Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Elektriske lokomotiver > UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103
Støtt oss
Ukens Bilde
DSB EB 3202, 3201 og 3203 i Rødekro
Fotograf: Karsten Gill

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Strömsund
Fotograf: Göran Bæckström

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
14 2197 med gods til Bergen
Fotograf: Jørn Ole Steina

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103
103 245-7
[bilde]
103 245-7 med tåg mot Nürnberg
103 222-6
[bilde]
91 80 6103 222-6 D-RADVE
E03-001/103 001-4
[bilde]

Beskrivelse

Enhver bedrift som ønsker å forbli vellykket i markedet, må stadig forbedre sitt spekter av tjenester. Dette gjelder også for Deutsche Bundesbahn , som må utvikle og gjøre sin flåte mer attraktivt hvis man skal møte morgendagens konkurranse.
Den visuelle delen av jernbanen er ett spesielt tilfelle hvor man kan tiltrekke nye interessegrupper. Hvordan man oppfatter den ytre visuelle delen av jernbanen, bestemmes oftest gjennom smakfull utforming og design på det rullende materiell, så som lokomotiver og vogner.
Offentligheten blir ikke kun imponert over utformingen av jernbanemateriellet, men også av dets bruk.

Høye hastigheter og tung last er egenskaper som vektlegger den store muligheten som er spesiell for jernbanen. Kvalitet, drift og effektiv utnyttelse av jernbanemateriellet må også kunne utsettes for granskende kritikk.

En permanent motor i fremme av teknologi, er trangen til å forbedre ytelsen og redusere utgifter
Begge målsetninger oppnås som følge av ingeniørenes rasjonelle prosjekterings tenk, og presset fra konkurransen.

Omtrent på denne måte uttalte: Dipl.-Ing. Kurt Bauermeister; (Ministerialrat in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, Frankfurt am Main) om "Serienlokomotive 103" i DIE BUNDESBAHN 7/8 1970


Mekanisk del ble levert av: Elektrisk del ble levert av: 
Kraus Maffei, München: 103 101-108, 103 160-172, 103 182-188, 103 196-202, 216-230  Siemens-, München:  103 101-118, 103 149-172,  103 182-191,  103 196-202, 103 216-230, 103 238, 103 240, 103 244+245.
Krupp Gmbh, Essen:  103 123-145, 103 193-195, 103 203-209. AEG, Berlin:  103 120-148, 103 192-195, 103 203-210.
Henschel Werken, Kassel: 103 109-122, 103 146-159, 103 173-181, 103 189-192, 231-245    BBC AG, Mannheim:  103 173-181, 103 211-215, 103 231+233, 103 235-237, 103 239, 103 241-243
       
       

Togsikringsystem:

I tillegg til den vanlige Sifa og PZB, ble BR 103 utstyrt med LZB som et ekstra sikkerhetsystem for hastigheter over 160 km / t.
Den såkalte Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) (automatisk hastighet og bremsekontroll) holdt automatisk togets hastighet konstant på en bestemt hastighet.

AFB systemet på 103 106 ble mistenkt å være årsaken til at Schweiz-Expreß Basel-Kopenhagen (D 370) sporet av i Rheinweiler den 21. juli 1971.
Man kom i utredningen fram til at AFB var en av årsakene til at akselerasjonen av toget kom ut av kontroll, noe som resulterte i en avsporing med 23 døde og 121 skadde.


Fargevalget / Design:

Originale designet på BR 103 var det Elfenben/Bordeaux røde TEE Design.
103 101-9 ble brukt i Lufthansa Airport Express i perioden: mai 1991 til mai 1993, sammen med vogner av type Avmz 106 & Bpmz 296. 
Både vogner og lokomotiv var desigmalt for Lufthansa.
103 220 DB Touristikzüge.
103 233 er den eneste som ble malt i Verkehrsrot.
Noen lokomotiver ble malt i DB Orientrot mit DB "Lätzchen"


Opprinnelige RAL koder ved leveranse av BR103 var beige (RAL 1001)  
Ventilasjonsgitterne og oppbyggene tilhørende disse var lakkert i sølvgrått.
Den øvre del av rammen var lakkert i purpurrød (RAL 3004) avdelt med  en beige (RAL 1001) delningstripe,  
Nedre del av rammen og skjørtene var lakkert i svartgrått (RAL 7021). 
Frontpartiene hadde en linje som var lakkert purpurrød. 
Strømavtagerene var lakkert i brannrød (RAL 3000). 
Boggier var lakkert svart-grå (RAL 7021). 

HistorikkI løpet av 1950-årene gjenoppbygges Vest-Tyskland etter ødeleggelsene under krigen. 
Gjenreisningen etter WWII gjaldt også jernbanene.

I løpet av 1950-tallet hadde man planer om å bygge om før krigs lokomotiver av type E 19 til en toppfart på 180 kilometer i timen.
Man kom til at teknikken til disse lokomotivene for lengst var utgått på dato, dessuten var bremsesystemet ansett ineffektivt for de høye hastigheter man så for seg.

I de første tiårene etter andre verdenskrig fokuserte Deutsche Bundesbahn derfor på å bygge et stort antall standardiserte elektriske lokomotiver. 
Målet var å fremme elektrifisering programmet ved blant annet å erstatte eldre typer elektriske lokomotiver med nye lokomotiver med moderne teknikk og driftegenskaper.

Deutsche Bundesbahn (DB) reviderte flere ganger sine planer for ett høyhastighets lokomotiv. Man kom fram til at en ny lokomotivtype måtte ha en toppfart på 200 kilometer i timen.
For å begrense akseltrykket til 18 tonn ønsket man at nye lokomotiver skulle ha akselrekkefølge Co'Co.

Boggier og annen teknisk utrustning tilpasset høyere hastigheter ble testet på lokomotiver av type E10

Hovedlinjene på den tyske jernbane gikk gjennom områder hvor store og mellomstore byer lå ganske tett. 

Den viktige transportåren, nord - syd aksen, som forbandt Hamburg med Frankfurt am Main og München med hverandre, blant annet via det tettbefolkede Rhein-Ruhr området, gjorde at det kreves mange stopp underveis.
For å korte ned reisetiden sto det tidlig klart at Deutsche Bundesbahn (DB) måtte utvikle en ny lokomotivtype med rask akselerasjon og høy hastighet.
Ved samtidig å oppgradere sporstandarden og annen infrastruktur, kunne man etter hvert øke hastighetene fra 160 km/t, som helt siden 1933 hadde vært høyeste tillatte hastighet for tog i daværende Bundesrepublik Deutschland.
I 1963 bestilte Deutsche Bundesbahn (DB) en prøveserie på 4 elektriske lok av en ny type, de senere så berømte E 103.

Fire prototyper ble ferdig i 1965.
Disse fikk etter DBs gamle nummerskjema, numrene E 03 001 - E 03 004.
E 03 002 var det første lokomotiv av typen som ble levert.
Dette ble overlevert Deutsche Bundesbahn (DB) den 11 februar 1965 under stor festivitas ved Henschel i Kassel.
For anledningen hadde 002 fått påmontert skiltene tilhørende E 03 001.
E 03 001 ble levert i mars samme år, og i juni fulgte E 03 003 og 004.

Lokomotivtypen ble første gang introdusert for publikum på den Internationalen Verkehrsausstellung (IVA) i München i juni 1965 som type E 03.
På IVA ble lokomotivtype E 03 ikke presentert for offentligheten som ett vanlig, Schnellzuglok, men som ett Schnellfahrlokomotive, dette på grunn av sin for på den tiden uvanlig høye effekt og aerodynamiske design.
Under IVA utstillingen ble lokomotivtypen kjørt for interesserte i to "Schnellzug-Zugpaaren" (betegnet som D 10/11, D 12/13) med en hastighet på 200 km/t på jernbanen mellom München og Augsburg.
Den 26 juni 1965 oppnådde ett persontog som var åpent for almenheten, for første gang i den tyske jernbanehistorien, en hastighet på 200 km/t.
Selv om den største tillatte hastighet for BR 103 er 200 km/t, satte BR 103 118 den 14.06.1984 tysk hastighetsrekord med hele 283 km/t. 

Testkjøringen avslørte visse barnesykdommer, men i 1969 bestilte Deutsche Bundesbahn (DB) 142 lokomotiver av typen.

Deutsche Bundesbahn (DB) krevde at E 103 skulle trekke opptil 800 tonn tunge ekspresstog med en fart på 160 km/t, og 480 tonn med 200 km/t.
Resultatet ble et lokomotiv med enorm trekkkraft og tilsvarende rask akselerasjon, som var relativt godt egnet til kjøring på strekninger med flere og tette stasjonsopphold. 

I 1971 innførte produktgruppen: DB Intercity (IC), ICEs forgjenger, med en voksende mengde E 103-lok i spissen.
I 1974 var leveransen av lokomotivtypen fullført.

BR 103 forble DBs flaggskip inntil ICE-togene kom på banen.
BR 103 hadde i sin storhetstid turnuser på godt over 1000 km kjørelengde daglig. Det høyeste kilometerløp for et enkelt lokomotiv av typen, ble nådd i juni 1972, med 50,250 km.
Inntil 1987 da innfasingen av BR 120 tok til, hadde BR 103 et tilnærmet monopol for høyhastighetstog i Tyskland.
Ved begynnelsen av 1990årene, førte den intensive utnyttelsen av lokomotivtypen til et økende antall feil. Denne tendensen ble forsterket av det faktum at DB kuttet betydelig ned på vedlikeholdet av lokomotivtypen.


Når leveransen av etterfølgeren til BR 103, (BR 101) kom igang i årene 1996 - 1999 ble bruken av 103 lokomotivene ytterligere begrenset, og de første større hensettelser og utrangeringer tok til.

Etter en kort comeback i 1998, når alle Intercityexpress (ICE) togsett midlertidig ble tatt ut av drift, etter Eschede-ulykken, ble de resterende BR 103 lokomotivene pensjonert fra vanlig tjeneste suksesivt fram til 2003.

 


 

Typetegning DB-Baureihe 103
[bilde]
Typetegning DB-Baureihe 103
DB BR 103.1
Mekanisk del er bygget av: Henschel-Werke, Krauss-Maffei, Krupp
Elektrisk del er bygget av:AEG, BBC,Siemens
Bygget antall145 og en prototypeserie på 4
Nummerserier Prototypeserie : E 03 001–004
Fra 1968: 103 001–004
Fra 1989: 750 001–002
Serieleveranse BR 103.1: 103 101–245
Byggeår1970–1974 prototypeserien ble bygget 1965
Største hastighet200 km/h
Motor6 x Wba 368/17 eller 6 x WBb 368/17 f
Ytelse7.780 kW
Trekkkraft 312 kN
Strømavtagere2* Einholm, Bauart SBS 65
Lengde o.b. 19.500 mm som senere i serien ble 20.200 mm.
Adhesjonsvekt114,0 tonn
AkselanordningCo Co
Akseltrykk 19,0 tonn, prototypelokomotivene = 18.6 tonn.
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer6103

TEE epoken:

Den opprinnelige lakkering på alle BR 103 var i TEE-fargene purpur rød / elfenben med svart grå ramme. En rød skillelinje på front og sidene fungerte som en overgang til fargeskillet på TEE vognene som ligger noe høyere. (Se lengre opp på siden)

Etableringen av det internasjonale TEE nettverk ga opphav til utvikling av spesielle elektriske lokomotiver og tog som kjører på to eller flere ulike strømsystemer.

Deutsche Bundesbahn (DB) brukte blant annet E 10.12 som kunne kjøres i 160 km/t og BR 103 som hadde en tillat hastighet på 200 km/t.

SBB utviklet det elektriske motorvognsett RAE TEE II, som var ment for fire ulike strømsystemer, som ble ferdigstilt i 1961.
SNCB introduserte lokomotiv Série 15 (opprinnelig Série 150) i 1962, som kunne håndtere tre ulike strømsystem.
Man introduserte også en SNCB Série 16, i 1966 og en Série 18 i 1973, disse kunne kjøres på 4 forskjellige strømsystemer.
På samme tid utviklet og introduserte SNCF CC 40100 i årene 1964 - 1970.
I 1975 var alle 43 TEE tog, med unntak av L'Arbalete, Bavaria og delvis Merkur drevet av elektrisk materiell, og de fleste ble trukket av lokomotiver.

Lokomotivtype 103 trakk fra 1971 i hovedsak de nye Intercitytog med en standardklasse, men også de komfortable førsteklasses TEE tog fra 1972. 
Denne tjenesten pågikk fram til TEE togenes innstilling eller at disse ble omdannet til Euro City i 1987. 
BR 103 ble også benyttet i det berømte Rheingold.
Med virkning fra sommer tidtabellen 1979 (27. mai), ble det slutt på kursvogner i Rheingold til og fra Hoek van Holland. 
Fra da av var Amsterdam den nordlige endestasjonen for Rheingold. 
Det aller siste Rheingold toget gikk til historien den 30 mai 1987, etter 59 år og 15 dagers drift som luksustog på Europas skinner. 
TEE 6/7 ble på denne siste reisen trukket av en BR 103. 
Dermed gikk TEE-epoken i graven i Tyskland.

En annen viktig oppgave for 103 var fra 1971 da Bahnpost nattogene ble satt opp med BR 103 som trekkraft på nord-sør aksen. 
Lokomotivserien overtok fra 1974 nesten alle Intercitytog.


 

Designhistorie
103 220-0 DB-Touristikzug103 233 i verkehrsroter lakkeringOrientrød med hvite felterTEE-Farger purpurrød/beige
[bilde][bilde][bilde][bilde]
Touristikzug lakkeringBR 103 233-3BR 103 197-0BR 103 235-8
103 245-7
[bilde]
103 245-7 med tåg mot Nürnberg
103 222-6
[bilde]
91 80 6103 222-6 D-RADVE
E03-001/103 001-4
[bilde]

Beskrivelse

Enhver bedrift som ønsker å forbli vellykket i markedet, må stadig forbedre sitt spekter av tjenester. Dette gjelder også for Deutsche Bundesbahn , som må utvikle og gjøre sin flåte mer attraktivt hvis man skal møte morgendagens konkurranse.
Den visuelle delen av jernbanen er ett spesielt tilfelle hvor man kan tiltrekke nye interessegrupper. Hvordan man oppfatter den ytre visuelle delen av jernbanen, bestemmes oftest gjennom smakfull utforming og design på det rullende materiell, så som lokomotiver og vogner.
Offentligheten blir ikke kun imponert over utformingen av jernbanemateriellet, men også av dets bruk.

Høye hastigheter og tung last er egenskaper som vektlegger den store muligheten som er spesiell for jernbanen. Kvalitet, drift og effektiv utnyttelse av jernbanemateriellet må også kunne utsettes for granskende kritikk.

En permanent motor i fremme av teknologi, er trangen til å forbedre ytelsen og redusere utgifter
Begge målsetninger oppnås som følge av ingeniørenes rasjonelle prosjekterings tenk, og presset fra konkurransen.

Omtrent på denne måte uttalte: Dipl.-Ing. Kurt Bauermeister; (Ministerialrat in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, Frankfurt am Main) om "Serienlokomotive 103" i DIE BUNDESBAHN 7/8 1970


Mekanisk del ble levert av: Elektrisk del ble levert av: 
Kraus Maffei, München: 103 101-108, 103 160-172, 103 182-188, 103 196-202, 216-230  Siemens-, München:  103 101-118, 103 149-172,  103 182-191,  103 196-202, 103 216-230, 103 238, 103 240, 103 244+245.
Krupp Gmbh, Essen:  103 123-145, 103 193-195, 103 203-209. AEG, Berlin:  103 120-148, 103 192-195, 103 203-210.
Henschel Werken, Kassel: 103 109-122, 103 146-159, 103 173-181, 103 189-192, 231-245    BBC AG, Mannheim:  103 173-181, 103 211-215, 103 231+233, 103 235-237, 103 239, 103 241-243
       
       

Togsikringsystem:

I tillegg til den vanlige Sifa og PZB, ble BR 103 utstyrt med LZB som et ekstra sikkerhetsystem for hastigheter over 160 km / t.
Den såkalte Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) (automatisk hastighet og bremsekontroll) holdt automatisk togets hastighet konstant på en bestemt hastighet.

AFB systemet på 103 106 ble mistenkt å være årsaken til at Schweiz-Expreß Basel-Kopenhagen (D 370) sporet av i Rheinweiler den 21. juli 1971.
Man kom i utredningen fram til at AFB var en av årsakene til at akselerasjonen av toget kom ut av kontroll, noe som resulterte i en avsporing med 23 døde og 121 skadde.


Fargevalget / Design:

Originale designet på BR 103 var det Elfenben/Bordeaux røde TEE Design.
103 101-9 ble brukt i Lufthansa Airport Express i perioden: mai 1991 til mai 1993, sammen med vogner av type Avmz 106 & Bpmz 296. 
Både vogner og lokomotiv var desigmalt for Lufthansa.
103 220 DB Touristikzüge.
103 233 er den eneste som ble malt i Verkehrsrot.
Noen lokomotiver ble malt i DB Orientrot mit DB "Lätzchen"


Opprinnelige RAL koder ved leveranse av BR103 var beige (RAL 1001)  
Ventilasjonsgitterne og oppbyggene tilhørende disse var lakkert i sølvgrått.
Den øvre del av rammen var lakkert i purpurrød (RAL 3004) avdelt med  en beige (RAL 1001) delningstripe,  
Nedre del av rammen og skjørtene var lakkert i svartgrått (RAL 7021). 
Frontpartiene hadde en linje som var lakkert purpurrød. 
Strømavtagerene var lakkert i brannrød (RAL 3000). 
Boggier var lakkert svart-grå (RAL 7021). 

HistorikkI løpet av 1950-årene gjenoppbygges Vest-Tyskland etter ødeleggelsene under krigen. 
Gjenreisningen etter WWII gjaldt også jernbanene.

I løpet av 1950-tallet hadde man planer om å bygge om før krigs lokomotiver av type E 19 til en toppfart på 180 kilometer i timen.
Man kom til at teknikken til disse lokomotivene for lengst var utgått på dato, dessuten var bremsesystemet ansett ineffektivt for de høye hastigheter man så for seg.

I de første tiårene etter andre verdenskrig fokuserte Deutsche Bundesbahn derfor på å bygge et stort antall standardiserte elektriske lokomotiver. 
Målet var å fremme elektrifisering programmet ved blant annet å erstatte eldre typer elektriske lokomotiver med nye lokomotiver med moderne teknikk og driftegenskaper.

Deutsche Bundesbahn (DB) reviderte flere ganger sine planer for ett høyhastighets lokomotiv. Man kom fram til at en ny lokomotivtype måtte ha en toppfart på 200 kilometer i timen.
For å begrense akseltrykket til 18 tonn ønsket man at nye lokomotiver skulle ha akselrekkefølge Co'Co.

Boggier og annen teknisk utrustning tilpasset høyere hastigheter ble testet på lokomotiver av type E10

Hovedlinjene på den tyske jernbane gikk gjennom områder hvor store og mellomstore byer lå ganske tett. 

Den viktige transportåren, nord - syd aksen, som forbandt Hamburg med Frankfurt am Main og München med hverandre, blant annet via det tettbefolkede Rhein-Ruhr området, gjorde at det kreves mange stopp underveis.
For å korte ned reisetiden sto det tidlig klart at Deutsche Bundesbahn (DB) måtte utvikle en ny lokomotivtype med rask akselerasjon og høy hastighet.
Ved samtidig å oppgradere sporstandarden og annen infrastruktur, kunne man etter hvert øke hastighetene fra 160 km/t, som helt siden 1933 hadde vært høyeste tillatte hastighet for tog i daværende Bundesrepublik Deutschland.
I 1963 bestilte Deutsche Bundesbahn (DB) en prøveserie på 4 elektriske lok av en ny type, de senere så berømte E 103.

Fire prototyper ble ferdig i 1965.
Disse fikk etter DBs gamle nummerskjema, numrene E 03 001 - E 03 004.
E 03 002 var det første lokomotiv av typen som ble levert.
Dette ble overlevert Deutsche Bundesbahn (DB) den 11 februar 1965 under stor festivitas ved Henschel i Kassel.
For anledningen hadde 002 fått påmontert skiltene tilhørende E 03 001.
E 03 001 ble levert i mars samme år, og i juni fulgte E 03 003 og 004.

Lokomotivtypen ble første gang introdusert for publikum på den Internationalen Verkehrsausstellung (IVA) i München i juni 1965 som type E 03.
På IVA ble lokomotivtype E 03 ikke presentert for offentligheten som ett vanlig, Schnellzuglok, men som ett Schnellfahrlokomotive, dette på grunn av sin for på den tiden uvanlig høye effekt og aerodynamiske design.
Under IVA utstillingen ble lokomotivtypen kjørt for interesserte i to "Schnellzug-Zugpaaren" (betegnet som D 10/11, D 12/13) med en hastighet på 200 km/t på jernbanen mellom München og Augsburg.
Den 26 juni 1965 oppnådde ett persontog som var åpent for almenheten, for første gang i den tyske jernbanehistorien, en hastighet på 200 km/t.
Selv om den største tillatte hastighet for BR 103 er 200 km/t, satte BR 103 118 den 14.06.1984 tysk hastighetsrekord med hele 283 km/t. 

Testkjøringen avslørte visse barnesykdommer, men i 1969 bestilte Deutsche Bundesbahn (DB) 142 lokomotiver av typen.

Deutsche Bundesbahn (DB) krevde at E 103 skulle trekke opptil 800 tonn tunge ekspresstog med en fart på 160 km/t, og 480 tonn med 200 km/t.
Resultatet ble et lokomotiv med enorm trekkkraft og tilsvarende rask akselerasjon, som var relativt godt egnet til kjøring på strekninger med flere og tette stasjonsopphold. 

I 1971 innførte produktgruppen: DB Intercity (IC), ICEs forgjenger, med en voksende mengde E 103-lok i spissen.
I 1974 var leveransen av lokomotivtypen fullført.

BR 103 forble DBs flaggskip inntil ICE-togene kom på banen.
BR 103 hadde i sin storhetstid turnuser på godt over 1000 km kjørelengde daglig. Det høyeste kilometerløp for et enkelt lokomotiv av typen, ble nådd i juni 1972, med 50,250 km.
Inntil 1987 da innfasingen av BR 120 tok til, hadde BR 103 et tilnærmet monopol for høyhastighetstog i Tyskland.
Ved begynnelsen av 1990årene, førte den intensive utnyttelsen av lokomotivtypen til et økende antall feil. Denne tendensen ble forsterket av det faktum at DB kuttet betydelig ned på vedlikeholdet av lokomotivtypen.


Når leveransen av etterfølgeren til BR 103, (BR 101) kom igang i årene 1996 - 1999 ble bruken av 103 lokomotivene ytterligere begrenset, og de første større hensettelser og utrangeringer tok til.

Etter en kort comeback i 1998, når alle Intercityexpress (ICE) togsett midlertidig ble tatt ut av drift, etter Eschede-ulykken, ble de resterende BR 103 lokomotivene pensjonert fra vanlig tjeneste suksesivt fram til 2003.

 


 

Typetegning DB-Baureihe 103
[bilde]
Typetegning DB-Baureihe 103
DB BR 103.1
Mekanisk del er bygget av: Henschel-Werke, Krauss-Maffei, Krupp
Elektrisk del er bygget av:AEG, BBC,Siemens
Bygget antall145 og en prototypeserie på 4
Nummerserier Prototypeserie : E 03 001–004
Fra 1968: 103 001–004
Fra 1989: 750 001–002
Serieleveranse BR 103.1: 103 101–245
Byggeår1970–1974 prototypeserien ble bygget 1965
Største hastighet200 km/h
Motor6 x Wba 368/17 eller 6 x WBb 368/17 f
Ytelse7.780 kW
Trekkkraft 312 kN
Strømavtagere2* Einholm, Bauart SBS 65
Lengde o.b. 19.500 mm som senere i serien ble 20.200 mm.
Adhesjonsvekt114,0 tonn
AkselanordningCo Co
Akseltrykk 19,0 tonn, prototypelokomotivene = 18.6 tonn.
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer6103

TEE epoken:

Den opprinnelige lakkering på alle BR 103 var i TEE-fargene purpur rød / elfenben med svart grå ramme. En rød skillelinje på front og sidene fungerte som en overgang til fargeskillet på TEE vognene som ligger noe høyere. (Se lengre opp på siden)

Etableringen av det internasjonale TEE nettverk ga opphav til utvikling av spesielle elektriske lokomotiver og tog som kjører på to eller flere ulike strømsystemer.

Deutsche Bundesbahn (DB) brukte blant annet E 10.12 som kunne kjøres i 160 km/t og BR 103 som hadde en tillat hastighet på 200 km/t.

SBB utviklet det elektriske motorvognsett RAE TEE II, som var ment for fire ulike strømsystemer, som ble ferdigstilt i 1961.
SNCB introduserte lokomotiv Série 15 (opprinnelig Série 150) i 1962, som kunne håndtere tre ulike strømsystem.
Man introduserte også en SNCB Série 16, i 1966 og en Série 18 i 1973, disse kunne kjøres på 4 forskjellige strømsystemer.
På samme tid utviklet og introduserte SNCF CC 40100 i årene 1964 - 1970.
I 1975 var alle 43 TEE tog, med unntak av L'Arbalete, Bavaria og delvis Merkur drevet av elektrisk materiell, og de fleste ble trukket av lokomotiver.

Lokomotivtype 103 trakk fra 1971 i hovedsak de nye Intercitytog med en standardklasse, men også de komfortable førsteklasses TEE tog fra 1972. 
Denne tjenesten pågikk fram til TEE togenes innstilling eller at disse ble omdannet til Euro City i 1987. 
BR 103 ble også benyttet i det berømte Rheingold.
Med virkning fra sommer tidtabellen 1979 (27. mai), ble det slutt på kursvogner i Rheingold til og fra Hoek van Holland. 
Fra da av var Amsterdam den nordlige endestasjonen for Rheingold. 
Det aller siste Rheingold toget gikk til historien den 30 mai 1987, etter 59 år og 15 dagers drift som luksustog på Europas skinner. 
TEE 6/7 ble på denne siste reisen trukket av en BR 103. 
Dermed gikk TEE-epoken i graven i Tyskland.

En annen viktig oppgave for 103 var fra 1971 da Bahnpost nattogene ble satt opp med BR 103 som trekkraft på nord-sør aksen. 
Lokomotivserien overtok fra 1974 nesten alle Intercitytog.


 

Designhistorie
103 220-0 DB-Touristikzug103 233 i verkehrsroter lakkering
[bilde][bilde]
Touristikzug lakkeringBR 103 233-3
Orientrød med hvite felterTEE-Farger purpurrød/beige
[bilde][bilde]
BR 103 197-0BR 103 235-8


DB E03 001 (103 001-4) ⌘
E03-001/103 001-4
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
September 2006
© Klaus Korbacher
Finn i Postvogna
E03-001/103 001-4
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
30 04 1997 => Utrangert
I 2014 hensatt som ikke kjørbart museumslok.
Opprinnelig betegnelse E03 001.
Utstillet hos DB Museum Nürnberg Fahrzeughalle 2.

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB E03 001 (103 001-4) ⌘


DB E03 002 (103 002-2) ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB E03 003 (103 003-0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB E03 004 (103 004-8) ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 101-2 ⌘
I alt 1 bilde
DB E 103.101, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
DB E 103.101, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
I drift 2010, stasjonert Frankfurt - M
Museumslok Darmstadt Kranichstein.
Lufthansa Lok fra 05/1991 - 31.05.1993
Lakkert i Lufthansa-Airport-Express design, gul/hvit.

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 101-2 ⌘


DB 103 102-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 103-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 104-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 105-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 106-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 107-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 108-7
I alt 1 bilde
103.108, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
103.108, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

DB 103 109-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 110-3
I alt 1 bilde
DB E 103.110, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
DB E 103.110, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Frankfurt (M) 25.09.1970
Hensatt: 16.08.1998
Utrangert: 18.09.1998

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 110-3


DB 103 111-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 112-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 113-7 ⌘
103 113 framför IC-tåget till Münster
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
103 113-7 klar til avgang mot Ulm i Geislingen Steige
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
Ett kommande lokbyte. 101 006 drog IC-tåget Salzburg - München mellan Ulm och Stuttgart, 103 113 tar över för resten av resan
© Sören Heise
Finn i Postvogna
103 113-7 med IC 2519 til Münster i Geislingen (Steige)
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

München 02.10.1970
Hensatt: 29.05.2005
Museumslok tilhørende DB Museums med rød ramme.
Har en Bundesbahn Keks ved Führerstand 1.
Hensatt på DB Museum Koblenz-Lützel, til HU i Werk Dessau

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 113-7 ⌘


DB 103 114-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 115-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 116-0
I alt 1 bilde
©Joachim Eliasson - 103 Nürnberg 1987
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
©Joachim Eliasson - 103 Nürnberg 1987
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Frankfurt M 22.12.1970
Utrangert i Frankfurt M 28.02.2001

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 116-0


DB 103 117-8
I alt 1 bilde
DB BR103 117-8 på Hamburg Dammtor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB BR103 117-8 på Hamburg Dammtor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DB 103 118-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 119-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 120-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 121-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 122-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 123-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 124-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 125-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 126-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 127-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 128-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 129-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 130-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 131-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 132-7
I alt 1 bilde
103 132 i Dessau
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
103 132 i Dessau
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

DB 103 133-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 134-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 135-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 136-8 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 137-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 138-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 139-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 140-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 141-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 142-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 143-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 144-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 145-9
I alt 1 bilde
103.145, Hamburg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
103.145, Hamburg
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

DB 103 146-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 147-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 148-3
103 143-3 i Kiel
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103 143-3 i Kiel
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB103 143-3 i Kiel
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DB 103 149-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 150-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 151-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 152-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 153-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 154-1
103 154-1 ved Lombardsbrücke i Hamburg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103,154-1i Hamburg ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103 154-1 ved Lombardsbrücke i Hamburg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Henschel & Sohn, [D]-Kassel 31505 / Siemens 1971.
Opphugget hos Fa. Bender / Opladen __.07.2001

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 154-1


DB 103 155-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 156-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 157-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 158-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 159-0
I alt 1 bilde
103 159-0 på Freiburg im Breisgau
© Karsten Gill
Finn i Postvogna
103 159-0 på Freiburg im Breisgau
© Karsten Gill
Finn i Postvogna

DB 103 160-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 161-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 162-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 163-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 164-0
I alt 1 bilde
©Joachim Eliasson - 103 i München 1987
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
©Joachim Eliasson - 103 i München 1987
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Krauss-Maffei AG, [D]-München 19505 / Siemens 1971
Levert 29.07.1971
Opphugget __.05.2000 Fa. Bender / Opladen

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 164-0


DB 103 165-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 166-5
I alt 1 bilde

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Krauss-Maffei AG, [D]-München 19507 / Siemens 1971
Levert 16.08.1971.
Utrangert 02.08.2002.
Opphugget __.02.2003 Fa. Steil / Trier

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 166-5


DB 103 167-3 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 168-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 169-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 170-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 171-5
I alt 1 bilde
DB E 103.171, Mannheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
DB E 103.171, Mannheim
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
Krauss-Maffei AG, [D]-München 19512 / Siemens 1971.
Levert 18.11.1971.
Opphugget 20.11.2000 Fa. Bender / Opladen


Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 171-5


DB 103 172-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 173-1
I alt 1 bilde
DB 103 173 Koblenz Hbf
© Flemming Jakielski
Finn i Postvogna
DB 103 173 Koblenz Hbf
© Flemming Jakielski
Finn i Postvogna

DB 103 174-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 175-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 176-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 177-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 178-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 179-8
I alt 1 bilde
DB 103 179-8 ankommer Kiel Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB 103 179-8 ankommer Kiel Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DB 103 180-6
I alt 1 bilde
DB 103 180-6 i Pfaffenhofen(Ilm)
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
DB 103 180-6 i Pfaffenhofen(Ilm)
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

DB 103 181-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 182-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 183-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 184-8 ⌘
Flensburg
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
103 184 med IC 2417 ved Neuholzkrug/Flensburg
© Karsten Gill
Finn i Postvogna
103 184-8 forlader Flensborg med IC 2417
© Karsten Gill
Finn i Postvogna
Flensburg
© Johnni Lassen
Finn i Postvogna

Krauss-Maffei AG, [D]-München 19549 / Siemens 1972.
Levert 04.02.1972
I drift 2011
DB-Museum, Standort Koblenz
91 80 6103 184-8 D-DB
__.07.2013 Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein
__.11.2013 hensatt i Bw Frankfurt

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 184-8 ⌘


DB 103 185-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 186-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 187-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 188-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 189-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 190-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 191-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 192-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 193-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 194-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 195-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 196-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 197-0
103 197-0 i Kiel
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
103 197-0 i Kiel
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103 197-0 mellom Hittfeld (km 334,5) og Klecken (km 329,1).
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB 103 197-0 på Kiel Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Krauss-Maffei AG, [D]-München 19567 / Siemens 1972.
Levert 21.04.1972.
Solgt til privat eier i Köln-Bickendorf.
Fra 13.12.06 i Spatzenpark/Hernried

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 197-0


DB 103 198-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 199-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 200-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 201-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 202-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 203-6
I alt 1 bilde
DB 103 203-6 på Hamburg Altona
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB 103 203-6 på Hamburg Altona
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DB 103 204-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 205-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 206-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 207-7
I alt 1 bilde
103 207-7
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103 207-7
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Krupp 5170 / AEG 8815 - 1972
Levert 07.06.1972
Hensatt og utrangert 15.10.2000
Opphugget __.01.2001 Fa. Bender / Opladen

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 207-7


DB 103 208-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 209-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 210-1
I alt 1 bilde
Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Henschel & Sohn, [D]-Kassel 31670 / Brown, Boveri & Cie AG (BBC) 1972
Levert 12.07.1972
Opphugget __.08.2002 Fa. Bender / Opladen

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 210-1


DB 103 211-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 212-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 213-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 214-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 215-0
I alt 1 bilde
DB 103 215-0, Hamburg-Altona
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
DB 103 215-0, Hamburg-Altona
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

DB 103 216-8
I alt 1 bilde
103.216, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
103.216, München
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

DB 103 217-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 218-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 219-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 220-0 ⌘
I alt 1 bilde
103 220-0 i järnvägsmuseet Neustadt (Weinstr.), sett från stationens perrong
© Sören Heise
Finn i Postvogna
103 220-0 i järnvägsmuseet Neustadt (Weinstr.), sett från stationens perrong
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Krauss-Maffei AG, [D]-München 19633 /Siemens 1973
Levert 25.06.1973
19.09.1995 -> Touristikzug lakkering.
2002.07.14 => Motorskader
17.06.2003 => Museum Neustadt/Weinstr.
I drift 2010, stasjonert Frankfurt - M
04.01.2013 => tilhører DB MuseumLegg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 220-0 ⌘


DB 103 221-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 222-6 ⌘
Gress portrett av 103 222-6 i Leipzig Thekla
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
103 222-6 foran målevognstog i Leipzig Thekla
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
103 222-6 passerer Leipzig Thekla
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Gress portrett av 103 222-6 i Leipzig Thekla
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Minden
Krauss-Maffei 19635 / 1973
2005.05.21 => x750 003 EZA Minden 103 222
RailAdventure 103 222-6
EVN NUmmer: => 91 80 6103 222-6 D-RADVE
Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 222-6 ⌘


RailAdventure 103 222-6
91 80 6103 222-6 D-RADVE i Hannover
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
91 80 6103 222-6 D-RADVE i Hannover
© Sören Heise
Finn i Postvogna
91 80 6103 222-6 D-RADVE i Hannover
© Sören Heise
Finn i Postvogna
91 80 6103 222-6 D-RADVE i Hannover
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Minden
Krauss-Maffei 19635 / 1973
2005.05.21 => x750 003 EZA Minden 103 222
RailAdventure 103 222-6
EVN NUmmer: => 91 80 6103 222-6 D-RADVE

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - RailAdventure 103 222-6


DB 103 223-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 224-2 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 225-9
I alt 1 bilde
103.225, Hannover
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
103.225, Hannover
© Erland Rasten
Finn i Postvogna

DB 103 226-7 ⌘
103 226 på 35sten Jubiläum der S-Bahn München
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103 226 på 35sten Jubiläum der S-Bahn München
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB 103 226 med IC i Köln Hbf (kopier fra lysbildet).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Krauss-Maffei AG, [D]-München 19639 / Siemens 1973
Levert 21.09.1973

I drift 2010, stasjonert Frankfurt - M
-> 04.01.2013 DB Museum
-> Utleid til Lokomotivclub 103 e.V.

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 226-7 ⌘


DB 103 227-5
I alt 1 bilde
©Joachim Eliasson - BR 103
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
©Joachim Eliasson - BR 103
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Krauss-Maffei AG, [D]-München 19640 / Siemens 1973.
Levert 26.09.1973
Opphugget __.01.2003 Fa. Steil / Trier

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 227-5


DB 103 228-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 229-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 230-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 231-7
I alt 1 bilde
DB BR103 231-7 på Hamburg Dammtor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB BR103 231-7 på Hamburg Dammtor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DB 103 232-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 233-3 ⌘
I alt 1 bilde
103 233-3 nylakkert i museet Koblenz Lutzel
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
103 233-3 nylakkert i museet Koblenz Lutzel
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
08.11.1973 => Levert DB 103 233-3
Den eneste som er lakkert i verkehrsrot.
Lakkeringen betalt av Roco.

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 233-3 ⌘


DB 103 234-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 235-8 ⌘
DB 103 235 med IC 2417 Flensburg - Köln Hbf nær Vehrte.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
DB E103, Berlin Zoo
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
103 235-8 på Treier Ehrang
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
DBAG 103 235, Rendsburg/Osterrönfeld, IC 2417
© Jan Munch Pedersen
Finn i Postvogna

Henschel & Sohn, [D]-Kassel 31782 / Brown, Boveri & Cie AG (BBC) 1973
Levert 28.11.1973
DB Museum, [D]-Nürnberg
91 80 6103 235-8 D-DB

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 235-8 ⌘


DB 103 236-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 237-4
I alt 1 bilde
DB 103 237 med IR i Köln Hbf (kopier fra lysbildet).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 103 237 med IR i Köln Hbf (kopier fra lysbildet).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

DB 103 238-2

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103.238-2 i Hamburg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Henschel & Sohn, [D]-Kassel 31785 / Siemens 1974
Levert 15.01.1974
Opphugget __.10.2000 Fa. Bender / Opladen

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 238-2


DB 103 239-0
I alt 1 bilde
Passerende tog med BR103 239-0 i Weil am Rhein
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Passerende tog med BR103 239-0 i Weil am Rhein
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

DB 103 240-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 241-6
I alt 1 bilde
103.241-6 i Hamburg.©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
103.241-6 i Hamburg.©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Henschel & Sohn, [D]-Kassel 31787 / Brown, Boveri & Cie AG (BBC) 1974
Levert 28.02.1974
Opphugget __.08.2000 Fa. Bender / Opladen

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 241-6


DB 103 242-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 243-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 244-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 103 245-7 ⌘
103 245-7 skal dra nattoget København - München den siste biten fra Nürnberg
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
103 245 at Stuttgart Mainstation
© Lars Glassl
Finn i Postvogna
103 245-7 i Brixlegg med nattåget från Amsterdam
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
103 245-7 med tåg mot Nürnberg, München Hbf
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna

Henschel & Sohn, [D]-Kassel 31792 / Siemens 1974
Levert 12.07.1974
I drift 2010, stasjonert München Hbf
91 80 6103 245-7 D-DB

Legg til informasjon om UIC 91 6103 / DB-Baureihe 103 - DB 103 245-7 ⌘


Typetegning DB-Baureihe 103
I alt 1 bilde
Typeskisse Deutsche Bundesbahn Br 103
© Deutsche Bundesbahn (DB)
Finn i Postvogna
Typeskisse Deutsche Bundesbahn Br 103
© Deutsche Bundesbahn (DB)
Finn i Postvogna

andre
Berchtesgaden Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Passerende City Night Line med BR103 ved Basel Bad Bahnhof
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Reutlingen Hbf: ;-)
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Berchtesgaden Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com