Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf: 2x Museumsvogner og andre
Støtt oss
Ukens Bilde
Venter på toget
Fotograf: Jack Andresen

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Miasteczko Śląskie og PKP Cargo ET22-972
Fotograf: Tore Wahl

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Sydgående tåg i Drivdalen
Fotograf: Jan Olsson

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Düsseldorf: 2x Museumsvogner og andre

Oversikt over toakslete vogner med tilknytting til trikken i Düsseldorf

På denne siden vises en rekke ulike toakselete vogntyper som har vært i bruk i Düsseldorf. Det er tatt med vogner som nå kan være hygget og vogner som ikke befinner seg lenger i Düsseldorf. Vogner fra Düsseldorf har havnet på ulike museer, til og med i USA.

Mesteparten av vogner er likevel de som blir tatt vare på i Düsseldorf. Galleriet inneholder både motorvogn (Tw), tilhengere (Bw) og arbeidsvogn (Atw). Museumvogner fra og med fire aksler er plassert i de øvrige galleriene fra Düsseldorf.

For alle museumsvogner i Düsseldorf er det satt som mål at de skal være i driftsklar tilstand og de skal kunne kjøres i vanlig bytraffikk. Det finnes kun svært få unntak fra regelen. Av de toakslete vogner er det kun Atw 3199 fra Duisburg som ikke er blitt pusset opp etter overtakelsen. Alle driftsklare historiske vogner har nødvendig elektronisk utrustning med transponder og sporveksel/trafikklysstyring.

Histroriske vogner i Düsseldorf kan ha to ulike eiere. De fleste vogner eies av Rheinbahn. Enkelte vogner eies av sporvognsklubben "Linie D". "Linie D" har hentet noen få vogner tilbake til Düsseldorf i egen regi. Klubben overta kun vogner fra Rheinbahn, som Rheinbahn ikke ønsker å ta vare på i egen regi. Det er ingen motsetninger mellom selskapet og klubben. Det er vanligvis klubbens medlemmer so tar seg av vedlikehold og drift av museumsvognene tilhørende Rheinbahn.

 

Overikt 2x vogntyper i Düsseldorf

Hestesporvogn: ingen tatt vare på (ikke representert i galleriet)

Motorvogen bygget frem 1909: ingen tatt vare på (ikke rpresnetert i galleriet)

Tilhenger bygget frem til 1909: ingen tatt vare på (ikke representert i galleriet)

Fünffensterwagen (Byggeår 1909-1925): Tw 583, Bw 797 og Atw 5111 (snøplog)

Sechfensterwagen (Byggerår 1927-1929): Tw 244, Tw 954, Tw 955 og Bw 858

Uerdinger Stahlwagen (Byggeår 1929): Atw 3199 *

Niederflurwagen (Byggeår 1937-1943): Tw 257, 267 og Bw 316, 320

Kriegsstrassenbahnwagen (Enhetsvogn for alle trikkeselskaper utviklet under 2. verdenskrieg): Tw 14 og Bw 332

Aufbauwagen (Vogn med ny vognkasse på understell fra krigstapte vogner): Tw 17 **

Verbandswagen (Byggeår 1950-1951): Tw 378, 379, 380, 390, 392; Bw 643; Atw 5231, 5233

 

Fünffensterwagen (vogner med fem vinduer)

Vogndata: 18 sitteplasser

Den eldste gjenværende vogntypen i Düsseldorf er en såkalt "Fünffensterwagen" eller "Femvinduerstype". Vogntypen har fem like store sidevinduer som skilte serien fra de forutgående vogntyper. De fem sidevinduer gjør vogntypen også lett å skille fra den etterfølgende vognserien med seks sidevinduer og som interntypebetegnelsen "Sechsfensterwagen". Forskjellen mellom de to vogntyper er nettopp et vindu, og "Sechsfensterwagen" er tilsvarende et vindu lengre.

Så vidt meg bekjent finnes vogntypen kun i Düsseldorf. Serien ble utviklet og produsert av vognfabrikken Düsseldorfer Eisenbahnbedarf AG, vorm. Carl Weyer & Cie før første verdenskrig. Dette var den første vogntypen i Düsseldorf med innbygget førerplass levert fra frabrikk. De tre mest fremtredende kjennetegn er klinket understell med to tasslagermotorer, ekstra lange og overhengende plattformer (uvanlig konstruksjon i 1909) og en vognkasse med bærende konstruksjon i tre (eik). Det kan tilføyes at eik ikke er synlig noe sted. Den innvendige kledninga og de innvendige skyvedører er/var i teak og takkledning i furu over plattformene. En eller annen gang ble det brukt hvite respatexplater i taket som innvendig kledning i vognenes midtdel. Jeg antar at det opprinnelig var hvitmalte finerplater. Utvendig kledning er/var blikkplater og malt takpapp på taket. Motorvognene var nokså kraftige og under hovedtrafikken gikk de ofte med to tilhengere.

Vognfabrikken Weyer ble en del av Westwaggon omkring 1925/26 og fabrikken i Düsseldorf ble lagt ned samtidig. Årsaken skal ha vært stor overkapasitet hos vognfabrikkene. Dermed ble produksjonen av vogntypen flyttet til vognfarbrikken Gebrüder Schöndorff i Düsseldorf som byttet navn til Düwag i 1931. For Rheinbahn ble "Fünffensterwagen" en helt dominerende vogntype med 216 motorvogner og 230 tilhengere. Først i 1937-tallet ble det presentert vogntype "Niederflurwagen" som var noe grunnlegende nytt og som skulle bli den store etterfølgende vognserie. På grunn av andre verdenskrig ble denne vognserien aldri særlig betydningsfull i antall. Dermed ble de siste vogner i serien "Fünffensterwagen" først tatt ut av trafikken i 1969. Kun to motorvogner og en tilhenger er igjen av i Düsseldorf. En vogn ble arbeidsvogn, fikk seg oransje lakk og brukes fortsatt som snøplog. Motorvogn 583 og tilhenger 797 ble spart muligens med tanke på museumsvogner som Rheinbahn ikke hadde særlig sans for i 1960-tallet.

Motorvogn 583 og tilhenger 797 skal ha vært i drift helt til 1968. Tw 583 er fra 1921 og Bw 797 fra 1925. De som ser nøye etter vil oppdage at tilhengeren har en annen type sidevinduer. Tilhengerens sidevinduer kunne felles ned og dermed kunne reisende kjøre med åpne vinduer sommerstid. 1981/82 ble det bestemt at 583 og 797 skulle settes i drift igjen. Hovedverkstedet tok oppdraget og vi som var lærlinger den gangen ble satt til dette arbeidet. Begge vogner ble tatt fra hverandre. De bærende konstruksjoner i tre var helt fine. Ny lakk hele veien, utvendig og innvendig. Tilhengerens sidevinduer ble da fastmontert og skinnremmer for nedfelling fjernet.

Motorvogner:

...

1921-1924: 901-917 bestillt av "Städtische Strassenbahn Düsseldorf" hos Weyer
1925: 918-927 bestilt av "Rheinische Bahngesellschaft AG" hos Weyer; første og siste bestilling av Rheinbahn hos Weyer.

Det bel anskaffet xxx motovogner og xxx tilhenger av denne vogntypen.

Vognserien 901-977 er forvirrende, fordi vognene ble ordret av to ulike trikkeselskaper, produsert av to ulike fabrikker, har to ulike vognlengder (ulik antall vinduer) og har likevel fortløpende vognummer.

 

Sechsfensterwagen (vogner med seks vinduer)

Vogndata: 24 sitteplasser

Det ble anskaffet 50 motorvogner og 60 tilhenger med seksvinduer.

Motorvogner:

1927-1929: 928-977 

1928: 243/244 tvillingsvogn levert fra Westwaggon til Rheinbahn

Tw 954 er i drift som museumsvogn i Düsseldorf og Tw 955 er utstillingsvogn i Bethseda/USA. Ukjent var som har ksjedd med vogn 244 etter 2014.

Tilhenger:

1927-1929: 831-890 bestilt av Rheinbahn hos Gebrüder Schöndorff; siste bestilling av tilhengertypen.

Tw 858 er i drift som museumsvogn i Düsseldorf.

 

Uerdinger Stahlwagen

* Tw 3199 er formelt sett feilplassert i dette galleriet. Vogna har aldri vært i eie av Rheinbahn. Den har vært eid av Duisburger Verkehrsgesellschaft og mulignes vært en tur i Düsseldorf i gamle dager. Vogna representerer likevel et viktig utviklingstrinn fra vognkasser i tre til vognkasser i stål. I perioden etter andre verdenskrig med stor vognmangel overtok Rheinbahn en liten serie på 7 vogner overtatt fra byen Siegen. Vognene gikk i Düsseldorf fra 1952 til 1965. Vogn 3199 eies av "Linie D".

 

Niederflurwagen

To motorvogner og to tilhengere er tatt vare på. Tw 267 og Bw 316 i Düsseldorf og Tw 257 og Bw 320 i Wehmingen/Hannover.

 

Kriegstrassenbahnwagen (KSW)

KSW var blitt utviklet for å spare mest mulig materiell under produksjon i krigstiden. Vogntypen skulle ikke nødvendigvis ha lang levetid, men de var nokså solide og til gjengjeld lite komfortable. KSW kjennetegnes av sine store vinduer og fire enkle store skyvedører. Tw 14 og Bw 332 representerer denne vogntypen. Sannsynlig ble de fleste KSW-vogner bugd etter 2. verdenskrig. De viste seg å vær ukomfortable, men svært slitesterke.

 

Aufbauwagen

Aufbauwagen var trikker der understellet kom fra ganske mange ulike vogntyper der vognkasser ble ødelagt under krigen. Understellene som fortsatt kunne berges fikk en nye vognkasser uavhengig av vognkassene fra tiden før kriegen. Vognkassen som Düwag benyttet til Aufbauwagen ble også benyttet til produksjon av Verbandswagen. Vognkassen har fire mindre vinduer og fire doble skyvedører sammenliknet med KSW. Vogn nr. 17 representerer denne vogntypen.

** Tw 17 er formelt sett feilplassert i dette galleriet. Vogna tilhørte og tilhører Stadtwerke Neuss, men er den siste gjenværende vogn av type Aufbauwagen i Düsseldorf/Neuss. Vogna vedlikeholdes av Linie D e.V.

 

Verbandswagen

Tekniske data
Ytelse:         2 x 75 kW
V/max:        60 km/h
Vekt:           18.900 kg
Lengde:       10,5 m
Sitteplasser: 22

Rheinbahn anskaffet 30 motorvogner og 64 tilhenger av typen Verbandswagen.

Verbandswagen er en videreføring av vognkassen til Aufbauwagen, men Verbandswagen fikk helt nye understell fra fabrikken som var hentet fra utvikling av Niederflurwagen. Verbandswagen var derfor mer lik Niederflurwagen enn KSW. For Rheinbahn var dette den første serien med fabrikknye vogner etter andre verdenskrig. Det var fortsatt meget stor vognmangel, samtidig som økonomoien gikk rundt igjen. Rheinbahn kjøpte 30 motorvogner og 64 tilhørende tilhenger med leveranse fra og med 1950. En motorvogn kunne trekke to tilheneger og Rheinbahn brukte slike trevognstog på de trafikksterke linjer helt til 1974. Ytterlige tilhengere gikk til andre type motorvogn. Motorvogner og tilhengere ble brukt fritt om hverandre hos Rheinbahn.

Verbandswagen var de første motorvogner i Düsseldorf med sitteplass for trikkeførern levert fra fabrikken. Rheinbahn valgte også å bestille Verbandswagen med sidekledning trukket lenger ned mot sporet, slik at understellet ikke var like mye synlig som ved KSW. Serien liknet derfor også mer på 1930-tallets Niedeflurwagen enn KSW, med hadde langt i fra den samme eleganse som Niederflurwagen. Verbandswagen i Düsseldorf var i regulær rutetrafikk til og med 1974. Rheinbahn valgte ikke å utruste vogntypen med automatisk dørlåsning. Verbandsvogn ble erstattet av typen GT8S. Tw 379 og Bw 643 representerer Verbandswagen i museumsvognparken i Düsseldorf. Tre motorvogner er tatt vare på hos andre og to motorvogner benyttes av Rheinbahn som arbeidsvogner. Kun en tilhenger er tatt vare på.

Tekst: Christoph Aders, 4/2020

Referanser:

www.linied.net

www.tram-info.de

www.deutsches-museum.de

www.dctrolley.org/RBG955.html

Die Geschichte der Düsseldorfer Strassenbahn. Jacobi, Richard og Zeh, Dieter; Eisenbahnkurier-Verlag 1986

Die Rheinbahn. Schild, Axel og Waltking, Dieter; Alba-Verlag 1981

Oversikt over toakslete vogner med tilknytting til trikken i Düsseldorf

På denne siden vises en rekke ulike toakselete vogntyper som har vært i bruk i Düsseldorf. Det er tatt med vogner som nå kan være hygget og vogner som ikke befinner seg lenger i Düsseldorf. Vogner fra Düsseldorf har havnet på ulike museer, til og med i USA.

Mesteparten av vogner er likevel de som blir tatt vare på i Düsseldorf. Galleriet inneholder både motorvogn (Tw), tilhengere (Bw) og arbeidsvogn (Atw). Museumvogner fra og med fire aksler er plassert i de øvrige galleriene fra Düsseldorf.

For alle museumsvogner i Düsseldorf er det satt som mål at de skal være i driftsklar tilstand og de skal kunne kjøres i vanlig bytraffikk. Det finnes kun svært få unntak fra regelen. Av de toakslete vogner er det kun Atw 3199 fra Duisburg som ikke er blitt pusset opp etter overtakelsen. Alle driftsklare historiske vogner har nødvendig elektronisk utrustning med transponder og sporveksel/trafikklysstyring.

Histroriske vogner i Düsseldorf kan ha to ulike eiere. De fleste vogner eies av Rheinbahn. Enkelte vogner eies av sporvognsklubben "Linie D". "Linie D" har hentet noen få vogner tilbake til Düsseldorf i egen regi. Klubben overta kun vogner fra Rheinbahn, som Rheinbahn ikke ønsker å ta vare på i egen regi. Det er ingen motsetninger mellom selskapet og klubben. Det er vanligvis klubbens medlemmer so tar seg av vedlikehold og drift av museumsvognene tilhørende Rheinbahn.

 

Overikt 2x vogntyper i Düsseldorf

Hestesporvogn: ingen tatt vare på (ikke representert i galleriet)

Motorvogen bygget frem 1909: ingen tatt vare på (ikke rpresnetert i galleriet)

Tilhenger bygget frem til 1909: ingen tatt vare på (ikke representert i galleriet)

Fünffensterwagen (Byggeår 1909-1925): Tw 583, Bw 797 og Atw 5111 (snøplog)

Sechfensterwagen (Byggerår 1927-1929): Tw 244, Tw 954, Tw 955 og Bw 858

Uerdinger Stahlwagen (Byggeår 1929): Atw 3199 *

Niederflurwagen (Byggeår 1937-1943): Tw 257, 267 og Bw 316, 320

Kriegsstrassenbahnwagen (Enhetsvogn for alle trikkeselskaper utviklet under 2. verdenskrieg): Tw 14 og Bw 332

Aufbauwagen (Vogn med ny vognkasse på understell fra krigstapte vogner): Tw 17 **

Verbandswagen (Byggeår 1950-1951): Tw 378, 379, 380, 390, 392; Bw 643; Atw 5231, 5233

 

Fünffensterwagen (vogner med fem vinduer)

Vogndata: 18 sitteplasser

Den eldste gjenværende vogntypen i Düsseldorf er en såkalt "Fünffensterwagen" eller "Femvinduerstype". Vogntypen har fem like store sidevinduer som skilte serien fra de forutgående vogntyper. De fem sidevinduer gjør vogntypen også lett å skille fra den etterfølgende vognserien med seks sidevinduer og som interntypebetegnelsen "Sechsfensterwagen". Forskjellen mellom de to vogntyper er nettopp et vindu, og "Sechsfensterwagen" er tilsvarende et vindu lengre.

Så vidt meg bekjent finnes vogntypen kun i Düsseldorf. Serien ble utviklet og produsert av vognfabrikken Düsseldorfer Eisenbahnbedarf AG, vorm. Carl Weyer & Cie før første verdenskrig. Dette var den første vogntypen i Düsseldorf med innbygget førerplass levert fra frabrikk. De tre mest fremtredende kjennetegn er klinket understell med to tasslagermotorer, ekstra lange og overhengende plattformer (uvanlig konstruksjon i 1909) og en vognkasse med bærende konstruksjon i tre (eik). Det kan tilføyes at eik ikke er synlig noe sted. Den innvendige kledninga og de innvendige skyvedører er/var i teak og takkledning i furu over plattformene. En eller annen gang ble det brukt hvite respatexplater i taket som innvendig kledning i vognenes midtdel. Jeg antar at det opprinnelig var hvitmalte finerplater. Utvendig kledning er/var blikkplater og malt takpapp på taket. Motorvognene var nokså kraftige og under hovedtrafikken gikk de ofte med to tilhengere.

Vognfabrikken Weyer ble en del av Westwaggon omkring 1925/26 og fabrikken i Düsseldorf ble lagt ned samtidig. Årsaken skal ha vært stor overkapasitet hos vognfabrikkene. Dermed ble produksjonen av vogntypen flyttet til vognfarbrikken Gebrüder Schöndorff i Düsseldorf som byttet navn til Düwag i 1931. For Rheinbahn ble "Fünffensterwagen" en helt dominerende vogntype med 216 motorvogner og 230 tilhengere. Først i 1937-tallet ble det presentert vogntype "Niederflurwagen" som var noe grunnlegende nytt og som skulle bli den store etterfølgende vognserie. På grunn av andre verdenskrig ble denne vognserien aldri særlig betydningsfull i antall. Dermed ble de siste vogner i serien "Fünffensterwagen" først tatt ut av trafikken i 1969. Kun to motorvogner og en tilhenger er igjen av i Düsseldorf. En vogn ble arbeidsvogn, fikk seg oransje lakk og brukes fortsatt som snøplog. Motorvogn 583 og tilhenger 797 ble spart muligens med tanke på museumsvogner som Rheinbahn ikke hadde særlig sans for i 1960-tallet.

Motorvogn 583 og tilhenger 797 skal ha vært i drift helt til 1968. Tw 583 er fra 1921 og Bw 797 fra 1925. De som ser nøye etter vil oppdage at tilhengeren har en annen type sidevinduer. Tilhengerens sidevinduer kunne felles ned og dermed kunne reisende kjøre med åpne vinduer sommerstid. 1981/82 ble det bestemt at 583 og 797 skulle settes i drift igjen. Hovedverkstedet tok oppdraget og vi som var lærlinger den gangen ble satt til dette arbeidet. Begge vogner ble tatt fra hverandre. De bærende konstruksjoner i tre var helt fine. Ny lakk hele veien, utvendig og innvendig. Tilhengerens sidevinduer ble da fastmontert og skinnremmer for nedfelling fjernet.

Motorvogner:

...

1921-1924: 901-917 bestillt av "Städtische Strassenbahn Düsseldorf" hos Weyer
1925: 918-927 bestilt av "Rheinische Bahngesellschaft AG" hos Weyer; første og siste bestilling av Rheinbahn hos Weyer.

Det bel anskaffet xxx motovogner og xxx tilhenger av denne vogntypen.

Vognserien 901-977 er forvirrende, fordi vognene ble ordret av to ulike trikkeselskaper, produsert av to ulike fabrikker, har to ulike vognlengder (ulik antall vinduer) og har likevel fortløpende vognummer.

 

Sechsfensterwagen (vogner med seks vinduer)

Vogndata: 24 sitteplasser

Det ble anskaffet 50 motorvogner og 60 tilhenger med seksvinduer.

Motorvogner:

1927-1929: 928-977 

1928: 243/244 tvillingsvogn levert fra Westwaggon til Rheinbahn

Tw 954 er i drift som museumsvogn i Düsseldorf og Tw 955 er utstillingsvogn i Bethseda/USA. Ukjent var som har ksjedd med vogn 244 etter 2014.

Tilhenger:

1927-1929: 831-890 bestilt av Rheinbahn hos Gebrüder Schöndorff; siste bestilling av tilhengertypen.

Tw 858 er i drift som museumsvogn i Düsseldorf.

 

Uerdinger Stahlwagen

* Tw 3199 er formelt sett feilplassert i dette galleriet. Vogna har aldri vært i eie av Rheinbahn. Den har vært eid av Duisburger Verkehrsgesellschaft og mulignes vært en tur i Düsseldorf i gamle dager. Vogna representerer likevel et viktig utviklingstrinn fra vognkasser i tre til vognkasser i stål. I perioden etter andre verdenskrig med stor vognmangel overtok Rheinbahn en liten serie på 7 vogner overtatt fra byen Siegen. Vognene gikk i Düsseldorf fra 1952 til 1965. Vogn 3199 eies av "Linie D".

 

Niederflurwagen

To motorvogner og to tilhengere er tatt vare på. Tw 267 og Bw 316 i Düsseldorf og Tw 257 og Bw 320 i Wehmingen/Hannover.

 

Kriegstrassenbahnwagen (KSW)

KSW var blitt utviklet for å spare mest mulig materiell under produksjon i krigstiden. Vogntypen skulle ikke nødvendigvis ha lang levetid, men de var nokså solide og til gjengjeld lite komfortable. KSW kjennetegnes av sine store vinduer og fire enkle store skyvedører. Tw 14 og Bw 332 representerer denne vogntypen. Sannsynlig ble de fleste KSW-vogner bugd etter 2. verdenskrig. De viste seg å vær ukomfortable, men svært slitesterke.

 

Aufbauwagen

Aufbauwagen var trikker der understellet kom fra ganske mange ulike vogntyper der vognkasser ble ødelagt under krigen. Understellene som fortsatt kunne berges fikk en nye vognkasser uavhengig av vognkassene fra tiden før kriegen. Vognkassen som Düwag benyttet til Aufbauwagen ble også benyttet til produksjon av Verbandswagen. Vognkassen har fire mindre vinduer og fire doble skyvedører sammenliknet med KSW. Vogn nr. 17 representerer denne vogntypen.

** Tw 17 er formelt sett feilplassert i dette galleriet. Vogna tilhørte og tilhører Stadtwerke Neuss, men er den siste gjenværende vogn av type Aufbauwagen i Düsseldorf/Neuss. Vogna vedlikeholdes av Linie D e.V.

 

Verbandswagen

Tekniske data
Ytelse:         2 x 75 kW
V/max:        60 km/h
Vekt:           18.900 kg
Lengde:       10,5 m
Sitteplasser: 22

Rheinbahn anskaffet 30 motorvogner og 64 tilhenger av typen Verbandswagen.

Verbandswagen er en videreføring av vognkassen til Aufbauwagen, men Verbandswagen fikk helt nye understell fra fabrikken som var hentet fra utvikling av Niederflurwagen. Verbandswagen var derfor mer lik Niederflurwagen enn KSW. For Rheinbahn var dette den første serien med fabrikknye vogner etter andre verdenskrig. Det var fortsatt meget stor vognmangel, samtidig som økonomoien gikk rundt igjen. Rheinbahn kjøpte 30 motorvogner og 64 tilhørende tilhenger med leveranse fra og med 1950. En motorvogn kunne trekke to tilheneger og Rheinbahn brukte slike trevognstog på de trafikksterke linjer helt til 1974. Ytterlige tilhengere gikk til andre type motorvogn. Motorvogner og tilhengere ble brukt fritt om hverandre hos Rheinbahn.

Verbandswagen var de første motorvogner i Düsseldorf med sitteplass for trikkeførern levert fra fabrikken. Rheinbahn valgte også å bestille Verbandswagen med sidekledning trukket lenger ned mot sporet, slik at understellet ikke var like mye synlig som ved KSW. Serien liknet derfor også mer på 1930-tallets Niedeflurwagen enn KSW, med hadde langt i fra den samme eleganse som Niederflurwagen. Verbandswagen i Düsseldorf var i regulær rutetrafikk til og med 1974. Rheinbahn valgte ikke å utruste vogntypen med automatisk dørlåsning. Verbandsvogn ble erstattet av typen GT8S. Tw 379 og Bw 643 representerer Verbandswagen i museumsvognparken i Düsseldorf. Tre motorvogner er tatt vare på hos andre og to motorvogner benyttes av Rheinbahn som arbeidsvogner. Kun en tilhenger er tatt vare på.

Tekst: Christoph Aders, 4/2020

Referanser:

www.linied.net

www.tram-info.de

www.deutsches-museum.de

www.dctrolley.org/RBG955.html

Die Geschichte der Düsseldorfer Strassenbahn. Jacobi, Richard og Zeh, Dieter; Eisenbahnkurier-Verlag 1986

Die Rheinbahn. Schild, Axel og Waltking, Dieter; Alba-Verlag 1981Tw 14 ⌘
I alt 1 bilde
Rheinbahn: KSW-Typ Tw 14
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: KSW-Typ Tw 14
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
1944: Ny levert til Siegen med vognnr 36
1956: Overtatt av Rheinban med vognnr 14
1970: Arbeidsvogn med nr. 5133
1996: Ferdig oppusset som museumsvogn med vognnr 14; vogna brukes til turkjøring.


Legg til informasjon om Düsseldorf: 2x Museumsvogner og andre - Tw 14 ⌘


Tw 17 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 244
I alt 1 bilde
Rheinbahn 244 - Katwoude
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
Rheinbahn 244 - Katwoude
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
1928: Ny fastkoblet tvillingsmotorvogn* fra vognfabrikken Westwaggon til Rheinbahn med vognnr 244. Tvillingsvogna hadde vognnr 243.
1932: Ombygget til enkeltmotorvogn for vanlig drift med tilhenger (førerplass og en motor fra tvilingsvogner 241/242 som ble bygget om til tilhengere)
1969: Hensatt
1970: Arbeidsvogn (Bahnmeisterwagen) med vognnr 5141
1985: Tilbakeført til utseende som enkeltvogn; utstillingsvogn hos bedrift "Spedition Max Goll", Düsseldorf
199?: Til privat museum i Schwerte.
200?: Bergische Museumsbahnen (BMB), Wuppertal
2009: Til privat. De Rijp, Nederlande
2014: Fotografert ved Katwoude, Nederlande

* Rheinbahn ordret to sett med tvillingsmotorvogner i 1928: 241/242 og 243/244. 241/242 var stålvogner med kun to foldedører i midten av vogna levert fra vognfabrikken Gebrüder Schöndorff (-> Düwag). 243/244 var typiske seksvinduesvogner med vognkasse i tre. Hver av de fire vogner hadde kun en førerplass og en motor, det vil si vognene manglet førerplass i den enden de var fast koblet. 243/244 ble levert med hvit vogntak, noe som var populært i noen år (takene måtte males hvit hver vår). I 1931 ble 241/242 bygget om til vanlige enkelttilhenger. Den eletriske utrustninga ble brukt til å oppgradere 243 og 244 til ordinære enkeltvogner. 241 og 242 ble krigsskadet og hugget. 243 ble hensatt og hugget i 1969.

Legg til informasjon om Düsseldorf: 2x Museumsvogner og andre - Tw 244


Tw 257 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 267 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 378 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 379 ⌘
Rheinbahn: Verbandstyp Tw 379 + Bw 643
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Verbandstyp Tw 379 + Bw 643
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Verbandstyp Tw 379 + Bw 643
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Verbandstyp Tw 379 og NF8U 3357
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

Tw 380 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 389 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 392 ⌘
Nr 392 i gammelt gatemiljø.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Vogn nr 392 fra Düsseldorf, bygget i 1951
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Nr 392 i gammelt gatemiljø.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
1951: Ny fra Düwag til Rheinbahn med vognnummer 392
1970: Arbeidsvogn hos Rheinbahn med ny vognnummer 5232
1999: Overtatt av Summerlee Industrial Museum, Coatbridge, Skottland - vognnummer 392

Legg til informasjon om Düsseldorf: 2x Museumsvogner og andre - Tw 392 ⌘


Tw 583 ⌘
Rheinbahn: Fünffensterwagen Tw 583
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Rheinbahn: Fünffensterwagenzug Tw 583 med Bw 797
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Fünffensterwagen Tw 583
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Fünffensterwagenzug Tw 583 med Bw 797
© Christoph Aders
Finn i Postvogna


Tw 954 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tw 955 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bw 316 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bw 320 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bw 332 ⌘
I alt 1 bilde
Linie D e.V.: KSW Bw 332
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Linie D e.V.: KSW Bw 332
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
1947: Levert ny fra Düwag til Giessen med vognnummer 11 (beige-grønn)
1953: Overtatt av Rheinbahn med ny vognnummer 332
1970: Overtatt av Frankfurt/Main med ny vognnummer 1465 (Linie D e.V. opplyser året 1966 for salg til Frankfurt)
1978: Overtatt av Giessen med tidligere vognnummer 11 som utstillingsmonument
1998: Overtatt av privat til museumsformål (Schwerte)
2000: Overtatt av Linie D e.V. med tidligere Rheinbahnvognnummer 332; pusset opp og er i drift.

Kilde: www.tramtrack.de (25.09.2019)

Legg til informasjon om Düsseldorf: 2x Museumsvogner og andre - Bw 332 ⌘


Bw 643 ⌘
I alt 1 bilde
Rheinbahn: Verbandstyp Bw 643
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Verbandstyp Bw 643
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

Bw 797 ⌘
Rheinbahn: Fünffensterwagenzug Tw 583 med Bw 797
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: NF8U 3359 og Fünffensterwagen Bw 797
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Fünffensterwagenzug Bw 797 med Tw 583
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Rheinbahn: Fünffensterwagenzug Tw 583 med Bw 797
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

Bw 858 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Atw 654
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Atw 5111
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Atw 5131
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Atw 5133
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Atw 3199 ⌘
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com