Jernbane.Net

Hjem > Tyskland > Elektriske lokomotiver [Normalspor] > UIC 91 6101 / DB-Baureihe 101
Støtt oss
Ukens Bilde
El18 2245 og El18 2246 ved Marienborg
Fotograf: Mads Eivind Eilertsen

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
MO 1976 med Cls mellem Fruens Bøge og Odense
Fotograf: Poul Henning Hansen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


UIC 91 6101 / DB-Baureihe 101
DB 101 014
[bilde]
IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.

Beskrivelse

 

Karosseri og design

Lokomotivkassen er designet med en mer liggende front enn normalt, dette da det var et ønske om god aerodynamikk. Frontene kunne ikke være mer liggende enn dette da det ville føre til mye turbulens mellom lok og første vogn. Det er benyttet stål i konstruksjonen og lokomotivkassen er bygget som en enhet inkludert førerrommene som er bygget for å tåle opptil 1000kn. for bufferne og selve fronten kan tåle sammenstøt på opptil 7000kn.

Taket består av seksjoner i aluminium over maskinrommet som lett kan fjernes ved vedlikehold. Det er også flere uvanlige detaljer som blant annet taket og ventilasjonssystemet er optimert for lav luftmotstand, skjult strømavtager-montasje for aerodynamikk, karosserisiden går ned til midten av boggiene

Boggier 

ADtranz og Henschel siktet etter å utvikle boggier for Br 101 som kunne tillate høyeste mulige hastighet samtidig som det skulle gå an å kjøre gjennom krappe sporveksler og dårlig spor. Boggiene skulle også kunne bruke hjulsett for andre sporvidder, og valg mellom radielt styrte aksler som på Re 460 og ordinære ble også forberedt. 

Boggien fra ICE ble da utgangspunktet for boggiene på Br 101, akselavstanden ble forkortet fra 3,000 mm. Til 2,650 mm for å gjøre boggien smidigere for krappe kurver. Dette medførte at boggien ble svært kompakt og bevegelsene kortere og bla kabling kunne legges utenfor ventilasjonskanalene noe som medførte lavere vedlikeholdsbehov.

Boggien har dermed blitt en universal boggi av «Flexicoil» typen som er kapabel for 250 kmh med stabilitet som en lenger boggi, samtidig som den takler eldre banetyper godt.

 Dra og bremsekraften mellom boggi og lokomotivkassen blir overført med.lenker på utsiden av boggien. Det er ingen sentertapp, kreftene overføres til lokkassen med hjelp av gummielementer på oversiden/ utsiden av boggien. Kraftoverføringen fra drivmotorer til hjulene skjer via rotorhulaksel systemet, dette var utviklet på testlokomotiv br 120 004 og medførte at vedlikeholdet kunne ha lenger intervaller og oljesøl er nesten ukjent på disse lokomotivene

Bremsesystem og traksjonsmotorer

Lokomotivet  bremses med to ventilerte skivebremser montert på akslingen på innsiden av hjulene. Skivene kan deles og bremseklosser kan byttes fra undersiden av boggien.

Under kjøring er det regenerativ bremsing som er prioritert, men skivebremsene brukes når det er nødvendig dette styres av datasystemet i lokomotivet.Hver aksel har en bremse sylinder som via lenker aktiverer de fire bremsearmene til skivebremsene. Det er i tillegg en fjærkraft – parkeringsbrems som kan sikre lokomotivet nok bremsekraft til å stå alene i opptil 40 promille stigning.

 Br 101 har to boggier med til sammen 4 banemotorer. Hver boggi veier 17 tonn Banemotorene tillater lokomotivet en toppfart på 220 kmh, da har banemotorene 3810 o/min.
Maksimal ytelse pr. banemotor er 1,1683 KW. Vekt pr banemotor er 2186 kg og boggiens vekt er ca 17 tonn.

Ventilasjonssystemet for banemotorer plassert i maskinrommet og leverer luft til maskinrom og banemotorene. Systemet overvåker temperaturen og kjølebehovet med sensorer i banemotorene

Trykkluftsystem

Br 101 har et trykkluftsystem som er oppbygget på lik måte som mange andre lokomotiver. Hovedkompressoren holder et arbeidstrykk på mellom 8,5 – 10 bar. Hjelpekompressor som brukes til å pumpe opp trykk når lokomotivet har vært nedrigget er batteridrevet og kan pumpe opp trykket til 7 bar som er tilstrekkelig til å heve strømavtageren og koble inn høyspentbryteren.

Strømavtagere

Strømavtagerene av type Dornier DSA 350 SEK produsert I Berlin Hennigsdorf. Strømavtagerene er festet til taket I tre punkter og veier 270 kg.

Strømavtager 1 er direkte koblet til høyspenningsbryter i maskinrommet, mens strømavtager 2 har kabelforbindelse gjennom maskinrommet til høyspentbryteren. Strømavtagernes slepestykker har innebygd autodrop som er laget slik at ved skader påført av kontaktledningen eller andre objekter vil strømavtageren automatisk felles ned.

Strømavtagerenes bruk er enten automatisk styrt av lokomotivet, eller kan tvangsstyres fra bryterpanel I maskinrommet.

Transformator

Br 101 har fått en “neste generasjons” transformator, den henger under midjen og det gjør at maskinrommet kan ha midtgang og god plass til tekniske komponenter.

Transformatoren har 8 utganger hvorav: 

  • 4 er for leveranse av 1514 volt til hver av de 4 strømretterene med 1,6 megawatt hver
  • 2 er for leveranse av togvarmespenning på 1000 volt med 600 Kilowatt
  • 1 er for leveranse av 315 volt til invertere som brukes som teknisk strømforsyning i lokomotivet
  • 1 er for leveranse av 203 volt til batterilader, ac førerrom osv. 

Kjøling skjer med polyol – ester mix som er et effektivt kjølemedium. Sirkulasjonen av trafooljen skjer med to pumper. Hvis en pumpe feiler reduseres effekten i transformatoren automatisk til ca 65 %

Software og styringssystemer 

Lokomotivets “central control unit” ZSG er kjernesystemet for denne lokomotivtypen. Alle lokomotivets funksjoner som bla. AFB (automatisk pådrag og brems med hastighetsforvalg), sikkerhetssystemene SIFA, PZB og LZB er integrert, Systemet kontrollerer alle lokomotivets systemer og utfører lokførerens kjøreønsker.Systemet overvåker også tilstanden til alle tekniske systemer. ZSG er dublert og skal normalt ikke påvirke lokomotivet hvis et system faller ut.

Det ABB utviklede 16 bit kontrollsystemet MICAS S er en del av ZSG som da kontrollerer og utfører førerens ønsker om pådrag og brems samt mange andre funsjoner. Lokomotivet ble utviklet med et avansert slire og glidevern som var avansert og benyttet dopler radar for hastighetsovervåkning. Etter hvert fant DB ut at akseldeteksjonen var tilstrekkelig og radaren ble fjernet. 

Displayene som er tilgjengelig for fører har på den ene siden DAVID som er et elektronisk tilstands og diagnosesystem. Får fører feil på lokomotivet vil systemet foreslå tiltak for å løse feilen. 

Det andre displayet har EBULA som viser rutedata og kjøretidsberegninger for fører. 

Br 101 140-144 er utrustet med ETCS på prøve.

Bruk

Lokomotivene ble til å begynne med stasjonert i Frankfurt am Main med vedlikeholdsbase her, og ble benyttet i det meste av IC, EC og nattogene. Etter hvert som ICE begynte å settes mye i trafikk så ble det ønske om å kjøre i større grad med styrevogner og da ble lokomotivene i større grad flyttet til Hamburg hvor det var vedlikeholdsplass i ICE depotet Hamburg – Eidelstedt. ABB jobbet med garantivedlikehold med opptil 15 personer i Hamburg frem til 2001 

Vedlikehold skjedde i hovedsak i litt større omfang ca hver 100000 km, og det ble stort sett utført i Hamburg – Eidelstedt. Andre depoter ble også benyttet til dette av og til.  Større vedlikehold ble til å begynne med utført i AW Nürnberg, Dog var det av og til kapasitetsproblemer her og Bombardier i Kassel fikk utføre arbeidet i stedet. 

I de senere år er det AW Dessau som utfører større vedlikehold på Br 101

 

Historikk


Rundt 1990 ble det klart at lokomotivene som ble brukt i de raske intercity forbindelsene begynte å vise tegn på rask slitasje. Togene hadde i de siste årene blitt lengre og tyngre noe som Br 103 ikke var designet for.
Br 120 har en tidlig asynkron design og manglet noe driftsstabilitet og litt svak effekt. Med ca 350000 km i årlig kjørelengde ble vedlikeholdet dyrt for begge typer.

I begynnelsen av 1991, startet DB prosjektet Br 121 hvor formålet var å få inn anbud på nye designer for et nytt høy-ytelses allround lokomotiv med effekt over 6 megawatt og trefase asynkron fremdrift.
Det kom inn en hel del tilbud men alle hadde en veldig høy pris og da DB ble omstrukturert falt universalbehovet bort. Prosjektet ble lagt på is.

Etter omstruktureringen i DB ble det i desember 1991 utlyst ny konkurranse hvor spesifiseringen av lokomotivet var litt mer rendyrket mot høyere hastigheter i gruppen DB Fernverkehr.
Ikke-Tyske firmaer som Skoda, Ansaldo og Alstom var tidlig ute av bildet, og Siemens, AEG og ABB Henschel senere ADtranz (AEG og ABB Henschel er pr i dag Bombardier) presenterte alle flotte modulære prototyper som var veldig tilpasningsvennlige i forhold til DB`s ønsker.

ABB Henschel hadde ikke eget lokomotiv, men Br 120 004 og 005 har begge fått nyere teknikk som konsept
Eco 2000som var utviklet i forkant for dette prosjektet. Da prosjektet ble kjent gikk ABB Henschel videre med disse to lokomotivene og utviklet Eco 2001 konseptet.
Her ble det i 1992 satt inn GTO strømrettere, ny moderne omborddatasystem. I tillegg fikk 120 005 nye flexi float boggier etter modell fra ICE og transformatoren fikk bionedbrytbar polyolester olje som har gode kjøleegenskaper.

Begge lokomotivene ble brukt mye i trafikk og hadde nesten ikke feil i prøvekjøringsperioden. Til manges overraskelse ble kontrakt signert mellom DB og ABB Henschel i desember 1994, og selve ordren på 145 lokomotiver kom 28 juli 1995.
Første lokomotiv fra produksjonen fra nå sammenslåtte ADtranz ble presentert 1 juli 1996. Produksjonen av lokomotivkassen skjedde både i Kassel og Hennigsdorf, men selve sammensettingen av lokomotivene var i Kassel.
19 februar 1997 var første dag med kommersiell trafikk for Br 101. Lokomotivtypen ble bygget for å erstatte Br 103 som i den senere tid har blitt brukt til langt tyngre tog enn den var konstruert for. Dog har det tatt 18 år å erstatte Br 103 hvor det siste lokomotivet ble tatt ut av bruk først i 2016.

I USA er ALP-46 et lokomotiv som har utgangspunkt i konstruksjonen til Br 101.

DBAG Baureihe 101
Bygget avAdtranz
Bygget antall145
Nummer101 001–145
Byggeår1996–1999
Største hastighet220 km/t (Østerrike 200 km/t)
StrømavtagerDAS 350 SEK
Motor4; Vekt pr. banemotor = 2.136 kg
Ytelse6400 kW
Ytelser i forskjellige togslag i stigninger opp til 3‰500 tonn i hastighet 220 km/t (Intercity)
600 tonn i hastighet 200 km/t (Intercity)
800 tonn i hastighet 160 km/t (Blandet Intercity)
1200 tonn i 120 km/t i rask godstogstjeneste.
2200 tonn i 100 km/t i blandet godstogstjeneste.
Trekkkraft300 kN
Lengde o.b.19.100 mm
Adhesjonsvekt84 tonn
AkselanordningBo´Bo´
Akseltrykk21,7 tonn pr hjulsats.
SikkerhetsutstyrSifa, LZB 80 med PZB 90 ETCS (101 140–144)
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer6101
Die Schweizer Werbeloks
Swiss Travel System: Graubünden (2014)Swiss Travel System:Panoramareisen(2014) Swiss Travel System: Bernina Express(2014)Swiss Travel System: Tessin(2014)Swiss Travel System: Bern-Berner Oberland(2014)SwissTravel System: Glacier Express(2014)
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
DB 101 017 "Graubünden natürliCH" DB 101 029 "PANORAMAREISEN bahntastisCH" DB 101 092 "BERNINA EXPRESS abenteuerliCH" DB 101 100 "TESSIN exotisCH"DB 101 006 "Bern - Berner Oberland himmlisCH"DB 101 118 "GLACIER EXPRESS unvergessliCH"
Werbung muss sein
dOCUMENTA (2012)DERTOUR Wien (2013)Bahn BKK (2016)Südafrika (2012) 800 Jahre Anhalt (2012)Klagenfurt (2011)Ecophant (2011)
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
101 013-1 "dOCUMENTA(2012)"101 016-4 med IC 2036DB 101 023 "Bahn BKK" with IC 2217 DB 101 025 "Packendes Südafrika!"101 028 800 Jahre Anhalt(2012)DB 101 037 "Klagenfurt"DB 101 042 "Ecophant"
Feuerwehrverband (2002)50 Jahre "Jugend forscht" (2015)"Schauinsland Reisen"(2015) 101 060 60 Jahre Bundespolizei (2011)101 070 Mannheimer Adler (2006)Märklin Händlerinitiative (2015) CEWE Fotobuch
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
101 047 "Feuerwehrverband"DB 101 050 "50 Jahre jugend forscht"101 055 "Schauinsland Reisen"(2015) 101 060 "60 Jahre Bundespolizei" (2011)101 070 Mannheimer Adler (2006)101 071 Märklin Händlerinitiative(2015)DB 101 076 "Cewe Fotobuch"
Südafrika (2012)Südafrika (2012)CEWE(2012)Energiewende (2012)Europa verbinden (2005)
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
101 083-4 Südafrika (2012)101 087-5 Südafrika (2012)101 089 CEWE(2012)DB 101 100 "energiewende"101 101 Europa verbinden (2005)
[bilde]
Noen ganger går Br 101 med godstog av omløpstekniske grunner
DB 101 014
[bilde]
IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.

Beskrivelse

 

Karosseri og design

Lokomotivkassen er designet med en mer liggende front enn normalt, dette da det var et ønske om god aerodynamikk. Frontene kunne ikke være mer liggende enn dette da det ville føre til mye turbulens mellom lok og første vogn. Det er benyttet stål i konstruksjonen og lokomotivkassen er bygget som en enhet inkludert førerrommene som er bygget for å tåle opptil 1000kn. for bufferne og selve fronten kan tåle sammenstøt på opptil 7000kn.

Taket består av seksjoner i aluminium over maskinrommet som lett kan fjernes ved vedlikehold. Det er også flere uvanlige detaljer som blant annet taket og ventilasjonssystemet er optimert for lav luftmotstand, skjult strømavtager-montasje for aerodynamikk, karosserisiden går ned til midten av boggiene

Boggier 

ADtranz og Henschel siktet etter å utvikle boggier for Br 101 som kunne tillate høyeste mulige hastighet samtidig som det skulle gå an å kjøre gjennom krappe sporveksler og dårlig spor. Boggiene skulle også kunne bruke hjulsett for andre sporvidder, og valg mellom radielt styrte aksler som på Re 460 og ordinære ble også forberedt. 

Boggien fra ICE ble da utgangspunktet for boggiene på Br 101, akselavstanden ble forkortet fra 3,000 mm. Til 2,650 mm for å gjøre boggien smidigere for krappe kurver. Dette medførte at boggien ble svært kompakt og bevegelsene kortere og bla kabling kunne legges utenfor ventilasjonskanalene noe som medførte lavere vedlikeholdsbehov.

Boggien har dermed blitt en universal boggi av «Flexicoil» typen som er kapabel for 250 kmh med stabilitet som en lenger boggi, samtidig som den takler eldre banetyper godt.

 Dra og bremsekraften mellom boggi og lokomotivkassen blir overført med.lenker på utsiden av boggien. Det er ingen sentertapp, kreftene overføres til lokkassen med hjelp av gummielementer på oversiden/ utsiden av boggien. Kraftoverføringen fra drivmotorer til hjulene skjer via rotorhulaksel systemet, dette var utviklet på testlokomotiv br 120 004 og medførte at vedlikeholdet kunne ha lenger intervaller og oljesøl er nesten ukjent på disse lokomotivene

Bremsesystem og traksjonsmotorer

Lokomotivet  bremses med to ventilerte skivebremser montert på akslingen på innsiden av hjulene. Skivene kan deles og bremseklosser kan byttes fra undersiden av boggien.

Under kjøring er det regenerativ bremsing som er prioritert, men skivebremsene brukes når det er nødvendig dette styres av datasystemet i lokomotivet.Hver aksel har en bremse sylinder som via lenker aktiverer de fire bremsearmene til skivebremsene. Det er i tillegg en fjærkraft – parkeringsbrems som kan sikre lokomotivet nok bremsekraft til å stå alene i opptil 40 promille stigning.

 Br 101 har to boggier med til sammen 4 banemotorer. Hver boggi veier 17 tonn Banemotorene tillater lokomotivet en toppfart på 220 kmh, da har banemotorene 3810 o/min.
Maksimal ytelse pr. banemotor er 1,1683 KW. Vekt pr banemotor er 2186 kg og boggiens vekt er ca 17 tonn.

Ventilasjonssystemet for banemotorer plassert i maskinrommet og leverer luft til maskinrom og banemotorene. Systemet overvåker temperaturen og kjølebehovet med sensorer i banemotorene

Trykkluftsystem

Br 101 har et trykkluftsystem som er oppbygget på lik måte som mange andre lokomotiver. Hovedkompressoren holder et arbeidstrykk på mellom 8,5 – 10 bar. Hjelpekompressor som brukes til å pumpe opp trykk når lokomotivet har vært nedrigget er batteridrevet og kan pumpe opp trykket til 7 bar som er tilstrekkelig til å heve strømavtageren og koble inn høyspentbryteren.

Strømavtagere

Strømavtagerene av type Dornier DSA 350 SEK produsert I Berlin Hennigsdorf. Strømavtagerene er festet til taket I tre punkter og veier 270 kg.

Strømavtager 1 er direkte koblet til høyspenningsbryter i maskinrommet, mens strømavtager 2 har kabelforbindelse gjennom maskinrommet til høyspentbryteren. Strømavtagernes slepestykker har innebygd autodrop som er laget slik at ved skader påført av kontaktledningen eller andre objekter vil strømavtageren automatisk felles ned.

Strømavtagerenes bruk er enten automatisk styrt av lokomotivet, eller kan tvangsstyres fra bryterpanel I maskinrommet.

Transformator

Br 101 har fått en “neste generasjons” transformator, den henger under midjen og det gjør at maskinrommet kan ha midtgang og god plass til tekniske komponenter.

Transformatoren har 8 utganger hvorav: 

  • 4 er for leveranse av 1514 volt til hver av de 4 strømretterene med 1,6 megawatt hver
  • 2 er for leveranse av togvarmespenning på 1000 volt med 600 Kilowatt
  • 1 er for leveranse av 315 volt til invertere som brukes som teknisk strømforsyning i lokomotivet
  • 1 er for leveranse av 203 volt til batterilader, ac førerrom osv. 

Kjøling skjer med polyol – ester mix som er et effektivt kjølemedium. Sirkulasjonen av trafooljen skjer med to pumper. Hvis en pumpe feiler reduseres effekten i transformatoren automatisk til ca 65 %

Software og styringssystemer 

Lokomotivets “central control unit” ZSG er kjernesystemet for denne lokomotivtypen. Alle lokomotivets funksjoner som bla. AFB (automatisk pådrag og brems med hastighetsforvalg), sikkerhetssystemene SIFA, PZB og LZB er integrert, Systemet kontrollerer alle lokomotivets systemer og utfører lokførerens kjøreønsker.Systemet overvåker også tilstanden til alle tekniske systemer. ZSG er dublert og skal normalt ikke påvirke lokomotivet hvis et system faller ut.

Det ABB utviklede 16 bit kontrollsystemet MICAS S er en del av ZSG som da kontrollerer og utfører førerens ønsker om pådrag og brems samt mange andre funsjoner. Lokomotivet ble utviklet med et avansert slire og glidevern som var avansert og benyttet dopler radar for hastighetsovervåkning. Etter hvert fant DB ut at akseldeteksjonen var tilstrekkelig og radaren ble fjernet. 

Displayene som er tilgjengelig for fører har på den ene siden DAVID som er et elektronisk tilstands og diagnosesystem. Får fører feil på lokomotivet vil systemet foreslå tiltak for å løse feilen. 

Det andre displayet har EBULA som viser rutedata og kjøretidsberegninger for fører. 

Br 101 140-144 er utrustet med ETCS på prøve.

Bruk

Lokomotivene ble til å begynne med stasjonert i Frankfurt am Main med vedlikeholdsbase her, og ble benyttet i det meste av IC, EC og nattogene. Etter hvert som ICE begynte å settes mye i trafikk så ble det ønske om å kjøre i større grad med styrevogner og da ble lokomotivene i større grad flyttet til Hamburg hvor det var vedlikeholdsplass i ICE depotet Hamburg – Eidelstedt. ABB jobbet med garantivedlikehold med opptil 15 personer i Hamburg frem til 2001 

Vedlikehold skjedde i hovedsak i litt større omfang ca hver 100000 km, og det ble stort sett utført i Hamburg – Eidelstedt. Andre depoter ble også benyttet til dette av og til.  Større vedlikehold ble til å begynne med utført i AW Nürnberg, Dog var det av og til kapasitetsproblemer her og Bombardier i Kassel fikk utføre arbeidet i stedet. 

I de senere år er det AW Dessau som utfører større vedlikehold på Br 101

 

Historikk


Rundt 1990 ble det klart at lokomotivene som ble brukt i de raske intercity forbindelsene begynte å vise tegn på rask slitasje. Togene hadde i de siste årene blitt lengre og tyngre noe som Br 103 ikke var designet for.
Br 120 har en tidlig asynkron design og manglet noe driftsstabilitet og litt svak effekt. Med ca 350000 km i årlig kjørelengde ble vedlikeholdet dyrt for begge typer.

I begynnelsen av 1991, startet DB prosjektet Br 121 hvor formålet var å få inn anbud på nye designer for et nytt høy-ytelses allround lokomotiv med effekt over 6 megawatt og trefase asynkron fremdrift.
Det kom inn en hel del tilbud men alle hadde en veldig høy pris og da DB ble omstrukturert falt universalbehovet bort. Prosjektet ble lagt på is.

Etter omstruktureringen i DB ble det i desember 1991 utlyst ny konkurranse hvor spesifiseringen av lokomotivet var litt mer rendyrket mot høyere hastigheter i gruppen DB Fernverkehr.
Ikke-Tyske firmaer som Skoda, Ansaldo og Alstom var tidlig ute av bildet, og Siemens, AEG og ABB Henschel senere ADtranz (AEG og ABB Henschel er pr i dag Bombardier) presenterte alle flotte modulære prototyper som var veldig tilpasningsvennlige i forhold til DB`s ønsker.

ABB Henschel hadde ikke eget lokomotiv, men Br 120 004 og 005 har begge fått nyere teknikk som konsept
Eco 2000som var utviklet i forkant for dette prosjektet. Da prosjektet ble kjent gikk ABB Henschel videre med disse to lokomotivene og utviklet Eco 2001 konseptet.
Her ble det i 1992 satt inn GTO strømrettere, ny moderne omborddatasystem. I tillegg fikk 120 005 nye flexi float boggier etter modell fra ICE og transformatoren fikk bionedbrytbar polyolester olje som har gode kjøleegenskaper.

Begge lokomotivene ble brukt mye i trafikk og hadde nesten ikke feil i prøvekjøringsperioden. Til manges overraskelse ble kontrakt signert mellom DB og ABB Henschel i desember 1994, og selve ordren på 145 lokomotiver kom 28 juli 1995.
Første lokomotiv fra produksjonen fra nå sammenslåtte ADtranz ble presentert 1 juli 1996. Produksjonen av lokomotivkassen skjedde både i Kassel og Hennigsdorf, men selve sammensettingen av lokomotivene var i Kassel.
19 februar 1997 var første dag med kommersiell trafikk for Br 101. Lokomotivtypen ble bygget for å erstatte Br 103 som i den senere tid har blitt brukt til langt tyngre tog enn den var konstruert for. Dog har det tatt 18 år å erstatte Br 103 hvor det siste lokomotivet ble tatt ut av bruk først i 2016.

I USA er ALP-46 et lokomotiv som har utgangspunkt i konstruksjonen til Br 101.

DBAG Baureihe 101
Bygget avAdtranz
Bygget antall145
Nummer101 001–145
Byggeår1996–1999
Største hastighet220 km/t (Østerrike 200 km/t)
StrømavtagerDAS 350 SEK
Motor4; Vekt pr. banemotor = 2.136 kg
Ytelse6400 kW
Ytelser i forskjellige togslag i stigninger opp til 3‰500 tonn i hastighet 220 km/t (Intercity)
600 tonn i hastighet 200 km/t (Intercity)
800 tonn i hastighet 160 km/t (Blandet Intercity)
1200 tonn i 120 km/t i rask godstogstjeneste.
2200 tonn i 100 km/t i blandet godstogstjeneste.
Trekkkraft300 kN
Lengde o.b.19.100 mm
Adhesjonsvekt84 tonn
AkselanordningBo´Bo´
Akseltrykk21,7 tonn pr hjulsats.
SikkerhetsutstyrSifa, LZB 80 med PZB 90 ETCS (101 140–144)
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer6101
Die Schweizer Werbeloks
Swiss Travel System: Graubünden (2014)Swiss Travel System:Panoramareisen(2014) Swiss Travel System: Bernina Express(2014)
[bilde][bilde][bilde]
DB 101 017 "Graubünden natürliCH" DB 101 029 "PANORAMAREISEN bahntastisCH" DB 101 092 "BERNINA EXPRESS abenteuerliCH"
Swiss Travel System: Tessin(2014)Swiss Travel System: Bern-Berner Oberland(2014)SwissTravel System: Glacier Express(2014)
[bilde][bilde][bilde]
DB 101 100 "TESSIN exotisCH"DB 101 006 "Bern - Berner Oberland himmlisCH"DB 101 118 "GLACIER EXPRESS unvergessliCH"
Werbung muss sein
dOCUMENTA (2012)DERTOUR Wien (2013)Bahn BKK (2016)
[bilde][bilde][bilde]
101 013-1 "dOCUMENTA(2012)"101 016-4 med IC 2036DB 101 023 "Bahn BKK" with IC 2217
Südafrika (2012) 800 Jahre Anhalt (2012)Klagenfurt (2011)
[bilde][bilde][bilde]
DB 101 025 "Packendes Südafrika!"101 028 800 Jahre Anhalt(2012)DB 101 037 "Klagenfurt"
Ecophant (2011)Feuerwehrverband (2002)50 Jahre "Jugend forscht" (2015)
[bilde][bilde][bilde]
DB 101 042 "Ecophant" 101 047 "Feuerwehrverband"DB 101 050 "50 Jahre jugend forscht"
"Schauinsland Reisen"(2015) 101 060 60 Jahre Bundespolizei (2011)101 070 Mannheimer Adler (2006)
[bilde][bilde][bilde]
101 055 "Schauinsland Reisen"(2015) 101 060 "60 Jahre Bundespolizei" (2011)101 070 Mannheimer Adler (2006)
Märklin Händlerinitiative (2015) CEWE FotobuchSüdafrika (2012)
[bilde][bilde][bilde]
101 071 Märklin Händlerinitiative(2015)DB 101 076 "Cewe Fotobuch" 101 083-4 Südafrika (2012)
Südafrika (2012)CEWE(2012)Energiewende (2012)
[bilde][bilde][bilde]
101 087-5 Südafrika (2012)101 089 CEWE(2012)DB 101 100 "energiewende"
Europa verbinden (2005)
[bilde]
101 101 Europa verbinden (2005)
[bilde]
Noen ganger går Br 101 med godstog av omløpstekniske grunner


DB 101 001-6 ⌘
DB 101 001 "Klagenfurt" with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Hannover: Det nästa IC-tåget till Berlin, 101 001 med IC 141 från Amsterdam
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 001 "Klagenfurt" with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 001 ''Klagenfurt am Wörthersee'' skyver IC 2216 Stuttgart Hbf - Greifswald ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 002-4
DB 101 002 med IC 2013 Magdeburg Hbf - Oberstdorf på høyre Rheinside (omledning) mellom Wellmich og St. Goarshausen, 29.04.17))
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 002-4 på Trier Hbf
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
101 002 uppställd i Neumünster
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 002 med IC 2013 Magdeburg Hbf - Oberstdorf på høyre Rheinside (omledning) mellom Wellmich og St. Goarshausen, 29.04.17))
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 003-2
DB Fernverkehr 101 003 ''Design & Bahn'' skyver IC 2213 Greifswald - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Altenbeken: 101 103 med IC till Düsseldorf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 003 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 003 og 101 107 (på slutten) med IC 2213 Rostock Hbf - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 004-0
DB 101 004 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 004-0 i St. Jodok
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
New from today: DB 101 004 "Bahn BKK" with IC 2216 Stuttgart Hbf - Stralsund Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 004 "Bahn BKK" is pushing IC 2217 Stralsund Hbf - Stuttgart Hbf through in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 005-7
DB 101 005 wit IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 005 med IC-tåget Hamburg -> Dresden möter ett RE-tåg i Büchen
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 005 wit IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 005 "DEVK" med IC 245 Bad Bentheim - Berlin Ostbf ved Melle.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 006-5
DB 101 006 "Bern - Berner Oberland himmlisCH" is pushing IC 2416 Köln Hbf - Hamburg-Altona between Ostercappeln and Bohmte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Büchen: 101 006 med ett IC-tåg förbigår RE till Hamburg
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 006 "Bern - Berner Oberland himmlisCH" is pushing IC 2416 Köln Hbf - Hamburg-Altona between Ostercappeln and Bohmte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 006 med IC 2229 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 007-3
DB 101 007 og 101 124 (på slutten) med IC 2195 Hamburg-Altona - Köln Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
DB 101 007 og 101 124 (på slutten) med IC 2195 Hamburg-Altona - Köln Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 008-1
DB 101 008 with IC 144 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C near Bissendorf.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Br 101 008-1 med IC 144 i Bad Bentheim
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i Forumene
101 008-1 på Koblenz Lützel
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 008 with IC 144 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C near Bissendorf.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 009-9
Darmstadt Süd og DB 101 009-9
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 009 with IC 2329 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
Darmstadt Süd og DB 101 009-9
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB Fernverkehr 101 009 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 010-7
DB 101 010 med IC 2013 Magdeburg Hbf - Oberstdorf i Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 010 ankommer Dessau med IC 1933. Jag såg tåget lite sent
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 010 med IC 2013 Magdeburg Hbf - Oberstdorf i Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 010 med IC 2213 Stralsund Hbf - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 011-5
101 011-5 München Hbf
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 011-5 München Hbf
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
152 125 och 101 011 med omledd IC 2034 i Dessau
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 012-3
DB 101 012-3 og CityNightLine 478 ruller ut fra Hamburg-Altona, togsettet skal gjøres rent før en ny tur sørover
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 012-3 dytter bak
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 012-3 og CityNightLine 478 ruller ut fra Hamburg-Altona, togsettet skal gjøres rent før en ny tur sørover
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
CNL 478 på Hamburg-Altona
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 013-1
DB 101 013-1 med IC i Duisburg Hbf
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 013-1 med IC i Duisburg Hbf
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
101 013-1 med reklame for dOCUMENTA (13)
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
EC 177 mot Dresden - Praha - Bratislava i Jüterbog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 014-9
DB 101 014 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 014 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 014 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 014 with IC 2315 Westerland (Sylt) - Frankfurt (Main) Hbf near Vehrte
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 015-6
DB 101 015 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
DB 101 015-6, Ansbach Hbf
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 015 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf is passing Lemförde station.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 015 med IC 145 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 016-4
DB 101 016 "Jetzt oder nie mit DER TOUR nach Wien" with unknown IC southbound in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 016-4 med IC 2036, Hannover Hbf. Ny reklam för resor till Wien
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 016 "Packendes Südafrika!" with IC Hamburg-Altona - Passau Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 016 "Jetzt oder nie mit DER TOUR nach Wien" with unknown IC southbound in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 017-2
DB 101 017-2 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 017 gick med IC 242 fram till Bad Bentheim
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 017 med nattåget från München
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 017 "Graubünden natürliCH" with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 018-0
101 018 med Intercity hos Bardowick Bruch
© Daniel Trothe
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 018 ankommer Schwäbisch Gmünd
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 018 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 018 with IC 2315 Westerland (Sylt) - Frankfurt (Main) Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 019-8
DB 101 019-8 med IC i Hamburg Harburg
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 019-8 med IC i Hamburg Harburg
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
101 019-8 passerer Falkenberg(Elster) med et EC tog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB Fernverkehr 101 019-8 "Fahrtziel Natur" med IC 2311 Westerland (Sylt) - / 2313 Dagebüll Mole - Köln Hbf ved Lembruch.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 020-6
DB 101 020 med IC 148 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 020 med tog fra Polen i Königs Wusterhausen
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 020-6 på Köln Hbf
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 020 med IC 148 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 021-4
101 021-4 i EN 491 "Hans Albers" til Wien Westbf på Hamburg Hbf
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
101 021-4 i EN 491 "Hans Albers" til Wien Westbf på Hamburg Hbf
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 022-2
DB 101 022 med IC 2229 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf i Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 022-2 på Berlin Hbf
© Remy A Larsen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 022-2 med EN 476 "Metropol" (fra Budapest) i Berlin
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 022 med IC 2229 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf i Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 023-0
DB 101 023 "Bahn BKK" with IC 2217 Greifswald - Stuttgart Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 023-0 med godstog i Leipzig Thekla
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 023-0 med godstog i Leipzig Thekla
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 023 with IC 2329 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 024-8
Hannover: 101 015 och 101 024 med ett „ICE-Ersatzzug” till Stuttgart. Bredvid 218 831
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 024 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf (near Dreye)
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
Hannover: 101 015 och 101 024 med ett „ICE-Ersatzzug” till Stuttgart. Bredvid 218 831
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 025-5
IC tog fra Berlin i Cottbus
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
IC tog fra Berlin i Cottbus
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 025-5 skiftes bort
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Påtroppende Su 46 i forgrunnen og 101 025-5 bak
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 026-3
DB 101 026 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Karlsruhe Hbf mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 026-3 i Schwarzach-St Veit
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
EN 476 "Metronom" fra Budapest (med vogner fra Wien) til Berlin har ankommet Berlin Südkreuz
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 026-3 i EC 179 "Alois Negrelli" fra Berlin til Praha på Dresden Hbf
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
RDC 101 027-1
101 027-1 med IC 2039 i Bremen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 027-1 med IC 2039 i Bremen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 027 med IC 2029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
Bremen Hbf
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 028-9
101 028, Leipzig Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 028-9 medløber bagerst på IC i Hamburg Harburg
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
101 028, Leipzig Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 028, Leipzig Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 029-7
DB 101 029 with EC 8 Chur (CH) - Hamburg-Altona in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 029 (med Schweiz-reklam) med IC 2388 till Berlin, Hannover Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 029 "PANORAMAREISEN bahntastisCH" with IC 2315 Westerland (Sylt) - Frankfurt (Main) Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 029 with EC 8 Chur (CH) - Hamburg-Altona in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 030-5
DB 101 030 med IC 146 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 030-5 på vei til ÖBB land i Falkenberg(Elster)
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 030-5 står klar med tog i Leipzig Hbf
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 030 med IC 146 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneRDC 101 031-3
DB 101 031 with unknown IC southbound near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 031 with unknown IC southbound near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 031 med IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 031-3 på vei til hensetting i Dresden-Reick
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 032-1
IC 2310 Frankfurt - Westerland med 101 032-1 i Boppard
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
IC 2310 Frankfurt - Westerland med 101 032-1 i Boppard
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
101 and DB Hilfszug, Hamburg Veddel
© Roberto Di Trani
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 032 med EC 7 Hamburg-Altona - Interlaken Ost passerer Hirzenach stasjon.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 033-9
101 033-9 Basel SBB
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 033-9 Basel SBB
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
101 033 med EC 249 till Wrocław/Breslau, Hannover Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 033 med EC 9 Hamburg-Altona - Zürich HB passerer Bacharach stasjon.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 034-7

© Morten Larsen DK
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© Morten Larsen DK
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 035-4
DB 101 035 with IC 2312 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 035 with IC 2312 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 035 with EC to Hamburg at Büchen
© Daniel Trothe
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 036-2
DB Fernverkehr 101 036 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
BR 101 036-2 i Hamburg Altona
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
DB Fernverkehr 101 036 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 037-0
DB 101 037 "Klagenfurt" is pushing IC 2322 Frankfurt (Main) Hbf - Kiel Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 037-0 på Koblenz Hbf
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
427 303 & 101 137-8 på Koblenz Lützel
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
Bad Bentheim: 101 037 och 1745
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 038-8
DB 101 038 med IC 2215 Westerland (Sylt) - Frankfurt (Main) Hbf passerer Bohmte stasjon.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 038-8 med tog inn til Frankfurt Am Main.... Tyskland
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 038 with IC 145 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof near Eicken-Bruche.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 038 med IC 146 Berlin Ostbf - Amsterdam C mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 039-6
IC 2447 ankommer Riesa fra Hannover 101 039-6 er toglok
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Br 101 039-6 i IC146 til Shiphol i Ostbahnhof
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
IC 2447 ankommer Riesa fra Hannover 101 039-6 er toglok
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 039 med IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 040-4
101 040 foran CNL 482 på Padborg
© Karsten Gill
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 040 foran CNL 482 på Padborg
© Karsten Gill
Søk etter bildet i Forumene
101 040 foran CNL 482 på Padborg
© Karsten Gill
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 040 med IC 144 Berlin Ostbf - Amsterdam C mellom Wissingen og Westerhausen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 041-2
DB 101 041-2 på Dresden Hbf
© Remy A Larsen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 041-2 på Dresden Hbf
© Remy A Larsen
Søk etter bildet i Forumene
101 041-2 passerer Schkortleben
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 041-2 dytter på ut av München Ostbahnhof
© Rune Fjellvang
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 042-0
DB 101 042 med IC 2313 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf passerer Marl (Niedersachsen). 19.01.2020)
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 042-0, Nürnberg Hbf, 18.8.2011
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 042 "Ecophant" with IC 2313 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 042-0 "Ecophant" i Hamburg-Harburg
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 043-8
DB 101 043 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf i Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
EC til Tjekkia i Falkenberg
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Norddeich: 101 043-8 backar IC till Luxembourg till Mole
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
EC fra Tjekkia kl 805 om morgenen
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 044-6
DB 101 044 med IC 144 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C i Velpe.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
DB 101 044-6 på Köln Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 044 med IC 144 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C i Velpe.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 044-6 på Berlin Hauptbahnhof (Oben)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 045-3
DB 101 045 med IC 145 Amsterdam C - Berlin Ostbf mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 045-3 ved Hackescher Markt
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
101 045-3 foran IC ved Hackescher Markt
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 045-3 avgår Wolfsburg Hbf med IC Amsterdam -> Berlin
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 046-1
CNL 418 fra München til Amsterdam med 101 046-1 i front
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
CNL 418 fra München til Amsterdam med 101 046-1 i front
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 047-9
DB 101 047 med IC 147 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C ved Laggenbeck.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
DB 101-047 Koblenz
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 047 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 047 with IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 048-7
101 048-7101 048-7 med Eurocity 379 i Lietzow
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 048-7, Emden Außenhafen
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
IC fra Polen til Berlin
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 048-7 i Lietzow
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 049-5
DB 101 049 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
DB 101 049 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 050-3
DB 101 050-3 forlater Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 050-2 ankommer Bischofshofen med EC Graz-Saarbrücken
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
Westfalenbahn-ER 609 och DB Fernverkehr-101 050 mötas strax väst om Hannover-Leinhausen
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 050 "50 Jahre jugend forscht" with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
TCS 101 051-1
Fulda bahnhof og DB 101 051-1
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 051-1 i CNL 479 "Komet" til Zürich med vogner til München på Hamburg-Altona
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 051-1 utanför Oberwesel
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Fulda bahnhof og DB 101 051-1
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 052-9
Db 101 052 with IC 2329 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Db 101 052 with IC 2329 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 053-7
101 053-7
© Knut Andvord
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
101 053-7
© Knut Andvord
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 054-5
DB 101 054-5 i Koblenz....Tyskland
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 054-5 i Koblenz....Tyskland
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 054 med IC 2212 Koblenz Hbf - Ostseebad Binz passerer Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 054 med IC 2218 Karlsruhe Hbf - Hamburg-Altona ved Landesbergen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 055-2
101 055 ankommer Magdeburg med IC till Dresden som omleddes via Stendal
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
101 055-2 på vei med ny EC i Falkenberg(Elster)
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 055-2 i Gümmer
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
Loket som trakk togstammen til Pollux (Amsterdam) og Pyxis (Hamburg) fra München-Pasing til München Hbf: 101 055-2
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 056-0
101 056 med IC tog i Geislingen (Steige)
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 056 0 i Oberwesel
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
101 056 med IC tog i Geislingen (Steige)
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
101 056-0 på Lüneburg Bhf
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 057-8
DB 101 057 med IC 2213 Ostseebad Binz - Karlsruhe Hbf mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
DB 101 157-8, Nürnberg Hbf
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
101 057 with EC to Hamburg at Büchen
© Daniel Trothe
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 057 med IC 2213 Ostseebad Binz - Karlsruhe Hbf mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 058-6
Bad Bentheim: 101 058-6 väntar på dagens första tåg från Nederländerna
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Bad Bentheim: 101 058-6 väntar på dagens första tåg från Nederländerna
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 058 with IC 2023 Hamburg-Altona - Frankfurt (Main) Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 058 med reklame ''60 Jahre Verbundenheit - Die Deutsche Bahn gratuliert herzlich! - BDEF'' passeerer Urmitz stasjon.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 059-4
DB 101 059 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf i Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
DB 101 059-4 med IC i Hamburg Harburg
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
101 059-4 hensatt og venter på oppdrag i Koblenz
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
101 059-4 passerer Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 060-2
101 060-2 Polizei lok i Frankfurt Hbf
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
101 060-2 Polizei lok..i Frankfurt Hbf
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 060 med IC 2315 Hamburg Hbf - Frankfurt (Main) Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 060 "Kirchentag Dortmund" mit IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf i Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 061-0
DB 101 061 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf passerer Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 061 en höstdag i München
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 061-0 med EC mot Dresden og Ungarn
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 061 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf passerer Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 062-8
1012 062-8 trekkdyr i Natt tog til Budapest.
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
1012 062-8 trekkdyr i Natt tog til Budapest.
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Avgang for tog til Budapest 101 062-8
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 063-6
DB 101 063-6 Hamburg Hbf
© Knut Andvord
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 063-6, Hamburg Hbf
© Knut Andvord
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 063-6 Hamburg Hbf
© Knut Andvord
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 063 med IC 143 Amsterdam Centraal - Berlin Hbf ved Melle.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 064-4
DB 101 064 with IC 1027 Hamburg-Altona - Passau Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 064 with IC 1027 Hamburg-Altona - Passau Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 064 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf is passing the bridge over the Weser near Dreye.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 064 med annonsering ''Märklin verbindet Generationen'' med IC 2315 Westerland (Sylt) - Frankfurt (Main) Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 065-1
DB 101 065-1 ankommer Stendal med IC tog fra Münster - Hannover til Berlin
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 065 i uppställningsspåren i Wolfsburg
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 065 with IC 2221 Fehmarn-Burg Frankfurt (Main) Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 065 med IC 2229 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf nær Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 066-9
101 066, Kiel Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
101 066, Kiel Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 066 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg i Marl (NI).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 066 med IC 2029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 067-7
DB 101 067 med IC 141 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof mellom Probsthagen og Lindhorst.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 067-7 i Bremen med IC 2027 Hamburg-Altona - Passau
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 067 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 067 med IC 141 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof mellom Probsthagen og Lindhorst.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 068-5
101 068 ankommer Stendal med IC Amsterdam -> Berlin
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
101 068 ankommer Lüneburg med "Königssee" från Berchtesgaden
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Osnabrück Altstadt: 101 068 med ett IC-tåg Amsterdam - Berlin
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 068 "BACK ON TRACK" med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf i Bohmte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 069-3
DB 101 069-3 i Basel Bad
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 069-3 i Basel Bad
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 069-3 i Bacharach
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 069 med ukjent IC passerer Frille.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 070-1
DB 101 070 "Die Adler Mannheim" with unknown IC southbound near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 070-1 med reklame "ADLER" i Stuttgart
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 070 "Die Adler Mannheim" with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 070 "Die Adler Mannheim" with unknown IC southbound near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 071-9
DB 101 071 is pusching IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
DB 101 071-9 "25 Jahre Märklin-Händler-Initiative" i IC 2356 til Frankfurt (Main)
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
91 80 6 101 071-9: 25 Jahre Märklin-Händler-Initiative
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
25 Jahre Märklin-Händler-Initiative
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 072-7
DB 101 072 med ukjent IC i Elze.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 072-7 trekker frem til Dresden lokbytte ned til Budapest
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 072 med ukjent IC i Elze.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 073-5
101 073 5 passerer Worms Hbf
© Svein Julton
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
101 073-5 med nattog til Budapest - Keleti
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Frontrutevask må til
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB Fernverkehr 101 073 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf ved Lembruch.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 074-3
DB 101 074 med IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 10 bilder - se alle
Loket Skiftes bort
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Hannover: 101 074-3
© Yngve Øines
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 074 med IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 075-0
DB 101 075 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Karlsruhe Hbf ved Landesbergen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 075-0 og 146017 i Koblenz....Tyskland
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 075 med IC 2222 Aachen Hbf - Berlin Südkreuz mellom Probsthagen og Lindhorst.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 075 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Karlsruhe Hbf ved Landesbergen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 076-8
DB 101 076 "Cewe Fotobuch" with IC 2218 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona between Ostercappeln and Bohmte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
DB 101 076 "Cewe Fotobuch" with IC 2218 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona between Ostercappeln and Bohmte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 076 "Cewe Fotobuch" with IC 2417 Flensburg - Köln Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 076 "Cewe Fotobuch" med EC 8 Zürich HB - Hamburg-Altona i Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 077-6
101 077 (soziales Miteinander) with InterCity at Hamburg Süderelbebrücken
© Daniel Trothe
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
DB 101 077 with IC 2217 Greifswald - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 077 med reklame ''Bahn 'Azubis' gegen Hass und Gewalt'' med IC 2217 Greifswald - Stuttgart Hbf i Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 077 (soziales Miteinander) with InterCity at Hamburg Süderelbebrücken
© Daniel Trothe
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 078-4
DB 101 078 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 078-4 ved Frankfurt Am Main.... Tyskland
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
363 219-7 skyver 101 078-4 med tog inn til Frankfurt Hbf
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 078 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 079-2
101 079-2 med IC 2281 mot Göttingen i Elze
© Bodo G. Meier
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
101 079-2 med IC 2281 mot Göttingen i Elze
© Bodo G. Meier
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 080-0
101 080-0 passerar Weißenfels
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 080-0 passerar Weißenfels
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 080med IC 2012 Oberstorf - Dortmund Hbf i Oberwesel. I bakgrunnen er Ochsenturm.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
Lokomotiv 101-080-0 på Lüneburg Bhf
© Svein Julton
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 081-8
DB 101 081 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg i Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 081-8 er kommet på stammen
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 081 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg i Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 082-6
DB 101 082 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg Hbf passerer Frille.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 082-6 i Geislingen (Steige)
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 082-6 i München
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 082 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg Hbf passerer Frille.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 083-4
101 083-4, Stralsund Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 083-4, Stralsund Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 083-4, Stralsund Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 083 with IC 2417 Flensburg - Köln Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 084-2
101 084-2 hensatt i Dresden Hbf
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 084-2 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 084 with unknown IC southbound in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 084-2 hensatt i Dresden Hbf
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 085-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 101 086-7
CNL 1246 "Capella" har ankommet endestasjon Berlin-Lichtenberg
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
DB 101 086-7 med IC i Düsseldorf
© Jens Ehlers
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 086-7 ved Koblenz-Lützel
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 086-7 ved Koblenz-Lützel
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 087-5
DB 101 087 med IC 2029 (?) Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf ved Wahnebergen (omledning fra strekning Bremen - Osnabrück?).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 087-5, Stralsund Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 087 med IC 2029 (?) Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf ved Wahnebergen (omledning fra strekning Bremen - Osnabrück?).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 088-2
DB 101 088 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
DB 101 088-2 kjører inn til Berlin Hbf
© Remy A Larsen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 088 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 088 "DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen" med IC 2313 HH-Altona - Offenburg ved Marl/Niedersachsen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 089-1
101 089, Mainz Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 089, Mainz Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 089, Mainz Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Oldenburg (Oldenburg) Hbf: 101 089, 294 698 och 146 132
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 090-9
101 090-9 med blandet tog fra Wien
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 090 with EC 9 Hamburg-Altona - Chur (CH) in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
Nattog fra Wien med 101 090-9 passerer Berlin Schönefeld
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 090-9 med blandet tog fra Wien
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 091-7
DB 101 091 med IC 2213 Schwerin Hbf - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 091-7 bak IC 2385 till Frankfurt, Stendal
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 091 med IC 2213 Schwerin Hbf - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 092-5
DB 101 092 "BERNINA EXPRESS abenteuerliCH" is pushing IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 092-5 på Koblez Lützel
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
101 092-5 passerer Berlin Scönefeld Flughafen
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 092 "BERNINA EXPRESS abenteuerliCH" is pushing IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 093-3
DB 101 093-3 ved Berlin Alexanderplatz
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 093-3 foran et IC tog i Jüterbog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
IC-tog med 101 093-3 ved Elze
© Bodo G. Meier
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 093 med IC 2223 Berlin Südkreuz - Aachen Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 094-1
DB 101 094-1 i Boppard
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 094-1 i Boppard
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 094 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg i Marl (Niedersachsen)
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 094-1
© Knut Andvord
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 095-8
DB 101 095 med IC 2229 Kiel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf i Hüde. 10.08.19)
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 095-8 på Frankfurt Süd
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 095 med IC 2229 Kiel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf i Hüde. 10.08.19)
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 095 med IC 2313 Hamburg-Altona - Offenburg ved Marl/Niedersachsen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 096-6
DB 101 096 med IC 143 Amsterdam C - Berlin Ostbf mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 096 med IC 2195 Hamburg-Altona - Köln Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 096 med IC 141 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof ved Velpe.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 096 med IC 143 Amsterdam C - Berlin Ostbf mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 097-4
DB 101 097 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 097 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 097 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 097 with IC 2327 Fehmarn-Burg - Passau Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 098-2
DB 101 098 med IC 2313 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf passerer Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
DB 101 098 med IC 2313 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf passerer Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 099-0
DB 101 099 with IC 1029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
©Markus - DB 101 099-0 i Wolsdorf 060918
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 099 with IC 1029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 099 med IC 144 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 100-6
101 100 med IC 2447 i Magdeburg Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 100 med IC 2447 i Magdeburg Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 100 "energiewende" with IC 2029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 100 "TESSIN exotisCH" with IC 2004 Konstanz - Emden Hbf in Oberwesel.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 101-4
Kl 1940 passerer 101 101-4 Weißenfels med et IC tog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 101-4, Neumünster, 18.6.2011
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 101-4 "Europa" ankommer Berlin Ostbahnhof
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 101-4 passerer Großkorbetha
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 102-2
DB 101 102 med IC 2407 Flensburg - Köln Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 102 "110 Jahre Vedes" wit IC 149 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof in Velpe.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 102 with unknown IC southbound in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 102 med IC 2407 Flensburg - Köln Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 103-0
DB 101 103 med IC 2327 Fehmarn-Burg - Passau Hbf i Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 103 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf ved Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 103 med IC 2327 Fehmarn-Burg - Passau Hbf i Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 104-8
DB 101 104 with IC 2029 Hamburg - Altona - Nürnberg Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 104 with IC 2029 Hamburg - Altona - Nürnberg Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 104 med EC 9 Hamburg-Altona - Zürich HB i Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 105-5
101 105-5 med EC 114 fra Klagenfurt til Dortmund på Bischofshofen
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 105-5 gikk bak å dyttet toget opp til Hamburg..her Koblenz.
© Tore Wahl
Søk etter bildet i Forumene
101 105-5 med EC 114 fra Klagenfurt til Dortmund på Bischofshofen
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
Ic med 101 105-5 møter annet tog i Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 106-3
Norddeich Mole: 101 106-3 backar till perrongen
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Norddeich Mole: 101 106-3 backar till perrongen
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 107-1
DB 101 107 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101 107-1 med EN 452 (Moskva - Paris) på Berlin Hbf
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 107 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 107-1 i Hamburg-Harburg
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 108-9
101 108-9 med en EC ved Lichterfelde Ost
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 108 med EC 119 Münster - Innsbruck i Bingen Hbf
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 108-9 med en EC ved Lichterfelde Ost
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 108-9 ankommer med IC tog til Halle
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 109-7
101 109-7 er dyttende lok
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
101
© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
Warnemünde: Vy över stationen med 101 109
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Flere generasjoner DB lok - Frankfurt Hbf
© Knut Erik Hagen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 110-5
DB Fernverkehr 101 110 "50 Jahre Intercity" med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
DB 101 110-5 i IC 1979 til Frankfurt (Main) på Hamburg-Altona
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
101.110 på Frankfurt am Main Hbf
© Joachim Eliasson
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 110 med IC 2029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf i Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 111-3
DB 101 111 med IC 2024 Regensburg Hbf - Hamburg-Altona ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
DB 101 111 med IC 2024 Regensburg Hbf - Hamburg-Altona ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 112-1
DB 101 112 with IC 2229 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 112-1 i Brixlegg
© Daniel Majd
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 112 with IC 2229 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 112 med IC 2071 till Berlin Südkreuz i Hamburg-Altona
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 113-9
DB 101 113 with IC 2413 Hamburg-Altona - Köln Hbf is passing the bridge over the Weser near Dreye.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 113 with IC 2413 Hamburg-Altona - Köln Hbf is passing the bridge over the Weser near Dreye.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
91 80 6101 113-9 D-DB passerer på Bahnhof Berlin Zoologischer Garten
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 114-7
DB 101 114 med IC 2005 Emden Hbf - Konstanz på høyre Rheinside (omledning) i Osterspai.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
DB 101 114 "D'r Zoch kütt!" (promotion for cologne karneval) with IC 1029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 114 is pusching IC 1122 Frankfurt (Main) - Kiel Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 114 med IC 2005 Emden Hbf - Konstanz på høyre Rheinside (omledning) i Osterspai.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 115-4
CNL 478 ruller ut fra plattformen på Hamburg-Altona for å gjøres rent før en ny tur
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Skiloberen at Munich East
© Lars Glassl
Søk etter bildet i Forumene
CNL 478 ruller ut fra plattformen på Hamburg-Altona for å gjøres rent før en ny tur
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 115 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 116-2
DB 101 116 med IC 146 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Tog på Kiel Hbf
© Frode Skogstad
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 116 with IC 2027 Hamburg-Altona - Passau Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 116 med IC 146 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 117-0
DB 101 117 with IC 1027 Hamburg-Altona - Regensburg Hbf near Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 117 with IC 1027 Hamburg-Altona - Regensburg Hbf near Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 117 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf passerer Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 118-8
101 118-8 passerer Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 9 bilder - se alle
DB 101 og DB sittevogner i tog 81 München - Verona på Brennero Brenner
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
IC til Köln med 101 118-8 som skyvende lokomotiv
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 118-8 passerer Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 119-6
DB 101 119 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 119 with IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 119 with IC 2329 Kiel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 119 med IC 2213 Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 120-4
DB 101 120 med IC 2027 Hamburg-Altona - Frankfurt (Main) Hbf passerer Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
DB 101 120-4 Koblenz Hbf
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 120-4 Koblenz Hbf
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 120 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 121-2
DB 101 121 without power ("cold") behind IC 2312 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
DB 101 121 without power ("cold") behind IC 2312 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 121 with IC 2027 Hamburg-Altona - Passau Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 121 tauer Tz 179 (401 079/579) ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 122-0
IC 143 Schiphol - Berlin Ostbahnhof i Bad Bentheim med 101 122-0 i front
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
101 122-0 i München
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
IC 143 Schiphol - Berlin Ostbahnhof i Bad Bentheim med 101 122-0 i front
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Hannover Hbf: Det var passande att 101 122 drog IC 2222 till Berlin
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 123-8
DB 101 123-8 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 123-8 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 123 with IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 124-6
101 124-6 pusher i bakenden
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 124-6 pusher i bakenden
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
Fulda bahnhof og DB 101 124-6
© Tore Wahl
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 125-3
DB 101 125 med IC 2195 Hamburg-Altona - Köln Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 125 with IC 146 Berlin Ostbahnhof - Amsterdam C near Eicken-Bruche.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 125 med IC 2195 Hamburg-Altona - Köln Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 126-1
München Hbf: 101 126 med ICE till Berlin
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
München Hbf: 101 126 med ICE till Berlin
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 126 som ICE 1040 Berlin Ostbf - Düsseldorf Hbf mellom Melle og Bruchmühlen. Toget (vogner i sølv) fra 1999 til 2005 som Metropolitan Express Train (MET) på ruten Hamburg - Köln.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 127-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


DB 101 128-7
BR 101 128-7 i Köln Hbf
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
BR 101 128-7 i Köln Hbf
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
BR 101 128-7 i Köln Hbf
© Ståle Ualand
Søk etter bildet i Forumene
Kiel stasjon
© Per Vestøl
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 129-5
DB 101 129 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 129 with IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
101 129-5 rullar in mot Hamburg-Harburg med nedfällda strömavtagare
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 130-3
DB 101 130-3 med ex. Metropolitanvagnar vid Warschauer Strasse i Berlin
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
101 130-7 passerer Berlin Flughafen Schönefeld
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
DB Br 101 130-3 i Metropolitan design
© Sebastian Terfloth (lisens CC BY-SA 2.5)
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 130-3 med ex. Metropolitanvagnar vid Warschauer Strasse i Berlin
© Arne Arvidsson
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 131-1
DB 101 131 med IC 141 Amsterdam C - Berlin Ostbf ved Bruchmühlen. Lokomotivet (tidligere i sølv) var et av de to stammelokomotivene i Metropolitan Train Express (MET) fra 1999 til 2005 på ruten Hamburg - Köln.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 131 med ICE 1196, Leipzig Hbf, 10.8.2011
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 131 med IC 141 Amsterdam C - Berlin Ostbf ved Bruchmühlen. Lokomotivet (tidligere i sølv) var et av de to stammelokomotivene i Metropolitan Train Express (MET) fra 1999 til 2005 på ruten Hamburg - Köln.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 132-9
101 132 med IC till Kiel i Neumünster
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
101 132 med IC till Kiel i Neumünster
© Sören Heise
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 133-7
DB 101 133-7 på Brenner
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 10 bilder - se alle
DB 101 133-7 kopplas till EC88 i Brenner
© Christoffer Frostensson
Søk etter bildet i Forumene
101 103-7 på Brenner
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 133-7 på Brenner
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 134-5
Hans Albers ankommer Hamburg-Altona
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Hans Albers ankommer Hamburg-Altona
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 134 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf i Hüde-Sandbrink.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 135-2
DB 101 135-2 på Hamburg Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 135 med IC 2311 Westerland (Sylt) - Stuttgart Hbf mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 135-2 på Hamburg Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 136-0
101 136-0 foran et IC tog i Jüterbog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 136-0 foran et IC tog i Jüterbog
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 136 med IC 2029 Hamburg-Altona - Nürnberg Hbf i Hüde.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 137-8
DB 101 137 with IC 2406 Köln Hbf - Flensburg near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Worms Hbf: 101 137 med Eurocity till Klagenfurt
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
101 137 bak ett IC-tåg till Köln
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 137 with IC 2406 Köln Hbf - Flensburg near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 138-6
DB 101 138-6 på Leipzig Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
DB 101 138-6 på Leipzig Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 139-4
DB 101 139 med IC 2213 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf ved Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
101 139-4 Berlin Hbf
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 139-4 på Lombardsbrücke
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
101 139 med Intercity hos Müssen
© Daniel Trothe
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 140-2
101 140-2 IC 2071 Hamburg - Dresden med CZ vogner
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 140-2 på Berlin Hbf
© Remy A Larsen
Søk etter bildet i Forumene
101 140-2 i ic2071 Hamburg - Dresden med CZ vogner
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
101 140-2 IC 2071 Hamburg - Dresden med CZ vogner
© Erik Skjelvik
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 141-0
DB 101 141 med IC 143 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
DB 101 141 "Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt" with IC 1129 Kiel Hbf - Nürnberg Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 141 with IC 2313 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 141 med IC 143 Amsterdam C - Berlin Ostbahnhof mellom Melle og Bruchmühlen.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 142-8
DB 101 142-8 kobles til
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
101 142 med IC till Leipzig ankommer i Köthen, t.v. ställverket B1
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 142-8 kobles til
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 143-6
DB 101 143-6 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Berlin Hauptbahnof
© Laurenz Edelman
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 143-6 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 144-2
DB 101 144 "Hertha BSC" with IC 2311 Hamburg Hbf - Stuttgart Hbf near Diepholz
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 8 bilder - se alle
101 144 med IC i Bremen
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 144 "Hertha BSC" with IC 2311 Hamburg Hbf - Stuttgart Hbf near Diepholz
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 144 "Hertha BSC" with IC 2023 Hamburg-Altona - Frankfurt (Main) Hbf in Marl (Niedersachsen)
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 145-1
DB 101 145 with IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
DB 101 145 with unknown IC southbound near Diepholz.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
DB 101 145 with IC 2229 Kiel Hbf - Passau Hbf in Vehrte.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i ForumeneDB 101 med ukjent nummer
DB 101 XXX with EC 9 Hamburg-Altona - Zürich HB at the Bopparder Hamm between Spay and Boppard on the left Rhein side. The photo was made from Osterspai on the right Rhein side.
© Reinhard Kühn
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
EC 101 mittemot Boppard
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
IC 2218 mittemot Boppard
© Sören Heise
Søk etter bildet i Forumene
Ukendt 101 med IC mod vest på Weser-broen ved Dreye
© Karsten Gill
Søk etter bildet i Forumene
Booking.com
Booking.com