Jernbane.net

Hjem > Norge > Teknikk / spor / signaler / telefoni > Skilt og markører
Støtt oss
Ukens Bilde
DSB EB 3202, 3201 og 3203 i Rødekro
Fotograf: Karsten Gill

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
TMX 104 "Freja" i Trollhättan
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
X2 2001 krysser alle togveier i Malmö
Fotograf: Ronny Maarud

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Skilt og markører


Jordet seksjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Varselsignal for kontaktledningssignal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Utkobling foran død seksjon
Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy og utkobling før dødseksjon, Myrdal
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy og utkobling før dødseksjon, Myrdal
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Artig Signal ved km 188.
© Aksel Lister
Finn i Postvogna

Innkobling etter død seksjon
I alt 1 bilde
Ukjent skilt på sørgående retning sør for Sonsveien
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Ukjent skilt på sørgående retning sør for Sonsveien
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna

Senking av strømavtaker
I alt 1 bilde
Signal "senk strømavtaker"
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Signal "senk strømavtaker"
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Heving av strømavtaker
I alt 1 bilde
Signal "hev strømavtaker"
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Signal "hev strømavtaker"
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy
I alt 1 bilde
Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy og utkobling før dødseksjon, Myrdal
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy og utkobling før dødseksjon, Myrdal
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna

Togvei slutt
I alt 1 bilde
Dvergsignal, Togvei slutt signal. A-spor, Alnabru
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Dvergsignal, Togvei slutt signal. A-spor, Alnabru
© Odd Eeg
Finn i Postvogna

Orienteringssignaler
Orienteringssignal for planovergang med dagtut/natt ikke tut underskilt. Km 206,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Orienteringssignal med dag tut/natt ikke tut underskilt. Km 206,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Orienteringssignal for planovergang med dagtut/natt ikke tut underskilt. Km 206,800
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Orienteringsskilt for planovergang med underskilt "tut 6-22/ikke tut 22-6"
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Orienteringstavler settes opp på steder der det skal gis signal "Tog kommer"

Under signal "Orienteringssignal for holdeplass" og "Orienteringssignal for holdeplass og planovergang" kan skilt med navn på vedkommende holdeplass settes opp.

Orienteringssignaler settes opp på höyre side av sporet 250 - 500 m foran vedkommende holdeplass, planovergang m.m.

De gule feltene er lys reflekterende, stolpen og baksiden er grå.

Legg til informasjon om Skilt og markører - Orienteringssignaler


Hastighetssignaler
Økt kjørehastighet, 40 km/t
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Hastighetsskilt på Flatmark 29.12.06©leif johnny olestad
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Mellom Sandnesberget og Eidsbrua.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Økt kjørehastighet, 40 km/t
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna


Avvikende hastighet(i sporveksel)
Utkjør Fagernut, avvikende hastighet
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Rundt hastighet skilt mot Åndalsnes st
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Utkjør Fagernut, avvikende hastighet
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna

Tilleggshastighet
I alt 1 bilde
Orienteringstavle med Pluss hastighet.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Orienteringstavle med Pluss hastighet.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Hastighet for krengetog
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Midlertidig hastighetsignal
Nedsatt hastighetsskilt med balise.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
øst for Bjorli stasjon v/vanntårnet 29.12.06©Leif Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
250/500 meter til nedsat hastighet. Balise gir elektronisk beskjed til lok.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Markeringsmerke for saktekjøring
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna


Identifikasjonsskilt for signaler
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sidesporskilt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Pilskilt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skilt for automatisk hastighetsovervåkning.
I alt 1 bilde
Signalstolpe på Rotvoll
© Jan H Vold
Finn i Postvogna
Signalstolpe på Rotvoll
© Jan H Vold
Finn i Postvogna

Avstandskilt
1000-metersmerke og gammelt telefon-skilt.
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Avstandsskilt 3
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Avstandsskilt 1, 2 og 3
© Peter Flink
Finn i Postvogna
1000-metersmerke og gammelt telefon-skilt.
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna


Ugyldighetskilt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Fallviser og stigningsviser
De første skiltene på Østre linje fra Ski
© Sven Pran
Finn i Postvogna
De første skiltene på Østre linje fra Ski
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Raumabanen på Venge retning Romsdalshorn
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Orienteringsstolper
I alt 1 bilde
Blå/hvit merkepinne ved Hølgenes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Blå/hvit merkepinne ved Hølgenes©Leif Johnny Olestad
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna

Planovergangskilt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Strekning med fjernstyring begynner og slutter
I alt 1 bilde
Ved stasjonsgrensen Østre linje mot Ski
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Ved stasjonsgrensen Østre linje mot Ski
© Sven Pran
Finn i Postvogna

Rasvarslingskilt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Toglengdeskilt
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kilometerskilt
Game over på Vestfoldbanen
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Kilometermerke
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna
Melllom Magnor og Skotterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skilt på Oppdal godshus
© Mads Eilertsen
Finn i Postvogna

Kilometerstolper er plassert ved hver hele kilometer regnet fra Oslo.( nord for Trondheim er Trondheim 0 punkt)

Kilometerstolpene har under skilt for hver 100 meter.

Legg til informasjon om Skilt og markører - Kilometerskilt


Skilt med kurveradie
I alt 1 bilde
Valdresbanen - skilt med kurveradie
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Valdresbanen - skilt med kurveradie
© Ove Tovås
Finn i Postvogna

Signal for heving og senking av sporrenser
I alt 1 bilde
Sluttsignalet på plass.
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
Sluttsignalet på plass.
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna

Sluttsignaler i tog
Sluttsignal er påsatt NSB Ao 206 i Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sluttsignal funnet på Romsdalshorn
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Sluttsignalet på plass.
© Ove Amundsen
Finn i Postvogna
Sluttsignal er påsatt NSB Ao 206 i Ängelholm
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Opplastingsgrense tømmerterminal
Det er ikke bare
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Skilt Nordagutu st.
© Arve Stordal
Finn i Postvogna
Det er ikke bare
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna

Advarsel togvarmeskilt for buffer.
I alt 1 bilde
Elektrisk oppvarming av åk på Hamar
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Elektrisk oppvarming av åk på Hamar
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Advarsel mot å krysse jernbanesporet.
Myrdal, Ferdsle over spora er forbode
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Laurenz Edelman - Et sted langs Dovrebanen
©
Finn i Postvogna
©Anders Ødegård 2006 - Stoppskilt
© Anders Ødegård
Finn i Postvogna
Myrdal, Ferdsle over spora er forbode
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Advarsel høy/høi-spenning
Skilting ved gårdsplo. mellom Eidsberg st. og Heia hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Moi, skylt på nynorsk
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Skilting ved gårdsplo. mellom Eidsberg st. og Heia hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Skilt ved spor 3 Øyer stasjon angående lasting.
© Per Marius Sveen
Finn i Postvogna

Private planoverganger skilter
Vara deg for tog Lat att grinda
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
©Jon Rokseth
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Vara deg for tog Lat att grinda
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Skilting ved gårdsplo. mellom Eidsberg st. og Heia hp
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna


Veiskilter mot jernbane
Ta dem i vare for tog - lukk grinden
© Ole Bendik Kvisberg
Finn i Postvogna
Plo ved Heia hp.
© Kjell Lytomt
Finn i Postvogna
Ta dem i vare for tog - lukk grinden
© Ole Bendik Kvisberg
Finn i Postvogna

andre
Hauketo
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Skilt fra Gjerstad markerer grense for lasteområdet
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Advarselsskilt på Tinnoset
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Fra Hønefoss stasjon
© Odd Eeg
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com