Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Elektriske lokomotiver [Normalspor] > BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC)
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc4 1156 i Öxnered
Fotograf: Markus Blidh

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
111 074-1 med AKE-Rheingold passerar Bonn UN Campus Bahnhof
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
El 16.2208 med 5804 ved Sørlandsbanens km 207,261
Fotograf: Finn Lund

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC)
DB 146 130
[bilde]
RE 4471 Bremen Hbf - Osnabrück Hbf
DB 146 003-9
[bilde]
146 003-9 ved Düsseldorf Flughafen
146 539-2 (LNVG, Metronom)
[bilde]
146 539-2 (LNVG, Metronom)

Forhistorien til BR 146

DB-Baureihe 145 (ADtranz F140 AC) 

Br 145 er en lokomotivtype som til store deler bygger på erfaringene med prototype 12X som ble utviklet hos AEG i Hennigsdorf og første gang framvist i i 1994.
12X gikk som testlokomotiv hos DB med nummer 128 001. Erfaringene som ble gjort under disse testkjøringene ble senere overført til BR 145.

Kort etter bestillingen av BR 145, ble AEG Schienenfahrzeugtechnik GmbH og ABB-Henschel fusjonert med Adtranz. 

For å rasjonalisere produksjonen og påfølgende vedlikehold av en ny lokomotivtype, bestemte man seg for å endre og tilpasse prototypene tilhørende BR 145 til BR 101-serien. Dette skjedde kort tid før den planlagte starten på byggingen av prototypen. Ved denne tilpassingen ble det til at man fokuserte på omformeren, kontrollsystemer og boggier, samt ytre formgivningen av BR 145.
145 001 ble for første gang, presentert for offentligheten den 10 juli 1997. Den 15. januar 1998 forelå typegodkjenningen fra Eisenbahn-Bundesamt.
Da kunne serieproduksjonen av de første 80 lokomotiver settes igang. 
De første 10 lokomotiver ble bygget ved Adtranz-Werk Hennigsdorf, resterende 70 lokomotiver i serien ble bygget ved Werk Kassel. Stasjonering sted ble fra begynnelse av, bestemt at skulle være Betriebshof Seddin hvor middels og tyngre vedlikehold ble foretatt. Derfra gikk lokomotivtypen i trafikk over hele Tyskland for DB Cargo, Deutschland. 
Den planlagte opsjons utløsningen for levering av flere lokomotiver av type 145 ble stoppet, til fordel for to-system varianten av BR185 Traxx F140 AC.

Mittelthurgaubahn ( MThB) i Sveits fikk levert en serie lokomotiver av en noe modifisert utgave av BR 145, disse fikk nummer Re 486 651–656. 
Etter at MThB ble satt i konkurs, ble disse lokomotivene overtatt av SBB Cargo og satt i drift, blant annet i Tyskland med litra Re 481.
Senere solgte SBB denne lokomotivserien til leasingselskapet MRCE. 
De fleste av disse lokomotivene ble deretter leiet ut til Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) og EKO Trans, tre lokomotiver gikk videre til Rail4captrain (tidligere Rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH) og RBH (RAG Bahn- und Hafenbetriebe).

BR 146:

Mens leveringene av BR145 pågikk, kom DB til erkjennelsen av at man hadde behov for en lokomotivtype med hastigheter opp til 160km/h til lokaltrafikk i tog med personvogner bygget som dobbeltdekkere.
Dette til tross for at man i lengre tid hadde forsøk å omstille den lokale trafikken til moderne motorvogntyper.
Lokomotivene 145 018 og 019 ble i slutten av 1999 utrustet med en nærtrafikk pakke som blant annet besto av destinasjon skilt i venstre frontvindu og hva man i Tyskland kaller Wendezugsteuerung. (Fjernstyringmulighet fra manøvervogn via UIC kabel) Begge disse lokomotiver ble plassert hos DB Regio i Ludwigshafen am Rhein.
Det viste seg hos DB Regio at tilpassingen av 145 018 og 019 til Regionaltrafikken var tilforlatelig, derfor ble i forbindelse med Verdensutstillingen Expo 2000 i Hannover besluttet DB at 145 031–050 skulle ombygges tilsvarende 145 018 og 019.
DB BR 145 018 og 019 og BR 145 031–050 fikk unntaksvis dispensasjon for å kunne kjøres i 160 /km/h. Etter Expo 2000 i Hannover var BR 145 å se i lokal/regional trafikk i Nordrhein-Westfalen, fram til disse ble utbyttet med BR 146.0.

Anskaffelsen av de første BR 146 skjedde med finansiell støtte fra delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.
I årene 2001 til 2002 bel det levert totalt 31 lokomotiver til DB Regio. De første sju lokomotivene; (146001-007) ble stasjonert ved Bh Ludwigshafen (Rhein), de resterende 24 (146008-031) ble opprinnelig tildelt til Bh Dortmund.
Med leveringen av 146 031 den 26 august 2002, endte serieproduksjon av serien 145 og 146 i Kassel.

Kilder: Wikipedia - Drehstromloks.de

 

Bombardier TRaXX

Bombardier TRaXX lokomotivfamilien, er en lokomotivplattform, bygget av Bombardier Transportation for både gods- og passasjer trafikk. 

Opprinnelig bygget med mulighet til kjøring med to forskjellige linjespenningsystem, men etterhvert har man levert TRAXX lokomotiver som kan operere med opp til 4 forskjellige linjespenninger. (1.5/3.0 kV DC (likestrøm) og 15/25 kV AC (vekselstrøm)
I 2006 utvidet man TRAXXfamilien med en dieselversjon.
TRAXX lokomotivene er derfor meget fleksible og i stand til å betjene de fleste Europeiske elektrifiserte jernbanestrekninger: Bombardier TRAXX, = Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility.

Lokomotivfamilien ble opprinnelig bygget for den tyske jernbanen, men senere kom det bestillinger også fra andre land.
Det er nå levert forskjellige versjoner av TRAXX lokomotivene til blant annet : Frankrike, Sveits, Sverige, Norge, Italia, Belgia, Luxembourg, Polen og Spania.

Alle TRAXX lokomotivene blir sluttmontert og testet før levering, hos Bombardier i Kassel, bortsett fra lokomotiver som blir bygget kun for drift med likespenning.
Disse blir sluttmontert og testet ved fabrikken i Vado Ligure i Italia.

De forskjellige komponenter blir levert fra flere underleverandører:

Traksjonsutrustning og omformere og invertere blir levert av Bombardier i Mannheim. Likestrømsversjonene får sin elektriske utrustning levert fra Trapaga i Spania.
Boggier leveres av Bombardier i Siegen (Tyskland)
Førerhusene kommer fra Bombardier Propulsion and Components (PPC) i Henningsdorf.
Lokomotivkorgene og rammer kommer fra: Bombardier, Wroclaw (Polen)
Komponenter til kjøling : Behr GmbH & Co., Stuttgart.
Bremseutrustning: Knorr, München.
Transformator: ABB Sécheron, Geneve (Sveits)
Klima anlegg og kontroll: Liebherr Group i Korneburg i Österrike. 

TRAXX familiens modulære konstruksjon, gir også miljømessige fordeler. De enkelte komponentene kan lett byttes og oppgraderes, noe som betyr at lokomotivets levetid kan forlenges, samtidig som man oppnår en forenklet oppgradering av miljøstandarden i forhold til eventuelle nye miljøkrav.

Når TRAXX lokomotivene en gang i framtiden blir tatt ut av drift, er denne lokomotivfamilien relativt enkel å resirkulere.
TRAXX lokomotivene er produsert av materialer som er godt egnet til å resirkulering. På grunn av den modulære konstruksjon er de enkle å demontere, og det er lett å separere de forskjellige material kategorier.
Beregningen av resirkulerbarheten på TRAXX familien er basert på de gjenvinningsprosseser som er teknisk / kommersielt tilgjengelige og økonomisk mulige i dag. I den totale gjenvinningen inkluderes gjenbruk av materialer og energigjenvinning.

Basert på vekten av materialene som benyttes for å bygge lokomotivet, er den totale gjenvinning for ett lokomotiv av type TRAXX F140 MS, beregnet til 93% i 2010.

En hel rekke andre lokomotivtyper bygget av Bombardier og samarbeidspartnere har klare likheter både i konstrusjon, design og teknikk med TRAXXfamilien:

IORE: To permanet sammenkoblede lokomotivenheter for bruk på Malmbanan og Ofotbanen. Seks aksler på hvert lokomotiv.IORE er i TRAXX familien og er bygget av Bombardier i Kassel.
FS E464: er ett italinesk lokomotiv med kun ett førerhus, bygget av Bombardier i Vado Ligure, Italia.
AVE 102: høyhastighets drivenheter, bygget av Talgo i samarbeid med Bombardier, benytter teknologien bak TRAXX plattformen.
ALP-46: Levert til New Jersey Transit, er basert på DBAG BR 101.

 

BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC)
Bygget avAdtranz / Bombardier
Bygget antall
NummerDB 146.0: ADtranz P160 AC1: 001-031
DB 146.1: Bombardier TRAXX P160 AC1: 101-132
DB 146.2: Bombardier TRAXX P160 AC2: 133-146 + 201-247
LNVG 146.1: Bombardier TRAXX P160 AC1: 01-10 (501-510)
LNVG 146.2: Bombardier TRAXX P160 AC2: 11-18 (511-518) + 531-539
Veolia 146.2: Bombardier TRAXX P160 AC2: 519-522
Byggeår1997–2002
Største hastighet140/160 km/h
Motor4
Ytelse4.200 kW
Trekkraft300 kN
Lengde o.b.18.900 mm
Adhesjonsvekt80,0/82,0 t
AkselanordningBo´Bo´
Sporvidde1435mm
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer6146

DB 146.0:
ADtranz P160 AC1: 001-031.

DB 146.1:
Bombardier TRAXX P160 AC1: 101-132.

DB 146.2:
Bombardier TRAXX P160 AC2: 133-146 + 201-247.

LNVG 146.1: (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, (Hannover))
Bombardier TRAXX P160 AC1: 01-10 (501-510)

LNVG 146.2: (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, (Hannover))
Bombardier TRAXX P160 AC2: 11-18 (511-518) + 531-539.

Veolia 146.2:
Bombardier TRAXX P160 AC2: 519-522


Likestrøm er ideelt sett en elektrisk strøm som oppviser en konstant strømstyrke og har en uforanderlig strømretning. 

Betegnelsen brukes som motsetning til vekselstrøm. 

I folkelig bruk betyr strøm elektrisitet generelt og inkluderer spenning
I faglig bruk er strøm og spenning helt forskjellige enheter. 

I praksis er elektrisk strøm ofte en blanding av likestrøm og vekselstrøm, og når likestrømsandelen overveier blir strømmen kalt likestrøm. 
Den har da uforanderlig strømretning, men varierende strømstyrke. 
Når strømstyrken varierer svært sterkt kalles den pulserende likestrøm. En vekselretter brukes om man vil gjøre om likestrøm til vekselstrøm.
Likestrøm brukes også om en strøm som har en tidvis varierende verdi, men som ellers er konstant over et tidsrom. 

Batterier er likespenningskilder og kan derfor produsere likestrøm til en elektrisk ledende last (ofte en motstand eller glødelampe). 
Likerettere brukes til å danne likestrøm fra en vekselstrømskilde, eller likespenning fra en vekselspenningskilde. 

Internasjonalt brukes betegnelsen «DC» (direct current) i motsetning til «AC» for vekselstrøm (alternating current).

 

Designhistorie
DB BR 146 001-3146 505-3 (LNVG, Metronom, „Rotenburg”)146 519-4 (Captrain)146 522-8 (Veolia Cargo)
[bilde][bilde][bilde][bilde]
DB 146 001-3 på Frankfurt HbfMetronom lok på Bremen Hbf146 519-4 på Leipzig Hbf9180 6 146 522-8 D-OLA
DB 146 130
[bilde]
RE 4471 Bremen Hbf - Osnabrück Hbf
DB 146 003-9
[bilde]
146 003-9 ved Düsseldorf Flughafen
146 539-2 (LNVG, Metronom)
[bilde]
146 539-2 (LNVG, Metronom)

Forhistorien til BR 146

DB-Baureihe 145 (ADtranz F140 AC) 

Br 145 er en lokomotivtype som til store deler bygger på erfaringene med prototype 12X som ble utviklet hos AEG i Hennigsdorf og første gang framvist i i 1994.
12X gikk som testlokomotiv hos DB med nummer 128 001. Erfaringene som ble gjort under disse testkjøringene ble senere overført til BR 145.

Kort etter bestillingen av BR 145, ble AEG Schienenfahrzeugtechnik GmbH og ABB-Henschel fusjonert med Adtranz. 

For å rasjonalisere produksjonen og påfølgende vedlikehold av en ny lokomotivtype, bestemte man seg for å endre og tilpasse prototypene tilhørende BR 145 til BR 101-serien. Dette skjedde kort tid før den planlagte starten på byggingen av prototypen. Ved denne tilpassingen ble det til at man fokuserte på omformeren, kontrollsystemer og boggier, samt ytre formgivningen av BR 145.
145 001 ble for første gang, presentert for offentligheten den 10 juli 1997. Den 15. januar 1998 forelå typegodkjenningen fra Eisenbahn-Bundesamt.
Da kunne serieproduksjonen av de første 80 lokomotiver settes igang. 
De første 10 lokomotiver ble bygget ved Adtranz-Werk Hennigsdorf, resterende 70 lokomotiver i serien ble bygget ved Werk Kassel. Stasjonering sted ble fra begynnelse av, bestemt at skulle være Betriebshof Seddin hvor middels og tyngre vedlikehold ble foretatt. Derfra gikk lokomotivtypen i trafikk over hele Tyskland for DB Cargo, Deutschland. 
Den planlagte opsjons utløsningen for levering av flere lokomotiver av type 145 ble stoppet, til fordel for to-system varianten av BR185 Traxx F140 AC.

Mittelthurgaubahn ( MThB) i Sveits fikk levert en serie lokomotiver av en noe modifisert utgave av BR 145, disse fikk nummer Re 486 651–656. 
Etter at MThB ble satt i konkurs, ble disse lokomotivene overtatt av SBB Cargo og satt i drift, blant annet i Tyskland med litra Re 481.
Senere solgte SBB denne lokomotivserien til leasingselskapet MRCE. 
De fleste av disse lokomotivene ble deretter leiet ut til Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) og EKO Trans, tre lokomotiver gikk videre til Rail4captrain (tidligere Rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH) og RBH (RAG Bahn- und Hafenbetriebe).

BR 146:

Mens leveringene av BR145 pågikk, kom DB til erkjennelsen av at man hadde behov for en lokomotivtype med hastigheter opp til 160km/h til lokaltrafikk i tog med personvogner bygget som dobbeltdekkere.
Dette til tross for at man i lengre tid hadde forsøk å omstille den lokale trafikken til moderne motorvogntyper.
Lokomotivene 145 018 og 019 ble i slutten av 1999 utrustet med en nærtrafikk pakke som blant annet besto av destinasjon skilt i venstre frontvindu og hva man i Tyskland kaller Wendezugsteuerung. (Fjernstyringmulighet fra manøvervogn via UIC kabel) Begge disse lokomotiver ble plassert hos DB Regio i Ludwigshafen am Rhein.
Det viste seg hos DB Regio at tilpassingen av 145 018 og 019 til Regionaltrafikken var tilforlatelig, derfor ble i forbindelse med Verdensutstillingen Expo 2000 i Hannover besluttet DB at 145 031–050 skulle ombygges tilsvarende 145 018 og 019.
DB BR 145 018 og 019 og BR 145 031–050 fikk unntaksvis dispensasjon for å kunne kjøres i 160 /km/h. Etter Expo 2000 i Hannover var BR 145 å se i lokal/regional trafikk i Nordrhein-Westfalen, fram til disse ble utbyttet med BR 146.0.

Anskaffelsen av de første BR 146 skjedde med finansiell støtte fra delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.
I årene 2001 til 2002 bel det levert totalt 31 lokomotiver til DB Regio. De første sju lokomotivene; (146001-007) ble stasjonert ved Bh Ludwigshafen (Rhein), de resterende 24 (146008-031) ble opprinnelig tildelt til Bh Dortmund.
Med leveringen av 146 031 den 26 august 2002, endte serieproduksjon av serien 145 og 146 i Kassel.

Kilder: Wikipedia - Drehstromloks.de

 

Bombardier TRaXX

Bombardier TRaXX lokomotivfamilien, er en lokomotivplattform, bygget av Bombardier Transportation for både gods- og passasjer trafikk. 

Opprinnelig bygget med mulighet til kjøring med to forskjellige linjespenningsystem, men etterhvert har man levert TRAXX lokomotiver som kan operere med opp til 4 forskjellige linjespenninger. (1.5/3.0 kV DC (likestrøm) og 15/25 kV AC (vekselstrøm)
I 2006 utvidet man TRAXXfamilien med en dieselversjon.
TRAXX lokomotivene er derfor meget fleksible og i stand til å betjene de fleste Europeiske elektrifiserte jernbanestrekninger: Bombardier TRAXX, = Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility.

Lokomotivfamilien ble opprinnelig bygget for den tyske jernbanen, men senere kom det bestillinger også fra andre land.
Det er nå levert forskjellige versjoner av TRAXX lokomotivene til blant annet : Frankrike, Sveits, Sverige, Norge, Italia, Belgia, Luxembourg, Polen og Spania.

Alle TRAXX lokomotivene blir sluttmontert og testet før levering, hos Bombardier i Kassel, bortsett fra lokomotiver som blir bygget kun for drift med likespenning.
Disse blir sluttmontert og testet ved fabrikken i Vado Ligure i Italia.

De forskjellige komponenter blir levert fra flere underleverandører:

Traksjonsutrustning og omformere og invertere blir levert av Bombardier i Mannheim. Likestrømsversjonene får sin elektriske utrustning levert fra Trapaga i Spania.
Boggier leveres av Bombardier i Siegen (Tyskland)
Førerhusene kommer fra Bombardier Propulsion and Components (PPC) i Henningsdorf.
Lokomotivkorgene og rammer kommer fra: Bombardier, Wroclaw (Polen)
Komponenter til kjøling : Behr GmbH & Co., Stuttgart.
Bremseutrustning: Knorr, München.
Transformator: ABB Sécheron, Geneve (Sveits)
Klima anlegg og kontroll: Liebherr Group i Korneburg i Österrike. 

TRAXX familiens modulære konstruksjon, gir også miljømessige fordeler. De enkelte komponentene kan lett byttes og oppgraderes, noe som betyr at lokomotivets levetid kan forlenges, samtidig som man oppnår en forenklet oppgradering av miljøstandarden i forhold til eventuelle nye miljøkrav.

Når TRAXX lokomotivene en gang i framtiden blir tatt ut av drift, er denne lokomotivfamilien relativt enkel å resirkulere.
TRAXX lokomotivene er produsert av materialer som er godt egnet til å resirkulering. På grunn av den modulære konstruksjon er de enkle å demontere, og det er lett å separere de forskjellige material kategorier.
Beregningen av resirkulerbarheten på TRAXX familien er basert på de gjenvinningsprosseser som er teknisk / kommersielt tilgjengelige og økonomisk mulige i dag. I den totale gjenvinningen inkluderes gjenbruk av materialer og energigjenvinning.

Basert på vekten av materialene som benyttes for å bygge lokomotivet, er den totale gjenvinning for ett lokomotiv av type TRAXX F140 MS, beregnet til 93% i 2010.

En hel rekke andre lokomotivtyper bygget av Bombardier og samarbeidspartnere har klare likheter både i konstrusjon, design og teknikk med TRAXXfamilien:

IORE: To permanet sammenkoblede lokomotivenheter for bruk på Malmbanan og Ofotbanen. Seks aksler på hvert lokomotiv.IORE er i TRAXX familien og er bygget av Bombardier i Kassel.
FS E464: er ett italinesk lokomotiv med kun ett førerhus, bygget av Bombardier i Vado Ligure, Italia.
AVE 102: høyhastighets drivenheter, bygget av Talgo i samarbeid med Bombardier, benytter teknologien bak TRAXX plattformen.
ALP-46: Levert til New Jersey Transit, er basert på DBAG BR 101.

 

BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC)
Bygget avAdtranz / Bombardier
Bygget antall
NummerDB 146.0: ADtranz P160 AC1: 001-031
DB 146.1: Bombardier TRAXX P160 AC1: 101-132
DB 146.2: Bombardier TRAXX P160 AC2: 133-146 + 201-247
LNVG 146.1: Bombardier TRAXX P160 AC1: 01-10 (501-510)
LNVG 146.2: Bombardier TRAXX P160 AC2: 11-18 (511-518) + 531-539
Veolia 146.2: Bombardier TRAXX P160 AC2: 519-522
Byggeår1997–2002
Største hastighet140/160 km/h
Motor4
Ytelse4.200 kW
Trekkraft300 kN
Lengde o.b.18.900 mm
Adhesjonsvekt80,0/82,0 t
AkselanordningBo´Bo´
Sporvidde1435mm
Akseltrykk
Anmerkning/bevart
EVN-typenummer6146

DB 146.0:
ADtranz P160 AC1: 001-031.

DB 146.1:
Bombardier TRAXX P160 AC1: 101-132.

DB 146.2:
Bombardier TRAXX P160 AC2: 133-146 + 201-247.

LNVG 146.1: (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, (Hannover))
Bombardier TRAXX P160 AC1: 01-10 (501-510)

LNVG 146.2: (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, (Hannover))
Bombardier TRAXX P160 AC2: 11-18 (511-518) + 531-539.

Veolia 146.2:
Bombardier TRAXX P160 AC2: 519-522


Likestrøm er ideelt sett en elektrisk strøm som oppviser en konstant strømstyrke og har en uforanderlig strømretning. 

Betegnelsen brukes som motsetning til vekselstrøm. 

I folkelig bruk betyr strøm elektrisitet generelt og inkluderer spenning
I faglig bruk er strøm og spenning helt forskjellige enheter. 

I praksis er elektrisk strøm ofte en blanding av likestrøm og vekselstrøm, og når likestrømsandelen overveier blir strømmen kalt likestrøm. 
Den har da uforanderlig strømretning, men varierende strømstyrke. 
Når strømstyrken varierer svært sterkt kalles den pulserende likestrøm. En vekselretter brukes om man vil gjøre om likestrøm til vekselstrøm.
Likestrøm brukes også om en strøm som har en tidvis varierende verdi, men som ellers er konstant over et tidsrom. 

Batterier er likespenningskilder og kan derfor produsere likestrøm til en elektrisk ledende last (ofte en motstand eller glødelampe). 
Likerettere brukes til å danne likestrøm fra en vekselstrømskilde, eller likespenning fra en vekselspenningskilde. 

Internasjonalt brukes betegnelsen «DC» (direct current) i motsetning til «AC» for vekselstrøm (alternating current).

 

Designhistorie
DB BR 146 001-3146 505-3 (LNVG, Metronom, „Rotenburg”)
[bilde][bilde]
DB 146 001-3 på Frankfurt HbfMetronom lok på Bremen Hbf
146 519-4 (Captrain)146 522-8 (Veolia Cargo)
[bilde][bilde]
146 519-4 på Leipzig Hbf9180 6 146 522-8 D-OLA


146 001-3
146 001-3 ankommer Koblenz Lützel
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
146 001-3 ankommer Koblenz Lützel
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
DB 146 001-3 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Adtranz 33808 / 2001
2001 DB Regio AG, Region RheinNeckar, Ludwigshafen
2006 DB Regio NRW GmbH, Dortmund
91 80 6146 001-3 D-DB

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 001-3


146 002-1
I alt 1 bilde
DB 146 002-1 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 002-1 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 003-9
146 003-9 på Köln West
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
DB 146 003-9 Andernach Hbf 3-2-2007 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
146 003-9 på Köln West
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
146 003-9 ved Düsseldorf Flughafen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
91 80 6146 003-9 D-DB
DB Regio NRW
Adtranz 33810 2001

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 003-9


146 004-7
DB 146 004-7 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 004-7 med RE i Duisburg Hbf
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 004-7 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Adtranz 33811 / 2001
2001 DB Regio AG, Region RheinNeckar
2006 DB Regio NRW GmbH, Dortmund
91 80 6146 004-7 D-DB

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 004-7


146 005-4
I alt 1 bilde
DB 146 005 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 005 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 006-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 007-0
DB 146 007-0 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 007-0 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Regionaltåg mot Meissen-Triebischtal ankommer Bad Schandau
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
DB 146 007-0 i Bad Schandau
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 008-8
146 008 med hensatt tog i Koblenz..se på muren..!
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
146 008 med hensatt tog i Koblenz..se på muren..!
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 146 008 på Magdeburg Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 009-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 010-4
DB 146 010-4 Koblenz Hbf
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
DB 146 010-4 Koblenz Hbf
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
DB 146 010-4 Andernach Hbf
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
91 80 6146 010-4 D-DB
DB Regio NRW
Adtranz 33877 2001

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 010-4


146 011-2
Dresden og DB 146 011-2 samt 1440 206-9 D-DOBY MRB
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
146 011 er bakerst i S1 som her går fra Dresden Strehlen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Dresden og DB 146 011-2 samt 1440 206-9 D-DOBY MRB
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 012-0
DB 146 012 med RE i Duisburg Hbf
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 012 med RE i Duisburg Hbf
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
Dresden og DB 146 012-0
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Adtranz 33879 / 2001
2001 DB Regio NRW GmbH, Dortmund
91 80 6146 012-0 D-DB
Mars 2011 nytt nummer 146 012

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 012-0


146 013-8
146 013 (reklam för Felsenbühne Rathen) ankommer Uelzen med RE 16206 från Halle
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 013 med RE fra Minden i Düsseldorf
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
146 013 (reklam för Felsenbühne Rathen) ankommer Uelzen med RE 16206 från Halle
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Adtranz 33880 / 2001
DB Regio NRW GmbH, Köln
91 80 6146 013-8 D-DB
Mars 2011 -> Nytt nummer 146 013

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 013-8


146 014-6
I alt 1 bilde
146 014-6 ved Düsseldorf Flughafen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
146 014-6 ved Düsseldorf Flughafen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

146 015-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 016-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 017-9
DB 101 075-0 og 146017 i Koblenz....Tyskland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 146 017-9 i Koblenz....Tyskland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 101 075-0 og 146017 i Koblenz....Tyskland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 146 017 i Dresden Hbf
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

146 018-7
I alt 1 bilde
ME 146-18 ankommer Bremen Hbf
© Svein Julton
Finn i Postvogna
ME 146-18 ankommer Bremen Hbf
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 019-5
I alt 1 bilde
Halle Hbf: 146 019 bak RE Magdeburg -> Naumburg. Loket kommer ur NRW
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Halle Hbf: 146 019 bak RE Magdeburg -> Naumburg. Loket kommer ur NRW
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 020-3
I alt 1 bilde
146 020 lämnar Stederdorf (Kreis Uelzen) bak ett RE-tåg till Magdeburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 020 lämnar Stederdorf (Kreis Uelzen) bak ett RE-tåg till Magdeburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 021-1
Dresden og DB 146 021-1
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 146 021 stopper i Dresden Strehlen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
DB 146 021 stopper med S1 i Dresden-Strehlen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Dresden og DB 146 021-1
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 022-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 023-7
I alt 1 bilde
BR 146 023-7 i Köln
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
BR 146 023-7 i Köln
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

146 024-5
I alt 1 bilde
DB 146 024 passerar Dessau Süd
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 024 passerar Dessau Süd
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 025-2
DB 146 025 ankommer Dresden-Reick
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
146 025 ankommer med S1 mot Schöna i Dresden Strehlen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
DB 146 025 ankommer Dresden-Reick
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

146 026-0
DB 146 026-0 som linie RE5 i Oberhausen
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
Railion 146 026-1 passerer Basel Bad
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 026-0 som linie RE5 i Oberhausen
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna

146 027-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 028-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 029-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 030-2
146 030 med reklam „Deutschland muß vorne bleiben” ankommer Dortmund
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
146 030-2 i Koblenz Lützel
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
DB 146 030-2 ved Koblenz-Lützel
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB 146 030-2 ved Bahnhof Düsseldorf Flughafen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Adtranz / 33897 / 2002 / TRAXX P160 AC1 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2002 => Levert DB Regio AG [D] "146 030-2"
05.08.2002 => Satt i drift
01.01.2007 => EVN-Nummer: 91 80 6146 030-2 D-DB
__.03.2014 => Del reklame "Damit Deutschland Vorne Bleibt"

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 030-2


146 031-0
I alt 1 bilde
BR 146 031-0 i Köln
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
BR 146 031-0 i Köln
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

146 101-1
DB 146 101 with RE 4468 Osnabrück Hbf - Bremen Hbf near Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Hanover hbf
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
DB 146 101 with RE 4468 Osnabrück Hbf - Bremen Hbf near Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 101 med RE 9 (4454) Osnabrück Hbf - Bremen Hbf passerer Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Bombardier / 33944 / 2003 / TRAXX P160 AC1 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2003 => Levert til: DB Regio AG [D] "146 101-1"
30.04.2003 => Driftklar
01.01.2007 => Tildeles EVN-Nummer
EVN-Nummer: 91 80 6146 101-1 D-DB

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 101-1


146 102-9
DB 146 102 med RE 4424 Hannover Hbf - Bremerhaven-Lehe ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Braunschweig 146 102+146 123
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
DB 146 102 med RE 4424 Hannover Hbf - Bremerhaven-Lehe ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 102 ankommer Wunstorf med ett RE-tåg till Norddeich Mole
© Sören Heise
Finn i Postvogna
91 80 6146 102-9 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33945 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 102-9


146 103-7
I alt 1 bilde
DB 146 103 med RE 9 (4454) Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe ved Marl (NI).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 103 med RE 9 (4454) Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe ved Marl (NI).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 103-7 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33947 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 103-7


146 104-5
DB 146 104 med RE 4456 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe mellom Bohmte og Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 104 ankommer Leer med RE 1 Hannover -> Norddeich Mole
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 104 med RE 4456 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe mellom Bohmte og Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 104-5 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33948 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 104-5


146 105-2
DB 146 105 med RE 14060 Osnabrück Hbf - Bremen Hbf nær Diepholz.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 105 med RE 14060 Osnabrück Hbf - Bremen Hbf nær Diepholz.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 105-2 på Bremen Hbf med regiontog
© Svein Julton
Finn i Postvogna
91 80 6146 105-2 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33949 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 105-2


146 106-0
DB 146 106 with RE 4470 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe in Marl (Niedersachsen)
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
inside 146 106
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
DB 146 106 with RE 4470 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe in Marl (Niedersachsen)
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 106-0 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33950 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 106-0


146 107-8
DB 146 107 with RE 4454 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Bielefeld station,146 107, RE14205 from Bielefeld to Braunschweig
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
DB 146 107 with RE 4454 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe in Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 107-8 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33951 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 107-8


146 108-6
Rheine station,146 108, RE14009 from Rheine to Braunschweig
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
Rheine station,146 108, RE14009 from Rheine to Braunschweig
© Christian Ernst
Finn i Postvogna
DB 146 108 med RE 8 (4420) Hannover Hbf - Bremerhaven-Lehe passerer Nienburg (Weser).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 108-6 D-DB
DB Regio / Niedersachsen
Bombardier 33952 2003

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 108-6


146 109-4
DB 146 109-4 indkørsel med persontog Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 109-4 indkørsel med persontog Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
146 109 i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 110-2
146 233-2 och 146 110-2 i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 110-2 i Basel Bad
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
146 233-2 och 146 110-2 i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 111-0
I alt 1 bilde
DB 146 111-0 med persontog indkørsel Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 111-0 med persontog indkørsel Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna

146 112-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 113-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 114-4
I alt 1 bilde
Freiburg: 146 114 bak ett RE-tåg till Offenburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Freiburg: 146 114 bak ett RE-tåg till Offenburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 115-1
146 115-1 med RE 31009 mot Basel Bad Bf i Emmendingen
© Bodo G. Meier
Finn i Postvogna
146 115-1 med RE 31009 mot Basel Bad Bf i Emmendingen
© Bodo G. Meier
Finn i Postvogna
146 115 i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 115 med RE 1 (4414) Hannover Hbf - Norddeich Mole i Gandesbergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 115-1 D-DB
DB Regio AG, RV Südbaden, Freiburg (Brsg.)
Bombardier 33996 2004

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 115-1


146 116-9
146 116 och ett okänt ICE 3-tågsätt i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 116 och ett okänt ICE 3-tågsätt i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 116 "Baden-Württemberg erfahren" med RE 9 (4454) Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe i Hüde.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 117-7
I alt 1 bilde
DB 146 117-7 ved Frankfurt Am Main.... Tyskland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 146 117-7 ved Frankfurt Am Main.... Tyskland
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 118-5
I alt 1 bilde
146 118-5 Dusseldorf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 118-5 Dusseldorf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

146 119-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 120-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 121-9
BR 146 146 121-9. Gelsenkirchen
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
Trots strejk: 146 121 med RE till Frankfurt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
BR 146 146 121-9. Gelsenkirchen
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

146 122-7
I alt 1 bilde
146 122-7 i Frankfurt Hbf
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
146 122-7 i Frankfurt Hbf
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 123-5
146 123 och 440 334, Bremen Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Norddeich Mole 146 123 og aftensol
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
146 123 på Bremen Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
146 123 i Gümmer
© Daniel Majd
Finn i Postvogna


146 124-3
Gödståget (145 025) går förbi persontåget (146 124) i Bremen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
D&D 1402 (92 80 1203 208-4 D-DUD, 202 378) och 146 124 i Bremen Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Gödståget (145 025) går förbi persontåget (146 124) i Bremen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 124 med RE 4416 Hannover Hbf - Bremerhaven-Lehe i Dörverden.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 125-0
I alt 1 bilde
DB 146 125 med RE 4426 Hannover Hbf - Emden Hbf ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 125 med RE 4426 Hannover Hbf - Emden Hbf ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 126-8
I alt 1 bilde
DB 146 126 mit RE 4424 Hannover Hbf - Bremerhaven-Lehe ved Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 126 mit RE 4424 Hannover Hbf - Bremerhaven-Lehe ved Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 127-6
146 127 ruller ut av Bremen Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
91 80 6146 127-6 D-DB, Hannover Hbf, 7.6.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 127 med reklame for Marienhafe på Bremen Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
146 127 med reklame for Marienhafe på Bremen Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bombardier 34060 / 2005
DB Regio AG, Region Niedersachsen/Bremen
91 80 6146 127-6 D-DB

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 127-6


146 128-4
I alt 1 bilde
146 128-4 med RE från Hannover i Norddeich Mole
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 128-4 med RE från Hannover i Norddeich Mole
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 129-2
Br 146 129-2 er ankommet Oldenburg (Oldb)
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Br 146 129-2 er ankommet Oldenburg (Oldb)
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
DB 146 129 med RE 14058 Osnabrück Hbf - Bremen Hbf mellom Bohmte og Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 130-0
DB146 130-0 på Hannover Hauptbahnhof
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
146 130-0 med RE 4420 till Bremen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 130 is pushing RE 4471 Bremen Hbf - Osnabrück Hbf near Vehrte.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB146 130-0 på Hannover Hauptbahnhof
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


146 131-8
146 131 och 440 234 i Bremen Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 131 och 440 234 i Bremen Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 131 med RE 4454 Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe i Marl (Niedersachsen).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 132-6
Oldenburg (Oldenburg) Hbf: 101 089, 294 698 och 146 132
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Oldenburg (Oldenburg) Hbf: 101 089, 294 698 och 146 132
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 132 med RE 14048 Hannover Hbf - Bremen Hbf ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 201-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 202-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 203-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 204-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 205-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 206-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 207-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 208-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 209-2
I alt 1 bilde
146 209-2 med RE till Stuttgart
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 209-2 med RE till Stuttgart
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 210-0
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 211-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 212-6
I alt 1 bilde
BR 146 212-6 i Stuttgart Hbf
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna
BR 146 212-6 i Stuttgart Hbf
© Ståle Ualand
Finn i Postvogna

146 213-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 214-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 215-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 216-7
I alt 1 bilde
DB 146 216 med RE 9 (14054) Osnabrück Hbf - Bremen Hbf passerer Vehrte.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 216 med RE 9 (14054) Osnabrück Hbf - Bremen Hbf passerer Vehrte.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 217-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 218-3
I alt 1 bilde
146 218 mit einem Dosto vom AW Neumünster nach Bremen
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
146 218 mit einem Dosto vom AW Neumünster nach Bremen
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

146 219-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 220-9
I alt 1 bilde
DB 146 220 mit RE 9 (4462) Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 220 mit RE 9 (4462) Osnabrück Hbf - Bremerhaven-Lehe mellom Lembruch og Diepholz.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 221-7
146 221 with a RE to Ulm @ Bad Friedrichshall Jagstfeld
© Lars Glassl
Finn i Postvogna
146 221 with a RE to Ulm @ Bad Friedrichshall Jagstfeld
© Lars Glassl
Finn i Postvogna
146 221-7 på Würzburg Hbf
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
DB Regio 146 221 med RE 9 (14060) Osnabrück Hbf - Bremen Hbf ved Bohmte-Stirpe.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 222-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 223-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 224-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 225-8
I alt 1 bilde
146 225-8 med RE 19446 ankommer Stuttgart Hbf, 17.8.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 225-8 med RE 19446 ankommer Stuttgart Hbf, 17.8.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 226-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 227-4
146 227-4 i Stuttgart med reklame for Stuttgart projektet
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
146 227-4 i Stuttgart med reklame for Stuttgart projektet
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
Reklame for Bahnprojekt Stuttgart - Ulm
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Bombardier 34078 / 2006
DB Regio AG, RV Baden Württemberg, Stuttgart
91 80 6146 227-4 D-DB

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 227-4


146 228-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 229-0
I alt 1 bilde
OSB 0650 571-2 og DB 146 229-0 i Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
OSB 0650 571-2 og DB 146 229-0 i Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna

146 230-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 231-6
I alt 1 bilde
DB Regio 146 231-6 i Konstanz, Tyskland
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
DB Regio 146 231-6 i Konstanz, Tyskland
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna

146 232-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 233-2
I alt 1 bilde
146 233-2 i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 233-2 i Freiburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 234-0
I alt 1 bilde
DB 146 234-0 med persontog udkørsel Offenburg mod Karlsruhe
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 234-0 med persontog udkørsel Offenburg mod Karlsruhe
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna

146 235-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 236-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 237-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 238-1
DB 146 238-1 med persontog indkørsel Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 238-1 med persontog indkørsel Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
DB 146 238-1 med persontog indkørsel Offenburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna

146 239-9
Tyskland
© Bjørn Olav Lønstad
Finn i Postvogna
Tyskland
© Bjørn Olav Lønstad
Finn i Postvogna
DB 146 239-9 i Radolfzell
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
91 80 6146 239-9 D-DB
DB Regio / Südbaden
Bombardier 34089 2006

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 239-9


146 240-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 241-5
I alt 1 bilde
Nürnberg Hbf.og DB 146 241-5
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Nürnberg Hbf.og DB 146 241-5
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 242-3
I alt 1 bilde
DB 146 242-3 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 242-3 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 243-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 244-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 245-6
I alt 1 bilde
DB 146 245-6 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 245-6 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 246-4
146 246 med RE till Würzburg, Frankfurt (Main) Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
146 246 med RE till Würzburg, Frankfurt (Main) Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 246-4 BAHNLAND BAYERN i Frankfurt Am Main Hbf
© Leonarde Johansson
Finn i Postvogna
DB 146 246-4 BAHNLAND BAYERN i Frankfurt Am Main Hbf
© Leonarde Johansson
Finn i Postvogna


146 247-2
I alt 1 bilde
Det nya reklamloket 146 247 i Würzburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Det nya reklamloket 146 247 i Würzburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 251-4
I alt 1 bilde
DB 146 251-4 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 251-4 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 252-2
I alt 1 bilde
DB 146 252-2 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 252-2 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 253-0
146-253 kjører ut fra Hanau på vei østover
© Svein Julton
Finn i Postvogna
DB 146 253 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
146 253 kjører ut fra Hanau Hbf mot Frankfurt am Main
© Svein Julton
Finn i Postvogna
146-253 kjører ut fra Hanau på vei østover
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 254-8
I alt 1 bilde
DB 146 254 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 254 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 255-5
DB 146 255-5 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 255-5 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Frankfurt am Main og DB 146 255-5 TRAXX
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 256-3
I alt 1 bilde
DB 146 256-3 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 256-3 på Frankfurt Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 257-1
I alt 1 bilde
146 257-1 Düsseldorf HBF
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 257-1 Düsseldorf HBF
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

146 258-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 259-7
I alt 1 bilde
DB 146 259 på Köln Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 259 på Köln Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 260-5
I alt 1 bilde
DB 146 260 på Köln Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 260 på Köln Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 261-3
I alt 1 bilde
146 261 ankommer Hanau Hbf
© Svein Julton
Finn i Postvogna
146 261 ankommer Hanau Hbf
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 262-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 263-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 264-7
146 267 Oberhausen
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 267 Oberhausen
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
DB 146 264 på Köln/Bonn Flughafen
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 265-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 266-2
146 266 kjører ut fra Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
146 266 kjører ut fra Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
146 266 med RE Tog til Hamborg ved Osterhorn
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

146 267-0
I alt 1 bilde
1460267-0 Duisburg
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
1460267-0 Duisburg
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

146 268-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 269-6
146 269 med RE til Hamborg ved Borstel
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
146 269 mit RE8 in Bad Oldesloe
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
146 269 med RE til Hamborg ved Borstel
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

146 270-4
DB 146 270 med RE 5 (10518) Koblernz Hbf - Wesel passerer Urmitz stasjon.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 270 Düsseldorf Hbf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
DB 146 270 med RE 5 (10518) Koblernz Hbf - Wesel passerer Urmitz stasjon.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 271-2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 272-0
I alt 1 bilde
146 272 Düsseldorf Hbf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 272 Düsseldorf Hbf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

146 273-8
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 274-6
I alt 1 bilde
Bielefeld Hbf: DB 146 274-6 på RE6 Minden-Flughafen Köln/Bonn
© Christoph Aders
Finn i Postvogna
Bielefeld Hbf: DB 146 274-6 på RE6 Minden-Flughafen Köln/Bonn
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

146 275-3
I alt 1 bilde
146 275
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 275
© Knut Andvord
Finn i Postvogna

146 276-1
146 276 ankommer Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
146 276 Oberhausen
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 276 ankommer Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

146 277-9
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 278-7
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 279-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 280-3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 281-1
146 281 Düsseldorf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 281 Düsseldorf
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
146 281-1 i Rostock
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 282-9
I alt 1 bilde
146 282-9 i Rostock
© Svein Julton
Finn i Postvogna
146 282-9 i Rostock
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 501-2 (LNVG, Metronom, „Scheeßel”)
I alt 1 bilde
Metronom-tog i Hamburg.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna
Metronom-tog i Hamburg.
© Petter Ramsdal
Finn i Postvogna

146 502-0 (LNVG, Metronom, „Lüneburg”)
LNVG Metronom 146 502-0 i Hamburg-Harburg
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
LNVG Metronom 146 502-0 i Hamburg-Harburg
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Lüneburg West: 146 502 (loket med Lüneburg-reklamen) ankommer
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 502 (Verliebt nach Lüneburg) at Hamburg Süderelbebrücken
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

Bombardier / 33953 / 2003 / TRAXX P160 AC1 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2003 => Levert til: LNVG - Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, Hannover [D] "146-02"
23.07.2003 => Satt i drift
23.07.2003 - 09.09.2003 => Utleid til: MR - Metro Rail GmbH, Uelzen [D] "MR 146-02"
09.09.2003 => metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen [D] "ME 146-02"
Navn: Hansestadt Lüneburg
01.01.2007 => Tildeles EVN Nummer
EVN-Nummer: 91 80 6146 502-0 D-ME

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 502-0 (LNVG, Metronom, „Lüneburg”)


146 503-8 (LNVG, Metronom, „Bienenbüttel”)
I alt 1 bilde
ME 146-03 (146 503-8), Elze, 31.10.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna
ME 146-03 (146 503-8), Elze, 31.10.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 504-6 (LNVG, Metronom, „Buchholz”)
ME 146-04 "Buchholz i.d. Nordheide" på Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
ME 146-04 "Buchholz i.d. Nordheide" på Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
ME 146-04 "Buchholz i.d. Nordheide" på Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

146 505-3 (LNVG, Metronom, „Rotenburg”)
146 505-3, Kreiensen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Metronom lok på Bremen Hbf
© Alf Synstad
Finn i Postvogna
146 505-3, Kreiensen
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 506-1 (LNVG, Metronom, „Winsen”)
ME 146-06 / 91 80 6146 506-1 D-ME
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
ME 146-06 / 91 80 6146 506-1 D-ME
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Metronom mot Göttingen med ME 146-06
© Bodo G. Meier
Finn i Postvogna

146 507-9 (LNVG, Metronom, „Lauenbrück”)
Metronom
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
Metronom
© Jan Owesen
Finn i Postvogna
Metronom 146-07 (146 507) med ME82819 Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 508-7 (LNVG, Metronom, „Uelzen”)
Hittfeld: Med ett RE 4 till Bremen passerar 146 508
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hittfeld: Med ett RE 4 till Bremen passerar 146 508
© Sören Heise
Finn i Postvogna
ME 146 508 with Metronom at Bardowick Bruch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
ME 146-08 passerer Tostedt Bhf
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 509-5 (LNVG, Metronom, „Tostedt”)
Bremen Hbf: 146 509 med Metronom till Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Bremen Hbf: 146 509 med Metronom till Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Metronom 146-09 (146 509) med ME82817 Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
ME 146-09 passerer Tostedt Bhf
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 510-3 (LNVG, Metronom, „Bad Bevensen”)
I alt 1 bilde
Buchholz: 146 510 skjuter tåget till Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Buchholz: 146 510 skjuter tåget till Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 511-1 (LNVG, Metronom, „Einbeck”)
146 511, Hannover, 10.5.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 511, Hannover, 10.5.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Metronom 146 511-1, Buchholz (Nordheide)
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

146 512-9 (LNVG, Metronom, „Northeim”)
I alt 1 bilde
ME 146-12 (146 512-9), Elze, 31.10.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna
ME 146-12 (146 512-9), Elze, 31.10.2011
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 513-7 (LNVG, Metronom, „Alfeld”)
LNVG 146 513, utleid til Metronom, ME 146-13, med ME RE 2 (82823) Hannover Hbf - Göttingen i Elze.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
LNVG 146 513, utleid til Metronom, ME 146-13, med ME RE 2 (82817) Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
LNVG 146 513, utleid til Metronom, ME 146-13, med ME RE 2 (82823) Hannover Hbf - Göttingen i Elze.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Bombardier / 34032 / 2005 / TRAXX P160 AC2 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2005 => Levert til: LNVG - Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, Hannover [D] "146-13"
06.09.2005 => DRiftsatt
06.09.2005 => Utleid til: metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen [D] "ME 146-13"
25.09.2005 => Lokomotivet ble døpt til Alfeld, i Bf. Alfeld [D] [Navn: Alfeld]
01.01.2007 => Tildeles EVN-Nummer
EVN-Nummer: 91 80 6146 513-7 D-ME

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 513-7 (LNVG, Metronom, „Alfeld”)


146 514-5 (LNVG, Metronom, „Sarstedt”)
Metronom 146 514 with new Design
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
146 514-5, Göttingen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Metronom 146-14 (146 514) med ME82821 Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Metronom 146 514 with new Design
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

146 515-2 (LNVG, Metronom, „Elze”)
Hittfeld: 146 515 med ett rusningstid-tåg till Tostedt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hittfeld: 146 515 med ett rusningstid-tåg till Tostedt
© Sören Heise
Finn i Postvogna
LNVG 146 515, utleid til Metronom, ME146-15, med ME RE 2 (82821) Uelzen - Göttingen i Elze.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 516-0 (LNVG, Metronom, „Celle”)
I alt 1 bilde
146 516 passerar Langenhagen Pferdemarkt med RE 2 till Göttingen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 516 passerar Langenhagen Pferdemarkt med RE 2 till Göttingen
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 517-8 (LNVG, Metronom, „Langenhagen”)
146 517-8 (ME 146-17) "10 Jahre Metronom" i Hannover Hbf
© Bodo G. Meier
Finn i Postvogna
146 517-8 (ME 146-17) "10 Jahre Metronom" i Hannover Hbf
© Bodo G. Meier
Finn i Postvogna
146 517-8 (ME 146-17) "10 Jahre Metronom" i Hannover Hbf
© Bodo G. Meier
Finn i Postvogna

146 518-6 (LNVG, Metronom, „Burgwedel”)
146 518 bak "Zug der Ideen" i Hannover Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 518 bak "Zug der Ideen" i Hannover Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hannover Hbf: Det är sällan att man kan se ett Metronom-lok utan tåg. 146 518
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 519-4 (Macquarie)
146 519-4 på Leipzig Hbf
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
146 519-4 på Leipzig Hbf
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Leipzig Hbf: 146 519 med Interconnex till Warnemünde
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Macquarie European Rail 146 519, utleid til HSL, med godstog mellom Bohmte og Ostercappeln.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
91 80 6146 519-4 D-RBB
26.02.2016 -> Solgt til Macquarie European Rail, Luxembourg.

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 519-4 (Macquarie)


146 520-2 (Macquarie)
Interconnex 146 520-2 i godstog ved großkorbetha
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
146 520-2 rullar in på Leipzig Hbf
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Interconnex 146 520-2 i godstog ved großkorbetha
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
146 520 i drift för Metronom, Hamburg Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
26.02.2016 -> Solgt til Macquarie European Rail, Luxembourg.

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 520-2 (Macquarie)


146 521-0 (Macquarie)
146 521-0 inlånad till Metronom i Hamburg-Harburg
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
146 521-0 inlånad till Metronom i Hamburg-Harburg
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
Warnemünde: Interconnex till Leipzig med 146 521 avgår
© Sören Heise
Finn i Postvogna
91 80 6146 521-0 D-RBB
26.02.2016 -> Solgt til Macquarie European Rail, Luxembourg.

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 521-0 (Macquarie)


146 522-8 (Macquarie)
146 522 with Metronom at Hamburg Süderelbebrücken
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
X 80002 InterConnex med 146 522-8
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
146 522-8 på Berlin Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Traxx for 160 kmh i Berlin Hbf
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Bombardier / 34051 / 2005 / TRAXX P160 AC2 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2005 => Levert til: Connex Regiobahn GmbH, Frankfurt (Main) [D] "146 522-8"
02.11.2005 => Driftklar
02.11.2005 - __.__.2006 => Utleid til: NOB - Nord-Ostsee-Bahn GmbH, Kiel [D] "146 522-8"
31.08.2006 => Veolia Verkehr Regio GmbH, Berlin [D] "146 522-8"
__.__.200x - __.12.2014 => Utleid til: OLA - Ostseeland Verkehr GmbH, Schwerin [D] "146 522-8"
01.01.2007 => Tildeles EVN-Nummer
EVN-Nummer: 91 80 6146 522-8 D-OLA
__.12.2014 - __.__.2016 => Utleid til: RBB - Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH, Bitterfeld [D] "146 522-8"
16.03.2015 => Transdev Regio GmbH, Berlin [D] "146 522-8"
26.02.2016 => SOlgt til: Macquarie European Rail Limited (Luxembourg Branch), Luxembourg [L] "146 522-8"
__.05.2017 - __.__.201x => Utleid til: metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen [D] "146 522-8"
[NVR-Number: 91 80 6146 522-8 D-BTK]
__.0x.2019 => Utleid til: metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen [D] "146 522-8"

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 522-8 (Macquarie)


146 531-9 (LNVG, Metronom, „Maschen”)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 532-7 (LNVG, Metronom, „Meckelfeld”)
Bremen Hbf: 146 127 med RE till Osnabrück och 146 532 med ME från Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Bremen Hbf: 146 127 med RE till Osnabrück och 146 532 med ME från Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Metronom 146 532 med ME82813 Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 533-5 (LNVG, Metronom, „Bardowick”)
I alt 1 bilde
Metronom 146 533 at Bardowick Bruch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Metronom 146 533 at Bardowick Bruch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
Bombardier / 34093 / 2007 / TRAXX P160 AC2 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2007 => Levert til: LNVG - Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, Hannover [D] "146 533-5"
20.07.2007 => Driftklar
29.08.2007 => Utleid til: metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen [D] "146 533-5"
EVN-Nummer: 91 80 6146 533-5 D-ME
22.09.2007 => Navngitt: Bardowick

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 533-5 (LNVG, Metronom, „Bardowick”)


146 534-3 (LNVG, Metronom, „Hittfeld”)
Lokomotiv 146 534-3 på Lüneburg Bhf,
© Svein Julton
Finn i Postvogna
145 534 och en manövervagn ankommer Bremen Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Lokomotiv 146 534-3 på Lüneburg Bhf,
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 535-0 (LNVG, Metronom)
I alt 1 bilde
Metronom 146 535-0 i Hamburg Harburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
Metronom 146 535-0 i Hamburg Harburg
© Jens Ehlers
Finn i Postvogna
Bombardier 34095 / 2007
TRAXX P160 AC2
2007 Metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen
91 80 6146 535-0 D-ME

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 535-0 (LNVG, Metronom)


146 536-8 (LNVG, Metronom)
I alt 1 bilde
Lokomotiv 146 536-8 på Lüneburg Bhf
© Svein Julton
Finn i Postvogna
Lokomotiv 146 536-8 på Lüneburg Bhf
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 537-7 (LNVG, Metronom, „Stelle”)
146 537-7 (LNVG, Metronom, „Stelle”) på Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
146 537 och 424 038 möts vid Hannover-Linden
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 537-7 (LNVG, Metronom, „Stelle”) på Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
146 537-7 (LNVG, Metronom, „Stelle”) på Hamburg Hbf
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


146 538-4 (LNVG, Metronom, „Klecken”)
Nörten-Hardenberg: 146 538 ankommer på vänsterspåret
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Nörten-Hardenberg: 146 538 ankommer på vänsterspåret
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Hittfeld: 146 538 lämnar med RB 41 till Hamburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 539-2 (LNVG, Metronom)
Klecken: 146 539 ankommer med tåget till Bremen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
LNVG Metronom 146 539-2 i Hamburg-Harburg
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna
Klecken: 146 539 ankommer med tåget till Bremen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
LNVG 146 539, utleid til Metronom, med ME RE 2 (82819) Hannover Hbf - Göttingen i Elze.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Bombardier / 34099 / 2007 / TRAXX P160 AC2 / Bo'Bo'-el / 1435 mm

__.__.2007 => levert til: LNVG - Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, Hannover [D] "146 539-2"
24.10.2007 => Driftklar fra Bombardier
24.10.2007 => Utleid til: metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen [D] "146 539-2"
EVN-Nummer: 91 80 6146 539-2 D-ME

Legg til informasjon om BR 146 (ADtranz/Bombardier TRAXX P160 AC) - 146 539-2 (LNVG, Metronom)


146 541-8 (LNVG, Metronom)
Metronom 146 541 med ME82823 Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Metronom 146 541 med ME82823 Uelzen - Göttingen ved Burgstemmen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 541 with Metronom at Hamburg Süderelbebrücken
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
146 541-8 passerer Tostedt Bhf
© Svein Julton
Finn i Postvogna

146 542-6 (LNVG, Metronom, „Uta Gezork”)
146 542 with Metronom at Bardowick Bruch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
ME 146 542 (Lüneburger Heide) with ME at Hamburg Süderelbebrücken
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna
146 542 with Metronom at Bardowick Bruch
© Daniel Trothe
Finn i Postvogna

146 551-0
I alt 1 bilde
146 551-7 i Gümmer
© Daniel Majd
Finn i Postvogna
146 551-7 i Gümmer
© Daniel Majd
Finn i Postvogna

146 552-2
146 552-5 på Bremen Hbf med regiontog
© Svein Julton
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
146 552 ankommer Leer med IC Emden Außenhafen -> Cottbus
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 552-5 med IC 2432 på Braunschweig Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
DB 146 552 with IC(2) 2433 Emden Hbf - Leipzig Hbf near Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna


146 553-4
DB 146 553 med IC (2) 2038 Leipzig Hbf - Emden Hbf i Bremen-Mahndorf.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
146 553 med IC 2035 till Leipzig i Halle Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 553 med IC (2) 2038 Leipzig Hbf - Emden Hbf i Bremen-Mahndorf.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 553 med IC (2) 2036 Leipzig Hbf - Norddeich Mole i Haßbergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna


146 554-6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 555-8
146 555-8 med ett IC2 som IC 2037 till Leipzig i Braunschweig
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 555-8 med ett IC2 som IC 2037 till Leipzig i Braunschweig
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 267-0 Duisburg
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
DB 146 555 med IC (2) 2440 Dresden Hbf - Köln Hbf i Dedensen-Gümmer.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 556-1
I alt 1 bilde
IC 2 146 556-6 i Dresden Strehlen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
IC 2 146 556-6 i Dresden Strehlen
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

146 557-3
146 557 med IC 2009 Emden - Köln i Rheine
© Andreas Rupprecht
Finn i Postvogna
146 557 med IC 2009 Emden - Köln i Rheine
© Andreas Rupprecht
Finn i Postvogna
DB 146 557-3 på Køln Hauptbahnhof med tog til Dresden
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
DB 146 557 med IC (2) 2432 Cottbus Hbf - Norddeich Mole i Gandesbergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 558-5
I alt 1 bilde
DB 146 558 med IC 2038 (IC2) Leipzig Hbf - Emden Hbf ved Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 558 med IC 2038 (IC2) Leipzig Hbf - Emden Hbf ved Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 559-7
I alt 1 bilde
DB 146 559 med IC (2) 2039 Norddeich Mole - Leipzig Hbf i Bremen-Mahndorf.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 559 med IC (2) 2039 Norddeich Mole - Leipzig Hbf i Bremen-Mahndorf.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 560-8
I alt 1 bilde
DB 146 560 med IC (2) 2037 Norddeich Mole - Leipzig Hbf i Dörverden.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 560 med IC (2) 2037 Norddeich Mole - Leipzig Hbf i Dörverden.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 561-6
I alt 1 bilde
146 561 bak IC 2002 till Emden, Köln Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 561 bak IC 2002 till Emden, Köln Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 562-4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 563-2
Dresden Hbf. og DB 146 563-2 (2875)
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
DB 146 563 skyve IC (2) 2435 Norddeich Mole - Leipzig Hbf ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Dresden Hbf. og DB 146 563-2 (2875)
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 564-0
146 564 bak ett IC-tåg mot Leipzig passerar Anderten-Misburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 564 bak ett IC-tåg mot Leipzig passerar Anderten-Misburg
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 564 med IC (2) 2036 fra Leipzig Hbf til Norddeich Mole ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 565-7
146 565 med IC 2038 till Emden i Magdeburg Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
146 565 med IC 2038 till Emden i Magdeburg Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 565-7 på Leipzig Hbf
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 566-5
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 567-3
I alt 1 bilde
DB Br 146 567-3 med IC tog til Konstanz
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
DB Br 146 567-3 med IC tog til Konstanz
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

146 568-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 569-9
I alt 1 bilde
DB 146 569 med IC (2) 2431 Emden Hbf - Cottbus Hbf passerer Nienburg (Weser).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 569 med IC (2) 2431 Emden Hbf - Cottbus Hbf passerer Nienburg (Weser).
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 570-7
DB 146 570 med IC (2) 2440 Dresden Hbf - Köln Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 570 med IC (2) 2440 Dresden Hbf - Köln Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 570-7 på Dessau Süd
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

146 571-5
DB 146 571 med IC (2) 2432 Cottbus - Norddeich Mole i Dörverden.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 565 t.h., till vänster 146 571 med IC 2037 till Leipzig i Magdeburg Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 571 med IC (2) 2432 Cottbus - Norddeich Mole i Dörverden.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Wunstorf: 146 571 passerar med ett försenat IC-tåg
© Sören Heise
Finn i Postvogna

146 572-3
DB 146 572 med IC (2) 2034 Leipzig Hbf - Norddeich ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
IC2 146 572-3 passerer Bad Breisig
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
DB 146 572 med IC (2) 2034 Leipzig Hbf - Norddeich ved Wahnebergen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 572 med IC (2) Leipzig Hbf - Emden Hbf i Linsburg.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 573-1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


146 574-9
DB 146 574 med IC (2) 2442 Dresden Hbf - Köln Hbf i Dedensen-Gümmer.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
146 574 med IC till Emden och 101 050 med IC till Dresden i Hannover Hbf
© Sören Heise
Finn i Postvogna
DB 146 574 med IC (2) 2442 Dresden Hbf - Köln Hbf i Dedensen-Gümmer.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 575-6
DB 146 575 with IC(2) 2331 Bremen Hbf - Hannover Hbf near Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 575 with IC(2) 2331 Bremen Hbf - Hannover Hbf near Langwedel.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 575 med IC (2) 2036 Leipzig Hbf - Norddeich Mole i Bremen-Mahndorf.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

146 576-4
DB 146 576 med IC (2) 2046 Dresden Hbf - Köln Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 576 med IC (2) 2046 Dresden Hbf - Köln Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
Dresden og DB 146 576-4 (2857)
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

146 577-2
I alt 1 bilde
DB 146 577 med IC (2) 2048 Dresden Hbf - Köln Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna
DB 146 577 med IC (2) 2048 Dresden Hbf - Köln Hbf ved Stadthagen.
© Reinhard Kühn
Finn i Postvogna

andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com