (vid LD-Linie) till Coswig (vie LD-Linie). En del av BC-Linie var Tysklands enda linje där persontrafiken slutade 12 december 2015.

------------

I början stod en sidobana från Coswig (nära Dresden) till Meißen. Den öppnades 1 december 1860. Först under senare år var bolaget Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie (LDE) beredd att bygga en annan järnvägsförbindelse mellan banans slutstationer. Detta blev den senare BC-Linie. Denna öppnades etappvist från väst till öst: 14 maj 1866 mellan Borsdorf och Grimma, 27 oktober 1867 till Leisnig. Planen var väl att inviga banan denna dag fram till Döbeln, men p.g.a. ett jordskred kunde bandelen Leisnig - Döbeln sättas i drift först 2 juni 1868. 25 oktober samma år tillkom bandelen Döbeln - Roßwein - Nossen innan banan kunde trafikeras på hela längden när delen Nossen - Meißen öppnades 22 december 1868. Det privatägda bolaget Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie övertogs 1 juli 1876 av staden och blev med detta till BC-Linie. Runt sekelskiftet 1900 kom dubbelspårsutbyggandet med undantag för Großbothen - Döbeln. Här började arbeten senare, bara fortsättningen från Großbothen till Tanndorf var klart när Andra världskriget stoppade arbeten som aldrig kom i gång igen.

Vid Andra världskrigets slut sprängdes en del broar på BC-Linie, men redan sommaren 1945 kunde banan trafikeras. 1946 revs det andra spåret som reparation till Sovietunionen. Detta skedde med nästan alla banor i senare DDR som hade mera än ett spår, också med LD-Linie, stambanan via Riesa. För att avlasta den gick några expresståg via Döbeln. Godstågen mellan Leipzig och Dresden gick p.g.a. den enkelspåriga linjeförningen i ringtrafik: Till Dresden via Riesa, till Leipzig via "vår" linje. Detta slutade 1971 när LD-linjen var på nytt försedd med dubbelspår. BC-Linie hade en del spårfel, men upprustades under 1970-talets andra del.

18 december 1970 invigdes den elektriska driften mellan Coswig och Meißen Triebischtal (som är del av Dresdens pendeltvgsnät), tågen som kom från Leipzig slutade nu i Meißen. Mellan Coswig och Meißen återuppbyggdes det andra spåren 1981. 2013 förlängdes dubbelspåret till vänstra Elbe-stranden, här ligger bak ett köpcentrum (som är den enda ingången) stationen Meißen Altstadt.

30 september 1989 sattes kontaktledningen mellan Borsdorf och Beucha i drift, målet var att godstågen skulle för där byta till dieselloket för att avlasta rangerbangården Engelsdorf. Under året 2011 revs kontaktledningen, stolparna finns kvar.

Medan godstrafiken minskade efter Wende växte persontrafiken. Direkta tåg Leipzig - Dresden via Döbeln kom tillbaka. Denna gick för sista gången 9 juni 2001, sedan var det igen byte i Meißen. Maj 2002 kom dieselmotorvagnarna littera 642 som ersatte dem lokdragna tågen. Under flodkatastrofen i augusti samma år fick banan stora skador, det tog två år innan den genomgående trafiken kom i gång igen. Det var timmestrafik mellan Leipig och Meißen. Redan september 2004 utglesades den mellan Nossen och Meißen till en tvåtimmestrafik. Vid årsslutet 2010 meddelade trafikhuvudmannen att denna bandel skulle stängas för persontrafiken. Så blev det inte, men 21 februari 2011 förkortades timmestrafiken till Leipzig - Döbeln (det var en annan trafikhuvudman). Sedan 2008 är tre trafikhuvudmän ansvarliga för banan, för två av dem ligger banan i periferin. Det var denna två som inriktade busslinjer parallelt med järnvägen (och med bättre turtäthet). Antalet tågresenärer sjönk och sjönk och ärmet fattades vid årsskiftet 2013/2014 beslutet att inställa persontrafiken mellan Döbeln och Meißen sedan 13 december 2015. Detta trots motstånd i kommunerna som berördes.

Banans västra del mellan Borsdorf och Döbeln (bägge utanför) fick under åren 2010 - 2015 nya ställverk som fjärrstyrs, samma gäller bandelen mellan Coswig (inte med) och Meißen Triebischtal. Döbeln har ett modernt lokalbevakat ställverk. Stationerna Roßwein, Nossen, Deutschenbora och Miltitz-Roitzschen var till sist lokalbevakade med två ställverk per station - i Nossen tillkom en tredje man som tågklarerare medan det var endast väktare på bägge ställverk.

Så persontrafiken har tvådelats december 2015: Mellan Coswig och Meißen Triebischtal går Dresdens linje S 1 (littera 146 och tvåvåningsvagnar). Banans västra del trafikeras av lokaltågslinjen Leipzig - Döbeln med några tåg till som endast går Leipzig - Grimma. Fram till juni 2016 var DB Regio operatören (littera 642), sedan övertog Mitteldeutsche Regiobahn (del av Transdev) med littera 643 och 650 som anskaffades via ett leasningbolag.

I samband med persontrafikens nerläggning visade sig Deutsche Bahn vara ointresserad i att driva banan. Det finns trots allt fortfarande godstrafik från Coswig till Nossen (och vidare till oljedepån Rhäsa). Därför tog Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH (NRE) över, ett lokalt bolag som driver redan banan Nossen - Rhäsa. Detta med en försening av några månader, först under natten 15/16 april 2016 pågick bytet. Planen är att trafikera med Zugleitbetrieb utan lokalbevakade stationer. Tekniken  måste också ombyggas för att kunna förlänga tågen Leipzig - Döbeln till Döbeln Zentrum som ligger närmare stadskärnan än centralstationen. I den aktuella situationen med Streckenblock är det inte möjligt att byta riktning där utan tågen skulle fortsätta till Roßwein, 15 kilometer per riktning, för att byta riktning där. Detta skulle också kräva att bemanna stationen där.

------------

Bandelen Döbeln - Borsdorf behandlas för närvarande inte.

------------

I Döbeln möter vår bana stambanan Riesa - Chemnitz. För närmare informationer hänvisar jag till sidan över Döbeln Hbf.

------------

Den nästföljande knutpunkten är Roßwein. Här avgick RW-Linie, banan till Niederwiesa (strax öst om Chemnitz vid stambanan till Dresden). Denna byggdes i två delar: Sedan 1 mars 1869 trafikeras banans södra del mellan Niederwiesa och Hainichen, 15 augusti 1874 tillkom avsnittet Hainichen - Roßwein som byggdes av Hainichen-Rossweiner Eisenbahn-Gesellschaft.Driften utfördes av Sachsens statsbana som övertog bolaget 10 augusti 1876. Denna norra del är historia: 23 maj 1998 slutade persontrafiken, vid årsslutet 1999 också godstrafiken. Linte senare följde den officiella nerläggningen. Banans södra del trafikeras sedan december 2004 av Citybahn Chemnitz, sedan våren 2016 ingår den i Chemnitzer Modell som sammanbinder stadens spårväg med järnvägslinjerna i området.

------------

Nossen var en gång en stor jänvägsknutpunkt med linjer i fem riktningar. Som komplettering till BC-Linie som går från väst till öst fanns det en smalspårsbana (i Sachsen är det 750 mm) mot sydost samt normalspårslinjer mot norr och syd.

Söderut går NM-Linie till Moldau. Stationen ligger i dag i Tjeckien och heter Moldava v Krušných horách. Där anslutade banan till Prag-Duxer Eisenbahngesellschaft för resan ner och in till Böhmen. Mellan Nossen och Moldava korsar denna bana i Freiberg Sachsen-Magistrale, linjen Dresden - Chemnitz - Zwickau. Söder om Freiberg går det persontåg fram till Holzhau. Bandelen Holzhau - Hermsdorf-Rehefeld stängdes 1972, över gränsen gick det sista tåget 1945. Bandelen Freiberg - Moldau öppnades 1885, den var viktigast under åretn fram till 1918 där böhmisk brunkol transporterades till Sachsen.

Äldre är bandelen Nossen - Freiberg som öppnades 15 juli 1873 av LDE. Det andra spåret planerades, men byggdes aldrig, 1923 degraderades sträckan till en bibana. 24 september 1977 slutade persontrafiken. Trots detta moderniserades banan under senare år, den kunde användas som onledning. 1986 slutade den genomgående persontrafiken, fram till 2014 hade linjen ett lokalgodstågspar Freiberg - Großschirma. Banan hyrs ("Pacht" på tyska) i dag av Regio Infra Service Sachsen GmbH men det går endast några specialtåg.

Järnvägslinjen från Nossen till Riesa i norr (vid dagens stambana Leipzig - Dresden, direkt vid Elbe) planerades av LDE men öppnades som statsägd linje. 5 april 1877 kom banans norra del till Lommatzsch i drift, 15 oktober 1880 den södra delen mellan Lommatzsch och Nossen. Till sommartidtabellen 1998 slutade persontrafiken. Landsvägens förbifart Riesa ledde till att banan kan inte trafikeras längre. Den södra bandelen fram till anslutningen till oljedepån vid Rhäsa trafikeras av godståg. Efter att bandelen Rhäsa - Riesa hade officiellt stängts grundades NRE som övertog denna bandel januari 2014 i hyra, och juni 2015 bandelen Nossen - Riesa. Av och till går det tåg till ett lägerhus för sädesslag vid Starbach, fortsättningen till Riese kan inte trafikeras.

31 januari 1899 öppnades bandelen Wilsdruff - Nossen som nyaste avsnitt av smalspårsbanan från Freital-Potschappel. Efter en lång nergång slutade persontrafiken 27 maj 1972. Fram till 3 december 1973 gick det godstrafik från Nossen. Smalspårets byggnader i Nossen har bevarats, området är i skrivande stund inte längre tillgängligt för allmänheten.

------------

 

(Text: Sören Heise, situation juli 2016)Borsdorf (0,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Beucha (3,6)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Naunhof (8,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Großsteinberg (13,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Grimma oberer Bf. (19,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Großbothen (26,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tanndorf (34,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Leisnig (41,5)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Klosterbuch (46,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Westewitz-Hochweitzschen (49,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Döbeln Hbf (54,4)
642 044 som RB till Meißen, Döbeln Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Döbeln Hbf: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Döbeln Hbf: BC-sidan
© Sören Heise
Finn i Postvogna
642 044 som RB till Meißen, Döbeln Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Döbeln Zentrum (56,9)
Döbeln Zentrum
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Döbeln Zentrum
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Döbeln Zentrum
© Sören Heise
Finn i Postvogna
642 136 med RB 26360 till Meißen Triebischtal, Döbeln Zentrum
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Niederstriegis (61,3)
I alt 1 bilde
Niederstriegis sett genom tågfönstret
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Niederstriegis sett genom tågfönstret
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Roßwein (65,2)
Stationsvägen i Roßwein
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Roßwein: Övergången till mellanplattformen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Roßwein: Ställverket i öst
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Roßwein: 642 047 mellan signalbrgyyan och ställverket
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Gleisberg-Marbach (69,4)
Gleisberg-Marbach: Till tåget
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Gleisberg-Marbach: Dagens väntkur och stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Gleisberg-Marbach: Till stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Gleisberg-Marbach: Till tåget
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Nossen (73,4)
Nossen: Vy över stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
Nossen: 265 020 ankommer tomt från Coswig
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Nossen: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Nossen: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Deutschenbora (77,6)
Deutschenbora: Ställverket B1
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Deutschenbora: Ställverket W2
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Deutschenbora: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Deutschenbora: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Bk Rothschönberg †
I alt 1 bilde
Block Rothschönberg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Block Rothschönberg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Miltitz-Roitzschen (86,4)
Miltitz-Roitzschen: Ställverket W 1 (i syd) byggdes 1933
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Miltitz-Roitzschen i motljuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Miltitz-Roitzschen: Ställverket W 1 (i syd) byggdes 1933
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Miltitz-Roitzschen: Ett gammalt stationsskylt
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Meißen Triebischtal (93,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Meißen Altstadt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Meißen (95,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Neusörnewitz (100,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Coswig (102,6)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com