Jernbane.net

Hjem > Norge > Teknikk / spor / signaler / telefoni > Signaler og signalanlegg
Støtt oss
Ukens Bilde
CargoNet 5371 avventer kryssing på Valebø st.
Fotograf: Odd Joar Jansen

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
151 013-0 är numera Hector 162.001 Mabuse, leveranskörning och bilden är från Himmelstadt
Fotograf: Daniel Majd

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Signaler og signalanlegg

Mesteparten av dagens signalanlegg er gamle og bruker teknologi som er ferd med å fases ut. Behovet for å fornye signalanleggene er stort.
Dette er utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Bane NORs satsingsområder og hovedmål.

Mesteparten av dagens signalanlegg er gamle og bruker teknologi som er ferd med å fases ut. Behovet for å fornye signalanleggene er stort.
Dette er utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Bane NORs satsingsområder og hovedmål.Innkjør hovedsignal viser STOPP
Skifte av pære i innkjørhovedsignal syd, Drangedal
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Signaler -
©
Finn i Postvogna
Innkjør Blaker
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Enkelt innkjørsignal, Med refleksstriper. Ørtfjell
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna

Innkjørhovedsignaler som gjelder for kjøring inn på stasjonene.
Disse signalene er også markering av grensene for stasjonene.

Innkjørhovedsignal brukes på stasjoner med stillverk. Innkjørhovedsignalet danner stasjonsgrensen og settes opp minst 200 m. foran ytterste sporveksel.

Innkjørhovedsignalet kan vise følgende signalbilder:

Stopp.

Kjør med avvik (redusert hastighet).

Kjør.

”STOPP”
 Toget skal stoppe minst 20 m. foran signalet
 Toget skal stoppe senest ved innkjørtogveiens slutt
 Ev. stoppe foran orienteringsstolpe

Tog som har stoppet foran innkjørhovedsignal, kan kjøre inn på stasjonen når signalbildet endres til kjør.

Legg til informasjon om Signaler og signalanlegg - Innkjør hovedsignal viser STOPP


Innkjør hovedsignal viser [KJØR med redusert hastighet]
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Innkjør hovedsignal viser [KJØR]
Innkjør B 372 Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Kjelsås - Kjør Vent Stopp
© Stein Olav Engebråten
Finn i Postvogna
Innkjør hovedsignal A Borgestad st. (nærmest Skien)
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Kryssing på Grindvold
© Odd Eeg
Finn i Postvogna

Innkjør hovedsignal - To grønne faste lys på loddrett linje

”KJØR”
 Tog kan kjøre inn på stasjonen med største tillatte
hastighet
 Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med
største tillatte hastighet
 Tog kan kjøre inn på neste blokkstrekning med
største tillatte hastighet

Legg til informasjon om Signaler og signalanlegg - Innkjør hovedsignal viser [KJØR]


Indre hovedsignal
Inn i Oslotunnelen
© Odd Joar Jansen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Ski: Tog 1119 som skal til Moss har fått avgang
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Indre hovedsignal 155 Skøyen
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Tog 62 under innkjøring til Sandvika fra Tanumtunellen
© Erik
Finn i Postvogna


Innkjør hovedsignal med forsignal for utkjør hovedsignal

© Arve Stordal
Finn i Postvogna

© Arve Stordal
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal B Eidsvoll stasjon, med linjesignal, Hovedbanen
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna

Utkjør hovedsignal viser [STOPP]
O+M 814 på Espa
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
©Jan Haugen
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Skiltjungel i høyfjellet. Myrdal
© Andreas W.
Finn i Postvogna
T43.252 med Gt 41624 på Koppang
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna

Signalet betyr, at toget skal stoppe, senest ved innkjørtogveiens slutt.
Utkjør hovedsignal brukes på stasjoner med stillverk. Det settes opp på hensiktsmessig sted i utkjør togveien for hvert tog spor.

På ikke fjernstyrt stasjon kan det settes opp felles hoved utkjør signal for flere tog spor.

Legg til informasjon om Signaler og signalanlegg - Utkjør hovedsignal viser [STOPP]


Utkjør hovedsignal viser [KJØR]
I alt 1 bilde
Ny signalliterering på ROMbak
© Mads Skoland
Finn i Postvogna
Ny signalliterering på ROMbak
© Mads Skoland
Finn i Postvogna

Utkjør hovedsignal viser [KJØR med redusert hastighet]
Åbogen
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Åbogen
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Grønt lys og lysende A for gt.5254
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Forsignal til innkjør og utkjør hovedsignaler
A881 Hamar ST
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna
Forsignal på Hølgenes retning Åndalsnes
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
"Vent stopp" i sommernatten
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
A881 Hamar ST
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna

Forsignal til blokksignal
I alt 1 bilde
Lier
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Lier
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Blokksignal
I alt 1 bilde
Kleverud blokkpost mellom Espa og Morskogen
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Kleverud blokkpost mellom Espa og Morskogen
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
En blokkpost deler opp strekningen mellom to stasjoner med signaler slik at vi kan kjøre flere tog etter hverandre i samme retning mellom to stasjoner.

Legg til informasjon om Signaler og signalanlegg - Blokksignal


Repetisjon signal
På Stange stasjon
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Repetersignal Namsskogan
© Bjørn Drevland
Finn i Postvogna
L+N på Stange stasjon
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna
På Stange stasjon
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna


Enkelt innkjørsignal
I alt 1 bilde
Gjengen på hjørnet. Hokksund
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Gjengen på hjørnet. Hokksund
© Andreas W.
Finn i Postvogna

Midlertidig innkjørsignal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Midlertidig utkjørsignal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Forsiktig kjøring
I alt 1 bilde
Vanskelig togvei. (B412 Kongsvinger)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vanskelig togvei. (B412 Kongsvinger)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Linjesignal
Dobbeltsett mot Eidsvoll kl 1308 Lysaker
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Utkjørhovedsignal med hovedlinjesignal
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Hovedlinjesignal
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Dobbeltsett mot Eidsvoll kl 1308 Lysaker
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna


Togsporsignal
På Espa
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Ski: Klart for tog 115
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Ski: Klart for tog 175
© Sven Pran
Finn i Postvogna
Togsporsignal på Galterud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Høyt skiftesignal
Matrand Plo (Lundebybakken) og høyt skiftesignal
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Sidespor ved Åndalsnes stasjon
© Leif Johnny Olestad
Finn i Postvogna
Fredrikstad
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Sidespor ved Åndalsnes stasjon ..
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna


Dvergsignal
Dverger med brøytestikk. Nelaug
© Andreas W.
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Blind dverg
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Kampvilje på Driftsbanegården, Trondheim
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
NSB Type 74 524 og dvergsignal
© Sigurd Sporild Breievne
Finn i Postvogna

Dvergsignaler skal normalt være tent, og viser signal bare i den retning som signalet gjelder for.

Frittstående dvergsignaler er som regel merket med sort R og / tall på hvitt firkantet merke.

Signalet kan settes opp på egen 1-2 m høy mast, på hovedsignals mast eller i åk. Dverg signal skal så vidt mulig plasseres ved isolert skinneskjøt på høyre side av sporet det gjelder for.

Dersom dvergsignalet er satt opp på venstre side, og det er tvil om hvilket spor det gjelder for, settes det normalt opp ett merke med sort pil på gul bunn over dvergsignalet som viser hvilket spor signalet gjelder for.

Kan dvergsignalet ikke settes opp ved isolert skinneskjøt på grunn av profilet, f.eks mellom plattform og spor, skal stedet hvor dvergsignalet skulle ha stått markeres med "Dvergsignalstolpe".

Dvergsignal står i avhengighet til sentralstillte sporveksler og sporsperrer: Skifting over slike sporveksler skal foregå på signal "Varsom skifting tillatt" eller " Skifting tillatt".

Legg til informasjon om Signaler og signalanlegg - Dvergsignal


Avikende hastighet
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sporvekselsignal
I alt 1 bilde
Sporvekselsignal på Alnabru
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
Sporvekselsignal på Alnabru
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Sporvekselsignal for kryssporveksel
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lokalomstiller
I alt 1 bilde
Lokalomstiller på Koppang st.
© Ole Martin Dahl
Finn i Postvogna
Lokalomstiller på Koppang st.
© Ole Martin Dahl
Finn i Postvogna

S- lås
I alt 1 bilde
S-lås Nordagutu stasjon
© Arve Stordal
Finn i Postvogna
S-lås Nordagutu stasjon
© Arve Stordal
Finn i Postvogna

Sporsperresignal
Sporsperre med tilhørende signalkasse på Herefoss stasjon
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Sporsperre med tilhørende signalkasse på Herefoss stasjon
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
Sporsperresignal
© Arne Aaeng
Finn i Postvogna

Planovergangssignal
Lausgardsvegen Plo like vest for Hov.st (Valdres banen)
© Trond Lindal
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Signaler ved ringstallen i Hamar.
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna
Forsignal Stanghelle sp 2
© Jon-Andreas Sognnæs
Finn i Postvogna
W 1 og 2 på Åbogen.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Rasvarslingssignal
I alt 1 bilde
Rasvarsling signalet på øvre linje verma
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna
Rasvarsling signalet på øvre linje verma
© leif johnny olestad
Finn i Postvogna

Bru og frostportsignal
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Middelkontrolllampe
I alt 1 bilde
Ledetråd og Kjøretråd
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna
Ledetråd og Kjøretråd
© Christoffer Bjørgen Nilsen
Finn i Postvogna

Fast lyssignalanlegg for skifting
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


A signal fra trafikkstyrer til tog.
I alt 1 bilde
A-signal, Tønsberg stasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna
A-signal, Tønsberg stasjon
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna

Private planovergang lysvarsel
I alt 1 bilde
Enkel varsellampe
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Enkel varsellampe
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Stillverk alle typer
Stillverket på Minnesund har gått av med pensjon.
© Johnny Vaaler
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
Enkelt innkjør Gran st.
© Roger Sandberg
Finn i Postvogna
Stillverk med atpåklatt. 12.5.2010
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
Den gamle stillverkstavla, Alnabru stillverk syd
© Kjetil Bull
Finn i Postvogna


Togdeteksjon halemagnet Rørosbanen
Halemagnet på Gt 85724 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Halemagnet på Gt 85724 © Kjetil Johnsen
© Kjetil Johnsen
Finn i Postvogna
Halemagneter på Røros - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Halemagnet på 93 sett.
© NN
Finn i Postvogna


Kontaktmagneter for kortslutting av sporfelter
Kontaktmagneter
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kontaktmagneter
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sporbunden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Betjeningspanel for bremseprøvesignal
Betjeningspanel for bremseprøvesignal, R-spor, Alnabru
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Betjeningspanel for bremseprøvesignal, R-spor, Alnabru
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Betjeningspanel for bremseprøvesignal, R-spor, Alnabru.
© Odd Eeg
Finn i Postvogna
Over sporene hang det lyssignaler som kunne vise enten «T»-tilsett brems, eller «L»- løs brems.

Legg til informasjon om Signaler og signalanlegg - Betjeningspanel for bremseprøvesignal


Tekniske skap ute

©
Finn i Postvogna

©
Finn i Postvogna
På Jesnes stasjon.
© Vegard Gran Hovde
Finn i Postvogna

andre
Ikke nødvendig å stille alle signaler i stopp ?
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ikke nødvendig å stille alle signaler i stopp ?
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Kassert signal
© Bjørn Vermo
Finn i Postvogna

© Erland Rasten
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com