Jernbane.net

Hjem > Norge > Signaler - Signalskilter - > Linjeblokk
Støtt oss
Ukens Bilde
Tågab Rc2 1052 avgikk fra Frändefors
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Tog 11271 over Fokstumyrene
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Åkersvika bru
Fotograf: Tom-Inge Kjensli

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


Linjeblokk

Beskrivelse

I 1920- og 1930 årene ble det satset betydelig på utbygging av elektriske sikringsanlegg.
Samtidig ble det bygd såkalt linjeblokk på enkelte strekninger.

Linjeblokk er et teknisk system som sikrer at hovedsignal bare viser kjøresignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen.
Blokkstrekning er strekningen på hvert hovedspor mellom to nabostasjoner, mellom stasjon og naboblokkpost eller mellom to naboblokkposter.
På dobbeltspor regnes hvert hovedspor som særskilt strekning.

Linjeblokken er den tekniske delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen.
Linjeblokken kan være integrert i sikringsanlegget,

Linjeblokk skal bygges etter "romblokk"-prinsippet dvs at linjeblokksystemet skal sikre at hovedsignal viser signal "kjør" til en blokkstrekning bare for ett tog om gangen.

Før det kan gis signal "kjør" fra hovedsignal til en linjeblokkstrekning, skal det kontrolleres at strekningen er fri for rullende materiell.
På dobbeltspor skal blokksignalene for motsatt kjøreretning være slukket. Linjeblokk skal kunne utføres med frittstående forsignaler eller med forsignal på forutgående hovedsignal/blokksignal.
Det skal også kunne plasseres forsignal for innkjørhovedsignal på blokksignaler.

Blokksystemet skal utføres slik at det er mulig å overføre fire signalbegreper.

Strekning uten Linjeblokk

Tradisjonelt har trafikkstyring på norske jernbaner skjedd ved at en togekspeditør på hver stasjon melder avgang og ankomst til nabostasjonen, og fører en togmeldingsbok som til enhver tid viser hvilke strekninger som er reservert for bestemte tog

Erfaringsmessig gir denne ordningen god sikkerhet mot kollisjoner når trafikken er moderat og det er få endringer i forhold til de faste rutene.
Driftsformen krever normalt bemanning på alle stasjoner hvor tog skal krysse, og det foreligger et potensial for farlige misforståelser, spesielt i situasjoner med stor trafikk og mange endringer i forhold til faste ruter.

Automatisk linjeblokk

Dette er et system som registrerer om det befinner seg tog på en gitt strekning (blokkstrekning) frem til neste signal, og setter opp grønt signal i den ene retningen dersom sporet er fritt.
På en dobbeltsporstrekning gjør automatisk linjeblokk det mulig å kjøre tog med kort avstand uten at en behøver ha et stort antall togekspeditører til å sende togmeldinger og betjene signaler.

Beskrivelse

I 1920- og 1930 årene ble det satset betydelig på utbygging av elektriske sikringsanlegg.
Samtidig ble det bygd såkalt linjeblokk på enkelte strekninger.

Linjeblokk er et teknisk system som sikrer at hovedsignal bare viser kjøresignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen.
Blokkstrekning er strekningen på hvert hovedspor mellom to nabostasjoner, mellom stasjon og naboblokkpost eller mellom to naboblokkposter.
På dobbeltspor regnes hvert hovedspor som særskilt strekning.

Linjeblokken er den tekniske delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen.
Linjeblokken kan være integrert i sikringsanlegget,

Linjeblokk skal bygges etter "romblokk"-prinsippet dvs at linjeblokksystemet skal sikre at hovedsignal viser signal "kjør" til en blokkstrekning bare for ett tog om gangen.

Før det kan gis signal "kjør" fra hovedsignal til en linjeblokkstrekning, skal det kontrolleres at strekningen er fri for rullende materiell.
På dobbeltspor skal blokksignalene for motsatt kjøreretning være slukket. Linjeblokk skal kunne utføres med frittstående forsignaler eller med forsignal på forutgående hovedsignal/blokksignal.
Det skal også kunne plasseres forsignal for innkjørhovedsignal på blokksignaler.

Blokksystemet skal utføres slik at det er mulig å overføre fire signalbegreper.

Strekning uten Linjeblokk

Tradisjonelt har trafikkstyring på norske jernbaner skjedd ved at en togekspeditør på hver stasjon melder avgang og ankomst til nabostasjonen, og fører en togmeldingsbok som til enhver tid viser hvilke strekninger som er reservert for bestemte tog

Erfaringsmessig gir denne ordningen god sikkerhet mot kollisjoner når trafikken er moderat og det er få endringer i forhold til de faste rutene.
Driftsformen krever normalt bemanning på alle stasjoner hvor tog skal krysse, og det foreligger et potensial for farlige misforståelser, spesielt i situasjoner med stor trafikk og mange endringer i forhold til faste ruter.

Automatisk linjeblokk

Dette er et system som registrerer om det befinner seg tog på en gitt strekning (blokkstrekning) frem til neste signal, og setter opp grønt signal i den ene retningen dersom sporet er fritt.
På en dobbeltsporstrekning gjør automatisk linjeblokk det mulig å kjøre tog med kort avstand uten at en behøver ha et stort antall togekspeditører til å sende togmeldinger og betjene signaler.Strekning uten linjeblokk begynner
I alt 1 bilde
Ved stasjonsgrensen Østre linje mot Ski
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Ved stasjonsgrensen Østre linje mot Ski
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Strekning uten linjeblokk er en manuell driftsform med togmeldinger.
Utbygging av strekninger i Norge med fjernstyring, har ført til at det nå gjenstår få strekninger
uten linjeblokk.

Legg til informasjon om Linjeblokk - Strekning uten linjeblokk begynner


Booking.com
Booking.com